Klipp fra media

Filter: debatt

Nasjonalisme

Klassekampen (meninger) | 14.11.2018

Lederkommentar av Mari Skurdal: Vi er for så vidt enige med Emmanuel Macron i at det er mye ved vår tid som er bekymringsfullt. Det gjelder ikke minst stormaktsspillet som statslederne kaster seg inn i for å overby hverandre. Men vi mener Macron gjør det enkelt for seg når han omtaler nasjonalisme som svik. I Norge har vi en inkluderende og positiv nasjonalisme. 

Historiker ut mot kollega: – Tvedt bryter med historikerens normer

VG (meninger) | 14.11.2018

Kommentar av Helge Pharo (professor emeritus i internasjonal historie, UiO): For å kunne belegge en historie om begynnelsen på et internasjonalt gjennombrudd på 1960-tallet og den følgende fremveksten av den humanitær-politiske elite, har Terje Tvedt ved manipulasjon av kilder og litteratur, ved unnlatelser og feilaktige opplysninger, skapt et grunnleggende usant bilde av starten på norsk utviklingshjelp og dermed også av 1960-tallets betydning.

Svar til Astrup (næringsliv og menneskerettigheter)

Klassekampen+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Jon Peder Egenæs (Amnesty), Johan Hermstad (Fellesrådet for Afrika), Anja Bakken Riise (FIVH), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Heidi Furustøl (IEH), Gro Lindstad (FOKUS), Ander Haug Larsen (Regnskogfondet) og Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Utviklingsminister Astrup skriver i sitt svar til noen av oss, datert 24. oktober, at det gjøres mye bra på overordnet plan for å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene i næringslivsrettet bistand. Det viser også Norad-evalueringen vi henviser til, og ingen har hevdet noe annet. Det er konkretiseringen og gjennomføringen som blir kritisert, og Utviklingsministeren svarer ikke på denne kritikken.

Å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et viktig klimatiltak

DN+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Thina Saltvedt (seniorrådgiver i Sustainable Finance i Nordea) og Sasja Beslik (leder for Sustainable Finance i Nordea): Det aller viktigste: For å begrense global oppvarming må store mengder kapital flyttes til selskaper som muliggjør overgangen til en bærekraftig fremtid. Det er noe som FNs klimapanel også beskriver i sin siste rapport. Og ja, vi er enige med Bjerkholt i at det ikke forsvinner «ett eneste milligram CO2 fra atmosfæren» om én person gjør dette. Her må det en holdningsendring til hos oss alle. Å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et sterkt og effektivt klimatiltak.

Flyene går uansett (klima)

NRK Ytring | 14.11.2018

Kronikk av Lasse Fridstrøm (Dr.polit., Transportøkonomisk institutt): En gir inntrykk av at det er personlig moral det skorter på. Om bare hver enkelt tok seg sammen, så ville vi redde kloden. Men dette er det samme som å pulverisere ansvaret – til mer enn fem millioner mennesker bare her i Norge. En garanti for at problemet ikke blir løst. Det er helt andre, strukturelle og kollektive grep som må til – tiltak som beveger mange folk og foretak i samme retning: Skatter, avgifter, kvoter, forbud og påbud, offentlige investeringer og innkjøp.

Hva mener regjeringen egentlig – skal Weddellhavet i Antarktis vernes eller brukes?

Dagbladet (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Truls Gulowsen (Greenpeace Norge): Det er underlig at Utenriksdepartementet fortsetter å påstå at det beste for å oppnå vern av havområder i Antarktis, var å ikke støtte det internasjonale verneforslaget som ble lagt fram.

Hvordan kunne det skje?

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Lars West Johnsen: Årene før europeerne kastet seg over hverandre i 1914 var preget av fred, velstand og optimisme. Og nasjonalisme. Minner det om noe?

Ny handleliste for Oljefondet

Dagbladet (meninger) | 13.11.2018

Kronikk av Camilla Bakken Øvald (samfunnsøkonom, Høyskolen Kristiania): Oljefondets avkastning avhenger av verdens verdiskaping, og veksten i verdensøkonomien er tett knyttet til hvordan vi løser klimakrisen. Fondet har en strategi for ansvarlig forvaltning, som blant annet inkluderer 75 milliarder kroner investert i selskaper og teknologi som bidrar til mer miljøvennlig økonomisk aktivitet. Det er viktige tiltak, men det er ikke nok. En langsiktig strategi må integrere klima og miljø i hele porteføljen. Det innebærer at referanseindeksen må endres.

Norge er klimaversting

Bergens Tidende (meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Honoira Bjerknes Hamre (Naturvernforbundet Hordaland): Er du, Erna Solberg, enig i at vi reduserer utslippene innenlands og ikke kjøper oss bort fra forpliktelsene våre?

Klimaloven peker ut retningen mot lavutslippssamfunnet

Aftenposten (meninger) | 13.11.2018

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): I Aftenposten 5. november kritiserer førsteamanuensis Elise Johansen klimaloven, blant annet fordi den er uten sanksjoner. Jeg mener vi ikke skal flytte klimapolitikken inn i rettsapparatet. Loven skal styrke de politiske prosessene for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Nordea må dokumentere at grønne fond gir reelle utslippskutt

DN+ (meninger) | 13.11.2018

Lederkommentar: Storbanken Nordea påstår i markedsføringen av sine grønne fond – fond som ikke investerer i fossilselskaper – at dette er et effektivt klimatiltak. Banken mener å ha regnet ut at en yrkeskarriere med sparing i et grønt fond vil kutte 27 ganger så mye utslipp som en kombinasjon av færre flyreiser, mindre bilkjøring og lavere kjøttforbruk. Dette er lite troverdig.

Selvsagt vil SV kaste ut palmeolje

DN+ (meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Lars Haltbrekken (SV): DN har rett i at vi ikke i år innfører veibruksavgift på biodrivstoff, slik DN og Halleland fra Frp foreslår. Her viser vi til svar fra Frps finansminister, på spørsmål 441. Hun sier en slik løsning vil kunne dytte palmeoljen innenfor omsetningskravet istedenfor. Det er bakgrunnen for at SV foreslår en avgift som vil hindre palmeolje både innenfor og utenfor omsetningspåbudet. Om Frp stemmer for, gjenstår å se. Tidligere har de stemt mot alle våre forslag i saken.

Religiøse minoriteter – utsatt og forfulgte

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Mer enn 80 prosent av verdens befolkning bor i land med begrenset tros- og livssynsfrihet. Norge trapper opp innsatsen for å bedre ivareta denne grunnleggende menneskerettigheten.

Misoppfatninger om migrasjon

Aftenposten (meninger) | 13.11.2018

Debatt av Tom Syring (leder i Human Rights Research League): Motstandere av FNs migrasjonsavtale anfører frykt for at den vil åpne for «mye mer migrasjon og flere flyktninger» til Norge. Dette er ikke bare ubegrunnet, men misforstått.

FNs råd bør følges

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2018

Lederkommentar: Når FNs høy­kommissær ber Norge ta imot 5.000, bør vi kjenne et for­pliktende ansvar.

Tre år siden Paris-terroren – skål!

Aftenposten (meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Joacim Lund: Europas undergang er avlyst – eller i alle fall utsatt. IS ligger med brukket rygg. Den eneste gjenlevende Paris-terroristen sitter inne i alle fall de neste 20 årene. Og uterestaurantene er fulle av folk. Dét er verd en skål, synes jeg. For de har kanskje våpen, men vi har champagne.

Her er ekstremistene blitt sterkere enn loven (Pakistan)

DN+ (meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Mah-Rukh Ali (kommunikasjons- og samfunnssjef i Care Norge og forfatter): Avgjørelsen fra høyesterett som frikjente Asia Bibi, har vært en god nyhet og en enorm seier for alle som kjemper mot at folk blir dødsdømt etter løse rykter. Dessverre har reaksjonen etter dommen vært en mørk vekker av hva som er i ferd med å skje: I gatene i millionbyene Lahore, Islamabad, Rawalpindi, har rasende menn med lange skjegg, kjortler, og korte bukser, krevd at Asia Bibi må drepes.

India trenger nye venner

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2018

Kronikk av Tprbjørn Færøvik: India opplever Kina som stadig mer nær-gående. Kineserne investerer stort i Asia til Indias store uro.

Samarbeid for fred

VG (meninger) | 12.11.2018

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Det gjør meg bekymret for en situasjon hvor stadig flere internasjonale institusjoner svekkes, fordi kortsiktig egeninteresse og troen på makt blir viktigere enn vår felles langsiktige interesse av tett og forpliktende samarbeid.

Begynnelsen på vår tidsregning

Dagbladet (meninger) | 12.11.2018

Kommentar av Morten Strand: Når vi søndag feirer 100-års dagen for avslutningen av 1. verdenskrig, så markerer vi også begynnelsen på Europa slik vi kjenner det. For det var nasjonalstatenes Europa som vokste opp av krigens aske. 100 år etterpå har nasjonalstatene igjen vind i seilene, og økende nasjonalisme framtrer mer og mer som en trussel mot det EU vi har kjent etter 2. verdenskrig, og særlig de siste ti-årene. 

Kina mister glansen

DN+ (meninger) | 12.11.2018

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og kommentator): Den 17. januar, 2017: Kommunistpartiets leder, den nye Mao, ble tatt imot på Davos-møtet til stående ovasjoner. I globalismens katedral – kringsatt av kapitalister – holdt Xi Jinping frem Kina som frihandelens, globaliseringens sanne forsvarer – til stormende applaus. Siden den gang har miljøet Kinas politikk utspiller seg i gjennomgått dramatiske klimaendringer. Velvilje er blitt til motvilje. Hovedårsak er at president Trump har definert Kina som en strategisk rival og gjort Kina til måleenheten for USAs militære prioriteringer.

UD og menneskerettighetsforsvarere (Israel/Palestina)

Dagsavisen (nye meninger) | 12.11.2018

Kommentar av Jan Petter Hammervold (Ship to Gaza): Utenriksminister Ine Søreide holder festtaler i internasjonale fora, men viker unna der norske menneskrettighetsforkjempere blir ranet og trakassert, der norsk båt og last blir bordet og stjålet i internasjonalt farvann.

Det store tilbakeslaget

Dagsavisen (nye meninger) | 12.11.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Angrepene på organisasjoner og forsøkene på å innskrenke hva som rører på seg i sosiale medier handler ikke minst om dette, det er aldrende presidenters kamp mot en stor og bedre utdannet ungdomsgenerasjon. Og ikke bare i Tanzania og Uganda, men også naboland som Rwanda, Zambia og Kenya, hvor mange av de samme politiske debattene går. Som bistandspartner er dette også noe Norge må ha i mente, det er nemlig altfor enkelt å bare kutte bistand når noen gjør noe vi er uenig i. En del av bistanden går nettopp til organisasjoner som har jobbet mot de nye lovene og påleggene, og for minoriteter og kvinners rettigheter. De trenger ikke at vi snur dem ryggen nå, de trenger den støtten de kan få.

Må økonomisk vekst kun være materiell vekst?

Aftenposten (meninger) | 12.11.2018

Kommentar av Erling Røed Larsen (Forskningssjef, Eiendomsverdi, og professor II, Handelshøyskolen BI): Miljøforkjempere ønsker å stanse økonomisk vekst, men det er ikke riktig mål. Målet er å vri veksten. Vekst gir oss velferd, vi må bare velge hvordan.

Den natta diktaturet tapte og europeere vant

Dagbladet (meninger) | 12.11.2018

Kommentar av Heidi Nordby Lunde (Europabevegelsen): At dette var situasjonen i Berlin for kun 29 år siden, er i dag smått utenkelig.

Vil Khashoggi-drapet bekrefte Saudi-Arabias rettslige immunitet?

Aftenposten (meninger) | 12.11.2018

Kommentar av Maryam Al-Khawaja (Al-Khawaja Consulting): Da Jamal Khashoggi gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul og aldri kom ut igjen, responderte verden på relevant måte – med sjokk og sinne. For menneskerettsforkjempere fra de arabiske gulfstatene, som meg selv, er det dette sinnet og ikke forbrytelsen som er sjokkerende ved drapet på Jamal Khashoggi.

Eksportstans

Klassekampen (meninger) | 12.11.2018

Lederkommentar av Mari Efring: Selv om det ikke nevnes spesifikt i utenriksministerens begrunnelse, er det grunn til å tro at drapet på journalisten Jamal Khashoggi har spilt en viktig rolle i helhetsvurderingen som er gjort. Det er bra at Norge innfører slike tiltak, men kravet om eksportstans til Saudi-Arabia var strengt tatt overmodent lenge før Khashoggi ble drept. Både på grunn av den begredelige menneskerettssituasjonen i landet, og på grunn av den brutale krigføringen Saudi-Arabia leder an i Jemen.

Hvem er Norge i Game of Thrones?

Aftenposten (meninger) | 11.11.2018

Kommentar av Øystein K. Langberg: USA og Kina er i handelskrig, fellesskapet over Atlanterhavet slår sprekker, og institusjoner som FN og Verdens handelsorganisasjon (WTO) er under press. Mange av de største landene styres av menn som dyrker drømmen om nasjonal storhet. Vinn-vinn-tankegang er ut, i stedet sees verden på som et nullsumspill. Regionale stormakter utnytter tomrommet etter et USA som ikke lenger vil være verdens politimann. Det er litt mindre orden og litt mer Game of Thrones.

Historien forteller oss at verden ikke alltid går videre

Stavanger Aftenblad (meninger) | 11.11.2018

Kommentar av Fareed Zakaria (redaktør og forfatter): Første verdenskrig markerte et vendepunkt i menneskets historie – slutten på fire store europeiske imperier, starten på sovjetisk kommunisme og USAs inntreden i global maktpolitikk. Men den viktigste intellektuelle arven var kanskje slutten på ideen om at verden uunngåelig går framover.

Utslippsmålene - det går for sakte

Bergens Tidende (meninger) | 11.11.2018

Kommentar av Arvid Nøttvedt, Anenette Fagerhaug Stephansen og Kristin M. Flornes (Norwegian Research Centre AS): Dersom Norge skal nå sine utslippsmål, må CO₂-utslippene fra produksjon av olje og gass reduseres vesentlig. Til det trenger vi ny teknologi, men vi må også ta i bruk digitale løsninger som kan bidra til at energien som produseres på plattformene blir utnyttet optimalt og minst mulig går til spille.

1 - 30 av 9599
1 2 3 4 5 6 .... 316 317 318 319 320