Nyheter

 • Bærekraftig samarbeid

  Fairtrade Norge | 23.01.2017

  Svanemerket, Ø-merket og Fairtrade er de mest kjente merkeordningene for bærekraftige produkter i Norge. Nå styrker organisasjonene samarbeidet.

 • Åtte rikeste eier like mye som verdens fattigste halvpart

  ForUM | 19.01.2017

  Åtte menn eier like mye som halvparten av jordens befolkning, ifølge Oxfam. Skillet mellom fattig og rik har aldri vært større enn i dag

  - Det er helt uholdbart at forskjellene fortsetter å øke. Det er en trussel mot demokrati, stabilitet og bærekraftig utvikling, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

 • Etisk handel - et potensiale for å nå FNs bærekraftsmål!

  Initiativ for etisk handel | 18.01.2017

  Kan man levere på FNs bærekraftsmål ved hjelp av etisk handel?

 • Gjør en forskjell for kvinner, fred og sikkerhet

  FOKUS | 18.01.2017

  Ekstern evaluering av FOKUS’ program i Colombia og Sri Lanka viser meget gode resultater.

 • Slik kutter du klimautslippene mest

  FIVH | 18.01.2017

  Er det kjøttet, bilkjøringen eller flyreisene dine som er verst for klimaet? Denne guiden gir deg svaret.

 • FN-appell under Verdens økonomiske forum

  FN-Sambandet | 18.01.2017

  Vi må ikke la tragediene i Syria fra 2016 få gjenta seg, appellerer fem FN-organisasjoner til Verdens økonomiske forum (WEF) i Sveits denne uka.

 • Økende motstand mot kjønnslemlestelse

  Afrika.no | 16.01.2017

  I Mali er kjønnslemlestelse et stort helseproblem. Men stadig flere i landet vil ha slutt på denne skikken, som lenge har gjemt seg bak hellige skrifter. 

 • Pris for god formidling

  Atlas-alliansen | 16.01.2017

  Bistandsrelatert stoff er ofte mest interessant for menigheten. Men ikke alltid. Torsdag 12. januar fikk Stine Hellum Braathen, forsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn og daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, heder og ære. En kronikk om "Snåsamenn i Afrika" har blitt lagt merke til.

 • Afrikas hurtigst voksende flyktningkrise

  SOS-barnebyer | 13.01.2017

  SOS-barnebyer trapper opp nødhjelpsarbeid i Vest-Afrika. En voldelig konflikt utløst av Boko Haram har spredt seg fra Nigeria til Niger, Tsjad og Kamerun.

 • Syria - eit overblikk

  NUPI | 11.01.2017

  Dei siste åra har medført ein av dei største og mest komplekse humanitære katastrofane sidan andre verdskrig. Sjå nokre av landet sine fremste fagfolk om Syria-konflikten.

 • Frigitt av IS, fanget av traumer

  FOKUS | 11.01.2017

  Tusenvis av yezidiske kvinner ble kidnappet av terrorgruppen IS i Irak sommeren 2014. Flere av dem har greid å rømme, og de lever nå som flyktninger i den irakiske delen av Kurdistan.

 • Et nytt etisk handel år

  IEH | 10.01.2017

  1. januar 2017 fikk offentlige oppdragsgivere krav på seg om å ha «egnede rutiner for å fremme grunnleggende rettigheter ved offentlige anskaffelser». I året som gikk var IEH en viktig pådriver for lovendringen.

 • Datarevolusjon – nå!

  Atlas-alliansen | 10.01.2017

  Ingen skal være usynlige! Dette uttalte FN’s statistikk-kommisjon for snart ett år siden. Siden den gang har det pågått et arbeid om hvordan vi skal kunne måle og dokumentere at de aller mest sårbare i samfunnet får tilgang på tjenestene de trenger for å utvikle seg og leve gode liv. Også Norge er involvert.

 • Når gnisten av håp er tent

  Digni | 08.01.2017

  Enken Alice kommer løpende mens hun jodler og løfter hendene over hodet. Vi må smile av iherdigheten og energien hun investerer i å vise sin lykke og takknemlighet, der vi venter på henne ved jordhytten hennes i Mount Elgon-fjellene i Uganda.

 • Norge – Kina: Fra isfront til tøvær

  NUPI | 06.01.2017

  I 2010 ble Nobels fredspris tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Tildelingen utløste en diplomatisk konflikt mellom Kina og Norge – en konflikt uten sidestykke i det moderne Kinas relasjoner med vestlige land.

 • Norad overtar splitter nytt forskningsfartøy

  Norad | 05.01.2017

  Dette er det tredje i rekken av forskningsfartøy som er dedikert til arbeid i utviklingsland. Fartøyet inngår som en del av Nansenprogrammet, som har vært sentralt i norsk fiskeribistand i over 40 år.

 • Hvordan skal bistandsprosenten brukes?

  RORG-samarbeidet | 05.01.2017

  Under budsjettbehandlingen på Stortinget før jul ba et flertall regjeringen sette av 1 prosent av BNI til bistand.

 • Refleksjoner om verden ved årsskiftet 2016-2017

  RORG-samarbeidet | 03.01.2017

  I 2016 startet arbeidet med å følge opp FNs Agenda 2030, men den politiske dagsorden i Europa ble i større grad preget av flyktningkrise, terror og krigen i Syria, så vel som Brexit og presidentvalget i USA.

 • Politisk kompromiss i DR Kongo

  Caritas Norge | 02.01.2017

  Caritas Norge er lettet over at Den katolske kirke har fremforhandlet en avtale mellom regjeringen og opposisjonen i DR Kongo om landets politiske framtid.

 • De mest leste sakene fra Bistandsaktuelt i 2016

  Bistandsaktuelt | 28.12.2016

  Organisasjoner på verstinglisten, mislighold av norske bistandspenger, hemmelighold av vervekostnader og millionutbytte til et konsulentselskap ­– det er disse sakene våre lesere kastet seg mest over i året som har gått.

 • -Bra å bli spurt om råd

  Digni | 28.12.2016

  Det som gjorde størst inntrykk på Frelsesarmeens Bishow Samhika under Dignis nettverksmøte i Kenya, var at partnerorganisasjonene ble tatt med på råd i utformingen av Dignis nye strategiske handlingsplan.

 • Ikke lenge til 2020

  ForUM | 22.12.2016

  Om fire år skal de 20 Aichimålene være oppnådd, men foreløpig ligger ni av ti land svært langt bak både når det gjelder ambisjoner og tiltak.

 • Med Kina mot en ny verdensorden

  RORG-samarbeidet | 22.12.2016

  På tampen av et år der lite har vært normalt kunne statsminister Erna Solberg (H) denne uka orientere Stortinget om en etterlengtet "normalisering av Norges politiske og diplomatiske relasjoner med Kina".

 • Vanskelige tider i Malawi

  Utviklingsfondet | 19.12.2016

  Malawi har de siste årene hatt store problemer med både tørke og flom. Avlingene har sviktet og krisen er et faktum.

 • Rapport fra CBD-forhandlingene

  ForUM | 19.12.2016

  Konvensjonen skal bevare naturmangfoldet, sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser, og sikre en rettferdig fordeling av godene som oppnås ved bruk av genetiske ressurser.

 • Invitasjon til å skrive for artikkelserie om global helse

  Norad | 19.12.2016

  Norad har i samarbeid med Senter for global helse ved Universitetet i Oslo gleden av å invitere til å bidra til en artikkelserie om global helse i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

 • Søk MedHum-aksjonen 2018!

  MedHum | 19.12.2016

  Søknadsprosessen for å bli MedHum 2018 sitt innsamlingsprosjekt er nå åpnet. Les mer om dette på MedHums hjemmesider.

 • Forbud mot å ødelegge torvmyr

  Regnskogfondet | 19.12.2016

  Indonesia styrker sin innsats for å kutte klimagassutslipp. En revidering av lovverket innebærer et totalforbud mot å ødelegge Indonesias karbonrike torvmyr.

 • Hvordan få større utviklingseffekt av støtten til sivilsamfunnet?

  RORG-samarbeidet | 16.12.2016

  Norads resultatrapport 2016 har hovedfokus på resultater av støtte til sivilt samfunn innenfor bistanden. Den virker. - Det er forunderlig at ikke mer av støtten til sivilsamfunnet gis til arbeid som på sikt kan ha større utviklingseffekt enn bistand alene, mener likevel Andrew Kroglund og Knut Hjelleset i RORG-samarbeidet.

 • Fredsprisvinneren og hauken fra USA

  RORG-samarbeidet | 14.12.2016

  Med årets fredspris til president Juan Manuel Santos ønsket Den Norske Nobelkomite å hylle ham og alle dem som har bidratt til å stake ut det komiteen kaller den colombianske veien til fred.

Klipp fra Media