Dybdeartikler

Filter: Januar

"Blå" utviklingspolitikk i det blå?

RORG-samarbeidet / Global | 19.01.2009
Krigen i Gaza ble også det første utenrikspolitiske slaget i den norske valgkampen 2009. Kristne velgere har gått til FrP etter partiets støtte til Israel, men sist uke gjorde Høyre det klart at alternativene ved høstens stortingsvalg ikke er "Jens eller Jensen", men "Jens eller Erna". Dermed framstår idag muligheten for en "blå" utviklingspolitikk etter valget som lite sannsynlig.

Og resultatet av norsk bistand er: Tja

RORG-samarbeidet / Global | 07.01.2009
I slutten av november la Norad fram sin andre resultatrapport, som ifølge direktør Poul Engberg-Pedersen viser at det internasjonale bistandssystemet gir resultater tross en ugjennomsiktig struktur. Rapporten ble forbigått i stillhet i Stortingets budsjettdebatt, tross fokus på resultater, mens Asle Toje og Anne Welle-Strand ved Handelshøyskolen BI gir den stryk. Har resultatrapportene gitt de ønskede resultater?

Valg 2009: Utviklingspolitikk for en ny verdensorden?

RORG-samarbeidet / Global | 06.01.2009
- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter WTO-forhandlingene sommeren 2008. I budsjettdebatten i Stortinget før jul var det imidlertid lite som tydet på at partiene forberedte seg på en ny verdensorden. I tiden framover legger mange partier siste hånd på verket i utformingen av sine stortingsvalgprogrammer for 2009-2013. Vil de bringe utviklingspolitikk for en ny verdensorden?

Kriser og håp for 2009

RORG-samarbeidet / Global | 02.01.2009
Også ved dette årsskiftet har mange reflektert over klodens tilstand i året som gikk og spekulert over året som kommer. Klimakrisen, finanskrisen og Barack Obama har stått sentralt for mange. NUPI-direktør Jan Egeland karakteriserer året som kommer for "skjebneåret 2009" og Sverre A. Christensen ved Handelshøyskolen BI håper at Obama klarer å mobilisere «illusjonenes makt» i sin kamp for å bedre en skakkjørt verden.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.