Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.


Nyhetsbrev

Torget har et eget nyhetsbrev. Meld deg på her:


Kurs i Norge

 • Kurs om innovasjon i utviklingssektoren

  (TINKR 2.-3. mai) Hvordan legge til rette for kreativitet, nytenking og innovasjon i utviklings- og humanitært arbeid? Kurset gir bedre forståelse for hvordan kreativitet og innovasjon passer for bistands- og humanitære organisasjoner. Kurset er delt inn i re bolker som hver tar for seg ulike perspektiver på innovasjon, alle med bistandssektoren som utgangspunkt.

 • Results-Based Management: LFA, OM & ToC

  (3.- 4. mai 2017) Dette todagerskurset gir en rask introduksjon (”speed dating”) til tre ulike verktøy for Results-Based Manage-ment (RBM) slik at man kan vurdere hva man vil fordype seg i seinere.

  Kurset gir en rask innføring i hovedele-mentene i LFA, som er det mest brukte verktøyet. Outcome Mapping (OM) har blitt mer kjent internasjonalt de siste årene, og egner seg bedre enn LFA for programmer som fokuserer mer på advocacy og empowerment enn på service delivery. Hovedstegene i OM vil bli forklart og utprøvd. Theory of Change (ToC) er nå også en del av Norads maler (de spør om tiltakets endringsteori), og kurset gir en innføring i bruk av ToC. Siste del av kurset gir en sammenligning av styrker og svakheter for de tre verktøyene og hvordan de kan kombineres. Vi vil også se på hvordan det som kommer ut av en OM- eller ToC-prosess kan tilpasses LFA-baserte resultatrammeverk slik at krav fra Norad og andre donorer kan oppfylles.

  Kurset ble holdt i 2016 og fikk gjennomsnittscoren 3,95 av 5 mulige av deltakerne. Kurset blir endret på bak-grunn av konstruktiv kritikk, det vil bl.a. bli brukt et gjennomgående case som deltakerne skal jobbe med og det blir mindre PowerPoint-presentasjon. Her er et par tilbakemeldinger fra deltakerevalueringen:

  - Very useful to get better knowledge and understanding of how to use LFA and ToC in our projects as I only had some practical experience before the training. Also good to get basic knowledge of OM as a better tool for planning advocacy efforts which may work better then LFA in the planning stages of a pro-jects.

  - I was new to all methods/tools. To me it was therefore very good with a review. I learned the most about LFA, as this is the one method I know a little from before. I also got a good insight into OM and ToC.

   

  Info og påmelding:

  Telefon: 48 10 51 20

  E-post: trond.botnen@hushmail.com

   

  Sted: Møllergt. 12

  Påmelding innen: 24.04

  Pris: 3.400 kr

  MER INFORMASJON OM KURSTILBUDENE FINNER DU HER

Kurs utenfor Norge

 • Applying the Social Value Act

  (21. april og 16. juni 2017 - NEF Consultant) The Public Service (Social Value) Act 2012 requires all public authorities to consider how the services they commission will improve the social, environmental and economic wellbeing of communities. This one-day workshop will help all those involved in commissioning services to understand when and how to apply the Act, exploring the meaning of social value and how it can be integrated into commissioning and procurement cycles. Supported with best practice examples, participants will learn how to maximise the potential of the Act through practical implementation.

 • Creating a Theory of Change

  (8. mai 2017 - NEF Consultant) A theory of change is a powerful tool that helps organisations and initiatives plan how they will create change, assess their effectiveness and communicate to stakeholders. Growing in popularity over the last decade, it is now used widely by charities, social enterprises, the public sector and gradually even by mainstream businesses who are recognising its potential.

 • Introduction to monitoring, evaluation and learning

  (9. mai 2017 - BOND)This one-day introduction is designed to increase your understanding of monitoring, evaluation and learning (MEL). It will stimulate ideas on how to design and implement monitoring and evaluation processes that strengthen accountability and learning, and so promote project, programme and strategy effectiveness. 

 • Advanced Monitoring and Evaluation

  (22. - 26. mai 2017 - INTRAC) This course builds on participants’ understanding and skills of how to develop sustainable and cost effective monitoring and evaluation processes and practices within their own projects, programmes and organisations.

 • Valuation and Proxies

  (20. juni 2017 - NEF Consultant) Assigning a value to outcomes is often, conceptually, the most challenging aspect of socio-economic analysis such as Social Return on Investment (SROI). Even if your background is in social research and evaluation, you may be unfamiliar with the approaches used to produce cost-benefit analysis in monetary terms.