Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
Rorg-samarbeidet
|
08.10.2015

Organisasjonenes reaksjoner på utviklingsbudsjettet ("bistandsbudsjettet") for 2016 kan oppsummeres slik: regjeringen har ikke forstått alvoret i flyktningkrisen og de fattigste rammes når regjeringen av kortsiktige hensyn svekker langsiktige utviklingshensyn. Og det reageres sterkt på at regjeringen tar omkamp på infostøtten og foreslår kutt på 50 millioner kroner.

Siste nyheter fra partnere i Global
Care Norge
|
07.10.2015

Verdens fattige må betale for den økte støtten til syriske flyktninger, viser forslaget til statsbudsjettet. Det er umoralsk og uklokt, mener bistandsorganisasjonen CARE.

Regjeringen vil øke nødhjelpsbudsjettet med 1,5 milliard kroner på grunn av flyktningkrisen, men det er verdens fattige som må ta regningen. I forslaget til Statsbudsjett for 2016 kutter regjeringen i deler av den langsiktige bistanden, blant annet i støtte til sivilt samfunn.

FN-sambandet
|
08.10.2015

For noen uker siden vedtok FNs generalforsamling ambisiøse bærekraftsmål, som skal gjelde for alle land – også Norge. Uten et sterkt sivilsamfunn som pådriver for at målene skal nås, frykter FN-sambandet at Norges arbeid med bærekraftsmålene blir dårligere.

FOKUS
|
07.10.2015

Jenter og kvinner er spesielt utsatt i dagens flyktningkrise. Økning i humanitær bistand på statsbudsjettet må bety en satsing for kvinner på flukt.

Rorg-samarbeidet
|
07.10.2015

- Regjeringens forslag til dramatiske kutt i støtten til sivilsamfunnet over utviklingsbudsjettet er svært overraskende i lys av budsjettforliket i fjor. I tillegg til å innebære enda en omkamp med både støttepartiene og sivilsamfunnet fremstår forslaget som et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og ikke minst arbeidet med oppfølging av FNs nye bærekraftsmål, sier styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund.

Bistandsaktuelt
|
07.10.2015

Finansminister Siv Jensen foreslår 4,8 milliarder kroner til humanitær bistand. Det blir politisk kamp på Stortinget om bruk av milliarder fra bistandsbudsjettet til å ta vare på flyktninger i Norge. Bistandsbudsjettet er på rekordhøye 33,6 milliarder kroner.

Plan Norge
|
07.10.2015

På FNs internasjonale jentedag, søndag 11.oktober blir Rådhusplassen i Oslo omgjort til et stort klasserom med mer enn 300 tomme pulter. Bak kateteret står blant annet statsminister Erna Solberg og rapperen Sonita fra Afghanistan. Målet er å få folk til å strømme til og fylle de tomme pultene.

Norad
|
06.10.2015

En ny evalueringsrapport peker på mangler ved Unicefs og GPEs bistand til grunnutdanning i perioden 2009-2013.

Norge har i perioden 2009-2013 gitt 3,79 milliarder kroner til grunnutdanning gjennom multilaterale organisasjoner. Unicef og Global Partnership for Education (GPE) mottar størsteparten av disse midlene. Nesten tre fjerdedeler går til Unicef og nesten en fjerdedel til GPE.

Utviklingsdebatt
08.10.2015

Kommentar av Berit Aalborg: Regjeringens kutt i langsiktig bistand og overføring av penger til flyktninger i Norge, vil bidra en tøff budsjetthøst.

08.10.2015

Kommentar av Thomas Boe Hornburg: KrF kan vanskelig leve med at Syria-kostnadene tas fra et bistandsbudsjett hvor langsiktig bistand allerede er nedprioritert.

08.10.2015

Kommentar av Ali A. Rizvi: Ved å gi fredsprisen til Raif Badawi, vil Nobelkomiteen gjøre det verdens mektigste stater, ledere og organisasjoner ikke tør å gjøre: Stå opp mot Saudi-Arabia.

08.10.2015

Kronikk av Bjørn Stærk: Velferdsstaten kan bli byttet ut med et forskjellssamfunn.

07.10.2015

Kommentar av Aksel Nærstad: I slutten av september vedtok FNs generalforsamling målene for bærekraftig utvikling – med 17 mål og 169 målsettinger under disse som skal nås innen 2030.

Ledige stillinger
Peace Brigades International (PBI) i Mexico
[Søknadsfrist: 02.11.2015]
The Danish Red Cross
[Søknadsfrist: 21.10.2015]
Nordens Välfärdscenter
[Søknadsfrist: 06.11.2015]
Tema