Engasjer deg!

Vil du være en av de menneskene som tar tak i noen av de problemene som vår verden står overfor?

Menneskene som opp gjennom historien har gjort en frivillig innsats har betydd mye for samfunnet sitt, og for utviklingen av demokratiet.

Det er mange måter å engasjere seg på. Uansett hvor du bor og hva du er interessert i finnes det noe som passer akkurat for deg, slik at DU kan være med på å gjøre verden til et bedre sted!

Dette kan du gjøre

Fredskorpset

Er du mellom 18 og 35 år kan du dra på utveksling med en av Fredskorpsets samarbeidspartnere. Under utvekslingen reiser du til et land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika og jobber for en organisasjon eller virksomhet over en lengre periode. Du får moderat lønn eller lommepenger under utvekslingen, og et sted å bo.

FN-sambandets ungdomspanel

FN-sambandets ungdomspanel består av ti bloggere mellom 15 og 20 år. De blogger om ting de har på hjertet som stort sett har noe med FN eller internasjonale forhold å gjøre. Hver høst annonseres det etter et nytt panel.

Har du en vannaktivist i magen?

For å være medarbeider i FIVAS trenger man ikke noen spesiell forhåndskompetanse. Det viktigste er at man har en viss interesse for arbeidsfeltet og har lyst å bidra. De fleste medarbeidere velger selv hva de vil jobbe med, i samråd med kontoret. Medarbeiderne får praktisk og faglig hjelp med det de er interessert i og bidrar så mye de har tid til.

Norges Røde Kors Ungdom

Som frivillig i Norges Røde Kors Ungdom er det mange muligheter for deg som ønsker å engasjere deg. Du kan starte aktiviteter der du bor, få kurs og opplæring, sitte i sentrale utvalg og ressursgrupper og mye mer.

Tidgiver

Som tidgiver i Blå Kors kan du gi litt av din tid til andre. Blå Kors møter mange som har ett stort ønske; å leve et vanlig liv. De trenger å være sammen med «A4-mennesker». Kanskje hjelp til helt hverdagslige ting som for eksempel å gå på kafe, spille bowling, kjøre til legen eller fikse småting.

Start din egen innsamling

Hos Caritas kan du starte din egen innsamling for en sak som du brenner for. Dette er en flott mulighet for den som skal feire begivenheter som bryllup og bursdag, men som ikke ønsker seg flere ting.

Vil du skrive for Afrika.no?

Afrika.no blir redigert av en frivillig redaksjon under ledelse av en redaktør som er ansatt i Fellesrådet. Vi ønsker at mange vil bidra med artikler og innlegg slik at siden kan speile mange sider av Afrikadebatten, både den norske og den internasjonale.

Bli med i politisk utvalg!

Er du interessert i rettferdighet og utvikling? Bryr du deg om klimapolitikk, menneskers rettigheter, eller om å skape fred? Synes du det er urettferdig at de økonomiske systemene i verden fører til at fattige mennesker fortsetter å være fattige, mens de rike blir rikere? Da kan du bli med i et av KFUK/KFUMs politiske utvalg.

Reis på utveksling

Reis på utveksling gjennom KFUK-KFUM Global. Opplev verden og se virkeligheten mange mennesker lever i. Ta med erfaringer for resten av livet, og få et annet perspektiv på livet.

Mange muligheter i Changemaker

I Changemaker kan du blant annet sitte i politiske utvalg, eller skrive, ta bilder og jobbe med illustrasjoner og grafikk.

Bli vaktbikkje for barns rettigheter

Press er Redd Barna sin ungdomsorganisasjon. Lokallagene i Press er det viktigste leddet i organisasjonen. De er vaktbikkjer for barns rettigheter og organisasjonens ansikt utad i sine nærmiljøer. Du kan bli med i et lokallag, eller starte et selv hvis det ikke finnes et der du bor.

Brenner ditt hjerte for Latin-Amerika?

LAG er en aktivistdrevet organisasjon. Aktivistene i LAG driver informasjonsarbeid, har kontakt med samarbeidspartnere i Latin-Amerika og driver annet solidaritetsarbeid.

Jobb for fred i verden!

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Mye av Fredslagets arbeid drives på frivillig basis, en av måtene å engasjere seg i Fredslaget på er å bli aktivt medlem.

Menneskerettigheter

Amnesty International har mange måter du kan kjempe for menneskerettigheter på i hverdagen din. Du kan blant annet bli SMS-aktivist, digital agent, eller bruke litt av din tid til kampanje- og aksjonsarbeid, pluss mye mer. Her kan du teste hvilken måte som passer best for deg.

FN-student

FN-studentenes formål er å engasjere, informere og skape debatt blant studenter. De har lokallag i alle de største studentbyene. Lokallagene arrangerer alt fra debatter og foredrag til quizer og andre sosiale aktiviteter.

Bli ledsager i felt eller engasjer deg i Norge

PBI rekrutterer ledsagere til felten og informere om menneskerettighets forkjempernes arbeid i Norge. Det er viktig for dette arbeidet at flere engasjerer seg i kampen for å beskytte menneskerettighetene i PBIs prosjektland.

Vil du jobbe med handel, mat og klima?

Spire jobber med politisk påvirkning og informasjonsarbeid knyttet til handel, mat og klima i et internasjonalt perspektiv. Vi arrangerer blant annet kampanjer, debatter, foredrag og kurs, produserer brosjyrer og informasjonsmateriell, og deltar i viktige politiske prosesser. Det er mange muligheter i Spire og vi har alltid behov for nye aktive medlemmer!

SAIH for deg som er student!

I SAIHs lokallag kan du jobbe med en lang rekke ulike, spennende og viktige temaer, dette er også en strålende muligheter til å få praktisk erfaring i løpet av studietiden.

"Change the world by changing yourself"

AIESEC består av 126 ungdomsdrevne komiteer over hele verden som jobber med å fasilitere muligheter til å delta i frivillig arbeid eller jobbe som intern i mange land. Her er mange muligheter for deg som er student.

Gi ekstra hender til lokale organisasjoner

Gjennom Atlantis kan man jobbe som frivillig i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Arbeidet kan være med barn, kvinner og eldre, med dyr og miljø eller helse og ernæring. Dette er en måte å gi lokale organisasjoner og institusjoner ekstra hender som kan hjelpe dem i det daglige arbeidet.

Finans og rettferdighet

Attac Norges kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren, spesielt gjennom finansskatt og avskaffelse av skatteparadisene. Her er det medlemmene som driver organisasjonen. Hvis du er enig i Attacs politiske plattform kan du melde deg inn og jobbe aktivt i et lokallag og i en arbeidsgrupper hvis du ønsker det. Arbeidsgruppene jobber med tema knyttet til Attacs hovedssaker, og er åpne for alle medlemmer over hele landet.

Bli ungdomspolitiker

Hvis du brenner for noe og har lyst til å engasjere deg i en eller flere saker, kan det være lurt å melde seg inn i et parti. Veldig mange klager over politikerne og hva de mener, men det er veldig få som faktisk prøver å gjøre noe med det. Hvis du vil forandre noe som et politisk parti mener, er det lettere når du er medlem.

Bærekraftsmål

MÅL
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Som globale borgere kan vi alle på forskjellige måter være med å bidra til å nå dette målet. Her finner du mange tips til hvordan DU kan bidra!
FATTIGDOM
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.
SULT
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
HELSE
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
UTDANNING
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
LIKESTILLING
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
SANITÆR
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.
ENERGI
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
ØKONOMI
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
INFRASTRUKTUR
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
ULIKHET
Redusere ulikhet i og mellom land.
BYER
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
FORBRUK
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
KLIMA
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
VANN
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
LAND
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
FRED
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
SAMARBEID
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.