Stillinger

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Norsk Folkehjelp
Publisert: 17.11.2017

Rådgiver politikk og program

Søknadsfrist: 05.12.2017
PRIO
Publisert: 17.11.2017

Doctoral Researcher on Refugee Education: Building Durable Futures (REBuilD)

Søknadsfrist: 10.12.2017
Redd Barna
Publisert: 16.11.2017

Rådgiver Norad/UD

Søknadsfrist: 01.01.2018
Redd Barna
Publisert: 16.11.2017

Business controller

Søknadsfrist: 03.12.2017
Norsk Folkehjelp
Publisert: 16.11.2017

Technical Field Manager, Colombia

Søknadsfrist: 10.12.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 15.11.2017

NORDEM roster is seeking Norwegian Citizen as Policy Support Officer - OSCE - Central Asia Desk-Vienna

Søknadsfrist: 07.12.2017
UNHCR
Publisert: 15.11.2017

Internship

Søknadsfrist: 01.12.2017

The External Relations Unit supports UNHCR in its resource mobilization efforts in securing and increasing political and financial support from the Northern Europe countries, who are among UNHCR’s main partners and donors, by providing political intelligence, risk management and public diplomacy. The ER Unit is a small and close-knitted team, and as an intern you will work on a broad variety of issues, liaising closely with the Protection Unit and the Communications & Public Information Unit at the Regional Representation for Northern Europe.

Description of Tasks:

 • Monitor the political and socioeconomic context in the Northern Europe region and stay abreast of developments and trends regarding asylum and foreign policy issues
 • Assist with government donor relations, including social media (Twitter) updates and writing web stories for contributions to UNHCR
 • Assist with drafting reports on political developments in the region
 • Assist with providing political intelligence, risk analysis and briefing notes to facilitate UNHCR meetings, missions and other events
 • Assist with foreign and development policy and strategy analysis
 • Compile and draft key protection updates from the region

Background:

 • A degree or on-going studies in communication, political science, international relations, development studies or other relevant fields
 • Fluency in written and spoken English and in one or several of the Northern European languages: Danish, Estonian, Finnish, Icelandic, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Swedish
 • Knowledge of asylum and refugee issues in the region
 • Good drafting, writing, analysis and IT skills
 • Experiences in the refugee/humanitarian field are an asset

 

This internship is open to applications throughout the year. The next available internship will commence in July or August.

Good to know when applying

 • Interns may be eligible for funding through scholarships available by universities, or other external sources.
 • Interns may also be eligible for unemployment benefits.
 • You may also be interested in reading the answers to Frequently Asked Questions.

 

Your application consists of two documents written in English:

 • A 1-page letter of motivation
 • A copy of your up-to-date CV/resume

Please submit your application via email, including in the subject line “Internship Application”.

Send your application to Katrine Steingrimsen, External Relations Associate.

DEADLINE 1 December

The Norwegian Refugee Council
Publisert: 14.11.2017

Coordination Officer-UNDOCO-United Nations Operations and Coordination Office-New York-Deployed by NORDEM

Søknadsfrist: 29.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 14.11.2017

Coordination Officer-United Nations Operations and Crisis Centre-UNOCC-New York-deployed by NORDEM

Søknadsfrist: 29.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 14.11.2017

NORCAP is seeking Somali speaking Disaster Risk Reduction & Resilience expert to Mogadishu Somalia

Søknadsfrist: 03.12.2017
Miljøpartiet De Grønne
Publisert: 14.11.2017

Kommunikasjonsrådgiver (vikariat)

Søknadsfrist: 19.11.2017
Miljøpartiet De Grønne
Publisert: 14.11.2017

IT-konsulent og webansvarlig

Søknadsfrist: 01.12.2017
NordForsk og Nordic Innovation i Oslo
Publisert: 13.11.2017

Praktikantstillinger

Søknadsfrist: 06.12.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.11.2017

NORDEM is seeking Rule of Law officer - OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Søknadsfrist: 22.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 13.11.2017

Humanitarian Mediation Project Manager - Mali

Søknadsfrist: 27.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 12.11.2017

Project Cycle Management PCM Adviser - Head Office

Søknadsfrist: 26.11.2017
Norges Røde Kors
Publisert: 12.11.2017

Country Manager El Salvador

Søknadsfrist: 18.12.2017
SOS-barnebyer
Publisert: 10.11.2017

Politisk rådgiver

Søknadsfrist: 24.11.2017

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet de lever i. SOS-barnebyer arbeider også for å styrke barns rett til tilfredsstillende omsorg. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 135 land over hele verden.

SOS-barnebyer søker politisk rådgiver

SOS-barnebyer jobber for å sikre rettighetene til barn som vokser opp uten familieomsorg og barn som står i fare for å miste omsorgspersonene sine. Til dette arbeidet søker vi nå en politisk rådgiver med interesse for og erfaring fra utenriks- og bistandsfeltet, og med et godt kontaktnett i det politiske miljøet.

SOS-barnebyer mener barn uten omsorg må prioriteres høyere i den norske utviklingspolitikken, og at inkludering av disse barna er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål. Som politisk rådgiver vil du ha en nøkkelrolle i å videreutvikle SOS-barnebyers politiske budskap på dette feltet og sikre gjennomslag i relevante politiske og faglige miljøer.

Stillingen er plassert i SOS-barnebyers programavdeling som arbeider med å utvikle omsorgsmodeller og styrke rettighetene til barn og unge uten omsorg, både i Norge og i resten av verden.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • videreutvikle SOS-barnebyers politiske budskap
 • ta initiativ til og støtte opp under møter med relevante politiske miljøer
 • drive rådgivnings-, utrednings- og påvirkningsarbeid for å sikre rettighetene til barn i vår målgruppe
 • forberede høringer overfor Stortinget og regjeringen, og håndtere annen relevant kontakt med myndighetene
 • sikre at SOS-barnebyers politiske arbeid overfor norske myndigheter er koordinert med organisasjonens politiske budskap på verdensbasis
 • skrive kronikker og andre debattinnlegg


Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant universitets-/høgskoleutdanning, gjerne med vekt på internasjonal politikk eller barneomsorg
 • arbeidserfaring fra politisk arbeid/rettighetsarbeid, gjerne med vekt på internasjonal politikk eller barneomsorg
 • god kunnskap om politiske beslutningsprosesser, offentlig forvaltning og internasjonal politikk
 • organisatorisk og eller politisk erfaringer er en fordel
 • ha god skriftlig og muntlig kommunikasjons- og fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • engasjement og interesse for barns rettigheter
 • evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet

 

Arbeidssted: SOS-barnebyer i Oslo.

Vi tilbyr

 • en spennende og faglig utfordrende stilling
 • lønn etter avtale
 • gode pensjon- og personalforsikringer
 • godt og engasjert arbeidsmiljø

 

Tiltredelse snarest mulig.

Mer om SOS-barnebyers arbeid finner du på våre nettsider www.sos-barnebyer.no

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Sissel Aarak på mobil 958 79 636 eller e-post sissel.aarak@sos-barnebyer.no. Søknad med CV sendes HR-rådgiver Anette Fredriksen på e-post soknad@sos-barnebyer.no innen 24.11.2017.

SAIH
Publisert: 10.11.2017

PROGRAMRÅDGIVER, HØYERE UTDANNING (vikariat)

Søknadsfrist: 23.11.2017
SOS-barnebyer
Publisert: 10.11.2017

Medierådgiver i SOS-barnebyer

Søknadsfrist: 22.11.2017

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet de lever i. SOS-barnebyer arbeider også for å styrke barns rett til tilfredsstillende omsorg. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 135 land over hele verden.

SOS-barnebyer ønsker å styrke folks kunnskap om og engasjement for barn som vokser opp uten familieomsorg eller som står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Vi ønsker økt oppmerksomhet om barns behov for og rett til omsorg og beskyttelse, gjennom strategisk arbeid med synlighet, en styrket stemme i offentligheten og økt bruk av digital kommunikasjon. Vi søker medierådgiver til en fast stilling i kommunikasjonsavdelingen.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Operativt ansvar for mediearbeid, innsalg til lokal, region- og riksmedier, utvikling av medieplaner og kontakt med journalister.
 • Lede og følge opp det daglige mediearbeidet i SOSbarnebyer, og utnytte nyhetsbildet til å skape oppmerksomhet om saker som angår barn i vår målgruppe
 • Styrke lokal synlighet gjennom støtte til Frivillige for SOSbarnebyer
 • Prosjektledelse/rådgivning i utvikling av påvirkningskampanjer, PRkampanjer og arrangement
 • Utvikling og rådgivning til SOSbarnebyers talspersoner
 • Produksjon av innhold til egne kanaler
 • Medieovervåkning og analyse

 

Kompetansekrav

 • God kjennskap til norsk medieoffentlighet, god samfunnsinnsikt og vurderingsevne
 • Journalistisk erfaring, digital kompetanse og god kjennskap til sosiale medier
 • Relevant høyere utdanning og minst tre års arbeidserfaring fra journalistikk eller kommunikasjonsarbeid
 • Dokumenterbare innsalg til medier
 • Sterk språk- og argumentasjonskompetanse
 • Erfaring fra videoproduksjon er en fordel
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse

 

Arbeidssted: SOS-barnebyer i Oslo

Tiltredelse 2. januar 2018 eller etter avtale. Mer om SOS-barnebyers arbeid finner du på www.sos-barnebyer.no. Har du spørsmål til stillingen, vennligst kontakt kommunikasjonssjef Synne Rønning på mobil 917 91 411 eller på e-post synne@sos-barnebyer.no

Søknad og CV sendes HR-rådgiver Anette Fredriksen på e-post soknad@sos-barnebyer.no innen 22.november 2018

Norsk Folkehjelp
Publisert: 10.11.2017

Rådgiver Midtøsten

Søknadsfrist: 24.11.2017
ADRA Norway
Publisert: 10.11.2017

Call for Baseline Consultants

Søknadsfrist: 30.11.2017

ADRA Norway is seeking a monitoring and evaluation consultant to design and conduct a baseline study for the Strengthening Equity, Access and Quality in Education (SEAQE) Sahel programme in Niger and Mali to capture data that will benchmark monitoring, evaluation and learning. The purpose of SEAQE Sahel programme baseline survey is to collect information on outcome and output indicators to provide benchmark values for setting targets and refining programme objectives. The baseline values will provide a basis to measure progress, change and impact of the programme.

The successful research partner will have a solid track record on the general criteria below, with examples of evidence for each. The consultant must have:

1. At least a Master’s Degree in Education or any related field in Social Sciences.

2. Demonstrable expertise on civil society, rights and gender equality

3. Thematic expertise in education. A focus on marginalised children within education would be an added advantage

4. Excellent working knowledge of both French and English (as documentation will be in both languages), however final report will be required in English.

5. Other requirements are found in the detailed TOR.

 

Interested parties should submit to ADRA Norway the following:

 • A technical proposal responding to the ToR, with specific focus on addressing the Scope of Work, timeline, methodology and ethical protocols to be used;
 • An initial work plan based on methodology outlined, and confirming availability of the applicant;
 • Financial proposal or budget breakdown based on expected daily rates and initial work plan.
 • Other documents as described in the detailed TOR.

For more details please refer to the full TORs https://www.adranorge.no/2017/11/monitoring-and-evaluation-consultant/ for the assignment.

The deadline for submitting the application is 30th November, 2017. The baseline study has to be carried out between December 2017 and February 2018. The final report is due to ADRA Norway by 16th February, 2018. Send applications at: elidon.bardhi@adranorge.no and erik.eriksen@adranorge.no.

OSCE Secretariat
Publisert: 10.11.2017

Associate Project Co-ordination Officer

Søknadsfrist: 30.11.2017
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Publisert: 10.11.2017

Communications Officer

Søknadsfrist: 23.11.2017
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Publisert: 10.11.2017

Adviser on Combating Racism and Xenophobia

Søknadsfrist: 23.11.2017
Save the Children Norway
Publisert: 09.11.2017

A study on the participation and influence of children and youth, and how the collaboration with Save the Children has contributed to their development and role in civil society

Søknadsfrist: 27.11.2017

Call for Tender

Save the Children Norway review of child participation: A study on the participation and influence of children and youth, and how the collaboration with Save the Children has contributed to their development and role in civil society

Save the Children Norway (SCN) is commissioning a review on the participation and influence of children and youth, and how the collaboration with the Save the Children has contributed to their development and role in civil society.

Following principles of meaningful and ethical child participation, SCN has been investing in mainstreaming child participation in international work, including in establishment of and support to children and youth groups as an integral part of our programming in more than 15 countries during the last two decades. To inform the development of SCN’s new strategy from 2019, this study will asess the implementation of our work on child participation, including from children and youth groups, both in terms of quality and impact. This review will assess how SCN’s focus on child participation is implemented in country programmes, whether SCN participation programming meets international standards, whether participation leads to enhanced quality of programming and to what extent the collaboration of SCN with children and youth contributes to their development and role in civil society.

The review will address child participation as a standard for all types of progammes, and not be limited to those set up with participation of children and youth as the main goal. Both development and humanitarian contexts will be included. Three case countries for field work have been identified; Iraq, South Sudan and Cambodia.

The scope of the review will cover the years from 2010 to date, and the consultancy is estimated to a maximum of 50-60 working days.

While we expect the methodology of this review to be in line with to the OECD/DAC criteria and of high standard, we will emphasise Expression of Interests suggesting innovative methodology on child participation in all phases of the review process. 

 

We are looking for a consultant with the following competencies and skills;

 • Advanced university degree in social sciences or equivalent with excellent understanding of child and youth participation
 • Extensive and proven international experience in designing and conducting independent evaluations, desk studies and/or research of development programmes and advocacy
 • Proven experience in applying innovative child participatory methodology in all phases of an evaluation
 • Good communication, analytical and drafting skills
 • A good understanding of gender is necessary
 • Identify with Save the Children’s values and principles;
 • Familiarity with a rights-based approach
 • Language requirements: English. Arabic is an advantage.

 

For more information, please refer to the full Terms of Reference for the assignment.

 Please submit a brief expression of interest (max 3 pages), CVs of proposed consultants and a budget outlining daily rates.

Deadline for submission: November 27th, 2017

For submitting the Expression of Interest, please visit https://www.reddbarna.no/om-oss/ledige-stillinger and apply online.

For further questions, please e-mail Veslemøy Ask, Senior Advisor Evaluations and Knowledge Management, SCN (veslemoy.ask@reddbarna.no)

The Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.11.2017

Safety and Security Manager, South Sudan

Søknadsfrist: 03.12.2017
Norwegian People's Aid
Publisert: 09.11.2017

Country Director, Angola

Søknadsfrist: 03.12.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.11.2017

Regional Education Adviser, Asia Europe

Søknadsfrist: 30.11.2017
Norwegian People's Aid
Publisert: 09.11.2017

Human Resources and Administration Manager, South Sudan

Søknadsfrist: 03.12.2017
Norwegian People's Aid
Publisert: 09.11.2017

Advisor Donor Relations

Søknadsfrist: 24.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.11.2017

Camp Management Project Manager - Tanzania

Søknadsfrist: 26.11.2017
Redd Barna
Publisert: 09.11.2017

Rådgiver økonomi og CRM

Søknadsfrist: 23.11.2017
Innovasjon Norge
Publisert: 09.11.2017

Seniorrådgiver NOREPS/FN-markedet (København)

Søknadsfrist: 20.11.2017
Danish Red Cross
Publisert: 08.11.2017

Country Coordinator, Bangladesh

Søknadsfrist: 19.11.2017
Kirkens Nødhjelp
Publisert: 07.11.2017

NCA is currently recruiting Logistics Specialists personnel to our Emergency Preparedness Roster

Søknadsfrist: ASAP
Norges Røde Kors
Publisert: 07.11.2017

Norwegian Red Cross ERU Roster

Søknadsfrist: 30.11.2017
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 07.11.2017

Regional Director, East and Southern Africa Division (ESA)

Søknadsfrist: 04.12.2017
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 07.11.2017

Regional Director, West and Central Africa Division (WCA)

Søknadsfrist: 04.12.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 06.11.2017

NORCAP is seeking Somali speaking Rule of Law & Justice advisor to Mogadishu Somalia

Søknadsfrist: 19.11.2017
The International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Publisert: 06.11.2017

Regional Director, Asia and the Pacific Division (APR)

Søknadsfrist: 04.12.2017
SAIH
Publisert: 03.11.2017

Informasjonsrådgiver - Verdens Beste Nyheter

Søknadsfrist: 19.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 01.11.2017

Country Director - Yemen

Søknadsfrist: 19.11.2017
Norges Røde Kors
Publisert: 01.11.2017

Health Delegate Afghanistan

Søknadsfrist: 21.11.2017
Folkehelseinstituttet
Publisert: 31.10.2017

Avdelingsdirektør – Global helse

Søknadsfrist: 26.11.2017
The Norwegian Refugee Council
Publisert: 31.10.2017

Humanitarian Protection and Mediation Manager - DR Congo

Søknadsfrist: 19.11.2017
FOKUS
Publisert: 30.10.2017

External Evaluation of FOKUS Program “Strengthening Gender and Indigenous Women´s Perspective in the National Civil Police (PNC), Guatemala (2015-2018)”

Søknadsfrist: 20.11.2017
Digni
Publisert: 30.10.2017

Generalsekretær

Søknadsfrist: 23.11.2017
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 30.10.2017

Koordinator/assistent

Søknadsfrist: 20.11.2017
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 30.10.2017

Seniorrådgivare

Søknadsfrist: 20.11.2017
Nordisk Energiforskning
Publisert: 27.10.2017

Rådgivare / Seniorrådgivare – internationell energiforskning och -utveckling

Søknadsfrist: 27.11.2017
Norsk Folkehjelp
Publisert: 26.10.2017

Country Director, Lao PDR

Søknadsfrist: 23.11.2017
Norsk Folkehjelp
Publisert: 26.10.2017

Operations Manager, Lao PDR

Søknadsfrist: 23.11.2017
IOGT i Norge
Publisert: 26.10.2017

INTRO søker foredragsholdere

Søknadsfrist: Snarest

Jobb som frivillig?

Har du lyst til å jobbe med utforming av en kampanje om kapitalflukt?

Søknadsfrist: Snarest

Fellesrådet for Afrikas politiske kampanje for 2018 skal handle om kapitalflukt, og vi trenger kloke hoder som er opptatt av rettferdighet på kontinentet. Har du kunnskap om økonomi, politikk og kapitalflukt? Brenner du for kommunikasjon? For å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte? Vil du samarbeide med ledende akademiske og faglige miljø i Norge og afrikanske land?

Akershus Røde Kors Ungdom søker kandidater til Distriktsråd Ungdom

Søknadsfrist: Snarest

Røde Kors Ungdom er Røde Kors' ungdomsorganisasjon og jobber for å nå unge i sårbare livssituasjoner med aktivitet drevet av frivillige i våre lokalforeninger. Som medlem av distriktsrådet er du med på å tilrettelegge for aktivitet i lokallagene og veilede og støtte ungdom i lokalråd.

Distriktsråd Ungdom har månedlige møter og arrangerer samlinger og felles kurs for unge frivillige. Distriktsrådet er et bindeledd mellom Røde Kors på nasjonalt sentralt nivå, og lokalt nivå. Distriktsrådet arbeider også med internasjonalt distriktssamarbeid med Bcharre i Libanon og med ungdomsdelegater fra Madagaskar.

Akershus Røde Kors Ungdom driver aktivitetene Flyktningkompis, Gatemegling, sosiale møteplasser for ungdom, seksuell helse-opplæring, Aktivitet på mottak og kampanjearbeid. Akershus Røde Kors Ungdom ønsker å være til stede for unge i sårbare livssituasjoner, bedre livene til unge mennesker i lokalsamfunnet, sette fokus på humanitære behov blant unge og jobbe mot fordommer, rasisme, stigmatisering og diskriminering.

Vi ønsker kontakt med deg som er engasjert i ungdom, mellom 16 og 30 år og som ønsker å gjøre en innsats for Røde Kors i Akershus. Du får alt du trenger av kurs og opplæring i forbindelse med vervet. Som medlem av distriktsrådet får du nye venner, større nettverk og unik erfaring fra verdens største humanitære organisasjon.

For å melde interesse eller for mer informasjon, kontakt: lise.solvoll@redcross.no

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Landsråd (varemedlemmer)

Søknadsfrist: 30.11.2017

Røde Kors Ungdom er en landsdekkende ungdomsorganisasjon bestående av frivillige og tillitsvalgte. Vi er en del av den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen og representerer ungdom i det internasjonale ungdomsdemokratiet.

Vi trenger frivillige til å:

 • Rådgi på vegne av frivillige og tillitsvalgte
 • Representere Røde Kors Ungdom

Når og hvor?
Landsrådet møtes til månedlig Landsrådsmøter i Oslo (Skype deltagelse er mulig). I tillegg vil det være representasjons oppdrag og jevnlig kontakt med mellom rådes medlemmer og ansatte i organisasjonen. Vervet er 1 årig,

Hvordan organiseres oppgavene?
Som rådgivende organ på ungdomsfeltet påvirker og utfordrer Røde Kors Ungdom resten av organisasjonen. Vi sikrer unges medvirkning i Norges Røde Kors sitt humanitære arbeid på nasjonal og internasjonalt nivå.

Vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms Landsråd som:

 • Sitter med et stort engasjement om å gjøre en forskjell for unge mennesker i Norge og i verden?
 • Ønsker å representere og lede unge frivillige i Norges største humanitære organisasjon?
 • Er mellom 15 og 30 år?

Krav:

 • Må gjennom opplæring
 • Må være medlem i vår organisasjon

Mer om oppdraget:
Landsråd for Røde Kors Ungdom skal:
a) Videreutvikle og kvalitetssikre ungdomsorganisasjonens virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan og budsjett, og innenfor rammene av Røde Kors hovedprogram, strategi for Røde Kors Ungdom og vedtekter for Røde Kors Ungdom.
b) Rådgi, veilede og følge opp alle distriktsråd i Røde Kors Ungdom.
c) Bistå distriktsrådene i arrangering av distriktenes ungdomskonferanse.
d) Årlig arrangere og innkalle til Sentral ungdomskonferanse.
e) Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom å årlig invitere til ulike nasjonale samlinger.
f) Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors.
g) Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform.
h) Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen, gjennom Røde Kors Landsstyret, sekretariatet og ulike sentrale og nasjonale utvalg.
Det er opp til landsrådet selv hvordan arbeidet organiseres og ansvar fordeles.

Send søknad og cv til: valgkomite@live.no

Merk e-posten med Landsråd

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Sentral Valgkomite (medlem og varamedlem)

Søknadsfrist: 30.11.2017

Valgkomitéen har ansvar for at det kommende Landsrådet blir så godt og mangfoldig sammensatt at det kan løse sine oppgaver på en best mulig måte.

Vi trenger frivillige til å:

 • Rekruttere
 • Intervjue

Når og hvor?
Valgkomite bestemmer selv hyppigheten av sine møter (Skype deltagelse er mulig). I tillegg til møtevirksomhet og intervjuer vil det være jevnlig kontakt med mellom komiteens medlemmer og ansatte i organisasjonen. Vervet er 1 årig,

Hvordan organiseres oppgavene?
Komiteen setter selv opp egne møter (Skype deltagelse er mulig) Avtaler tid for å intervjue med kandidater og gjennomfører intervjuene Deltar på valgdagen

Vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms Landsråd som:

 • Sitter med et stort engasjement om å gjøre en forskjell for unge mennesker i Norge og i verden?
 • Ønsker å representere og lede unge frivillige i Norges største humanitære organisasjon?
 • Er mellom 15 og 30 år?

Krav:

 • Må gjennom opplæring
 • Må være medlem i vår organisasjon

Mer om oppdraget:

En valgkomité har ansvar for at det kommende styret blir så godt og mangfoldig sammensatt at det kan løse sine oppgaver på en best mulig måte, se § 8 Bestemmelser for valg i Røde Kors.1 Valgkomiteen

 • er ansvarlig overfor årsmøtet
 • skal innstille egnede kandidater for valg på årsmøtet/valgmøtet
 • skal sikre mangfold blant tillitsvalgte
 • skal forberede kandidatene på hva som venter dem av å sitte i et styre
 • skal praktisk tilrettelegge for valget
 • skal gi delegatene relevant informasjon om kandidatene og valgkomiteens innstilling

 

Send søknad og cv til: valgkomite@live.no

Merk e-posten med Valgkomite

Unik mulighet for ledererfaring for deg som er 21 år+

Søknadsfrist: Snarest

CISV Buskerud er en internasjonal fredsorganisasjon for barn og unge, som trenger ledere til sine aktiviteter sommeren 2018. Vi arrangerer egen internasjonal barneleir, og vi sender barn og unge på internasjonale leirer i Norge og utlandet. Vil du bidra til vårt fredsarbeid og samtidig få verdifull erfaring og fantastiske opplevelser?

Vil du være med i FN-sambandets ungdomspanel?

Søknadsfrist: 01.12.2017

Lyst til å bli blogger for FN-sambandet? Har du mange meninger? Skrivekløe? Hodet fullt av tanker om verden vi lever i? Vi søker nye medlemmer til FN-sambandets ungdomspanel for 2018.

VIL DU BLI STYREMEDLEM ELLER VÆRE I KJERNETEATMET TIL OSLO AFRO ARTS?

Søknadsfrist: Snarest

Oslo Afro Arts Festival er i gang med å rekruttere medlemmer til sitt styre og kjerneteam.

Et STYREMEDLEM-VERV vil kreve at du stiller til 4 - 5 styremøter + 1 strategiseminar + Årsmøte per år. Hovedoppgaven er å bidra til å tenkte strategisk og langsiktig og bidra til at administrasjonen gjør en god jobb som løfter festivalen videre i en god og progressiv retning.

Styrevervet er en passiv rolle ifht selve gjennomføringen av festivalen, men det er selvsagt lov å stille som frivilllig under selve festivalen dersom det er ønskelig.

 

VI SER OGSÅ ETTER FØLGANDE ANDRE POSTER I FESTIVALEN:

KJERNETEAM:
1 markedsføringsassistent
1 frivilligkoordinator - assistent
1 produksjonsassistent (deler oppgaver med daglig leder).

 

PROGRAMKOMITE:
2 medlemmer av programkomiteen (lager programmet for festivalen 2018 i samarbeid med daglig leder).

Alt er på frivillig basis (foreløpig).

Dersom du er interessert i noe av dette, send oss en e-post innen 15. november på contact@osloafroarts.no.

Årsmøtet avholdes mandag 27. november kl. 18.00, mer info om dette kommer.

 

OM OSS

OAAF er en årlig festival som setter fokus på afro arts: Kunst og musikk med bakgrunn i afrikansk tradisjon og kultur. Festivalprogrammet byr på konserter, spoken-word/poesi, danseforestillinger, filmvisninger, workshops, foredrag og arrangementer for barn og unge, samt en utefestival med konserter, afrikansk marked, salgsboder, mat og aktiviteter for barn.

Siden 2014 har vi vært så heldige å ha et fantastisk team av frivillige som arbeider på festivalen. De frivillige er festivalens bærebjelke og selve kjernen for festivalens suksess. Uten dem ville ikke Oslo Afro Arts Festival eksistert. Som frivillig får du en unik opplevelse, bidrar til å gi barn og unge en arena for å utvikle sine talenter, så vel som en inkluderende, familievennlig og rimelig festival.

Mer om oss: www.osloafroarts.no / https://www.facebook.com/osloafroarts/