Danske tistander?.jpg

Mot danske tilstander i asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken?

De globale utfordringene knyttet til flyktninger og migrasjon er enorme, men asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken splitter idag land og folk over hele Europa. Nylig tok derfor sosialdemokratene i Danmark til orde for en politikk som er "rettferdig og realistisk" og som "samler Danmark". De vil ha en Marshallplan for Afrika og mottakssentre for asylsøkere i Nordafrika. Samtidig varsler Arbeiderpartiet her hjemme en tøffere linje i asylpolitikken. En slik linje splitter Arbeiderpartiet, men kanskje går det uansett mot "danske tilstander" både i Norge og Europa forøvrig? 

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Erna-Solberg-DOnald-Trump-the-white-house-Public-domain-cropped_system_feature.jpg

Eit evig statusjag

NUPI

Å henge med riktig gjeng er like viktig for staten Noreg som det var for deg på ungdomskulen. NUPI-forskarar undersøkjer korleis og kvifor mindre statar jaktar på status i ny artikkel.

norad19feb.jpg

Sør-Korea – et eksempel på vellykket skogsatsing

Norad

Sør-Korea økte sitt skogareal fra 35 prosent i 1955 og opp til nesten 65 prosent i dag. Samtidig har volumet av trevirke per arealenhet mer enn tidoblet seg.

Satellite.gif

Har bygget Latin-Amerika-kunnskap i Norge

Norges Forskningsråd

Forskningsrådets Latin-Amerika program er i sluttfasen og har nylig blitt evaluert. Evalueringen konkluderer med at programmet har oppnådd målet om å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge ved å støtte forskning av høy kvalitet.

39463824394_fa9ba10876_k.jpg

Ny rapport fra UN Women

FN-sambandet

Rapporten viser hvordan likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål.

unnamed.jpg

Suksess for kvinnelige entreprenører i Bangladesh

IMPACT Norway

Siste rapport fra IMPACT Bangladesh viser at satsningen på kjøkkenhager og fjærkre-produksjon er svært vellykket så langt.

Design uten navn.jpg

Enige om at ILO må styrkes

FN-sambandet

- Grunnleggende arbeidstakerrettigheter må ligge i bunn når vi snakker om fremtidens arbeidsliv. Globaliseringen skaper et stort press på arbeidsrettighetene i en rekke industrier.

Illustrasjon-mat-jordbruk-Flickr.jpg

Styrker matsikkerheten

ForUM

Antall mennesker som sulter økte i fjor. Nå styrker regjeringen satsingen på matsikkerhet og ernæring. -Det er vi veldig glade for, sa ForUM til utviklingsminister Nikolai Astrup.

Flyktningeleir-768x504.jpg

Alle vet, men ingen handler på det

Digni

De fleste norske partiene har slått fast at det er mest rettferdig å ta imot flyktninger gjennom FN-systemet. – Likevel tar vi imot stadig færre kvoteflyktninger

4274634444_87db4f9ab4_o-002.jpg

Haiti – fra nødhjelp til utvikling?

Norad

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag en ny, evalueringsbasert syntesestudie om den internasjonale bistandsinnsatsen på Haiti.

Ebolautbrudd-Sierra-Leone-Foto-European-Commission-DG-Creative-Commons-CC-BY-NC-ND-20_system_feature.jpg

Vinneren av Ordingprisen er klar

NUPI

Ordingprisen 2017 tildeles Antoine de Bengy Puyvallée for artikkel om Norges rolle under Ebolakrisen i Vest-Afrika.

8406-myanmar-565x300-c.png

Fortsett å investere i Myanmar

IEH

Norsk Folkehjelp kom med et tydelig råd til næringslivet på IEHs medlemsseminar om situasjonen i Myanmar: Fortsett å investere i landet – men gjør det på riktig måte.

Utviklingsdebatt

Hvordan kunne Oljefondet investere i Saudi-Arabia?

Dagsavisen (nye meninger) | 23.02.2018

Kronikk av Ina Tin (Amnesty Norge): Fondet skal ikke investere i virksomhet som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Hvis verdens største offentlige investeringsfond fremdeles skal fremstå som et forbilde når det gjelder etiske investeringer over hele verden må Stortinget rydde opp.

Selvforsyningsmysteriet (landbrukspolitikk/soya)

Nationen (meninger) | 23.02.2018

Kommentar av Hans Bårdsgård: Norsk landbruk er som best når det ikke er helt norsk. En formildende argument for norsk fôrimport skal være at den ikke bidrar til avskoging. Jasså? Sertifiseringsordningen som skal sikre dette, har for dårlig kriterier for avskoging, ifølge Regnskogfondet. I tillegg mangler den uavhengige kontrollrutiner og åpenhet. 

Nok en bortkastet mulighet for oljefondet?

Dagsavisen (nye meninger) | 22.02.2018

Kronikk av Beate Sjåfjell (professor ved UiO) og Heidi Rapp Nilsen (forsker ved Norut): I forrige uke sendte Finansdepartementet rådet fra Norges Bank om å trekke olje- og gassektoren ut av referanseindeksen til oljefondet ut på høring. Det er fare for at det blir nok en bortkastet mulighet. Rådet om å trekke fondet ut av olje og gass ble av Norges Bank begrunnet med at det vil redusere oljeprisrisikoen i den norske stats formue.

Vi kan ikke feire menneskerettighetene

Bergens Tidende (meninger) | 22.02.2018

Kronikk av Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen): Vi som arbeider med menneskerettsforkjempere må spørre oss selv om vi har tatt støtten til menneskerettighetene for gitt. I 1948 var menneskerettighetene viktige for oss nordmenn, fordi vi hadde gjennomlevd krigens og fascismens grusomheter. Nå krever det mer for å vise hvorfor menneskerettighetene er relevante. For Norge, som er et lite land i en verden av stormaktspolitikk, bør kampen for menneskerettighetene være av største interesse.

Ideologisk terror

VG (meninger) | 22.02.2018

Lederkommentar: Det er, som blant annet professor Brynjar Lia ved institutt for Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo har påpekt, ofte stor avstand mellom hvordan terroren forklares av europeiske myndigheter, og hvordan den begrunnes av dem som utøver terroren. Radikalisering forklares av storsamfunnet som resultatet av utenforskap, dårlig integrering og rasisme. Terroristene selv oppgir rene ideologiske årsaker: Det er «vestens krig mot islam» som rettferdiggjør angrepene.

Har Norge virkelig et strengt regime for våpeneksport?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.02.2018

Debatt av Pål Hadler (advokat): Flere vitner har bekreftet at israelske Apache-helikoptre opererte i luftrommet da angrepet fant sted. Da jeg i ettertid besøkte ruinene i Zeitoun, kom landsbyens unger trekkende med halepartiet av en AGM-114 Hellfire-rakett. Det er med andre ord meget sannsynlig at norsk våpenteknologi medvirket til massakren på al-Samouni familien, og at Norge dermed bærer et medansvar for myrderiene. I så fall er det til liten trøst at drapsvåpenet ikke «fremstår som norsk».