Verdensbankens årlige konferanse om utviklingsøkonomi til Oslo

Verdensbankens årlige ABCDE-konferanse, en forsker-konferanse om utviklingsøkonomi, er flyttet fra Stockholm til Oslo 24 - 26 juni i år. Neste uke holder Jeffrey D. Sachs, tidligere deltaker på ABCDE-konferansen og verdenskjent Harvard-økonom, foredrag i Oslo.

UD kunngjorde i går at Norge vil være vertskap for årets ABCDE-konferanse i regi av Verdensbanken ( UD vert for akademiker-konferanse om utviklingssamarbeid ):

Rundt 300 eksperter på utvikling og fattigdomsbekjempelse fra verden over vil delta på den årlige ABCDE Europe (Annual Bank Conference on Development Economics) i Oslo mellom 24. og 26. juni. ABCDE-konferansene i Europa ble startet for fire år siden for å fremme debatt og tenking om utviklingsspørsmål i et europeisk perspektiv. I tillegg til Europa, holdes ABCDE-møter hvert år i Washington, Latin Amerika og andre regioner.

- Norge synes det er viktig og riktig å være vertskap for en internasjonal konferanse som setter fokus på fattigdomsbekjempelse. Kampen mot fattigdom er vår tids store politiske utfordring, sier utviklingsminister Hilde F. Johnson.

Jeffrey Sachs til Oslo

Harvard-økonomen Jeffrey D. Sachs var hovedinnleder på ABCDE-konferansen i Washington i 2000, se A New Global Consensus on Helping the Poorest of the Poor (pdf-format). Tidligere i vinter la han fram rapporten "Makroøkonomi og helse", utarbeidet for Verdens helseorganisasjon (WHO) (se Makroøkonomi og helse , Aktuelt 8.1.01). Neste uke kommer han til Oslo for å holde foredrag om bekjempelse av fattigdom (se invitasjon nedenfor).

Universitetet i Oslo inviterer til foredrag,  Onsdag 27. februar kl. 16-18

Halving poverty by 2015: How can we live up to the Millennium Development Goals?
Prof. Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs er direktør for Center for International Development ved Harvard University. FN’s generalsekretær Kofi Annan har nylig utnevnt Sachs som spesialrådgiver i arbeidet med å nå de utviklingsmålene som ble vedtatt av Tusenårstoppmøtet i FN i september 2000.

Sachs er leder for Kommisjonen for Makroøkonomi og Helse, nedsatt av Gro Harlem Brundtland i Verdens Helseorganisasjon, og er professor i internasjonal handel ved Harvard University. Han er rådgiver for en rekke regjeringer i Latin-Amerika, Øst-Europa, det tidligere Sovjetunionen, Afrika og Asia. I de siste årene har han særlig engasjert seg i arbeidet for gjeldslette og utvikling av strategier for reduksjon av fattigdom. Sachs ble nylig beskrevet av Times Magazine som ”verdens mest kjente økonom”.

Sted: Aud. 1, Georg Sverdrups Hus (Universitetsbiblioteket), Blindern

Arrangør: Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo

Dani Rodrik: Begynner Verdensbanken å forstå vekst?

En annen Harvard-professor, Dani Rodrik (professor i politisk økonomi ved universitet i Harvard), har gjennom lang tid vært en framtredende kritiker av Verdensbankes politikk for økonomisk vekst, liberalisering og integrering av de fattigste landene i verdensøkonomien (se f.eks. Trading in Illusions , Foreign Policy March-April 2001, by Dani Rodrik). Rodrik er dessuten medlem av Verdensbankens rådgivningskomité ( Advisory Committee ) for ABCDE-konferansen. I en kommentar i Straits Times (Singapore) nylig spør han om Verdensbanken nå begynner å forstå vekst (se Is World Bank starting to understand growth? , Opinion by Dani Rodrik, Straits Times 12.2.02). Rodrik har sett nærmere på Verdensbankens siste rapport om globalisering (se Nye rapporter om Globalisering og "globalitær" makt , Aktuelt 14.12.01) og skriver bl.a.:

Ved første øyekast synes Verdensbankens nyeste rapport om globalisering å inneholde få overraskelser. Den gjentar mantraet om at de landene som har gått lengst nedover globaliseringsveien ble de landene som hadde størst suksess i økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Likevel, begravd i rapportens sider er en oppsiktsvekkende innrømmelse: de land som raskest ble integrert i verdensøkonomien var ikke nødvendigvis de som iverksatte den mest handelsvennlige (pro-trade) politikken.

Tenk på dette. For første gang erkjenner Verdensbanken at handelsliberalisering ikke nødvendigvis er et effektivt redskap, ikke bare for å stimulere vekst, men også for integrering i verdensmarkedet. Den erkjenner at dens gjentatte forsikringer om fordelene ved globalisering ikke legger direkte føringer for hvordan handelspolitikk bør gjennomføres i utviklingsland.

ABCDE-konferansen i Oslo til sommeren vil kanskje gi nye signaler om i hvilken grad dette er en kursendring fra Verdensbankens side.

Aktuelle nettressurser:

For mer informasjon om Verdensbanken, se:


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.