Astrup mellom Stortinget og Jeløya.jpg

Både bistands- og samstemthetsreform med egen utviklingsminister?

Mange ser fram til hva nyoppnevnt utviklingsminister Nikolai Astrup (H) nå kan utrette og enkelte har også delt sine tanker om hva han bør gjøre. Politikken må han uansett utforme i spenningsfeltet mellom Stortinget og Jeløya-plattformen til den utvidete regjeringen Solberg. Stortinget forventer både en bistandsreform og en samstemthetsreform. Jeløya-plattformen nevner eksplisitt det første, som er viktig for god forvaltningen av bistanden, men er mer uklar på det siste, som er viktigst for utvikling. Noe uklar er også Astrup.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

image.jpg

Dette er en menneskeskapt krise

Flyktninghjelpen

For befolkningen i Jemen står det om liv og død hver eneste dag. Samtidig bidrar noen av verdens mest innflytelsesrike land til konflikten.

Stortinget-illustrasjon.jpg

Godkjenner eksport til Jemen-krigere

ForUM

Stortingsflertallet vil ikke stanse norsk eksport av militærmateriell til alle land som kriger i Jemen.

solberg-grande-astrup.jpg

Derfor fikk Norge en utviklingsminister

Bistandsaktuelt

Utpekingen av Høyre-politikeren Nikolai Astrup som ny minister kom overraskende på de fleste stortingsanalytikere.

Moskva-rygg_croppet_system_feature.jpg

NY BOK: Vender Russland ryggen til Vesten?

NUPI

Har Russland styrkt banda til Aust-Asia, og fører dette til at dei trekkjer seg unna Vesten?

tb-w372-h232-crop-int-e2a41136e1f6ae5a21c607cd7c20d435.jpg

Flere muligheter for klimalederskap fra Solberg

FIVH

Framtiden i våre hender mener det er flere åpninger for godt klimalederskap i regjeringsplattformen. 

Arbeidslivets klimauke cut.jpg

Arbeidslivets klimauke

FN-sambandet

Norges trepartssamarbeid i arbeidslivet er en ressurs for å oppnå Parisavtalen. «Arbeidslivets klimauke» er en kampanje som skal skape bevissthet om verdien av grønne arbeidsplasser.

image.jpg

–Godt at regjeringen vil øke flyktningkvoten

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er tilfreds med signalene i den nye regjeringsplattformen om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger og være en pådriver for flyktninger internasjonalt.

FNs-baerekraftsmaal.png

En regjering for bærekraftig utvikling?

ForUM

Regjeringsplattformen: Samtidig som den nye regjeringen legger stor vekt på bærekraft er det uklart hvordan regjeringen mener de skal nå FNs bærekraftsmål, mener ForUM.

matsikkerhet.jpg

Stopp det afrikanske matsvinnet

Norad

Nær halvparten av maten som produseres i afrikanske land går tapt på veien fra åker til forbruker.

trinesg-utviklingsminister-changemaker.JPG

Full mobilisering for ny utviklingsminister

ForUM

Over 50 organisasjoner trosset Oslo-kulda for å gi Venstre-leder klar beskjed på vei til videre regjeringsforhandlinger på Jeløya: En ny regjering må ha en egen utviklingsminister.

Utviklingsdebatt

Nedsnødd elite (Davos)

Dagbladet (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Ole Magnussen Rydje: De fleste av deltakerne i Davos skal være en temmelig nedsnødd før de plasserer seg selv i den samme verden de hevder de vil fikse. Ifølge fattigdomsbekjemperne i organisasjonen Oxfam, er det nemlig glade dager for den økonomiske eliten. Den rikeste prosenten i verden raket med seg 82 prosent av veksten i økonomien i 2017. 

En god konservativ? (Astrup/utviklingspolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Astrup har markert seg som en dyktig politiker, og tilhører en generasjon gode konservative i Høyre. Med seg har han kanskje de beste i klassen, utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen, som er ny næringsminister. Dersom handel skal være et verktøy for utvikling bør utviklingsministeren få et mandat både når Søreide Eriksen og Røe Isaksen skal forhandle handelsavtaler.

En usammenhengende innvandringspolitikk

Aftenposten (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Torstein Ulseræd (Civita): En åpenbar sak som burde kunne forene alle de tre regjeringspartiene, er reform av det internasjonale flyktningsystemet. Det er naturligvis ikke noe Norge kan gjøre på egen hånd. Men det hadde vært mulig å se for seg noe mer ambisiøst og konkret enn «å koble Norge sterkere på de europeiske prosessene». Videre kunne man tenkt i retning av å etablere noen nye prinsipper for en mer helhetlig og forutsigbar norsk politikk for flyktninger. Regjeringsplattformen inneholder ingen forslag av denne typen.

Den blinde flekken i økonomisk teori

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.01.2018

Kommentar av Rolf Erik Solheim: World Economic Forum, WEF, − i år frå måndag 22. til fredag 26. januar − summerer kvart år dei største truslane menneskeslekta står framfor i dei neste 10 åra. Det store paradokset med desse farane i den årlege WEF-rapporten Global Risks, bortsett frå jordskjelv og vulkanutbrot, er at dei er skapte nettopp av måten det økonomiske systemet fungerer på, nemleg at det saknar kopling til økosystemet. Difor har vi miljø- og klimakrise, som er eitt og det same problemet. 

Misforstått om Norfund og standarder

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.01.2018

Debatt av Kjell Roland (Norfund): Jeg har i et par innlegg gitt uttrykk for bekymring om at vi ikke lykkes med å mobilisere tilstrekkelig investeringer fra norsk og internasjonalt næringsliv til å nå målene om å bekjempe fattigdom og løse klimaproblemet. Skal vi lykkes, trenger vi en hjemlig opinion som støtter opp om bedrifter som prøver å skape verdier i fattige land. nnleggene har utløst en, etter min mening, ubegrunnet kritikk fra Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik fra Fokus om at Norfund ikke er opptatt av menneskerettigheter.

Røff guide til kritikk (næringsliv & utvikling)

Morgenbladet (meninger) | 19.01.2018

Debatt av Anje Bakken Riise (FIVH): Kjell Roland, direktøren i Norfund, mener at NGO-kritikk fra blant annet Framtiden i våre hender er årsak til at norske næringslivsaktører ikke tør satse på Afrika. Istedenfor å se på kritikk som en mulighet til å bli bedre, mer åpne og mer moderne, mener Norfunds leder at dette er næringslivsfiendtlig aktivitet som skremmer bort investorer.