Klipp fra media

Filter: debatt

Nedsnødd elite (Davos)

Dagbladet (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Ole Magnussen Rydje: De fleste av deltakerne i Davos skal være en temmelig nedsnødd før de plasserer seg selv i den samme verden de hevder de vil fikse. Ifølge fattigdomsbekjemperne i organisasjonen Oxfam, er det nemlig glade dager for den økonomiske eliten. Den rikeste prosenten i verden raket med seg 82 prosent av veksten i økonomien i 2017. 

Elite i oppfliset verden

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: For et år siden var Kinas president Xi Jinping som tok jobben med å skape en viss tro i Davos på en fremtid for globalisering og frihandel. Nå er vestlige ledere tilbake med større selvtillit. Det er visst greit å mingle litt med globaliseringsgjengen i Davos igjen. Men Trump er ikke gått over.

Kva skjer med TiSA-avtalen?

Vårt Land (verdidebatt) | 23.01.2018

Kommentar av Odd Tarberg: Som mange veit er den norske regjeringa ivrig tilhengar av den kontroversielle frihandelsavtalen for tenester TiSA. Ein avtale som sterkt vil redusere nasjonalt politisk handlingsrom gjennom å opne opp landegrensene for dei sterkaste internasjonale aktørane på denne marknaden.

Globale giganter tar skatt og verdier

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Roger Bjørnstad (LO): Forbrukerne elsker smarte og billige apper. Dermed kan globale it-selskaper overta lokal verdiskaping og unngå skatt og fordeling.

En god konservativ? (Astrup/utviklingspolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Astrup har markert seg som en dyktig politiker, og tilhører en generasjon gode konservative i Høyre. Med seg har han kanskje de beste i klassen, utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen, som er ny næringsminister. Dersom handel skal være et verktøy for utvikling bør utviklingsministeren få et mandat både når Søreide Eriksen og Røe Isaksen skal forhandle handelsavtaler.

Kvinner i svart

Vårt Land (verdidebatt) | 23.01.2018

Kommentar av Rebecca Solevåg: Fra Argentina og Sør-Afrika til Hollywood kler kvinner seg i svart som en protest mot overgrep, vold og undertrykking. Virker det?

En usammenhengende innvandringspolitikk

Aftenposten (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Torstein Ulseræd (Civita): En åpenbar sak som burde kunne forene alle de tre regjeringspartiene, er reform av det internasjonale flyktningsystemet. Det er naturligvis ikke noe Norge kan gjøre på egen hånd. Men det hadde vært mulig å se for seg noe mer ambisiøst og konkret enn «å koble Norge sterkere på de europeiske prosessene». Videre kunne man tenkt i retning av å etablere noen nye prinsipper for en mer helhetlig og forutsigbar norsk politikk for flyktninger. Regjeringsplattformen inneholder ingen forslag av denne typen.

Ja til fritt ekteskapsvalg

VG (meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Andreas C. Halse: Venstres Abid Raja løper ufrihetens ærend når han rykker ut mot sterkere vern mot tvangsekteskap.

Farlig kurs

VG (meninger) | 23.01.2018

Lederkommentar: Tyrkias militære offensiv mot syriske kurdere innebærer en farlig opptrapping av krigen i Syria og en svekkelse av den internasjonale innsatsen mot IS og andre ekstremister.

Angsten for «den gule fare» er tilbake i Vesten

Dagbladet (meninger) | 22.01.2018

Kommentar av Inger Bentzrud: Den kalde krigen var visst ikke død. Det nye i dag er at et stadig mer innflytelsesrikt Kina utpekes til Vestens angivelige hovedmotstander. Kina blir i stigende grad mistenkeliggjort, ikke alltid med rette.

Farlig uvitenhet om by og vold

Aftenposten (meninger) | 22.01.2018

Debatt av Joakim Hertzberg Ulstein (doktorgradsstudent, statsvitenskap, UiO): Øyvind Østerud baserer seg på dårlig forskning når han i Uviten-spalten 16. januar argumenterer for at urbanisering og det urbane leder til mer vold globalt. Denne myten har allerede ført til dårlig politikk i mange land.

Innvandrings- og flyktningdebatten: Frankrike inspirerer verden

Stavanger Aftenblad+ (meninger) | 22.01.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: Det finnes en mellomløsning i innvandringspolitikken. I USA avviser begge sider å finne den.

Kurderne i Syria var med på å knuse IS, nå blir de knust sjøl

Dagbladet (meninger) | 22.01.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Tyrkias militæraksjon mot den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria åpner en ny front i den sju år gamle borgerkrigen i landet og setter tusenvis av syriske fastboende og flyktninger i fare.

Kampen er ikke over

Dagsavisen (nye meninger) | 22.01.2018

Kronikk av Maren Sæbø: Krigen mot Boko Haram er blitt erklært vunnet flere ganger. Fra bushen slår salafistene tilbake med YouTube.

Den populistiske utfordringen møter motstand

VG (meninger) | 21.01.2018

Kommentar av Kenneth Roth (Human Rights Watch): Der motstanden er sterk, er populistenes fremstøt blitt begrenset. Men der hvor de normale politikerne kapitulerer for budskapet om hat og utestengning, blomstrer populismen.

Den blinde flekken i økonomisk teori

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.01.2018

Kommentar av Rolf Erik Solheim: World Economic Forum, WEF, − i år frå måndag 22. til fredag 26. januar − summerer kvart år dei største truslane menneskeslekta står framfor i dei neste 10 åra. Det store paradokset med desse farane i den årlege WEF-rapporten Global Risks, bortsett frå jordskjelv og vulkanutbrot, er at dei er skapte nettopp av måten det økonomiske systemet fungerer på, nemleg at det saknar kopling til økosystemet. Difor har vi miljø- og klimakrise, som er eitt og det same problemet. 

Klimadommen bør ankes

Bergens Tidende (meninger) | 21.01.2018

Kommentar av Gunnar Kvåle (styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Utlysningen gjør at Norges innsats er langt fra tilstrekkelig for at enhver skal ha «rett til et miljø som sikrer helsen» og som «ivaretar denne rett også for etterslekten». Dette er tilfellet selv om det ikke tas hensyn til utslippene som norskprodusert olje og gass fører til i utlandet. Det er derfor gode grunner til at dommen må ankes.

Vi bør ikke ta seieren mot IS på forskudd

Aftenposten (meninger) | 21.01.2018

Kronikk av Tine Gade (NUPI): Lite tyder på at jihadismen er varig svekket i Irak. IS og lignende grupper kan lett gjøre comeback når forholdene ligger til rette for det.

Misforstått om Norfund og standarder

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.01.2018

Debatt av Kjell Roland (Norfund): Jeg har i et par innlegg gitt uttrykk for bekymring om at vi ikke lykkes med å mobilisere tilstrekkelig investeringer fra norsk og internasjonalt næringsliv til å nå målene om å bekjempe fattigdom og løse klimaproblemet. Skal vi lykkes, trenger vi en hjemlig opinion som støtter opp om bedrifter som prøver å skape verdier i fattige land. nnleggene har utløst en, etter min mening, ubegrunnet kritikk fra Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik fra Fokus om at Norfund ikke er opptatt av menneskerettigheter.

Menneske i naud treng ikkje ein omn frå Noreg

Bergens Tidende (meninger) | 20.01.2018

Kommentar av Brita Fladvad Nielsen (PhD Design for det humanitære marked, NTNU): Sidan 1970-talet har Noreg sendt omnar til flyktningleirar. Dei vert ikkje brukt.

Overgrep mot bistandsarbeidere er uakseptabelt

Aftenposten (meninger) | 20.01.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Utenriksdepartementet arbeider med å forbedre varslingsrutinene blant ansatte verden over.

Lyspunkter i oljemørket

Dagbladet (meninger) | 20.01.2018

Lederkommentar: Dagbladet mener: Vern av sårbare områder og krav til synliggjøring av klimarisiko redder ikke regjeringens oljepolitikk.

- En enestående dom

Aftenposten (meninger) | 20.01.2018

Kommentar av Inge D. Hansen: Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering. Dommen er enestående også i internasjonal sammenheng.

Hatets høye pris i Midtøsten

Bergens Tidende (meninger) | 20.01.2018

Debatt av Eystein Husebye: Det er enkelt å rope «stans okkupasjonen» når man sitter i en fjordarm på Vestlandet, men om Israel trekker seg ut, hva kommer etter det?

Røff guide til kritikk (næringsliv & utvikling)

Morgenbladet (meninger) | 19.01.2018

Debatt av Anje Bakken Riise (FIVH): Kjell Roland, direktøren i Norfund, mener at NGO-kritikk fra blant annet Framtiden i våre hender er årsak til at norske næringslivsaktører ikke tør satse på Afrika. Istedenfor å se på kritikk som en mulighet til å bli bedre, mer åpne og mer moderne, mener Norfunds leder at dette er næringslivsfiendtlig aktivitet som skremmer bort investorer.

Kryptovaluta kan revolusjonere nødhjelp og bistand

Aftenposten (meninger) | 19.01.2018

Kommentar av Emilie Skogvang (masterstudent ved senter for Teknologi, Innovasjon og Kunnskap på UiO): FN opplever for tiden et enormt gap mellom behovene i humanitære kriser og tilgjengelige penger til å dekke disse behovene. Flere FN-organisasjoner har sammen med bokkjedebedrifter sett potensialet i blokkjedeteknologi, og de er i full gang med å undersøke hvordan den kan bidra inn i humanitær hjelp og bistandsarbeid.

EUs største bragd er demokratiseringen av Øst-Europa

Morgenbladet (meninger) | 19.01.2018

Kommentar av Sylo Taraku: Ivan Krastev skriver at migrasjonskrisen er Europas 11. september i den forstand at vi kan snakke om et før og etter. Migrasjonskrisen har ikke bare rasert de politiske sentrum-venstrepartiene, men kan potensielt også desintegrere Europa, mener han.

Russlands og Irans glansbilde

Dagbladet (meninger) | 19.01.2018

Kommentar av Morten Strand: Russland og Iran leder en vinnende koalisjon i Syria. Men bak glansbildet er det store interessemotsetninger.

Russland spiller en viktig rolle

Aftenposten (meninger) | 18.01.2018

Lederkommentar: Hva Iran, Nord-Korea og andre globale problemer angår, må Russland erkjenne at USA og Kina er sterkere aktører. Men, som Sergej Lavrov påpekte, verden er blitt multipolar. Ingen makt regjerer alene, og konflikten i Syria viser at også Russland kan spille en rolle.

Ny regjeringsstruktur

VG (meninger) | 18.01.2018

Lederkommentar: At Norge igjen får en utviklingsminister er på høy tid. Det norske bistandsbudsjettet er stort, og bruken av den bør ansvarliggjøres gjennom en egen statsråd. I årene der vi ikke har hatt det, har flere avvik og skandaler blir avdekket på dette feltet. Astrup må reformere og fornye norsk utviklingshjelp. Det må komme bedre resultater ut av alle milliardene som bevilges. Bistand og utvikling er relativt tverrpolitisk prosjekt i Norge, derfor er det også naturlig at en borgerlig regjering synliggjør det gjennom å holde seg med en egen statsråd for slike saker.

1 - 30 av 7260
1 2 3 4 5 6 .... 239 240 241 242 243