Skitne oljepenger

I dag sender NRK dokumentarfilmen "Skitne penger", der organisasjonen Global Witness hevder at Hydro og Statoil betaler Angolas myndigheter hemmelige summer for å pumpe opp olje i landet og på den måten hjelper Angolas elite i å plyndre landets statskasse for penger.

Det har ikke manglet på advarsler om "dilemmaer" norsk næringsliv kan komme opp i ved å engasjere seg i oljesektoren i fattige land. - De norske selskapene kaster seg ut i en hengemyr av korrupsjon og fattigdom, skrev Aftenposten i en reportasje (se Norsk oljeboom i Angola , Aftenposten 22.12.00) om norske oljeinvesteringer i Angola for noen år siden. Nå kommer anklagene.

Global Witness: Norsk Hydro er med på å plyndre Angola

I mars i år offentliggjorde organisasjonen Global Witness rapporten "Alle presidentens menn" ( All the Presidents Men ), som er en del av organisasjonens fokus på "Angolagate" - fortellingen om hvordan eliten i Angola og i utlandet har samarbeidet om å rane statskassen i landet til beste for egne politiske og økonomiske interesser. I kveldens dokumentar på NRK hevder lederen for Global Witness, Simon Taylor, at også norske oljeselskaper tar del i dette.

Aktuelle nettressurser:
 • - Plyndrer Angola , nrk.no, 26.8.02
  Norsk Hydro er med på å plyndre Angola, hevder lederen i Global Witness, Simon Taylor.
 • - Hydro og Statoil bidrar til plyndring , Dagsavisen 26.8.02
  Hydro og Statoil betaler Angolas myndigheter hemmelige summer for å pumpe opp olje i landet. Slik hjelper de Angolas elite å plyndre landets statskasse for penger, hevder organisasjonen Global Witness.
 • The Oil is not Enough , A Planet Vox mini-documentary, SEEN, June 2002
  In The World is Not Enough, James Bond travels to Central Asia to find outrage and unrest -- over oil. That was fiction. The reality is, a new oil rush is on, and it's in the countries where poverty and lack of democracy have led to political and religious extremism.
 • Norsk oljevirksomhet i Angola , Aftenposten 31.10.01
  Kronikk av Inge Tvedten, CMI
  : Den økende vektleggingen på menneskerettigheter i Norges samkvem med utviklingsland reiser viktige dilemmaer for norsk næringslivsengasjement. Noen av de største og potensielt viktigste investeringene foregår for tiden i land der menneskerettighetssituasjonen tilsier at en skal vise tilbakeholdenhet med å engasjere seg.
 • Norsk oljeboom i Angola , Aftenposten 22.12.00
  Statoil og Hydro skal investere omkring 30 milliarder kroner i oljeproduksjonen i Angola de neste fem til seks årene. Det borgerkrigsherjede landet blir livbøye for norsk offshoreindustri.
 • Olje og menneskerettigheter - et motsetningsforhold? , Petropol - Norges Forskningsråd, mai 2000
  Oljeutvinningen kan gi store rikdommer for mange land som ellers ville ha vært fattige, men nyere forskning viser at dette ofte fører med seg en vesentlig forverret menneskerettighetssituasjon. Dette er temaeet for boken «Human Rights and the Oil Industry», som nylig er utgitt med støtte fra PETROPOL-programmet.
 • Petro-states - Predatory or Developmental? - Econ Senter For Økonomisk Analyse As , Report 62/2000
  Political attention is increasing on the glaring contradiction in most oil-rich countries between natural abundance and economic and social misery. How can it be that oil is not a blessing, but becomes a curse?

Mer bakgrunnsinformasjon, se :


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.