SD11.jpg

Habitatdagen 2020 om pandemier og framtidens byer

90 prosent av alle pandemitilfeller har utviklet seg urbant. Hvordan verdens byer og tettsteder skal møte utfordringen og andre globale kriser under utvikling blir hovedtemaet for årets Habitat dag 5. oktober.

Halvparten av verdens befolkning bor nå i byer og FN anslår at andelen vil øke til to tredeler i 2050. Derfor har byutvikling fått en sentral rolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål knyttet til bl.a. fattigdom, ulikhet, klima og miljø. Vi står overfor en global megatrend med store utfordringer og muligheter, men har vi tatt den inn over oss? Nei sier Habitat Norge som inviterer til Habitat-dag i webinar-format mandag 5. oktober fra kl. 15 til 18.

Fokus vil være helse, menneskerettigheter, bolig og humanitære utfordringer. Webinaret arrangeres i samarbeid mellom Habitat Norge og FN Habitat med utgangspunkt i deres nye flaggskiprapport «The future State of Cities in a World with Pandemics» som blir presentert/lansert.

Bekreftede innledere er bl.a. undergeneralsekretær i FN Maimunah M. Sharif, forskningssjefen i UN Habitat Eduardo Moreno, helseantropologen Annie Wilkinson fra Institute for Development Studies, Sussex, FNs spesialrapportør om korrupsjon og menneskerettigheter Fionnuala NiAolain og tidligere spesialrapportør for retten til bolig Miloon Kothari. Direktør i Flyktninghjelpen Jan Egeland er også invitert sammen med Nobelprisvinner i økonomi Joseph Stiglitz (tbc).

Deltakelse er gratis. Påmelding skjer på www.habitat-norge.org hvor det finnes mer informasjon

alt