Et nytt USA: Hva nå med verdenshandelen?

Verdens handelspolitikere står overfor nye realiteter etter at Donald Trump annonserte "en ny æra for handelsavtaler der USAs interesser er viktigst" og globaliseringsentusiaster og globaliseringskritikere i Nord og Sør frykter konsekvensene. Vil det gi rom for bedre og mer rettferdige avtaler innenfor WTO, slik mange av våre politiske partier går inn for i sine nye partiproprammer, eller sikre "anglo-amerikansk hegemoni" på andre måter?

RORG-samarbeidet

Siste nyheter fra partnere i global

 • Oljefondet satser stort på fossil energi

  FIVH

  Fondets andel i fossil energi har økt med 50 milliarder kroner. Investeringer i de ti største fornybarselskapene går ned.

 • Trekker seg fra toppmøte

  IEH

  IEHs britiske søsterorganisasjon ETI trekker seg fra toppmøte for tekstilbransjen i Bangladesh. Det samme gjør en rekke kjente internasjonale merkevarer.

 • Ungt lederskapskonferansen 2017

  Fredskorpset

  For femte år på rad samler vi ungdom fra hele verden, for å hedre alle som skal løse fremtidens utfordringer.

 • Ber regjeringen om å prioritere barn uten omsorg

  SOS-barnebyer

  SOS-barnebyer er veldig glade for at regjeringen vil bidra med inntil 1,6 milliarder i nødhjelp til Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen.

 • Forandrer synet på maskulinitet

  Digni

  –Hvordan kan man endre folks syn på maskulinitet for å stoppe mannsdominans og kjønnsbasert vold? Prabu Deepan fra den britiske organisasjonen TearFund forteller at de religiøse samfunnene er den viktigste endringsagenten.

 • Høythengende pris til NUPI-forsker

  NUPI

  Iver B. Neumann hedres med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet på statsviterkonferanse i USA torsdag.

 • Ny veileder fra OEDC for tekstil- og skobransjen

  IEH

  250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i forrige uke i Paris da OECD lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen.

 • 20 år med oljefondsetikk - hva nå? #infostøtten

  RORG-samarbeidet

  Det er i år 20 år siden debatten om etiske retningslinjer for oljefondet startet. En ny rapport fra RORG-samarbeidet viser at godt samarbeid mellom politikere og sivilsamfunn, med informasjonsstøtte fra Norad, har gitt gode resultater.

 • Vurderer evaluering av flyktningutgifter

  Norad

  Store variasjoner i flyktningutgifter over bistandsbudsjettet kan påvirke stabiliteten i mer tradisjonell bistand.

 • NUPI får ros i instituttevaluering

  NUPI

  NUPI får positiv omtale for relevant forsking og høg kvalitet i ei fersk evaluering av dei samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta i landet frå Noregs Forskningsråd.

Utviklingsdebatt

 • Brende, du må forstå alvoret og delta i forhandlingene om atomvåpen

  Aftenposten (meninger) | 28.02.2017

  Signert 12 organisasjoner og ungdomspartier: I dag finnes det 15.000 atomvåpen i verden fordelt på ni land. Faren for uhell er en skremmende realitet, og konsekvensene av disse våpnene er grunn nok alene til å forby og avskaffe dem. Uansett hvor avansert teknologi man har, kan vi aldri fri oss fra den harde realiteten at mennesker er feilbarlige vesener.

 • Oslo Nye Teater har satt opp en farse om æresdrap. Bare svart skokrem mangler.

  Aftenposten (meninger) | 28.02.2017

  Kronikk av Shabana Rehman: Dere har tatt fra Oslo-publikumet en unik sjanse til å bli utfordret ved å være politisk korrekte og fargeblinde.

 • Politisk krise

  Klassekampen | 28.02.2017

  Lederkommentar: Vi merker alle den stille ristingen under føttene. Er det et lite jordskjelv som raskt går over, eller er det jordplatene som er i bevegelse? I USA og Europa ser vi et begynnende opprør mot økte sosiale forskjeller og sentralisering; en utbredt følelse av at politikerne ikke tjener vanlige folks interesser, men i stedet lar markedskreftene råde i møte med utfordringer som migrasjon, tap av arbeidsplasser og opparbeidete velferds- og arbeiderrettigheter, sosial dumping og økt sosial utrygghet.

 • Når private selskaper får mer makt enn land

  Aftenposten (meninger) | 27.02.2017

  Kommentar av Erling Røed-Larsen (BI): Globale selskaper innebærer global makt. Global makt gir kolossale inntekter – og dertil svære inntektsforskjeller.

 • Feil om norsk regnskogstøtte

  Dagbladet (meninger) | 27.02.2017

  Debatt av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H): Dagbladet har de siste dagene publisert flere artikler om Norges regnskogstøtte til Den demokratiske republikken Kongo – DRK. Artiklene gir inntrykk av at milliarder av norske kroner brukes på kommersielt skogbruk i DRK. Det er feil, og dette har Dagbladet blitt informert om.

 • Hungersnøden i Sør-Sudan er en lenge varslet, menneskeskapt katastrofe

  VG (meninger) | 26.02.2017

  Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF): Det er bare en fredsløsning som virkelig kan hindre en altomfattende hungersnød. Vil utenriksminister Børge Brende (H) nå bidra til dette?

 • Russland er verdens største land, men langt færre søker om asyl der enn i lille Norge. Hvorfor?

  Aftenposten (meninger) | 26.02.2017

  Kronikk av Johanne Kalsaas (masterstudent i russisk, UiB): Norge har fordømt Russland for å ha brutt folkeretten på Krim. Hvorfor stiller saken seg annerledes når de folkerettslige bruddene gjelder mennesker på flukt? Dette er det egentlige spørsmålet Stortinget – og alle vi andre – burde stille.