Stillinger

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag
Norge
Verden
 • OSCE Secretariat
  Publisert: 24.06.2016

  Risk Management and Internal Control Officer

  Søknadsfrist: 25.07.2016
 • Det Norske Misjonsselskap
  Publisert: 24.06.2016

  Avdelingssjef for NMS Global

  Søknadsfrist: 03.08.2016

  Vi er inne i en spennende omstillingsfase med betydelige endringer. I denne fasen søker vi en person som er motivert til å lede avdelingen som har fått navnet NMS Global. Ansvaret blir å lede og utvikle NMS sitt globale misjonsarbeid - inkludert Norge. Les mer om NMS på www.nms.no.  

  Stillingen er fast i 100%, med tiltredelse så snart som mulig.

   

  Oppgavene består blant annet av ansvar for:

  • NMS sitt misjonsarbeid i samsvar med vedtatt strategi
  • handlingsplaner, gjennomføring og rapportering
  • kontakt med samarbeidspartnere
  • personalansvar og økonomiansvar
  • være med i NMS sitt lederteam
  • holde seg faglig oppdatert innen misjon

   

  Ønskede kvalifikasjoner:

  • høyere utdanning i og/eller erfaring fra arbeid innen misjon og bistand
  • kjennskap til NMS og frivillig organisasjonsarbeid
  • høy interkulturell kompetanse/kulturforståelse
  • økonomikompetanse
  • gode leder- og samarbeidsferdigheter
  • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
  • gode språkferdigheter i engelsk og eventuelt fransk
  • er engasjert, jobber målrettet og er løsningsorientert

   

  Vi tilbyr:

  • en inspirerende tjeneste i Guds verdensvide kirke!
  • et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte medarbeidere
  • en utfordrende og variert lederjobb i landets eldste misjonsorganisasjon
  • lønn etter NMS’ regulativ

   

  Arbeidssted: Hovedkontoret er i Stavanger, men andre steder kan vurderes.
  Reisevirksomhet må påregnes.

  Det er en forutsetning at søkerne deler NMS’ grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges. For nærmere opplysninger: Se www.nms.no og/eller kontakt generalsekretær Jeffrey Huseby på tlf. 51 51 61 00 eller mob 4040 6001.

   

  Søknad med cv, attester og vitnemål sendes til personalkonsulent Jan Ove Larssen på e-post: jol@nms.no, eller per vanlig post til NMS, Personalavdelingen, Postboks 226 – Sentrum, 4001 Stavanger. Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon. Søknadspapirer returneres ikke.

  MERK: Dersom du sender søknad i juli måned vil du pga ferieavvikling ikke få bekreftelse på mottatte papirer før i begynnelsen av august.

  Søknadsfrist: 3. august 2016

 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 24.06.2016

  Project Manager ProCap - Head Office

  Søknadsfrist: 24.07.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 24.06.2016

  National Wash Cluster Co-Coordinator - South Sudan

  Søknadsfrist: 08.07.2016
 • Kirkens Nødhjelp
  Publisert: 23.06.2016

  Head of Programme

  Søknadsfrist: 17.08.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 23.06.2016

  Head of Support - Ethiopia

  Søknadsfrist: 06.07.2016
 • OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
  Publisert: 23.06.2016

  Associate Documents and Records Management Officer

  Søknadsfrist: 12.07.2016
 • OSCE Secretariat
  Publisert: 23.06.2016

  Recruitment Assistant

  Søknadsfrist: 07.07.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 23.06.2016

  Area Manager - Region Horn of Africa

  Søknadsfrist: 05.07.2016
 • PRIO
  Publisert: 23.06.2016

  Institute Director

  Søknadsfrist: 15.09.2016
 • NORCAP
  Publisert: 20.06.2016

  NORCAP seeks Greek speaking experts in Administration, Reception and Procurement in the Reception and Identification Service (RIS)

  Søknadsfrist: 10.07.2016
 • Skeiv Ungdom
  Publisert: 19.06.2016

  Ungdomstelefonsekretær

  Søknadsfrist: 01.07.2016

  Skeiv Ungdom er en partipolitisk og religiøs uavhengig, frivillig organisasjon for ungdom under 30 år. Målgruppa vår er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor de tradisjonelle normene rundt kjønn og seksualitet, men alle som støtter organisasjonens formål er velkomne som medlemmer. Mer informasjon om oss finner du på www.skeivungdom.no

   

  Om Ungdomstelefonen

  Ungdomstelefonen er ett av Skeiv Ungdoms utvalg. Ungdomstelefonen er en opplysnings-, støtte- og veiledningstelefon for unge i hele Norge som har spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

  Tjenesten er drevet av frivillige etter likepersonsprinsippet - det er unge som svarer unge på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet. De frivillige i Ungdomstelefonen svarer henvendelser på telefon, chat og meldingstjeneste. I tillegg bidrar de aktivt med synlighet på sosiale medier.

  Ungdomstelefonen har et eget styre bestående av representanter for telefonvaktene og én representant fra sentralstyret i Skeiv Ungdom som har ansvar for markedsføring, rekruttering og opplæring. Mer informasjon om oss finner du på www.ungdomstelefonen.no

   

  Om stillingen

  Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen søker med dette etter en ny ungdomstelefonsekretær til en fast 40 % stilling med tiltredelse 1. august 2016 og 3 mnd. prøvetid. Stillingen lønnes med lønnstrinn 22 i statens lønnsregulativ. Arbeidsgiver er Skeiv Ungdom v/Sentralstyret og arbeidssted er Skeiv Ungdoms kontorer i Tollbugata 24.

  Den som ansettes vil være ansvarlig for å følge opp den daglige driften av Ungdomstelefonen i tett samarbeid med styret. Dette innebærer blant annet å innkalle til og delta på styremøter i Ungdomstelefonen samt følge opp vedtak som fordrer dette, utforme annonser/materiell for å rekruttere nye frivillige, planlegge temakvelder med faglig påfyll innen relevante områder for de frivillige og ikke minst sørge for at de frivillige har det hyggelig på vakt.

  Vi er sikre på at stillingen er både utfordrende, lærerik og spennende for den rette kandidaten. Stillingen innebærer en stor grad av fleksibilitet med hensyn til arbeidstider, og passer derfor veldig godt for studenter. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med styremøter og temakvelder, som normalt finner sted i Skeiv Ungdoms kontorer sentralt i Oslo.

   

  Arbeidsoppgaver

  • Administrativt ansvar for driften av prosjektet
  • Bidra til prosjektledelse og prosjektutvikling
  • Bidra til rekruttering, oppfølging og opplæring av frivillige
  • Følge opp markedsføring og prosjektøkonomi, herunder å søke og å rapportere på prosjektmidler
  • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen etter behov

   

  Kvalifikasjoner og erfaringer vi ser for oss at du har

  • Erfaring med frivillighet og frivillige
  • Løsningsorientert med evne til å arbeide systematisk og selvstendig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Det er ønskelig med erfaring med søknads- og rapportskriving
  • Flytende muntlige og skriftlige norskferdigheter
  • Aktuelle kandidater må støtte Skeiv Ungdoms formål og grunnsyn
  • Personlig egnethet vektlegges 

  Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen oppfordrer alle kvalifiserte og motiverte kandidater å søke stillingen, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, nasjonal eller etnisk bakgrunn – og andre ikke stillingsrelaterte kriterier. Vi tilpasser arbeidsplassen dersom du har behov for dette.

  Søknad og CV sendes til ansettelser@skeivungdom.no innen fredag 1. juli 2016 kl. 23:59. Ansettelseskomiteen tar sikte på å gjennomføre intervjuer av aktuelle kandidater i uke 27.

 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 18.06.2016

  Head of Support Unit, Central and West Africa & Latin America Region - Head Office

  Søknadsfrist: 26.06.2016
 • Norad
  Publisert: 16.06.2016

  Seniorrådgiver

  Søknadsfrist: 14.08.2016
 • Norad
  Publisert: 16.06.2016

  Rådgiver - Juridisk seksjon

  Søknadsfrist: 14.08.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 15.06.2016

  Country Director DR Congo

  Søknadsfrist: 24.07.2016
 • Amnesty International
  Publisert: 15.06.2016

  CRM konsulent

  Søknadsfrist: 22.07.2016
 • The Norwegian Refugee Council
  Publisert: 13.06.2016

  Logistics and Administration Manager - South Sudan

  Søknadsfrist: 27.06.2016
 • Norsk Folkehjelp
  Publisert: 13.06.2016

  Logistics Manager Humanitarian Disarmament Colombia

  Søknadsfrist: 08.07.2016
 • OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
  Publisert: 07.06.2016

  Communication Officer

  Søknadsfrist: 28.06.2016
 • Redd Barna
  Publisert: 07.06.2016

  Education in Emergencies

  Søknadsfrist: 05.08.2016
 • Norges Bygdeungdomslag
  Publisert: 07.06.2016

  Generalsekretær (vikariat)

  Søknadsfrist: 01.07.2016
 • Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG)
  Publisert: 31.05.2016

  Master med Mening - Ingeniører uten grenser kan tilby tilrettelagte Masteroppgaver

  Søknadsfrist: Snarest

  Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) er en organisasjon som jobber i grenselandet mellom næringslivet, akademia og bistandsbransjen. Vi ønsker å samarbeide med og bygge opp under andre, mindre bistandsaktører sitt arbeid slik at vi i samspill skaper utvikling. IUG har derfor ikke egne bistandsprosjekter, men bidrar isteden med ingeniørkompetanse i prosjektene til andre bistandsorganisasjoner. Vi har tre etablerte student-avdelinger på NTNU, NMBU og Universitetet i Agder som jobber med Master med Mening.

  Vi ser etter større og mindre norske organisasjoner som trenger en Masteroppgave fra en ingeniørstudent på disse lærestedene og vi kan tilby tilrettelagt oppfølging, sponsing av tur til felt for studentene og muligheter til å koble på mentor fra vårt nettverk. Ingeniørene henter vi fra våre egne personlige medlemmer og våre nære hovedsamarbeidspartnere Norconsult, Hafslund, NGI og Multiconsult. På denne måten vil vi bidra til at flere bistandsprosjekter blir gjennomført effektivt, med høy kvalitet og relevant kompetanse. Vi finansieres primært av våre samarbeidspartnere i næringslivet og våre personlige medlemmer. IUG har sitt hovedkontor i NITO sine lokaler i Oslo og er også en del av det internasjonale nettverket Engineers Without Borders (EWB).

  En Master med mening skal sammenfalle med IUG sin visjon, "Fremme utvikling med humanitær ingeniørkompetanse." 

  Videre bør IUG sine satsningsområder reflekteres:
  • Fornybar energi
  • Vann- og sanitær
  • Bygg- og samferdsel
  • Agri/aqua-kultur
   
  Det foretrekkes at MmM er innenfor dette selv om unntak kan tillates med en god begrunnelse.  
  Oppgaven bør ha en felt-basert komponent, om det er tidlig i studiet eller på slutten er ikke relevant.  IUG kan også støtte MmM som skrives kun i Norge men dette er ikke prioritet.
   
  Ta kontakt med info@iug.no for mer informasjon
 • NOREF
  Publisert: 25.05.2016

  Director

  Søknadsfrist: 30.06.2016
 • NORDEM
  Publisert: 09.05.2016

  Monitoring Officers, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

  Søknadsfrist: Snarest
 • NORDEM
  Publisert: 09.05.2016

  OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. Various posts

  Søknadsfrist: Snarest

Jobb som frivillig?

 • Amnesty søker frivillige til kontoret i Tromsø

  Søknadsfrist: 21.08.2016

  Om du brenner for menneskerettigheter og har lyst til å engasjere deg i en dynamisk organisasjon, kan Amnesty tilby spennende utfordringer som frivillig ved kontoret i Tromsø. Som frivillig i Amnesty International i Norge vil du få spennende erfaring fra verdens største menneskerettighetsorganisasjon.

 • Webmaster

  Søknadsfrist: Snarest

  Norsk Bangladesh Fadderforening er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som drives av frivillige. Vi har støttet vanskeligstilte barn i Bangladesh siden frigjøringskrigen i 1972.

  Vårt hovedfokus er å gi barna en god oppvekst og utdanning. Vi samarbeider med tre barnehjem og en slumskole i Dhaka i tillegg til ett barnehjem utenfor havnebyen Chittagong. En lokal kontaktperson besøker barnehjemmene og skolen jevnlig.

  Vi trenger en webmaster som kan drifte vår hjemmeside. Det er et par timer i måneden. Er du interessert? Kontakt Trine Lund på chairpersonnba@gmail.com

 • Norges Sosiale Forum søker nye styremedlemmer

  Søknadsfrist: Snarest

  Vil du være med å arrangere Globaliseringskonferansen, Norges største politiske verksted? Nå har du sjansen! 

  Norges Sosiale Forum (NSF) søker nye styremedlemmer som ønsker å bidra til planleggingen og gjennomføringen av konferansen.  I 2014 var vi 1600 deltakere, i år skal vi bli enda flere!

  MER INFO HER

 • Amnesty søker frivillige til kontoret i Trondheim

  Søknadsfrist: 23.08.2016

  Amnesty International søker deg som er engasjert og initiativrik til å jobbe som frivillig prosjektleder ved vårt regionkontor i Trondheim. Vi kan tilby spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver og profesjonell erfaring fra verdens største menneskerettighetsorganisasjon. 

 • Vil du bli med og utvikle Røde Kors Ungdom i Nordland?

  Søknadsfrist: 30.06.2016

  Røde Kors Ungdom søker ressurspersoner til distriktsråd for Røde Kors Ungdom i Nordland.

 • Vil dere bli vertsfamilie?

  Søknadsfrist: Snarest
  AFS er en ideell organisasjon som jobber for å bidra til fred og forståelse på tvers av landegrenser, blant annet gjennom å organisere utveksling for elever på videregående skole. 
  I august kommer 140 utvekslingselever fra alle verdenshjørner til Norge for å bo et år i en norsk familie og gå på videregående skole her hos oss. 
   
   

  Som vertsfamilie i AFS tar man imot et ekstra familiemedlem for 2-10 måneder. AFSeren skal bli en del av familien - og dele både hverdager og høytider, gleder og sorger. Som vertsfamilie får du muligheten til å oppleve en ny kultur i ditt eget hjem, samtidig som du gir en ungdom en enestående og viktig opplevelse. Alle familietyper kan bli vertsfamilier!

  I juni var vi på God Morgen Norge, hvor Giorgia og hennes vertsmor, Marianne, snakket om hvordan det er å være utvekslingsstudent i et fremmed land, samt det å være vertsfamilie.

  Se videoen her!

  Presentasjon av flere utvekslingselever kan du se her.

 • Røde Kors søker studentpraktikanter

  Søknadsfrist: Snarest

  Røde Kors i Norge søker etter to studentpraktikanter til vår Kommunikasjons- og markedsavdeling, Seksjon for næringsliv og samfunnsansvar.

 • Humanistforbundet søker frivillige til vigsler

  Søknadsfrist: Snarest

  Humanistforbundet søker deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å være en del av landets eneste nøytrale vigselstilbud utenfor tingretten.

 • Røde Kors Ungdom søker kandidater til Landsråd for Røde Kors Ungdom og Sentral valgkomité til Røde Kors Ungdom!

  Søknadsfrist: Snarest

  Er du mellom 15 og 30 år? Sitter du med et stort engasjement om å gjøre en forskjell i verden? Har du lyst på nye utfordringer, og er villig til å gjøre en innsats? Da er det akkurat deg vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms landsråd og valgkomité!

  Mer informasjon finner du HER
   

 • Natteravnene i Oslo sentrum søker 8 vandringsansvarlige

  Søknadsfrist: 01.08.2016

  Vi søker 8 vandringsansvarlige som liker å ta ledelse, har lett for å komme i kontakt med mennesker, er løsningsorientert og klarer å holde hodet kaldt. Det er en fordel å ha førerkort. Oppstart medio august.

  Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder på kvelds- og nattetid. Natteravnenes er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Hver vandring har en vandringsansvarlig som organiserer og koordinerer de frivillige. Som Vandringsansvarlig står du for gjennomføringen av vandringen og er kontaktpunktet til Natteravnene i Oslo sentrum overfor Politi og andre samarbeidspartnere når du er ute på vandring.

  Søknadsfrist 01.08.2016. Intervjurunder gjennomføres tidlig i august, med oppstart medio august. Søknad sendes til post@natteravnene.no.

 • Bli ungdomsambassadør for Jenteaksjonen 2016!

  Søknadsfrist: 26.06.2016

  Er du mellom 13 og 19 år? 16.-18. september kan du bli med på PlanUngdom helgecamp i Oslo. Vi samler 40 ungdommer fra hele landet til en spennende og morsom helg. Vil du bli ungdomsambassadør for årets kampanje og være med å stoppe barneekteskap?

 • Bli instruktør i Gatemegling og gjør en forskjell for ungdom!

  Søknadsfrist: Snarest

  Røde Kors Gatemegling er et tiltak som gir ungdom verktøy i konflikthåndtering og megling. Akershus Røde Kors rekrutterer har stadig behov for nye frivillige instruktører til å holde workshops for ungdom. Vi søker deg som er god på å få kontakt med ungdom og liker å formidle det du brenner for. Ingen forkunnskaper er nødvendig.
  Vi satser nå spesielt på å nå ut til flyktningeungdom. Kompetanse på dette området vil derfor bli vektlagt.

  Som instruktør i Gatemegling får du:

  o    bidra til at ungdom opplever utvikling, mestring og økt selvforståelse

  o    en gratis solid opplæring & styrket kompetanse i konflikthåndtering

  o    kompetanse som ofte er etterspurt i jobb-sammenheng

  o    muligheten til å bli en del av et større Røde Kors nettverk

   

  For å bli instruktør i Gatemegling må du:

  o    sende et motivasjonsbrev

  o    delta i et opptaksintervju

  o    delta på et seks dagers instruktørverksted:  9. - 11. sep.  + 23. – 25. sep.  2016

  o    forplikte deg som Røde Kors frivillig og holde minimum to workshops

   

  For mer informasjon og søknadsskjema ta kontakt på: eva.walicki@redcross.no / 991 27 137

 • Volunteers for Zimfest Oslo wanted, 26 - 28 August

  Søknadsfrist: Snarest

  Zimfest Oslo is a festival for and by Zimbabweans in Norway, with the aim of bringing people together of all ages, ethnicities and genders to experience Zimbabwean culture. The 3-day festival offers concerts, workshops, activities for children, and a backyard party with a braai.

  Nordic-Black Theatre, Cafeteateret, Hollendrgata 8, Oslo

  As a volunteer you will play an important role in the success of the festival, as well as gain a great experience hosting a unique cross-cultural music event. Each volunteer will also be given a free-weekend pass to the festival, a Zimfest Oslo T-shirt and tote bag.

  We are currently seeking volunteers to assist with tasks during the festival such as ticket sales, merchandise sales, face-painting, and photography. We also need two volunteers to assist with promotions and flyering at two separate events before the festival.

  If this sounds like something you would be interested in, please do not hesitate to contact us at oslo@zimfestlive.no.

  For a quick glimpse into last years festival follow this link. You can also read more about us on our webpage and on Facebook where we will be updating on coming artist and festival program.

  Hope to see you there!

 • Initiativet Kom Inn trenger flere frivillige!

  Søknadsfrist: Snarest

  Kom Inn - lær norsk rundt middagsbordet er et lavterskeltilbud der mennesker som snakker norsk inviterer noen som lærer seg norsk på middagsbesøk. Gjennom oss kan verter og gjester finne hverandre.

  Nå trenger vi flere frivillige som vil besøke voksenopplæringen for å fortelle om konseptet til fremtidige middagsgjester. Liker du å snakke foran mennesker og har du lyst og mulighet til å bruke noen timer på dagtid - ta kontakt med oss på kominnoslo@gmail.com ! Vi gleder oss til å høre fra deg.