E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359621

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (13)

FN-sambandet: Konflikt og fred

Temasider om konflikt og fred på nettsidene til FN-sambandet.

UN: Peace and security

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted.

Hvor hender det? Hvordan forhindre borgerkig

FN vil øke innsatsen for å avverge at borgerkriger bryter ut. Men hva skal til for å løse denne vanskelige oppgaven? Hvor hender det? 20. november 2019.

norsk

Hvor hender det? Hva er Den afrikanske unionen?

Den afrikanske union er en av de største og viktigste regionale organisasjonene i verden, og framover vil unionen bli enda mer betydningsfull. Hvor hender det? 23. august 2020

norsk

SIPRI

Nettsidene til Stockholm International Peace Research Institute inneholder informasjon om instituttet sine prosjekter. Her finner du også mye bakgrunnsinformasjon og databaser med informasjon om våpenhandel, våpenproduksjon, militært forbruk og mye mer.

Hvor hender det? Utfordringar etter krig

Å skape fred og håndtere etterdønningen av krig og væpnet konflikt er noen av de mest sentrale utfordringene i vår tid. Hvor hender det? 15. november 2017.

norsk

Hvor hender det? Mer fred med kvinner

Når det bare sitter menn rundt forhandlingsbordet etter en krig, blir fredsavtalen skjørere. Hvor hender det 19. mars 2020.

norsk

Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjoner

I denne artikkelen ser vi på Mali, der konflikten har herja i seks år. Hvor hender det? 12. mars 2018.

norsk

Hvor hender det? Hvorfor er norske soldater i Irak?

Hva er grunnen til at det er norske soldater i Irak, og hva sier folkeretten om oppdraget? Hvor hender det? 28. august 2017

norsk

Internasjonal Politikk: Folkeretten og militær intervensjon

Folkeretten er tema for Internasjonal Politikk nr. 1 2014. Blant annet artikler om Folkrettens regler om militær maktbruk og Responsibility to protect i teori og praksis.

Peace Brigades International - Norge

PBI er en grasrotorganisasjon anerkjent av FN som skal sikre menneskerettigheter gjennom fred og konfliktløsning. I dag har PBI ledsagelsesprosjekter i Colombia, Mexico og Øst-Timor. Nettstedet har informasjon om PBI, organisasjonens aktiviteter og prosjektområdene.

UD: Fred og forsoning

På UD sitt nettsted finner du informasjon om norges bidrag til fred og forsoning.

Radar: FN som konfliktløser

Undervisningsider om FN som konfliktløser fra Cappelen og Damm. Her kan du laste ned et lite foredrag om FN rolle i fredsarbeid.