Klipp fra media

Ei global rørsle mot globalisering

Dag og Tid+ (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Per Anders Todal: Startskotet for antiglobaliseringsrørsla var ein leiarartikkel i den franske månadsavisa Le Monde Diplomatique i desember 1997.

Når aksane kryssar seg (globaliseringer)

Dag og Tid+ | 22.02.2019

I 20 år var kampen mot globalisering ei venstresidesak. Så enkelt er det ikkje lenger. Kampen mot overnasjonalitet, finansmakt og økonomisk liberalisme har hatt mange andlet dei siste 20 åra. Sinte demonstrantar, jordlause bønder, meritterte økonomiprofessorar, svartkledde anarkistar, milde miljøvernarar, marginale kommunistar og trauste fagforeiningsfolk har vore blant deltakarane. Men trass i mangfaldet: Sidan starten seint i 1990-åra har globaliseringsmotstand i all hovudsak vore ei sak for folk som stod til venstre politisk.

Kamp mot klokka

Klassekampen+ | 22.02.2019

USA og Kina er bare ei uke unna fristen for å komme til enighet om handelsvilkår. På kinesisk side presser svak vekst og økt toll økonomien. I går startet USA og Kina nye forhandlingsrunder i Washington om handelsregimet mellom landene, etter at verdens to største økonomible enige om en 90-dagers våpenhvile i handelskrigen i Argentina i fjor.

USA og Kina gjør nytt forsøk på å få slutt på handelskrigen

ABC nyheter (NTB) | 22.02.2019

Dersom ikke USA og Kina blir enige om en handelsavtale innen 1. mars, truer president Donald Trump med å øke tollavgiften på kinesiske importvarer til en verdi av over 1.700 milliarder kroner fra 10 til 25 prosent.

Tilspisset 5G-konflikt – Kina blokkerer australsk kull

DN | 22.02.2019

Australia har utestengt Huawei og andre kinesiske selskaper fra utbyggingen av femte generasjon mobilnett (5G). Nå slår Kina tilbake. Det er innført importforbud av australsk kull ved flere havner.

Når det kommer til stykket, gjør Xi Jinping som han vil

Dagbladet (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Heidi Sæbø: Kina kom ikke godt fra det da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten nylig la frem sine årlige trusselvurderinger. Landet ble blinket ut som en fremmed makt som vil forsøke å påvirke politiske prosesser og utføre etterretningsoperasjoner som kan skade Norge og norske virksomheters interesser. PST gikk så langt som å advare mot at det kinesiske teleselskapet Huawei skal få bygge ut 5G-nettet, trolig til amerikanernes fornøyelse.

Indonesia har klart det – nå åpner Elvestuen pengeposen

NRK nyheter | 22.02.2019

Norge vil gi Indonesia 200 millioner kroner etter at landet endelig har klart å bremse raseringen av regnskogen.

Våre selskapers samfunnsansvar

DN+ (meninger) | 22.02.2019

Kronikk av Bård Harstad (professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo): Motivasjonen for å ta ansvar er blant annet «at dette kan bli et konkurransefortrinn» i fremtiden. Det legges liten vekt på offentlige selskapers særskilte samfunnsansvar. Dette holder ikke mål. Det er nemlig flere grunner til at samfunnsansvaret er større for statlige selskap enn private og at dette ansvaret må defineres tydeligere.

Greta (16) til EU-lederne: – Vi har ikke tid til å vente på at vi skal bli voksne og ta over

NRK nyheter (NTB) | 22.02.2019

EU måtte stå skolerett da klimaaktivisten Greta Thunberg (16) kom til Brussel. Tusenvis av belgiske elever skulket skolen for å marsjere sammen med henne.

Belgisk klimaaktivist skuffet over Norge

ABC nyheter (NTB) | 22.02.2019

Tusenvis av belgiske elever skulker skolen hver torsdag for å gå i klimamarsj. Nå etterlyses tilsvarende engasjement i Norge.

Kloden har dødelig feber. Vi burde reagere som om det var krig

Aftenposten (meninger) | 22.02.2019

Storm Gimmestad (18) på Si;D: De største kildene til CO₂-utslipp er transport, olje og gass. Det utgjør 80 prosent av Norges klimagassutslipp. Utslippet er for høyt og er med på å skape den meget dødelige feberen kalt global oppvarming. Det påvirker først og fremst klima, det biologiske mangfoldet, og de fattigste menneskene i verden. Isbreene smelter, som fører til økt havnivå.

Fremtidens velferd betales ikke av olje

Aftenposten (meninger) | 22.02.2019

Bård Vegar Solhjell og Guro Lystad (WWF Verdens naturfond): Med en ambisiøs og målrettet klimapolitikk er det er ennå en god mulighet for at overgangen til lavutslippssamfunnet kan skje på en smidig måte. Men det krever en helt annen holdning til, og forståelse for, Norges rolle og ansvar i det grønne skiftet både nasjonalt og globalt. Og det krever at vi satser på å utvikle nye næringer og arbeidsplasser i stedet for å beskytte oljeindustrien. Dersom vi begynner arbeidet nå, vil det gjøre jobbene til Øystein Olsen og Siv Jensens etterfølgere mye lettere.

På tide å lytte til de unge

Klassekampen+ (meninger) | 22.02.2019

Kronikk av Gert Nygårdshaug (forfatter): Heller enn å la forsvaret sluke enda flere milliarder, bør vi omdirigere pengene til redning av klimaet.

- Alle kostnader til å redusere CO2-utslipp er bortkastet

Dagbladet | 22.02.2019

Finansminister Siv Jensen utfordres av Carl I. Hagen. Frp-nestoren vil ha på bordet et offentlig klimaregnskap.

Eks-oljestatsråd Åslaug Haga ønsker sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon

Aftenposten | 22.02.2019

Tyskland har satt en dato for når de skal slutte med kull. – Norge bør sette et tilsvarende mål for norsk petroleumsproduksjon, mener tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel

Aftenposten | 22.02.2019

Equinor ser lyst på fremtiden for norsk gass, særlig fordi Tyskland skal fase ut kullkraft. Men selv europeiske energiselskaper sår nå tvil om det er gass som blir vinneren.

Mer geografi på timeplanen

Bergens Tidende (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Per Christian Holm (Lektor i Geografi ved Metis VGS i Bergen): Klimaendringer er den største globale utfordringen vi har, og kunnskapen om hva som skjer, og hvorfor det skjer, er avgjørende for å løse problemet. Geografi kan ikke være det minste faget i norsk videregående skole dersom man ønsker å gjøre fagtilbudet mer relevant. Det er det eneste faget som kan undervise helhetlig om klimaendringene. For å sette det i perspektiv, har historiefaget 169 timer. 

Miljøministeren har funnet klimarom for mer trehugst

DN | 22.02.2019

Norge kan hugge mer skog og samtidig oppfylle vedtatte klimamål, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Det er skognæringen tilfreds med.

Soyafri fôrfabrikk på Kvaleberg?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Heidi Lundeberg og Anja Bakken Riise (FIVH): Framtiden i våre hender gratulerer fôrsamvirket med den nye fabrikken i Stavanger. Men som FN påpeiker, avheng ei berekraftig framtid av at alle land utnyttar sine ressursar i matproduksjonen. Å redusere fôrimporten og basere husdyrfôr på norske ressursar, er ein viktig del av dette.

980 prosent flere havskilpadder enn før

NRK nyheter | 22.02.2019

Vern virker, viser en ny rapport. Loven om vern av truede sjødyr i USA har gjort at mange havskilpadder og sjøpattedyr ikke lenger er truede.

Botox og plastisk kirurgi er Vestens hijab

Minerva+ (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Sophie Louise Matlary: Vår vestlige feminisme hevder å kunne fremme likestilling for kvinner over hele verden. Det er i teorien fint, men umulig i praksis. En vestlig feministisk teori kan ikke passe alle kvinner.

Det einaste dei desperate foreldra visste, var at det var farlegare å bli att

Dagbladet (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Jarl Wåge: Eg blir ståande og sjå på den gebrekkelege armadaen. Ein av båtane full av vatn. I ferd med å synke. Dei cruisar ikkje akkurat på fyrste klasse, desse flyktningane.

Europa delt: Klimavenner i nord står mot innvandrermotstandere i sør før EU-valg

DN+ (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Kjetil Wiedswang: EU har aldri vært mer populært blant innbyggerne. Likevel kan EU-haterne gjøre et brakvalg i mai. Europa er delt ved Alpene.

Laveste innvandring til Norge på 12 år

Dagens perspektiv+ | 22.02.2019

Fødselsoverskuddet her til lands var i fjor på 14.300. Det er en nedgang på knapt 1600 fra året før og det minste tallet siden 2003. Innvandringen har gått ned hvert år siden toppårene 2011 og 2012 da den var på nærmere 80.000.

Minotenks Linda Noor får rasismeanklager fra sine egne

Resett | 22.02.2019

Et styremedlem i Minotenk mener hun er «med på å legitimere en ny praksis hos Statistisk sentralbyrå, hvor man driver med rasistisk kategorisering ved å også telle barnebarn av innvandrere som innvandrere». Det er  Umar Ashraf, styremedlem i Minotenk og Hasti Hamidi, styremedlem i Interfem og organisatorisk leder i Salam, som kommer med de harde beskyldningene mot Noor i Dagbladet. 

Viktig utspel om integrering

Dag og Tid+ (meninger) | 22.02.2019

Lederkommentar av Svein Gjerdåker: Frp har gjort framlegg om full stogg i busetjinga av flyktningar i Oslo. Linda Noor, leiar av den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, gjev delvis støtte til utspelet og skriv i Dagsavisen at ho vil ha ein lang pause i busetjinga av flyktningar i Oslo fordi integreringsproblema er så store i byen.

Norsk IS-terrorist vil dø for sekten i Syria

ABC nyheter | 22.02.2019

Norsk-svenske Michael Skråmo skal være villig til å dø i sluttkampene for IS-staten.

Knyttes til Paris-angrepet i 2015 – hevdes drept i siste IS-landsby

VG | 22.02.2019

Den franske jihadisten Fabien Clain, som knyttes til angrepene som drepte 130 i Paris i 2015, skal ifølge flere medier være drept i et bombeangrep i det aller siste IS-området. SDF sier til VG at de nå undersøker opplysningene.

Statlige selskaper i Kina slår alle rekorder

DN | 22.02.2019

For første gang på 40 år vokser statlige selskaper raskere enn private i Kina. Omsetning og resultater slo alle tidligere rekorder i 2018 – støttet av subsidier og sugerør inn i statskassen.

Kinas mest populære app gir poeng for å studere president Xis politikk

Dagsavisen | 22.02.2019

Under kulturrevolusjonen i Kina var Maos Lille Røde obligatorisk lesning. Nesten femti år senere, har Det kinesiske kommunistpartiet utviklet en ny måte å få folket til å lære om partiet og presidenten Xi Jinpings politikk på: Gjennom en app.