Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
Nyheter
SOS-barnebyer
|
16.04.2014
image

- Jeg var på vei ut av moskeen etter bønn da jeg så de to små jentene sitte på fortauet. De holdt hverandre i hendene og det var veldig tydelige at de var helt alene, forteller Hassan, en syrisk trebarnsfar.

IU
|
15.04.2014
image

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) sender nå rett før påske vel 300 underskrifter til Finansminister Siv Jensen med krav om mer etikk i Oljefondet. Underskriftene ble samlet inn av folkehøgskolestudenter som deltok på seminaret "Reager på urett - aksjon på 1-2-3!" 31. mars - 1.april.

Leger Uten Grenser
|
15.04.2014
image

Titusener av flyktninger som har rømt fra vold og mangel på ressurser i Sør-Sudan har søkt tilflukt i leirer i Gambella-regionen i Etiopia. Der er situasjonen nå kritisk på grunn av vann- og matmangel og dårlige sanitærforhold. Samtidig truer smittsomme sykdommer som meslinger.

Leger Uten Grenser
|
15.04.2014

Nesten 7000 mennesker flyktet fra hjemmene sine da det brøt ut kamper i Boguila fedag 11. april. De som ble igjen, overnattet på Leger Uten Grensers sykehus i byen.

Leger Uten Grenser
|
15.04.2014
image

Trefninger mellom regjerings- og opposisjonsstyrker har gjort Malakal til en spøkelsesby. Men enkelte klarte ikke å flykte.

Leger Uten Grenser
|
14.04.2014
image

Helsesystemet i Kambodsja har ikke kapasitet til å ta seg av alle tuberkulosepasientene i landet. Leger Uten Grenser har derfor utviklet et nytt, oppsøkende prosjekt for å begrense smitten.

RORG-samarbeidet
|
11.04.2014
image

Som eier av Oljefondet og med økende næringslivssatsing i utenriks- og utviklingspolitikken har Norge fått anbefalinger fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komiteen) om ivaretakelse av såkalt "ekstraterritorielt ansvar". I den ferske meldingen om forvaltningen av oljefondet avviser imidlertid regjeringen et slikt ansvar for disse menneskerettighetene. FIAN er uenig og Rebekka Borsch i Venstre kaller det "dobbeltmoralsk og uetisk".

WWF
|
09.04.2014
image

WWFs klima- og energiarbeid i Uganda bidrar til å bekjempe fattigdom og helse- og miljøproblemer. Det skaper også nye arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

Oslosenteret
|
09.04.2014
image

Konflikten i Sør-Sudan er i ferd med å eksplodere i en humanitær katastrofe. Oppmerksomhet i mediene lar trolig vente på seg til folk begynner å dø i tusentall.

Leger Uten Grenser
|
09.04.2014
image

Leger Uten Grenser reagerer på at FNs fredsbevarende styrke i Sør-Sudan (UNMISS) nekter å forbedre forholdene til 21 000 internflyktninger i hovedstaden Juba. I FN-basen Tomping bor de fordrevne i en avgrenset leir i de flomutsatte delene av basen, samtidig som FNs biler står tørt parkert på den andre siden av piggtrådgjerdet.

Norges idrettsforbund
|
08.04.2014
image

På et seminar i dag markerte Norges idrettsforbund den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred (6.april). De fremmøtte ble oppdatert på det siste innen forskning på idrettsbistand.

Regnskogfondet
|
08.04.2014
image

Også i år herjer et utall påsatte branner på Indonesias største øy Sumatra. Landets myndigheter virker handlingslammet overfor palmeoljeselskaper og privatpersoner som rydder land til plantasjer på denne svært miljøfiendtlige måten.

Regnskogfondet
|
08.04.2014
image

Finansminister Siv Jensen vil legge ned Etikkrådet og la Norges Bank selv bestemme hvilke selskaper som er for uetiske til at fondet kan investere i dem. Regnskogfondet frykter at Oljefondets etikk vil svekkes.

FORUT
|
07.04.2014
image

FORUTs nettside om rus og utvikling - ADD Resources - framstår med nytt utseende og nytt innhold. En oppdatert artikkel om sammenhengene mellom alkoholbruk og hiv/aids er et av elementene du kan finne i den nye versjonen av nettsidene ADD Resources. De ble lansert i ny utforming i dag.

RORG-samarbeidet
|
07.04.2014
image

- Kloke grep, mente VG, men ellers møter finansminister Siv Jensen (FrP) motbør fra mange hold etter at hun fredag foreslo å styrke oljefondsetikken ved bl.a. å legge ned det uavhengige Etikkrådet.

Norges idrettsforbund
|
04.04.2014
image

Når idrett ses på som en arena for inkludering, læring, personlig utvikling og demokratibygging blir den en vesentlig samfunnsarena. Der idrettsstrukturer bygges og rettighetsperspektiv inkluderes, forandrer idretten liv. Derfor har FN innført en internasjonal dag for idrett og utvikling. Den aller første markeres 6. april.

Norges Røde Kors
|
04.04.2014
image

FN- rapporten om klimaendringer viser økt behov for tilpasning og forebyggende arbeid. - De humanitære konsekvensene av klimaendringene er dramatiske og jeg er dypt bekymret for at det ikke blir gjort nok for å sikre trygghet for sårbare mennesker verden rundt, sier generalsekretær i Røde Kors i Norge, Åsne Havnelid.

SOS-barnebyer
|
04.04.2014
image

Det har denne uka vært kraftige jordskjelv i den nordlige dele av Chile. Ingen SOS-barn eller -ansatte har blitt skadet i skjelvene.

KFUK-KFUM Global
|
04.04.2014
image

Den Norske Kirke har gjort et stort stykke arbeid med å revitalisere sitt menneskerettighetsarbeid. Dokumentet som søndag 6. april behandles på Kirkemøtet utfordrer til styrking av dialogen omkring kirkens rettighetsbaserte arbeid. Dokumentet må i tillegg gjøre kirken mer frimodig og tydelig handlingsorientert, mener utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global.

RORG-samarbeidet
|
04.04.2014
image

Utenriksminister Børge Brende (H) får bred støtte fra sivilsamfunnet for sitt initiativ til en ny melding til Stortinget om menneskerettigheter. I tillegg til å understreke at menneskerettigheter er mer enn ytrings- og forsamlingsfrihet peker imidlertid mange på at Norge også må feie for egen dør og etterlyser bl.a. oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Danmark lanserte sin strategi denne uka.

Flyktninghjelpen
|
03.04.2014
image

Tallet på syriske flyktninger i Libanon passerte torsdag offisielt én million – halvparten av dem barn. Kostnadene ved å fornye oppholdstillatelsen gjør at mange av de syriske flyktningene i landet risikerer å bli ansett som ulovlige, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

Verdens matvareprogram (WFP)
|
02.04.2014
image

Eksekutivdirektør for Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), advarer om at krisen i Sør-Sudan kan bringe millioner av liv i fare i de kommende måneder, hvis ikke rask innsats settes i gang for å ende konflikten og for å støtte de sivile som kjemper for å overleve.

Norad
|
02.04.2014
image

Klimapanelets siste rapport slår fast at klimaendringene forventes å redusere økonomisk vekst, heve matprisene på grunn av svekket matproduksjon og bremse reduksjonen i fattigdom.

Strømmestiftelsen
|
02.04.2014
image

Satellittbilder over store deler av Kenyas grønne åser viser stramme rutenett av dyrket landskap. Utfordringen er at avlingene ikke eies av Kenyas egen befolkning, men av internasjonale selskaper som dyrker jorda for eksport.

WWF
|
02.04.2014
image

Til knappe 120 kroner er en enkel stråkurv blitt et verktøy for naturvern og god samfunnsutvikling. Den bekjemper avskoging og reduserer helseproblemer, spesielt blant kvinner og barn.

Operasjon Dagsverk
|
31.03.2014
image

Norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner inviteres til å søke om OD2015-kampanjen. Hvert år velger norsk skoleungdom ut et program de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Pengene går til å støtte utdannings- eller opplæringstiltak for ungdom i lav- og mellominntektsland.

Verdens matvareprogram (WFP)
|
31.03.2014
image

Grunnet stor bekymring for konsekvensene av den pågående uro i Sør-Sudan, ankom eksekutivdirektør for Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), i dag til Juba for et felles besøk. Formålet er å møte noen av ofrene for konflikten og overvåke den igangsatte katastrofeinnsats og vurdere behovet for ytterligere hjelp til en humanitær krise som ikke synes å ha en ende.

Fairtrade
|
28.03.2014
image

Fikk du med deg Matagentene på TV2 torsdag kveld? Der fremkom det at mange av bananene vi spiser inneholder sprøytemidler. I de økologiske og Fairtrade-merkede bananene som ble testet, fant man derimot ingen spor av sprøytemidler. I Norge har salget av Fairtrade-merkede bananer økt med over 40%.

RORG-samarbeidet
|
28.03.2014
image

Et samlet Storting er enig i at økonomisk vekst, investeringer, næringsliv og handel er avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor så ikke alle i opposisjonen det store taktskiftet i utviklingspolitikken da utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse ble drøftet i går.

Den norske Burmakomité
|
27.03.2014
image

Statoil har fått konsesjon på en dypvannsblokk i Burma og går dermed inn i en sektor forbundet med korrupsjon og grove brudd på menneskerettighetene.

Medieklipp
Stavanger Aftenblad (meninger)
14.04.2014

Kommentar av Jonas Helseth: Forbrenning av olje, kull og gass er i ferd med å endre livet på jorda radikalt. Men tenk deg at vi kunne produsere energi på en måte som fjernet klimagass fra atmosfæren, ikke pumpet den full av CO2. Høres det urealistisk ut? Tanken snur opp/ned på alt vi har lært om klimaendringer: Er det ikke slik at det aller beste vi kan få til, er energiproduksjon som er fornybar og derfor uten innvirkning på CO2-balansen?

Bergens Tidende (meninger)
14.04.2014

Lederkommentar: Utslippskuttene må for en stor del tas i de rikeste landene: Det vi si; hos oss.

Bergens Tidende (meninger)
16.04.2014

Kommentar av Rögnvaldur Hannesson: Klimaets følsomhet for konsentrasjon av klimagasser er antakelig langt mindre enn man har trodd.

Bergens Tidende (meninger)
16.04.2014

Kronikk av Rune Jansen Hagen: Norge er verdens beste til å bruke penger på bistand, men vi har ikke kapasitet til å følge opp at midlene brukes riktig.

VG (NTB)
15.04.2014

En soppsykdom truer med å ødelegge store deler av verdens bananavlinger, advarer FN. Det kan få økonomiske konsekvenser for mange fattige land.

Adresseavisa (meninger)
14.04.2014

Kronikk av Edgar Hertwich: Klimagassutslipp øker raskere enn før. Derfor kan klimavern virke forgjeves. Blant detaljene i FNs klimarapport finner jeg som en av forfatterne likevel håp: aktiv lokal og nasjonal klimapolitikk har ført til en raskere utvikling enn forventet av ny teknologi.

Dagbladet
16.04.2014

Global Witness ga tirsdag ut en rapport som tar for seg drap på miljøaktivister verden over. Og det er dystre tall som legges fram.

Dagbladet
16.04.2014

Ny irakisk lov vil også tillate voldtekt i ekteskapet.

Dagbladet
16.04.2014

Anslagsvis 3-400 politifolk og 30 politihunder, iført fullt opprørsutstyr, har i dag stått oppstilt foran portene til Yue Yuen-fabrikken i Guangdong-provinsen sør i Kina, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dagbladet (meninger)
16.04.2014

Kommentar av Geir Ramnefjell: Norske politikere gjemmer seg for Dalai Lama. Den norgesaktuelle kinesiske kunstneren og notoriske opposisjonelle Ai Weiwei kunne gitt dem fingeren.

Aftenposten
15.04.2014

Nær 27 millioner europeiske barn står i fare for å falle utenfor samfunnet på grunn av fattigdom. I land som Sverige, Tyskland og Sveits tilhører 20 prosent av barna lavinntektsfamilier.

Aftenposten
16.04.2014

For seks måneder siden var det få som trodde at Ukraina i løpet av så kort tid skulle havne på kanten av stupet. En lang rekke dramatiske begivenheter har ført landet dit.

Aftenposten (meninger)
13.04.2014

Kronikk av Siri Eriksen: Klimavariasjoner og klimaendringer griper direkte inn i hvordan hver enkelt av oss takler hverdagen og skaffer oss et levebrød og sikrer våre basisbehov.

Aftenposten (meninger)
14.04.2014

Lederkommentar: – En katastrofal endring av klimaet kan unngås uten at verden må gå ned i levestandard. Det var kanskje den viktigste konklusjonen i den siste delrapporten fra FNs klimapanel, som ble presentert i Berlin i går.

Aftenposten (meninger)
15.04.2014

Kronikk av Elin Volder Rutle: Smil! Det finnes faktisk gla’nyheter om klimaendringene.