Stillinger

Ledige stillinger i internasjonale institusjoner

Verdensbanken
IFC/International Finance Corporation
Den afrikanske utviklingsbanken
Den asiatiske utviklingsbanken
Den Inter-amerikanske utviklingsbanken
Den europeiske utviklingsbanken
Den asiatiske infrastrukturbanken

Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no). Søk da vel! 

Ledige stillinger i multilaterale institusjoner

OECD
IEA
UNESCO

OECD, IEA og UNESCO er alle viktige multilaterale institusjoner med hovedkontor i Paris. Utenriksdepartemenetet oppfordrer nordmenn til å søke ledige stillinger i disse organisasjonene. Trykk på logoene for å lære mer om karrieremuligheter og å få oversikt over ledige stillinger.

Filtrering

Fast stilling
Vikariat
Oppdrag

Norge
Verden
Norwegian Refugee Council
Publisert: 18.09.2019

Head of Global Field HR

Søknadsfrist: 22.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 18.09.2019

Head of Unit Humanitarian Response and Resilience NORCAP

Søknadsfrist: 02.10.2019
Humanistforbundet
Publisert: 17.09.2019

Organisasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 10.10.2019

Administrasjon - markedsfører - SoME - kommunikasjon - medlemsvekst

Vil du bidra til å gjøre verden litt bedre. Som mener likhet, frihet og rettferdighet skal ligge til grunn for gode liv. Som tror på mennesker og at vi sammen kan skape en positiv verden. Humanistforbundet skal ha ti tusen nye medlemmer og du skal bidra til å spisse budskap.

Du er aktiv og produserer raskt artikler og blogg om humanisme og mennesker, fellesskap, utenforskap, verdispørsmål, det positive i livet, dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd, tro og tvil. Du vet hvordan du kan engasjere folk i alle aldre og skjønner hvordan aktiv bruk av video, bilde og tekst hører sammen.

Du er rå på SoME og vet at google, fb, insta, snap og tiktok er i konstant endring så der må du henge med. Du kommer gjerne med forslag på tema, tekst, bilder og video som kan fungere for å skape gode liv og flere medlemmer.

Du er villig til å lære administrative systemer og synes medlemsvekst og medlemspleie er viktige oppgaver. Svare på henvendelser, kontakt med med medlemmer og seremoniledere. Her kreves det ryddighet, struktur og tålmodighet. 

Humanistforbundet er en alternativt humanistisk organisasjon som inkluderer troende, tvilere og ateister. Vi vil inkludere “folk flest” og alle som er humanister. Vi tilbyr og skal utvikle gode seremonier og viktige humanistiske verdier. Vi tilbyr gratis medlemskap og vi vet at det er over en million nordmenn som ikke er medlem eller stiller seg likegyldig til hvilket livssyn de tilhører. Vi arbeider IKKE mot religioner og mener religiøse, sosiale og økonomiske stengsler hindrer selvstendige gode mennesker. Vi jobber mot ekstremisme og fundamentalisme.

Noe for deg? Ta kontakt med Jan-Egil@humanistforbundet.no  på e-post og gi en kort beskrivelse av hva du har av relevant bakgrunn og erfaring. Personlige egenskaper og hva du brenner for og konkret er best på og kan produsere.

 

Søknadsfrist 10.10.2019

Lønn og start etter avtale     

www.humanistforbundet.no    

Ingeniører Uten Grenser
Publisert: 17.09.2019

Oppdrag fra Norge: System for innsamling av regnvann

Søknadsfrist: 22.09.2019
Flora Vidaregåande Skule - Norecprosjekt
Publisert: 17.09.2019

Vil du jobbe med entreprenørskap og yrkesopplæring i Malawi?

Søknadsfrist: 20.10.2019

Flora Vidaregåande Skule samarbeider med Nkhotakota Youth Organisation (NYO) kring fleire sosiale entreprenørskapsprosjekt i Nkhotakota District i Malawi. Norec finansierer 2 stillingar slik at vi kan skape betre bærekraft økonomisk, miljømessig og sosialt. Frå 17. februar 2020 søkjer vi ein driftig person som kan jobbe med vidare utvikling av NYO si satsing på yrkesutdanning og entreprenørskap.

Rådgjevaren innan entreprenørskap skal vidareutvikle eit karrieresenter for ungdom under yrkesfagutdanning. Årleg utdannar dei kring 100 ungdom innan sveising, skreddar/design, byggfag, elektro og IKT. Karrieresenteret tilbyr rådgjeving og utdanning innan entreprenørskap til alle elevane. Dei støttar dei også med å skaffe seg jobb, eller starte for seg sjølv under og etter studiet. I tillegg vil rådgjevaren bli involvert i drift av eit kultursenter som driv ein restaurant, musikkskule, teikne- og danseklassar. Dei arrangerer også Nkhotakota Music Festival årleg.

Malawi er også kalla «The Warm Heart of Africa» og er kjend for sitt vennlege folk og for ei stor vidde i naturopplevingar. Nkhotakota District har nær 400,000 innbyggarar og ligg ved breidda av Lake Malawi som er Afrikas 3. største innsjø. I kommunesenteret bur det kring 35,000 innbyggarar. Der finn du også ein innhaldsrik marknad, restaurantar, butikkar og kort veg til lodgar med flotte strender. Du disponerer eige hus med hage. Det her er ein unik muligheit for å lære meir om utviklingsarbeid og bistand i praksis.

 

Arbeidsoppgåver, rådgjevar entreprenørskap
 

·       Oppretthalde og etablere nettverk for NYO.

·       Knytte yrkesfagelevar til lærlingplassar.

·       Hjelpe yrkesfagelevar til å starte eigne bedrifter gjennom eit arbeidstreningssenter.

·       Involvert i inntektsskapande verksemd.

·       Koordinere aktiviteter ved Nkhotakota Cultural Centre

·       Planlegge og gjennomføre Nkhotakota Music Festival.

·       Etterarbeid etter heimkomst frå Malawi etter avtale.

 

 Kvalifikasjonar og eigenskapar, rådgjevar entreprenørskap:

 • Evne til å sjå moglegheiter og eit positivt livssyn.  
 • Resultatorientert og handlekraftig.
 • Evne og vilje til å tilpasse seg ein ny kultur.
 • Evne til å motivere seg sjølv og andre, også i motgang.
 • Evne til å vere sjølvgåande
 • Relevant utdanning eller erfaring knytt til eit eller fleire av fagfelta; utviklingsstudiar, entreprenørskap, økonomistyring, rettleiing, rådgjeving eller event-management.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
 • God engelsk munnleg og skriftleg.
 • Alder 22-35 år, jfr. Norecs retningslinjer.
   

Praktisk:

 • Kontrakt på 13 mnd, oppstart 16. februar 2020.
 • Løn etter Norecs satsar 15,000 kr/mnd.
 • Dekt reiseutgifter, oppstartsstipend, bustad og forsikringar i Malawi.
 • Atterhald om finansiering frå Norec.
 • Meir informasjon får du hos Vivian Norstrand, (tlf 908 35 519) eller hos Frida Ur som har stillinga i dag. Frida.ur@gmail.com.
 • Send søknad og CV innan 20. oktober til vivian.norstrand@sfj.no
Flora Vidaregåande Skule - Norecprosjekt
Publisert: 17.09.2019

Vil du jobbe som forretningsutviklar i eit solcelleselskap i Malawi?

Søknadsfrist: 20.10.2019

Flora Vidaregåande Skule samarbeider med Nkhotakota Youth Organisation (NYO) om ulike sosiale entreprenørskapsprosjekt i Nkhotakota District i Malawi. Norec finansierer 2 stillingar slik at vi kan skape betre bærekraft økonomisk, miljømessig og sosialt. Frå 17. februar 2020 søkjer vi ein driftig person som kan jobbe med vidare utvikling av NYO sitt datterselskap Kumudzi Kuwale Ltd.


Kumudzi Kuwale Ltd. («landsbylys») driv med sal, installasjon og service av solenergiløysingar i Malawi. Selskapet vart starta opp i 2013. Dei har 18 tilsette på hovudkontoret, 65 agentar som driv ladestasjon i eigen landsby. I tillegg driv selskapet med større installasjonsoppdrag. Vi treng ein person som er interessert i å lære om utviklingsarbeid i ein Afrikansk kontekst, samtidig med å utvikle selskapet vidare. Sjekk også heimesida deira for meir informasjon.

Malawi er kalla «The Warm Heart of Africa» og er kjend for sitt vennlege folk og for ei stor vidde i naturopplevingar. Nkhotakota District har nær 400,000 innbyggarar og ligg ved breidda av Lake Malawi som er Afrikas 3. største innsjø. I kommunesenteret bur det kring 35,000 innbyggarar. Der finn du også ein innhaldsrik marknad, restaurantar, butikkar og kort veg til lodgar med flotte strender. Du disponerer eige hus med hage.


Arbeidsoppgåver: Forretningsutviklar / Business Development Manager

·       Rådgjevar for dagleg leiar og økonomiansvarleg.

·       Personal- og resultatansvar for to butikkar og rurale ladestasjonar.

·       Førebu rapportar til styret i Kumudzi Kuwale i lag med leiinga.

·       Arbeide med styrking av forholdet mellom Kumudzi Kuwale og NYO

·       Koordinere donorar/investorar slik at vi får oppskalert ladestasjonsnettverket

·       Oppretthalde og etablere nettverk for Kumudzi Kuwale.
 

 • Etterarbeid etter heimkomst frå Malawi etter avtale.


Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Evne til å sjå moglegheiter og ha eit positivt livssyn.  
 • Evne til å ha ein rettleiande og delegerande leiarstil.
 • Resultatorientert med handlekraft.
 • Ha forståing for økonomien i eit selskap.
 • Evne og vilje til å tilpasse seg ein ny kultur.
 • Evne til å motivere seg sjølv og andre, også i motgang.
 • Relevant utdanning/erfaring knytt til fleire av fagfelta; leiing, entreprenørskap/forretningsutvikling, økonomi/administrasjon, fornybar energi.
 • Relevant teknisk bakgrunn innan elektro/solcelleteknologi, klima, energi/miljø er positivt men ikkje påkreva.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
 • Evne til å jobbe med engelsk som arbeidsspråk.
 • Alder 22-35 år, jfr. Norecs retningslinjer.


Praktisk:

 • Kontrakt på 13 mnd, oppstart 16. februar 2020.
 • Løn etter Norecs satsar 15,000 kr/mnd.
 • Dekt reiseutgifter, oppstartsstipend, bustad og forsikringar i Malawi.
 • Atterhald om finansiering frå Norec.
 • Meir informasjon får du hos Vivian Norstrand, (tlf 908 35 519) eller hos Kristian Viflot som har stillinga i dag. kristian@kumudzikuwale.com.
 • Send søknad og CV innan 20. oktober til vivian.norstrand@sfj.no
OSCE Secretariat
Publisert: 17.09.2019

Information Security Officer

Søknadsfrist: 11.10.2019
Ingeniører Uten Grenser
Publisert: 16.09.2019

Bygging av maskinprototype og testing av prosesser og produkter (plastgjenvinnig)

Søknadsfrist: 29.09.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 16.09.2019

Ledige praktikantplasser ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg våren 2020

Søknadsfrist: 30.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 16.09.2019

ICLA Programme Development Manager - Ukraine - Re-advertised

Søknadsfrist: 30.09.2019
Zabai
Publisert: 16.09.2019

Script writer – E-learning - Yangon, Myanmar

Søknadsfrist: 07.10.2019
Zabai
Publisert: 16.09.2019

Project Manager - Yangon, Myanmar

Søknadsfrist: 07.10.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 16.09.2019

Praktikant Yangon våren 2020

Søknadsfrist: 27.09.2019
UngOrg/UngInfo
Publisert: 15.09.2019

Ungdomsveileder

Søknadsfrist: 15.10.2019

UngOrg/UngInfo søker ungdomsveileder i fast 100% stilling 

Vil du bli en del av et engasjert og dyktig team av unge veiledere som jobber for å inspirere og være tilgjengelig for ungdom som trenger det? UngInfo leter nå etter en tålmodig og imøtekommende person som sammen med de andre ansatte på UngInfo vil jobbe med informasjonsformidling i Møllergata 3. Du vil ha hovedfokus på tema utdanning og jobb. Stillingen inngår i et team som består av tre ungdomsveiledere, to informasjonskonsulenter og en avdelingsleder. 
 

Vi ønsker deg som: 

 • Har utdanning innen sosialt arbeid eller lignende 

 • Har tålmodighet og trygghet i fortrolige veiledningssamtaler med ungdom. 

 • Liker å holde foredrag/kurs for ungdom. 

 • Er utadvendt og får energi av å møte nye mennesker. 

 • Har erfaring fra arbeid med ungdom og/eller frivillig arbeid og er motivert for å jobbe med informasjonsformidling og veiledning for ungdom.

 • Er initiativrik og interessert i å lære bort det du selv kan. 

 • Har et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom. 

 • Kan jobbe tett sammen med andre i et lite kontor med åpent landskap og samtidig jobbe selvstendig med egne ansvarsområder. 

 • Har erfaring med utdannings-/karriereveiledning 

Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner. 
 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Bemanne senteret og være tilgjengelig for både praktiske spørsmål og lengre veiledningssamtaler med ungdom. 

 • Lede og utvikle UngInfos kursvirksomhet knyttet til skoler og andre aktuelle arenaer. 

 • Promotere UngInfos tilbud gjennom stand på skoler, messer, festivaler og lignende.

 • Holde kurs og foredrag på skoler og andre relevante arenaer innen temaene utdanningsvalg og jobbsøking. 

 • Være en sparringspartner i forbindelse med nye prosjekter og videreutvikling av alle de ulike fokusområdene (jobb, bolig, utdanning m.m) 

 • Ukentlig besvare spørsmål knyttet til utdanning for spørretjenesten ung.no 

 

Vi tilbyr: 

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver 

 • Gode arbeidstidsordninger 

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 • Tariffavtale 

 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden er kr. 395 836)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres spesielt menn og deg med minoritetsbakgrunn til å søke. 

Arbeidstid er i utgangspunktet kl 09:30-17:00 på hverdager, og hver fjerde lørdag kl. 12:00-17:00. Noe kveldsarbeid må påregnes.

Send kortfattet søknad og CV som én samlet PDF på e-post til stilling@ung.info. Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju. 

Merk e-posten "Søknad ungdomsveileder UngInfo 2019". 

Søknadsfrist: 15. oktober 2019. 

Ønsket oppstart: desember 2019.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder ved UngInfo, Elene Karlsen Tjemsland (elene@ung.info) eller daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no). 

UngInfo er et informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år. På UngInfo får ungdom hjelp av dyktige og unge veiledere som alltid er tilgjengelige . UngInfo gir god og oppdatert informasjon tilpasset hver enkelts behov. Vi deler også informasjon om tilbudet vårt og holder kurs på skoler, messer og andre steder hvor ungdom er. UngInfo drives av Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) som er en paraplyorganisasjon for 61 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Det er 6 ansatte i UngInfo og 11 ansatte totalt i UngOrg. For mer informasjon, se nettsidene våre: www.unginfo.no og www.ungorg.no 

WFPNordic Office,Copenhagen
Publisert: 15.09.2019

Internship - Communications & Social Media Outreach (Norwegian Speakers)

Søknadsfrist: 29.09.2019
Strømme Foundation (SF)
Publisert: 13.09.2019

Programme Advisor

Søknadsfrist: 04.10.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 13.09.2019

Praktikantplass ved ambassaden i Kampala

Søknadsfrist: 29.09.2019
Changemaker
Publisert: 12.09.2019

Vi søker ny redaktør til Changemakermagasinet

Søknadsfrist: 22.09.2019

Har du lyst til å være med på å utvikle verdens beste magasin både på trykk og digitalt? Changemaker søker etter en engasjert og arbeidsvillig frivillig til jobben som redaktør for Changemakermagasinet for fjerde utgave i 2019, med oppstart snarest

Hver utgave honoreres med 5000 kr. Magasinet gis ut fire ganger årlig.

Changemaker er en av Norges største ungdomsorganisasjoner som jobber med utviklingspolitikk og er ungdomsorganisasjon til Kirkens Nødhjelp. Vi har rundt 1200 medlemmer fordelt over hele landet. Som en del av vårt informasjonsarbeid og medlemstilbud gir vi ut fire magasinet hvert kalenderår, som går ut til alle våre medlemmer samt samarbeidspartnere.
 

Hvordan organiseres oppgavene?

Som redaktør for Changemakermagasinet har du hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre produksjon av magasinet og publisering av artikler på nettsiden. Du vil ha ansvaret for å opprettholde og lede en redaksjon, koordinere ansvarsoppgaver, følge opp bidragsytere, skape og vurdere innhold (herunder samarbeide med Changemakers kommunikasjonsrådgivere, sentralstyre og politiske utvalg). I etterkant av utgivelser vil du ha ansvar for evaluering med sentralstyret før neste magasinrunde. Selv om rollen som redaktør i stor grad handler om å delegere og koordinere frivillige ressurser, vil det være en fordel om du liker å skrive.

Redaktørstillingen er en oppgave som passer fint å kombinere med studier, deltidsjobb eller frilanstilværelse. Arbeidsmengden er størst ukene før deadline, som gjerne er tre uker før publisering, men du forventes å gjøre en jevn innsats med møter og planlegging i god tid før deadline. Som redaktør for Changemakermagasinet får du verdifull erfaring i redaksjonell ledelse, utviklingsjournalistikk og organisasjonsarbeid. Du vil få en attest som dokumenterer arbeidet du har gjort.

Å være redaktør for Changemakermagasinet er en fantastisk mulighet til å jobbe med å spre engasjement, kunnskap om urettferdighet og tilby handlingsalternativer. Du får jobbe med flotte og engasjerende mennesker, og det er både lærerikt og gøy å lage magasiner for Changemaker.

På grunn av behov for tett samarbeid med sentralstyret, utvalg og kontoret er det en forutsetning at du bor nært Oslo. Journalistisk erfaring vil gi deg et fortrinn i søknadsprosessen. Det er også en fordel om du har tidligere erfaring fra Changemaker.
 

Arbeidsoppgaver: 

 • Lede og sette sammen redaksjonen til Changemakermagasinet
 • Planlegge og sette sammen Changemakermagasinet, og koordinere innholdet, og følge opp bidragsytere
 • Viderepublisere saker fra magasinet på Changemakers nettside
 • Evaluere magasinet

 

Vi ser etter deg som:

 • Er strukturert og trives med å jobbe mot deadlines
 • Trives med innholdsproduksjon og har et godt blikk for gode saker
 • Journalistisk erfaring er en fordel
 • Kjennskap til Changemaker er en fordel  

 

Vi tilbyr:

 • En spennende mulighet til å utforme vår medlemsmagasin 
 • God erfaring med redaksjonell ledelse og innholdsproduksjon
 • Arbeidssted i Kirkens Nødhjelps lokaler sentralt i Oslo
 • Et meget godt og engasjert arbeidsmiljø  

 

Hvordan søke?

Fristen for å søke er søndag 22. september.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Grafisk kommunikasjonsrådgiver Åsne Alstad Hanto på asne@changemaker.no, tlf 454 49 768

For å søke, send en kortfattet søknad (ca 1 side) og CV som PDF til vår personalepost på e-post til personal@changemaker.no. Merk emnefelt: “Søknad Redaktør”

Norwegian Refugee Council
Publisert: 12.09.2019

NORCAP is seeking Somali Speaking Election Security Advisor

Søknadsfrist: 02.10.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 12.09.2019

Auditor

Søknadsfrist: 09.10.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 12.09.2019

Environmental Programme Officer

Søknadsfrist: 09.10.2019
SAIH
Publisert: 11.09.2019

Anbud på regnskapsføring for SAIH

Søknadsfrist: 30.09.2019

SAIH gjennomfører nå anbudsrunde for regnskapsføring. Se anbudsforespørsel med nærmere beskrivelse av SAIH og oppdraget.

 

Anbudsfrist: 30. september 2019 kl 9.00.

 

Kontakt oss gjerne om dere har spørsmål: Rolf Wermundsen, e-post rolf.wermundsen@saih.no eller mobil  930 41 983

I perioden mandag 16/9 til og med fredag 27/9: Amulya Tuladhar, e-post amulya.tuladhar eller mobil 967 14 409.

Forandringsfabrikken
Publisert: 11.09.2019

Ledig engasjement: Vil du bidra til å forandre Norge med sosiale medier?

Søknadsfrist: Snarest
Framtiden i våre hender
Publisert: 11.09.2019

Kommunikasjonsrådgivere

Søknadsfrist: 20.09.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 11.09.2019

Arkivar i 60% fast stilling

Søknadsfrist: 30.09.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 11.09.2019

Network Management Officer

Søknadsfrist: 30.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 11.09.2019

Education Specialist - Region Asia, Europe & Latin America

Søknadsfrist: 02.10.2019
Utviklingsfondet
Publisert: 11.09.2019

CONSULTANCY: GENDER EVALUATION/ASSESSMENT

Søknadsfrist: 25.09.2019
Caritas Norge
Publisert: 11.09.2019

Agronom som vil redde liv

Søknadsfrist: 30.09.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 11.09.2019

Studentpraktikant ved Norges faste delegasjon til Den afrikanske union, Addis Abeba, våren 2020

Søknadsfrist: 01.10.2019
The OSCE Parliamentary Assembly (OSCE PA)
Publisert: 10.09.2019

Chief Diplomatic Advisor

Søknadsfrist: 07.10.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 10.09.2019

Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

Søknadsfrist: 29.09.2019
A Drop in the Ocean / Dråpen I Havet
Publisert: 10.09.2019

Tre ledige stillinger: Head of Operations, Project Coordinator Greece and Operations Coordinator Greece

Søknadsfrist: 25.09.2019

A Drop in the Ocean is a humanitarian organisation which provides immediate and direct aid to refugees and migrants on the run. The organisation’s goal is to provide support for forcibly displaced people, as well as to spread the word about the current situation for refugees and migrants. Where appropriate, our main focus is helping children and their mothers. A Drop in the Ocean was founded in September 2015 and since then we have coordinated the work of more than 6500 international volunteers to Greece.

A Drop in the Ocean coordinates volunteer field workers, and collects and distributes the necessary resources, equipment and financial support to provide immediate help when and where it is needed. We also organise a wide range of activities for people inside and outside the refugee camps where we work in Greece.

 

We are hiring, and have the following vacant positions available:

 1. Head of Operations

This Oslo-based role is overall responsible for A Drop in the Ocean´s operation in Greece as well as other areas where our services are needed and we will run our operations. Included in responsibilities will be the establishment of Emergency Response roster program.

Relevant background and qualifications;

 • University education within international relations and humanitarian field
 • Extensively experience from emergency response and humanitarian aid
 • Knowledge and experienced within grants, funding and sponsorships as well as reporting to partnering donors
 • Good knowledge of and experienced with setting up new operations within humanitarian sector
 • Experienced from running and being in charge of operations within the humanitarian sector working with refugees inside and near refugee camps

 

 1. Project Coordinator Greece

Based in Greece with responsibility for establishing, monitoring and evaluating all projects at our locations in Greece. In charge of advising and supporting our Project Coordinators at each location related to their projects inclusive of finances, donations, funding and daily operation. Preferred start date will be 1 October.

Relevant background and qualifications;

 • University education
 • Senior within project management and able to document excellent results
 • Reporting to donors
 • Experience from field work within humanitarian sector

 

 1. Operations Coordinator Greece

Based in Greece with responsibility for the day to day running and following up on people and activities at each of our locations. Interview and acceptance of potential Coordinators. Induction, training and mentoring of present Coordinators. Keeping an overview of finances at each location and follow up on strategic plans. Networking in Greece related to collaborators such as UNHCR, Greek authorities and NGOs. Focal point with regards to preparedness. Preferred start date will be 1 October.

Relevant background and qualification;

 • University education
 • Leadership skills and experiences from leading multicultural teams
 • Experience from field work within humanitarian sector

 

For all roles, we would like the applicants to be fluent in English, service minded, have good communication skills and to be experienced with problem solving. Knowledge of Greek is an advantage.

For further information or questions, contact our HR- and Emergency Manager, Birgit at +47 95 75 10 50 or by emailing birgit@drapenihavet.no.

If you have the right qualifications and are interested in applying for one or more positions, kindly send your CV and letter of motivation no later than 25 September to birgit@drapenihavet.no. Mark your email with the name of the position you are applying. 

 

www.drapenihavet.no

Redd Barna
Publisert: 10.09.2019

Seniorrådgiver utviklingspolitikk utdanning i krise

Søknadsfrist: 26.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 10.09.2019

Head of Global Field HR

Søknadsfrist: 22.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.09.2019

Head of Programme, Iran

Søknadsfrist: 23.09.2019
NVE
Publisert: 09.09.2019

Fagrådgiver til 1-2 års engasjement i Myanmar

Søknadsfrist: 06.10.2019
Ingeniører Uten Grenser
Publisert: 09.09.2019

Oppdrag i Zambia: Waste to Value

Søknadsfrist: 22.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 09.09.2019

Compliance and Risk Management Coordinator (national position)

Søknadsfrist: 23.09.2019
Utviklingsfondet
Publisert: 06.09.2019

Consultancy: Mid-Term Evaluation Assessment of Climate Adaptation and Rural Development (CARD) in Ethiopia (2017-2020)

Søknadsfrist: 20.09.2019
PRIO
Publisert: 06.09.2019

EU Adviser: Development and management of European research projects

Søknadsfrist: 06.10.2019
Danish Red Cross (DRC)
Publisert: 06.09.2019

Disaster Preparedness Delegate - Forecast based Financing

Søknadsfrist: ASAP
Utenriksdepartementet
Publisert: 06.09.2019

Praktikantopphold ved ambassaden i Bangkok

Søknadsfrist: 01.10.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 05.09.2019

Travel Officer

Søknadsfrist: 03.10.2019
OSCE Secretariat
Publisert: 05.09.2019

Expert to conduct a quality review of OSCE implementation of the Oracle HCM Learn solution

Søknadsfrist: 24.09.2019
OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
Publisert: 05.09.2019

Deputy Head, Human Dimension Department

Søknadsfrist: 01.10.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 05.09.2019

Regional Access Advisor Region, Asia, Europe & Latin America

Søknadsfrist: 26.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 05.09.2019

Consortium Monitoring and Evaluation Manager, Region East Africa & Yemen

Søknadsfrist: 20.09.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 04.09.2019

Coordinator Humanitarian Innovation

Søknadsfrist: 29.09.2019
Europeisk Ungdom
Publisert: 04.09.2019

Generalsekretær

Søknadsfrist: 24.09.2019

Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den Europeiske Union. Vi ønsker et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg jobber vi for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

Nå søker vi ny generalsekretær. Du vil i praksis fungere som daglig leder med et stort ansvar for å drive organisasjonen videre fremover. Vi lover deg en spennende og utviklende jobb med opplevelser i Norge og resten av Europa!
 

Generalsekretæren har ansvaret for:

 • Administrasjon: søknader, rapportering
 • Økonomi: budsjetter, regnskap, økonomistyring
 • Medlemsregister og medlemsoppfølging
 • Tilrettelegging og oppfølging av frivillige og lokallag
 • Prosjektoppfølging
 • Visuell profil og nettsidedrift
 • Arbeidsgiveransvar for ansatte

I tillegg deltar generalsekretær som observatør i arbeidsutvalget, sentralstyret og landsstyret. Stillingen krever en del kvelds- og helgearbeid. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med blant annet sentrale arrangementer.
 

Du har:

 • Kunnskap om regnskap og budsjett av betydelig størrelse
 • Erfaring fra informasjonsarbeid
 • Erfaring fra ledelse og det å gjennomføre prosjekter og arrangementer
 • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
   

Du er:

 • Engasjert tilhenger av norsk EU-medlemskap
 • Ansvarssøkende og initiativrik
 • God på å lage og følge rutiner
 • Nytenkende og kreativ

Vi oppfordrer unge mennesker til å søke på stillingen. Du må regne med helgearbeid og reisevirksomhet i forbindelse med sentrale arrangementer og møter, samt internasjonale seminarer. 

Søknadsfrist: 24 september. Intervjuer foregår i september og oktober.

Tiltredelse: 1 desember eller etter avtale.

Lønnstrinn: Mellom lønnstrinn 22-24 i statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Ingeborg Bastiansen på epost gensek(a)europeiskungdom.no

Søknad og CV sendes til gensek(a)europeiskungdom.no

Save the Children Norway (Redd Barna)
Publisert: 04.09.2019

Senior Adviser Child Protection

Søknadsfrist: 19.09.2019
Utenriksdepartementet
Publisert: 04.09.2019

Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Addis Abeba våren 2020?

Søknadsfrist: 01.10.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 03.09.2019

Area Manager - Venezuela - Bolivar State

Søknadsfrist: 23.09.2019
Norwegian Refugee Council
Publisert: 02.09.2019

ProCap seeks Senior Protection Advisors - ProCap

Søknadsfrist: 22.09.2019
Nordens institut i Grönland
Publisert: 02.09.2019

Direktör till Nordens institut i Grönland (Nuuk)

Søknadsfrist: 30.09.2019
Swedish Committee for Afghanistan
Publisert: 29.08.2019

Head of Civil Society & Capacity Development Unit

Søknadsfrist: 29.09.2019
CEMAsys.com AS
Publisert: 28.08.2019

Seniorselger (KAM) - Sverige

Søknadsfrist: 30.09.2019
Norges Røde Kors
Publisert: 22.08.2019

Rådgiver i Humanitære programmer

Søknadsfrist: 19.09.2019
U.S. Mission to Norway
Publisert: 21.08.2019

Funding Opportunity – Regional Model NATO Conference

Søknadsfrist: 27.09.2019
 1. Description: Notice of Funding Opportunity (NOFO) – Model NATO

The U.S. Embassy, Public Affairs Section in Oslo is soliciting proposals for a grant/cooperative agreement that meets the specifications stated in Section V from legally-recognized non-profit, non-governmental organizations and institutions that meet U.S. and Norwegian technical and legal requirements to develop and implement public diplomacy programs. Information about the Public Affairs Section can be found at https://no.usembassy.gov

 

 1. Federal Award Information

Funding Opportunity Title: Model NATO

Award amounts: Awards may range from a minimum of $25,000 and should not exceed $45,000.

Funding Opportunity Number: DOS-OSLO-PAS-NOFO-FY20-1

CFDA Number: 19.040

Funding Instrument Type: Grant or Cooperative Agreement

 

 1. Background

U.S. Embassy Oslo wants to increase young Norwegians’ understanding of the importance of the transatlantic alliance, especially NATO organizational operations and security policy and the way in which it enhances regional security and stability for Norway and Europe.  Through this project, the embassy seeks to create a Model NATO simulation program for university-level students in Norway.  We aim to increase knowledge of NATO, Norway’s role as the Northern Flank, related geo-political security issues among Norway’s university students.

 

 1. Program Goals

The goals of this funding opportunity are to:

 1. Strengthen understanding of NATO among young people (18-25), through a Model NATO simulation program in 2019-2020.
 2. Build awareness of the importance NATO plays in promoting peace, security and stability in the region through greater knowledge and understanding of geo-politics, security issues, and regional connectivity.

 

 

 1. Program Description and Requirements

The U.S. Embassy seeks proposals to create a series of a “Model NATO” simulation programs with university-level student participation in three to five cities across Norway.  The simulation programs should have an educational component that increases knowledge and understanding of NATO operations and organizational structure and is followed by a practical Model NATO simulation exercise.

If possible, we suggest coordinating with similar university-level programs in the Nordic-Baltic countries.  The target population in Norway should be university students interested in domestic and international security and interested in learning more about NATO, especially students involved in political and international affairs organizations. The project should culminate in a final Model NATO conference in Oslo in Spring/Summer of 2020 and allow participants to partake in simulated discussions on NATO security issues.

Proposals should include the following elements:

 1. Overview of proposed project;
 2. Narrative that covers the facilitation of a series of Model NATO simulations in 3-5 Norwegian cities, culminating in one large regional gathering in Oslo in Spring/Summer 2020, and a description of how the project will increase understanding of NATO’s organizational structure and critical policy issues among participants;
 3. Marketing plan for recruiting participants and generating interest in the project;
 4. Background of implementing organization, including key project leaders;
 5. List of any proposed partners, including their role in the project;
 6. Official letters of support from any proposed partners;
 7. Media and outreach plan, including traditional and social media;
 8. Budget;
 9. Expected outcomes, including any potential follow-on activities;
 10. Monitoring and evaluation plan (grantee will be responsible for submitting a detailed monitoring and evaluation plan for all components of the program, including the submission of a final wrap-up report upon completion of the program series);
 11. Samples of previous related work executed successfully by the grant applicant;

 

 1. Organization contact information;

Successful applicant(s) will be required to register in the U.S. Government’s “System for Award Management” database, or SAM: sam.gov. Applicants should note if they are already registered in SAM.

 

 1. Application Procedures and Deadline

Proposals should be submitted via email no later than September 27, 2019 to OsloIRC@State.gov with “NOFO Proposal: Model NATO” in the subject line. Questions should be directed to the same email address.

 

 1. Grantor Contact Information:          

If you have difficulty accessing the full announcement electronically, please contact: U.S. Embassy Oslo, Public Affairs Office

U.S. Mission to Norway
Publisert: 21.08.2019

Funding Opportunity – Arctic Youth Entrepreneurship

Søknadsfrist: 27.09.2019
 1. Description: Notice of Funding Opportunity (NOFO) – Arctic Youth Entrepreneurship

The U.S. Embassy, Public Affairs Section in Oslo (PAS Oslo) is soliciting proposals for a grant/cooperative agreement that meets the specifications stated in Section II from legally-recognized non-profit, non-governmental organizations that meet U.S. and Norwegian technical and legal requirements to develop and implement public diplomacy programs as specified by Section II below. Information about the Public Affairs Section can be found at  https://no.usembassy.gov/

 

 1. Federal Award Information

Funding Opportunity Title: Arctic Youth Entrepreneurship

Award amounts: Awards may range from a minimum of $15,000 and should not exceed $24,000.

Funding Opportunity Number: DOS-OSLO-PAS-NOFO-FY20-3

CFDA Number: 19.040

Funding Instrument Type: Grant or Cooperative Agreement.

 

 1. Background

The Arctic region is experiencing a period of unprecedented change that is increasing interest in economic opportunities in the region.  The United States is committed to continuing its engagement in the Arctic through diplomatic outreach, engagement, and cooperation so as to ensure a peaceful, stable, and economically prosperous region.  To this end, the United States is interested in supporting activities and efforts that promote sustainable economic development.  The U.S. Embassy Oslo is currently seeking proposals for projects that increase the capacity of Arctic communities in the United States and Norway to address challenges common to both countries, contribute to greater prosperity in the region, and increase access to entrepreneurship and related educational opportunities for those who live there, particularly indigenous peoples and youth.

 

 1. Program Goal

The goals of this funding opportunity are to:

 1. Promote greater access to entrepreneurship and related educational opportunities for young professionals who live in the Arctic regions of the United States and Norway.
 2. Build the capacity of Arctic communities in the United States and Norway to address shared challenges related to youth entrepreneurship and education.
 1. Program Description and Requirements

The Public Affairs Section of the U.S. Embassy Oslo seeks proposals for a project aimed at increasing prosperity in the Arctic through youth entrepreneurship.  The project should address realistic challenges that affect local communities, especially youth, in both countries with regard to entrepreneurship and educational opportunities.  Proposed programming could include knowledge exchange between young Arctic professionals in Norway and the United States.

The grant recipient should have experience managing projects related to technical, economic, youth, and/or social challenges in the Arctic region.  PAS Oslo will coordinate with the grantee on final arrangements, including geographical location, participants, and related matters.  The grantee will be responsible for managing all logistical elements of the program.

Successful proposals will need to include the following elements in their project submission on official letterhead:

 1. An overview of the proposed project;
 2. Background of organization, including key project leaders;
 3. Implementation strategy, including planned activities, timeline, target audience, and any proposed additional partners;
 4. Budget;
 5. Description of how proposed project meets the Program Goal;
 6. Suggested amplification activities, including traditional and social media;
 7. Expected outcomes, including any potential follow-on activities;
 8. Monitoring and evaluation plan;
 9. Samples of previous related work executed successfully by the grant applicant;
 10. A final report upon project completion;
 11. Organization contact information;
 12. Successful applicant(s) will be required to register in the U.S. Government’s “System for Award Management” database, or SAM: www.sam.gov. Applicants should note if they are already registered in SAM.

 

 1. Application Procedures and Deadline

Proposals should be submitted via email no later than September 27, 2019 to OsloIRC@State.gov with “NOFO Proposal: Arctic Youth Entrepreneurship” in the subject line. Questions should be directed to the same email address.

 

 1. Grantor Contact Information:          

If you have difficulty accessing the full announcement electronically, please contact: U.S. Embassy Oslo, Public Affairs Office

U.S. Mission to Norway
Publisert: 21.08.2019

Funding Opportunity – “America: Watch the Facts!” U.S. Governance Videos

Søknadsfrist: 27.09.2019

 

 1. Description: Notice of Funding Opportunity –(NOFO) “America: Watch the Facts!” U.S. Governance Videos

The U.S. Embassy, Public Affairs Section in Oslo is soliciting proposals for a grant/cooperative agreement that meets the specifications stated in Section V from legally recognized non-profit, non-governmental organizations and institutions that meet U.S. and Norwegian technical and legal requirements to develop and implement public diplomacy programs. Information about the Public Affairs Section can be found at https://no.usembassy.gov/.

 

 1. Federal Award Information

Funding Opportunity Title: U.S. Governance Videos

Award amounts: Awards may range from a minimum of $25, 000 and should not exceed $35,000

Funding Opportunity Number: DOS-OSLO-PAS-NOFO-FY20-2

CFDA Number: 19.040

Funding Instrument Type: Grant or Cooperative Agreement

 

 1. Background

The U.S. Embassy in Oslo wants to raise awareness among young Norwegians on U.S. governance and political systems.  Through this project, the embassy wants to create a YouTube show called “America: Watch the Facts!” for the Norwegian public targeting youth age 15-21. The aim of this project is to increase knowledge and understanding of the American system of governance and politics during the 2020 election cycle among Norwegian youth, including the functions of three branches of government, U.S. elections procedures, and related topics and history.

 

 1. Program Goals

The goals of this funding opportunity are to:

 1. Strengthen the understanding of U.S. system of governance, through innovative, episodic digital content for the target demographic (youth in Norway age 15-21).
 2. Use short video formats as a means of reaching youth with engaging and innovative content that is both appropriate and entertaining.


 

 1. Program Description and Requirements

The U.S. Embassy is seeking proposals to develop content for either production or subcontracted production of a series of 15-25 episodes of short-form innovative video content with a playtime of 2-5 minutes each for online publication. The content should appeal to youth in Norway between the ages of 15 and 21, with the goal of the project being to increase knowledge and understanding of the American system of governance and politics among this target audience.  While the proposal should be in English, the final video content should be in the Norwegian language.

Successful proposals will need to include the following elements in their project submission on official letterhead:

 1. Background of implementing organization, including key leaders and any proposed additional partners;
 2. An overview of the proposed content relating to U.S. governance for each of the videos, including format;
 3. Logline, one-sheet, series bible;
 4. Pilot script for the first installment;
 5. Samples of content previously produced or subcontracted for production by the grant applicant;
 6. Letters of support from partner organizations, if applicable;
 7. Budget;
 8. Timeline of project milestones;
 9. Project narrative – planned activities;
 10. Strategy for distribution of content to target audience;
 11. Monitoring and evaluation plan;
 12. A final report upon project completion;
 13. Organization contact information;
 14. Successful applicant(s) will be required to register in the U.S. Government’s “System for Award Management” database, or SAM: www.sam.gov. Applicants should note if they are already registered in SAM.

 

 1. Application Procedures and Deadline

Proposals should be submitted via email no later than September 27, 2019 to OsloIRC@State.gov with “NOFO Proposal: America: Watch the Facts!” in the subject line. Questions should be directed to the same email address.

 

 1. Grantor Contact Information:          

If you have difficulty accessing the full announcement electronically, please contact: U.S. Embassy Oslo, Public Affairs Office

Hordaland Røde Kors
Publisert: 07.08.2019

Aktivitetskoordinator Lokal Tilrettelegging

Søknadsfrist: 22.09.2019

Jobb som frivillig?

Praktikant som kommunikasjonskoordinator

Søknadsfrist: 01.10.2019

ECPAT International er verdens største globale nettverk av organisasjoner som arbeider for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i alle dets former. ECPAT Norge ble stiftet i 2015 og representerer ECPAT International i Norge. Som en del av etableringen i Norge ønsker ECPAT å engasjere en praktikant i rollen som kommunikasjonskoordinator. Stillingen skal være med å bygge opp organisasjonens profil for å øke befolkningens kjennskap til ECPAT og vårt arbeid.

HVA INNEBÆRER STILLINGEN?

Stillingen skal jobbe med internt og eksternt kommunikasjonsarbeid overfor medlemmer, givere, samarbeidspartnere, media og samfunnet for øvrig.

Dette er en 6 måneders praktikantstilling med arbeidsbrøk fra 20-50% etter nærmere avtale. Tiltredelse ønskes så snart som mulig. ECPAT tilbyr fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor. Denne stillingen rapporterer direkte til kommunikasjon- og markedsansvarlig.
 

HOVEDOPPGAVENE VIL BLANT ANNET VÆRE:

 • Informere støttemedlemmer, samarbeidspartnere, media og samfunnet forøvrig om ECPATs prosjekter og politiske arbeid
 • Utarbeidelse av informasjons- og grafisk materiell, herunder drift av ECPAT sine nettsider og sosiale medier
 • Deltagelse i relevante prosjekter, nettverk og møteplasser som vedrører ECPATs informasjonsarbeid
   

HVEM ER DU?

Det er viktig at du identifiserer deg med ECPATs verdier og samfunnsoppdrag. Vi ønsker derfor at du har følgende erfaring og kompetanse:

 • Påbegynt relevant utdannelse innen journalistikk, mediefag etc. og/eller erfaring innen kommunikasjonsarbeid
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk
 • Beherske bruk av ulike dataverktøy
 • God vandel og høy integritet. Politiattest kreves for stillingen
 • Praktikantstillingen er ulønnet og ment for deg som ønsker praktisk arbeidserfaring ved siden av studiene
   

HVORDAN GÅR DU FREM FOR Å SØKE?

Om du vil bidra til ECPATs arbeid i Norge oppfordrer vi deg til å sende en søknad per e-post til post@ecpatnorge.no innen 1. oktober 2019. Vennligst legg ved din CV og en kort tekst om hvorfor du ønsker å bidra til ECPAT sitt samfunnsoppdrag. Alle som søker, vil få tilbakemelding.

Har du spørsmål ta kontakt med kommunikasjon- og markedsansvarlig Stian Fredrik Skalle på stianskalle@ecpatnorge.no.

Tiltredelse: Snarest

Brenner du for kreftsaken, og er god på spons, marked og har nese for gode handler? Vi trenger deg!

Søknadsfrist: Snarest

Brenner du for kreftsaken? Er du en god forhandler, en dealmaker med sans for gode tilbud? Vi ser etter en fremoverlent, utadvendt sponsoransvarlig til Kreftforeningens Stafett for livet Asker. Som sponsoransvarlig vil du representere Kreftforeningen i møte med lokalt nærings- og foreningsliv.

Vi trenger frivillige til å:

 • Ha kontakt med lokalt nærings- og foreningsliv
 • Skaffe støttespillere til stafetten
 • Tenke kreativt rundt spons og avtaler
 • Bidra til rekruttering av frivillige til spons
 • Koordinere sponsorgruppen
 • Delta i møter for ledergruppen
 • Takke alle bidragsytere i etterkant

Når og hvor:

13. – 14. juni på Vollen i Asker

Hva går engasjementet ut på?

Kreftforeningens Stafett for livet er verdens største frivillige arrangement for kreftsaken, og arbeidet starter nå! Som sponsoransvarlig vil du bli en del av en ledergruppe som jobber fortløpende opp mot arrangementet den 14. - 15. juni 2020. Du vil også få koordineringsansvar for en gruppe frivillige som også skal jobbe med spons. Denne gruppen er det ønskelig at du hjelper til med å rekruttere til. Du vil ha full støtte fra Kreftforeningens distriktskontor i arbeidet, og representere Kreftforeningen i møter og samtaler med potensielle partnere. Ikke la denne muligheten for å gjøre en virkelig forskjell gå fra deg! Ta kontakt i dag!

Du vil få opplæring i Kreftforeningens Stafett for livet og det å være frivillig.

Ta kontakt på jorgen.lysa@kreftforeningen.no eller 995 02 631

Internship markedsføring

Søknadsfrist: Snarest

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne være interessert i å bistå som intern innen markedsføring. AMV har sitt hovedkontor i Arendal, og det er en fordel om du bor i nærområdet. Det er likevel ikke et krav da arbeidsoppgavene kan utføres eksternt. Vi har behov for bistand rundt 3-4 dager i måneden, noe som også kan variere (mer eller mindre) fra måned til måned.

Dette er et ulønnet internship for studenter. Det er samtidig likevel mulig å søke dersom du ikke lenger er student.
 

Blant oppgavene er:

 • Utvikling av markedsføringsstrategier og kampanjer
 • Bistå i utvikling av markedsføringsmateriale (f. eks. presentasjoner, brosjyrer, bannere, flyere, salgsartikler)
 • Bistå i å finne nye markeder for donorer
 • Assistere med å identifisere markedsføringsbehov og etablering av markedsføringsrutiner
 • Deltagelse i styremøter ved behov

 

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen markedsføring, kommunikasjon eller liknende felt (minst 1 år)
 • Erfaring med bruk av sosiale medier til kampanjer og analyse er en fordel
 • Du klarer å jobbe selvstendig og effektivt
 • Du er pålitelig og svært detalj- og løsningsorientert
 • Du er flytende i norsk og engelsk skriftlig
 • Du er klar for mange forskjellige oppgaver på tvers av mange forskjellige områder
 • Du har en sterk interkulturell forståelse, med forståelse og respekt for både individ og fellesskap.

 

Hva du kan oppnå ved å bidra:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst og på den måten sikre flere unge utdannelse
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet

 

Er du interessert? Send din CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no snarest, der du også opplyser om hvorfor du ønsker å bistå AMV

A Million Voices er en liten ideell organisasjon med et stort hjerte og et fokus på grasrota. Vi har et årsbudsjett på rundt kr 170.000 og drives helt på frivillig basis uten ansatte. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram for barn og unge fra vanskeligstilte områder i Manila på Filippinene, og vi har fokuserer spesielt på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

Internship prosjektassistent

Søknadsfrist: Snarest

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne være interessert i å bistå som intern innen prosjektassistanse. AMV har sitt hovedkontor i Arendal, og det er en fordel om du bor i nærområdet. Det er likevel ikke et krav da arbeidsoppgavene kan utføres eksternt.  Vi har behov for bistand rundt 3-4 dager i måneden, noe som også kan variere (mer eller mindre) fra måned til måned.

Dette er et ulønnet internship for studenter. Det er samtidig likevel mulig å søke dersom du ikke lenger er student. Denne stillingen vil ha vekt på AMV sitt stipendprogram, med rom for fleksibilitet ift behov som kan dukke opp fortløpende.
 

Blant oppgavene er:

 • Forberede og utarbeide informasjonspakker til stipendsponsorer (tre ganger i året).
 • Skrive prosjektrelaterte artikler for sosiale medier og nettsiden
 • Bistå i koordinering med lokalkontoret på Filippinene
 • Bistå ved donor- og internrapporteringer, samt evalueringer
 • Assistere i utviklingen av nye og/eller forbedre eksisterende prosjekter
 • Deltagelse i styremøter ved behov

 

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen utviklingsstudier, utviklingsledelse, sosialt arbeid eller annet samfunnsfaglig felt (minst 1 år)
 • Erfaring med frivillig arbeid er en fordel
 • Du er pålitelig og svært detalj- og løsningsorientert
 • Du er flytende i norsk og engelsk skriftlig
 • Du har en sterk interkulturell forståelse, med forståelse og respekt for både individ og fellesskap.
 • Du er i stand til å holde fokus og utføre oppgaver, til tross for potensielle komplekse saker der du kan få innblikk i vanskelige livssituasjoner.

 

Hva du kan oppnå ved å bidra:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke eksisterende og nye prosjekter
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst og på den måten sikre flere unge utdannelse
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet


Er du interessert? Send din CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no snarest, der du også opplyser om hvorfor du ønsker å bistå AMV

A Million Voices er en liten ideell organisasjon med et stort hjerte og et fokus på grasrota. Vi har et årsbudsjett på rundt kr 170.000 og drives helt på frivillig basis uten ansatte. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram for barn og unge fra vanskeligstilte områder i Manila på Filippinene, og vi fokuserer spesielt på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

Internship regnskapsassistent

Søknadsfrist: Snarest

A Million Voices (AMV) ønsker å komme i kontakt med en person som kunne være interessert i å bistå som intern innen regnskap. AMV har sitt hovedkontor i Arendal, og det er en fordel om du bor i nærområdet. Det er likevel ikke et krav da arbeidsoppgavene kan utføres eksternt.Vi har behov for bistand rundt 3-4 dager i måneden, noe som også kan variere (mer eller mindre) fra måned til måned.

Dette er et ulønnet internship for studenter. Det er samtidig likevel mulig å søke dersom du ikke lenger er student.
 

Blant oppgavene er:

 • Månedlig regnskapsføring for AMV i Norge (Excel)
 • Månedlig kontroll av utgifter og kvitteringer for prosjekter på Filippinene (jf. godkjent budsjett)
 • Bistå i den finansielle koordinasjonen med lokalkontoret på Filippinene
 • Assistere med budsjettstyring og analyse
 • Assistere med oppfølgning og etablering av økonomirutiner, samt generell økonomistyring
 • Deltagelse i styremøter ved behov

 

Hvem vi er på utkikk etter:

 • Du har eller er under utdannelse innen regnskap eller økonomi (minst 1 år)
 • Du har erfaring med regnskapsarbeid
 • Du klarer å jobbe selvstendig og effektivt
 • Du er pålitelig og svært detalj- og løsningsorientert
 • Du er flytende i norsk og engelsk skriftlig
 • Du har kjennskap til gjeldende lovgivning for regnskap og økonomistyring
 • Du har en sterk interkulturell forståelse, med forståelse og respekt for både individ og fellesskap.


Hva du kan oppnå ved å bidra:

 • Arbeidserfaring fra en ideell organisasjon
 • Innblikk i prosjektarbeid i Norge og på Filippinene
 • Mulighet til å direkte påvirke prosedyrer, prosesser og egne arbeidsoppgaver
 • Erfaring med å jobbe tett med daglig leder og styret i en organisasjon
 • Mulighet til å bidra til organisasjonens vekst, og på den måten sikre flere unge en utdanning
 • Attest som bekrefter det frivillige arbeidet


Er du interessert? Send din CV og søknad til amillionvoices@amillionvoices.no snarest, der du også opplyser om hvorfor du ønsker å bistå AMV

A Million Voices er en liten ideell organisasjon med et stort hjerte og et fokus på grasrota. Vi har et årsbudsjett på rundt kr 170.000, og drives helt på frivillig basis - uten ansatte. Siden oppstart i 2007 har vi utviklet et omfattende stipendprogram for barn og unge fra vanskeligstilte områder i Manila på Filippinene, og vi fokuserer spesielt på helse, utdannelse, levebrød og beskyttelse.

Bli med i sommerleirkomiteen for Akershus Røde Kors' sommerleir for ungdom 2020

Søknadsfrist: 22.09.2019

Akershus Røde Kors arrangerer sommerleir for ungdom 2020 og søker frivillige til sommerleirkomité.