E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359660

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (100)

UD: Menneskerettigheter

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

Human Rights Watch

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter. Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Amnesty International

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Freedom House

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

Amnesty International Norge

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.

Hvor hender det? Menneskerettane i praksis

Hva er menneskerettene og hvordan blir de sikret og brøtte i dag? Hvor hender det? 24. oktober 2017

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Nord-sør-biblioteket: Hvilket land bryter menneskerettighetene mest

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvilket land som bryter menneskerettighetene mest. Her kan du lese svaret.

Menneskerettighetsbloggen

Formålet med MRbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

norsk

Nord-sør-biblioteket: Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene

Les svar på sprørsmål om ulike menneskerettigheter og om det er mulig å rangere dem.

UN: Human Rights

FN sine Resources for speakers sider inneholder fakta og bakgrunnsinformasjon om menneskerettigheter.

Hvor hender det? Global helse - både menneskerett og utanrikspolitikk

De siste årene har helse blitt et både viktigere og vankeligere spørsmål i internasjonal politikk. Hvor hender det? 5. desember 2012.

norsk

NORAD: Menneskerettigheter

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Hvor hender det? Menneskerettighetene - er for alle

Generelt om menneskerettigheter i Hvor hender det? 7. september 2009.

UD: Internasjonale menneskerettighetssystemer

Informasjon og oversikt om ulike internasjonale institusjoner som arbeider med menneskerettigheter.

Hvor hender det? Menneskerettighetene - også for næringslivet

Næringslivet sitt forhold til menneskerettigheter i Hvor hender det? 21. september 2009

Hvor hender det? Er reint miljø ein menneskerett?

Om koblingen mellom miljø og menneskerettigheter i Hvor hender det? 24. september 2012.

norsk

Raftostiftelsen

Raftostoftelsen deler blant annet ut en årlig menneskerettighets pris.

Den Norske Helsingforskomité

Nettstedet til Den Norske Helsingforskomité med informasjon om land hvor komiteen er særlig involvert og emner de arbeider med.

U.S. Dep of State: Human Rights Reports, Øst-Asia og Stillehavet

Rapporter om menneskerettigheter og relaterte emner, som det politiske system og rettsvesen, i ulike land fra Utenriksdepartementet i USA.

engelsk

Human Rights Watch: Honduras

På nettstedet til Human Rights Watch finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Honduras.

FN: Høykommissær for menneskerettigheter

Nettstedet har informasjon om menneskerettighetskonvensjonen, resolusjoner og andre dokumenter.

Human Rights Watch: Nicaragua

På nettstedet til Human Rights Watch finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Nicaragua.

Amnesty International: By Country (T-Z)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.


Amnesty International: By Country (P-S)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.   

Amnesty International: By country (L-O)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.  


Amnesty International: By country (H-K)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.

 

Human Rights Watch: Øst-Timor

Rapport fra Human Rights Watch om menneskerettigheter på Øst-Timor, og lenke til en samling med flere dokumenter om landet.

Human Rights Watch: Yemen

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Yemen på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Vietnam

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Vietnam på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Venezuela

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Venezuela på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: USA

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i USA på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Tunisia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Tunisia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Sør-Afrika

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sør-Afrika på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Syria

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Syria på nettstedet til Human Rights Watch.

Human rights Watch: Sudan

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sudan på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights watch: Sri Lanka

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sir Lanka på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Sierra Leone

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sierra Leone på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Saudi Arabia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Saudi Arabia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Rwanda

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Rwanda på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Peru

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Peru på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Pakistan

Temaside med artikler og rapporter fra Human Rights Watch om menneskerettigheter i Pakistan.

Human Rights Watch: Nigeria

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Nigeria på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Mexico

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Mexico på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Marokko

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Marokko på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Malaysia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Malaysia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Liberia

Artikler og rapporter om menneskerettigheter i Liberia fra Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Kenya

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Brasil på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Kambodsja

Rapport fra Human Rights Watch om menneskerettigheter i Kambodsja, og lenke til en samling med flere dokumenter om landet.

Human Rights Watch: Israel, okkuperte områder og Palestina

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Israel, okkupete områder og Palestina på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Iran

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Iran på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Irak

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Irak på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Indonesia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Indonesia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: India

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i India på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Haiti

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Haiti på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Guatemala

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Guatemala på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights watch: Europa og Sentral Asia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter. I høyre margen finner du lenker til hvert enkelt land i regionen.

Human Rights Watch: Etiopia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Etiopia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Eritrea

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Eritrea på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Egypt

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Den Demokratiske Republikken Kongo

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Cuba

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Colombia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Chile

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Burundi

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Burma

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Burma på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Brasil

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Brasil på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Argentina

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Argentina på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Angola

Temaside om Angola med artikler og rapporter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Algerie

Temaside om Algerie med artikler og rapporter på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Albania

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Albania på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Afghanistan

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Afghanistan på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Kina og Tibet

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Kina og Tibet på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Development Report 2000

2000 utgaven av UNDP sin Human Development Report har temaet menneskerettigheter og menneskelig utvikling. Rapporten legger vekt på økonomiske og sosiale rettigheter.

Bangladesh Human Rights Network

Organisasjonen ønsker å fremme menneskerettigheter i Bangladesh. Nettstedet har informasjon om menneskerettigheter i Bangladesh.

Amnesty International: By Country (C-G)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene


Amnesty International: By Country (A-B)

På Amnesty International sitt nettsted finner du et bibliotek. Der kan en finne årsrapportene, andre rapporter og artikler relatert til spesifikke land.

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Menneskerettigheter i Kina

Svar fra Nord-sør-biblitoteket på spørsmål om menneskerettigheter i Kina.

Hvor hender det? Nobels fredspris til Liu Xiabo

Hvor hender det? 29. november 2010.

Hvor hender det? Menneskerettighetshensyn under større press

Hvor hender det, 29. november 2004.

norsk

Freedomhouse: China

Temaside om menneskerettigheter i Kina med nyheter, rapporter og en frihetsvurdering av Freedomhouse

Amnesty International: Burkina Faso

Dokumenter og rapporter om Burkina Faso på Amnesty international sitt nettsted.

engelsk

Human Rights Watch: Somalia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Somalia på nettstedet til Human Rights Watch.

Amnesty international: Bahrain

Dokumenter og artikler om Bahrain på Amnesty international sitt nettsted.


Amnesty International: Ecuador

Rapporter, dokumenter og artikler om Ecuador på Amnesty international sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Burundi

Dokumenter, artikler og rapporter om Burkina Faso på Amnesty International sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Argentina

Dokumenter, artikler og rapporter om Argentina på Amnesty International sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Filippinene

Dokumenter, artikler og rapporter om Fillipinene på Amnesty International sitt nettsted.

Amnesty International: Brazil

Rapporter, dokumenter og artikler om Brasil på Amnesty international sitt nettsted.


engelsk

Amnesty International: El Salvador

Dokumenter, artikler og rapporter om El Salvador på Amnesty international sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Eritrea

Dokumenter, artikler og rapporter om Eritrea på Amnesty international sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Egypt

Dokumenter, artikler og rapporter om Egypt på Amnesty international sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Chile

Dokumenter, artikler og rapporter om Chile på Amnesty International sitt nettsted.

engelsk

Amnesty International: Algerie

Årsrapport og annen informasjon om menneskerettigheter i Algerie på Amnesty international sitt nettsted.

Amnesty International: Nepal

Årsrapport og annen informasjon om menneskerettigheter i Nepal på Amnesty international sitt nettsted.

Amnesty International: Armenia

Årsrapport om menneskerettigheter i Armenia på Amnesty international sitt nettsted. Klikk på navnet på landet for å finne nyheter og flere rapporter om landet.

engelsk

Amnesty International: Afghanistan

Årsrapport og annen informasjon om menneskerettigheter i Afghanistan på Amnesty international sitt nettsted. Klikk på navnet på landet for å finne nyheter og flere rapporter om landet.

engelsk

Amnesty: Tortur

Hva er tortur, og hvordan foregår det. Les mer om tortur på Amnesty Norge sin nettside.

norsk

Amnesty: Seksuell orientering og kjønnsidentitet

Artikler på norsk om seksuell orientering og menneskerettigheter på Amnesty international Norge sitt nettsted.

norsk