Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
 • Stillinger
 • Regjeringen: Lederstillinger
 • Regjeringen: Fagstillinger
Henter info...
Henter info...
Fast stilling
Vikariat
Oppdrag
Norge
Verden
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet Publisert: 26.01.2015
har ledig stilling som
Webbmedarbetare
Søknadsfrist: 01.03.2015
Grønn Ungdom Publisert: 26.01.2015
har ledig stilling som
Valgkampkoordinator
Søknadsfrist: 08.02.2015

Grønn Ungdom søker valgkampkoordinator!

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi arbeider partipolitisk for en grønn omstilling i Norge. Vi er Norges raskest voksende ungdomsparti, og påvirker De Grønnes arbeid på Stortinget daglig

Vi søker nå en valgkampkoordinator i fleksibel stilling, i snitt 50 %, fra og med mars og ut september. Valgkampkoordinatoren jobber på kontoret sammen med våre sentralt tillitsvalgte og hjelper oss å organisere fylkes- og lokalvalgkampen i 2015.

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta på møter med relevante aktører både før og etter valgkampen. 
 • Ansvar for gjennomføring av skolevalgkamp og delegering av oppgaver.
 • Ansvar for å videre planlegging av valgkampen for GU
 • Annet arbeid etter avtale med sentralleddet. Eksempelvis organisering av frivillige.
 • Avlegge en rapport i etterkant av valget.
 • Prosjektstyring.
 • Delta på Grønn Ungdoms landsstyremøte i mai og under sommerleiren i uke 30.

Vi søker deg som

 • Jobber selvstendig og fokusert.
 • Har noe organisasjonserfaring, gjerne fra større kampanjer.
 • Danner deg overblikk og evner å holde hodet kaldt.
 • Har gode skriftlige framstillingsevner og solide datakunnskaper.
 • Liker å henge med trivelige folk som jobber hardt og målrettet for en godt gjennomført valgkamp.
 • Helst har noe kjennskap til våre kjernesaker og den grønne bevegelsen i Norge.

Vi tilbyr:

 • En fleksibel stilling, med gradvis opptrapping fram mot valgkampen.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye entusiasme og moro.
 • Verdifull erfaring og attest med beskrivelse av hvilke oppgaver man har gjennomført
 • Lønn tilsvarende offentlig lønnstrinn 19.

 

Grønn Ungdom ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, legning, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men du bør ha engasjement for å bygge en sterk grønn bevegelse i Norge.

Søknadsfrist er 8.februar, og fleksibel tiltredelse senest 20. mars. For spørsmål om stillingen kan du kontakte Isa M. A. Isene på 952 82 315. Søknad med CV sendes til gu@gronnungdom.no innen 8. februar.

Kirkens Nødhjelp Publisert: 26.01.2015
har ledig stilling som
HR-konsulent - HR-avdelingen
Søknadsfrist: Snarest
Redd Barna Publisert: 26.01.2015
har ledig stilling som
Mediesjef
Søknadsfrist: 09.02.2015
Expert Deployment/ NORCAP Publisert: 23.01.2015
har ledig stilling som
Experts within: WASH, Shelter, DRR; Nutrition and M&E
Søknadsfrist: ASAP
Natur og Ungdom Publisert: 23.01.2015
har ledig stilling som
Kampanjesekretær for Nord-Norge
Søknadsfrist: 15.02.2015
Norad Publisert: 23.01.2015
har ledig stilling som
Webjournalist - Kommunikasjonsavdelingen
Søknadsfrist: 15.02.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 22.01.2015
har ledig stilling som
Logistics and Administration Manager - South Sudan
Søknadsfrist: 05.02.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 22.01.2015
har ledig stilling som
Project Manager Camp Management - South Sudan
Søknadsfrist: 05.02.2015
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Publisert: 22.01.2015
har ledig stilling som
Deputy Chief, Rule of Law Unit - Warsaw
Søknadsfrist: 12.02.2015
Institutt for kulturstudier og orientalske språk UiO Publisert: 21.01.2015
har ledig stilling som
Programkoordinator (rådgiver) Tibet-nettverket
Søknadsfrist: 06.02.2015
GRID-Arendal Publisert: 21.01.2015
har ledig stilling som
Call for expression for Interest to join GRID-Arendal’s Environment and Crime Programme
Søknadsfrist: 20.02.2015
Kirkens Nødhjelp Publisert: 21.01.2015
har ledig stilling som
Country Funding Manager, Khartoum - Sudan
Søknadsfrist: 15.02.2015
Caritas Norge Publisert: 21.01.2015
har ledig stilling som
Innsamlings- og markedsføringsrådgiver
Søknadsfrist: Snarest
Caritas Norge Publisert: 21.01.2015
har ledig stilling som
Ledig stilling som migrasjons- og integreringsrådgiver/konsulent i Caritas Norge
Søknadsfrist: 02.06.2015
Sex og Politikk Publisert: 21.01.2015
har ledig stilling som
Fagrådgiver SRHR
Søknadsfrist: 30.01.2015

Sex og Politikk har ledig et vikariat i 100 % stilling som fagrådgiver SRHR

Varighet: Ut januar 2016, med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse: Snarest.

Søknadsfrist: 30. januar 2015

Søknad sendes elektronisk til post@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell, frittstående og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Foreningen er medlem av International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sex og Politikk har kontorer sentralt i Oslo.

Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

I vårt internasjonale arbeid er vi særlig opptatt av norske myndigheters engasjement for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sin utenriks- og utviklingspolitikk.  FNs kommisjon for befolkning (CPD) og post 2015 prosessen står sentralt i vårt arbeid.

 

Om stillingen:

 

 • Arbeider primært med SRHR i et utviklingsperspektiv, og har et særlig ansvar for foreningens virke på dette området.
 • Holder seg oppdatert, identifiserer og følger relevante politiske prosesser og annen virksomhet som kan bidra til å fremme organisasjonens målsetninger og strategier, og kvalitetssikrer organisasjonens utviklingspolitiske innspill og arbeidsmetoder i prosessene.
 • Ansvar for å utvikle prosjekter og søknader for foreningens arbeid, samt å følge opp pågående prosjekter og rapportere på disse. 
 • Fagrådgiver SRHR skal fremme foreningens politiske målsetninger og drive effektivt påvirkningsarbeid. Påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter og politikere vil derfor være sentralt i stillingen.
 • Informasjonsarbeid internt og eksternt, og bidra til samfunnsdebatt og informasjonsdeling, eks. foredragsvirksomhet (debatter, nettside og media).
 • En del av arbeidet utføres i samarbeid med aktører fra andre organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt, men en del av arbeidet vil kreve høy grad av selvstendighet.
 • Stillingen innebærer en del reisevirksomhet og kvelds-/helgearbeid.

 

Vi søker en person med:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende
 • Kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • Kunnskap om norsk utenriks- og utviklingspolitikk, inkludert post 2015 prosessen
 • Kunnskap om politiske beslutningsprosesser
 • Erfaring fra arbeid for likestilling og kvinners rettigheter, menneskerettigheter, arbeid med FN og FN-prosesser og/eller politisk påvirkningsarbeid   
 • Erfaring med påvirkningsarbeid og/eller prosjektarbeid
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og selvstendig
 • Evne til å prioritere
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Tar ordet i forsamlinger – erfaring med møteledelse
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å sette langsiktige mål for organisasjonen og seg selv
 • Evne til å arbeide med flere ting samtidig
 • Fleksibel med hensyn til reising og ubekvem arbeidstid

Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Pga. kjønnssammensetningen på kontoret oppfordrer vi også andre kjønn enn kvinner til å søke.

For spørsmål om stillingen kontakt nestleder Anneli Rønes på telefon 22 11 55 13 eller mobil 92 08 40 27.

NORDEM Publisert: 20.01.2015
har ledig stilling som
OSCE Mission to Moldova, Deputy Head of Mission
Søknadsfrist: 25.02.2015
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn Publisert: 20.01.2015
har ledig stilling som
Erfaren ekonomimedarbetare
Søknadsfrist: 15.02.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 19.01.2015
har ledig stilling som
IKT-rådgiver i TIPH - Expert Deployment/ NORCAP
Søknadsfrist: 04.02.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 19.01.2015
har ledig stilling som
Regnskapsmedarbeider i TIPH - Expert Deployment/ NORCAP
Søknadsfrist: Snarest
Care Norge Publisert: 18.01.2015
har ledig stilling som
Programrådgiver (vikariat)
Søknadsfrist: 30.01.2015
Care Norge Publisert: 18.01.2015
har ledig stilling som
Fagrådgiver resultatmåling og læring (engasjement)
Søknadsfrist: 30.01.2015
Norges Røde Kors Publisert: 16.01.2015
har ledig stilling som
Seniorrådgiver innen strategi- og virksomhetsstyring
Søknadsfrist: 01.02.2015
Norges Røde Kors Publisert: 16.01.2015
har ledig stilling som
Seksjonsleder delegatseksjonen/ Head of Field Personnel Unit
Søknadsfrist: 01.02.2015
Misjonsalliansen Publisert: 16.01.2015
har ledig stilling som
UTSENDINGER TIL KAMBODSJA
Søknadsfrist: 22.02.2015

Vi søker etter to erfarne utsendinger. En av utsendingene vil være Misjonsalliansens stedlige representant i Kambodsja.

Misjonsalliansen har arbeidet i Kambodsja siden 2007. Vi ønsker nå å utvide arbeidet vårt i Kambodsja gjennom samarbeid med flere partnere. I dag støtter Misjonsalliansen prosjekter innen integrert lokalsamfunnsutvikling på landsbygda i samarbeid med lokale organisasjoner og kirker. Organisering og mobilisering av grasrotorganisasjoner er kjernen i dette arbeidet. Samarbeid mellom det sivile samfunn og lokale myndigheter er sentralt for å skape en bærekraftig utvikling. Sammen med de lokale organisasjonene arbeider vi med tiltak innen jordbruk, vann, forebyggende helse, utdanning, spare- og lånegrupper, forsoning og godt styresett. Dette arbeidet ønsker vi å videreføre.

Andre aktuelle tematiske områder for Misjonsalliansen framover vil være lokalsamfunnsutvikling i by, arbeid blant funksjonshemmede, yrkesrettede tiltak for ungdom, arbeid med klimatilpasning og arbeid for å styrke diakoni i lokale menigheter.

Misjonsalliansen implementerer ikke egne prosjekter, men arbeider gjennom lokale partnere. Misjonsalliansen støtter partnerne gjennom kompetansebygging og økonomiske ressurser.

 

Rolle og ansvarsområder

 • Ledelse og koordinering av Misjonsalliansens arbeid i Kambodsja
 • Personalledelse og medarbeiderutvikling
 • Kapasitetsbygging av samarbeidspartnere innen organisasjonsutvikling og ledelse
 • Kapasitetsbygging av samarbeidspartnere innen prosjektenes tematiske områder
 • Nettverksbygging med offentlige myndigheter og andre organisasjoner
 • Informasjonsarbeid mot givere og støttegrupper i Norge
 • Oppfølging av fadderordningen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse og oppfølging av utviklingsprosjekter
 • Erfaring med personalansvar, faglig veiledning og opplæring
 • Utdanning og erfaring fra minst én av sektorene beskrevet ovenfor
 • God forståelse av verdier, prinsipper og metoder for lokalsamfunnsutvikling
 • God økonomiforståelse
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk og motivasjon til å lære Khmer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidssted: Phnom Penh. Reising i provinsene må påregnes.

Utreise: Høst 2015

Dersom ektefeller søker, vurderes og ansettes begge to på like vilkår.

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. De som ansettes innvies som utsendinger i egen menighet.

Se mer om arbeidet i Kambodsja på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Søknad med CV sendes på e-post til utland@misjonsalliansen.no

Kontaktperson: Tone Lindheim, tone.lindheim@misjonsalliansen.no Telefon 22 94 26 00

The Danish Red Cross Publisert: 16.01.2015
har ledig stilling som
Country Coordinator - Juba, South Sudan
Søknadsfrist: 01.02.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 15.01.2015
har ledig stilling som
FINANCE MANAGER - South Sudan
Søknadsfrist: 29.01.2015
Nordisk råd Publisert: 14.01.2015
har ledig stilling som
Politisk seniorrådgivare
Søknadsfrist: 05.02.2015
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn Publisert: 14.01.2015
har ledig stilling som
Seniorrådgivare ansvarig för jämställdhetspolitiska frågor
Søknadsfrist: 05.02.2015
Redd Barna Publisert: 14.01.2015
har ledig stilling som
Program review and documentation of evidences in Russia programme
Søknadsfrist: 30.01.2015

Call for expression of interest to conduct program review and documentation of evidences of Save the Children Norway in Russia programme

 

Background

Save the Children Norway (SCN) started  cross border progra in the Barents region of North West Russia in 2002, and formally registered Save the Children Norway in Russia (SCNiR) as a sub branch of SCN in 2004. Initially, the program was focused on child protection issues such as street children, mobile outreach and support to children in conflict with the law. Gradually the program expanded its work to Child Rights governance (child and youth led groups, including in Sami and Komi minority communities and cooperation with Child Ombudspersons). The Child Protection work was geared more towards strengthening child protection centers, including projects on positive parenting and family strengthening of vulnerable and at risk population in Murmansk and Archangelsk region. During the recent years, SCNiR has expanded its programs to address another vulnerable and excluded group of children; children with disabilities. This includes as well as pilot project focusing on inclusion of children with disabilities in education. SCNiR has also expanded geographically to St. Petersburg SCN has conducted prior evaluation in 2008 with the purpose of providing input on how to maximise the impact of SCNiR’s work in North-West Russia and available for reference.  

 

Purpose

The purpose of the review has two folds. Primarily to conduct a program review to address program effectiveness, explore success stories, areas of improvement and partnership aspects for future programming and partnership. Secondly, to document key/significant lessons learned, key results, evidences occurred as a result of the partnership.

 

Duration of the assignment

The expected duration of the assignment is 21 – 25 working days during the first six months of 2015.  The assignment includes both country travels (to Russia) as well as report writing.

 

Criteria or qualification for selection

Preferably, prior practical working or evaluation experiences in Russia, experience on child welfare and/or social sector, solid understanding of the country context, the culture and language are important criteria. Similar practical experiences in post- Soviet countries will also be considered. Holding or being able to access a valid business visa to Russia is essential.  

 

Expectations from the applicants

 • Expression of interest explaining why you are the potential candidate for the assignment (not more than two pages) and specifying timeline of availability.
 • Budget (specifying the daily rate)
 • CV (max 5 pages)

 

The way forward 

Once the potential candidate has been selected based on the aforementioned criteria’s, we will share the detail ToR, review and finalize the ToR jointly with the selected candidate.

 

Submission of documents

The submission date for the expression of interest, budget and resume to Linda Bukåsen: Linda.Bukasen@reddbarna.no and Channe Addisu Gebre: channe.addisu.gebre@reddbarna.no by 30th January 2015

Multiconsult Publisert: 14.01.2015
har ledig stilling som
Sommerjobb Must Energy - International Hydropower
Søknadsfrist: 15.02.2015
OSCE Secretariat, Vienna Publisert: 13.01.2015
har ledig stilling som
Policy Support Officer, Eastern Europe Desk
Søknadsfrist: 09.02.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 13.01.2015
har ledig stilling som
Project Manager – Garsila, Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 13.01.2015
har ledig stilling som
Programme Manager – Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
Norges Blindeforbund Publisert: 13.01.2015
har ledig stilling som
Rådgiver - internasjonal avdeling
Søknadsfrist: 06.02.2015

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhund-skole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt 314 faste ansatte.

 

Rådgiver internasjonal avdeling i Oslo, 100%

(Vikariat frem til 31. mai 2016)

 

Internasjonal avdeling ved vårt hovedkontor i Sporveisgata 10 i Oslo, har ledig stilling som vikar for rådgiver i 100% stilling. Avdelingens hovedoppgaver er å drive bistandsarbeid for blinde i utviklingsland.

Norges Blindeforbund har i dag mer enn 20 prosjekter i ulike land i Afrika og Asia. En viktig oppgave er å etablere nye, eller styrke eksisterende organisasjoner av blinde og svaksynte.

Stillingen som rådgiver er direkte underlagt utenlandssjef for Norges Blindeforbunds internasjonale arbeid.

Rådgiveren vil få direkte ansvar for noen av Blindeforbundets eksisterende prosjekter, blant annet i Nepal og Uganda. I tillegg skal rådgiveren bistå med kunnskapsoverføring innen området organisasjonsbygging, i form av aktiv deltakelse i de ulike prosjektene. For øvrig vil rådgiver delta i planarbeid i avdelingen.

Meget gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig. Det er ønskelig med tidligere bistandserfaring, samt god organisasjonskunnskap.

Personlige egenskaper, som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt vilje til å ta initiativ, vektlegges. Reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby:

 • Lønn iflg. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, lønnsstige 43-49 (kr 407.000 – 442.000 i 100% stilling)
 • Overtidskompensasjon (f.t. kr. 27.510,- pluss 7 ekstra fridager pr. år)
 • Pensjons- og forsikringsordninger i følge gjeldende regler.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt utenlandssjef Terje Iversen på tlf. 23 21 50 90.

Søknad og CV og sendes innen 6. februar enten på e-post til personal@blindeforbundet.no eller per post til Norges Blindeforbund, personalavdelingen, postboks 5900 Majorstua, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

The Danish Refugee Council Publisert: 12.01.2015
har ledig stilling som
Team Leaders - South Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
Rådgiver
Søknadsfrist: 02.02.2015
The Norwegian Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
Security Adviser - DR Congo
Søknadsfrist: 01.02.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
Head of Programme - South Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
GBV researcher - Refugee Response - South Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
Community-based Psychosocial Support Trainer - Refugee Response - South Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
Area Manager- Djibouti
Søknadsfrist: 30.01.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
Human Resources Adviser - South Sudan
Søknadsfrist: 31.01.2015
The Danish Refugee Council Publisert: 09.01.2015
har ledig stilling som
DRC Food Security Livelihoods Coordinator - South Sudan
Søknadsfrist: 27.01.2015
Nordregio Publisert: 08.01.2015
har ledig stilling som
Communications Officer
Søknadsfrist: 28.01.2015
Dyrevernalliansen Publisert: 08.01.2015
har ledig stilling som
Veterinær
Søknadsfrist: 15.02.2015
Norges Røde Kors Publisert: 06.01.2015
har ledig stilling som
Markedssjef næringsliv og samfunnsansvar
Søknadsfrist: 02.02.2015
Framtiden i våre hender Publisert: 06.01.2015
har ledig stilling som
Vi søker engasjerte gateververe
Søknadsfrist: Snarest
African Health Organization Publisert: 30.12.2014
har ledig stilling som
ARE YOU A NURSE WHO WANT TO WORK IN KENYA FOR 12 MONTHS?
Søknadsfrist: ASAP

African Health Organization, in collaboration with KFUK-KFUM Global, seek 2 nurses  to work for Madina hospital which is located at the Center of Nairobi, Kenya, for a Fredskorpset funded project. The project aims to improve health services for those who have undergone Female Genital Mutilation and to campaign for social change to eradicate the practice entirely.

KFUK-KFUM Global is partnering with the African Health Organisation (AHSDO) in this project. The AHSDO is a civil society organization which was initiated and promoted by a network of African immigrant individuals in Norway with the aim to help improve health and wellbeing of African immigrants in Norway and their original populations in Africa.  African Health Organisation is recruiting for two positions:

1.    nurses : 2 positions

Job description

•     Work with other nurses and doctors in treat diseases of female organs with particular emphasis on female genital mutilation

•   Work with other senior doctors in the Care for and treatment of women who experienced FGM during prenatal, natal, and postnatal periods

•       Participate in campaigns against FGM with a team of 4 young Norwegians who are already  in Nairobi, in addition to many Kenyan campaigners

 

Qualifications

Personal qualities should include:

•         The ability to make decisions under pressure

•         Good communication skills

•         the ability to cope with your own stress and other peoples

•         the ability to work as a member of a team

•         the ability to sympathise and be non-judgmental

•         willingness to work as volunteer in a humanitarian organization

Two positions are for 9 months. The first month is spent attending a Fredskorpset (FK) preparation course with other FK professionals in South Africa.  The next 8 months are spent working in Kenya with the host organisation namely Medina Hospital.  


Start date:  20.FEBRUARY 2015

What we offer

Nurses will  receive a salary of 16,000 NOK, housing and insurance.  Flights are paid for, including one visit home.

For more information or to apply contact  a.a.gele@medisin.uio.no.

Application deadline  ASAP

CISV Norge Publisert: 28.12.2014
har ledig stilling som
Prosjektdeltaker i utveksling mellom CISV Norge og CISV Colombia
Søknadsfrist: 31.01.2015

Er du fra Norge, mellom 21 og 27 år og har lyst til å jobbe med fredsutdanning et helt år? Søk om å delta på vårt Fredskorpsprosjekt 2015/2016.

 

CISV Norway and CISV Colombia, with the support of Fredskorpset, arrange every year an exchange project for four youth between 21 and 27 years old. The exchange offers an unique opportunity for 2 volunteers from Colombia and 2 from Norway to work together developing tools, participating in activities and strengthening the knowledge around a peace education theme. They get the chance to be a part of and contribute to the work of CISV Norway, CISV Colombia as well as CISV International. At the same time, they get to know each other’s countries and cultures, giving the project a strong North-South perspective.

 

Each project is part of a long-term cooperation plan between CISV Colombia and CISV Norway in a joint effort to strengthen both organizations through an exchange of knowledge and best practices, while at the same time having an impact beyond our volunteers; on the communities in which we live.

 

Project facts

4 participants (2 from each country) in the age of 21-27 years old, working as one common team both in Norway and Colombia.

Norway, Bergen: August – December 2015

Colombia, Bogotá: January – May 2016

Conclusion in Norway and Colombia: June 2016

 

Financial matters

CISV will cover housing and costs regarding project activities, e.g. your travels

CISV will give you a monthly allowance that will cover food, pocket money etc (approx. 3500 NOK pr month)

CISV will have an insurance for you during your stay

 

Specific tasks and activities

Producing educational tools around the project’s theme . This year the focus will be on making videos and a video channel on social media, in addition to the project’s blog.

Contributing to local activities and seminars.

Participate and have workshops in national and international meetings and training programs. (Assist if requested).

Participate in “Peace one day”.

Learn about the culture of the host country.

Design and participate in promotional work in regards to the program specifically and the organisation in general.

 

The main objectives for the project will be

To develop a stronger network, best-practices and north/south cooperation between CISV Norway and CISV Colombia.

To strengthen the knowledge and quality of peace education, with focus on CISV’s 4 peace educational content areas; Diversity, Sustainable Development, Conflict and Resolution and Human Rights.

To develop new methodologies and tools to work with peace education towards children and youth.

To have a sustainable impact on how CISV educates and inspires actions for a more just and peaceful world through their activities and programs locally, nationally and internationally.

 

The deadline for applying is January 31st 2015 at midnight (23:59) local time.

 

More information: youthexchange.cisv.no

Application form: youthexchange.cisv.no/online-application

The Danish Refugee Council Publisert: 28.12.2014
har ledig stilling som
HCR-DRC Liste de Spécialiste des Enquêtes
Søknadsfrist: 28.01.2015
OSCE Secretariat Publisert: 23.12.2014
har ledig stilling som
Director of the Conflict Prevention Centre/Deputy Head
Søknadsfrist: 12.02.2015
PBI Publisert: 20.12.2014
har ledig stilling som
Ledsagere til Colombia.
Søknadsfrist: 31.01.2015
 
PBI søker ledsagere til å jobbe med beskyttelse av menneskerettighetforkjempere i Colombia. Les om stillingen og søknadsprosedyrer på www.pbi-colombia.org
Jobb som frivillig?
UTO utlyser to frivillige stillinger for norskopplæring
Søknadsfrist: Snarest

Vi på Universal Tolerance Organization (UTO) i Drammen søker etter personer til å fylle to frivillige stillinger innen norskopplæring.

Diaspora Network: Vi søker en økonomiansvarlig til sentral ressursgruppen vår
Søknadsfrist: 08.02.2015

Vi søker en økonomiansvarlig til vår sentral ressursgruppe.  Sentral ressursgruppen består av 8 frivillige, og fungerer som sentral sekretariat i Diaspora Network. Vi søker en student eller en person som ønsker å jobbe med økonomi oppgaver på frivillig basis.

Diaspora Network er paraplyorganisasjon for diasporaorganisasjoner i Norge. Vi samarbeider med bistands- og utviklings-aktører, og mobiliserer diasporaorganisasjoner for å sette søkelys på Diasporas bidrag til utvikling- og bistandsarbeid. Vår visjon er at Diasporas bidrag til utvikling og innsats anerkjennes og synligjøres blant utviklingsaktører, og at diasporaorganisasjoner er med på å påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi er en frivillig organisasjon som styres og driftes av frivillige.

Som økonomiansvarlig får du mulighet til å videreutvikle gode rutiner for økonomiarbeidet i organisasjonen, bidra til å øke Diaspora Networks inntekter og være med i arbeidet med å skape vekst i organisasjonen. Økonomiansvarlig rapporterer til Daglig leder. 

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Budsjett, innrapportering og regnskap
 • Ansvar for å videreutvikle gode rutiner
 • Delta i arbeidet med søknader om eksterne midler, samt videreutvikling av dette området
 • Oppfølging og betaling av regninger.
 • Bistå våre medlemmer i oppgaver knyttet til utarbeidelse av budsjett og regnskap
 • Andre oppgaver kan tillegges

Arbeidstid: Vi søker personer som kan sette av tid til å jobbe 2 til 3 ganger i uken, og som kan binde seg til å jobbe i DN mellom ett år til to år. Dette er en frivillig stilling, og kan kombineres med studie eller fulltidsjobb. Sentral ressursgruppen har møte annenhver uke for å planlegge og koordinere driften av organisasjonen.

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ha god kjennskap til organisasjoner og organisasjonsarbeid generelt.
 • Kjennskap til utviklingsarbeid er ønskelig.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne vil bli vektlagt.
 • Relevant utdanning (eller studerer) innen økonomi, eller tilsvarende
 • Erfaring med regnskap
 • Har interesse for økonomistyring
 • Norsk muntlig og skriftlig IKT-verktøy er en forutsetning.

Vi er ute etter deg som er en teamarbeider som synes det er spennende å få være med å videreutvikle en frivillig organisasjon. Du liker utfordringer og evner å jobbe systematisk, nøyaktig og målrettet. Økonomiansvarlig må være løsningsorientert og selvstendig. Studenter kan søke.

Dette er en frivillig stillingen, og er derfor ulønnet men vi kan tilby:

 • Et ungt, idealistisk og dynamisk arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Innsikt i norsk organisasjonsliv og diasporas innsats i utviklingsarbeid
 • Engasjerte og hyggelige kolleger.
 • Verdifull nettverk i bistand- og utviklingsmiljø

Tiltredelse: Snarest mulig.

Søknadsfrist: Send søknad med CV innen 8. februar 2015 på mail: diaspora@diasporanetwork.org Ta gjerne kontakt med Dede Koesah på telefon 93 01 32 73. Søknaden merkes: «Søknad kommunikasjon»

Diaspora Network: Vi søker en Webansvarlig til sentral ressursgruppen vår
Søknadsfrist: 08.02.2015

Vi søker en Webansvarlig til vår sentral ressursgruppe.  Sentral ressursgruppen består av 8 frivillige, og fungerer som sentral sekretariat i Diaspora Network. Vi søker en student eller en person som ønsker å jobbe med våre nettsider på frivillig basis.

Diaspora Network er paraplyorganisasjon for diasporaorganisasjoner i Norge. Vi samarbeider med bistands- og utviklings-aktører, og mobiliserer diasporaorganisasjoner for å sette søkelys på Diasporas bidrag til utvikling- og bistandsarbeid. Vår visjon er at Diasporas bidrag til utvikling og innsats anerkjennes og synligjøres blant utviklingsaktører, og at diasporaorganisasjoner er med på å påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi er en frivillig organisasjon som styres og driftes av frivillige.

 Webansvarlig er øverst ansvarlig for våre nettsider og tekniske løsninger på nett. Som Webansvarlig må ha du ha nødvendige kunnskaper for å drifte våre nettsider og administrere våre e-postkontoer, samt kunne handle raskt når problemer oppstår. Du har det tekniske ansvaret for oppbygging og oppdatering av våre nettsider. Webansvarlig rapporterer til Daglig leder.  

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Oppbygging, teknisk oppdateringer og drift av våre nettsider
 • Ha ansvar for å sette og administrere e-post kontoer i cPanel
 • Ha ansvar for grafisk design av nettsidene
 • Andre oppgaver kan tillegges
 • Utarbeide våre nettsider når det er nødvendig,
 • Ha ansvar for publisering av offisielle dokumenter
 • Ha ansvar for oppdatering av nettsider både før og etter arrangementer.

Arbeidstid: Vi søker personer som kan sette av tid til å jobbe 2 – 3 ganger i uken, og som kan binde seg til å jobbe i DN mellom ett år til to år. Dette er en frivillig stilling, og kan kombineres med studie eller fulltidsjobb. Sentral ressursgruppen har møte annenhver uke for å planlegge og koordinere driften av organisasjonen. Webansvarlig deltar på disse møtene ved behov eller ønske.

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ha god Kjennskap til og erfaring fra WordPress og ftp.
 • Ha CSS og PHP kunnskap
 • Ha en god grafisk forståelse og god kjennskap til Avada Theme
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig IKT-verktøy er en forutsetning.
 • Ha god kjennskap til organisasjoner og organisasjonsarbeid generelt.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne vil bli vektlagt.

Vi er ute etter deg som er en teamarbeider, strukturert og effektiv og som synes det er spennende å få være med å videreutvikle en frivillig organisasjon. Du er analytisk anlagt og handlekraftig problemløser som liker utfordringer og engasjement. Studenter kan søke.

Dette er en frivillig stillingen, og er derfor ulønnet men vi kan tilby:

 • Et ungt, idealistisk og dynamisk arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Innsikt i norsk organisasjonsliv og diasporas innsats i utviklingsarbeid
 • Engasjerte og hyggelige kolleger.
 • Verdifull nettverk i bistand- og utviklingsmiljø

Tiltredelse: Snarest mulig.

Søknadsfrist: Send søknad med CV innen 8. februar 2015 på mail: diaspora@diasporanetwork.org Ta gjerne kontakt med Dede Koesah på telefon 93 01 32 73. Søknaden merkes: «Søknad kommunikasjon»

Diaspora Network: Vi søker en praktikant i organisasjonsutvikling til sentral ressursgruppen vår
Søknadsfrist: 08.02.2015

Vi søker en Praktikant i organisasjonsutvikling til vår sentral ressursgruppe.  Sentral ressursgruppen består av 8 frivillige, og fungerer som sentral sekretariat i Diaspora Network. Som praktikant får du ansvar for å pleie og styrke kontakten mellom våre medlemmer og tillitsvalgte, bidra til økt frivillighet og arbeide med strategi- og rekruttering av nye medlemmer og samarbeidspartnere

Diaspora Network er paraplyorganisasjon for diasporaorganisasjoner i Norge. Vi samarbeider med bistands- og utviklings-aktører, og mobiliserer diasporaorganisasjoner for å sette søkelys på Diasporas bidrag til utvikling- og bistandsarbeid. Vår visjon er at Diasporas bidrag til utvikling og innsats anerkjennes og synligjøres blant utviklingsaktører, og at diasporaorganisasjoner er med på å påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi er en frivillig organisasjon som styres og driftes av frivillige.

Praktikanten skal også bistå med oppfølging av handlingsplan, rekruttering og oppfølging av valgkomiteen, som skal finne kandidater til styret. Praktikanten rapporterer til Daglig leder.  

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Ansvar for oppfølging av opplæring i tett samarbeid med andre i sentral ressursgruppen, samarbeidspartnere og tillitsvalgte.
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre kurs og andre opplæringstiltak
 • Bistå med å arrangere seminar, dialogmøter og konferanser
 • Bistår sentral ressursgruppen i den daglig driften av organisasjonen
 • Rekruttere nye medlemmer og samarbeidspartnere
 • Kartlegge relevante støtteordninger
 • Ansvar for søknad for støtteordninger i samarbeid med Daglig leder.
 • Ha løpende kontakt med våre medlemmer og samarbeidspartnere
 • Promotere Diaspora Network på konferanser, festivaler, seminarer og andre arrangementer
 • Andre oppgaver kan tillegges

Arbeidstid: Vi søker personer som kan sette av tid til å jobbe minst 2 til 3 dager i uken mellom 6 til 8 måneder. Dette er en ulønnet, frivillig stilling, og kan kombineres med studie eller fulltidsjobb. Sentral ressursgruppen har møte annenhver uke for å planlegge og koordinere driften av organisasjonen.

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Vi søker må ha god kjennskap til organisasjoner og organisasjonsarbeid generelt.
 • Kjennskap til utviklingsarbeid er ønskelig.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne vil bli vektlagt.
 • Da mye av kommunikasjonen i organisasjonen foregår elektronisk, er god kjennskap til bruk av IKT-verktøy en forutsetning.

Den som tilsettes må kunne ta initiativ, være strukturert og selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst. Vedkommende må trives med å ha mange baller i luften samtidig. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være utadvendt og lett kunne få kontakt med mennesker. Studenter kan søke.

Dette er en frivillig stillingen, og er derfor ulønnet men vi kan tilby:

 • Et ungt, idealistisk og dynamisk arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Innsikt i norsk organisasjonsliv og diasporas innsats i utviklingsarbeid
 • Engasjerte og hyggelige kolleger.
 • Verdifull nettverk i bistand- og utviklingsmiljø

Tiltredelse: Snarest mulig.

Søknadsfrist: Send søknad med CV innen 8. februar 2015 på mail: diaspora@diasporanetwork.org Ta gjerne kontakt med Dede Koesah på telefon 93 01 32 73. Søknaden merkes: «Søknad Praktikant i organisasjonsutvikling».

Diaspora Network: Vi søker en Politisk rådgiver til sentral ressursgruppen vår
Søknadsfrist: 08.02.2015

Vi søker en politisk rådgiver til vår sentral ressursgruppe.  Sentral ressursgruppen består av 8 frivillige, og fungerer som sentral sekretariat i Diaspora Network. Vi søker etter en person som er engasjert i og har erfaring med politikkutvikling og påvirkningsarbeid innen utviklingspolitikk med særlig vekt på diasporarbeid.

Diaspora Network er paraplyorganisasjon for diasporaorganisasjoner i Norge. Vi samarbeider med bistands- og utviklings-aktører, og mobiliserer diasporaorganisasjoner for å sette søkelys på Diasporas bidrag til utvikling- og bistandsarbeid. Vår visjon er at Diasporas bidrag til utvikling og innsats anerkjennes og synligjøres blant utviklingsaktører, og at diasporaorganisasjoner er med på å påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi er en frivillig organisasjon som styres og driftes av frivillige.

 

Arbeidet innebærer blant annet politisk påvirkningsarbeid opp mot myndigheter, andre politiske miljøer og interessentgrupper som tradisjonelle norske bistand- og utviklingsaktører. Det er også ønskelig at du bidrar til utvikling av budskap og strategi for kommunikasjons- og mediearbeidet som gjelder diasporas innsatts i utviklingsarbeid i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig. Politisk rådgiver rapporterer til Daglig leder.  

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Utvikle, implementere og koordinere DNs interessepolitiske arbeid
 • Ha ansvar for DNs kontakt og samarbeid med politikere, myndigheter, andre politiske miljøer, norske bistand- og utviklingsaktører og andre samfunnsaktører i saker som angår diasporaarbeid.
 • Utarbeide DNs høringsinnspill til offentlige myndigheter og andre aktører
 • Utforme og formidle politisk plattform basert på DNs visjon, arbeid og mandat
 • Bistå kommunikasjonsansvarlig på det interessepolitiske feltet
 • Kartlegge forskning på diasporafeltet
 • Delta i relevante nettverk  
 • Utøve service for medlemsorganisasjonene i form å lede kurs om lobby- og kommunikasjonsarbeid, politisk påvirkning og jevnlig oppdatere politisk informasjon på våre nettsider
 • Andre oppgaver kan tillegges

Arbeidstid: Vi søker personer som kan sette av tid til å jobbe 2 til 3 ganger i uken, og som kan binde seg til å jobbe i DN mellom ett år til to år. Dette er en frivillig stilling, og kan kombineres med studie eller fulltidsjobb. Sentral ressursgruppen har møte annenhver uke for å planlegge og koordinere driften av organisasjonen.

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Det er viktig med kjennskap til norsk og internasjonal politikk, hvordan det politiske systemet fungerer og hvordan beslutninger fattes
 • Vi søker etter en person med erfaring fra arbeid med politikk i et utviklingsperspektiv.
 • Det er en fordel med både kunnskap om, samt et godt utviklet nettverk innen norske og internasjonale organisasjoner eller nettverk som arbeider med diaspora.
 • Søkeren bør ha høyere utdanning (eller studerer) innen internasjonal politikk, samfunnsvitenskap eller menneskerettigheter.
 • Har erfaring innen utviklingspolitikk eller diasporaarbeid. 
 • Interesse for politisk påvirkningsarbeid er en fordel.
 • Kjennskap til og engasjement for organisasjonsarbeid

Vi etter deg som har kompetanse på frivillig sektor og politiske strukturer, med erfaring fra politisk påvirkningsarbeid og nettverk i politikk og organisasjonsliv. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gode samarbeidsevner og en selvstendig og ryddig arbeidsstil er en forutsetning. Evne til nettverksbygging er nødvendig. Norsk og engelsk som arbeidsspråk er en forutsetning. Studenter kan søke.

 

Dette er en frivillig stillingen, og er derfor ulønnet men vi kan tilby:

 • Et ungt, idealistisk og dynamisk arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Innsikt i norsk organisasjonsliv og diasporas innsats i utviklingsarbeid
 • Engasjerte og hyggelige kolleger.
 • Verdifull nettverk i bistand- og utviklingsmiljø

Tiltredelse: Snarest mulig.

Søknadsfrist: Send søknad med CV innen 8. februar 2015 på mail: diaspora@diasporanetwork.org Ta gjerne kontakt med Dede Koesah på telefon 93 01 32 73. Søknaden merkes: «Søknad Politisk rådgiver»

Diaspora Network: Vi søker kommunikasjonsansvarlig til sentral ressursgruppen vår
Søknadsfrist: 08.02.2015

Vi søker en kommunikasjonsansvarlig til vår sentral ressursgruppe.  Sentral ressursgruppen består av 8 frivillige, og fungerer som sentral sekretariat i Diaspora Network.

Diaspora Network er paraplyorganisasjon for diasporaorganisasjoner i Norge. Vi samarbeider med bistands- og utviklings-aktører, og mobiliserer diasporaorganisasjoner for å sette søkelys på Diasporas bidrag til utvikling- og bistandsarbeid. Vår visjon er at Diasporas bidrag til utvikling og innsats anerkjennes og synligjøres blant utviklingsaktører, og at diasporaorganisasjoner er med på å påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi er en frivillig organisasjon som styres og driftes av frivillige.

Kommunikasjonsansvarlig får mulighet til å påvirke DNs kommunikasjonsarbeid, og være viktig bidragsyter i utvikling, implementering og oppfølging av kommunikasjonsstrategi i organisasjonen. Du vil få ansvar for å lede prosessen i utvikling av kommunikasjonsstrategien. Kommunikasjonsansvarlig rapporterer til Daglig leder. 

 

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Utvikle, implementere og følge opp kommunikasjonsstrategi  
 • Utvikle budskap og definere relevante kommunikasjonskanaler
 • Ha kontakt med media
 • Produsere pressemeldinger og nettsaker
 • Ansvar for våre nettsider og sosiale media og utvikling av profilmateriell
 • Ha ansvar med kommunikasjon rettet mot våre medlemmer

Arbeidstid: Vi søker personer som kan sette av tid til å jobbe 2 til 3 ganger i uken, og som kan binde seg til å jobbe i DN mellom ett år til to år. Dette er en frivillig stilling, og kan kombineres med studie eller fulltidsjobb. Sentral ressursgruppen har møte annenhver uke for å planlegge og koordinere driften av organisasjonen.

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kjennskap til og engasjement for organisasjonsarbeid
 • God forståelse og interesse for kommunikasjon i gamle og nye media.
 • Relevant høyere utdanning er et pluss. Studenter kan også søke.
 • Interesse for politisk påvirkningsarbeid er en fordel.
 • Kompetanse i skriving og publisering.
 • Kreativ og åpen for nye ideer.
 • Masse energi og evne til problemløsning.
 • Proaktiv, nysgjerrig og målrettet.
 • Erfaring fra journalistikk eller informasjonsarbeid en fordel.
 • Erfaring i bruk av designprogrammer, eksempelvis CS6
 • Erfaring innen kommunikasjon, markedsføring og brenne for utviklingspolitikk eller diasporaarbeid. 

Vi ser etter en proaktiv, nysgjerrig og strategisk person med evne til nytenkning. Det forventes at du kan jobbe effektivt, selvstendig og at du har gode samarbeidsevner, samtidig med at du trives med å jobbe i team av frivillige. Norsk og engelsk som arbeidsspråk er en forutsetning. Studenter kan søke.

Dette er en frivillig stillingen, og er derfor ulønnet men vi kan tilby:

 • Et ungt, idealistisk og dynamisk arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Innsikt i norsk organisasjonsliv og diasporas innsats i utviklingsarbeid
 • Engasjerte og hyggelige kolleger.
 • Verdifull nettverk i bistand- og utviklingsmiljø

Tiltredelse: Snarest mulig.

Søknadsfrist: Send søknad med CV innen 8. februar 2015 på mail: diaspora@diasporanetwork.org Ta gjerne kontakt med Dede Koesah på telefon 93 01 32 73. Søknaden merkes: «Søknad kommunikasjon»

IUG søker styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen
Søknadsfrist: 16.02.2015

IUG Norges visjon er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand, og for å få til dette så er vi avhengig av riktig kompetanse på riktig plass. Nå har DU muligheten til ta i bruk din kompetanse til å forme organisasjonen.

Valgkomiteen ønsker nå å komme i kontakt med deg dersom du:

Identifiserer deg med IUG sin visjon

Har erfaring innen internasjonalt arbeid, styrearbeid, politikk, fundraising, markedsføring, organisasjonsutvikling, prosjektledelse eller økonomi.

Kan tenke deg å bidra frivillig med din kompetanse.

SOS-barnebyer søker kontorfrivillig
Søknadsfrist: Snarest

Vil du være med å gjøre en forskjell? Har du muligheten til å bruke litt av din tid til å hjelpe andre?

SOS-barnebyer har frivillige over hele landet, men nå trenger vi frivillige på vårt hovedkontor i Oslo.

Leger Uten Grenser søker praktikanter til kommunikasjonsavdelingen
Søknadsfrist: 01.02.2015

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for Leger Uten Grensers kommunikasjons- og mediearbeid.  Leger Uten Grenser ser etter praktikanter med et humanitært engasjement og et ønske om relevant arbeidserfaring innenfor kommunikasjon.

Arbeidstid: Vi søker personer som kan jobbe fra 2 -3 hele arbeidsdager i uken, og som kan binde seg til å jobbe i om lag 6 måneder.

Hovedoppgaver:

Praktikantene får et bredt og spennende innsyn i Leger Uten Grensers arbeid, og skal støtte Informasjonsavdelingen i å implementere kommunikasjonsstrategien for 2015, inkludert delta i planlegging; utvikling av budskap; definere kanaler; kontakt med media; jobbe med sosiale media; oversette og renskrive; produsere pressemeldinger, nettsaker og annet stoff; og andre oppgaver etter behov.

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kjennskap til og engasjement for humanitært arbeid.
 • God forståelse og interesse for kommunikasjon i gamle og nye media.
 • Relevant høyere utdanning er et pluss.
 • Interesse for politisk påvirkningsarbeid en fordel.
 • Forståelse for skriving, publisering og utvikling på web.
 • Kreativ og åpen for nye ideer.
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Fransk en fordel.
 • Erfaring fra journalistikk eller informasjonsarbeid en fordel.
 • Masse energi og evne til problemløsning.
 • Proaktiv, nysgjerrig og målrettet.


Jobben er ulønnet men vi kan tilby:

 • Verdifull og lærerik arbeidserfaring i en av verdens største nødhjelpsorganisasjoner.
 • Opplæring og kursing.
 • Et idealistisk og spennende arbeidsmiljø.
 • Engasjerte og hyggelige kolleger.

 

Tiltredelse: Snarest mulig.

Søknadsfrist: Send kort søknad og CV innen 1. februar 2015 på mail:

                         praktikant@legerutengrenser.no

 Merkes: «Søknad praktikant»

For spørsmål, ta kontakt med Jonas Hågensen på telefon 93 05 87 68.

Vil du være praktikant på Fredshuset?
Søknadsfrist: 31.01.2015

Fra februar 2015 søker vi en praktikant til driftsavdelingen på Fredshuset. Er du interessert i markedsføring, er praktisk innrettet og ser etter et engasjement i norsk fredspolitisk organisasjonsliv? Da har du kommet til riktig sted!

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for over 20 organisasjoner i det norske fredspolitiske nettverket. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid jobber Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning, og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftsansvar for Fredshuset i Oslo, hvor vi driver aktiv arrangementsvirksomhet som belyser nasjonale og internasjonale fredspolitiske spørsmål.

 

Arbeidsoppgaver: 

- Utarbeide konkrete strategier for å:

Videreutvikle Fredshuset som møteplass for fred og fredspolitikk

Styrke og profesjonalisere fredsbevegelsen

Markedsføre husets aktiviteter

 

- Drive Fredshusets nettside, FB-gruppe og andre nettbaserte informasjonskanaler

 

- Bistå driftsleder i den daglige driften av Fredshuset

 

Ønskede kvalifikasjoner:

- Erfaring fra organisasjonsarbeid

- Erfaring fra databehandling/administrativt arbeid

- Praktisk arbeidserfaring fra driftsarbeid og organisering

- Relevant utdanning: markedsføring, kommunikasjon, administrasjon og ledelse, samfunnsvitenskap etc.

 

Vi kan tilby:

Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø

- Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon

- Rom for utvikling av egne prosjekter

- Innsikt i norsk fredsbevegelse og organisasjonsliv

- Muligheter til å påvirke norsk utenriks- og forsvarspolitikk

 

Stillingen er minimum 50%, ønskelig med mer. Varighet er fortrinnsvis ett år, men et halvt år kan også diskuteres. Stillingen er ulønnet. Oppstart er primo februar.
 

Send søknad med CV og andre relevante dokumenter til hedda@norgesfredsrad.no. Ta gjerne kontakt på samme e-postadresse for spørsmål angående stillingen.