Dybdeartikler

Filter: Oktober

Det rødgrønne miljø- og utviklingsbudsjettet

RORG-samarbeidet / Global | 19.10.2006
Det første rødgrønne miljø- og utviklingsbudsjettet høster mest ros fra de frivillige organisasjonene, spesielt på områdene gjeldsslette, miljø og kvinner. Til tross for et historisk høyt bistandsbudsjett velger likevel mange, særlig de store bistandsorganisasjonene, å fokusere på at regjeringen fortsatt ikke har nådd prosentmålet. Men ser vi en "ny kurs"?

- Banebrytende beslutning om illegitim gjeld

RORG-samarbeidet / Global | 03.10.2006
- Norge foretar en banebrytende beslutning om å slette illegitim gjeld, mener det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad etter at utviklingsminister Erik Solheim i går kunngjorde regjeringens beslutning om å slette gjelda fra den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet.

Ett år etter Muhammed-tegningene

RORG-samarbeidet / Global | 02.10.2006

- Muhammedstriden er den voldsomste verdidebatt vi har sett de siste åra, skrev Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås sist uke, ett år etter at Muhammedtegningene ble offentligjort i Jyllandsposten. Utenriksministeren mener slike spørsmål kan være de viktigste i vår tid og "en test på vår beslutning om å sikre fred og globalt samarbeid".

1 - 30 av 3
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.