Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.


Nyhetsbrev

Torget har et eget nyhetsbrev. Meld deg på her:


Kurs i Norge

 • Results-Based Management: LFA, OM & TOC

  (7.-8. september) Dette todagerskurset gir en rask innføring i tre ulike verktøy for Results-Based Management (RBM) og avslutter med å se på hvordan de alle kan tilpasses Norads søknads– og rapporteringsformater.

  Logical FrameworkApproach (LFA) er det mest brukte verktøyet, og det Norad baserer sine maler på. Kurset gir en rask innføring i hovedelementene i dette, med vekt på analysene som går forut for oppbygging av LFA-matrisen (logframe). Outcome Mapping (OM) har blitt mer kjent internasjonalt de siste årene, og egner seg bedre enn LFA for programmer som fokuserer mer på advocacy og empowerment enn på service delivery. Hovedstegene i OM vil bli forklart og utprøvd. Theory of Change (ToC) er nå også en del av Norads maler (de spør om tiltakets endringsteori), og kurset gir en innføring i bruk av ToC både på organisasjonsnivå og program-/prosjektnivå.

  Siste del av kurset gir en sammenligning av styrker og svakheter for de tre verktøyene og hvordan de kan kombineres. Vi vil også se på hvordan det som kommer ut av en OM- eller ToC-prosess kan tilpasses LFA-baserte resultatrammeverk slik at krav fra Norad og andre donorer kan oppfylles.

  Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

  Sted: Møllergt. 12
  Påmelding innen: 29.08
  Pris: 3.400 kr

  MER INFORMASJON HER

 • Merverdi: Kapasitetsbygging av partner i Sør

  (12.-13. oktober) Det blir stadig sterkere fokus på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitetsbygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sør-partner.

  Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.

  Tilnærmingene og verktøyen som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.

  Bergdis Joelsdottir (tidl. NHF og Atlas-alliansen, nå Redd Barna) vil gjesteinnlede om sine erfaringer med kapasitetsbygging og bruk av Atlas-alliansens verktøy for dette.

  Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

  Sted: Møllergt. 12
  Påmelding innen: 03.10
  Pris: 3.400 kr

  MER INFORMASJON HER

 • Free online course in occupational health (fra 17. oktober)

  (Universitetet i Bergen) This six week free online course developed by researchers at the University of Bergen (UiB) in collaboration with researchers in Tanzania and Ethiopia, aims to prevent the development of diseases and injuries in workplaces in developing countries.

  All health personnel, as well as workers in labour inspection and management of the health services in development countries, will benefit from the course. It will also be relevant for health personnel in other parts of the world, providing an understanding of the occupational health-issues in development countries.

  Now there is a new chance to join, as the course runs again from October 17. 2016.

  MORE  INFORMATION HERE

Kurs utenfor Norge

 • Introduction to international development

  (Bond, 7.-8. september) Our unique introductory course has been completely revised to reflect the latest thinking and practice in international development. This course quickly brings you up to speed with the most important global issues and emerging debates.

 • Theory of change essentials

  (Bond, 19. september) Keep hearing about theory of change but not quite sure what it is or how to use it? A growing number of organisations find that this way of understanding how change happens helps them focus on what really matters – their unique contribution to development.

 • Theory of Change for Planning and Impact Assessment

  (17.  21. oktober, INTRAC) Interest in developing and using Theories of Change both for planning and assessing impact has grown rapidly over the last few years. Theories of Change can be set at different levels and are being used in a number of ways. At one end of the scale, they are pulled together by one person to support a programme proposal or a specific donor demand.

 • Organisational Development

  (24. - 28. oktober INTRAC) This course is designed for those who wish to use an organisational development approach to address complex organisational change, improve organisational performance and strengthen organisational learning. The course will enhance participant’s knowledge of organisational development and introduce a range of tools and models for ‘reading’ organisations and designing and facilitating successful processes of organisational change and development.

 • Advanced Partner Capacity Building

  (31. oktober - 4. november INTRAC): International development and civil society organisations have been working to support the capacity development of their partners in a variety of ways. Some have chosen to develop specific partner capacity building programmes, whilst others are integrating this support into their on-going sector or thematic programmes. Whichever approach is taken, there is a need to ensure appropriate support provision by tailoring initiatives towards the specific characteristics and needs of the partners. This course will provide an opportunity for experienced practitioners to strengthen their expertise in the design and implementation of partner capacity building programmes.