Dybdeartikler

Filter: Januar

Skatt og utvikling på dagsorden

RORG-samarbeidet / Global | 25.01.2013
Skatt og utvikling er på dagsorden som aldri før: skatt og fordeling, skatteflukt, skatteparadiser, skjulte penger og skatteparadisfrie soner. Denne uka spør Attac: Hva gjør banken din?, samtidig som EUs utenriksministre åpner for skatt på finanstransaksjoner. Ligger det an til at partiene tar opp dette i sine programutkast, at skattefokuset vil styrke utviklingspolitikken og gi mer skatterettferdighet, vekst, fordeling og utvikling i årene fremover?

Klimavalgkampen 2013 er i gang

RORG-samarbeidet / Global | 18.01.2013
- Grip mulighetene! var oppfordringen fra "Olje-Ola" til NHOs årskonferanse "Oppdrag Energi". En olje- og gassboom er på vei og selv starter Borten Moe (Sp) gjerne boring i Lofoten allerede i år. Natur og Ungdom krever at høsten blir et klimavalg, "klimagarantistene" Venstre og SV presses og i årets vårkampanje vil Spire lansere kravet om et framtidsombud. Klimavalgåret 2013 er i gang.

Den gode viljen

RORG-samarbeidet / Global | 15.01.2013
NRKs dokumentarserie om norsk bistand, "Den gode viljen", startet sist uke og spurte blant annet: skader vi mer enn vi hjelper? Spørsmålet har blitt stilt mange ganger gjennom de senere årenes kritiske bistandsdebatt, men om svaret skulle være "ja" når alle forhold er veid for og imot er det kanskje ikke "den gode viljen" som bør få skylda? Debatten går.

Klima- og utviklingstanker ved årsskiftet

RORG-samarbeidet / Global | 04.01.2013
Nyttårstid er tid for ettertanke og refleksjon, også om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. Vi har sett på nyttårskommentarene - om håp og bekymringer for klodens framtid, om klima (og energi), Europas usikre framtid, Den arabiske våren (vinteren?), endringer i globale maktforhold og en rekke andre utviklingstrekk og konfliktområder som vil kunne prege året som kommer for fattig og rik - og kanskje norsk valgkamp?
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.