Frihandel i økende motvind (TTIP-leaks)

rihandel, som har stått høyt på Vestens globale agenda siden Berlinmurens fall, møter nå økende motbør også i USA og Europa. Her hjemme gir TTIP-leaks vind i seilene til blant andre frihandelskritiker Liv Signe Navarsete (Sp) og direktør ved Sør-senteret, Martin Kohr, mener utviklingsland nå må revurdere sine handelsrealiteter. Kanskje ser vi tegn på at elitenes makt i Vesten forvitrer?

RORG-samarbeidet | 06.05.2016

Siste nyheter fra partnere i global

 • Sivilsamfunnets roller og resultater

  RORG-samarbeidet | 29.04.2016

  Nylig fikk Forum for utvikling og miljø (ForUM) skryt av UNDP-sjef Helen Clark for sin koordinering av bidrag til utviklingen av FNs nye bærekraftsmål. Både FNs generalsekretær og den globale sivilsamfunnsalliansen CIVICUS ser imidlertid med uro på at sivilsamfunnets handlingsrom minsker - også i vestige land. I kjølvannet av budsjettstriden rundt sivilsamfunnsbistanden sist høst er det reist ny debatt om sivilsamfunnets roller og resultater også her hjemme.

 • Erik Solheim blir ny leder for FNs miljøprogram

  FN-sambandet | 04.05.2016

  Erik Solheim er utnevnt til ny leder av FNs miljøprogram (UNEP) og skal etterfølge Achim Steiner. Solheim får dermed status som visegeneralsekretær i FN.

 • Etiske krav i vinden

  IEH | 03.05.2016

  Hva er egentlig en aktsomhetsvurdering på arbeidstaker- og menneskerettigheter, miljø og korrupsjon? Og hva betyr felles kontraktskrav og høyrisikoanskaffelser?

 • Fengslet journalist fra Aserbajdsjan mottar årets pressefrihetspris

  FN-sambandet | 03.05.2016

  Journalisten Khadija Ismayilova soner 7,5 år i fengsel. I dag mottar hun årets pressefrihetspris.

 • Søk på Innsiktstipendet 2016

  Changemaker | 28.04.2016

  Innsiktstipendet deles ut av Changemaker én gang i året, til unge mennesker mellom 18 og 30 år som søker økt innsikt i nord-sør-spørsmål. Søknadsfristen for årets stipend er 18. mai.

 • Dei 140 bokstavane som bind Afrika saman

  Fellesrådet for Afrika | 28.04.2016

  Twitter har blitt ein populær stad for samfunnsdebatt i mange afrikanske land. Og nokre tema bind heile Afrika saman.

 • Rapporten om de glemte barna

  Redd Barna | 27.04.2016

  I en ny rapport har Redd Barna for første gang gjort en kartlegging av barna verden systematisk glemmer.

 • Hvordan skal Norge nå FNs bærekraftsmål?

  FN-sambandet | 27.04.2016

  I juli skal Norge legge fram for FN hvordan vi skal gjennomføre FNs bærekraftsmål. Norske organisasjoner har nå overlevert sine forventninger til norske myndigheter.

Utviklingsdebatt

 • Nulltoleranse mot korrupsjon - en selvfølge

  NRK ytring | 04.05.2016

  Replikk av Monica Mæland (næringsminister): Det er nesten umulig å holde sin sti ren i internasjonal business, hevder Tore Høifødt. Det er jeg uenig i.

 • Statssekretær Hattrem «glad og ydmyk» etter møte med studentaktivister

  Dagsavisen (nye meninger) | 04.05.2016

  Kommentar av Nicklas Wiki (SAIH): UD er positiv til videreføring av norsk stipendordning for forfulgte studenter. - Målet med ordningen er å fremme viktige demokratiske verdier som menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier statssekretær i UD, Tore Hattrem.

 • Fem prinsipper for flyktningpolitikken

  VG (meninger) | 04.05.2016

  Kommentar av Sylo Taraku (Agenda): Migrasjonskrisen i 2015 viste med all tydelighet at systemet trenger en revisjon. Nå handler det om å tenke nytt, med både hode og hjerte.

 • Riktig at Norge bidrar til kampen mot IS

  Aftenposten (meninger) | 04.05.2016

  Lederkommenar: De menneskelige lidelsene og materielle ødeleggelsene i Syria er etter hvert blitt så store at forhandlinger om en omfattende fredsløsning kommer til å tvinge seg frem. Et militært nederlag for IS vil ikke skape en varig fred, men det er definitivt et nødvendig skritt på veien.

 • Fattigdomsbløffen

  Aftenposten (meninger) | 03.05.2016

  Kommentar av Ola Magnussen Rydje (rådgiver for Tankesmien Agenda): Fattigdomsbekjempelse er hardt arbeid. Men mediene villeder om hvor tungt vi faktisk løfter.

 • Svak styring av norsk Syria-bistand

  NRK ytring | 03.05.2016

  Kronikk av Anette Wilhelmsen (Norad): Den norske bistanden til Syria er rekordhøy, men evalueringen viser at organiseringen av den har store svakheter.