Dybdeartikler

Filter: November

Klimastopp i Nairobi - hva nå?

RORG-samarbeidet / Global | 20.11.2006
Klimahøsten 2006 fikk en brå stopp i Nairobi. Klimaforhandlingene på FNs konferanse om klimaendringer fortsatte på tomgang - uten resultater - til tross for usedvanlig klare advarsler og oppfordringer fra FNs generalsekretær Kofi Annan. Nå vokser kravet i retning av at en "koalisjon av de villige" må gå foran og vise vei.

Makt, fattigdom og den globale vannkrisen

RORG-samarbeidet / Global | 16.11.2006
Den globale vannkrisen krever flere liv som følge av sykdom enn noen krig gjør som følge av våpenbruk, slår Human Development Report 2006 fast. Det store stridsspørsmålet er om krisen løses best ved at private selskaper i økende grad slipper til, slik Verdensbanken og vestlige givere har gått inn for i de senere årene.

GAVI for liten og GAVI for stor?

RORG-samarbeidet / Global | 13.11.2006

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?

Klimahøsten 2006

RORG-samarbeidet / Global | 09.11.2006
Tunge innspill og rapporter om pågående og forestående klimakriser, samt mulige tiltak, har satt sitt preg på den politiske dagsorden i Norge denne høsten. Stadig fler tar advarslene på alvor og miljøfrykten øker, men hva gjør vi?
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.