FNs bærekraftsmål - global.jpg

Samstemt om veivalg og FNs bærekraftsmål?

Nylig avsluttet Stortinget behandlingen av regjeringens melding om arbeidet med FNs bærekraftsmål, så vel som meldingen om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Den ene handler om hvordan Norge kan bidra til en bedre verden og den andre om hvordan vi skal ivareta våre egne interesser og vår sikkerhet i en urolig og utrygg verden. Klarer Norge å gjøre begge deler samtidig - med en samstemt politikk for FNs bærekraftsmål?

RORG-samarbeidet

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

sor_sudan_wau_idps_st_marys_cathedral_35.jpg

Norad inviterer til landmøter i august

Norad

Hvilke reelle behov har utviklingslandene, og hva slags innsats gir best resultater? Ambassadører og organisasjoner deler erfaringer om aktuelle land.

palestina-cbrp-handikapp.jpg

Mislykket Palestina-bistand?

Norad

Norads evalueringsavdeling oppsummerer evalueringer av bistand til Palestina.

Nytt dialogforum for samstemthet

ForUM

Statssekretær i utenriksdepartementet, Laila Bokhari har bekreftet at UD til høsten vil invitere til et dialogforum om samstemt politikk for utvikling.

Svak respons på ønske om levelønn

FIVH

Nordeas prisverdige regnestykke om tekstilarbeideres lønn ble mye omtalt i sosiale medier i juni. Her kan du lese hvorfor H&M sin respons er svak. 

Fyll jorden og legg den under dere…

Digni

I hele menneskets historie har man jaget fremover mot mer materiell velstand og det man har sett på som et behageligere liv.

Viktig seier i Peru

Regnskogfondet

En bit av Perus regnskog på størrelse med Rogaland fylke er reddet fra oljeutvinning og ødeleggelse.

Kvotering – hva bør vi forvente?

NUPI

På et plan er virkningene av kvotering mindre enn mange håpet - eller kanskje fryktet. Men på et annet er nok virkningene større enn vi har vært klar over.

Still sulten

Utviklingsfondet

Akkurat nå er det flere millioner mennesker på Afrikas horn som ikke har nok vann og mat. Både mennesker og dyr har måttet bøte med livet.

Flyktningtallene øker for femte året på rad

Flyktninghjelpen

Vår rapport viser en verden i ubalanse og med fryktelige overgrep mot sivile. Vi kan ikke akseptere at så store befolkningsgrupper på flukt blir den nye normalen, sier Jan Egeland.

En ny tropisk hitartist er kåret

Norad

– Dette blir definitivt årets sommerlåt! sier en overrasket vinner av Norads regnskogkampanje.

Utviklingsdebatt

Demokratikonflikten er ikke over (handel/investeringer)

NRK ytring | 27.06.2017

Kronikk av Petter Slaatrem Titland (Attac): Næringsdepartementet og Monica Mæland fortalte sivilsamfunnet før sommeren at avtalen med Kina blir en ordinær handelsavtale, uten investeringsdomstol for selskaper. «Men det kan godt hende Kina krever et investeringskapittel i avtalen», la fagstaben til. Det er i investeringskapitlene at domstolene dukker opp.

Rekker neppe å komme til Norge for å motta fredsprisen

Dagbladet (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Inger Bentzrud: Norge har åpenbart føyet seg lydig for å få normalisert forholdet til Kina i den «fredsavtalen» som ble inngått i desember i fjor. Da Erna Solberg var på offisielt besøk i Kina før påske, fant hun det ikke naturlig å ta opp Liu Xiaobos sak, het det. Nå kan det være for seint. Liu Xiaobo vil sannsynligvis aldri rekke å komme til Norge for å motta fredsprisen.

Neppe lurt å blande politikk og butikk (Norfund)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 26.06.2017

Debatt av Kjell Roland (Norfund): Seniorrådgiverne Per Ranestad og Beate Thoresen fra Norsk Folkehjelp skriver i DN 19. juni at Norfunds mandat må endres. De mener Norfunds oppgave bør være å «redusere ulikhet og maktkonsentrasjoner» i utviklingsland, og i større grad samarbeide med sivilsamfunns-organisasjoner framfor kommersielle aktører.

G20-ledere, er dere fortsatt med? (klima)

Dagbladet (meninger) | 26.06.2017

Kronikk av : Som ordførere i verdens største byer, og på vegne av de flere hundre millionene innbyggere som vi representerer, oppfordrer vi dere – G20-ledere – til å innfri forpliktelsene dere har påtatt dere om å motarbeide klimaendringer, en av verdens viktigste saker.

Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken

Aftenposten (meninger) | 26.06.2017

Debatt av Elisabeth Isaksen og Ingrid Hjort (stipendiater ved Universitetet i Oslo): Vi mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er. Uttalelsen om å ta to tredjedeler av kuttene nasjonalt refererer til utslipp fra sektorer utenfor EUs kvotesystem, som transport, jordbruk og bygg.

En gulrot mot matkasting

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2017

Lederkommentar: Fredag signerte regjeringen og matbransjen en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Bakgrunnen er at det kastes altfor mye mat, både her i Norge og globalt. En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet, ifølge FN.