Migrasjonspolitisk realpolitikk.jpg

Europas nye asyl-, innvandrings- og integreringspolitiske realpolitikk

Tiden da et liberalt Europa var et fristed flyktninger fra mindre demokatiske land og regioner i verden er forbi. Rammene for den nye realpolitikken legges av et muslim- og innvandringskritisk Øst-Europa og et splittet Vest-Europa med tilsvarende krefter på frammarsj. Vil Europa klare å ivareta sine humanistiske verdier på andre måter i arbeidet med de globale utfordringene knyttet til flyktninger og migrasjon? Vil liberale og sosialdemokratiske krefter i Europa klare å komme ut av det med både makten og æren (og etikken) i behold? Vi har sett på og samlet lenker til utviklingen og debatten den siste tiden.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Borghild-taler-i-FN-HLPF-2018.jpg

Forsvarer forsvarerne

ForUM

Vi trenger et sterkt sivilsamfunn som utfordrer myndigheter og forsvarer menneskerettigheter og miljø hvis vi skal nå bærekraftsmålene, sa statssekretær Jens Frølich Holte fra UD på en event i FN av ForUM og Together 2030, der han reagerte på angrep på sivilsamfunnet.

image1170x530cropped.jpg

Enighet om historisk migrasjonsavtale

FN-sambandet

FNs medlemsland er enige om en global avtale for bedre å håndtere internasjonal migrasjon og dens utfordringer, samt styrke migranters rettigheter og bidra til bærekraftig utvikling.

kasaimalnutrition.jpg

For lite penger til nødhjelp koster liv

Flyktninghjelpen

Hjelpeorganisasjoner har bare mottatt litt over én tredjedel av pengene som trengs i år for å dekke de humanitære behovene i krig og konflikter i verden.   

sykkel.jpg

Tips til sydenturisten

FIVH

Sydenturismen skaper arbeidsplasser, men også lokale miljøproblemer. Som turist merker man ikke så mye til de lokale miljøproblemene, men det gjør lokalbefolkningen.

Infomøter Global 2.jpg

Ditt livs viktigste jobb?

Er du nysgjerrig på å jobbe for Leger Uten Grenser? Til høsten holdes det informasjonsmøter om feltarbeid i en rekke norske byer.

 

wfp_schoolmeals_EcolePiloteB8_E6A2351.jpg

Barna i Sahel har også rett til å gå på skolen!

Norad

Fra norske barn med mett mage og mobiltelefon i ranselen til et glohett klasserom med 70 elever der læreren snakker et språk du ikke forstår. Kontrasten er stor mellom virkeligheten for et skolebarn i Norge og et skolebarn i Niger eller Mali.

IMG_7320.jpg

– Jeg har mareritt om at faren min blir drept

Flyktninghjelpen

Da Daniel Malaul og sønnen kom hjem fra et legebesøk i slutten av 2013, fant de Simons mor og bror døde på bakken. Væpnede grupper hadde funnet veien til nabolaget

8705-roeisaksen-565x300-c.jpeg

IEH-prosjekt er svar på næringsministerens utfordring

IEH

Samarbeid og kunnskapsdeling vil gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å ta etiske hensyn. IEH utarbeider nå en samarbeidsmodell som kan være svaret på næringsministerens nylige etterlysning av hvordan samfunnskrav kan ivaretas mer effektivt.

tb-w372-h232-crop-int-72bb1f68c05747d3030c986de45c08b7.jpg

Tekstilarbeiderne er VMs tapere

FIVH

Adidas og Nike betaler rekordhøye sponsorbeløp til fotballspillerne, men nekter å betale levelønn til tekstilarbeiderne som syr fotballklærne. Det kommer fram i ny Clean Clothes Campaign-rapport.

OTFF-Wergeland-defenders.jpg

Miljøkamp på liv og død

ForUM

-Altfor mange mennesker risikerer livet for å bevare miljøet. Noen av dere er her i kveld, sa Forum for utvikling og miljø, som ønsket velkommen til et arrangement på Litteraturhuset med forfulgte regnskogaktivister. 

Statssekretærmøte-om-HLPF-2018-stort.jpg

Skal gjennomgå bærekaftsmålene

ForUM

Et sterkt og levende sivilsamfunn trengs for å nå bærekraftsmålene. Det sier ForUM som deltar i den norske delegasjonen for FNs politiske høynivåforum (HLPF).

Utviklingsdebatt

Globaliseringens banesår

Dagsavisen (nye meninger) | 21.07.2018

Kommentar av Noralv Veggeland (professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Lillehammer): Med Donald Trump har globaliseringen fått sitt banesår. Nå skal multilaterale avtaler brytes. NATO trues. Mens Parisavtalen om miljø, Iran-avtalen om atomvåpen, Nafta om nordamerikansk frihandel allerede er brutt. Han har igangsatt en global handelskrig. Også statsminister Erna Solberg bør få med seg at vinden snur i favør av mer makt til nasjonalstatene på bekostning av internasjonale avtaler. Vår forsvarspolitikk i NATO ledet av USA må tenkes om. Analytikere frykter framvekst av aggressiv nasjonalisme i den vestlige verden og i særdeleshet i USA.

Ikke akkurat de ordene (Norge/Kina)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.07.2018

Kommentar av Sven Egil Omdal: Noen sitater er umulige å glemme. De er verbale smykker som stadig må hentes fram for å pusses, slik at de holder seg blanke. Dette er et slikt: «Menneskerettighetene har en lei tendens til å tape for næringsinteressene. Det ser vi tydelig både når det gjelder nasjoners og firmaers forhold til menneskerettighetsbruddene i Kina.» Denne velformulerte innsikten står i Ernas første bok til nordmennene, kapittel 1, side 23. 

Fattigdommens forbannelse (Sør-Afrika)

DN+ (meninger) | 21.07.2018

Kommentar av Kalle Moene (professor ved UiO): Utviklingen av gapet mellom fattig og rik i Sør-Afrika har vært dramatisk under ANC. Ved å benytte World Top Incomes Database ser vi at de som tilhører de en prosent rikeste doblet sin andel av inntekten i landet fra ti prosent i begynnelsen av 1990-tallet til 20 prosent i dag. De som tilhører de ti prosent rikeste økte sin andel fra 50 prosent til 70 prosent i samme periode. Når den rikeste tidelen i samfunnet tar så mye av den samlede inntekten, kan ikke det store flertallet i befolkningen få noe særlig. De går ofte uten jobb, uten støtte og uten positive fremtidsutsikter.

Terrorstaten Nicaragua

Bergens Tidende (meninger) | 21.07.2018

Kommentar av Elbjørg Næss (statsviter, Lindås): Døde kroppar flyt i elva, livredde ungar, hus som brenn og kyrkjer under angrep. Men folk utanfor Nicaragua ser ikkje ut til å bry seg. 25. juli skulle reisa gått til Nicaragua, slik eg har gjort så mange gonger sidan eg kom til i landet i regi av Latin-Amerikagruppene i Norge hausten 1998. Den gang arbeidde eg på eit senter for barnearbeidarar, som eg framleis har tett kontakt med og støtter.

Verden må endre kurs, og Norge har tatt en global lederrolle

Dagbladet (meninger) | 20.07.2018

Kommentar av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Norsk utviklingspolitikk er i endring. Sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk og utviklingspolitikk glir stadig mer inn i hverandre. FNs bærekraftsmål reflekterer den komplekse prosessen utvikling faktisk er, og er et brudd med den tradisjonelle tankegangen om at utvikling først og fremst er et spørsmål om bistand. For å bidra mest mulig effektivt til å oppnå bærekraftsmålene, må vi gjøre noen prioriteringer i utviklingspolitikken og tørre å ta i bruk nye virkemidler og løsninger. Derfor har regjeringen tatt flere nye utviklingspolitiske initiativ det siste halvåret. 

Når verden endres, må politikken endres. Migrasjonsfeltets virkelighet er endret.

Aftenposten (meninger) | 20.07.2018

Debatt av Jonas Gahr Støre (Ap): Når ledere for alle EU-land i sine erklæringer skriver om mottakssentre, er det klart at dette også diskuteres i Gharahkhanis utvalg. Det er noe ganske annet enn Frps stadige innvandringskrumspring. En del av verdikompasset er at innvandringen er bærekraftig og kontrollert, at vi lykkes med integrering, utdanning, arbeid og bosetting. Det har vært inspirasjonen for Aps politikk – streng, rettferdig og human. Det er en klok linje, som bør fortsette.