Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her finner du mange ressurser om bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Universelle mål

I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Norge må lage en nasjonal plan som skal sikre at målene gjennomføres i Norge. 

196 DELMÅL

Alle 169 delmål finner du på Norad sine sider.

Bærekraftsmål

MÅL
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Som globale borgere kan vi alle på forskjellige måter være med å bidra til å nå dette målet. Her finner du mange tips til hvordan DU kan bidra!

RESSURSER

I vårt e-bibliotek finner du flere ressurser om dette temaet.

Undervisningsopplegg

  • Bærekraft - nytt undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling fra FN-Sambandet og Unicef Norge.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan kan en redusere fattigdom i verden, og hva kan vi forvente av bærekraftsmålene?