Dybdeartikler

Filter: Mars

Monterrey - finansiering for globalisering?

RORG-samarbeidet / Global | 25.03.2002
Den skulle ha hett "Finansiering og for globalisering" og ikke "Finansiering for utvikling" (FfD), mener den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva om FN-konferansen som ble avsluttet i Monterrey i Mexico sist fredag. De frivillige organisasjonene vil ikke være en del av "Monterrey konsensus" og spør hvorfor dokumentet ikke reflekterer krav om reformer i Verdensbanken, IMF og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Bush, bistand og FFD

RORG-samarbeidet / Global | 18.03.2002
President Bush´ forslag om mulig økning i bistanden forut for FN-konferansen i Mexico er full av betingelser og forbehold og vil i beste fall bringe USAs bistand opp i 0,12 prosent av BNP. - Det er uansvarlig å snakke om å nå millenniumsmålene uten å gjøre noe skikkelig for slette gjelda, sier Marie Clark i USAs gjeldslettebevegelse i en kommentar til Bush´ tale sist torsdag.

Nye bistandsrapporter foran FN-konferansen om finansiering for utvikling

RORG-samarbeidet / Global | 14.03.2002
I en ny uavhengig bistandsrapport - Reality of Aid 2002 - understreker frivillige organisasjoner bl.a. at bistand alene, i fravær av lederskap for å omforme globale finansielle, handelsmessige og miljømessige forhold, aldri vil oppnå målet om utryddelse av fattigdom. Samtidig hevder Verdensbanken i en ny rapport at bistand i dag er mer effektiv enn noen gang før i arbeidet for å redusere fattigdommen.

Oljefond - uten etiske retningslinjer - nesten doblet i fjor

RORG-samarbeidet / Global | 07.03.2002
Oljefondets 613,7 milliarder kroner, som var innestående ved utgangen av fjoråret, er mer enn den samlede OECD-bistanden til fattige land i 2000! Oljefondets investeringer har gått med tap i 2001, men store inntekter fra oljesektoren har likevel sørget for at innestående på oljefondet nesten ble doblet i fjor. Men forvaltningen av oljefondet - den fortsetter uten etiske retningslinjer.
1 - 30 av 4
1

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.