Dybdeartikler

Filter: Juli

Et mer kritisk Norge i Verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 14.07.2006
1. juli overtok Norge den nordisk-baltiske styreplassen i Verdensbankens styre. I avisa Klassekampen varslet utviklingsministeren denne uka en ny linje i Verdensbanken og den nye linja blir positivt mottatt av representanter fra norske organisasjoner.

En snakkis om utenrikspolitikk

RORG-samarbeidet / Global | 11.07.2006
Utenriksminister Jonas Gahr Støre og UD arbeider med planer for å få til "den store samtalen" i Norge om vår plass i verden.

G8 - ett år etter Gleneagles

RORG-samarbeidet / Global | 05.07.2006
Bono og britiske organisasjoner gjør i disse dager opp status - et år etter G8-møtet i Gleneagles og året da fattigdom skulle gjøres til historie. G8-landene har ikke holdt sine løfter, slår organisasjonene fast, og viderefører presset fram mot neste ukes toppmøte i St.Petersburg.

WTO: Vi er nå i krise

RORG-samarbeidet / Global | 03.07.2006
WTO-forhandlingene om verdenshandelen har kollapset, igjen. - Dette er godt nytt for utviklingslandene, mener Focus on the Global South og også norske bønder puster lettet ut. Men spillet om "utviklingsrunden" (Doha-runden) i WTO-forhandlingene er ennå ikke over.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.