Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel! 

Ledige stillinger i multilaterale institusjoner

OECD
IEA
UNESCO

OECD, IEA og UNESCO er alle viktige multilaterale institusjoner med hovedkontor i Paris. Utenriksdepartemenetet oppfordrer nordmenn til å søke ledige stillinger i disse organisasjonene. Trykk på logoene for å lære mer om karrieremuligheter og å få oversikt over ledige stillinger.

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Amnesty International Norge
Publisert: 03.03.2021

Konsulentoppdrag - Kartleggingsprosjekt: Datagigantene og menneskerettigheter

Søknadsfrist: 14.03.2021
Framtiden i våre hender
Publisert: 03.03.2021

Jobbe for miljø og rettferdighet i sommer? - Verver

Søknadsfrist: 14.03.2021
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Publisert: 03.03.2021

Spesialkonsulent

Søknadsfrist: 16.03.2021
Forandringsfabrikken Stiftelse
Publisert: 02.03.2021

Kunnskapsinnhenter

Søknadsfrist: 20.03.2021
Noragric
Publisert: 02.03.2021

PhD scholarship within International Environment and Development Studies

Søknadsfrist: 06.04.2021
Noragric
Publisert: 02.03.2021

PhD scholarship within International Environment and Development Studies

Søknadsfrist: 06.04.2021
Norges Røde Kors
Publisert: 02.03.2021

Rådgiver Ledelsesstøtte (vikariat ut januar 2022)

Søknadsfrist: 14.03.2021
Amnesty International Norge
Publisert: 02.03.2021

Innholdsprodusent

Søknadsfrist: 16.03.2021
Amnesty International Norge
Publisert: 02.03.2021

Teamleder Telemarketing

Søknadsfrist: 15.03.2021
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 01.03.2021

Analytiker CRM

Søknadsfrist: 16.03.2021
OSSE-sekretariatet/ Wien
Publisert: 25.02.2021

Consultant – National Focal Points for Austria, Italy and Germany (3 stillinger)

Søknadsfrist: 07.03.2021

Mer informasjon her:  https://jobs.osce.org/vacancies/consultant-national-focal-points-austria-italy-and-germany-vnsecc01608   

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

Save the Children Norway (Redd Barna)
Publisert: 25.02.2021

Senior Adviser Education

Søknadsfrist: 10.03.2021
Norges Røde Kors
Publisert: 25.02.2021

Rådgiver Ledelsesstøtte (vikariat ut mars 2022)

Søknadsfrist: 14.03.2021
WWF Verdens naturfond
Publisert: 25.02.2021

Ansvarlig for offentlige bistandsmidler

Søknadsfrist: 07.03.2021
WWF Verdens naturfond
Publisert: 25.02.2021

Seniorrådgiver bærekraftige hav

Søknadsfrist: 14.03.2021
WWF Verdens naturfond
Publisert: 25.02.2021

Seniorrådgiver bærekraftig finans

Søknadsfrist: 07.03.2021
Redd Barna
Publisert: 24.02.2021

To faste stillinger som seniorrådgiver utviklingspolitikk

Søknadsfrist: 07.03.2021
Norwegian Refugee Council
Publisert: 23.02.2021

Global Finance Adviser

Søknadsfrist: 10.03.2021
Digni
Publisert: 23.02.2021

Fagrådgiver (vikariat)

Søknadsfrist: 15.03.2021
Norges Røde Kors
Publisert: 22.02.2021

Frivillighetskoordinator 100% fast stilling

Søknadsfrist: 07.03.2021
Hordaland Røde Kors
Publisert: 22.02.2021

KOMMUNIKASJONS- OG INNTEKTSLEDER

Søknadsfrist: 10.03.2021
Fellesrådet for Afrika
Publisert: 22.02.2021

Ledig vikariat som rådgiver i Fellesrådet for Afrika

Søknadsfrist: 07.03.2021

Vil du jobbe som rådgiver i en organisasjon som Er du opptatt av utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Fellesrådet søker nå etter en som kan fylle rollen som rådgiver i en 100%-stilling i et vikariat på 7 måneder. Fellesrådet for Afrika er en solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjon som jobber med å spre nyansert informasjon om afrikanske tematikker. Dette gjør vi gjennom produksjon og formidling av informasjon, deltakelse i nettverk, politisk påvirkningsarbeid og faglig samarbeid med afrikanske partnere. Du vil også jobbe sammen med organisasjonens styre og vår frivilligbase på 50-60 frivillige.

 

Rådgivers hovedoppgaver:

  ·      Ansvar for Fellesrådets månedlige seminarrekke Afrika Nå, samt hovedansvar for øvrige eksterne arrangement.

  ·     Kommunikasjonsarbeid herunder innsalg til media, kronikker og annet pressearbeid.

 ·   Ansvar for dialog med og oppfølging av de frivillige i organisasjonen, samt planlegging av rekrutteringsmøter eksternt og kurs/skolering internt.

·     Ansvar for oppdatering av organisasjonens sosiale medier og hjemmeside.

·     Eksternt rettet arbeid knyttet til relevante politiske tematikker i samarbeid med daglig leder.

·      Ansvar for Fellesrådets medlemsarbeid og medlemssystem.

 

Ønsket erfaring og egenskaper:

·         Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer.

·        Erfaring med kommunikasjonsarbeid i sosiale medier og digitale plattformer.

·        Erfaring med frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og strukturert vil vektlegges.

·        Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

·        Relevant høyere utdanning er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for fravær av dette.

·        Engasjement for og kunnskap om ulike afrikanske tematikker, samt kjennskap til norsk politikk og utviklingsdebatt er en fordel.

·         Erfaring fra medlemssystem er en fordel

 

Fellesrådet er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.


Ønsket tiltredelse: juli 2021, eller etter avtale.

Arbeidssted: Vi holder til i lyse og nye lokaler i Oslo sentrum, Mariboesgate 13.

Lønn etter avtale. Fleksibel arbeidstid og avspaseringsordning.


Søknadsfrist: Søknad og CV sendes innen 7. mars på e-post: stilling@afrika.no
Nærmere informasjon om stillingen kan fås hos rådgiver Hilde Hunnålvatn, på telefon 97749594 eller epost: hilde@afrika.no eller styreleder Ingrid Næss Holm på epost: ingrid.naess.holm@gmail.com

Fellesrådet for Afrika
Publisert: 22.02.2021

Ledig vikariat som daglig leder i Fellesrådet for Afrika

Søknadsfrist: 07.03.2021

Vil du lede en organisasjon som brenner for kunnskap om utvikling, politikk og menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet? Da kan du være den vi er på utkikk etter. Fellesrådet for Afrika søker nå etter en som kan fylle rollen som daglig leder i en 100%- stilling i et vikariat på 9 måneder. Fellesrådet for Afrika er en solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjon som utfordrer forhold og strukturer som hindrer rettferdig utvikling på og for det afrikanske kontinentet. Dette gjør vi gjennom produksjon og formidling av informasjon, deltakelse i nettverk, politisk påvirkningsarbeid og faglig samarbeid med afrikanske partnere.

Daglig leders hovedoppgaver:
* daglig drift, inkludert administrasjon, økonomi og personalansvar
* ledelse av sekretariatets 3 ansatte
* følge opp målsetningene definert i avtaleverk, handlingsplan og strategi
* kontakt med organisasjonens tilskuddsgivere og rapportering til disse
* representere organisasjonen i faglige sammenhenger og nettverk
* arbeide tett opp mot politiske myndigheter og medier

Ønsket erfaring og egenskaper:
* erfaring med administrasjon og økonomistyring
* erfaring med prosjektoppfølging, søknadsskriving og rapportering
* erfaring med regnskapssystem er en fordel
* gode lederegenskaper og -erfaring, gjerne erfaring med personalledelse
* organisasjonserfaring og strategisk tankesett
* det er en fordel med engasjement for og kunnskap om relevante tematikker på det
  afrikanske kontinentet
* relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 

Daglig leder må regne med noe kveldsarbeid og noe reisevirksomhet avhengig av koronasituasjonen.

Fellesrådet er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsket tiltredelse: juli 2021, eller etter avtale
Arbeidssted: Vi holder til i lyse og nye lokaler i Oslo sentrum, Mariboesgate 13
Lønn etter avtale
Fleksibel arbeidstid og avspaseringsordning.

Søknadsfrist: Søknad og CV sendes innen 7. mars på e-post: stilling@afrika.no
Nærmere informasjon om stillingen kan fås hos daglig leder Aurora Nereid, på telefon 97899748 eller epost: aurora@afrika.no eller fra styreleder Ingrid Næss Holm på epost: ingrid.naess.holm@gmail.com

Norec
Publisert: 22.02.2021

Programrådgivar

Søknadsfrist: 14.03.2021
FN-sambandet
Publisert: 22.02.2021

Rådgiver

Søknadsfrist: 12.03.2021
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid
Publisert: 22.02.2021

GBV Programme Manager - Somalia

Søknadsfrist: 07.03.2021
Plan International Norge
Publisert: 19.02.2021

Senior Grants Controller

Søknadsfrist: 14.03.2021
Ingeniører uten grenser
Publisert: 19.02.2021

3D-modellering av maskiner

Søknadsfrist: 14.03.2021
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid
Publisert: 19.02.2021

Operations Manager - Zambia

Søknadsfrist: 05.03.2021
KFUK-KFUM Norge
Publisert: 19.02.2021

Daglig leder til KFUK-KFUM Vestfold og Telemark

Søknadsfrist: 14.03.2021
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn
Publisert: 18.02.2021

Koordinator (assistent) till generalsekreterarens kontor

Søknadsfrist: 08.03.2021
Leger Uten Grenser Norge (MSF)
Publisert: 17.02.2021

Evaluation & Capitalisation Manager

Søknadsfrist: 10.03.2021
Norec
Publisert: 16.02.2021

Kommunikasjonsrådgivar

Søknadsfrist: 08.03.2021
Ingeniører uten grenser
Publisert: 16.02.2021

Faggruppeleder Vann og Sanitær

Søknadsfrist: 10.03.2021
ADRA Norway
Publisert: 16.02.2021

Monitoring/Evaluation and Education Specialist for final study, SEAQE Sahel

Søknadsfrist: 12.03.2021

ADRA Norway is looking for monitoring and evaluation, and education specialist candidates or firms to design the final evaluation study of the Norad-funded education programme SEAQE Sahel, in Mali and Niger. The deadline for submitting the evaluation study is 12 March 2021.

A more detailed terms of reference is found here: https://www.adranorge.no/2021/02/monitoring-evaluation-and-education-specialist-for-final-study-seaqe-sahel/

 

The Norwegian Red Cross (NorCross)
Publisert: 15.02.2021

Community Health Delegate- ICRC, Burkina Faso

Søknadsfrist: 07.03.2021
OSSEs SMM/ Kyiv
Publisert: 15.02.2021

HEAD, GENERAL SERVICES (P5)

Søknadsfrist: 19.03.2021

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/head-general-services-vnsmup01164

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSSEs SMM/ Kyiv
Publisert: 15.02.2021

HEAD, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (P5)

Søknadsfrist: 19.03.2021

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/head-human-resources-management-vnsmup01165

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSSEs SMM/ Kyiv
Publisert: 15.02.2021

HEAD, FINANCE AND BUDGET (P5)

Søknadsfrist: 19.03.2021

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/head-finance-and-budget-vnsmup01163    

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSSEs SMM/ Kyiv
Publisert: 15.02.2021

DIRECTOR OF ADMINISTRATION AND FINANCE (D1)

Søknadsfrist: 19.03.2021

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/director-administration-and-finance-vnsmup01161

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

OSSEs SMM/ Kyiv
Publisert: 15.02.2021

CHIEF MEDICAL OFFICER (P5)

Søknadsfrist: 19.03.2021

Mer informasjon her: https://jobs.osce.org/vacancies/chief-medical-officer-vnsmup01162   

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.

TV-aksjonen Plan International Norge 2021
Publisert: 15.02.2021

Koordinator i Vestland

Søknadsfrist: 12.03.2021
TV-aksjonen Plan International Norge 2021
Publisert: 12.02.2021

Koordinator til Akershusområdet i Viken

Søknadsfrist: 12.03.2021
TV-aksjonen Plan International Norge 2021
Publisert: 12.02.2021

Koordinator i Oslo

Søknadsfrist: 12.03.2021
NordForsk
Publisert: 12.02.2021

Rådgiver / Seniorrådgiver Det nordiske e-infrastruktur-samarbeidet (NeIC)

Søknadsfrist: 07.03.2021
ADRA Norge
Publisert: 11.02.2021

Evaluation of e-learning laboratories, SEAQE Sahel, Niger

Søknadsfrist: 05.03.2021

ADRA Norway is seeking a team of researchers for an evaluation of e-learning laboratories for our SEAQE Sahel program in Niger.

Applications should be submitted to ADRA Norway by 17:00 hrs Norwegian time on 05 March 2021.

A more detailed terms of reference is found here: https://www.adranorge.no/2021/02/evaluation-of-e-learning-laboratories-seaqe-sahel-niger/

TV-aksjonen Plan International Norge 2021
Publisert: 11.02.2021

Fylkesaksjonsleder i Innlandet

Søknadsfrist: 11.03.2021
Norwegian Refugee Council
Publisert: 11.02.2021

Controller NORCAP

Søknadsfrist: 05.03.2021
Nordregio (Stockholm)
Publisert: 10.02.2021

Head of GIS Department

Søknadsfrist: 07.03.2021
Impact Norway
Publisert: 01.02.2021

Oppdrag: Fornyelse av Nettsider for Impact Norway

Søknadsfrist: Snarest
Norec
Publisert: 23.01.2021

Trainee innan marknadsføring

Søknadsfrist: 15.03.2021
Norec
Publisert: 23.01.2021

Trainee innan internasjonal utvikling

Søknadsfrist: 15.03.2021

Jobb som frivillig?

Regnskapsassistent (frivillig)

Søknadsfrist: Fortløpende

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne vært interessert i bistå som frivillig regnskapsassistent. AMV har kontor i Arendal, men alt av oppgaver kan utføres eksternt. Vi har et årsbudsjett på rund kr 170.000, noe som vil si at det ikke er omfattende arbeidsmengde. Vi har behov for bistand tilsvarende et par dager i måneden.

Blant oppgavene er:

 • Regnskapsføring for AMV i Norge i Excel
 • Kontroll av utgifter og kvitteringer for prosjekter på Filippinene (jf godkjent budsjett)
 • Gi anbefalinger for forbedring av økonomirutiner og budsjettstyring
   

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen regnskap eller økonomi
 • Du har erfaring med regnskapsarbeid.
 • Du er svært detalj- og løsningsorientert.
 • Du er flytende i norsk og god i engelsk skriftlig.
 • Du har kjennskap til gjeldende lovgivning for regnskap og økonomistyring.
   

Hva kan du forvente:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst og på den måten sikre flere unge utdannelse
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet

Er du interessert? Send CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no.


AMV er en liten veldedighetsorganisasjon med et stort hjerte. Vi har ingen ansatte i Norge, og drives dermed helt på frivillig basis. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram på Filippinene som setter fokus på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

 

Ønsker du å bidra til at flere innvandrere og flyktninger får brukt sin kompetanse? Bli mentor!

Søknadsfrist: Snarest

2021 kommer til å bli nok et tøft år for jobbsøkere i Norge, og derfor trenger vi flere mentorer! Ønsker du å bidra med tid og erfaring og gjøre en viktig innsats både for samfunnet og enkeltpersoner? Å være mentor innebærer å følge en innvandrer med høyere utdanning i seks måneder, og er både givende og lærerikt! For mer informasjon om mentorrollen og påmelding, les mer på våre nettsider: