Klipp fra media

Filter: debatt

Skap oppstandelse, Ropstad!

Vårt Land (verdidebatt) | 22.04.2019

Kommentar av Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder KFUK-KFUM Global): Kjell Ingolf Ropstad skriver i påsken om hva denne handler om, feiringen av Jesu oppstandelse fra de døde og hvordan troen, religionene og den kristne kulturarven virker i samfunnet hver dag. Jeg vil utfordre ham på å aktivt (enda mer aktivt) bruke de kristne verdiene til å skape oppstandelse og løse dagens kriser (fattigdom, klima, migrasjon, osv).

Skal Norge kunne bearbeide sitt Libya-traume, kreves det en mer usminket fremstilling om krigens konsekvenser

Aftenposten (meninger) | 22.04.2019

Kronikk av Rune Ottosen (professor emeritus, Oslo Met): Problemet med den snevre saksbehandlingen i Stortinget kom til syne alt under redegjørelsen fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget 8. januar 2019. Søreide gjorde det da klart at premisset for diskusjonen var det handlingsrommet Stoltenberg-regjering hadde, og ikke kaoset på bakken i dagens Libya. Dette er en streng, urimelig avgrensning av hendelsesforløpet.

Grønne spirer i USA

VG (meninger) | 22.04.2019

Kommentar av Per Olav Ødegård: President Donald Trump (72) kaller Alexandria Ocasio-Cortez (29) klima- og miljøplan, Green New Deal, for det mest absurde han har hørt om. De to representerer motpolene i amerikansk klimadebatt.

Vi må stille opp for oljearbeiderne

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.04.2019

Kommentar av Andreas Helgøy, Federico Juárez Perales og Aleksander Stokkebø (Stavanger Høyre): Høyre står side om side med oljearbeiderne. Vi skal ta vare på jobbene i vår største næring, samtidig som vi støtter opp om nye grønne industrieventyr.

Planeten trenger en superpolitiker

Bergens Tidende (meninger) | 22.04.2019

Kommentar av Frode Bjerkestrand: Norsk naturvern bør bli del av en større nasjonal og global politisk agenda. I «Our Planet» sier David Attenborough: «Det vi gjør de neste 20 årene, vil avgjøre fremtiden for livet på jorden». På den tiden kommer han neppe til å være her lenger. Spørsmålet er om alle vi andre skal sitte stille og vente på at planeten dør raskere og raskere foran øynene våre.

Økt innvandrerandel er ikke det samme som segregering

Aftenposten (meninger) | 22.04.2019

Lederkommentar: Tendensen ikke bare til «hvit flukt», men til at ressurssterke generelt flytter fra slike områder, er bekymringsfull. Løsningen er å finne konkrete virkemidler som kan motvirke fattigdom og bedre integreringen, og det er et kontinuerlig arbeid. Å kalle områdene gettoer, hjelper ikke.

Nå spiller Trump på samme lag som Putin i Libya

Dagbladet (meninger) | 22.04.2019

Kommentar av Jan-Erik Smilden: USAs president med oppsiktsvekkende støtte til opprørsgeneral Khalifa Haftar.

Frihandel bidrar til en rikere verden

Bergens Tidende (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av John Andre Kongsvik (ungdomskandidat for Vestland Høyre): Frihandelen er truet. Proteksjonisme, frihandelens strake motsetning, får økende oppslutning i verden og Europa.

Klimasaken trenger en ny Gro

Aftenposten (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Agnar Kaarbø (forfatter og foredragsholder): De unge og utålmodige i politikken, som ser klimautfordringen som den viktigste saken, kan hente inspirasjon fra Gros første år.

Vond konflikt om vindmøller

VG (meninger) | 20.04.2019

Lederkommentar: Vindkraft-konflikten på Frøya skulle aldri kommet så langt.

Treg utfasing av fossil energi er problemet

Dagbladet (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Olav Hjeljord (prof. emeritus, NMBU): Vi har god tid til å vente på at vindkraften blir lønnsom til havs.

Penga rår, også i naturen

NRK ytring | 20.04.2019

Kronikk av Knut Folstad (arkitekt MNAL): Den norske naturelskeren Lars Monsen måtte helt til Canada for å kunne reise i dagevis uten å se menneskets strukturer. Nå tilrettelegger NVE for vindmøller over hele Norge. Det hele pakkes inn som en verdig ofring, et inngrep i naturen for å redde omgivelsene.

Dyrene dør, og det er vår feil

Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Antall dyr i verden er mer enn halvert på bare 50 år. De menneskelige ødeleggelsene på jordens økosystemer er en av de største truslene i verden i dag, og nesten ingen gjør noe for å løse det.

Demokratiets fiender

Dagbladet (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av John O. Egeland: I kampen mot terror må fiendebildet være presist. Vi må sikre oss at norske muslimer er på innsiden av de demokratiske tradisjonene, ikke støtes ut. Eidsvoll er for alle som støtter folkestyre, rettsstat og menneskerettighetene.

Norske barn av IS-kvinner er et norsk ansvar

VG (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Abid Q. Raja (V): Jeg håper det snart vil være mulig for regjeringen å si at, ja, dette er vanskelig, men ja, vi vil forsøke likevel å hjelpe disse barna hjem. Det er det eneste valget som vil tåle historiens dom.

De ensomme ulveflokkene

VG (meninger) | 20.04.2019

Kommentar av Anders Giæver: Høyreekstrem terror er omfattende, men nedadgående. Christchurch-angrepene kan likevel være varsel om en ny epoke.

Magiske tulletall (ulikhet)

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Morten Jerven (professor i utviklingsstudier ved NMBU): Oxfam har sin egen kandidat som de markedsfører hardt hvert år den uka. De slipper sin rapport om global ulikhet i januar hvert år, og har nå også en tradisjon for å lage en slik «killer fact» som de kaller det. Oppskriften er ganske enkel. «X mennesker er like rike som den fattigste halvparten av verdens befolkning». Årets magiske tall var 26. 26 mennesker eier altså like mye som de 3,8 milliarder fattigste i verden. Det er slående.

Skolen stenger døra til verden

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Mette Bjerkaas (FN-Sambandet): Fagfornyelsen og de nye læreplanene skal gi elevene kompetanse til å møte og løse fremtidens utfordringer. Skal vi tro Kunnskapsdepartementet, vil disse utfordringene følge Norges landegrenser. I det siste utkastet til de nye nasjonale læreplanene, som nå er ute på høring, er det globale perspektivet fraværende og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema har mistet sin tyngde. I stedet skal elevene få kompetanse om Norden, det nasjonale og det lokale.

Derfor fungerer ikke regelverket for norsk våpeneksport

Dagbladet (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Kjølv Egeland (Folkerettsinstituttet): I teorien er det bred politisk enighet om at Norge skal føre en ansvarlig våpenhandel tuftet på demokratiske og menneskerettslige prinsipper. Men i praksis har lettvintheter og økonomiske interesser ofte fått råde. Det er på tide å rydde opp. Steg én er å flytte håndhevelsen av eksportkontrollregelverket fra regjeringen til et uavhengig organ. Regjeringen har selv betydelige interesser i norsk våpeneksport, og er derfor ikke det rette organet til å implementere reglene.

Ferdig med saka?

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Jon Hellesnes (filosof): Stortinget har avslutta Libya-saka med ei sjenerøs sjølvvurdering, framført av saksordføraren, Knut Arild Hareide (KrF). Berre representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) dissenterte. Følgeleg adresserer eg ikkje dette skriftstykket til parlamentarikarane. Merknadene mine er retta til vanlege norske statsborgarar, for utanfor Stortinget er neppe alle ferdige med den norske krigsdeltakinga. 

Rødt tar klimaproblemene og industriarbeiderne på alvor

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Debatt av Tobias Drevland Lund (Rød Ungdom): Uten å få med oss fagbevegelsen og de som jobber i industrien, har vi tapt klimakampen. Derfor er jeg glad for at Rødt på Stortinget har lagt fram 12 forslag til en ny industriell revolusjon.

Vindkraft må skattes hardere

Dagbladet (meninger) | 17.04.2019

Lederkommentar: Når motstanden mot vindkraft på land er så sterk, er det fordi flere motargumenter er gode og relevante. De må møtes.

Kun elektriske varebiler i sentrum

Nettavisen (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Marius Paus (biløkonom og blogger): Europeiske byer, Oslo inkludert, planlegger en massiv nedstenging av bysentra for fossildrevne varebiler. Renere luft er målet. Varedistributører kan unngå millionregninger om de begynner å tilpasse seg allerede nå.

Påsken er blasfemiens høytid

Aftenposten (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Gyrid Gunnes (prest og doktorgradsstipendiat i teologi/diakoni, VID vitenskapelige høgskole): Sekulær blasfemi er å betvile en felles tro på at folkevalgte politikere tar inn over seg og er i stand til å løse de utfordringer samfunnet på ethvert tidspunkt står ovenfor. Et eksempel på en slik sekulær blasfemi kan være de siste måneders klimastreikende skoleungdom, initiert av den svenske tenåringen Gretha Thunberg. 

Det vanskelige miljøvernet

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Kronikk av Arild Løvik (høgskolekandidat i natur- og miljøvernfag, samfunnsgeograf): Vi ser skriften på veggen. De menneskeskapte klimaendringene er snart irreversible. Verdens arter utryddes i rekordfart. Ungdommen gjør opprør. Det er et stort engasjement for natur- og miljøvern i Norge og de fleste ønsker å gjøre noe konkret, men hva skal vi gjøre?

Den største forbrytelsen

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Kronikk av Erland Kiøsterud (forfatter): Jeg er ikke forsker, heller ikke akademiker, men en privilegert norsk borger med penn i hånden som langsomt, nærmest mot min vilje, har fått åpnet øynene for det forskerne lenge har visst: Vi kan stå foran økologiske sammenbrudd om vi ikke snarest endrer kurs. Jeg ønsker ikke en lavere levestandard eller å måtte gi fra meg privilegier for å redde klimaet. Jeg innser at jeg kan være nødt til å akseptere det.

Oslo-politikerne aner ikke hvordan de skal stoppe ghettofiseringen av byen

Nettavisen (meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Gunnar Stavrum: Om få år er ikke-vestlige innvandrere i flertall i flere bydeler i Oslo. Sannheten er at politikerne ikke aner hva de skal gjøre med det.

Ren løgn om Herland Report

Dagbladet (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Hanne Nabintu Herland (religionshistoriker og grunnlegger av The Herland Report): Sharam Alghasi kommer med ren løgn om Herland Report og viderefører den stupide skyttergravstenkningen «for eller imot muslimer,» «høyre eller venstre,» som var utdatert allerede på 1980-tallet. Alghasi kjenner godt profilen til Herland Report og tv-kanalen på Youtube. Han lyver likevel og sier at Herland Report påberoper seg å være eksklusiv bærer av sannheten, når vi skriver at «informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte som argumenter i en bredere debatt.»

Vi tar kampen – her

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Kathrine Jensen (leder, Palestinakomiteen i Norge): Flere enn 100 norske artister har signert Palestinakomiteen i Norges artistopprop om å boikotte Eurovision Song Contest 2019 (ESC) i Israel. Artistene gjør dette i solidaritet respekt for palestinernes ønske om hvordan kampen for like rettigheter skal føres. I Klassekampen 9. april tar Arild Rønsen til orde for å heller reise til Tel Aviv og veive med palestinske flagg i gatene.

Gazas barn er også Israels ansvar

Aftenposten (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Ambassadør Alon Roth nevner ikke noe om Israels ofte disproporsjonale militære svar på Hamas’ raketter.

1 - 30 av 11276
1 2 3 4 5 6 .... 372 373 374 375 376

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.