Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.


Nyhetsbrev

Torget har et eget nyhetsbrev. Meld deg på her:


Kurs i Norge

 • Doktorgradskurs: 'Critical perspectives on NGOs in development'

  The objective of this interdisciplinary course is to critically analyse the changing role of NGOs in development, focusing especially on health and environment. Applications are invited from February, 2017. The application deadline is 31 March, 2017.

 • Zeroakademiet 2017

  Er du mellom 20-35 år og engasjert i klimapolitikk og klimaløsninger? ZERO tar nå imot søknader til Zeroakademiet 2017 og du har muligheten til å bli med! Søk innen 16. februar.

 • Monitorering & evaluering

  (1.- 2. mars 2017) Dette kurset fokuserer på hvordan man kan sette indikatorer og resultatmåling inn i et system for monitorering og evaluering for å sikre at data blir nyttiggjort til prosjektstyring og rapportering.

  Innledningsvis blir det en kort repetisjon av resultatstyring og indikatorer. Hovedfokuset vil deretter være på hvordan utvikle systemer for monitorering som er helhetlige, men ikke så omfattende at de ikke lar seg følge opp i praksis. Forholdet mellom den norske organisasjonen og sør-partnere vil være sentralt fordi det som regel vil være sør-partnere som er ansvarli-ge for datainnsamling og analyse. Evalueringsdelen av kurset vil introdusere såkalt «Utilisation-Focused Evalua-tion (UFE)» som er en modell som sikrere at evalueringer blir nyttige både for oss og sør-partner og ikke bare en pliktøvelse overfor donor. Fokuset er på å planlegge evaluering, skrive Terms of Reference og etterbruk av eva-luering, ikke på selv å gjennomføre evalueringen.

  Kurset ble også holdt i 2016. Kurset fikk gjennomsnittscoren 3,8 av 5 mulige fra deltakerne, noe som er bra, men ikke godt nok (over 4 er godt nok). Deltakerevalueringen ga mange konstruktive tilbakemeldinger om hvordan kurset kan forbedres, og årets kurs vil derfor:

  - Dekke færre tema og være mindre teoritungt

  - Gi mer rom for praktiske oppgaver, fordypning og læring av hverandres erfaringer og praktiske case

  - Mindre tid vil bli brukt på indikatorer, siden det er dekket i et eget kurs

   

  Info og påmelding:

  Telefon: 48 10 51 20

  E-post: trond.botnen@hushmail.com

   

  Sted: Møllergt. 12

  Påmelding innen: 20.2.

  Pris: 3.400 kr

  MER INFORMASJON OM KURSTILBUDENE FINNER DU HER

 • Indikatorer og resultatmåling

  (29. - 30. mars 2017) Dette kurset er et grunnkurs i hvordan måle resultater ved hjelp av indikatorer. Kurset begynner med en rask repetisjon av resultatkjeden og LFA (Logical Framework Approach) med vekt på hvordan skjelne mellom de ulike resultatnivåene (output-outcome-impact).

  Dette kurset er et grunnkurs i hvordan måle resultater ved hjelp av indikatorer. Kurset begynner med en rask re-petisjon av resultatkjeden og LFA (Logical Framework Approach) med vekt på hvordan skjelne mellom de ulike resultatnivåene (output-outcome-impact). Deretter ser vi på hvordan man kan utvikle indikatorer på de tre nivåene, med vekt på outcome-nivået. Vi ser på ulike typer indikatorer og diskuterer utfordringer med indikatorer i ulike typer prosjekter, bl.a. advocacy, empowerment, service delivery og capacity-building. Vi drøfter hvordan indikatorer kan utvikles i samarbeid med sør-partner og utfordringer med å samle inn og analysere indikatordata. Kurset vil være basert på deltakende, erfaringsorientert metodikk og én organisasjon vil presentere sitt arbeid med indikatorer.

  Kurset ble også holdt i 2016. Det fikk gjennomsnittscore på 4,6 av 5 mulige fra deltakerne og her er noen tilbake-meldinger fra deltakerevalueringen:

  - Det var en styrke at du (foredragsholder) selv har inngående praktisk erfaring med temaet (ikke kun teoretisk kunnskap) og kunne gi utdypende svar med praktiske og relevante eksempler fra egen organisasjon.

  - Jeg satte stor pris på blandingen av teori og konkrete eksempler, samt praktisk gruppearbeid hvor vi selv måtte bidra med løsninger.

  - Veldig nyttig å skjønne forskjellen på outcome og output, nå føler jeg jeg har det helt inne! All informasjon og jobbing med indikatorer var også veldig nyttig. Også veldig nyttig å bruke caser, særlig med de som hadde fått tilbakemelding fra Norad.

   

  Info og påmelding:

  Telefon: 48 10 51 20

  E-post: trond.botnen@hushmail.com

   

  Sted: Møllergt. 12

  Påmelding innen: 20. mars

  Pris: 3.400 kr

  MER INFORMASJON OM KURSTILBUDENE FINNER DU HER

 • Results-Based Management: LFA, OM & ToC

  (3.- 4. mai 2017) Dette todagerskurset gir en rask introduksjon (”speed dating”) til tre ulike verktøy for Results-Based Manage-ment (RBM) slik at man kan vurdere hva man vil fordype seg i seinere.

  Kurset gir en rask innføring i hovedele-mentene i LFA, som er det mest brukte verktøyet. Outcome Mapping (OM) har blitt mer kjent internasjonalt de siste årene, og egner seg bedre enn LFA for programmer som fokuserer mer på advocacy og empowerment enn på service delivery. Hovedstegene i OM vil bli forklart og utprøvd. Theory of Change (ToC) er nå også en del av Norads maler (de spør om tiltakets endringsteori), og kurset gir en innføring i bruk av ToC. Siste del av kurset gir en sammenligning av styrker og svakheter for de tre verktøyene og hvordan de kan kombineres. Vi vil også se på hvordan det som kommer ut av en OM- eller ToC-prosess kan tilpasses LFA-baserte resultatrammeverk slik at krav fra Norad og andre donorer kan oppfylles.

  Kurset ble holdt i 2016 og fikk gjennomsnittscoren 3,95 av 5 mulige av deltakerne. Kurset blir endret på bak-grunn av konstruktiv kritikk, det vil bl.a. bli brukt et gjennomgående case som deltakerne skal jobbe med og det blir mindre PowerPoint-presentasjon. Her er et par tilbakemeldinger fra deltakerevalueringen:

  - Very useful to get better knowledge and understanding of how to use LFA and ToC in our projects as I only had some practical experience before the training. Also good to get basic knowledge of OM as a better tool for planning advocacy efforts which may work better then LFA in the planning stages of a pro-jects.

  - I was new to all methods/tools. To me it was therefore very good with a review. I learned the most about LFA, as this is the one method I know a little from before. I also got a good insight into OM and ToC.

   

  Info og påmelding:

  Telefon: 48 10 51 20

  E-post: trond.botnen@hushmail.com

   

  Sted: Møllergt. 12

  Påmelding innen: 24.04

  Pris: 3.400 kr

  MER INFORMASJON OM KURSTILBUDENE FINNER DU HER

Kurs utenfor Norge

 • Theory of change essentials

  (28. februar 2017 - BOND) Keep hearing about theory of change but not quite sure what it is or how to use it? A growing number of organisations find that this way of understanding how change happens helps them focus on what really matters – their unique contribution to development.

 • Creating a Theory of Change

  (14. mars 2017 - BOND) A theory of change is a powerful tool that helps organisations and initiatives plan how they will create change, assess their effectiveness and communicate to stakeholders. Growing in popularity over the last decade, it is now used widely by charities, social enterprises, the public sector and gradually even by mainstream businesses who are recognising its potential.

 • Applying the Social Value Act

  (21. april og 16. juni 2017 - NEF Consultant) The Public Service (Social Value) Act 2012 requires all public authorities to consider how the services they commission will improve the social, environmental and economic wellbeing of communities. This one-day workshop will help all those involved in commissioning services to understand when and how to apply the Act, exploring the meaning of social value and how it can be integrated into commissioning and procurement cycles. Supported with best practice examples, participants will learn how to maximise the potential of the Act through practical implementation.