Dybdeartikler

Filter: April

Stabil oppslutning om bistanden, men hva så?

RORG-samarbeidet / Global | 16.04.2002
En opinionsmåling fra SSB, som ble offentliggjort i dag, viser stabil oppslutning om bistanden. 88 prosent av befolkningen, like stor andel som i 1999, slutter opp om norsk u-hjelp. NORAD-direktør Tove Strand er fornøyd med den høye oppslutningen. Men hva så?

Strid om Oxfam-kampanje for rettferdig handel

RORG-samarbeidet / Global | 15.04.2002
I en ny kampanje for rettferdig handel anklager den britiske organisasjonen Oxfam den rike verden for å rane den fattige verden for 100 milliarder dollar årlig gjennom misbruk og manipulering av reglene for verdenshandelen. - Rapporten tar til orde for økt liberalisering av verdenshandelen, mener Food First, som hevder Oxfam undergraver sosiale bevegelser i Sør.

Oljefondet: investeringer i produksjon av klasebomber ikke i strid med Norges folkerettslige forplik

RORG-samarbeidet / Global | 12.04.2002
Den norske staten er ikke forpliktet gjennom menneskerettighetskonvensjoner til å bidra til gjennomføring av menneskerettigheter i andre land, mener det regjeringsoppnevnte Folkerettsrådet.  Finansdepartementet offentliggjorde i går Rådets vurdering av om en investering gjennom oljefondet kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

Alternativ rapport om fattigdom

RORG-samarbeidet / Global | 04.04.2002
Det er ikke bare Verdensbanken og de andre "store gutta" som kan lage grundige rapporter om fattigdom og kampen mot fattigdom! - Ingen annen sak eller kampanje har hatt så sterk moralsk støtte - og oppnådd så få faktiske resultater, skriver Roberto Bissio i forordet til rapporten Social Watch 2002, som er spekket med data og statistikk om hvordan de ulike landene har fulgt opp de forpliktelsene de har påtatt seg i kampen mot fattigdom.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.