Tid for globalisering og (fri)handel med fordeling?

Den økonomiske globaliseringen med frihandel har skapt vekst, men også større ulikhet. Nå øker motstanden også i USA og Europa. Utenriksminister Børge Brende (H) frykter "vekstdrepende proteksjonistiske tiltak" og kaller det "en skjebnetid for global handel". NHO vil ha mer frihandel, men mindre ulikhet, mens Aksel Nærstad i Handelskampanjen mener FNs bærekraftsmål må være overordnet og er forsiktig optimist. 

RORG-samarbeidet | 25.10.2016

Medieklipp

Siste nyheter fra partnere i global

 • Norge og Europa henger etter

  ForUM | 26.10.2016

  Denne uken pågår en historisk prosess: en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av selskaper er under utforming i FN.

 • Ny FN-rapport om arbeideres rettigheter

  IEH | 26.10.2016

  I de siste tiårene har globalisering og økonomisk vekst har hatt en betydelig innvirkning på arbeideres muligheter til å utøve sine rettigheter.

 • Alternativ julekalender fra Plan

  Plan Norge | 24.10.2016

  Plan lanserer nå en alternativ julekalender for skoleelever i barneskolen. Adventstiden og julen handler for mange barn om å få gaver. Julekalenderen kan bidra til oppmerksomhet rundt det å gi. Samtidig lærer elevene om barns rettigheter.  

 • Ett år med FNs bærekraftsmål

  Norad | 21.10.2016

  Arbeidet med nasjonale bærekraftsplaner er i høygir verden over. Det kom fram da Norads direktør deltok i debatt i Washington med ministere og globale toppsjefer.

 • - Jobber døgnet rundt

  Flyktninghjelpen | 21.10.2016

  Våre ansatte jobber døgnet rundt med å ta imot flyktninger fra Mosul og forbereder seg på en masseflukt, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Irak.

 • Her kan ingen jakte på dem

  SOS-barnebyer | 20.10.2016

  I deler av Tanzania betraktes kroppsdeler fra en albino som lykkebringende. Men i en SOS-barneby har et søskenpar med albinisme funnet trygghet.

 • Norske selskap må vite hva de gjør i Myanmar

  Den norske Burmakomité | 19.10.2016

  USA har nå formelt opphevet de siste sanksjonene mot Myanmar. Landet trenger investeringer og det er både ønskelig og forventet at norske selskaper følger Telenor og Statoil, som allerede er etablert i landet.

 • Vinterkulde i telt

  Globaliseringskonferansen 2016 | 19.10.2016

  Selv om flyktningkrisen fremstår som mer kontrollert i dag enn det den var på samme tid i fjor, er nød, kaos og ressursmangel fortsatt realiteten i de mange flyktningleirene i Hellas.

 • Blir det samstemt politikk for FNs bærekraftsmål?

  RORG-samarbeidet | 18.10.2016

  - Verden vil særlig gjøre det dårlig på ulikhet, advarte nylig DNV-GL og i sin "flagship report 2016" lanserer nå FN tiltak for snu trenden.

 • Bekymret for studenter som straffes uten grunn

  SAIH | 18.10.2016

  Fredelige studentaktivister blir stadig møtt med vold, arrestasjoner og tiltale internasjonalt. – Vi er bekymret for denne tendensen. Studenter skal ikke straffes for å bruke sin rett til å engasjere seg, sier SAIH og NSO.

Utviklingsdebatt

 • Profitt og raushet - for noen (bistandsforvaltning)

  Vårt Land (verdidebatt) | 27.10.2016

  Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-alliansen): Det vi ser illustrert er hva KrFs Hilde Frafjord Johnson beskriver som en bistandsforvaltning som forvitrer. Vi ser også en illustrasjon på «Matteusprinsippet»: De rike skal bli rikere, de fattige fattigere. Slik ser det i det minste ut her nedenfra hvor Atlas-alliansen sliter for å møte kravene fra UD og Norad om egenfinansiering av bistanden.

 • Atomvåpen kan ikke fjernes ensidig

  NRK ytring | 27.10.2016

  Replikk fra utenriksminister Børge Brende (H): Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til en verden uten atomvåpen. En forbudsresolusjon i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

 • Fri flyts fall (globalisering)

  Klassekampen (kommentar) | 26.10.2016

  Kronikk av Chr. Anton Smedshaug (Agri Analyse): Dagens tilbakeslag for «globalisering» har etter hvert blitt spådd av mange, men få har vært så tydelig, så tidlig, som professor i økonomi Dani Rodrik. Allerede i 2003 forutså han tilbakeslaget med boken «The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy».

 • Den vanskelige freden

  Vårt Land (verdidebatt) | 26.10.2016

  Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF): Siden 2007 er antallet konflikter økt ­betydelig, og antallet borgerkriger er nesten tredoblet. Vi ser også flere tilfeller av ekstrem vold i mange land. Hva har skjedd? Utviklingen i Midtøsten er en viktig del av forklaringen. Den arabiske våren er blitt erstattet av vold, ekstremisme, krig og en langsom oppløsning av flere nasjonalstater.

 • Gi oss som fredsnasjon?

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 26.10.2016

  Debatt av Aron Halfen (Caritas): Kjetil Wiedswang stilte i en kommentar 6. oktober spørsmålet om Norge bør gi seg som fredsnasjon på bakgrunn av at flere norske initiativer har endt med mer eller mindre spektakulære fiaskoer. Men norsk fredsengasjement kan med fordel vurderes ut ifra flere kriterier enn det Wiedswang legger til grunn her.

 • Oljeminister Tord Lien sprer desinformasjon

  Dagbladet (meninger) | 26.10.2016

  Kommentar av Finn Bjørnar Lund (Besteforeldrenes klimaaksjon): Oljeministeren setter dermed ikke befolkningen i stand til å handle i samsvar med Parisavtalen.

 • Frå vondt til verre: FN sviktar i Sør-Sudan

  Dagsavisen (nye meninger) | 26.10.2016

  Kronikk av Marte Ulvedal (Leger uten grenser): Nesten alle hjelpeorganisasjonar – med unntak av Leger Uten Grenser og Røde Kors – er avhengige av FN si sikkerheitsavdeling for å kunne gjere jobben sin. Men når FN bunkrar seg inne, kjem ikkje hjelpa fram – korleis skal Norge sørge for at hjelpa kjem fram til dei som treng den mest i Sør-Sudan?