2020-Bonga-group-Uganda-Moyo-SST-30356- Photo_Kristin_Marie_Skaar.jpg

Operasjon Dagsverk støtter ungdom på flukt fra en glemt krise

Årets Operasjon Dagsverk (OD) støtter flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid gjennom utdanning og livsmestring.

Over to millioner mennesker har flyktet fra Sør-Sudan til sine naboland. Det er en av verdens største flyktningkriser, men de færreste i Norge vet mye om den. Sør-Sudan ble verdens yngste land da de løsrev seg fra Sudan i 2011. Siden 2013 har ulike etniske og politiske grupper i kamp om makt og ressurser sendt landet ned en voldsspiral vanlige folk betaler prisen for. Hundretusener har dødd, og millioner har flyktet. Uganda er blant landene i verden som tar imot flest flyktninger. I Nord-Uganda bor det nå nærmere 1,2 millioner mennesker, og de fleste kommer fra Sør-Sudan. Bare i fjor tok Uganda imot 133.366 nye flyktninger, flere enn noe annet land i verden.

alt

Krigen har skapt en traumatisert generasjon. Mange har opplevd drap, mishandling, voldtekt og sliter med vanskelige tanker. I en dramatisk fluktsituasjon blir ofte trygge sosiale bånd ødelagt, og ensomhet og utrygghet kan bli resultatet for mange unge flyktninger. Det er vanskelig å prosessere vanskelige tanker alene, i et nytt land, utenfor de vanlige, trygge rammene. Traumatiske opplevelser følger deg uansett hvor du flykter, og kan være store hindre i livet. De skaper kaos i hodet, og mange opplever at det er vanskelig å ta til seg ny kunnskap. Heldigvis er det mulig å bearbeide traumer. En god start er å møte noen å snakke med.

alt

Flyktninger som skaper seg et nytt hjem utenfor sitt eget land, blir sjeldent møtt med forståelse og gjestfrihet. Flukt er en vanvittig påkjenning, men det kan også være vanskelig å ta imot overveldende antall nye mennesker på kort tid for et lokalsamfunn. Europeiske land har de siste årene fått testet sine moralske fibre og politiske systemer etter store flyktningstrømmer, men ingen europeiske land har sett noe liknende menneskemassene som har kommet over grensen til Uganda de siste årene. Mennesker på flukt fra Sør-Sudan kommer av og til i konflikt med lokalbefolkningen, og det kan oppstå konflikter mellom de ulike etniske gruppene i flyktningområdene. De samme gruppene som dreper hverandre i fødelandet må ofte dele bosted i sitt nye hjemland, og de samme konfliktlinjene kan reproduseres her.

 

alt

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden, og skolen er den beste arenaen for å skape bevisste borgere i en verden i endring. Ved å delta på OD kan elever ved norske skoler lære mer om situasjonen i Sør-Sudan og flyktninger i en global kontekst. OD tilbyr gratis undervisningsressurser og foredrag knyttet opp mot nye læreplaner som enkelt kan brukes i undervisningen, også digitalt.

Koronapandemien har lært oss at det nå er viktigere enn noen gang å vise solidaritet på tvers av landegrenser. Uansett hvor i verden vi bor, er vi en del av et uløselig fellesskap. Hendelser ett sted i verden påvirker mennesker et helt annet sted. Men det betyr også våre handlinger er viktige, og at engasjement nytter!

Internasjonal uke er fra 12. til 23. oktober og OD dagen er den 29. oktober

alt

Se også OD på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=giM52ReYwK8&fbclid=IwAR1SQeqqC3UJu_5Ffpt2W3zvgqgYgj_JrLX6E2frKTo-soLgAeQ_MBK8Wd0