Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

Verdensbanken
IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel!   

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
SLUG
Publisert: 14.12.2018

DAGLIG LEDER (VIKARIAT)

Søknadsfrist: 10.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 14.12.2018

Frivillighetskoordinator Bø Frivilligsentral (50% fast)

Søknadsfrist: 10.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 14.12.2018

Prosjektleder - lederutvikling i Røde Kors Hjelpekorps

Søknadsfrist: 06.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 14.12.2018

Systemekspert Agresso

Søknadsfrist: 14.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 14.12.2018

Regnskapsførere

Søknadsfrist: 14.01.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.12.2018

Education Programme Development Manager (PDM) - Bangladesh

Søknadsfrist: 06.01.2019
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 13.12.2018

Senior Treasury Officer (Portfolio Planning)

Søknadsfrist: 09.01.2019
The U4 Anti-Corruption Resource Centre (U4) at Chr. Michelsen Institute (CMI)
Publisert: 13.12.2018

Programme adviser / Senior programme adviser and U4 TRIAL Coordinator and Programme adviser

Søknadsfrist: 30.01.2019

We have two vacancies:

Position 1: Programme adviser / Senior programme adviser

Position 2: U4 TRIAL Coordinator and Programme adviser

In both positions, you will be part of a dynamic, international team. You will have the opportunity and creative space to influence development policy and practice. You will work with the U4 partners (9 development agencies) and others, sharing accessible knowledge on corruption and anti-corruption interventions. You will combine your own applied research with commissioned work to develop and deliver publications, online resources, training materials and workshops for practitioners and policymakers.

MORE INFORMATION HERE

WWF
Publisert: 13.12.2018

Rådgiver avskogings- og konverteringsfrie forsyningskjeder i Kina

Søknadsfrist: 06.01.2019
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 13.12.2018

Procurement Officer

Søknadsfrist: 16.01.2019
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 13.12.2018

Budget Control Officer

Søknadsfrist: 15.01.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.12.2018

Human Resources Manager - Yemen

Søknadsfrist: 08.01.2019
The Norwegian Helsinki Committee
Publisert: 12.12.2018

Consultant to conduct a mid-way review to assess implementation and goal achievement of a human rights project in Eurasia (2017-2020)

Søknadsfrist: 01.01.2019
Ingeniører uten Grenser Norge
Publisert: 12.12.2018

Programmerer for å utvikle verktøy for kjønnssensitive aktsomhetsvurderinger for næringslivet (oppdrag i Norge)

Søknadsfrist: 05.01.2019
Norske Kvinners Sanitetsforening
Publisert: 12.12.2018

Vil du lede viktig nasjonal satsing for voldsutsatte kvinner?

Søknadsfrist: 02.01.2019
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 11.12.2018

Adviser on Roma and Sinti Issues

Søknadsfrist: 02.01.2019
SAIH
Publisert: 10.12.2018

Kontroller / økonomirådgiver

Søknadsfrist: 06.01.2019
Kirkens Nødhjelp
Publisert: 10.12.2018

Field Support Team (FST) - WASH Cluster Coordinator

Søknadsfrist: 17.12.2018
Nordens välfärdscenter
Publisert: 10.12.2018

Projektledare

Søknadsfrist: 21.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 10.12.2018

Frivillighetskoordinator Migrasjon (Vikariat Kristiansand)

Søknadsfrist: 06.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 10.12.2018

Daglig leder Kristiansand Røde Kors (vikariat)

Søknadsfrist: 06.01.2019
Norsk Folkehjelp
Publisert: 07.12.2018

Operations Manager Lebanon

Søknadsfrist: 06.01.2019
Ingeniører uten Grenser Norge
Publisert: 07.12.2018

Mentor med bakgrunn i elektrofag og erfaring med installering av solcelleanlegg

Søknadsfrist: 04.01.2019
Nordisk ministerråd
Publisert: 07.12.2018

Seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om högre utbildning

Søknadsfrist: 10.01.2019
Ingeniører uten Grenser Norge
Publisert: 07.12.2018

Pilotprosjekt – Avfallsgjenvinning / Waste to Value

Søknadsfrist: 03.01.2019
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 07.12.2018

Fundraiser Trondheim

Søknadsfrist: 14.01.2019
NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning
Publisert: 07.12.2018

Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 17.12.2018
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 06.12.2018

Senior Technical Specialist - International Climate Trust Funds*

Søknadsfrist: 14.01.2019
Naturvernforbundet
Publisert: 06.12.2018

Økonomi- og administrasjonsmedarbeider

Søknadsfrist: 20.12.2018

Naturvernforbundet har ledig stilling som økonomi- og administrasjonsmedarbeider i Økonomi- og administrasjonsavdelingen. Vi søker deg som liker å jobbe med frivillige miljøengasjerte og kan regnskap fra A til Å.

Økonomiavdelingen vil i 2019 tilby økonomitjenester til våre fylkeslag og i den forbindelse er det behov for å styrke kapasiteten innenfor regnskapsområdet (regnskap, lønn og økonomi). Du vil være en viktig samtalepartner og rådgiver for våre tillitsvalgte innenfor økonomifeltet. Samtidig vil du også ha ansvar for flere administrative oppgaver knyttet opp mot den daglige driften av sekretariatet. Naturvernforbundet bruker VISMA Business som økonomisystem med noen nettbaserte applikasjoner, men vil i 2019 ha lagt hele økonomisystemet i skyen. Vedkommende som får stillingen kommer til å få en sentral rolle i dette arbeidet.


Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for løpende regnskapsføring (A til Å) og regnskapsavslutning for flere lag og organisasjoner
 • Lønnsarbeid, herunder rapportering, personaladministrasjon og årsoppgjør
 • Back-up-funksjon innenfor en eller flere av avdelingens ansvarsområder
 • Ansvar for oppfølging av daglige kontoroppgaver, HMS rutiner
 • Betjene henvendelser fra medlemmer/tillitsvalgte og publikum (telefon/epost)
 • Utnytte teknologien til å forenkle/automatisere arbeidsoppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse innen økonomi og administrasjon
 • Minst 3-4 års erfaring med regnskap
 • Erfaring fra nettbaserte økonomisystem
 • Erfaring fra andre frivillige organisasjoner, gjerne fra miljøbevegelsen
 • God regnskaps - og IT forståelse
 • Nøyaktig og strukturert
 • Blid, serviceinnstilt og omgjengelig
 • Evne til å arbeide selvstendig og tåler en hektisk og variert hverdag
   

Vi kan tilby:
En fast 100 % stilling i økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Vi følger statens lønnsnivå og har gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi kan tilby en fleksibel arbeidshverdag med gode avspaseringsordninger og fleksitid. Stillingen lønnes som rådgiver i ltr. 45–59 etter statens lønnsregulativ. Søknad og CV sendes som vedlegg i en e-post til naturvern@naturvernforbundet.no innen 20. desember 2018.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Økonomi og administrasjonssjef Ove Vigdal, telefon 900 33 409

Norges Sosiale Forum
Publisert: 05.12.2018

Organisasjonssekretær i 30 prosent fast stilling

Søknadsfrist: 03.01.2019

Vil du skape engasjement for en mer rettferdig, demokratisk og bærekraftig verden?

Norges Sosiale Forum er en allianse av om lag 70 norske organisasjoner som jobber for en verden der mennesker og miljø settes foran økonomisk gevinst. Vi holder forskjellige arrangementer i løpet av året, samarbeider med sosiale forum i andre land, har enkelte andre produksjoner og arrangerer annethvert år et av Norges største politiske og faglige arrangementer: Globaliseringskonferansen.

Vi søker nå en organisasjonssekretær i 30 prosent fast stilling fra februar 2019. Det vil være mulighet for økning til en fulltids koordinatorstilling fra tidlig 2020 ettersom arbeidet med Globaliseringskonferansen 2020 intensiveres, men dette kan deles i to stillinger.

Vi søker en organisasjonssekretær som skal bistå styret og styreleder i den daglige driften av Norges Sosiale Forum. Stillingens grunnleggende arbeidsoppgaver er:

 • regnskap, budsjett og daglig økonomihåndtering          
 • referatføring, møteinnkallinger og saksforberedende arbeid
 • kontakt med medlemsorganisasjoner, tilskuddsgivere og andre partnere
 • administrasjon av nettsider og sosiale medier
 • diverse forefallende arbeid
   

Når Globaliseringskonferansen nærmer seg kan stillingsbrøken økes til å omfatte blant annet koordinering og gjennomføring av Globaliseringskonferansen 2020 med oppgaver som:

 • den overordnede praktiske og logistiske koordineringen av konferansen
 • koordinering av lokaler, program og forskjellige frivillige arbeidsgrupper
 • kontakt med våre 70 medlemsorganisasjoner
 • booking, utarbeiding av kontrakter
 • praktisk gjennomføring av arrangementet

Organisasjonssekretær og koordinator jobber tett i samarbeid med styret og arbeidsutvalget. Organisasjonssekretær er NSFs eneste faste ansatte. Vi ser etter en person som har organisasjonserfaring og erfaring med prosjektkoordinering, arrangementsavvikling og informasjonsformidling. Gode IT-kunnskaper, økonomiforståelse- og erfaring er viktig. Flytende norsk muntlig og god skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Vi ser etter en initiativrik og strukturert person med gode samarbeidsevner men som også jobber godt selvstendig.

Vennligst presiser i søknaden om du kun ønsker å søke på sekretærstillingen, eller om du også ønsker å kunne utvide til koordinatorstilling i fulltid i 2020.


Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med rom for personlig utvikling
 • Mulighet til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å sette hensynet til mennesker, samfunn og miljø på dagsorden, og organisere og utforme et av Norges største politiske og faglige arrangementer
 • Mulighet til å forme egne arbeidsoppgaver
 • Mulighet for kursing og utvikling i arbeidstiden
 • Mulighet for spennende jobbreiser til våre internasjonale partnere
 • Et bredt kontaktnettverk i norsk sivilsamfunn
 • Fleksibel arbeids- og ferietid, og mulighet for avspasering
 • Lunsjordning
 • God pensjonsordning ved ansettelse i over ett år
 • Givende kontorfellesskap i Frivillighetshuset K1 på Tøyen

 

Noe kvelds og helgearbeid, samt begrenset reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøken i 2019 er 30 prosent og lønnes etter trinn 34 i statens lønnsregulativ. Stillingsbrøken kan utvides i 2020.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende stillingshaver Embla Jørgensen på globalisering@globalisering.no / 995 77 533. Spørsmål om ansettelsesprosessen og NSF generelt rettes til leder Are Einari Björklund Skau på leder@globalisering.no / 470 91 906.

Søknad og CV sendes til jobb@globalisering.no

Søknadsfrist: 3. januar 2019

Kirkens Nødhjelp
Publisert: 05.12.2018

Logistikk-konsulent

Søknadsfrist: 19.12.2018
OSCE Representative on Freedom of the Media
Publisert: 05.12.2018

Assistant Research Officer

Søknadsfrist: 02.01.2019
Norec
Publisert: 05.12.2018

Norec (Fredskorpset) søker trainee innan fleire spennande fagfelt

Søknadsfrist: 01.03.2019
Ingeniører uten Grenser Norge
Publisert: 05.12.2018

Oppdrag som Mentor

Søknadsfrist: 03.01.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 05.12.2018

Education Specialist - Colombia

Søknadsfrist: 02.01.2019
Nordisk ministerråd
Publisert: 05.12.2018

Praktikant med fokus på bæredygtig udvikling og 2030 Agendaen

Søknadsfrist: 19.12.2018
Redd Barna
Publisert: 05.12.2018

Regionrådgiver

Søknadsfrist: 28.12.2018
Utviklingsfondet
Publisert: 04.12.2018

Klimarådgiver

Søknadsfrist: 16.12.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 04.12.2018

ICLA Programme Development Manager (PDM) - Bangladesh

Søknadsfrist: 06.01.2019
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 03.12.2018

Kjenner du noen tøff nok til å redde liv?

Søknadsfrist: 01.01.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 03.12.2018

Assistant Officer on CTHB

Søknadsfrist: 07.01.2019
Plan International Norge
Publisert: 03.12.2018

Institutional Partnerships Manager

Søknadsfrist: 06.01.2019
Plan International Norge
Publisert: 03.12.2018

Emergency Manager

Søknadsfrist: 06.01.2019
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 30.11.2018

Warehouse Coordinator - South Sudan

Søknadsfrist: 16.12.2018
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 30.11.2018

Field Safety & Security Coordinator - South Sudan

Søknadsfrist: 16.12.2018
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 29.11.2018

Administrativ koordinator till avdelningen för kultur och resurser

Søknadsfrist: 19.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Country Programme Manager Afghanistan

Søknadsfrist: 16.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Country Programme Manager Pakistan

Søknadsfrist: 29.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Regional Finance Manager Africa

Søknadsfrist: 16.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Country Technical Delegate - WASH Iraq

Søknadsfrist: 16.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Country Technical Delegate - Health Iraq

Søknadsfrist: 16.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Deputy Regional Representative MENA

Søknadsfrist: 16.12.2018
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Obstetrician/Gynecologist for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Pediatrician for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Physiotherapist for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

X-ray Technicians for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Operating Theatre Nurse for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Surgeon for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Anesthesiologist for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Midwife for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Finance and Administration Delegate for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Public Health Delegates and Field Epidemiologists for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

WASH Delegates for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 29.11.2018

Technician Delegate for Emergency Response Operations

Søknadsfrist: 27.01.2019
Redd Barna
Publisert: 28.11.2018

Teamleder/Seniorrådgiver programkvalitet og frivillighet

Søknadsfrist: 18.12.2018
Redd Barna
Publisert: 28.11.2018

Teamleder/Seniorrådgiver organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 18.12.2018
Redd Barna
Publisert: 26.11.2018

Teamleder/Seniorrådgiver programkvalitet og frivillighet

Søknadsfrist: 18.12.2018
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 26.11.2018

Lead Regional Technical Specialist- Agronomy

Søknadsfrist: 18.12.2018
CARE Norge
Publisert: 22.11.2018

Byaksjonsleder Oslo for TV-aksjonen NRK CARE 2019

Søknadsfrist: TV-aksjonen; NRK; CARE; bistand; humanitært arbeid; innsamling; fundraising

Vil du jobbe med TV-aksjonen i 2019? Vår dyktige Byaksjonsleder i Oslo har fått nye utfordringer. Vi ser etter en engasjert leder til å utvikle og løfte frem Oslo. Dette er en spennende og utfordrende stilling for deg som trives med varierte arbeidsoppgaver, morsomme arbeidsdager og gode kollegaer. Du vil bli en del av et erfarent og dynamisk team, som har som mål å engasjere hele Norges befolkning for TV-aksjonen 20. oktober 2019. 

The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 21.11.2018

Deputy Treasurer / Finance Manager

Søknadsfrist: 20.12.2018
Caritas Norge
Publisert: 20.11.2018

Spesialrådgiver Sahel, basert i Bamako, Mali

Søknadsfrist: 16.12.2018
PRIO
Publisert: 16.11.2018

Doctoral Researcher: Judicial behavior in conflict-affected societies

Søknadsfrist: 03.01.2019

Jobb som frivillig?

Frivillig ved regionkontoret i Tromsø

Søknadsfrist: 06.01.2019

Student eller nyutdannet? Lyst på verdifull arbeidserfaring fra verdens største menneskerettighetsorganisasjon? Amnesty International søker frivillig til vårt regionkontor i Tromsø.  Amnestys frivillige er hverdagshelter. De bistår med å holde skoleforedrag, lage tekst og bilder til nettsider og sosiale medier, i oppfølgingen av lokalgrupper og er til stor hjelp når Amnesty planlegger og gjennomfører arrangementer og aksjoner. Våren 2019 trenger vi en hverdagshelt i Tromsø. Kanskje er det deg vi ser etter? 

Praktikanter til Sabona

Søknadsfrist: Snarest

Ønsker du å skaffe deg spennende og relevant erfaring innenfor bistand og utvikling? Ønsker du å gjøre noe meningsfylt samtidig som du selv bygger CV? Ønsker du å ta ansvar for viktige prosjekt som fører til konkrete og bærekraftige resultater?

Ledige plasser i styret til Norges Sosiale Forum

Søknadsfrist: 16.12.2018

Vil du være med å lage neste Globaliseringskonferanse? Norges Sosiale Forum er på jakt etter nye styremedlemmer med oppstart i februar 2019. NSF er en allianse av over 70 organisasjoner som jobber for en mer rettferdig verden og arrangerer Globaliseringskonferansen annenhvert år. Blant vervene som skal fylles er styrets leder og nestleder for neste periode, samt ordinære styremedlemmer.

Er du interessert i å få mye organisatorisk erfaring, arrangementserfaring, internasjonale nettverk og gjøre verden mer rettferdig? Da er dette stedet for deg.

For 2019 er det planlagt noen mindre arrangementer, podcast, alliansearbeid, internasjonalt arbeid, politisk arbeid og oppstart for produksjon av Globaliseringskonferansen 2020.

Styret er et arbeidende styre og det forventes jevnt arbeid samt møtevirksomhet minst to ganger i måneden av alle styremedlemmer. Styreleder kan lønnes etter avtale og behov. Styreleder er også leder av Globaliseringskonferansen. I konferanseår (2020) ligger arbeidsmengde og lønn mellom 50 og 100 prosent.

Som styremedlem i NSF kan du få unik arbeidserfaring som er nyttig å ha med seg videre:

 • Organisasjonsledelse (styreleder)
 • Arrangementsledelse (styreleder)
 • Arrangementsproduksjon
 • Kulturproduksjon
 • Bygging av nettverk i Norge og internasjonalt
 • Politisk arbeid
 • Programutvikling
 • Pressearbeid
 • Mobiliseringsarbeid
 • Grafisk arbeid og markedsføring
 • Økonomistyring
 • Drift av nettsider og sosiale medier

Interessert? Send en epost til valgkomiteen, valg@globalisering.no innen 16. desember der du forteller litt om deg selv og din motivasjon.

ØNSKER DU Å VÆRE EN DEL AV VÅR DUGNAD -og ARRANGEMENTGRUPPE?

Søknadsfrist: Snarest

Utdanningshjelpen ser etter frivillige for dugnads- og arrangementgruppen. Dugnads- og arrangementgruppen jobber opp mot å beholde og skaffe nye avtaler med arrangementer som sikrer dugnadsinnteker for Utdanningshjelpen.

Vi trenger frivillige til å:

-Kartlegge og identifisere potensielle dugnader
-Skaffe nye avtaler med arrangementer/dugnader
-Sette sammen, planlegge og gjennomføre dugnader
-Samarbeide med eksisterende medlemsgrupper
-Jobbe tett med HR gruppen og salgsgruppen
-Koordinere våre frivillige
 
Hva ser vi etter?
 Vi ser etter deg som er en naturlig relasjonsbygger og har kremmerånd, som jobber strukturert og er nøyaktig og som tenker strategisk og analytisk.
 
Kontakt oss på: post@utdanningshjelpen.no eller 90983320
 
Les mer på vår nettside eller Facebook