UNCTAD kraftig ut mot Verdensbankens PRSP-satsing

FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) går i en fersk rapport kraftig ut mot Verdensbankens arbeid (PRSP) for å redusere fattigdommen i utviklingsland. UNCTAD mener dagens PRSP-satsing i stor grad bygger på eksisterende strukturtilpasningspolitikk og UNCTAD-sjef Rubens Ricupero frykter at resultatene kan bli verre enn før om ikke politikken endres.

Det er UNCTADs rapport om de minst utviklede landene ( Least Developed Countries Report 2002 - Escaping the Povert Trap ) som setter søkelyset på fattigdom og bl.a. ser kritisk på den politikken IMF og Verdensbanken fører for å bidra til reduksjon av fattigdom i utviklingsland. Innholdet i UNCTAD-rapporten er langt på vei i overensstemmelse med de synspunktene som har blitt fremmet av Verdensbank-kritikere i Oslo forut for Verdensbankens ABCDE-konferanse neste uke.

UNCTAD og utviklingsminister Frafjord Johnson på kollisjonskurs?

I 1999 sa IMF og Verdensbanken at de ville styrke sin innsats for å bekjempe fattigdom. Dette har skjedd gjennom at de to institusjonene stiller krav til fattige land om utarbeidelse av en strategi for reduksjon av fattigdom ( Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP ) som grunnlag for lån og gjeldslette. Et sentralt spørsmål i debatten om IMF og Verdensbankens PRSP-satsing, er spørsmålet om de to institusjonenes politikk faktisk har endret seg, eller om den i hovedsak innebærer en videreføring av den omstridte strukturtilpasningspolitikken .

Da SVs Audun Bjørlo Lysbakken stilte spørsmål i Stortinget om PRSP-prosessen den 29. mai i år svarte utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson bl.a.:

"Etter min vurdering er en god del av den kritikken som har vært de siste årene, primært legitim i forhold til den politikk Verdensbanken førte på 1980-tallet, og til dels på begynnelsen av 1990-tallet, altså de gamle strukturtilpasningsprogrammene."

Frafjord Johnson mener at Verdensbankens politikk har endret seg og at den kritikken som har blitt fremmet gjennom bl.a. SAPRIN-rapporten ikke lenger er relevant. Men her får SAPRIN og andre Verdensbank-kritikere støtte fra UNCTAD-rapporten. Rapportens kapittel 5 ser nærmere på nasjonale fattigdomsstrategier og PRSP-prosessen:

"Det sentrale budskapet i dette kapittelet er at innføringen av PRSP-tilnærmingen er en stor mulighet for å oppnå større fattigdomsreduksjon, men dette vil kreve et virkelig brudd med tidligere tiders politikk. Dersom strategien for reduksjon av fattigdom bare er et spørsmål om å integrere "pro-poor"-mønstre for offentlig forbruk med dypere og bredere strukturelle reformer og den makroøkonomiske politikken fra 1990-årene, så vil de neppe oppnå de ønske resultater."

Jeffrey Sachs: Beste rapporten jeg har lest

- Dette er den beste rapporten på dette temaet jeg har lest , sa Harward-økonomen Jeffrey Sachs, da han kommenterte UNCTAD-rapporten på en pressekonferanse (se Poorest Countries Can Never Escape Without Aid, Sachs Says , UN Wire 17.6.02). Sachs har blitt utnevnt av FNs generalsekretær Kofi Annan som spesialrådgiver i arbeidet med oppfølging av tusenårsmålene og er en av innlederne (via forhåndsopptak) på ABCDE-konferansen i Oslo neste uke.

Aktuelle nettressurser:
 • Escaping the Poverty Trap , The Least Developed Countries Report 2002, UNCTAD, June 2002
 • Chapter 5: National development strategies, the PRSP process and effective poverty reduction (pdf)
 • FN spår kraftig fattigdomsvekst , Klassekampen 20.6.02
  Ytterligere 100 millioner mennesker vil måtte klare seg på én dollar dagen i 2015, ifølge ny FN-rapport. Rapporten påpeker at bistand i stadig større grad blir gitt med henblikk på at mottakerlandene overholder sine gjeldsforpliktelser.
 • UNCTAD Says Poorest Countries Trapped , UN Wire 17.6.02
  "The idealistic impulse to improve the standard of living of the poor is the right one," Ricupero writes in an overview that prefaces the main report.  "But unless the actual policy solutions are well grounded in a deep understanding of the causes of poverty and how those causes have been, and can be, effectively addressed, they could end up with worse results than in the past.
 • Poorest Countries Can Never Escape Without Aid, Sachs Says , UN Wire 17.6.02
  Speaking at a news conference on the UNCTAD report, Sachs called the report "the best report on this topic that I've ever read," adding that it "shows why we are in a new era and why we need a new approach. … The belt-tightening approach failed, and it left hundreds of millions of people extremely vulnerable."
 • PRSP i Stortingets spørretime 29.5.02 (utdrag fra Stortingstidende)
 • Frafjord Johnson: Kom opp av skyttergravene! , VG 20.6.02
  -Men hvorfor tror du Verdensbanken er blitt et yndet hatobjekt?
  -I et historisk perspektiv skjønner jeg det. Deler av bankens politikk på 1980-tallet var jeg også en sterk kritiker av, deler av strukturtilpasningspolitikken, det som aktivistene snakker om nå. Tendensen til at man brukte en modell som skulle gjelde for alle land, uten tilstrekkelig lokal tilpasning.

Mer bakgrunnsinformasjon om fattigdom, se :


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.