Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
October 2000
Chr. Michelsens Institutt
|
11.11.2011

Nytt oppdrag til CMI: Utredning av dansk utviklingsforskning

Hva slags type forskning har utviklingslandene mest behov for i forhold til de utfordringene de står overfor? Hvordan kan en bistandsorganisasjon bistå i dette arbeidet? Gudmund Hernes leder en kommisjon som skal se nærmere på disse problemstillingene i en utredning av dansk utviklingsforskning på oppdrag for det danske utenriksdepartementet. En gruppe forskere ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) i Bergen skal komme med innspill til kommisjonen. Utredningens hovedm?l er ? kartlegge behovet for forskning p? bakgrunn av eksisterende og framtidige behov i de fattige landene. Forskningen m? tilpasse seg det som foreg?r i Afrika og Asia, og det er viktig at danske forskere skaffer seg kompetanse p? nye problem-stillinger, f. eks. aids, globalisering og liberalisering av handel, etterhvert som de vokser fram. Hva slags utviklingsforskning som b?r prioriteres og hvilken rolle det danske utenriks-departementet b?r spille, er problemstillinger som utredningen skal ta opp.
Direkt?r Gunnar M. S?rb? ved CMI leder utredningsarbeidet p? vegne av Hernes-kommisjonen. Gudmund Hernes er direkt?r for UNESCOs International Institute for Educational Planning i og leder utvalget som Chr. Michelsens Institutt rapporterer til. Arbeidet skal v?re ferdig i februar 2001. Underteam som best?r av eksperter p? landbruk og naturvitenskap, helse og legevitenskap og samfunnsfag, utf?rer delstuder. Tilsammen er 9 forskere fra Sudan, Zimbabwe, Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia involvert i oppdraget. Funnene i utredningen vil ha stor overf?ringsverdi til det norske utviklingsforskningsmilj?et. CMI har utf?rt flere store evalueringer og utredninger p? oppdrag fra det danske utenriksdepartementet de siste par ?rene.

http://www.cmi.no

Relaterte saker:

Utviklingspolitikk for globale borgere
Brasil: Skuffelse over ny skoglov
Valg 2013: Utviklingspolitikken
Likestilling prioriteres i handlingsplan
«Halve Norge» dropper Rio
En tom stol for Urusov
Gode nyheter for ofre for brudd på menneskerettighetene
«Norsk» turnering vinner idrettens fredspris
Klimakaravane frå Nairobi til Durban
Kart mot hogst
Enkel kurv sparer skog, helse og klima
Skifter kjønn for å unngå forfølgelse i Pakistan
Post 2015: Veien mot en ny utviklingsagenda
Slik bistod Norge oljeland i 2014
Første dom mot Raude Khmer
God gjeldsslettevilje i en vanskelig verden
Solcelletoalett som produserer energi
Rasismekonferansen: - Viktig for menneskeheten
Internasjonal konferanse i Oslo om borgerkrig
Oljefondet: Fortsatt ikke flertall for etiske retningslinjer
Ambassadør Noora
Kritisk for studentene i Zimbabwe
Habiti ble forlovet fem år gammel
Kronprinsparets humanitære fond til Redd Barna
Nepal: Der kvinner lever kortere enn menn