Verver for Leger Uten Grenser i TrondheimSiste nyheter fra partnere i Global

image.jpg

Bærekraftsjournalister hedret

RORG-samarbeidet | 11.01.2021

Journalister fra E24, Dagens Næringsliv og Dagbladet ble hedret for framifrå bærekraftsjournalistikk under et arrangementet i regi av forskergruppen medier, krig og konflikt (MEKK) ved jurnalistutdanningen på OsloMet, i samarbeid med RORG-samarbeidet, fredag 8. januar.

sdg-alle.jpg

Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene

ForUM | 11.01.2021

I sommer skal Norge rapportere til HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, om arbeidet med bærekraftsmålene nasjonalt. Mye gjenstår for å sikre en inkluderende og omfattende prosess.

SR1.jpg

Norges første uke i Sikkerhetsrådet

FN-sambandet | 12.01.2021

En flaggseremoni, utenriksministerens første tale til Sikkerhetsrådet, og et kongelig gjensyn markerte startskuddet for den hektiske perioden som venter.

markus-spiske-cUhssb9roaU-unsplash.jpg

Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet

ForUM | 11.01.2021

Fredag la regjeringen frem klimameldingen som er en plan med tiltak for hvordan Norge skal kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Til tross for mange gode tiltak konstaterer ForUM at meldingen ikke er ambisiøs nok til å nå målene Norge har satt seg internasjonalt.

Marit Glad II.jpg

Da korona-alarmen gikk

Flyktninghjelpen | 12.01.2021

Mars måned og en verden i krise. Fly stod på bakken, landegrenser var stengt. Hvordan skulle Flyktninghjelpen nå kunne gjøre jobben sin?

climate-change-1325882_1920-1024x679.jpg

ENDELIG ETT NYTT ÅR!

Digni | 05.01.2021

Koronaens år er over. Blir 2021 klimaets år? Mye tyder på at også 2021 blir preget av koronaen, men dette er året vi skal slå tilbake.

zhang-zhan-twitter.jpeg

Fortalte sannheten om pandemien - dømt til 4 års fengsel i Kina

Stefanusalliansen | 05.01.2021

Den kinesiske journalisten Zhang Zhan som dro til Wuhan i februar for å fortelle sannheten om utbruddet av korona-pandemien, er dømt til fengsel i fire år.

Mona best .jpg

Flaggseremoni for de nye medlemmene av FNs sikkerhetsråd

FN-sambandet | 05.01.2021

FNs sikkerhetsråd har fra januar 2021 fem nye medlemmer: Kenya, India, Mexico, Irland og Norge. Da er det tradisjon at landets flagg blir hengt opp utenfor Sikkerhetsrådet under en offisiell seremoni.

burundi_gavi_vaksine_08_foto_ken-opprann.jpg

God kommunikasjon er livsnødvendig under pandemier

Norad | 05.01.2021

Nettopp hvordan råd formidles til befolkningen under kriser kan ha stor betydning for hvorvidt rådene følges, viser tidligere evalueringer. Denne kunnskapen er viktig å bygge på under koronapandemien.

Kopi+av+Report_+Sexual+exploitation+through+digital+platforms+(2).png

Ny rapport om seksuell utnyttelse på digitale plattformer

Lightup | 14.12.2020

Fredag lanserte Lightup en helt fersk rapport om seksuell utnyttelse på digitale plattformer.

Jobb som frivillig?

Ønsker du å bidra til at flere innvandrere og flyktninger får brukt sin kompetanse? Bli mentor!

Søknadsfrist: Snarest

2021 kommer til å bli nok et tøft år for jobbsøkere i Norge, og derfor trenger vi flere mentorer! Ønsker du å bidra med tid og erfaring og gjøre en viktig innsats både for samfunnet og enkeltpersoner? Å være mentor innebærer å følge en innvandrer med høyere utdanning i seks måneder, og er både givende og lærerikt! For mer informasjon om mentorrollen og påmelding, les mer på våre nettsider:

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2021 søker frivillige

Søknadsfrist: 01.02.2021

Den 13. utgaven av HUMAN IDFF går av stabelen 1.-7. mars i Oslo. Vi søker nå frivillige som kan bidra til å skape en festival som gir meningsfulle opplevelser, økt kunnskap og som utfordrer perspektiver. Som frivillig jobber du enten før eller under festivaluka. Til gjengjeld får du blant annet gratis inngang på filmvisninger, og får være del av et engasjerende og inspirerende fellesskap.

HUMAN IDFF er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på aktuelle norske og internasjonale dokumentarer i kombinasjon med debatter, samtaler, seminarer og workshops, teater og konserter, med mer. Festivalen består av to konkurranseprogram og et mangfoldig filmprogram med fokus på menneskerettigheter og samfunnsspørsmål.

Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge søker styremedlemmer til Hovedstyret

Søknadsfrist: 29.01.2021

IUG fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske og internasjonale bistandsorganisasjoner. Hvert år gjennomføres en rekke oppdrag verden over, der kvalifiserte ingeniører og teknisk assistanse er IUG sitt bidrag. Oppdragene skal bidra til at bistandsprosjekter bygges på et solid faglig grunnlag, som gir økt bærekraft og samfunnsnytte. For å øke bevissthet og kompetanse rundt bistandsarbeid, støtter også IUG studenter som ønsker å skrive en masteroppgave innen utviklings- eller humanitær sektor, Master med Mening. IUG er tilknyttet Ingeniører Uten Grenser globalt, gjennom Engineers Without Borders (EWB).

IUGs hovedstyre utgjør organisasjonens øverste ledelsesorgan, og velges inn av Generalforsamlingen, som er organisasjonens høyeste myndighet. Hovedstyret har det fulle operative og økonomiske ansvaret for organisasjonens virksomhet.

Hovedstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, sistnevnte er tradisjonelt aktivt deltakende men uten stemmerett. Ditt ansvar som styremedlem i IUG vil være å jobbe sentralt som en del av hovedstyret samt yte støtte administrasjonen ved behov.