Sammen kan vi gjøre en innsats!

Det er mange ulike måter å gjøre en innsats på for jorden vi bor på, og for menneskene som lever sammen, her i vår verden.

De store forskjellene må gjøres gjennom endringer av strukturer; det vil si måten økonomien er organisert på, hvordan vi handler med hverandre, politiske systemer og maktforhold mellom land og individer. Men som enkeltpersoner kan vi også bidra på mange ulike måter. I første omgang er det bra å være klar over, bevisst og bry seg om de problemene som jorden vår og de menneskene som lever her har. Så må man handle. Du kan handle gjennom å være en bevisst forbruker, du kan velge å gjøre en innsats ved å involvere deg i frivillig arbeid, eller ved å være aktiv i en organisasjon eller i et politisk parti.

Selv om de fleste er enige i at problemene vi som menneskehet står overfor må løses, er man ikke nødvendigvis enige om hva som er beste måte å løse disse problemene på. En hvilken som helst politisk debatt viser oss at politikere og beslutningstakere som ønsker et godt liv for alle, ikke er enige om hvordan man kan oppnå dette. Men mange ting har myndigheter og land også klart å bli enige om: FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, som landene har klart å bli enige om. Vi kan alle være globale borgere som på forskjellige små og store måter bidrar til å nå disse målene. Og vi kan våge å håpe og tro at hvert lille drypp som vi bidrar med er med på å skape en god framtid for jorden vår og menneskene som lever her.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne kortfilmen får du vite litt mer om disse målene og hvordan du kan gi ditt eget bidrag for å være med å nå disse:

 

 

 

 

DU KAN BRUKE DITT ENGASJEMENT PÅ FLERE MÅTER, HER ER NOEN TIPS:

 

Du kan engasjere deg i frivillig arbeid

Du kan være en bevisst forbruker