- Stolt, selvbevisst, kreativ og pågående

- Stolt, selvbevisst, kreativ og pågående, skriver Aksel Nærstad (Utviklingsfondet/ForUM) om de sosiale bevegelsene og frivillige organisasjonene som har vært  samlet i Porto Alegre. Verdens sosiale forum i Porto Alegre i Brasil ble avsluttet med en oppfordring fra FNs generalsekretær om samarbeid og partnerskap.

Selv om mange fryktet at terror-aksjonene 11. september i fjor også ville ramme sosiale bevegelser og frivillige organisasjoner som arbeider for en mer rettferdig verden, så ser det ut til at Verdens sosiale forum i Porto Alegre nå har vist det motsatte (se Stolt, selvbevisst, kreativ og pågående , Aksel Nærstad fra WSF 5.2.02).
- En ting er klart, de folkelige bevegelsene mot den konsernstyrte globaliseringen lever i beste velgående, skriver Martha Honey i det USA-baserte Foreign Policy in Focus (se Porto Alegre: A Competing Vision) , som nå inviterer til debatt om framtiden for bevegelsen for global rettferdighet etter 11. september, se Foreign Policy In Focus | Discussion | 0201 Globalization .
- Andre verdener er mulige, 60.000 mennesker kan ikke ta feil, skriver Melanie Gillbank i Focus on the Global South (se Other worlds are possible. 60 000 can´t be wrong? ).

- Fienden kaller oss anti, sier at vi er negative og ikke har noen visjon, sier Lori Wallach fra USA-baserte Public Citizen til Associated Press (se Social Forum Claims New Agenda ), men legger til "Det er vi ikke".


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.