- Verdensbanken har ikke endret seg!

- Verdensbanken har ikke endret seg, understreket professor Rehman Sobhan og hadde salen med seg i avslutningsdebatten på Åpent Forum i går. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og Verdensbankens Mats Karlsson var ikke enige i den påstanden, men kunne i stor grad slutte seg til Sobhans forslag for å bedre Verdensbankens politikk.

Professor Rehman Sobhan

Motkonferansen Åpent Forum på Diakonhjemmet i går ble åpnet av Zambias tidligere president Kenneth Kaunda , som i sitt åpningsinnlegg (se Key-Note address at the Open Forum by dr. Kenneth Kaunda ) rettet hard kritikk mot Verdensbanken og IMF og karakteriserte forholdet mellom nord og sør i dagens globalisering som forholdet mellom herre og slave . - Det er dette vi egentlig snakker om, avsluttet Kaunda: Vi ber nord arbeide for å gi et menneskelig ansikt til disse globale finansinstitusjonene. Om det er en slik endring som nå skjer er det imidlertid sterkt delte meninger om, slik det kom fram i avslutningsdebatten på Åpent Forum.

Frafjord Johnson: 80-årenes SAP er over!

- Verdensbankens strukturtilpasningspolitikk fra 1980-årene er over, hevdet utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson da hun åpnet "Stormøtet", avslutningsdebatten på Åpent Forum der hun selv og Verdensbankens vise-president Mats Karlsson møtte sine kritikere. Hun mente at en verden uten globale institusjoner ville være en brutal verden og at det er gjennom reform av Verdensbanken og IMF at vi har muligheter til å bidra til en bedre verden. Til støtte for dette synet viste hun til finansministeren i Sør-Afrika, Trevor Manuel, som har uttalt at "Om noen virkelig vil skade de fattige, så avskaff Verdensbanken". Møteleder, NRKs Bo Brekke, repliserte at Trevor Manuel kanskje ikke var en god alliert i en slik sammenheng, ettersom han er sterkt kritisert for nyliberalistisk politikk i Sør-Afrika.

Også hovedbudskapet fra Verdensbankens vise-president, Mats Karlsson, var at "Banken" hadde endret seg. - Utviklingslandenes fattigdomsstrategier (PRSPene) er ikke lenger skrevet av Verdensbanken, men av regjeringene selv, fremhevet Karlsson. Han understreket også at strategiene utformes gjennom flere konsultasjoner med frivillige organisasjoner og andre.

Hva er over?

- Det ser ut til at alle er enige om at SAP (strukturtilpasningspolitikken) fortjente å bli avviklet, fordi den ikke virket, sa Doug Hellinger, fra SAPRIN etter å ha hørt flere av de andre i panelet. Men hva er det som er over, spurte han:

- er liberalisering av handelen over?
- er privatiseringen over?
- er markedsreformene over?

- I så fall burde land få lov til å utvikle og støtte opp under produktiv sektor og videreføre sine strategier for reduksjon av fattigdom med ekte eierskap, mente Hellinger.

Rehman Sobhan viste til at det foreligger omfattende dokumentasjon som viser at strukturtilpasningspolitikken ikke har endret seg. Selv om regjeringene selv skriver sine fattigdomsstrategier (PRSP), så er det grunnleggende premisset for PRSPene fra IMF of Verdensbanken at de må inneholde marko-økonomiske elementer fra 1980- og 90-årenes SAP. Sobhan la til at han hadde håpet at nettopp de nordiske ministrene vil ta opp dette.

Sobhans endringsforslag

I sitt hovedinnlegg (se Key-Note address at the Open Forum by Prof. Rehman Sobhan ) presenterte Rehman Sobhan 7 tiltak for å rette opp det han kalte "strukturell urettferdighet":

 • utvide de fattiges eierskap og kontroll med produktive verdier

 • styrke de fattiges tilgang til samfunnets kunnskapsbase

 • styrke de fattiges kapasitet til å konkurrere på markedet

 • omdanne budsjettpolitikken slik at offentlige ressurser når de fattige

 • omdanne pengepolitikken for å kunne yte kreditt og sparemuligheter til de fattige

 • utvikle institusjoner for de fattige

 • gi de fattige makt

Både Verdensbankens Mats Karlsson og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson kunne gi sin tilslutning til disse forslagene, og utviklingsministeren mente at den norske handlingsplanen for å bekjempe fattigdom i sør i stor grad omfattet disse forslagene.

- Stans hjelpen til våre eliter!

Lidy Nacpil fra Frihet fra gjeld-koalisjonen på Filippinene hadde i sitt innlegg tidligere på Åpen Forum understreket at de ikke bare ønsket at Verdensbankens politikk skulle bli bedre, men mer generelt at at den skulle slutte å påtvinge sin politikk på andre. - Vi vil lage vår politikk selv, understreket hun.

Til Verdensbankens Mats Karlsson hadde Nacpil følgende oppfordring:

 • Vi trenger egentlig ikke deres hjelp. Slutt å hjelpe våre eliter!

 • Hvis dere ikke har penger til å følge opp Sobhans forslag, så vær så snill å hold dere unna!

Aktuelle nettressurser:

Mer bakgrunnsinformasjon, se :

Mediedekning av Åpent Forum, se:

 • Lytt til protestene , leder i Dagbladet 24.6.02
  I dag åpner Verdensbankens forskerkonferanse i Oslo. I går gikk den alternative konferansen Åpent Forum av stabelen, der Zambias tidligere president Kenneth Kaunda var blant hovedtalerne.
 • Sultens ABCDE , Klassekampen 24.6.02
  Kommentar av Peter M. Johansen:
  Globaliseringene har ikke vært til gavn for verdens aller fattigste land, konkluderer FNs organisasjon for handel og utvikling (Unctad) i sin siste rapport som kom i forrige uke på vegne av verdens 49 minst utviklede land (MUL). Her levde 63 prosent av befolkningen under én dollar dagen i 1981-83; i dag er tallet steget til 69 prosent og det er atskillig mindre å få for dollaren som ikke kommer til dem i form av hard valuta
 • Harde skyts mot Verdensbanken , Aftenposten 24.6.02
  Kritikken mot Verdens-banken var massiv da forskere og aktivister samlet seg til motkonferanse i Oslo søndag. Men selv her erkjente flere talere at banken er i endring.
 • Mer ord enn handling , Aftenposten 24.6.02
  Med 450 millioner dollar i fattigdomsorientert kreditt til Uganda skulle Verdens-banken vise sitt nye ansikt. Men bare språkbruken er ny, hevder forsker.
 • – Verdensbanken sprer gift , Klassekampen 24.6.02
  – Verdensbankens krav til u-landene har muliggjort et brutalt ran av ressursene og tap av suverenitet. Nå må vi kjempe for en globalisering med et menneskelig ansikt, var Kenneth Kaundas budskap på motkonferansen Åpent Forum i går.
 • Opprører fra Argentina , Klassekampen 24.6.02
  Argentina har en årlig matvareproduksjon som kan brødfø over 300 millioner. Hver natt tråler over 100.000 sultne mennesker gjennom Buenos Aires på jakt etter matrester, forteller Jorge Smith.
 • - Bidrar til moderne slaveri , Dagbladet (NTB) 23.6.02
  - Verdensbanken bidrar til moderne slaveri. Det sier Zambias tidligere president Kenneth Kaunda. Han er i Oslo for å støtte aksjonistene.
 • Verdensbanken , Dagsavisen 23.6.02
  Norsk utenriksdepartement spanderte 11 millioner på en rapport sivile organisasjoner og Verdensbanken laget sammen. Da Banken fikk høre konklusjonene, trakk de seg. Nå kommer de krypende tilbake.
 • Tortur for Ecuador , Dagsavisen 23.6.02
  «Strukturtilpasningene har vært en langsom tortur for de fleste av Ecuadors husholdninger», står det i SAPRINs rapport om Verdensbankens redskap for å redde landet fra fattigdommen.
 • Forskere takket nei til dialogmøte , Aftenposten 23.6.02
  Forskere på Diakon-hjemmet takket nei da biskop Gunnar Stålsett inviterte til dialog mellom partene i striden om Verdensbanken.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.