Dybdeartikler

Filter: September

Utviklingshuset - til debatt og læring?

RORG-samarbeidet / Global | 21.09.2009
Med representanter fra regjering og kongehus til stede ble nylig Utviklingshuset, et informasjons- og opplevelsessenter om bistand og utvikling, åpnet. Det har bl.a. til hensikt å bidra til økt refleksjon og debatt om utviklingssamarbeid, med skoleungdom i alderen 15-19 år som sentral målgruppe. Først ute med refleksjon var debattredaktør Hilde Reinertsen i Klassekampen, som mener Utviklingshuset unnlater å stille det viktigste spørsmålet.
1 - 30 av 1
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.