Dybdeartikler

Filter: Januar

FN vil ha mer bistand fra rike til fattige land, styrt av IMF og Verdensbanken

RORG-samarbeidet / Global | 29.01.2002
Foran den forestående FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) er det enighet om å fornye oppfordringen til rike land om å gi 0,7 prosent av BNI i bistand til fattige land. Oppfordringen vil imidlertid knytte bistanden til den IMF/Verdensbank-dominerte PRSP-prosessen og utviklingsland er skuffet over at det ikke er oppnådd mer på andre områder.

- Globaliseringen må ta hensyn til menneskerettighetene

RORG-samarbeidet / Global | 25.01.2002
- Det trengs en ny etikk for å få den økonomiske globaliseringen til å overholde de kravene menneskerettighetene setter, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i en forelesning i Tyskland tidligere denne uken. Hun viste til protestene mot G8, WTO, EU og andre toppmøter som bevis for økende frustrasjon og desillusjonering.

IMF og Verdensbanken evaluerer PRSP-prosessen

RORG-samarbeidet / Global | 21.01.2002
Verdensbanken og IMF arrangerte i forrige uke en konferanse om strategier for reduksjon av fattigdom (PRSP), som ledd i en større gjennomgang av PRSP-prosessen. En rapport vil bli lagt fram for styrene i de to finansinstitusjonene i mars. Fortsatt rettes det til dels skarp kritikk mot PRSP-prosessen, men alt tyder på denne prosessen vil få en stadig mer sentral rolle i utviklingssamarbeidet og arbeidet for reduksjon av fattigdom i årene framover.

Våre bilder av Sør: Arven fra "Live Aid"

RORG-samarbeidet / Global | 09.01.2002
- Bildene fra "Live Aid", som en gang var en sterk kraft i det godes tjeneste, har etterlatt seg en arv som nå ligger som en tåkesky over vårt forhold til utviklingslandene, sier Mark Golding, leder for den britiske volontør-organisasjonen VSO. I en ny rapport ønsker VSO debatt om hvordan britene ser på utviklingslandene - og hvorfor dette er viktig.

Makroøkonomi og helse

RORG-samarbeidet / Global | 08.01.2002
- Å skape et bedre liv for verdens fattige er realistisk, ikke spesielt dyrt - og ekstremt lønnsomt, skrev Harvard-økonomen Jeffrey Sachs i Dagens næringsliv i dag. Han har ledet arbeidet med en rapport om makroøkonomi og helse for Verdens helseorganisasjon (WHO). Rapporten anbefaler at den omstridte PRSP-prosessen for reduksjon av fattigdom, initiert av Verdensbanken og IMF for noen år tilbake, tas i bruk for å nå de globale forpliktelsene.

Argentina og IMF

RORG-samarbeidet / Global | 07.01.2002
Hva er årsaken(e) til den pågående krisen i Argentina? Er det "dårlig styresett" i form av feilslått økonomisk politikk og "utbredt korrupsjon og kameraderi" slik Aftenposten antyder på lederplass? Eller skyldes det internasjonale rammevilkår i form av  nyliberalistisk politikk som Det internasjonale pengefondet (IMF) - godt hjulpet av USA - har påtvunget det gjeldstyngede Argentina? Eller er det litt av begge deler?

Verden etter 11. september

RORG-samarbeidet / Global | 03.01.2002
Mange har benyttet årsskiftet til å oppsummere status for den USA-ledete "operasjon varig frihet" etter terrorangrepet mot USA 11. september. "Fornuftens triumf" var tittelen på en kommentar i "The Observer" lille julaften, med fokus på Talibans fall i Afghanistan, mens andre er urolige for veien videre i en stadig mer USA-dominert verden.

- Krise i WTO-forberedelsene

RORG-samarbeidet / Global | 01.01.2002
- Verdens handelsorganisasjon (WTO) står overfor en grunnleggende troverdighetskrise. Dette skriver Verdens Villmarksfond (WWF), Oxfam og andre frivillige organisasjoner i et åpent brev forut for WTOs 4. ministermøte. Organisasjonene mener at forhandlingene i WTO domineres av noen få mektige land og tar til orde for institusjonelle reformer.
1 - 30 av 8
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.