Dybdeartikler

Filter: August

- Uforståelig Rattsø-rapport

RORG-samarbeidet / Global | 25.08.2006
- Uforståelig Rattsø-rapport, er tittelen på en kronikk av styreleder i Norsk Folkehjelp, tidligere bistandsminister Grete Faremo, i siste utgave av Norads magasin Bistandsaktuelt. Hun er en av mange som stiller seg kritisk og undrende til anbefalingene og rapporten fra det UD-oppnevnte utvalget som har sett på organisasjonenes roller i det internasjonale utviklingssamarbeidet.

Latin-Amerikas venstrevind inn i FNs sikkerhetsråd?

RORG-samarbeidet / Global | 04.08.2006
Venstrevinden i Latin-Amerika, representert ved Hugo Chavez' Venezuela, er nå også i ferd med å blåse inn i FNs sikkerhetsråd. Alternativet er Guatemala, som har USAs støtte. Hvem vil Norge støtte?
1 - 30 av 2
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.