bigstock-Startup-Business-People-Group--251096971.jpg

Tilskudd som kan søkes av norske NGOer

Den amerikanske ambassaden i Oslo lyser nå ut tilskudd som norske NGOer kan søke på. Søknadsfristen er 27. september.

Fire ulike tilskudd er utlyst:

Arctic Youth Entrepreneurship

(NOFO) – Model NATO

Expanding Media Literacy

“America: Watch the Facts!” U.S. Governance Videos

Hele utlysningsteksten for alle fire finner du her: https://www.global.no/stillinger