Dybdeartikler

Filter: September

Ny UNCTAD-rapport med kritikk av Verdensbankens og IMFs politikk i Afrika

RORG-samarbeidet / Global | 30.09.2002
UNCTAD - FNs organisasjon for handel og utvikling - la forrige uke fram en rapport med kraftig kritikk av Afrika-politikken til Verdensbanken og IMF, som denne helga avsluttet sine årsmøter i Washington. UNCTAD hevder at PRSP-satsingen er en videreføring av den feilslåtte strukturtilpasningspolitikken og krever en omfattende gjennomgang av det internasjonale samfunnets politikk overfor Afrika. De to mektige finansinstitusjonene fortsetter imidlertid som før, tross kritikk og sviktende tillit i verdenssamfunnet.

Verden derpå - etter Johannesburg

RORG-samarbeidet / Global | 23.09.2002
- Jeg er rimelig fornøyd med resultatene fra Johannesburg, sa statsminister Kjell Magne Bondevik etter at verdenstoppmøtet om miljø og utvikling ble avsluttet i Johannesburg i Sør-Afrika 4. september. Men aktivister, organisasjoner og nettverk i Sør er ikke fullt så nådige i sin dom.

PANOS-rapport om fattigdomsreduksjon: Virker Verdensbankens strategi?

RORG-samarbeidet / Global | 17.09.2002
Foran årsmøtene i Verdensbanken og IMF i slutten av september rettes igjen et kritisk søkelys mot Verdensbankens arbeid for å redusere fattigdommen i verden, bl.a. gjennom PRSP-satsingen. - Virker Verdensbankens strategi?, spør PANOS Institute i London i en ny rapport, som bl.a. viser til kritikk om at de to finansinstitusjonene ikke tillater debatt og alternative synspunkter på grunnleggende økonomiske spørsmål.

Hvorfor så taust om Statoil i Angola?

RORG-samarbeidet / Global | 10.09.2002
På lørdag kunne Dagbladet Magasinet opplyse at Norge i framtida vil tjene mer penger på olje i borgerkrigsherjede Angola enn vi i dag gir i bistand til hele Afrika. Hvorfor er det så stille rundt Statoils virksomhet i den tredje verden?, spør Dagbladet Magasinet og mer enn antyder at forskere og organisasjoner er sponset til taushet.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.