Samstemt for FNs bærekraftsmål.jpg

Utviklingsbudsjettet 2018: Et samstemt Norge for Agenda 2030?

- Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende (H), men ForUM advarer: Uten en plan er det lett å rote seg bort på veien. Samtidig er det er bred enighet om at arbeidet for FNs bærekraftsmål krever en samstemt politikk for utvikling, men noen samstemthetsreform - slik Stortinget har bedt om - kom ikke i dette statsbudsjettet.

RORG-samarbeidet

Medieklipp

Nå går det feil vei igjen (utdanning)

Dagsavisen | 21.10.2017

Viker ikke om atomvåpen

Dagsavisen | 21.10.2017

Viser Norge som asylversting

Klassekampen | 21.10.2017

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Brev-utvmin-logo.PNG

Utviklingsminister ønskes

ForUM

Brev til statsministeren: ForUM og 22 andre organisasjoner ønsker utviklingsminister.

image.php.jpg

Uttalelse om Norads evaluering "Monolog eller dialog?"

RORG-samarbeidet

Medlemmer av RORG-samarbeidet har nå stilt seg bak en felles uttalelse om hvoran informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet knyttet til norsk utviklingspolitikk i årene framover kan styrkes i lys av Agenda 2030.
 

tbbf6c04.jpg

Rekordhøy ungdomsledighet tross satsing på utdanning

Afrika.no

I generasjonen som har vokst opp etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika står over halvparten uten jobb.

HabitatNorge_Belgrade.jpg

Fattigdomsutfordringene i byer

Habitat Norge

Som bakgrunn for "Urban oktober" arrangementene i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim viser Habitat Norge i ukene som kommer 8 videoer om fattigfolks kamp for å overleve i byslummene i det globale sør.

Utenriksminister-Børge-Brende-møter-Colombias-president-Juan-Manuel-Santos-under-høynivåuka-i-FN.-1024x576.jpg

Småbrukarane fører ein global kamp

Attac

Me småbrukarar manglar garantiar som sikrar vår kultur, identitet og tradisjon. I dag blir vår eksistens som samfunnsgruppe trua av eit nyliberalt og kapitalistisk system der profitt trumfar velferd.

taumaturgo7-rost.jpg

Ti år med klima- og skoginitiativet

Norad

Det norske klima- og skoginitiativet ble lansert i slutten av 2007. Nesten like lenge har initiativet blitt evaluert. I det tiårsjubileet nærmer seg, redegjør evaluatorene for resultatene så langt.

17096870555_6060e56513_o_d1-768x512.jpg

Sivilsamfunnet mister handlingsrom

Digni

– Regjeringens ønske om å bruke sivilsamfunnet som oppdragstakere for å nå egne mål vedvarer.

Borghild-bærekraftig.jpg

Planløst statsbudsjett

ForUM

Bærekraft .er overskriften på regjeringens arbeid, men uten en plan er det lett å rote seg bort på veien mot bærekraftsmålene.

tb-w372-h232-crop-int-aac615d165f3795c4e371aaade7be6aa.jpg

Nå blir det dyrere å leve miljøvennlig

FIVH

Regjeringen foreslår å øke prisen på kollektivtransport, elbiler og miljøvennlige opplevelser i statsbudsjettet for 2018.

4ad9466a-c6f0-4d2b-b7d5-aa0f2f5bda88-w_960.jpg

Jenteprisen 2017 går til JURK

Plan Norge

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) tildeles årets jentepris. Siden 1974 har organisasjonen gitt gratis rettshjelp til kvinner i Norge. De får prisen for sin uvurderlige innsats for å gi kvinner juridisk bistand, i tillegg til sin utstrakte informasjonsvirksomhet om jenters rettigheter.

Utviklingsdebatt

Søreides utfordringer

Bergens Tidende (meninger) | 21.10.2017

Lederkommentar: Norge har vært en av vinnerne på globaliseringen, og har alt å tjene på en fredelig verden med fri og rettferdig handel. I vår tid kan ikke det tas for gitt, men må jobbes for. Det er det ansvaret landets første kvinnelige utenriksminister har tatt på seg.

Rett kvinne

Dagbladet (meninger) | 21.10.2017

Kommentar av Martine Aurdal: Erna Solberg skrøt på pressekonferansen i dag pinlig mye av hvordan Brende løste den oppgaven. Norges opptreden overfor Kina er ikke akkurat noe å få hornmusikk i brystet av. Samtidig sa statsministeren at hun er stolt av at det er på hennes vakt Norge endelig får sin første kvinnelige utenriksminister. Det er det grunn til å være stolt av. Ine Marie Eriksen Søreide vil bli tatt godt imot i Utenriksdepartementet, og ganske sikkert bli en mer populær utenriksminister enn forgjengeren.

Om å sitte et godt stykke unna bordet (utviklingsminister/KrF)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.10.2017

Lederkommentar: – Verdens fattige fortjener en egen minister, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i forrige uke. Men han synes altså ikke at de fortjener det så mye at han vil gi dem det. For KrF er det nemlig viktigere å ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Kamp mot fattigdom er viktig for KrF. Men ikke viktig nok til at partiet vil bruke makten velgerne har gitt dem, til å ta ansvar selv. I stedet for å ta en plass ved regjeringsbordet, nøyer KrF seg med å snakke med patos et godt stykke unna det.

Vær mer raus, Støre

NRK Ytring | 19.10.2017

Replikk fra utenriksminister Børge Brende (H): Regjeringen har lagt frem offensive bistandsbudsjetter. Men viktigere enn kvantitet er at regjeringen har økt kvaliteten på bistanden. Vi har ønsket å gjøre bistanden mer målrettet og katalytisk, altså utløsende for vekst og utvikling i mottagerlandene. Et konkret eksempel er doblingen av satsingen på utdanning de siste fire årene.

Skifte av person - og kurs?

NRK Ytring | 19.10.2017

Kronikk av Jonas Gahr Støre (Ap): Statsministeren bør utnevne en utviklingsminister som kan ta et politisk ansvar for et bistandsbudsjett på over 35 milliarder kroner. Her ligger satsinger av stor betydning for Norges internasjonale profil, som vaksineinitiativ, regnskogsatsingen, utdanning til unge jenter - og får vi håpe - et krafttak for å berge verdenshavene. En egen statsråd trengs for å fylle noe av det tomrommet som har stått der i fire år. Norge har tapt mye av det lederskapet som ble utviklet på utviklingsfeltet av Hilde Frafjord Johnsen og Erik Solheim i tidligere regjeringer.

Bærekraftig utvikling – et begrep som forplikter regjeringen

Dagsavisen (nye meninger) | 19.10.2017

Kommentar av Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Både statsministeren og Kongen uttalte forrige uke at bærekraft er regjeringens hovedprosjekt. Begrepet bærekraftig utvikling må ikke vannes ut, men føre til faktisk endring for en bedre verden, der FNs bærekraftsmål nås. For å lykkes trengs en plan.