Artikler

bigstock-education-high-school-teamwo-73972987.jpg

Globalportalen og skolen

Globalportalen kan by på flere nyttige tjenester for både lærere og skoleelever. En av dem er Global Skole, som er en samling med undervisningsopplegg tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen. På Globalportalen finner du også et e-biblioteket, med over 2000 utvalgte informasjonsressurser. Globalportalen samarbeider nært med Nord-sør-biblioteket, som svarer på spørsmål og veileder elever fra hele landet.

partiene-i-stortinget_barometer_strotinget_no.jpg

Demokrati og valg

Hva sier læreplanen for skolen om demokrati og valg, og hvilke digitale undervisningsressurser kan bidra til at elevene opparbeider seg denne kunnskapen?

Menneskeretter og demokratiske verdier står sentralt i læreplanen for samfunnsfag, og er en integrert del for flere kompetansemål i andre fag. Samfunnsfaget skal i følge læreplanen "stimulere og gi erfaring til aktivt medborgerskap og demokratisk deltagelse".

Konflikt og krig

Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. De fleste av dem er borgerkriger, men også forholdet mellom stormaktene er blitt mer ustabil. Hvordan er tema konflikt og krig representert i læreplanverket til den norske skole, og hvilke digitale informasjonsressurser kan brukes i undervisningen?

Internasjonale konflikter i læreplanen

En samling av kompetansemål i læreplanen for ulike trinn og fag som er relatert til konflikt og krig.

Undervisningsopplegg om barnerettigheter

På Globalskole finner du undervisningsopplegg fra organisasjoner i Norge som arbeider med Internasjonale forhold. De er sortert etter skoletrinn, emner og kompetansemål. Et tema du finner mange opplegg om er barn sine levekår og rettigheter.

Urbanisering og bosetting - Hva er Habitat III?

3,6 Milliarder bor i byer, og tallet stiger raskt. I Quito, Ecuador, 17- 20 oktober skal standarden for verdens byer og bosetting settes. Hva er utfordringene, og hvilke muligheter ligger i utviklingen av framtidens byer?

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her finner du mange ressurser om bærekraftsmålene.

Sammen kan vi gjøre en innsats!

Det er mange ulike måter å gjøre en innsats på for jorden vi bor på, og for menneskene som lever sammen, her i vår verden.