Åpenhet og risiko i bistanden

Som et ledd i anti-korrupsjonsarbeidet publiserer Kirkens Nødhjelp de underslag- og korrupsjonssakene organisasjonen arbeidet med å løse i fjor.