Klipp fra media

Filter: debatt

Trumps perspektiv på verden er historieløst, kortsiktig og dumt

Dagbladet (meninger) | 23.09.2017

Lederartikkel: Hadde det ikke vært bedre å - I FNs ånd - spille på lag?

Sverige har mislykkes på flere områder

VG (meninger) | 22.09.2017

Debatt av Timo Sanandaji: Når innvandringsproblemer diskuteres, oppstår det ofte en tendens til apokalyptisk retorikk. For å unngå useriøs svartmaling, er det viktig å bidra til et konstruktivt og faktabasert bilde av situasjonen.

Jeg har lenge følt en sorg når jeg ser den ensidige støtten til palestinerne

Adressa (meninger) | 22.09.2017

Debatt av Tor Mikalsen: Undertegnede er fortsatt medlem i Den norske kirke, og tilhører menigheten i Domkirken. Men jeg har lenge følt på sorg når jeg ser den ensidige støtten til palestinerne. Du vet godt at staten Israel ble opprettet vesentlig fordi ingen land i Europa var villige til å ta imot den millionen statsløse jøder, overlevende etter at seks millioner av deres trosfeller var blitt utslettet i gasskamre.

Fredsprisvinneren legitimerer etnisk rensing

VG (meninger) | 22.09.2017

Debatt av Abid Q. Raja: Norge og FN sammen med andre store land må få stanset den pågående etniske rensingen i Myanmar.

Fødselsveer for et fritt Kurdistan

Stavanger Aftenblad | 22.09.2017

Kronikk av Peter Beck: Uønsket og truet med krig av naboene går kurderne i Irak mandag 25. september til valg for selvstendighet.

Nikaben har skapt en nyttig splittelse

Aftenposten (meninger) | 21.09.2017

Kommentar av Inngunn Økland: Islamsk Råd Norge får en konkurrent. Det kan skape brytninger og utvikling i et strengt miljø.

Rohingya-folkets endeløse tragedie

VG (meninger) | 21.09.2017

Debatt av Harald Bøckman: Den humanitære og politiske tragedien for rohingya-folket som nå utfolder seg i Myanmar arter seg som en serie av fallgruver som gir stadig færre valgmuligheter ut av uføret.

Jihadister lever etter sine drømmer

Dagbladet (meninger) | 21.09.2017

Debatt av J: I slamistiske terrorister og andre hellige krigere kan ta viktige avgjørelser etter en natt med Ole Lukkøye. 

Kina manipulerer FN-organer

Dagbladet (meninger) | 20.09.2017

Debatt av Inger Benzrud: FN må moderniseres, mener mange. I FNs menneskerettighetsråd har Kina tiltatt seg rollen som farlig manipulator.

Hvorfor stoler ikke folk på klimaforskere?

Aftenposten (meninger) | 20.09.2017

Debatt av Nina Kristiansen: Klimaforskerne må gjenvinne tilliten til at studiene deres ikke er personlige agendaer.

Derfor stanser ikke Kina Kim Jong-un

Aftenposten (meninger) | 20.09.2017

Debatt av Therese Sollien: Kina har ingen interesse av en regimeendring i Pyongyang.

Tiggarane ei gåve til oss?

Aftenposten (meninger) | 20.09.2017

Debatt av Marianne Sunde: Ein løyser ikkje utfordringane overfor trengande i Europa i 2017 ved å slå seg til ro med at det er ei gåve å få gje almisser.

Nabolands raushet og rohingyaene

Dagsavisen (Nye Meninger) | 20.09.2017

Debatt av Maren Aase: Bangladesh har blitt rausere mot flyktningene fra Myanmar. Men sympati etter katastrofer er ferskvare.

En skremmekampanje om Norge ute av kontroll

Dagbladet (meninger) | 19.09.2017

Debatt av Geir Ramnefjell: Et 94 siders tegneserieepos i 48 000 eksemplarer markedsfører Norge som et land med rasisme. Er vi det da, kanskje?

Norge og atomvåpenforbudet – hva nå?

Dagsavisen (Nye Meninger) | 19.09.2017

Debatt av Sverre Lodgaard (NUPI): Flere land kan slutte seg til det nye forbudet mot atomvåpen. Men har Norges storting og regjering baller til det? Atommaktene moderniserer sine våpen og noen lager flere. Fem av ni – vetomaktene i FNs sikkerhetsråd – er folkerettslig forpliktet til å arbeide for nedrustning, men det motsatte skjer. Investeringene i nye våpen er store og dynamikken er sterk.

Før eller siden forsvinner mistilliten til klimaforskerne, fordi naturen selv sier ifra

Aftenposten (meninger) | 19.09.2017

Debatt av Bjørn H. Samset (Cicero): Da orkanene Harvey og Irma dundret inn over USA, måtte klimaforskere ta et valg. Skulle vi, som så ofte før, si at orkaner bare er vær og tilfeldigheter? Eller var tiden moden til å ta et sterkere standpunkt? Vi vet hvordan orkaner dannes og hva klimaendringene har forandret.

Mange ser på hijab som en trussel mot deres levesett

VG (meninger) | 19.09.2017

Debatt av Fatima Almanea: Jeg møter mange norsk-muslimske jenter. Nesten samtlige har opplevd episoder med hat og hets på grunn av plagget på hodet.

Det haster for befolkningen i Venezuela

Stavanger Aftenblad (debatt) | 19.09.2017

Debatt av Knut Andreas Orgland Lid  (Caritas Norge): Mens verden er mest opptatt av den politiske maktkampen i Venezuela, risikerer barna i landet å dø av mangel på mat og drikke. Den humanitære situasjonen i Venezuela er nå så alvorlig at den må defineres som kritisk. Fra Caritas Venezuela mottar vi tall som bekymrer oss veldig. Vi hører også om familier som flykter, folk stjeler dyr fra dyrehager eller leter i søppelkasser etter mat –alt på grunn av sult.

Lønner det seg egentlig å bygge ut nye oljefelt?

Bergens Tidende (meninger) | 18.09.2017

Debatt av Frode Lervik: Oljens tidsalder er for alvor på vei til å bli utkonkurrert av de fornybare energikildene sol og vind. Diskusjoner om oljeutvinning pågår for fullt i Norge, spesielt den om leteboring og utvinning i Lofoten og Vesterålen. Til nå har miljøaspektet preget debatten. Men like viktig er lønnsomheten. Vil vi få god nok avkastning på investeringen?

Det finnes ingen ære i drap

VG (meninger) | 17.09.2017

Debatt av Derya Incedursun Jeg sto opp til en nyhetsartikkel i VG om en 18 år gammel kvinne som var blitt utsatt for forsøk på æresdrap av sine familiemedlemmer. Jeg reagerte med forakt. Og som kvinne tok jeg det personlig.  

Vind, sol og batterier utfordrer Olje-Norge

Aftenposten (meninger) | 17.09.2017

Debatt av Terje Osmundsen: U-landene trenger ikke mer norskprodusert olje og gass, men tilgang på langsiktig kapital for å kunne sette opp vindmøller, solparker og strømnett.

Elektrisk klimaeffekt både hjemme og ute

Bergens Tidende (meninger) | 15.09.2017

Debatt av Oluf Ulseth: Elektrifisering av transport en klok og fremtidsrettet klimastrategi – uansett hvordan strømmen produseres i dag.

Universitetets ja til nikab er feigt

Aftenposten (meninger) | 15.09.2017

Debatt av Inger Margrethe Lunde: Det fremstår som en gåte at det vi regner som åndseliten i vårt land, «går utenom» når det gjelder nikab.

Tyskland og Frankrike viser vei (skatterettferdighet)

Aftenposten (meninger) | 13.09.2017

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN-Norge): Tiden er overmoden for en diskusjon om hvordan et rettferdig skattesystem kan innrettes til hvordan det globaliserte næringslivet fungerer i det 21. århundre. Nyheten bør også stimulere til selvransakelse hos norske politikere, som rutinemessig erklærer seg maktesløse overfor multinasjonale selskapers ekstreme skatteplanlegging, og at vi er prisgitt internasjonale kompromissløsninger fra OECD.

Internasjonal kvinnekamp: Bråstopp etter 20 år?

Dagsavisen (nye meninger) | 13.09.2017

Kronikk av Gro Lindstad (FOKUS): I over 20 år har paraplyorganisasjonen FOKUS samarbeidet med medlemmer og partnere om kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. Selv om det har vært gått langsomt, har utviklingen tross alt gått i riktig retning: Det er etter hvert allment akseptert at fattigdom og marginalisering har en kjønnsdimensjon. Men framgangen er truet og konservative krefter i en rekke land forsøker å svekke kvinners rettigheter.

Framtidas flyktningkrise, valkamptemaet det var stille om

Stavanger Aftenblad (meninger) | 13.09.2017

Kommentar av Øyvind Strømmen (forfatter og journalist): I kva grad har klimaet vore tema i den norske valkampen dei siste vekene? Eller: I kva grad har norske medium sett det på dagsordenen, verkeleg på dagsordenen? I kva grad har det drukna i diskusjonar om Erna sin manglande bruk av bilbelte i ein buss, om Jonas si brygge, eller i kven som vil sitja i regjering med kven, og kven som slett ikkje vil gjera det?

En venstreside på villspor

NRK ytring | 13.09.2017

Kommentar av Espen Goffeng (universitetslektor og forfatter): Venstresiden har påført seg selv et tap som kunne vært unngått hvis de hadde våget å snakke om innvandring.

Suu Kyi må fordømme volden

Bergens Tidende (meninger) | 13.09.2017

Kommentar av Jostein Holte Kobbeltvedt (Raftostiftelsen): Aung San Suu Kyi har et ansvar. Det er på høy tid at hun utvetydig fordømmer overgrepene på sivile.

Det er vår moralske plikt å styrke innsatsen i Jemen

Dagbladet (meninger) | 13.09.2017

Kommentar av Stephen O’Brien (sjef for FNs Sentrale humanitære samordningsenhet), Margot Wallström (utenriksminister i Sverige) og Didier Burkhalter (medlem av Forbundsrådet og utenriksminister i Sveits): Jemens befolkning har lidd nok – vi må kjempe uavbrutt for å være i stand til å møte de humanitære behovene til 21 millioner mennesker, eller over tre fjerdedeler av Jemens totale befolkning. Det er vår kollektive, moralske plikt å gjøre alt som står i vår makt for å gjøre en slutt på deres lidelser.

Meir uro rundt olje og klima i neste stortingsperiode

Stavanger Aftenblad (meninger) | 12.09.2017

Kommentar av Klaus Mohn (professor, Handelshøgskolen ved UiS og NHH): Det første tipset mitt er at omsynet til miljø og klima vil spele ei sterkare rolle i stortingsperioden som ligg framfor oss enn tilfelle var i perioden bak oss. Internasjonalt ser me aukande knappleik for ei lang rekke naturressursar, med stadig større press mot natur og miljø.

1 - 30 av 6299
1 2 3 4 5 6 .... 206 207 208 209 210