Oljefondets etikk og ledelse i Stortingets hender

Norges Banks omstridte ansettelse av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene. Samtidig har et offentlig oppnevnt utvalg gjennomgått fondets etiske retningslinjer. Nå havner begge deler på Stortingets bord, Tangen-saken i august og gjennomgangen av de etiske retningslinjene neste vår. Når det gjelder det siste er oppfordringen fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner klar: Nå må Stortinget gripe sjansen og sikre at banken tar de store skrittene. Og mange er nok fortsatt svært usikre på om Tangen er rett mann på jobben.

Oljefondet Tangen og etikk.jpeg

Juni ble en hektisk måned for alle som er opptatt av forvaltningen av verdens største statlige investeringsfond, Statens pensjonsfond utland (SPU), mest kjent som Oljefondet. En del håpet nok at sluttstrek var satt for Norges Banks omstridte ansettelse av Nicolai Tangen da en arbeidsavtale med Tangen ble signert 28. mai, men slik gikk det ikke. Medlemmene i Norges Banks "vaktbikkje", representantskapet, var fortsatt ikke fornøyde. 11. juni sendte de brev om saken til StortingetStortingets finanskomité har besluttet å behandle saken i løpet av sommeren og har planlagt en høring 10. august.

– SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes, uttalte SV-leder Audun Lysbakken til VG

- Det spiller ingen rolle hva Representantskapet og stortingsrepresentanter mener. Nicolai Tangen er ansatt - med milliarder i skatteparadis, skrev Magne Lerø i sin lederkommentar for Dagens Perspektiv, mens Aftenpostens kommentator Kjetil B. Alstadheim så det annerledes i sin kommentar:

"En tabbe, et mulig hull i brannmuren og snubling i skatteparadis. Dette kan stanse Nicolai Tangen. Og velte sentralbanksjef Øystein Olsen."

Og bare noen dager etter representantskapets brev kom utredningen fra Etikkutvalget, som i fjor ble bedt om å gjennomgå de etiske retningslinjene for Oljefondet. Også den vil havne på Stortingets bord, men først skal den ut på en høring, slik finansminister Jan Tore Sanner (H) kunngjorde da han mottok rapporten:

"Rapporten vil bli sendt på høring før sommeren, slik at vi får et godt og bredt beslutningsgrunnlag. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse og Etikkrådets og Norges Banks arbeid med retningslinjene er helt sentralt i rammeverket for fondet. De er også viktige for fondets legitimitet i befolkningen. Vi trenger etiske retningslinjer som er tilpasset fondets størrelse og globale utviklingstrekk. Regjeringen tar sikte på å legge frem vurderingene av retningslinjene i neste års stortingsmelding om Statens pensjonsfond."

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner var sentrale pådrivere da de etiske retningslinjene ble innført i 2004 og den rollen videreføres nå, både i striden rundt ansettelsen av Tangen og i arbeidet med gjennomgangen av de etiske retningslinjene.

- Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjef

Det vakte oppsikt da det i 2007-2008 ble kjent at Oljefondet hadde investert i skatteparadiser, samtidig som Den rødgrønne regjeringen erklærte "krig mot skatteparadiser". Likevel var det først i kjølvannet av Panamapapirene i 2015 at det ble fart i arbeidet med Oljefondets innsats på dette feltet. I 2017 kom fondet med et eget forventningsdokument om skatt og åpenhet og mars i år fikk Oljefondet skryt fra én av pådriverne i kampen mot skatteparadis. Etter en gjennomgang av fondets rapport om ansvarlig forvaltning 2019 oppsummerte Tax Justice Network (TJN) Norge sin vurdering slik:

"Fondet presser selskaper om å være mer åpen på skatt, viser NBIMs ansvarlighetsrapport. Dårlig skatteåpenhet påvirker imidlertid ikke hvordan fondet investerer."

I den omfattende offentlig debatten som fulgte den omstridte ansettelsen av Tangen 26. mars har imidlertid TJN Norge vært blant dem som har bidratt vesentlig til å holde fokus på de problematiske sidene ved skatteparadiser. I en kommentar i Aftenposten i begynnelsen av mai, advarte daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen sammen med generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen:

"Med ansettelsen av Nicolai Tangen risikerer Norges Bank å svekke Oljefondet som pådriver for åpenhet og menneskerettighetene."

Også generalsekretær i Publish What You Pay (PWYP) Norge, Mona Thowsen, advarte, i en kommentar i Vårt Land:

"Nå må organisasjoner og pressen følge nøye med. Endrer ansettelsen av Tangen på noen som helst måte Oljefondet holdning til, prioritering av og videre arbeid med åpenhet i internasjonale selskaper og innsyn i skatteparadiser? Vil forventningsdokumentet videreføres og oppdateres? Vil Oljefondets rolle være like aktiv som tidligere, og arbeide for å bli bedre, overfor styrene? Hva gjøres for å løfte forventningene om økt åpenhet i selskaper? Endres dialogen med sivilsamfunnet? Tangen må støtte åpenhet dersom han skal være en troverdig leder."

- Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjef, konkluderte Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender (FIVH) i en kommentar i VG, samme dag som representantskapet sendte sitt brev til Stortinget, og utdypet det slik:

"Hver for seg er de ulike problemene ved ansettelsen alvorlig nok til at ansettelsen bør stoppes: hemmelighold av prosessen, mangel på intervju av interne kandidater, Tangens manglende erfaring med indeksfond, Tangens bruk av skatteparadiser som har resultert i at sentralbanksjefen på problematisk vis har gått ut og forsvart bruken av skatteparadiser offentlig, og til slutt den tvilsomme akrobatiske avtalen som sikrer at milliardæren går tilbake til sine egne selskaper etter at han er ferdig med jobben."

Om dét også blir konklusjonen fra Stortingets finanskomité gjenstår å se. Og for Oljefondets fremtidige omdømme og globale fotavtrykk i arbeidet med etikk, menneskerettigheter, ansvarlig næringsliv og bærekraftig utvikling vil trolig Stortingets oppfølging av Etikkutvalgets utredning veie enda tyngre. 

- Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig

I et innlegg i Dagens Næringsliv i fjor sommer stilte Ingrid Westgaard Stolpestad og Ina Tin i Amnesty Norge følgende spørsmål:

"Er Oljefondet rigget for en brutal verden?"

Bakgrunnen var at Finansdepartementet hadde nedsatt er utvalg som skulle gjennomgå de etiske retningslinjene for Oljefondet, blant annet i lys av at det kunne bli aktuelt med økte investeringer i land som Saudi-Arabia og Kina. 

Da utvalgets rapport ble lagt fram 15. juni var det noe runde svaret slik:

"Vi bygger våre forslag på dagens etiske rammeverk for fondet, sier utvalgsleder Ola Mestad. Dette har i hovedsak fungert godt. I lys av normutviklingen de siste 15 årene og nye problemstillinger som er kommet til, foreslår vi likevel å endre rammeverket på noen punkter."

Utvalget fremmet en rekke større og mindre forslag og justeringer knyttet til både produktkriteriene og adferdskriteriene i det etiske regelverket og i et innlegg i Dagens Næringsliv fremhevet utvalgsleder Ola Mestad noen av disse:

"Selskap som produserer tobakk, kol og visse typar våpen som kjernevåpen og klasebomber, skal i dag utelukkast frå fondet. Som følgje av teknologisk utvikling føreslår vi at også dødelege autonome våpen blir lagt til lista. Ved bruk av autonome våpen er ikkje avgjerda om liv eller død lenger underlagt direkte menneskeleg kontroll. Ansvarsforholda blir uklare. Det gjer våpentypen prinsipielt problematisk.

Utvalet føreslår vidare eit nytt kriterium for å utelukke selskap som sel militært materiell til statar som bruker dette til alvorlege og systematiske brudd på humanitærretten."

Utvalget har imidlertid ikke vurdert om Oljefondet bør forhåndsfiltrere selskaper før det investerer i dem, slik mange har foreslått. Overfor E24 kommenterte Anja Bakken Riise i FIVH dette slik:

"Viderefører vi dagens praksis med å undersøke og kanskje utelukke noen få selskaper, så vil Oljefondet med sin portefølje på 9.000 selskaper fortsatt være investert i mange verstinger. Derfor burde utvalget hatt en seriøs vurdering av forhåndsfiltrering av selskaper før investeringsbeslutninger."

- Nå må Stortinget gjøre Olefondet mer ansvarlig, skrev hun deretter i et innlegg i E24 sammen med Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder i ForUM), John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty Norge), Camilla Viken (generalsekretær i UNICEF Norge), Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker), Erik Berg (styreformann i Habitat Norge), Steinar Winther Christensen (leder i Besteforeldrenes klimaaksjon), Henrik Mathias Hvaal (daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk), Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i Forut) og Lisa Sivertsen (avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp). Der løftet de fram både ris og ros av utvalgets rapport og avsluttet slik:

"Etikkutvalget har foreslått flere gode, små steg mot et mer ansvarlig fond. Men det virkelige sjumilssteget vil være om fondet vurderer risikoen for etiske normbrudd allerede før man investerer i selskaper. Regjering og storting har en gylden mulighet til å ta dette steget, den sjansen må de gripe."

Stortinget har tatt modige skritt tidligere og deres vurdering ved denne korsveien vil vi få når de neste år behandler regjeringens årlige medling og forvaltningen av statens pensjonsfond ("fondsmeldingen").

Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:

 • Oljefondets troverdighet står på spillFIVH 07.08.2020
  Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har sendt et brev med kritiske spørsmål til Stortingets finanskomite før høringen om Tangen-ansettelsen på mandag. – Oljefondet tilhører Norges befolkning. Den demokratiske forankringen og etiske profilen til Oljefondet står nå på spill, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, som er én av organisasjonene som har sendt brevet.

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 10.08.2020):

 • Sentralbanksjefen må forklare seg for Stortinget om Tangen-ansettelsen. ABC nyheter (NTB) 10.08.2020
  – Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB. Først og fremst vil Kaski vite hvorfor Norges Bank inngikk en ansettelsesavtale før det var avklart hvordan interessekonflikter skulle håndteres og en armlengdes avstand skulle sikres mellom Tangens fond og den nye jobben.
 • Hadia Tajik: – Stortinget kan ikke avsette Nicolai Tangen. Aftenposten 10.08.2020
  – Stortinget har ikke mandat til å ansette eller avsette oljefondssjefen, sier saksordfører Hadia Tajik (Ap) foran høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen.
 • Slik blir høringen i Stortinget om Tangen-ansettelsen. DN 10.08.2020
  Mandag 10. august skal sentralbanksjefen forsvare jobben han har gjort med rekrutteringen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.
 • Bryte ny mark. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 10.08.2020
  Det er viktig at Stortinget nå flombelyser saken. Det er likevel ingen presedens for det som følger; det blir politisk nybrottsarbeid. Hvis våre folkevalgte ikke er fornøyd med sentralbankens håndtering og redegjørelse, hva da? Tangens arbeidsavtale er juridisk bindene. Kan Øystein Olsen fortsette som sentralbanksjef uten tillit fra Stortinget? Hva vil finansministeren og regjeringen i så fall gjøre?
 • Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard. VG 10.08.2020
  Eksperter krever full åpenhet om Nicolai Tangens skattetvist i England, der en milliard kroner i bonus har gått gjennom selskap med bånd til skatteparadiser. VG kan i dag vise hvordan.
 • Øystein Olsen i trøbbel (oljefondet/etikk). Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 08.08.2020
  Olsen og hans folk i Norges Bank har også godtatt at Tangen har verdier i skatteparadis. Det fremstår som uforenelig at Tangen som oljefondsjef samtidig skal ta en mer aktiv rolle i kampen mot skatteparadiser, slik Stortinget har pålagt fondet. Olsen har avvist denne problemstillingen gjentatte ganger. Det er uforståelig - og ganske arrogant overfor våre folkevalgte. Det er viktig å huske at Nicolai Tangen selv ikke har gjort noe galt. Han har søkt på en jobb, og fått den. Han har klargjort hva forutsetningen fra hans side har vært. Og han har, så langt vi vet, gitt Norges Bank all informasjon de har bedt om.
 • Brodtkorb avslo eget møte med Olsen om Tangen-ansettelsen: – Uryddig. VG 08.08.2020
  Mens det stormet rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet i mai, ba sentralbanksjef Øystein OIsen om et eget møte med representantskapets leder Julie Brodtkorb – uten at alle medlemmene skulle være til stede.
 • Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget. Aftenposten (NTB) 07.08.2020
  – Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.
 • Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring. E24 30.07.2020
  Norges Banks hovedstyre endret i juni sitt etiske regelverk etter at de i mai selv påpekte at Nicolai Tangen hadde en interessekonflikt. Representantskapet har bedt hovedstyret forklare konsekvensen av endringene.
 • Politikkens dyder og teater (debatten om Tangen-saken). Kommentar av Søren Birkvad (Professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet) i Morgenbladet (meninger) 03.07.2020
  Henrik Syse var kort og godt nødt til å erklære at han eier de dyder som han av programlederen mer eller mindre eksplisitt ble mistenkt for å mangle (især stabilitetsdyden: Er han den han utgir seg for å være?). Av samme grunn ropte filosofen «Heia Tax Justice Norge, vi er på deres side!», innen han atter forsvant i eteren. Jeg er også på Sigrid Klæboe Jacobsens side. Likevel har det vært Nils August Andresens tørre stringens som siden da har anfektet meg.
 • Brodtkorb om Oljefond-sjefens avtaler: – Forskjellene gjelder fremdeles. VG 02.07.2020
  Norges Bank har lagt ut avtalene som skal skille Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen fra hans personlige formue. Men Julie Brodtkorb, leder i kontrollorganet i Norges Bank, sier at risikoen for interessekonflikter fortsatt ikke er «eliminert».
 • Norges Banks tilsynsorgan hardt ut mot sentralbanksjefen. DN 02.07.2020
  Tangen har gjentatte ganger sagt at han «bryter alle bånd» med Ako Capital, mens Norges Banks tilsynsorgan har stilt krav om å «eliminere» all risiko for interessekonflikt mellom Oljefondet og Tangens personlige interesser. Leder Julie Brodtkorb i representantskapet påpeker at avtalen som ble offentliggjort tirsdag ikke oppfyller kravet om å fjerne all risiko.
 • Olsen i mål med Tangen. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 02.07.2020
  Øystein Olsen har ikke veket en tomme til tross for massiv kritikk. Nå er ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen med tilhørende avtaleverk på plass, omtrent slik de to hadde tenkt seg da han ble ansatt for vel tre måneder siden.
 • Vi må ikke investere i drapsroboter. Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr. jur., professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og styreleder av Sabeels venner i Norge) i Vårt Land (verdidebatt) 01.07.2020
  Er Etikkutvalgets forslag gode nok til å etablere en ansvarlighetskultur, som samtidig ikke blir utenrikspolitikk? Jeg mener det er viktig at et nytt produktkriterium foreslås, nemlig det om autonome våpen. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok i mars i år uttalelsen Livet er hellig: Forby drapsroboter, som en oppfølging av et tilsvarende vedtak i Kirkenes Verdensråd. Teknologien for umenneskelig krigføring har utviklet seg betydelig, og det er ingen grunn til at Stortinget skal si nei til verken et generelt forbud i Norge eller en hjemmel for uttrekk i SPU.
 • NHH-professor reagerer på Nicolai Tangen-avtale: – Har ikke klart å eliminere alle interessekonflikter eller bryte alle bånd. DN 01.07.2020
  Avtalen mellom ny oljefondssjef og Norges Bank blir vanskelig å kontrollere, ifølge professorene Beate Sjåfjell og Guttorm Schjelderup.
 • Dårlig etikk fra Etikkutvalget. Kommentar av Ida Oleanna Hagen (Generalsekretær i Forut), Cecilie Widnes (Generalsekretær i IOGT Norge) og Kjetil Vesteraas (Daglig leder i Juvente) i Vårt Land (verdidebatt) | 27.06.2020
  Statens pensjonsfond Utland bør ikke investere i en vare som alene er årsaken til tre millioner dødsfall årlig. Hvorfor er ikke Etikkutvalget enig i det? Etikkutvalget la denne uken frem sin rapport om det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det var til dels skuffende lesing. Etikkutvalget mener det i dag ikke er nasjonal konsensus for å ekskludere alkohol som produkt fra Oljefondets investeringer og anbefaler derfor ikke uttrekk. I seg selv en nokså mangelfull etisk vurdering.
 • Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarligKommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), John Peder Egenæs (Amnesty), Anja Bakken Riise (FIVH), Camilla Viken (UNICEF Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Erik Berg (Habitat Norge), Steinar Winther Christensen (Besteforeldrenes klimaaksjon), Henrik Mathias Hvaal (SLUG), Ida Oleanna Hagen (Forut) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) på E24 (meninger) 23.06.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har vært vårens store snakkis. Denne ukas rapport fra Etikkutvalget for Oljefondet er langt viktigere for fondets ansvarlighetsarbeid. Nå må Stortinget gripe sjansen, og sikre at banken tar de store skrittene.
 • Professor vil splitte Norges Bank og oljefondet: – Tangen bør ha en sjef som skjønner finansNRK nyheter 23.06.2020
  NHH-professor Karin Thorburn mener Tangen-prosessen ville vært annerledes om fondet hadde vært selvstendig.
 • Nicolai Tangen slipper inn i Oljefondets kontorer i sommer som «ekstern gjest»DN 19.06.2020
  Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen får være i Oljefondets kontorer som gjest før stortingshøringen og interessekonfliktene er avklart.
 • Sentralbanksjefen har alltid vært en lojal statsøkonom. Det mest lojale nå er å trekke segKommentar av Aslka Bonde i Morgenbladet 19.06.2020
  Det skjer titt og ofte at stortingskomiteer leverer innstillinger der det fremmes kritikk som ikke blir fulgt opp av handling. Det spesielle i denne saken er at politikerne skal forsvare en slik ikke-handling i alle de årene Nicolai Tangen sitter som oljefondssjef. Dersom det skulle dukke opp spørsmål om mulig rolleblanding, vil politikerne bli konfrontert med at de med åpne øyne har godtatt en sjef som det hefter slik usikkerhet ved.
 • Sanner slipper Tangen-grillingVG 18.06.2020
  Finanskomiteen på Stortinget bestemte onsdag ettermiddag at finansminister Jan Tore Sanner slipper å delta på Tangen-høringen 10. august.
 • Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nokE24 18.06.2020
  Mestad-utvalget har ikke vurdert om Oljefondet bør forhåndsfiltrere selskaper før det investerer i dem. – Her mener vi at utvalget har tolket mandatet sitt for smalt, sier Ingrid Stolpestad i Amnesty.
 • Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvikVG 17.06.2020
  Norges Bank jobber for å sette opp en mur mellom Nicolai Tangen og hans selskaper. Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks kontrollorgan sier det forsatt vil være avvik mellom deres krav om at risiko for interessekonflikter elimineres, og bankens forsøk på å demme opp for slike.
 • Norges Bank har liten tillit i Tangen-sakaLederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 16.06.2020
  Det hadde vore lett å ta til takke med svara etter tre rundar. Når representantar frå heile det politiske spekteret likevel er urolege, er det prisverdig at dei ikkje let saka gå, men tyr til det ekstraordinære grepet å involvere Stortinget. Bak dette står representantar frå heile det politiske spekteret i Norge samla. Det er også uvanleg, og seier noko om alvoret. Forhåpentlegvis kjem tydelege svar når saka om oljefondsjefen endar med ei offentleg høyring. Berre slik kan Norges Bank gjenreise tilliten.
 • Etikk i forvaltninga av oljefondetKronikk av Ola Mestad (professor dr. juris) i DN (meninger) 16.06.2020
  Vi føreslår eit nytt kriterium i det et etiske rammeverket for Oljefondet: Å utelukke selskap som sel militært materiell til statar som bruker dette til alvorlege og systematiske brudd på humanitærretten.
 • Utvalg om Oljefondet: Vil ikke forby cannabis, alkohol og pengespillE24 16.06.2020
  Utvalget som har sett på etikken i Oljefondet vil ikke forby investeringer i cannabis, alkohol og pengespill. Det er ikke ingen allmenn enighet i Norge om at dette er uheldig, ifølge utvalgsleder Ola Mestad.
 • Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikkAftenposten (E24) 16.06.2020
  Mestad-utvalget foreslår flere grep for å styrke etikken i Oljefondet. Blant annet vil det forby investeringer i selskaper som lager delvis selvstyrte våpen.
 • Utvalg foreslår nytt kriterium om våpensalg for oljefondetVårt Land (NTB) 16.06.2020
  Et utvalg foreslår å endre retningslinjene for hvilke selskaper oljefondet kan være investert i. Utvalget vil ha en nytt kriterium om våpensalg.
 • Mens den norske stat er medeier i våpenproduksjon gjennom Kongsberggruppen, får Oljefondet beskjed om å holde seg unna en rekke våpenprodusenterLederkommentar i DN (meninger) 16.06.2020
  Oljefondets etiske rammeverk er fullt av dilemmaer.
 • Store forventninger til etikk-rapport: – Dette er egentlig historiskE24 15.06.2020
  Mandag kommer Mestad-utvalgets råd om etikken i Oljefondet. Flere organisasjoner håper retningslinjene skjerpes. – Vi håper at Oljefondet igjen kan bli en ledestjerne, sier Amnesty-rådgiver.
 • Oljefondet og etikk: Elefanten i glasshusetKommentar av Eivind Hoff-Elimari (redaktør) og Andreas Randøy, (ournalist, begge i nettidsskriftet Pan) i DN (meninger) 14.06.2020
  Mandag legger et ekspertutvalg frem sine anbefalinger for Oljefondets etiske retningslinjer. De bør handle mer om å påvirke innenfra – og om å filtrere bort på forhånd de selskapene det ikke nytter å påvirke.
 • Kaller inn til høring om Tangen-ansettelsen i augustNRK nyheter 13.06.2020
  En enstemmig finanskomite har innkalt til høring i august om ansettelsen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.
 • Fører tilsyn for folketKlassekampen 13.06.2020
  Julie Brodtkorp mot veggen: – Hva er deres rolle videre i denne saken? – Vi har avsluttet vår behandling. Det er opp til hovedstyret ved sentralbanksjefen å følge opp Tangens arbeidsavtale.
 • Stortinget: Øystein Olsen må inn til åpen høringVG 13.06.2020
  Finanskomiteen på Stortinget vil innkalle sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, representantskapets leder, til en åpen høring etter det kritiske brevet om Oljefond-ansettelsen.
 • Støre om Oljefondet: – Kan ikke være interessekonflikterVG 13.06.2020
  Ap-leder Jonas Gahr Støre fastslår at det ikke kan være interessekonflikter mellom ny oljefondssjef Nicolai Tangen og hans forretninger.
 • Stortinget vil bore dypere i Tangen-ansettelsenTV2 (NTB) 13.06.2020
  Ap, Senterpartiet, SV og Rødt hadde i forkant varslet at de ville gå inn for en høring i saken, men alle partiene støttet en høring under møtet, sier Kapur. – Nå har dette kommet inn som en ordinær sak, og da er det normalt å ha en høring som en del av vår saksbehandling, sier han.
 • Ekstraordinært Tangen-møte – KrF og Venstre krever rask Tangen-avklaringVG 13.06.2020
  Hans Fredrik Grøvan (KrF) åpner for at Stortinget kan be finansminister Jan Tore Sanner (H) gripe inn i ansettelsen av ny sjef i Oljefondet, i Norges Bank, slik at «de uavklarte forholdene bringes i orden».
 • Ett parti kan avgjøre Tangens skjebneKommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 13.06.2020
 • En tabbe, et mulig hull i brannmuren og snubling i skatteparadis. Dette kan stanse Nicolai Tangen. Og velte sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Krass kritikkLederkommentar i Dagsavisen (debatt) 13.06.2020
  Brevet er en eneste lang slakt av ansettelsesprosessen og den nye oljesjefens avtale med Norges Bank. Det er fortsatt uavklarte spørsmål rundt Tangens forhold til skatteparadiser. Gode kontrolltiltak med Tangens private business er ikke på plass. Ansettelsesavtalen ligger utenfor det som gjelder for andre ansatte.
 • Tangen-baluba i StortingetLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 13.06.2020
  Det spiller ingen rolle hva Representantskapet og stortingsrepresentanter mener. Nicolai Tangen er ansatt - med milliarder i skatteparadis.
 • På kollisjonskurs med Stortinget? Kommentar av Kristine Sævold (stipendiat i historie ved Universitetet i Bergen) i Dagbladet (meninger) 12.06.2020
  Stortinget har pålagt banken å innlemme aggressiv skatteplanlegging i Oljefondets etikkområde sammen med andre temaer som barnearbeid, tobakk, og klima. Det reiser prinsipielle spørsmål. Satt på spissen - kunne Oljefondet vært ledet av en som hadde slått seg opp på barnearbeid? Hva med en «tobakks-konge», eller en internasjonalt profilert «klima-versting»?
 • Norges Banks representantskap sender historisk brev til StortingetE24 12.06.2020
  Representantskapet, som er Norges Banks tilsynsorgan har etter et nytt møte om Oljefondets sjef Nicolai Tangen bestemt seg for å sende brev til Stortinget. Det har aldri skjedd før.
 • Norges Banks tilsynsorgan sender brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai TangenDN 12.06.2020
  Norges Banks tilsynsorgan sender brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen.
 • Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdigVG 12.06.2020
  Tilsynsorganet til Norges Bank konkluderer med at arbeidsavtalen med Nicolai Tangen «går utenfor» rammeverket som gjelder andre ansatte i Norges Bank og at skatteparadisproblemene ikke er løst.
 • Representantskapets brev til Stortinget: Tangen-avtalen går utenfor rammeverketNRK nyheter 12.06.2020
  Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner.
 • Her er brevet fra Norges Banks tilsynsorgan til Stortinget om Tangen-ansettelsenDN 12.06.2020
  Norges Banks tilsynsorgan etterlyser kontrolltiltak for å sikre at den nye oljefondssjefen overholder regelverket. – Det er veldig alvorlig at ikke kontrollmekanismene er på plass, sier jusprofessor Beate Sjåfjell.
 • Tangen-saken: Olsen lover nye kontrolltiltakE24 12.06.2020
  Norges Banks representantskap etterlyser nye kontrolltiltak i Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. – Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Norges Bank får kritikk fra flere hold: – Brevet er kraftig kostVG 12.06.2020
  Stortingets presidentskap vil bli bedt om å ta en avgjørelse om videre behandling av Tangen-saken allerede fredag, får VG opplyst. SV mener Stortinget må vurdere om Tangen kan tiltre, KrF tolker brevet som kritikk – mens Sp kaller det er «en ren slakt».
 • Professorer om brev om Tangen-saken: Ren mistillit til sentralbanksjefenVG 12.06.2020
  Tilsynsorganet til Norges Bank vil sende brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Det er en ren mistillit til sentralbanksjefen og styret i Norges Bank, mener professorer.
 • Advarer Norges Bank: – Brannmuren er i høy grad et spill for gallerietVG 12.06.2020
  Professor og kapitalrådgiver sier Oljefond-sjef Nicolai Tangen kan følge med på aksjeinvesteringene selskapet hans gjør. Norges Bank sier rutiner kommer på plass.
 • Brodtkorb og kompani serverer mer enn nok mat til kamplystne politikereKommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 12.06.2020
  Skal Tangen-ansettelsen stoppes av politikerne, må sentralbanksjef Øystein Olsen og hele Norges Bank-styret tvinges til å gå av. Det kommer neppe til å skje. Men mer bråk kan det bli.
 • Nicolai Tangen, flink eller ikke, treffer oss ikkeKommentar av Benedikte M. Høgberg (jussprofessor ved Universitetet i Oslo) i Morgenbladet (meninger) 12.06.2020
  Også Tangen-saken handler dypest sett om tillit, eller mangel på sådan. For Norges Bank er tillitskrisen alvorlig. I deres etiske retningslinjer heter det at «Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit». Det er ikke bare penger som skal forvaltes, men også tillit. Etter en lurvete ansettelsesprosess, der ingenting gikk etter rutetabellen, trenger Norges Bank nå mer enn bare PR-rådgivere som innser de har en jobb å gjøre med tillitsbarometeret.
 • Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjefKommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) i VG (meninger) 11.06.2020
  Politikerne har organisert Oljefondet slik at det kommer folket til gode og sikrer åpenhet rundt investeringene og demokratisk kontroll. De etiske retningslinjene er blitt innført og skrittvis forbedret gjennom avsløringer, kritikk, offentlig ordskifte og politiske avgjørelser på Stortinget. Resultatet er at Oljefondet er blitt en internasjonal størrelse, ikke bare som en stor pengebinge, men også når det gjelder demokratisk forankring og en etisk profil. Dette står nå på spill. Derfor bør Stortinget ta tilbake styringen og stanse Norges Banks ansettelse av Tangen.
 • Stortinget kan måtte bruke sommerferien på Tangen-sakenABC nyheter (NTB) 11.06.2020
  Finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil om nødvendig ta sommerferien i bruk hvis spørsmålene om ansettelsen av ny oljefondssjef går videre til Stortinget.
 • Måling: Det norske folk er usikre på Tangen-ansettelsenVG 11.06.2020
  Det norske folk synes det er vanskelig å ta stilling til om Nicolai Tangen bør bli oljefondssjef. Kvinnene er mest skeptisk.

Tidligere dybdeartikler fra RORG-samarbeidet / Global om Oljefondet:

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.