Klipp fra media

Filter: debatt
 • Fred på jord i 29 minutter

  NRK ytring | 29.05.2017

  Kronikk av Arne O. Holm: Det finnes en alvorlig og underliggende grunn til at Donald Trump kan herje med både venner og fiender samtid. Han, mer enn noen andre, utnytter det vakuum som oppstår når internasjonale organisasjoner spises opp innenfra og mister sin autoritet. Ikke bare utnytter han det. Han stimulerer til et internasjonalt demokratisk forfall som i sin tur fører til nasjonale valg hinsides vår tradisjonelle fatteevne.

 • Hetsen mot Kina

  Aftenposten (meninger) | 29.05.2017

  Debatt av Roar Bjerknes (H.r. advokat emeritus): Siden Ringen erkjenner at kinesere «er ikke mer godtroende enn andre», er det imidlertid god grunn til å anta at det er en annen forklaring på befolkningens tilfredshet: Det er et faktum at regimets politikk har ført til at mange hundre millioner kinesere i løpet av få år er brakt ut av fattigdom. Det finnes intet annet regime som så raskt i slik grad har greid å bedre sitt folks levekår.

 • Ille utenfor, vrien innenfor

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.05.2017

  Kommentar av Kjetil B.Alstadheim: Med Trump blir USA i klimaarbeidet enten en sabotør, en skulker eller en etternøler. Det er ganske stor forskjell på de alternativene. Men alle betyr at andre land må ta ansvar for å drive klimasamarbeidet videre.

 • Ingen nye utslippskutt med klimaloven

  Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

  Kommentar av Heikki Eidsvoll Holmås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski (SV): SV mener klimaloven er dårlig fordi den lovfester dårlig miljøpolitikk. Den setter ingen konkrete mål for Norges klimagassutslipp. Ikke i noen sektorer.

 • Elbilpolitikken: Hva koster den samfunnet?

  Aftenposten (meninger) | 29.05.2017

  Kommentar av Kine Josefine Aurland-Bredesen (doktorgradsstipendiat): Det er fra et føre-var-perspektiv, og ikke et samfunnsøkonomisk eller kostnadseffektivt, at elbilpolitikken er fornuftig.

 • Oppfordring til vold i Venezuela

  Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

  Debatt av Ane Hoel: Siste setning i Benedicte Bulls artikkel med den talende tittelen «Verkebyllen Venezuela» (16.5.17), roper, slik jeg leser den, på støtte til den USA-finansierte voldelige opposisjonen i landet.

 • Brende må be om løslatelse av Venezuelas politiske fanger

  Aftenposten (meninger) | 29.05.2017

  Kommentar av Dag Mork Ulnes (ambassadør): Situasjonen i Venezuela er nå så prekær at det kreves mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet.

 • Krigen som forandret Midtøsten

  Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

  Kommentar av Roger Hercz: Krigen i juni 1967 er en advarsel til alle og enhver. Ifølge nyere historikere, var storkrigen i Midtøsten en krig ingen av partene faktisk ønsket. Men en farlig dynamikk fikk dominere. Krigen brøt ut, og forandret regionen på en måte ingen kunne ha forestilt seg.

 • Tomt klimaskryt

  VG (meninger) | 28.05.2017

  Lederkommentar: Det er bra å sette seg nasjonale klimamål. Men det blir absurd når våre hjemlige klimaløfter ender med å forverre klima. Våre egne kutt kan selvsagt ikke være så viktige at det er verdt å øke den globale oppvarmingen for å nå dem. Ifølge nettstedet Energi og klima kostet tiltaket skattebetalerne 1.3 milliarder kroner i 2016.

 • Uviten om betydningen av «vi» og «de andre»

  Dagbladet (meninger) | 28.05.2017

  Kommentar av Guri Jørstad Wingård: I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er «dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i «vi» og «de andre» på dagsorden. Han gjør dessverre sin kritikk av dette alt for enkel for seg selv.

 • Terror er handling, ikke hendelse

  VG (meninger) | 28.05.2017

  Kommentar av Einar Øverenget (filosof, Høyskolen Innlandet): Når terror omtales som noe vi må venne oss til, som noe som nærmest er en naturlig del av å leve sammen i en storby, så slutter vi å forstå terrorismen og fratar oss selv muligheten til å bekjempe den.

 • Når dørene åpnes for salafismen, tar dens tilhengere seg til rette

  VG (meninger) | 28.05.2017

  Kommentar av Nils Inge Graven (skribent): Skandinavias største moské skal åpnes i Malmø, finansiert av Qatar. Gulfstaten oppfattes sjelden som en trussel mot vestlige verdier, men også her er salafisme statsreligion.

 • Det handler om Allah

  Aftenposten (meninger) | 28.05.2017

  Kronikk av Eskil Skjeldal (forfatter og Ph.d. i teologisk etikk): I Norge har vi fremragende forskere på radikalisering blant unge muslimer. En hyppig forklaring på radikaliseringen av unge muslimer, er kontekstuell og tar utgangspunkt i den opplevde situasjonen til ungdommen i det landet de har innvandret til: Det handler om utenforskap, om immigranter som kommer til vestlige land og kjenner på isolasjon, arbeidsledighet og fattigdom.

 • Trump i det fjerne Europa

  Dagbladet (meninger) | 27.05.2017

  Lederkommentar: Verden viser seg nok ikke så enkel som Trump trodde. Europeerne lar seg neppe skyves til side.

 • Navlebeskuende fra Brende (veivalg)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.05.2017

  Kommentar av Øystein Tunsjø (professor ved Forsvarets høgskole og Institutt for forsvarsstudier): Det viktigste som skjer i verden er Kinas fremvekst, som medfører en endring i globale maktforhold og geopolitikken. En stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk som ikke tar inn over seg disse endringene, er ikke bare navlebeskuende, den gir heller ikke en riktig analyse av Norges handlingsrom. Veivalgmeldingen overser at Kina er en avgjørende aktør på de områdene meldingen fremhever.

 • Mindre, men dyrere innvandring

  Dagbladet (meninger) | 27.05.2017

  Kommentar av Karl-Eirik Kval: Sammensetningen av innvandringa til Norge endrer seg dramatisk, og kommer til å kreve mer ressurser enn før.

 • Terroristene vinner - en svart bil av gangen

  VG (meninger) | 27.05.2017

  Kommentar av Hanne Skartveit: For hver nye svarte bil, kan terroristene innkassere et nytt poeng. Økt avstand mellom politikerne og folket truer demokratiet mer enn terroren.

 • En kollektiv voldspsykose

  VG (meninger) | 27.05.2017

  Kommentar av Bård Larsen (Civita): Hvis man ikke forstår at det finnes ulike årsaksforklaringer til ekstremisme enn de økonomiske eller sosiale, forstår man heller ikke de kulturelle, ideologiske og følelsesmessige tiltrekninger ekstreme ideer kan få.

 • MDG gir grønnere storting

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 26.05.2017

  Debatt av Bente Bakke (MDG): Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim kommentarer er alltid underholdende å lese. Hans postulat 19. mai – dagen da Miljøpartiet De Grønne åpnet sitt landsmøte på Lillehammer – var at det vil bli grønnere på Stortinget hvis MDG ikke fantes. Han mente derfor at partiet burde bruke sitt landsmøte til å legge ned seg selv.

 • Bærekraftige byer og sterke distrikter – en melding uten globalt perspektiv

  Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2017

  Kommentar av Joakim Gitlestad: Utrolig at regjeringen hevder å lage en helhetlig byutviklingspolitikk uten å ta hensyn til den verden våre byer er en del av.

 • Menneskerettigheter med ideologisk bismak

  Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2017

  Kommentar av Dave Watson (LAG Bergen): Det kan virke som at å fremme høgreideologiske standpunkt er viktigere for Oslo Freedom Forum (OFF) enn å bekjempe menneskerettighetsbrudd. Men det er Ikke rart når man får vite at arrangørene er den høyreorienterte tenketanken Civita og Human Rights Foundation (HRF) med tette bånd til høyreopposisjonen i flere latinamerikanske land.

 • Venezuela står i brann

  VG (meninger) | 26.05.2017

  Kommentar av Axel Støren Wedén: Venezuela befinner seg i en dyp og eskalerende humanitær krise. Med et regime som frykter demokratiet, kan dette ende veldig stygt.

 • Mediedekningen av islam og muslimer er mer nyansert enn mange tror

  Aftenposten (meninger) | 26.05.2017

  Kommentar av Kristina Nilsen og Ane Kathrine Strand (Retriever): Islam og muslimer er et av de mest omtalte temaene i norske redaksjonelle medier, viser en medieanalyse utarbeidet av Retriever på oppdrag fra Fritt Ord. Pressens dekning kritiseres ofte, men Retriever finner et nyansert mediebilde med mange ulike stemmer og perspektiver.

 • Donald Trumps og Norges krig i Syria

  Aftenposten (meninger) | 26.05.2017

  Kommentar av Erling Borgen (journalist og filmskaper): Norges forsvarsminister vil hverken bekrefte eller avkrefte om norske soldater nå har gått inn i Syria. I så fall er dette det fjerde landet Norge kriger i siden 2001. Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria. Krig er alvor og alvorlig. Men Norges deltagelse i Syria-krigen skaper knapt debatt i vårt land. Det er forstemmende.

 • Handel og politikk går foran menneskerettighetene

  Dagbladet (meninger) | 24.05.2017

  Lederkommentar: Da Erna Solberg var i Kina uttalte hun at tida ikke var moden for dialog om menneskerettigheter, og at det får komme «i neste omgang». Det betyr i praksis at handel og politisk kontakt skal prioriteres, og at spørsmål som gjelder menneskerettighetene utsettes på ubestemt tid. Slikt kalles gjerne pragmatisme. I virkeligheten er Norge blitt et eksempel på hvordan Kina tukter kritikk.

 • Ut med oljen, inn med det nye (energi/klima)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 24.05.2017

  Kommentar av Erik Solheim (FN Miljø): Overgangen går bare én vei, og det skjer utrolig raskt. Det ble investert omtrent dobbelt så mye i nye fornybare tiltak enn i fossile brennstoff i 2016. Det er femte år på rad vi ser denne trenden. Fornybare ressurser utgjør en stadig økende andel av det globale energiforbruket.

 • Jenter blir giftet bort mot kyr

  ABC Nyheter (meninger) | 24.05.2017

  Kommentar av Jan Erik Øie (Plan): Menneskene i Sør-Sudan er for tiden rammet av en trippel tragedie – økonomisk sammenbrudd, borgerkrig og hungersnød. Spesielt hardt går det utover jentene, som risikerer å bli tvunget inn i ekteskap når familien sliter med å overleve.

 • Brasil fortsatt i gjørma

  Ukeavisen Ledelse+ (meninger) | 24.05.2017

  Analyse av Roar Nerdal: Stadig nye korrupsjonsavsløringer viser at Brasil langt fra er klar for å komme seg ut av en ved­­varende økonomisk og politisk krise. Brasil er Norges viktigste samarbeidsland utenom Europa og USA.

 • Advarer mot å sende flere soldater til Afghanistan

  ABC Nyheter (NTB) | 24.05.2017

  Kongressens granskingsorgan (CRS) i USA advarer mot å sende flere soldater til Afghanistan og etterlyser en klarere strategi.

 • Ikke gjør som terroristene vil

  Aftenposten (meninger) | 24.05.2017

  Kommentar av Frank Rossavik: Hva er viktigst i møtet med ondskap som den i Manchester, et varmt hjerte eller et kaldt hode?