Dybdeartikler

Filter: Januar

Tusenårsmålene, USA, Lula og "krigenens krig"

RORG-samarbeidet / Global | 27.01.2003
- Fattigdommen er den krigenes krig vi må vinne, sier FNs spesialrådgiver Eveline Herfkins i et intervju med IPS under Verdens sosiale forum i Porto Alegre og mener tusenårsmålene kan oppnås, tross USA og krig i Irak. - Lula´s program er tusenårsmålene, sier hun, og forsøker å overbevise skeptikerne blant de 100 000 deltakerne på Verdens sosial forum.

Makt, ansvarlighet og tillit

RORG-samarbeidet / Global | 23.01.2003
En meningsmåling utført for Verdens økonomiske forum (som starter idag) viser at blant verdens ledere er det ledere av frivillige organisasjoner som har klart størst tillit blant vanlige folk, mens ledere av transnasjonale selskaper og amerikanske ledere har minst tillit. Samtidig tegner en ny rapport fra den britiske parlamentarikerorganisasjonen One World Trust et mer nyansert bilde av ansvarligheten i de samme ledernes organisasjoner.

Verdens sosiale forum III

RORG-samarbeidet / Global | 21.01.2003
- Møtet i Porto Alegre teiknar eit nytt verdsbilete, dei fattiges, dei ekskludertes verdsbilete, - ikke mot globalisering, men for ei anna globalisering - med andre verdiar og andre reglar for handel og pengestraumar. Slik kommenterte Berge Furre det første møtet i Verdens sosial forum i Porto Alegre for 2 år siden i en kronikk i Aftenposten. Torsdag starter den tredje samlingen av Verdens sosiale forum, nå med en nyvalgt Lula som president i vertslandet Brasil, mens motstykket - Verdens økonomiske forum - samles i Davos for 33. gang under temaet "Å bygge tillitt".

- Å gjøre globaliseringen rettferdig

RORG-samarbeidet / Global | 16.01.2003
Globaliseringen står på dagsorden i en rekke europeiske land. Her hjemme har det en stund vært stille om regjeringens arbeid med den varslede Globaliseringsmeldingen, men i begynnelsen av desember møttes tyske organisasjoner og nettverk for å utforme felles synspunkter, etter at en rapport utarbeidet for den tyske nasjonalforsamlingen (Bundestag) ble lagt fram sist sommer. Resultatet ble en felles erklæring - Å gjøre globaliseringen rettferdig - som nå er tilgjengelig på nett.

Hva skjer i Venezuela?

RORG-samarbeidet / Global | 14.01.2003
- Venezuelas president Hugo Chavez har en politikk som ikke bare utfordrer landets eliter, men også hele logikken bak den nye økonomiske verdensordenen, skrev Morgenbladet i årets første utgave. Mens USA vurderer den strategiske trusselen redusert oljeimport kan innebære i forkant av en krig i Irak, går debatten om hva som egentlig skjer i det streikerammede Venezuela.

Krigen mot terrorismen har styrket global politisk integrering, hevder Globaliseringsindeksen 2003

RORG-samarbeidet / Global | 09.01.2003
Det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy har nå offentliggjort Globaliserings-indeksen 2003, som kom første gang i 2001. Årets indeks hevder at krigen mot terrorismen har styrket den globale politiske integreringen, selv om den økonomiske integreringen går saktere enn før. Rapporten konkluderer at "Al Qaida er ingen virkelig trussel mot global integrering. Globaliseringen har ingenting å frykte, bortsett fra globaliseringen selv".

Iraks olje og USAs motiver

RORG-samarbeidet / Global | 07.01.2003
- Det har ingenting med olje å gjøre, overhodet ingenting med olje å gjøre, sa USAs forsvarminister Donald Rumsfeldt til nyhetsprogrammet "60 minutes" i midten av desember. I likhet med Norges utenriksminister Jan Petersen og fredsprisvinner Jimmy Carter avviser han blankt at Iraks olje er blant USAs motiver for å presse fram et regimeskifte i Irak, med krig om nødvendig. Men det er få som tror dem.
1 - 30 av 7
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.