Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Menneskerettigheter
E-BIBLIOTEK: Menneskerettigheter
KFUK-KFUM Global
|
28.01.2015


I går møtte kvinner fra KFUK Sør-Sudan den norske utenriksministeren med en viktig beskjed. –Kvinner må få plass rundt forhandlingsbordet når konflikter skal løses.

RORG-samarbeidet
|
07.01.2015


- Vi skal være samstemte. Der vi støter på dilemmaer, skal det være tydelige at Norge er en sterk forsvarer av menneskerettighetene, skrev utenriksminister Børge Brende (H) da han før jul la fram regjeringens melding om menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

FOKUS
|
18.11.2014


Verdensbankens rammeverk for sosiale og miljømessige sikringsmekanismer skal fornyes. I et skriftlig innspill til Banken argumenterer FOKUS for hvorfor kjønnsperspektivet må styrkes.

RORG-samarbeidet
|
30.06.2014


For snart 20 år siden vakte David Korten internasjonal oppmerksomhet med boka "Når storselskapene styrer verden". - En ny kolonialisme, kalte Eva Joly det i en kronikk i Dagens Næringsliv sist uke. Nå mener imidlertid stadig flere, inkludert IMF og FNs menneskerettighetsråd, at verden må ta grep for å få tilbake noe av styringen.

RORG-samarbeidet
|
04.04.2014


Utenriksminister Børge Brende (H) får bred støtte fra sivilsamfunnet for sitt initiativ til en ny melding til Stortinget om menneskerettigheter. I tillegg til å understreke at menneskerettigheter er mer enn ytrings- og forsamlingsfrihet peker imidlertid mange på at Norge også må feie for egen dør og etterlyser bl.a. oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Danmark lanserte sin strategi denne uka.

ForUM
|
19.03.2014


Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

RORG-samarbeidet
|
05.12.2013


Sjefstrateg Charles Robertson i Renaissance Capital varsler "afrikansk supervekst" på det som tidligere ble kalt "det håpløse kontinentet". Fordelingen av veksten kan det imidlertid synes å være verre med, ikke minst i Angola der norske oljeselskaper i stort monn bidrar til statskassa både der og her hjemme.

LLH
|
04.11.2013


Mens transkvinner kan glede seg over utvidede rettigheter, har et amerikansk forsøk på å fremme homorettigheter gjort homobevegelsen enda mer marginalisert enn før.

Regnskogfondet
|
30.09.2013


Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

FN-sambandet
|
25.06.2013


Han har vært fengslet, truet på livet og banket opp for å kjempe for bedre arbeidsforhold i diamantindustrien i Russland. Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter gikk i år til fagforeningsleder Valentin Urusov.

1 - 10 av 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter.  Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Artikler og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

På Amnesty International sitt nettsted  finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.


 

Forum for kvinner og utviklingspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. Her er det også en Flyktning ABC, med forklaring av begreper.

På Amnesty International sin side om dødsstraff finner du bakgrunnsinformasjon, nyheter og informasjon om aksjoner og kampanjer

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Temasider om  internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Organisasjonen kjemper internasjonalt for kvinners rettigheter, og særlig mot handel og seksuell utnyttelse av kvinner og barn. Du finner rapporter, forskning og fakta om menneskehandel på sidene

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandet (2011-2014).

Aricle 19. er en organisasjon som arbeider med å forsvare ytringsfriheten. På nettsidene finner en både bakgrunnsinformasjon, analyser og nyheter.

FN sine Resources for speakers sider inneholder fakta og bakgrunnsinformasjon om menneskerettigheter.

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Temasider om barnsrettigheter og barnekonvensjonen.

En oversikt med lenker til sentrale menneskerettighetsdokumenter på Amnesty International Norge sitt nettsted.


 

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket