Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
Norad
|
29.09.2014

FNs Generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for årene frem mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

Siste nyheter fra partnere i Global
SOS-barnebyer
|
01.10.2014

Fredag 26. september åpnet den 15. barnebyen i Vietnam. Det er bygget 12 familiehus der 120 barn vil få et trygt hjem og en ny start i livet. Innflyttingen skjer gradvis slik at barna har blitt vant til sitt nye miljø.

Caritas Norge
|
01.10.2014

SAIHs rapport om norske investeringer i Latin-Amerika bekrefter nok en gang behovet for et sterkere etisk rammeverk for Oljefondet.

FN-sambandet
|
30.09.2014

ILO og kleskjeden H&M har signert en forpliktende avtale med sikte på å bedre forholdene ved fabrikkene og leverandørkjedene i klesindustrien.

Leger Uten Grenser
|
30.09.2014

Flomvannet trekker seg tilbake, men usikkerheten vedvarer for de fordrevne i Bentiu-leiren.

SOS-barnebyer
|
29.09.2014

God barneomsorg er fundamentet for all utvikling. Derfor er ikke barnevern noe vi kan vente med til alle andre problemer er løst. En bedre barneomsorg gir både flere deltakere i arbeidsmarkedet, et bedre grunnlag for økonomisk vekst, og lavere utgifter i fremtidens sosialbudsjetter. Derfor må omsorgen for utsatte barn nå rykke opp til første plass på utviklingsagendaen.

ForUM
|
29.09.2014

Åtte land til har ratifisert. Like før jul trer verdens første våpenhandelsavtale i kraft.

Digni
|
29.09.2014

Jørn Lemvik går hardt ut mot hvordan norsk utviklingsarbeid er organisert. Les hvorfor her.

Caritas Norge
|
28.09.2014

Sør-Sudan: Landet er hardt rammet av krigsherjinger og 3,5 millioner mennesker står i fare for å sulte ifølge FN.

SOS-barnebyer
|
26.09.2014

Denne uka møttes FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, der Erna Solberg er en del av ledelsen. – Denne gang må vi sette barna først, sier Svein Grønnern, som ber Norges statsminister tale barnas sak i FN.

Regnskogfondet
|
25.09.2014

FN har denne uka for aller første gang arrangert en verdenskonferanse for urfolk. Sluttdokumentet som ble vedtatt kan bli et nyttig verktøy i kampen for urfolks rettigheter.