Dybdeartikler

Filter: Mai

"Godt styresett" - for hvem?

RORG-samarbeidet / Global | 24.05.2002
"Godt styresett" er et samlet krav fra "giverne" i Verdenssamfunnet når fattige land ønsker bistand, lån eller gjeldslette. Rapporter fra Transparency International viser imidlertid at mange i "giverlandene" gjerne "gir" litt ekstra for å sikre egne interesser.  Og hvem avgjør hva som er "godt styresett? Ikke de fattige, hevder ny rapport fra Focus on the Global South om Den asiatiske utviklingsbanken (ADB): Godt styresett eller dårlig forvaltning.

Nordiske statsministre støtter opp om omstridt utviklingsplan for Afrika

RORG-samarbeidet / Global | 14.05.2002
I Molde-erklæringen gav de nordiske statsministrene i helgen full støtte til målsettingene i den omstridte handlingsplanen for Afrika, NEPAD, en plan lederen for Det sørafrikanske kirkerådet, Molefe Tsele, kaller "et partnerskap med afrikanske ledere uten afrikanske folk".

Fattige land finansierer overforbruk i rike land, hevder ny rapport

RORG-samarbeidet / Global | 13.05.2002
- Det er underskuddet i USAs økonomi som er drivkraften bak de siste tiårenes globaliseringsprosess, konkluderer rapporten "USA som ´HIPC´". Rapporten, som i april ble lagt fram av den radikale London-baserte "tenke-tanken" New Economics Foundation (NEF), hevder at USAs underskudd finansieres av de fattige gjeldstyngede landene.

Regjeringen tviholder på uetiske retningslinjer for oljefondet

RORG-samarbeidet / Global | 08.05.2002
Dagbladet har de siste dagene rapportert om oljefondets investeringer i "verstingselskaper" og i går kom tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad men en oppfordring til regjeringen om å trekke ut oljefondets investeringer i Burma. I revidert nasjonalbudsjett for 2002 tviholder likevel regjeringen - som en slags omvendt verdikommisjon - på at den uetiske forvaltningen av oljefondet i all hovedsak skal fortsette.

Oxfam svarer sine kritikere etter omstridt kampanje for rettferdig handel

RORG-samarbeidet / Global | 06.05.2002
- Vi mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot Nords proteksjonisme, ikke som en primær årsak til fattigdom, men som et av de klareste eksemplene på hvordan det internasjonale handelssystemet er grunnleggende korrupt og fordreid på en måte som rammer fattige lands økonomier. Dette sier Oxfam i et tilsvar til Walden Bello, en av mange som har kritisert Oxfam´s kampanje for rettferdig handel for å gi inntrykk av at frihandel er løsningen på dagens problemer i internasjonal handel.

- Argentina betaler nå dyrt for sin lydighet

RORG-samarbeidet / Global | 03.05.2002
- Javel, sjef (Si, Bwana), sto det over hele forsiden til den Argentinske avisen "Pagina 12" da en IMF-delegasjon i april besøkte landet for å forhandle med regjeringen om betingelser for økonomisk støtte. Og den IMF-pålagte politikken blir møtt med kraftig kritikk.- Argentina betaler nå dyrt for sin lydighet, sier den verdenskjente argentinske forfatteren Eduardo Galeano.
1 - 30 av 6
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.