Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

Verdensbanken
IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel! 

Ledige stillinger i multilaterale institusjoner

OECD
IEA
UNESCO

OECD, IEA og UNESCO er alle viktige multilaterale institusjoner med hovedkontor i Paris. Utenriksdepartemenetet oppfordrer nordmenn til å søke ledige stillinger i disse organisasjonene. Trykk på logoene for å lære mer om karrieremuligheter og å få oversikt over ledige stillinger.

Ta gjerne kontakt med følgende hvis du har spørsmål om en stilling du er interessert i:
For OECD-stillinger: Håvard Hugås, Utenriksdepartementet (Havard.Hugas@mfa.no / 23 95 10 59)
For IEA-stillinger: Jørgen Bækken, Utenriksdepartementet (Jorgen.Baekken@mfa.no / 23 98 22 10)
For UNESCO-stillinger: Joakim Bakke, Kunnskapsdepartementet (Joakim.Bakke@kd.no / 22 24 76 99)
 

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Utenriksdepartementet
Publisert: 22.02.2019

Praktikantplasser ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg høsten 2019

Søknadsfrist: 15.03.2019
Hordaland Røde Kors
Publisert: 22.02.2019

Prosjektmedarbeider

Søknadsfrist: 12.03.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 22.02.2019

ENGASJEMENT SOM LOKALT ANSATT SAKSBEHANDLER VED NORGES AMBASSADE I WIEN

Søknadsfrist: 20.03.2019

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 98 utenriksstasjoner (ambassader, delegasjoner og generalkonsulater), totalt ca. 2 450 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet.

Ved den norske ambassaden i Wien er det ledig en midlertidig stilling som lokalt ansatt saksbehandler fra fortrinnsvis 1. juli 2019.  Stillingen er foreløpig for et år og etablert for å styrke stasjonens bilaterale arbeid overfor Østerrike.

Med forbehold om tildeling av nødvendige budsjettmidler, kan det bli mulighet for forlengelse av engasjementet ut 2020 og til sommeren 2021. 

Ambassaden i Wien er samlokalisert med OSSE-delegasjonen med felles administrasjon. Totalt arbeider 22 utsendte og lokalt ansatte ved stasjonen.  Ambassaden har fem utsendte og åtte lokalt ansatte medarbeidere.

Det er ønskelig med tiltredelse i løpet av sommeren 2019. 

Stasjonen er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge og rapportere om utviklingen i østerriksk politikk, økonomi og samfunnsliv
 • Følge og rapportere om europolitiske temaer av interesse for Norge
 • Følge og rapportere om temaer av betydning for det bilaterale forholdet mellom Norge og Østerrike
 • Bidra i gjennomføringen av bilaterale besøk til Østerrike
 • Bidra til budskap og innhold på ambassadens plattformer på nett og i sosiale media
 • Delta i planlegging og gjennomføring av utadrettede arrangementer for profilering av Norge og Østerrike
 • Stillingen kan bli tildelt andre oppgaver ved behov


Kvalifikasjoner

 • Ferdigstilt høyere utdanning.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Meget gode tyskkunnskaper (B2-nivå)

 

Personlige egenskaper

 • Samhandling: samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller
 • Analytiske evner: evne til å tilegne seg ny kunnskap, evaluere informasjon, overblikk, håndtere kompleksitet, strategisk
 • Handlekraft: Initiativ, selvstendighet, beslutningsdyktighet, operativ
 • Robusthet: tåle press, stor arbeidskapasitet, stressmestring
 • Ryddighet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vilkår/betingelser

 • Det tilbys en brutto årslønn på EUR 46 900.
 • Lokalt ansatt personell er underlagt lokalt lovverk.  Av lønnen betales en månedlig trygdeavgift som dekker arbeidstakers andel av helse-, ulykkes-, pensjonsforsikring samt arbeidsledighetstrygd.
 • Søkere som ikke har skattetilhørighet i Østerrike, vil bli underlagt norsk beskatning (fratrukket trygdedelen).

 

Kontaktinformasjon

 • For faglige spørsmål vennligst kontakt ministerråd Jon Erik Strømø,
  jon.erik.stromo@mfa.no telefon +43 1 7166003
 • For praktiske spørsmål vennligst kontakt ambassaderåd Inger Brusell, inger.brusell@mfa.no telefon +43 1 7166012

 

Søknad med CV sendes:  Ambassaden i Wien, Reisnerstrasse 55-57, A-1030 Wien, Østerrike
eller pr. e-post til emb.vienna@mfa.no

Søknadsfrist:  20. mars 2019

Utenriksdepartementet
Publisert: 22.02.2019

Lokalansatt administrativ medarbeider ved Norges ambassade i Yangon

Søknadsfrist: 15.03.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 22.02.2019

Praktikan ved ambassaden i Kampala

Søknadsfrist: 18.03.2019
UNICEF Norge
Publisert: 22.02.2019

Fagansvarlig innovasjon og ulikhet

Søknadsfrist: 04.03.2019
Norsk Folkehjelp
Publisert: 21.02.2019

Country Director Palestine

Søknadsfrist: 17.03.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 21.02.2019

Praktikantopphold ved ambassaden i Beograd

Søknadsfrist: 15.03.2019
Framtiden i våre hender
Publisert: 20.02.2019

Fagrådgiver

Søknadsfrist: 05.03.2019
AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING
Publisert: 20.02.2019

Programkoordinator (100%, fast)

Søknadsfrist: 04.03.2019
Forandringsfabrikken
Publisert: 20.02.2019

Fabrikkarbeider barnevern

Søknadsfrist: 25.02.2019
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 19.02.2019

Country Programme Manager

Søknadsfrist: 22.03.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 19.02.2019

Advocacy Manager

Søknadsfrist: 12.03.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 19.02.2019

Project Manager - Kenya

Søknadsfrist: 05.03.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 19.02.2019

Logistics and Distribution Specialist - Emergency Response Team

Søknadsfrist: 17.03.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 19.02.2019

Global Surge Team Coordinator

Søknadsfrist: 01.03.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 19.02.2019

HR Coordinator for Global Surge Team

Søknadsfrist: 01.03.2019
NOAS
Publisert: 19.02.2019

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 08.03.2019

Vil du være med å sikre asylsøkere og flyktninger grunnleggende rettsikkerhet og bidra til å løfte fram viktige historier på asylfeltet? Om hvem som kommer hit og hvorfor, om betydningen av reell og opplevd rettssikkerhet og god informasjon og veiledning - enten søknadsbehandling ender i prosesser for integrering eller retur.

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, er en uavhengig medlemsorganisasjon. Vi bistår asylsøkere i hele asylprosessen, møter nyankomne og gir juridisk bistand til over 1000 asylsøkere med avslag hvert år.

Vi ønsker å styrke vårt kommunikasjonsarbeid og lyser ut ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver for to år, med mulighet for forlengelse.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Profilering og synliggjøring av NOAS og NOAS’ arbeid
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier for NOAS på ulike plattformer
 • Utvikle ideer og historier til bruk på ulike flater og i ulike sammenhenger
 • Utforme korte budskap, innlegg og artikler for ulike redaksjoner, nettsider og sosiale medier
 • Ansvar for NOAS’ nettsider, NOAS’ profil og kommunikasjon i sosiale medier 
 • Skape og utvikle tiltak i NOAS’ inntektsbringende arbeid
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av kampanjer
 • Tilgjengeliggjøring av informasjon til asylsøkere i ulike formater på flere plattformer.
 • Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes
   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred kommunikasjonsfaglig  bakgrunn(journalistikk/kommunikasjon)
 • Kompetanse/erfaring i strategisk bruk av sosiale medier
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Foto/filmkompetanse
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om politiske prosesser
 • Kunnskap om utlendingsfeltet
   

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet, fleksibilitet og produktivitet
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
   

NOAS kan tilby:

 • Spennende og utviklende oppgaver på et felt som ofte står sentralt i politisk debatt
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • Fleksitid og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Arbeidsplass i Oslo sentrum

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Ann-Magrit Austenå mobil: 95926448

Søknad sendes til: ama@noas.org

 Søknadsfrist: 8. mars

Syklistenes Landsforening
Publisert: 19.02.2019

Prosjektleder sykkelturisme og konferanse

Søknadsfrist: Snarest
Syklistenes Landsforening
Publisert: 19.02.2019

Vil du bidra til sunnere og mer bærekraftige arbeidsplasser?

Søknadsfrist: Snarest
Norad
Publisert: 18.02.2019

Rådgiver/seniorrådgiver - globale finansieringsmekanismer

Søknadsfrist: 10.03.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 18.02.2019

Engasjement prosjektmedarbeider

Søknadsfrist: 27.02.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 18.02.2019

Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Lilongwe, Malawi?

Søknadsfrist: 10.03.2019
Chief, Facilities Management
Publisert: 18.02.2019

Chief, Facilities Management

Søknadsfrist: 07.03.2019
OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
Publisert: 18.02.2019

Head, Human Dimension Department

Søknadsfrist: 01.04.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 18.02.2019

Barne- og ungdomsarbeider (konflikthåndtering) 30%

Søknadsfrist: 05.03.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 18.02.2019

Ambassaden i Yangon søker studentpraktikant for høsten 2019

Søknadsfrist: 11.03.2019

 

 

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens diplomater vil praktikanten delta i ambassadens daglige gjøremål og løpende arbeidsoppgaver. Det vil bli lagt vekt på å gi praktikanten bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver, samtidig som oppholdet skal ha relevans for praktikantens videre studier.

Utenriksstasjonen

Ambassaden i Yangon er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Myanmar. Vi holder til i et ambassadekompleks med Danmark, Sverige og Finland – Nordic House. Praktikanten vil ta del i ambassadens brede portefølje og bli del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø.

Praktikanten vil bidra inn i og få et innblikk i de fleste av ambassadens arbeidsområder, som politisk rapportering, bistandsforvaltning, informasjonsarbeid og sosiale medier, samt tilrettelegging av besøk, organisering av arrangementer og administrative oppgaver. Man må også regne med oppgaver utover det arbeidsbeskrivelsen tilsier.
 

Kvalifikasjoner

Vi oppfordrer personer som har evne og vilje til å ta initiativ, jobber selvstendig og som kan vise til gode faglige resultater til å søke. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig er et absolutt krav. Internasjonal erfaring er ønskelig, og kjennskap til og interesse for Myanmar og regionen vil prioriteres. Vi gjør oppmerksom på at Yangon er en stor by med delvis anstrengende bo- og leveforhold. Det er derfor godt å være forberedt på og motivert for spennende og krevende utfordringer. Ellers er Myanmar et spennende og eksotisk sted å bo. Det er et flott land med rik og mangfoldig kultur som praktikanten vil ha god anledning til å oppleve i løpet av oppholdet.
 

Vilkår for praktikantoppholdet

 • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder med oppstart i begynnelsen av august.
 • Du mottar ikke lønn, men det tilstås et stipend som pt utgjør 10 600,- kr i måneden.
 • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Yangon.
 • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Ambassaden tilbyr ikke bolig, men kan bistå med dette.
 • Visum må være ordnet før tiltredelse.
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
 • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) med minimum avsluttet bachelorgrad.
 • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
 • Søknad med CV, karakterutskrifter, ev. attester sendes pr. e-post til emb.yangon@mfa.no og merkes med "Praktikant Høst 2019” i emnefeltet. Vi ber om at alle filer sendes som en kombinert PDF. Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju. Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til nåværende praktikant Gabriella Bolstad : gabriella.kristine.bolstad@mfa.no eller ministerråd Lise Nordgaard: lise.nordgaard@mfa.no

 

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her.

Søknadsfrist: 11. Mars.

The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 18.02.2019

Regional Finance Officer

Søknadsfrist: 10.03.2019
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 18.02.2019

Lead Regional Environment and Climate Specialist (Asia and the Pacific Region)

Søknadsfrist: 17.03.2019
Nordregio
Publisert: 18.02.2019

Research Fellow within GIS

Søknadsfrist: 20.03.2019
UNICEF Norge
Publisert: 15.02.2019

Corporate Partnerships Specialist

Søknadsfrist: 01.03.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 15.02.2019

Site Management Support Adviser - (Greek Speaking) - NORCAP Capacity Building Project

Søknadsfrist: 04.03.2019
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 15.02.2019

Næringslivsrådgiver/Corporate Fundraiser Advisor

Søknadsfrist: 02.03.2019
Kirkens Nødhjelp
Publisert: 15.02.2019

Emergency Preparedness Roster Membership

Søknadsfrist: 31.05.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 14.02.2019

Security Sector Reform Adviser OSCE Montenegro (Norwegian nationals only)

Søknadsfrist: 05.03.2019
Danish Red Cross
Publisert: 14.02.2019

MHPSS Delegate – South Sudan

Søknadsfrist: 24.02.2019
SAIH
Publisert: 13.02.2019

Kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

Søknadsfrist: 24.02.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.02.2019

Country Director - Ethiopia

Søknadsfrist: 04.03.2019
Norsk Folkehjelp
Publisert: 12.02.2019

Advisor Environment

Søknadsfrist: 03.03.2019
Den norske ambassaden i Tallinn
Publisert: 12.02.2019

Ambassaden i Tallinn søker studentpraktikant

Søknadsfrist: 12.03.2019
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 12.02.2019

Supply Chain Manager

Søknadsfrist: Snarest

Stillingen som Supply Chain Manager er basert ute i et av Leger Uten Grenser sine prosjekter. Her vil du koordinere arbeid og personell, for å gjøre medisinsk og ikke-medisinsk utstyr tilgjengelig, slik at det når ut til våre pasienter.

Som Supply Chain Manager vil du planlegge og etablere en hensiktsmessig forsyningskjede på en måte som sikrer at prosjektet drives på en optimal måte. Du vil arbeide tett med alle avdelinger for å sikre nøyaktige prognoser og beredskap. Rollen krever at du forstår og kan koordinere alle forsyningskjedenes aktiviteter, i tillegg vil du måtte forstå relevant informasjonssystemteknologi (ERP for eksempel).
 

Ansvarsområder

 • Utvikle en Supply Chain strategi i henhold til konteksten og operasjonelle behov i prosjektet
 • Sikre stabilitet i forsyningskjeden
 • Administrere leveringsordrer, innkjøp, transport og levering
 • Utvikle tilpassede verktøy som kan støtte opp de ulike forsyningsaktivitetene
 • Teknisk støtte til teamet og andre avdelinger
 • Personalansvar
   

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master i transport, økonomi, Supply Chain, logistikk eller relevant erfaring fra arbeid med forsyningskjeden
 • Minimum to år med relevant arbeidserfaring.
 • Ledelseserfaring
 • Gode ferdigheter i Excel (statistikk, rapportering etc.)
 • Erfaring fra ERP system.
 • Flytende engelsk (skriftlig og muntlig)
 • Fransk eller Arabisk er en stor fordel
   

Ønskelige tilleggskriterier

 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Denne stillingen tilhører ikke et bestemt land eller tidspunkt. Oppdraget blir alltid bestemt ut ifra behovene i felt på det tidspunktet du er rekruttert. Vi ber deg om å være så fleksibel som mulig, for å bli plassert der du trengs mest. Dette er en prosess med et visst konkurranseelement, ettersom hver stilling blir matchet med den beste kandidaten som er tilgjengelig globalt. Denne prosessen kan skje ganske raskt, eller den kan ta flere måneder. Når oppdraget er bekreftet, kan du vanligvis ikke forvente mer enn tre til fire ukers varsel før avreise.

Varighet på oppdraget: 6-12 måneder


Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn fra 14 500 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

 

Klikk her for å sende inn søknad og CV – Dokumentene skal være på engelsk.

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no. Les mer om profilen som Supply Chain Manager her: https://legerutengrenser.no/jobb-for-oss/logistikk-supply-chain-manager

Norges ambassade i Dar es Salaam
Publisert: 12.02.2019

Praktikantplasser for høst 2019 og vår 2020

Søknadsfrist: 11.03.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 11.02.2019

Frivillighetskoordinator Fellesverket - 50 % engasjement

Søknadsfrist: 24.02.2019
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn
Publisert: 11.02.2019

HR-seniorrådgivare

Søknadsfrist: 04.03.2019
PRIO
Publisert: 11.02.2019

Coordinator Norwegian Centre for Humanitarian Studies (50% part-time position)

Søknadsfrist: 25.02.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 08.02.2019

NORCAP seeks Francophone GBV experts

Søknadsfrist: 03.03.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 08.02.2019

Systemansvarlig IT Drift

Søknadsfrist: 26.02.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 08.02.2019

Rådgiver / Seniorrådgiver Region MENA

Søknadsfrist: 24.02.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 08.02.2019

Enhetsleder Controlling og analyse

Søknadsfrist: 25.02.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 08.02.2019

Controller - distriktskontor

Søknadsfrist: 25.02.2019
Regnskogfondet
Publisert: 07.02.2019

Leder for Indonesia-programmet

Søknadsfrist: 28.02.2019
Folkehelseinstituttet
Publisert: 07.02.2019

Avdelingsdirektør - global helse

Søknadsfrist: 10.03.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 07.02.2019

Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

Søknadsfrist: 19.03.2019
Norsk Folkehjelp
Publisert: 06.02.2019

Programrådgiver Syria

Søknadsfrist: 28.02.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 05.02.2019

Communication Adviser - Head Office

Søknadsfrist: 23.02.2019
Framtiden i våre hender
Publisert: 05.02.2019

Vil du lede ett av våre verveteam i sommer?

Søknadsfrist: 24.02.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 05.02.2019

Praktikantplass ved den Norske Ambassaden i Washington D.C.

Søknadsfrist: 24.02.2019
Norsk Folkehjelp
Publisert: 04.02.2019

Rådgiver for generalsekretæren - vikariat

Søknadsfrist: 24.02.2019
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 01.02.2019

Associate Programme Officer, Roma and Sinti Issues

Søknadsfrist: 26.02.2019
Nordisk Ministerråd
Publisert: 01.02.2019

Direktør til Nordisk Energiforskning i Oslo

Søknadsfrist: 25.02.2019
Multiconsult
Publisert: 31.01.2019

Summer intern: Summer Project - Must Renewable Energy 2019

Søknadsfrist: 25.02.2019
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 31.01.2019

Regional Specialist

Søknadsfrist: 03.03.2019
Nordregio
Publisert: 31.01.2019

Löneadministratör med HR- kompetens

Søknadsfrist: 28.02.2019
Nordisk Kulturkontakt
Publisert: 25.01.2019

Seniorrådgivare till stödprogramadministrationen

Søknadsfrist: 24.02.2019

Jobb som frivillig?

Redd Barna søker frivillige i Oslo og omegn til arbeid med barn som har opplevd vold i hjemmet

Søknadsfrist: Snarest

Har du lyst til å bidra til en aktiv hverdag for voldsutsatte barn? Redd Barnas frivillige gir barn positive opplevelser gjennom sosialisering og aktiviteter innenfor trygge rammer. Redd Barna Region Øst har en frivillig gruppe som møter barn som har opplevd vold hjemme og vi søker i den forbindelse flere frivillige til aktiviteter. Hvis du har et brennende engasjement for barn og har to timer i uka eller måneden å avsette, håper vi å høre fra deg! 

Det er behov for frivillige til både søndagsgruppen vår og onsdagsgruppen (med leksehjelp). 

 • Vi trenger frivillige til onsdagsgruppen som kan delta en kveld annenhver uke
 • Vi trenger frivillige til søndagsgruppen som kan delta siste søndag i måneden annenhver måned (ca. 8 ganger i året)

Send mail til usman.khan@reddbarna.no hvis du er interessert i å bli med på laget!  

Alle frivillige må: 

- Være fylt 20 år  
- Levere politiattest før man starter som frivillig 
- Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige 
- Forplikte seg til å være frivillig i minimum ett år  
- Være medlem av Redd Barna eller PRESS  
- Delta på opplæring 

Redd Barna tilbyr: 

- Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid  
- Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna 
- Attest/bekreftelse etter endt engasjement 

Du kan lese mer om Redd Barnas arbeid på krisesenter her 

Redd Barna søker frivillig økonomiansvarlig til våre grupper som jobber direkte med barn

Søknadsfrist: Snarest

Har du lyst til å bidra til å holde orden på økonomien i en av våre grupper som jobber med barn? Redd Barna Region Øst har en frivillig gruppe som møter barn som har opplevd vold i hjemme og vi søker i den forbindelse etter en økonomiansvarlig som kan holde orden på gruppas økonomi. Hvis du har et brennende engasjement for barn og har par timer i måneden å avsette, håper vi å høre fra deg! 

Som økonomiansvarlig for en aktivitetsgruppe i Redd Barna har du ansvar for å sette opp budsjett for de planlagte aktivitetene for kommende halvår, og føre regnskap. Du har også ansvar for å søke om aktivitetsmidler fra Redd Barna gjennom hele året. Vi har egne søknadskjemaer som kan benyttes til dette. Økonomiansvarlig skal også refundere penger til de frivillige som er brukt under aktivitetene.

 Økonomiansvarlig vil få nødvendig opplæring og tett oppfølging fra regionskontoret. Send en mail til usman.khan@reddbarna.no hvis du er interessert.

 
Alle frivillige i Redd Barna må: 

- Være fylt 18 år  
- Levere politiattest før man starter som frivillig 
- Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige 
- Forplikte seg til å være frivillig i minimum ett år  
- Være medlem av Redd Barna eller PRESS  
- Delta på opplæring 

 

Redd Barna tilbyr: 

- Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid  
- Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna 
- Attest/bekreftelse etter endt engasjement 

Du kan lese mer om Redd Barnas arbeid her.

Styremedlemmer til Hovedstyre i IUG

Søknadsfrist: 24.02.2019

Lyst til å bidra til å oppnå bærekraftsmålene? Ønsker du å veilede en liten organisasjon med et stort potensiale til nye høyder? Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge søker styremedlemmer til Hovedstyre!

Styremedlem i Fellesrådet for Afrika

Søknadsfrist: Snarest
Fellesrådet for Afrika er en solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å utfordre de politiske og økonomiske strukturene og mekanismene som hindrer en rettferdig utvikling i Afrika. Vi ønsker å være en formidler av nyansert informasjon om det som skjer på det afrikanske kontinentet.
Ønsker du deg bedre kvalitet på norsk Afrika-debatt? Er du interessert i afrikansk politikk, økonomi eller utviklingsspørsmål? Har du lyst til å bidra i kampen for menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Da bør du bli med i styret i Fellesrådet.
 
Har du lyst til å sitte i styret eller kunne tenke deg å få vite litt mer om hva det innebærer? Ta kontakt med Håvard Aagesen i valgkomitéen haavardaagesen@gmail.com, og les mer om oss på http://afrika.no/fellesradet

Praktikantplass hos miljøstiftelsen ZERO

Søknadsfrist: Snarest

Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Da bør du søke som praktikant til Zerokonferansen 2019.

Frivillige til Oslo Afro Arts Festival

Søknadsfrist: Snarest

Oslo Afro Arts Festival (OAAF) er en årlig festival som setter fokus kunst og musikk med bakgrunn i afrikansk tradisjon og kultur. OAAF er en videreføring av Zimfest Oslo- en zimbabwisk kultur- og musikkfestival, som har vært arrangert siden 2014. For å kunne fortsette festivalsuksessen er vi avhengige av flere frivillige ildsjeler!

Vi ser etter personer som liker kunst, kultur og festival. Vi ønsker dere som kan bidra med talenter og smil for å gjøre Oslo Afro Arts festival 2019 til tidenes beste opplevelse både for deg og de besøkende. Ved interesse ber vi deg sende en e-post til volunteer@osloafroarts.no.

 

Gjennom Oslo Afro Arts Festival har vi som mål å eksponere og utdanne de enkelte verk og kollektive bidrag fra Afrikansk kultur. Festivalen finner sted på Grønland, hvor vi holder konserter og seminarer arrangert på ulike scener og lokaler. Vi har en rekke konsepter under festivalen som blant annet består av danseforestillinger, konserter, spoken- word/ poesi, foredrag og arrangementer for barn og unge. I tillegg til dette er arrangerer vi også afrikanske marked med slagord, mat, aktiviteter for barn og live- musikk.

 

Vi har også samarbeidet med en rekke festivaler, blant annet Oslo World, Mela-festivalen og Shoko -Festivalen, som er Zimbabwes største urban- culture festival. Vi startet dessuten i 2016 et kunstnerutveklingsprogram i samarbeid med nevnte Shoko-festival, som går under navnet A Spoken World. Gjennom dette prosjektet ønsker vi i OAAF å fremme nye talenter og profesjonelle utøvere, samt å være en plattform for samarbeid mellom internasjonale og nasjonale kunstnere og musikere.