50 000 åpnet World Social Forum

Representanter for sosiale bevegelser og et vidt spekter av frivillige organisasjoner fra hele verden er samlet i Porto Alegre sør i Brasil til den andre World Social Forum. Det hele ble åpnet torsdag med ca 50 000 personer i en fargefull og livlig mars med påfølgende kulturarrangement og formell åpning av forumet av delstatsguvernøren.

 

50 000 mennesker deltok i i marsjen gjennom gatene i Porto Alegre, Brasil, da Verdens sosiale forum åpnet på torsdag.

World Social Forum (WSF) ble holdt første gang i fjor, som de folkelige bevegelsenes motstykke til World Economic Forum der en del av verdens mektigste politikere og bedriftsledere møtes hvert år. I fjor var det 3000 delegater fra 120 land og 7000 andre deltakere. I år er det 13000 deltakere fra enda flere land, og 40-60 000 andre deltakerer. WSF har allerede etablert seg som den viktigste møteplassen for frivillige organisasjoner. Her utveksles erfaringer, og kampanjer planlegges, men det tenkes også høyt om hva slags alternativer en kan tenke seg til dagens rådende politikk. Mange hundre seminarer vil bli avholdt i løpet av de fem dagene konferansen varer.

 

 

Tjuvstart

Allerede før konferansen offisielt hadde startet, var flere organisasjoner og nettverk i gang med møter. Onsdag kveld inviterte den verdensomspennende bonde- og småbrukerorganiasjonen Via Campesina til åpent hus for å utveksle ideer om hva som burde komme ut av forumet, og for å knytte tettere kontakt med organisasjoner som er interessert i et nærmere samarbeid med Via Campesina. Representanter fra mange land i Afrika og Asia der Via Campesina ikke har noen organisasjon, dukket opp, bl.a fra den "nye" staten Øst-Timor. Det er bare ett eksempel på hvordan konferansen direkte vil styrke  byggingen av sosiale bevegelser.

Også nettverket av organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til Verdens handelsorganisasjon (WTO) ut i fra den politiske plattformen som er kalt "WTO - Shrink or Sink". På møtet som ble avholdt sittende på gulvet i inngangspartiet til en av bygningene på området der konferansen avholdes, var mange av de mest kjente ansiktene fra bevegelsen mot den markedsliberalistiske politikken som dominerer verden; Martin Kohr fra Thirld World Network, Walden Bello, Shalmali Guttal, og  Nicola Bullard fra Focus on the Global South, Dot Keet fra  Alternative Information and Development Center,  og Ronnie Hall fra Friends of the Earth for å nevne noen. 50-60 personer fra fem verdensdeler ble enige om hva en skulle gjennomføre av møter, hvem som skulle forberede innledninger forslag til uttalelser o.l. Det var et eksempel på effektivitet og demokrati i en avslappet atmosfære som mange kunne lære mye av.

Mange norske

 

 

Blant de mange norske deltakerne på Verdens sosiale forum er Nina Drange og Christoffer Klyve fra Attac-Norge.

Ca 30 norske har funnet veien til Porto Alegre. Her er lederen av For Velferdsstaten, Asbjørn Wahl, lederen av Senterungdommen Anne Beathe Kristiansen og lederen for Framtiden i våre hender, Arild Hemstad, nestlederen i Naturvernforbundet, Helene Bank, representanter fra Slett U-landsgjelda, Nei til EU, Rød Ungdom, SV og SU, ForUM for utvikling og miljø, Utviklingsfondet, Attac, Latin-Amerikagruppene, Norsk Bonde- og Småbukarlag, Menighetsfakultetet, og  Diakonhjemmets internasjonale senter. Uten tvil vil WSF både gi nye politiske impulser og kontakter, men ganske sikkert også et tettere samarbeid mellom mange av disse organisasjonene.

 

 

Økonomisk sosial og militær krig

Den nye verdenssituasjonen etter terrorangrepene i USA 11. september i fjor, og USAs reaksjon på dem, vil stå sentrale i mange av seminarene under WSF. Flere har allerede markert sterk avstand fra det de kaller den nye økonomiske, sosiale og militære krigen mot flertallet av folk i verden. Det vil helt sikkert bli utdypet i de nærmeste dagene. Det vil også synspunkter på hva som bør være de samlende sakene for frivillige organisasjoner og sosiale bevegelser for å møte denne situasjonen. Vi går spennende dager i møte.

 

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.