<![CDATA[Global Nyheter ]]>https://global.no/rss_fra_global.rss no Tue, 30 Jun 2020 14:35:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Covid-19: Setter søkelys på behov for god avfallshåndtering]]> Tue, 30 Jun 2020 14:35:00 GMT https://global.no/nyheter/covid-19-setter-sokelys-pa-behov-for-god-avfallshandtering https://noradbloggen.no/2020/06/covid-19-setter-sokelys-pa-behov-for-god-avfallshandtering/ <![CDATA[Slik påvirker korona internasjonale prosesser]]> Mon, 29 Jun 2020 11:32:00 GMT https://global.no/nyheter/slik-pavirker-korona-internasjonale-prosesser-1 http://forumfor.no/nyheter/2020/slik-p%C3%A5virker-korona-internasjonale-prosesser <![CDATA[55 millioner hushjelper kan miste jobben]]> Mon, 29 Jun 2020 11:31:00 GMT https://global.no/nyheter/55-millioner-hushjelper-kan-miste-jobben https://www.fn.no/Nyheter/55-millioner-hushjelper-i-verden-risikerer-aa-miste-levebroedet <![CDATA["Grønnvasking" fra kleskjedene]]> Mon, 29 Jun 2020 11:29:00 GMT https://global.no/nyheter/-gronnvasking-fra-kleskjedene https://www.framtiden.no/202006237592/aktuelt/forbruk/forbrukerradet-mener-kleskjeder-gronnvasker.html <![CDATA[Tre lærdommer som ruster bistandsforvaltningen for kriser]]> Mon, 29 Jun 2020 11:27:00 GMT https://global.no/nyheter/tre-lerdommer-som-ruster-bistandsforvaltningen-for-kriser https://norad.no/evaluering/aktuelt/2020/tre-lardommer-som-ruster-bistandsforvaltningen-for-kriser/ <![CDATA[- Vi må tenke over hva vi mener med frihet]]> Mon, 29 Jun 2020 11:23:00 GMT https://global.no/nyheter/-vi-ma-tenke-over-hva-vi-mener-med-frihet https://www.nupi.no/Nyheter/Vi-maa-tenke-over-hva-vi-mener-med-frihet <![CDATA[Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med tropisk regnskog]]> Mon, 29 Jun 2020 11:25:00 GMT https://global.no/nyheter/hvert-minutt-mister-verden-ti-fotballbaner-med-tropisk-regnskog https://norad.no/aktuelt/nyheter/2020/oslo-tropical-forest-forum/ <![CDATA[– Du må kjempe for trosfriheten i Sikkerhetsrådet, Søreide]]> Mon, 29 Jun 2020 11:21:00 GMT https://global.no/nyheter/-du-ma-kjempe-for-trosfriheten-i-sikkerhetsradet_-soreide https://www.stefanus.no/aktuelt/kjemp-for-trosfriheten-i-sikkerhetsraadet/