Nye skritt for et mer etisk og ansvarlig oljefond?

Sivilsamfunnsorganisasjoner og andre viderefører i disse dager 20 års innsats for at Stortingets finanskomité skal ta stadig nye og modige skritt for et mer ansvarlig og etisk oljefond (SPU). Forslaget om å åpne for investeringer i unotert infrastruktur står sentralt, men også en rekke andre forslag knyttet til menneskerettigheter, skatteparadiser, åpenhet, ansvarlig utlån og bærekraftig utvikling ligger nå på finanskomiteens bord.

RORG-samarbeidet

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Utviklingsdebatt

 • Fred på jord i 29 minutter

  NRK ytring | 29.05.2017

  Kronikk av Arne O. Holm: Det finnes en alvorlig og underliggende grunn til at Donald Trump kan herje med både venner og fiender samtid. Han, mer enn noen andre, utnytter det vakuum som oppstår når internasjonale organisasjoner spises opp innenfra og mister sin autoritet. Ikke bare utnytter han det. Han stimulerer til et internasjonalt demokratisk forfall som i sin tur fører til nasjonale valg hinsides vår tradisjonelle fatteevne.

 • Ingen nye utslippskutt med klimaloven

  Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

  Kommentar av Heikki Eidsvoll Holmås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski (SV): SV mener klimaloven er dårlig fordi den lovfester dårlig miljøpolitikk. Den setter ingen konkrete mål for Norges klimagassutslipp. Ikke i noen sektorer.

 • Tomt klimaskryt

  VG (meninger) | 28.05.2017

  Lederkommentar: Det er bra å sette seg nasjonale klimamål. Men det blir absurd når våre hjemlige klimaløfter ender med å forverre klima. Våre egne kutt kan selvsagt ikke være så viktige at det er verdt å øke den globale oppvarmingen for å nå dem. Ifølge nettstedet Energi og klima kostet tiltaket skattebetalerne 1.3 milliarder kroner i 2016.

 • Uviten om betydningen av «vi» og «de andre»

  Dagbladet (meninger) | 28.05.2017

  Kommentar av Guri Jørstad Wingård: I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er «dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i «vi» og «de andre» på dagsorden. Han gjør dessverre sin kritikk av dette alt for enkel for seg selv.

 • Det handler om Allah

  Aftenposten (meninger) | 28.05.2017

  Kronikk av Eskil Skjeldal (forfatter og Ph.d. i teologisk etikk): I Norge har vi fremragende forskere på radikalisering blant unge muslimer. En hyppig forklaring på radikaliseringen av unge muslimer, er kontekstuell og tar utgangspunkt i den opplevde situasjonen til ungdommen i det landet de har innvandret til: Det handler om utenforskap, om immigranter som kommer til vestlige land og kjenner på isolasjon, arbeidsledighet og fattigdom.

 • Navlebeskuende fra Brende (veivalg)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.05.2017

  Kommentar av Øystein Tunsjø (professor ved Forsvarets høgskole og Institutt for forsvarsstudier): Det viktigste som skjer i verden er Kinas fremvekst, som medfører en endring i globale maktforhold og geopolitikken. En stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk som ikke tar inn over seg disse endringene, er ikke bare navlebeskuende, den gir heller ikke en riktig analyse av Norges handlingsrom. Veivalgmeldingen overser at Kina er en avgjørende aktør på de områdene meldingen fremhever.