Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
Digni
|
28.03.2015

Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, har nettopp deltatt på FNs kvinnekommisjon i New York, som del av den offisielle norske delegasjonen.

– 20 år etter den banebrytende kvinnekonferansen i Beijing, hvor kvinners rettigheter ble gjort til et universelt anliggende, ser det ut til at optimismen forsvunnet som dugg for solen. I de møter jeg deltok på handlet det ikke lenger om hvordan man skal komme seg videre, men like mye om å forsvare de rettighetene det har vært enighet om, forteller Lemvik.

Siste nyheter fra partnere i Global
Bistandsaktuelt
|
28.03.2015

Afrikas rikeste mann, Aliko Dangote, eier alene like mye som den fattigste tredjedelen av kontinentets befolkning.

Utviklingfondet
|
28.03.2015

Utviklingsfondet satset på en liten frivillig klubb for å hjelpe lokalbefolkningen i Afar-regionen i Etiopia i 2008. Nå har klubben vokst til å bli en stor og suksessrik organisasjon.

Norges Sosiale Forum m.fl.
|
23.03.2015

30.000-40.000 aktivister fra sosiale bevegelser i hele verden forventes Verdens Sosiale Forum i Tunis, 24.-28. mars. 2015, få dager etter terrorhandlingen. 18 aktivister fra Norge forventes å delta i Tunis som representanter for en rekke organisasjoner og nettverk

Flyktninghjelpen
|
23.03.2015

Afghanske kvinner som søker trygghet og bedre levekår i byen, får det verre viser en ny rapport. 7 av 10 sier at de aldri har gått på skole. - Vi må gjøre mer for å beskytte kvinner som er internt fordrevne i det urbane Afghanistan, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Karibu Foundation
|
23.03.2015

Chimurenga (Sør-afrika) har utviklet 8 alternative kart som synliggjør politiske, økonomiske og kulturelle realiteter på bakken for afrikanere. Ingen av kartene fokuserer på ett land, men i stedet fokuserer på «post-kolonial» Afrika der politikk, folk, ideer og penger flyttes over grenser på kontinentet.

Caritas Norge
|
20.03.2015

Hverdagen som enslig småbonde i Uganda er tøff og ikke spesielt inntektsbringende. Ocwi Ernesta har seks barn og er avhengig av inntekt fra jordbruket for å forsørge familien.

FN-sambandet
|
20.03.2015

De siste to tiårene har inntektsforskjellene i arbeidslivet økt i de fleste industrialiserte land, det meste av Europa, Canada, USA, Australia og New Zealand. Lønnsulikheten øker også i Asia, blant annet i India og Kina, samt i deler av Afrika.

Afghanistankomiteen
|
18.03.2015

Kvinners stilling, utdanning, fredsprosessen, regionale forhold, klimaendringer, miljøutfordringer, sikkerhet og Norges engasjement - alt dette og mye mer får du ved å delta på Afghanistan-uka. Meld deg på. Velkommen!

Regnskogfondet
|
18.03.2015

44 år med oljeutvinning i Loreto i Peru har forgiftet fire elvebasseng med tungmetaller. Nå stadfester myndighetene at oljevirksomheten har ført til omfattende miljøødeleggelse – og forplikter seg for første gang til å rydde opp.

Norges Røde Kors
|
16.03.2015

Etter fire år med borgerkrig rammes folk stadig hardere. Selv om mer nødhjelp slipper inn, blir gapet mellom behovene og nødhjelpen stadig større.

Debatt - Nye meninger
18.03.2015

Ivar Evensmo: Norske bistandsorganisasjoner skal ha merverdi i sitt samarbeid med partnere i fattige land. Altså verdi ut over tilførsel av bistandspenger. Men hva betyr dette i praksis?

16.03.2015

Ivar Johansen: Landsmøtet i SV har fattet kloke vedtak, som stadfester partiets rolle som ledende i fred-/krigspørsmålet.

04.03.2015

Liv Tørres: De færreste av oss ønsker en utvikling der pengesedlene bestemmer stadig mer enn stemmesedlene.

04.03.2015

Bodil Maal: I februar 2014 besøkte jeg Mosambik. Da talte jeg 17 store byggekraner fra utsikten jeg hadde på hotellet i Maputo.

23.02.2015

Tove Romsaas Wang: Vi lurte jordmødre til å tro at mødre i Norge skal betale for å føde. Det skapte reaksjoner hos både jordmødrene og alle som har sett filmen. Hvorfor?

Ledige stillinger
NORDEM
[Søknadsfrist: 09.04.2015]
NORDEM
[Søknadsfrist: 09.04.2015]
Norges Røde Kors
[Søknadsfrist: 15.04.2015]
Utviklingsfondet
[Søknadsfrist: 13.04.2015]
Tema