Dybdeartikler

Filter: Juni

- Verdensbanken har ikke endret seg!

RORG-samarbeidet / Global | 24.06.2002
- Verdensbanken har ikke endret seg, understreket professor Rehman Sobhan og hadde salen med seg i avslutningsdebatten på Åpent Forum i går. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og Verdensbankens Mats Karlsson var ikke enige i den påstanden, men kunne i stor grad slutte seg til Sobhans forslag for å bedre Verdensbankens politikk.

UNCTAD kraftig ut mot Verdensbankens PRSP-satsing

RORG-samarbeidet / Global | 21.06.2002
FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) går i en fersk rapport kraftig ut mot Verdensbankens arbeid (PRSP) for å redusere fattigdommen i utviklingsland. UNCTAD mener dagens PRSP-satsing i stor grad bygger på eksisterende strukturtilpasningspolitikk og UNCTAD-sjef Rubens Ricupero frykter at resultatene kan bli verre enn før om ikke politikken endres.

Stortingsflertall for utredning av forslag til etiske retningslinjer for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 19.06.2002
På fredag - under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2002 - vil et flertall på stortinget be "Regjeringen nedsette et utvalg som skal ha som mandat å fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for petroleumsfondet og legge frem sak våren 2004". - En viktig seier, skrev SVs Øystein Djupedal i Dagbladet i går. - Pinlig for Bondevik, mener Arild Hermstad i FIVH.

Tusenårskampanje for "tusenårsfiasko"?

RORG-samarbeidet / Global | 13.06.2002
Tusenårsmålene (Millennium Development Goals - MDG) står i dag sentralt i de fleste strategier, handlingsplaner og erklæringer om internasjonalt samarbeid for utvikling og fattigdomsreduksjon. FN planlegger en omfattende global informasjonskampanje for å nå målene. Men de politiske signalene i forkant av Verdenstoppmøtet i Johannesburg over sommeren indikerer at  tusenårsmålene kan bli et slag i lufta. Får vi en tusenårskampanje for en "tusenårsfiasko"?

Strid om mat

RORG-samarbeidet / Global | 09.06.2002
(Aksel Nærstad, Roma) "Jeg erklærer meg skyldig; vi har ikke gjort nok for å sørge for matsikkerhet for alle." Slik åpnet utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson sitt innlegg på en rundebordskonferanse av delegasjonsledere under mattoppmøtet i Roma som ble avsluttet torsdag.

Kenneth Kaunda til motkonferansen i Oslo i juni

RORG-samarbeidet / Global | 04.06.2002
Zambias tidligere president, Kenneth Kaunda, blir blant innlederne på motkonferansen "Åpent Forum" i forbindelse med Verdensbankens ABCDE-konferanse i Oslo i slutten av Juni. Før han tapte valget i 1991 hadde Kaunda harde tak med Verdensbanken og han er fortsatt en prominent kritiker av Verdensbankens politikk overfor de fattige landene.
1 - 30 av 6
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.