Åtte rikeste eier like mye som verdens fattigste halvpart

Åtte menn eier like mye som halvparten av jordens befolkning, ifølge Oxfam. Skillet mellom fattig og rik har aldri vært større enn i dag

- Det er helt uholdbart at forskjellene fortsetter å øke. Det er en trussel mot demokrati, stabilitet og bærekraftig utvikling, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

ForUM

Siste nyheter fra partnere i global

 • Bærekraftig samarbeid

  Fairtrade Norge

  Svanemerket, Ø-merket og Fairtrade er de mest kjente merkeordningene for bærekraftige produkter i Norge. Nå styrker organisasjonene samarbeidet.

 • Etisk handel - et potensiale for å nå FNs bærekraftsmål!

  Initiativ for etisk handel

  Kan man levere på FNs bærekraftsmål ved hjelp av etisk handel?

 • Pris for god formidling

  Atlas-alliansen

  Bistandsrelatert stoff er ofte mest interessant for menigheten. Men ikke alltid. Torsdag 12. januar fikk Stine Hellum Braathen, forsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn og daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, heder og ære. En kronikk om "Snåsamenn i Afrika" har blitt lagt merke til.

 • Gjør en forskjell for kvinner, fred og sikkerhet

  FOKUS

  Ekstern evaluering av FOKUS’ program i Colombia og Sri Lanka viser meget gode resultater.

 • Slik kutter du klimautslippene mest

  FIVH

  Er det kjøttet, bilkjøringen eller flyreisene dine som er verst for klimaet? Denne guiden gir deg svaret.

 • FN-appell under Verdens økonomiske forum

  FN-Sambandet

  Vi må ikke la tragediene i Syria fra 2016 få gjenta seg, appellerer fem FN-organisasjoner til Verdens økonomiske forum (WEF) i Sveits denne uka.

 • Økende motstand mot kjønnslemlestelse

  Afrika.no

  I Mali er kjønnslemlestelse et stort helseproblem. Men stadig flere i landet vil ha slutt på denne skikken, som lenge har gjemt seg bak hellige skrifter. 

 • Afrikas hurtigst voksende flyktningkrise

  SOS-barnebyer

  SOS-barnebyer trapper opp nødhjelpsarbeid i Vest-Afrika. En voldelig konflikt utløst av Boko Haram har spredt seg fra Nigeria til Niger, Tsjad og Kamerun.

 • Hvordan skal bistandsprosenten brukes?

  RORG-samarbeidet

  Under budsjettbehandlingen på Stortinget før jul ba et flertall regjeringen sette av 1 prosent av BNI til bistand.

 • Datarevolusjon – nå!

  Atlas-alliansen

  Ingen skal være usynlige! Dette uttalte FN’s statistikk-kommisjon for snart ett år siden. Siden den gang har det pågått et arbeid om hvordan vi skal kunne måle og dokumentere at de aller mest sårbare i samfunnet får tilgang på tjenestene de trenger for å utvikle seg og leve gode liv. Også Norge er involvert.

Utviklingsdebatt

 • Bør vi tilpasse humanitær bistand til klimaendringene?

  Dagsavisen (nye meninger) | 23.01.2017

  Kronikk av Siri Eriksen og Sigrid Nagode (NMBU): Aldri før har så mange mennesker i verden vært på flukt, og klimaendringene bidrar til å gjøre de humanitære krisene verre. Humanitær bistand alene kan ikke løse konflikter eller klimaproblemet, men det kan bidra.

 • Han-Hvis-Navn-Må-Være-Unevnt (Davos/Trump)

  Aftenposten (meninger) | 22.01.2017

  Kommentar av Øystin K. Langberg: Mannen som vant valget ved å gå til angrep på globalisering, eliter og internasjonalt samarbeid var selvsagt ikke til stede i Davos denne uken. Likevel preget han mye av det som skjedde i de sveitsiske alpene.

 • Verdensånden Trump (globalisering/frihandel)

  Aftenposten (meninger) | 21.01.2017

  Kronikk av Frank Rossavik: Dybden i det liberale Vestens krise har denne uken vært synlig i Davos: Alle svinset rundt presidenten for diktaturet Kina, frihandelens og globaliseringens nye høye beskytter.

 • På seminar i Davos (ulikhet)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.01.2017

  Kommentar av Kalle Moene (UiO): Den globalt orienterte eliten som møttes i Davos denne uken representerer stort sett den rikeste tidelen av verdens rikeste én prosent. De eier snart mer enn resten av jordens befolkning. Er de mest tjent med at den økende ulikheten fortsetter?

 • Kommentar til ukritisk Civita-forsvar av TiSA-avtalen (handel)

  Vårt Land (verdidebatt) | 21.01.2017

  Kommentar av Odd Tarberg: Grindheim sitt forsøk på å imøtegå kritikken om at TiSA og liknande avtalar er øydeleggande for WTO, er svært lite overtydande. Når han siterer at «The EU will welcome any WTO members which shares the objectives of the agreement to join the negotiations at any time», så viser berre det tydeleg at den integreringa av TiSA i WTO-systemet han snakkar om, berre vil skje dersom dei landa som til no har vegra seg mot denne liberaliseringa, legg seg langflate og gir etter for presset frå dei sterke landa.

 • Gamle, mektige gubber som eter opp framtida (klima)

  Dagbladet (meninger) | 21.01.2017

  Kommentar av Rebekka Borsch (V): La Carl I. Hagen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Trygve Hegnar ri inn i solnedgangen. Men ikke la dem ete opp framtida vår på veien.

 • Hundretusener vil marsjere for kvinners rettigheter

  Dagbladet (meninger) | 20.01.2017

  Kommentar av Gry Larsen (CARE): 21. januar, dagen etter innsettelsen av president Donald J. Trump, vil hundretusener av kvinner og menn marsjere mot Washington D. C. og andre amerikanske byer for å sende et budskap om at kvinners rettigheter er ukrenkelige menneskerettigheter.