Environmental Programme OfficerSiste nyheter fra partnere i Global

PUSH felles NOR.jpg

«PUSH» - Om global boligkrise - hvordan den rammer byen - og oss alle

Habitat Norge | 16.09.2019

Konflikten mellom rettigheter og profitt er ledemotivet i en tankevekkende, ny dokumentarfilm – «PUSH» – produsert av den svenske filmskaperen Fredrik Gertten.

NUPI_I_Iverland_07-cropped-til-web-2019_system_liste_artikkel.jpg

Knuser myter om fornybar energi

NUPI | 16.09.2019

– Gamle og velkjente historier er både lettere å fortelle og lettere å forstå enn nye, sier Indra Øverland. Men det betyr ikke at de er riktige, ifølge forskeren, som har gått fire antakelser om fornybar energi og geopolitikk nærmere etter i sømmene.

829A5490-for-web.jpg

Ny rapport om løsninger på klimakrisen

Caritas Norge | 17.09.2019

Neste uke starter FNs Generalsekretær sitt ekstraordinære høynivåmøte for klimaet. Målet er klimahandling og høyere ambisjoner. Denne uken kom en ny rapport som viser at et klimatilpasset landbruk vil være en av de viktigste løsningene på klimakrisen.

9187-1.-Styringsgruppem-te-05.09.19-565x300-c.jpeg

Vi vil bevege Norge!

IEH | 16.09.2019

Av landets 3 000 offentlige virksomheter er det ytterst få som samarbeider om kontraktsoppfølging av etiske krav. Dette skal Etisk handel Norge endre med sitt revolusjonerende prosjekt som vil gi smart, effektiv og bærekraftig kontraktsoppfølging av etiske krav i risikoanskaffelser.

009_River in Agh Ghala.jpg

Millioner tvunget på i første halvdel av 2019

Flyktninghjelpen | 16.09.2019

Mer enn ti millioner mennesker ble fordrevet mellom januar og juni 2019, ifølge en ny rapport fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

ctep.jpeg

Argentina: Valgsjokk og en skakkjørt økonomi

Attac Norge | 12.09.2019

Onsdag 28. august blokkerte titusener av mennesker en av de største gatene i Buenos Aires. Kravet var tiltak mot den økende sulten og endringer i regjeringens kuttpolitikk.

DSC_2040_1.jpg

Flyktninguka 2019

Flyktninghjelpen | 09.09.2019

Lurer du på hvordan det er å leve et liv på flukt? Mellom 10.-20. september kan du besøke opplevelsessentre i Oslo, Bergen og Stavanger!

IMG_2786_1200_800.jpg

Å hindre en brann

Utviklingsfondet | 09.09.2019

Skal vi redde skogene må vi anerkjenne at skogbrenningene ikke bare fører til sult, fattigdom og miljøproblemer - den er også et resultat av dette.

amazonas-brann-gp650.jpg

Norge bidrar til avskoging i Brasil

FIVH | 09.09.2019

Den massive avskogingen i Brasil er et svar på voksende global etterspørsel etter jordbruksvarer og internasjonale investeringer. Norge bidrar til å gjøre det lønnsomt å rydde regnskog i Brasil.

9181-Mat--landbruk--skog--2--565x300-c.jpeg

Bærekraftig vannforvaltning i India

IEH | 09.09.2019

Overforbruk og forurensning av vann i produksjonsland er ett av mange risikoområder som kan påvirke norske virksomheters aktiviteter og lønnsomhet.

Jobb som frivillig?

Praktikant som kommunikasjonskoordinator

Søknadsfrist: 01.10.2019

ECPAT International er verdens største globale nettverk av organisasjoner som arbeider for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i alle dets former. ECPAT Norge ble stiftet i 2015 og representerer ECPAT International i Norge. Som en del av etableringen i Norge ønsker ECPAT å engasjere en praktikant i rollen som kommunikasjonskoordinator. Stillingen skal være med å bygge opp organisasjonens profil for å øke befolkningens kjennskap til ECPAT og vårt arbeid.

HVA INNEBÆRER STILLINGEN?

Stillingen skal jobbe med internt og eksternt kommunikasjonsarbeid overfor medlemmer, givere, samarbeidspartnere, media og samfunnet for øvrig.

Dette er en 6 måneders praktikantstilling med arbeidsbrøk fra 20-50% etter nærmere avtale. Tiltredelse ønskes så snart som mulig. ECPAT tilbyr fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor. Denne stillingen rapporterer direkte til kommunikasjon- og markedsansvarlig.
 

HOVEDOPPGAVENE VIL BLANT ANNET VÆRE:

 • Informere støttemedlemmer, samarbeidspartnere, media og samfunnet forøvrig om ECPATs prosjekter og politiske arbeid
 • Utarbeidelse av informasjons- og grafisk materiell, herunder drift av ECPAT sine nettsider og sosiale medier
 • Deltagelse i relevante prosjekter, nettverk og møteplasser som vedrører ECPATs informasjonsarbeid
   

HVEM ER DU?

Det er viktig at du identifiserer deg med ECPATs verdier og samfunnsoppdrag. Vi ønsker derfor at du har følgende erfaring og kompetanse:

 • Påbegynt relevant utdannelse innen journalistikk, mediefag etc. og/eller erfaring innen kommunikasjonsarbeid
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk
 • Beherske bruk av ulike dataverktøy
 • God vandel og høy integritet. Politiattest kreves for stillingen
 • Praktikantstillingen er ulønnet og ment for deg som ønsker praktisk arbeidserfaring ved siden av studiene
   

HVORDAN GÅR DU FREM FOR Å SØKE?

Om du vil bidra til ECPATs arbeid i Norge oppfordrer vi deg til å sende en søknad per e-post til post@ecpatnorge.no innen 1. oktober 2019. Vennligst legg ved din CV og en kort tekst om hvorfor du ønsker å bidra til ECPAT sitt samfunnsoppdrag. Alle som søker, vil få tilbakemelding.

Har du spørsmål ta kontakt med kommunikasjon- og markedsansvarlig Stian Fredrik Skalle på stianskalle@ecpatnorge.no.

Tiltredelse: Snarest

Brenner du for kreftsaken, og er god på spons, marked og har nese for gode handler? Vi trenger deg!

Søknadsfrist: Snarest

Brenner du for kreftsaken? Er du en god forhandler, en dealmaker med sans for gode tilbud? Vi ser etter en fremoverlent, utadvendt sponsoransvarlig til Kreftforeningens Stafett for livet Asker. Som sponsoransvarlig vil du representere Kreftforeningen i møte med lokalt nærings- og foreningsliv.

Vi trenger frivillige til å:

 • Ha kontakt med lokalt nærings- og foreningsliv
 • Skaffe støttespillere til stafetten
 • Tenke kreativt rundt spons og avtaler
 • Bidra til rekruttering av frivillige til spons
 • Koordinere sponsorgruppen
 • Delta i møter for ledergruppen
 • Takke alle bidragsytere i etterkant

Når og hvor:

13. – 14. juni på Vollen i Asker

Hva går engasjementet ut på?

Kreftforeningens Stafett for livet er verdens største frivillige arrangement for kreftsaken, og arbeidet starter nå! Som sponsoransvarlig vil du bli en del av en ledergruppe som jobber fortløpende opp mot arrangementet den 14. - 15. juni 2020. Du vil også få koordineringsansvar for en gruppe frivillige som også skal jobbe med spons. Denne gruppen er det ønskelig at du hjelper til med å rekruttere til. Du vil ha full støtte fra Kreftforeningens distriktskontor i arbeidet, og representere Kreftforeningen i møter og samtaler med potensielle partnere. Ikke la denne muligheten for å gjøre en virkelig forskjell gå fra deg! Ta kontakt i dag!

Du vil få opplæring i Kreftforeningens Stafett for livet og det å være frivillig.

Ta kontakt på jorgen.lysa@kreftforeningen.no eller 995 02 631

Internship markedsføring

Søknadsfrist: Snarest

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne være interessert i å bistå som intern innen markedsføring. AMV har sitt hovedkontor i Arendal, og det er en fordel om du bor i nærområdet. Det er likevel ikke et krav da arbeidsoppgavene kan utføres eksternt. Vi har behov for bistand rundt 3-4 dager i måneden, noe som også kan variere (mer eller mindre) fra måned til måned.

Dette er et ulønnet internship for studenter. Det er samtidig likevel mulig å søke dersom du ikke lenger er student.
 

Blant oppgavene er:

 • Utvikling av markedsføringsstrategier og kampanjer
 • Bistå i utvikling av markedsføringsmateriale (f. eks. presentasjoner, brosjyrer, bannere, flyere, salgsartikler)
 • Bistå i å finne nye markeder for donorer
 • Assistere med å identifisere markedsføringsbehov og etablering av markedsføringsrutiner
 • Deltagelse i styremøter ved behov

 

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen markedsføring, kommunikasjon eller liknende felt (minst 1 år)
 • Erfaring med bruk av sosiale medier til kampanjer og analyse er en fordel
 • Du klarer å jobbe selvstendig og effektivt
 • Du er pålitelig og svært detalj- og løsningsorientert
 • Du er flytende i norsk og engelsk skriftlig
 • Du er klar for mange forskjellige oppgaver på tvers av mange forskjellige områder
 • Du har en sterk interkulturell forståelse, med forståelse og respekt for både individ og fellesskap.

 

Hva du kan oppnå ved å bidra:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst og på den måten sikre flere unge utdannelse
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet

 

Er du interessert? Send din CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no snarest, der du også opplyser om hvorfor du ønsker å bistå AMV

A Million Voices er en liten ideell organisasjon med et stort hjerte og et fokus på grasrota. Vi har et årsbudsjett på rundt kr 170.000 og drives helt på frivillig basis uten ansatte. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram for barn og unge fra vanskeligstilte områder i Manila på Filippinene, og vi har fokuserer spesielt på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

Internship prosjektassistent

Søknadsfrist: Snarest

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne være interessert i å bistå som intern innen prosjektassistanse. AMV har sitt hovedkontor i Arendal, og det er en fordel om du bor i nærområdet. Det er likevel ikke et krav da arbeidsoppgavene kan utføres eksternt.  Vi har behov for bistand rundt 3-4 dager i måneden, noe som også kan variere (mer eller mindre) fra måned til måned.

Dette er et ulønnet internship for studenter. Det er samtidig likevel mulig å søke dersom du ikke lenger er student. Denne stillingen vil ha vekt på AMV sitt stipendprogram, med rom for fleksibilitet ift behov som kan dukke opp fortløpende.
 

Blant oppgavene er:

 • Forberede og utarbeide informasjonspakker til stipendsponsorer (tre ganger i året).
 • Skrive prosjektrelaterte artikler for sosiale medier og nettsiden
 • Bistå i koordinering med lokalkontoret på Filippinene
 • Bistå ved donor- og internrapporteringer, samt evalueringer
 • Assistere i utviklingen av nye og/eller forbedre eksisterende prosjekter
 • Deltagelse i styremøter ved behov

 

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen utviklingsstudier, utviklingsledelse, sosialt arbeid eller annet samfunnsfaglig felt (minst 1 år)
 • Erfaring med frivillig arbeid er en fordel
 • Du er pålitelig og svært detalj- og løsningsorientert
 • Du er flytende i norsk og engelsk skriftlig
 • Du har en sterk interkulturell forståelse, med forståelse og respekt for både individ og fellesskap.
 • Du er i stand til å holde fokus og utføre oppgaver, til tross for potensielle komplekse saker der du kan få innblikk i vanskelige livssituasjoner.

 

Hva du kan oppnå ved å bidra:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke eksisterende og nye prosjekter
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst og på den måten sikre flere unge utdannelse
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet


Er du interessert? Send din CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no snarest, der du også opplyser om hvorfor du ønsker å bistå AMV

A Million Voices er en liten ideell organisasjon med et stort hjerte og et fokus på grasrota. Vi har et årsbudsjett på rundt kr 170.000 og drives helt på frivillig basis uten ansatte. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram for barn og unge fra vanskeligstilte områder i Manila på Filippinene, og vi fokuserer spesielt på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

Internship regnskapsassistent

Søknadsfrist: Snarest

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne være interessert i å bistå som intern innen regnskap. AMV har sitt hovedkontor i Arendal, og det er en fordel om du bor i nærområdet. Det er likevel ikke et krav da arbeidsoppgavene kan utføres eksternt.Vi har behov for bistand rundt 3-4 dager i måneden, noe som også kan variere (mer eller mindre) fra måned til måned.

Dette er et ulønnet internship for studenter. Det er samtidig likevel mulig å søke dersom du ikke lenger er student.
 

Blant oppgavene er:

 • Månedlig regnskapsføring for AMV i Norge (Excel)
 • Månedlig kontroll av utgifter og kvitteringer for prosjekter på Filippinene (jf. godkjent budsjett)
 • Bistå i den finansielle koordinasjonen med lokalkontoret på Filippinene
 • Assistere med budsjettstyring og analyse
 • Assistere med oppfølgning og etablering av økonomirutiner, samt generell økonomistyring
 • Deltagelse i styremøter ved behov

 

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen regnskap eller økonomi (minst 1 år)
 • Du har erfaring med regnskapsarbeid
 • Du klarer å jobbe selvstendig og effektivt
 • Du er pålitelig og svært detalj- og løsningsorientert
 • Du er flytende i norsk og engelsk skriftlig
 • Du har kjennskap til gjeldende lovgivning for regnskap og økonomistyring
 • Du har en sterk interkulturell forståelse, med forståelse og respekt for både individ og fellesskap.


Hva du kan oppnå ved å bidra:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst, og på den måten sikre flere unge en utdanning
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet


Er du interessert? Send din CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no snarest, der du også opplyser om hvorfor du ønsker å bistå AMV

A Million Voices er en liten ideell organisasjon med et stort hjerte og et fokus på grasrota. Vi har et årsbudsjett på rundt kr 170.000, og drives helt på frivillig basis - uten ansatte. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram for barn og unge fra vanskeligstilte områder i Manila på Filippinene, og vi fokuserer spesielt på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

Bli med i sommerleirkomiteen for Akershus Røde Kors' sommerleir for ungdom 2020

Søknadsfrist: 22.09.2019

Akershus Røde Kors arrangerer sommerleir for ungdom 2020 og søker frivillige til sommerleirkomité.