Dybdeartikler

Filter: Januar

Flyktninger ut av bistandsbudsjettet?

RORG-samarbeidet / Global | 28.01.2010
Hva er bistand? Spørsmålet har blitt reist med styrke etter at regjeringen de siste årene har lagt fram bistandsbudsjetter der utgifter til mottak av flyktninger i Norge har utgjort en betydelig andel. I svar på spørsmål fra Trine Skei Grande (V) sier nå miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at han gjerne tar en debatt om dette.

Strid om skatteparadiser

RORG-samarbeidet / Global | 22.01.2010
For noen år tilbake erklærte Regjeringen "krig mot skatteparadiser". I UDs høringsrunde om kapitalfluktutvalgets rapport sist høst fikk imidlertid utvalget det glatte lag fra bl.a. NHO og Finansdepartementet. - En svertekampanje for å diskreditere arbeidet mot skatteparadisene, mener Emilie Ekeberg i Attac.

Norge i verden - mellom verdier og interesser

RORG-samarbeidet / Global | 15.01.2010
- Norges selvbilde som miljøforkjemper, fredsnasjon og humanitær stormakt får frynser i kanten av britisk historiker, kan vi lese i ukeavisa Ny Tid i dag. Bakgrunnen er en kritisk rapport skrevet at Mark Curtis på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM). - Tåler vi den?, spør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsker debatt, men finner ikke god dekning for kritikken.

Tiåret fra helvete?

RORG-samarbeidet / Global | 11.01.2010
Det første tiåret i det 21. århundre ble innledet av det internasjonale samfunn med FNs tusenårsforsamling, som skulle "stake ut kursen for et nytt årtusen". FNs tusenårsmål kom imidlertid raskt i skyggen av "krig mot terror" og det amerikanske ukemagasinet Time oppsummerer det første tiåret som "tiåret fra helvete". - Det amerikanske imperiet vakler, påpeker imidlertid Sverre Lodgaard, som er en av mange som den siste tiden har reflektert over året og tiåret som gikk.

Kampen om klimaet i 2010

RORG-samarbeidet / Global | 06.01.2010

- 2010 blir et klimaår, varslet Jens Stoltenberg på en pressekonferanse rett før jul. Etter at klimatoppmøtet i København i fjor ikke ga de ønskede resultater ville han jobbe for å få til en sterk klimaavtale i Mexico, som skal være vertskap for årets klimatoppmøte. Nå frykter lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, at mektige interesser og klimaskeptikere vil forsinke prosessen og legge ytterligere byrder på verdens fattige. Her hjemme ble et nytt Norsk klimanettverk lansert ved årsskiftet for å hindre nettopp det.

Vinterens bistandsdebatt

RORG-samarbeidet / Global | 04.01.2010
- Det er nesten ikke lov til å diskutere hvorvidt bistanden fungerer, sa utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Marie Eriksen (H), i budsjettdebatten i Stortinget i desember. Men vinterens bistandsdebatt i bl.a. avisa Klassekampen viste kanskje snarere det motsatte: at aldri før har rommet for kritisk debatt om bistanden vært større?
1 - 30 av 6
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.