Covid 19 vs. Agenda 2030: Hva nå?

Ved inngangen til det som skulle være et Handlingens tiår for Agenda 2030 og bærekraftsmålene ble verden rammet av en koronapandemi. I Norge, som i mange andre land, er store deler av økonomien satt på benken og mange frykter en fremtid med arbeidsledighet og store økonomiske utfordringer. Klarer vi å håndtere koronapandemien samtidig som vi ivaretar hensynet til Agenda 2030 og bærekraftsmålene? Her følger vi utviklingen og debatten om hvordan miljø- og utviklingspolitikken følges opp av norske myndigheter og sivilsamfunn i lys av koronakrisen.

Covid 19 og Agenda 2030.jpg

Redaksjonen avsluttet 3. juli 2020

Et Handlingens tiår for bærekraftsmålene - eller mot Covid 19?

I januar 2020 lanserte FN "Handlingens tiår", som ble presentert slik av FN-sambandet:

"Om bare 10 år skal verden ha nådd FNs bærekraftsmål. Kampanjen «Handlingens tiår» skal mobilisere myndigheter, sivilsamfunn, næringsliv og befolkningen for øvrig. Det handler om at vi alle i årene frem mot 2030 skal iverksette de tiltakene som trengs for at vi skal nå bærekraftsmålene."

Bare et par måneder senere var det imidlertid en annen global utfordring som kom i fokus. I mars erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) koronaviruset Covid 19 for en pandemi og FNs generalsekretær, Antonio Guterres, ropte et varsko:

"Viruset er en trussel mot menneskeheten."

Klarer Norge og verden forøvrig å håndtere koronapandemien samtidig som vi ivaretar hensynet til Agenda 2030 og bærekraftsmålene? Nedenfor har vi samlet noen av de umiddelbare reaksjonene i Norge og i lenkelistene nederst vil vi fortløpende oppdatere med lenker til innspill, kommentarer og tiltak fra norske myndigheter, sivilsamfunn og akademia.

- Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt

- Bærekraftsmålene kan bli virusets største offer, advarte Anne Cath. Uteng da Silva (generalsekretær i FN-sambandet), Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder i ForUM) og Arnfinn Nygaard (daglig leder i RORG-samarbeidet) i et innlegg i Dagsavisen 24 mars og hadde følgende oppfordring til statsminister Erna Solberg (H):

"Vi oppfordrer statsminister Solberg, som leder for FNs pådrivergruppe, til å ta initiativ til at relevante instanser innenfor FN-systemet grundig vurderer hvordan FN og medlemslandene bør håndtere de utfordringer og muligheter koronapandemien stiller oss overfor i arbeidet med Agenda 2030 og bærekraftsmålene."

I et eget intervju med avisa utdypet Uteng da Silva det slik:

"Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt."

- Koronakrisen permitterer ikke klimakrisen, påpekte daglig leder i ZERO, Marius Holm, i en kommentar. I et felles brev til Finansdepartementet, Klima-og miljødepartementet og Utenriksdepartementet fremmet Sabima, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF, Spire, Miljøagentene, Greenpeace, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender og Forum for Utvikling og Miljø konkrete forslag til motkonjunkturtiltak. De begrunnet det slik: 

"Innføring av motkonjunkturtiltak er en gylden anledning til å vri samfunnet i en mer bærekraftig retning. Kortsiktige krisetiltak som får negative konsekvenser for framtidige generasjoner må unngås. Krisetiltak må bidra til bærekraftig utvikling; økonomi, miljø og sosiale forhold. De direkte og indirekte konsekvensene må derfor vurderes nøye."

Hva skjer med verdens fattige når koronapandemien rammer?

– Frykten er at koronaviruset treffer Afrika sent, men voldsomt, sa Norad-direktør Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen 13. mars, mens professor Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø (SUM) på Univsersitet i Oslo advarte mot konsekvensene i Latin-Amerika i en kronikk i samme avis: 

"Latin-Amerika kan bli pandemiens neste kjerneområde. Koronaviruset kommer på toppen av og forverrer eksisterende kriser."

Jan Egeland i Flyktninghjelpen fryktet massedød i flyktningleirer og mente at "vi må handle nå":

"Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser, må de ikke snu ryggen til dem som bor utenfor grensene. Vi må stå i internasjonal solidaritet med folk på flukt gjennom denne veldig usikre perioden."

- Koronautløste gjeldskriser er en varslet katastrofe, advarte Henrik Mathias Hvaal i SLUG – Nettverk for rettferdig ­gjeldspolitikk i en kommentar i Vårt Land, mens Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i et innlegg i samme avis pekte på at:

"Koronakrisen blir ekstra tøff uten rent vann."

Utviklingsfondet etablerte raskt en "Korona-monitor", som løpende følger opp utviklingen i organisasjonens programland i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Frykt for at rike lands bistandsbudsjetter omdisponeres til hjemlige behov

- Tiden er ute for godhetsposørene, skrev stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) i et innlegg på document.no 15. mars. Han tok til orde for kutt i bevilgningene til både klimatiltak, innvandring/flyktninger og bistand og begrunnet det slik:

"Korona-epidemien vil påføre norsk næringsliv og de offentlige budsjetter flere hundre milliarder kroner i tapte inntekter og økte utgifter. Dette er penger Norge strengt tatt ikke har."

- Om kutt i bistanden inngår i Europas svar på koronapandemien vil det ytterligere kunne svekke det multilaterale samarbeidet om bl.a. bærekraftsmålene, advarte Anne Cath. Uteng da Silva (generalsekretær i FN-sambandet), Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder i ForUM) og Arnfinn Nygaard (daglig leder i RORG-samarbeidet) i sitt innlegg i Dagsavisen 24 mars. En lang rekke andre organisasjoner advarte også sterkt mot kutt i bistandsbudsjettet. 

et felles opprop publisert i Bistandsaktuelt signert Atlas-alliansen, Care Norge, Caritas Norge, Digni, Flyktninghjelpen, Fokus, FORUT, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge, Regnskogfondet, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Strømmestiftelsen, Utviklingsfondet, og Verdens Naturfond sto det:

"Vårt signal til regjeringen som nå sitter og arbeider med budsjett er følgende: Stå ved Granavoldens klare målsetting om at det norske utviklingsbudsjettet skal holdes på 1 prosent av bruttonasjonalinntekten."

- Vi oppfordrer regjeringen til å vise langsiktig lederskap, og ikke svekke den internasjonale solidariteten med kutt i bistandsprosenten i disse krisetider, mente også Attac, Changemaker, Fellesutvalget for Palestina, Fellesrådet for Afrika, Forum for utvikling og miljø (ForUM), KFUK-KFUM Global, Latin-Amerikagruppene i Norge, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Spire, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Utviklingsfondet, som i sitt felles opprop avsluttet slik:

"Informasjonsstøtten, partnerskapssatsninger og nødhjelp trengs og må derfor bevares og styrkes av regjeringen, både i en krisetid og etter."

Tilsvarende bekymring ble det også gitt uttrykk for i et felles brev til regjeringen fra Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

I en e-post til Minerva avviste utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) at koronakrisen ville få konsekvenser for bistanden og forsikret at ettprosentmålet nedfelt i Granavold-plattformen står ved lag, til tross for krisen. Det hadde imidlertid stipendiat Nikolai Hegertun ved Senter for utvikling og miljø (SUM), i følge Minerva, liten tro på. 

De første reaksjonene fra regjeringen

- Nå er tiden for internasjonal solidaritet, ikke nasjonal alenegang, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til Minerva 20. mars, samtidig som han forsikret om at ettprosentmålet for norsk bistand, nedfelt i regjeringens politiske plattform fra Granavolden, sto fast. Allerede 13. mars hadde han tatt til orde for en internasjonal dugnad, som han begrunnet slik i en pressemelding:

"Koronasmitten kjenner ingen grenser. For å bekjempe denne pandemien må vi umiddelbart igangsette nødvendige forebyggende tiltak både her hjemme og internasjonalt. En koordinert internasjonal innsats må til nå for å redde liv og begrense langsiktige og omfattende negative økonomiske konsekvenser over hele verden."

Flere land sluttet seg raskt til regjeringen forslag om en vaksinedugnad, for å utvikle en vaksine mot Covid 19, og økte bistanden til vaksineutvikling med 2,2 milliarder kroner. Norge tok deretter initiativ til et koronafond i FN-regi for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen. I tillegg har regjeringen fjernet kravet om egenandel for organisasjoner som mottar støtte til bistandsinnsats i fattige land. 

Kommentarer og vurderinger fra FN (oppdatert per 16.04.2020):

 • Amid the coronavirus pandemic, the SDGs will help us build back better. Opinion by Erna Solberg (the Prime Minister of Norway and Co-chair of the UN Secretary-General’s SDG Advocates) and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (the President of the Republic of Ghana and Co-chair of the UN Secretary-General’s SDG Advocates) in IPS News 16.04.2020
  While we must scale up the immediate health response to curb the spread of COVID-19, the response to the pandemic cannot be de-linked from the SDGs
 • Statement by the Secretary-General’s SDG Advocates and SDG Advocate Alumni. UN SDGs advocates 03.04.2020
  Looking beyond the urgency of the current moment, we endorse the Secretary-General’s call for the world to recover better. The SDGs and the Paris Agreement are our roadmaps. Policies, actions and investments to recover from the COVID-19 pandemic must be guided by the 2030 Agenda as we step up action to build resilient societies and achieve the world we want. 
 • Recovery from the coronavirus crisis must lead to a better world. By António Guterres, UN Secretary General 02.04.2020
  Now is the time to redouble our efforts to build more inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change and other global challenges. The recovery must lead to a different economy. Our roadmap remains the 2030 agenda and sustainable development goals.

Kommentarer og tiltak fra sivilsamfunnet (oppdatert per 30.04.2020):

 • Autoritære grep og tendenser under korona. ForUM 30.04.2020
  Kriselover og økt overvåkning er blant korona-grepene som truer menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og ytringsfrihet mange steder i verden. Nytt notat diskuterer koronakrisens konsekvenser for sivilsamfunnets handlingsrom.
 • Ukentlige oppdateringer om kvinner og Covid-19. FOKUS 28.04.2020
  Kvinner utfører tre ganger så mye ubetalt omsorgsarbeid som menn, opptar 70 % av alt helsearbeid globalt, og har ofte hovedansvaret for eldre, barn og syke. Tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har blitt svekket, og vold mot kvinner har økt, da mange kvinner er innestengt med overgriperen sin uten tilgang til hjelp. Det er ingen tvil om at kvinner rammes hardt av koronakrisen. 
 • Korona og Agenda 2030. ForUM 27.04.2020
  Koronapandemien har stor påvirkning på arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her finner du en oversikt over hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål påvirkes av koronakrisen.
 • Korona – en ulikhetskrise. ForUM 27.04.2020
  Nytt notat viser at koronakrisen rammer ulikt og forsterker ulikhet.
  - På tide med tiltak for marginaliserte grupper, gjeldsslette og global skattereform, mener ForUM.
 • Skuffende utfall av FN-møte om utviklingsfinansiering. ForUM 24.04.2020
  Internasjonalt sivilsamfunn har under hele prosessen kritisert forslaget til møtets sluttdokument for å være vage og lite ambisiøst. Spesielt skuffende er det at uttalelsen om å støtte Verdens helseorganisasjon (WHO),som lå i det opprinnelige utkastet har blitt helt utvannet i det endelige dokumentet. Dette er kritikkverdig i en periode der hele verden er avhengig av et velfungerende WHO. Dokumentet blir også kritisert for å mangle konkrete tiltak i en tid der verden trenger handling for å begrense de ødeleggende konsekvensene av korona-pandemien.
 • Stopp forhandlingene og fokuser på å redde liv! Attac 17.04.2020
  258 sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden krever stans i alle forhandlinger om handels- og investeringsavtaler under koronautbruddet. Fokuset nå må være å sikre tilgang til medisiner og på å redde liv, skriver organisasjonene i et åpent brev til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og til WTO-landenes handelsministre.
 • Bli med på våronna-dugnad 2020Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) 11.04.2020
  Vil du jobbe på gård i våronna? Gjennom LAGs samarbeid med Norsk bonde- og småbrukarlag (NBS) skal solidaritetsbrigadister og aktivister fra LAG jobbe frivillig en måned på gårder rundt om i Norge.
 • Koronaepidemien og naturen: Hva er sammenhengen? WWF Norge april 2020
  Koronakrisen har snudd Norge og verden på hodet, og viser tydelig at det er viktigere enn noensinne at vi står sammen for vår egen og naturens helse.
 • Krever koronagjeldsslette for utviklingsland. SLUG, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna 08.04.2020
  SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp er de norske organisasjonene som mener gjeldsslette nå er nødvendig for å sikre at fattige land får frigjort ressurser til å bekjempe COVID-19 og håndtere de sosiale og økonomiske krisene som har kommet i kjølvannet av helsekrisen. Over 100 nettverk og organisasjoner fra hele verden krever nå umiddelbare tiltak for å slette utviklingslands gjeld.
 • Mot en ny normal. FIVH 08.04.2020
  En dag har vi bekjempet koronaviruset. En dag skal alle på jobb og begynne å leve normalt igjen. Men på veien ut av koronakrisen bør vi skape en ny normal.
 • Koronoautbrudd i Latin-Amerika på vei til å bli en katastrofe. Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) 08.04.2020
  Koronasmittede pasienter og dødsfall har doblet seg den siste uken. Dårlig håndtering av utbruddet og de foreliggende sosiale og økonomiske ulikhetene forverrer krisen. Presidentene Duque og Bolsonaro gjør situasjonen enda vanskeligere for regionen som nå frykter krig i Venezuela.
 • Koronapandemien tvinger migranter og flyktninger tilbake til kriserammede Venezuela. Flyktninghjelpen 07.04.2020
  Hundrevis av venezuelanske flyktninger og migranter mister jobbene sine i Colombia fordi landet har innført strenge tiltak mot koronaviruset. Mange må returnere til et Venezuela i krise, og om ikke Colombia får internasjonal hjelp til å møte pandemien kan denne tendensen forsterke seg.
 • Krisepakke med grønnskjær - men ingen smaragd. ForUM 02.04.2020
  - Korona-pandemien stiller oss overfor en rekke utfordringer knyttet til bærekraftsmålene både nasjonalt og globalt. Det er viktig at norske krisetiltak ikke glemmer de internasjonale forpliktelsene Norge har til å bidra til å begrense global oppvarming til 1,5 grader, bevare naturen og nå FNs ambisiøse bærekraftsmål innen 2030, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.
 • Arbeidet for en bærekraftig verden stanser ikke i en krisetid. Tvert imot! ForUM 02.04.2020
  Arbeidet med å få regjeringen til å føre en samstemt politikk for FNs bærekraftsmål stanser ikke i krisetid. Tvert imot må arbeidet intensiveres. Les hvordan koronapandemien påvirker ForUMs arbeid her.
 • Dette bør en grønn krisepakke inneholde. FIVH 01.04.2020
  Tiltakene som skal hjelpe økonomien i krisen vi nå er inne i, må både holde hjulene i gang og bidra til langsiktig bærekraftig samfunnsutvikling. Her er våre forslag.
 • Tredje krisepakke med lovende tiltak. WWF Norge 31.03.2020
  Tirsdag 31. mars behandlet stortinget den tredje krisepakken som skal dempe koronakrisens effekter på norsk økonomi. Den inneholder flere tiltak som WWF har foreslått.
 • – Vi kan ikke redde norsk økonomi ved å ødelegge natur og ignorere klimakrisaBrev til norske myndigheter fra Sabima, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF, Spire, Miljøagentene, Greenpeace, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender og Forum for Utvikling og Miljø, ForUM 27.03.2020
  Ti miljøorganisasjoner lanserer sine forslag til bærekraftige krisetiltak for norsk økonomi. Konsekvensene av koronaepidemien må møtes med tiltak som tar samfunnet i en bærekraftig retning.
 • – Vi gjør det vi kan for å holde trykket oppe. Kommentar av generalsekretær Øyvind Eggen, Regnskogfondet 27.03.2020
  Truslene mot regnskogen og de som bor i skogen stanses ikke av virusepidemien, og når myndighetenes og verdens oppmerksomhet rettes mot andre utfordringer er det ekstra viktig at de ikke blir alene i kampen for å hindre avskoging. Det er jo like viktig selv om verden opplever en helsekrise og økonomisk nedtur. 
 • Røde Kors-bevegelsen vil bruke ni milliarder mer på å bekjempe koronaviruset. Røde Kors 27.03.2020
  En massiv global innsats er nå satt i gang for å gi humanitær hjelp som følge av koronakrisen.
 • Slik påvirker korona internasjonale prosesser. ForUM 26.03.2020
  Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.
 • Koronatiltak hindrer at tusenvis får livsnødvendig hjelp. Flyktninghjelpen 25.03.2020
  Tiltakene for å stanse koronaviruset hindrer livreddende bistand fra å nå fram til mennesker på flukt. Flyktninghjelpen ber om at hjelpearbeidere får samme status som helsearbeidere og butikkansatte.
 • Redusert flytrafikk – hva tenker Naturvernforbundet. Naturvernforbundet 24.03.2020
  Naturvernforbundet jubler ikke over at arbeidsplasser forsvinner. Omstilling av samfunnet og nedskalering av luftfarten må gjøres gjennom en langsiktig og forutsigbar plan, der det også skapes nye arbeidsplasser i grønne næringer.
 • Koronakrisen permitterer ikke klimakrisen. Kommentar av daglig leder i ZERO, Marius Holm, 24.03.2020
  Når politikerne nå leter etter tiltak for et næringsliv i krise, er det viktig å velge tiltak som ikke bremser det grønne skiftet. Det er tid for å diskutere både krisepakker for klimapolitikken og klimatiltak i krisepakkene.
 • Fasteaksjonen 2020: Samler kirkene på en ny måte. Norge Kristne Råd 23.03.2020
  – Nå skal vi sørge for at Kirkens Nødhjelp kan sikre vann og trygge hygienetiltak, slik at de kan forebygge coronasmitte der de kan akkurat nå, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.
 • Sammen kommer vi oss gjennom krisene. Appell fra FIVH-leder Anja Bakken Riise 20.03.2020
  Koronakrisen viser at vi kan stå sammen i krise. I alt det vanskelige, kan vi ta med oss det gode fra denne krisen, til den største utfordringen av dem alle – klimakrisen.
 • Stor bekymring for koronasmitte og matmangel i Afghanistan. Afghanistankomiteen i Norge 20.03.2020
  Antall registrerte koronasmittede fortsetter å øke i Afghanistan, og antallet uregistrerte saker antas å være veldig høyt. Afghanistankomiteens generalsekretær Liv Kjølseth er svært bekymret for tilgangen på mat og helsehjelp.
 • Karantenepakken. Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) 18.03.2020
  Sitter du hjemme og begynner å gå tom for ting å gjøre? Da har vi løsningen! Vi har samlet interessante dokumentarer, podcaster, bøker, artikler og foredrag dersom du skulle kjede deg hjemme i disse karantene-tider.
 • Korona - dette gjør Redd Barna. Redd Barna 17.03.2020
  Redd Barna deltar i den nasjonale dugnaden og tar omfattende tiltak for å hindre korona-smitten. Vi står i solidaritet med barn og voksne som er spesielt sårbare, i Norge og globalt. Her er mer om hva Redd Barna gjør i den nasjonale og internasjonale dugnaden.
 • CARE forbereder fattige lokalsamfunn på COVID-19. CARE Norge mars 2020
  – CARE jobber i land og lokalsamfunn med dårlige helsetilbud og hvor tilgangen til matvarer er hindret av kriser og konflikt. Nå jobber CARE for å spre kunnskap om gode hygienetiltak for å hindre spredning. I tillegg kurser vi helsepersonell og leverer nødvendig materiell til klinikker, forteller generalsekretær i CARE Norge, Gry Larsen.
 • Korona-monitor. Utviklingsfondet (oppdateres fortløpende)
  Covid-19, også kjent som koronaviruset, skaper store utfordringer for hele verden. Nå kommer rapportene om spredning i utviklingsland. Det vi opplever nå i Norge, vil ha langt mer ødeleggende effekt i land som knapt har helsevesen. Og vi vet at det vil skje. På denne siden vil vi ha løpende oppdateringer fra våre programland i Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Ikke bare tall, men historier og bilder fra vanlige folk.
 • Følg siste nytt om korona i Vest-Sahara. Støttekomiteen for Vest-Sahara (oppdateres fortløpende)
 • Koronaviruset: Slik jobber vi. Kirkens Nødhjelp mars 2020
  Koronasmitten har nå begynt sitt inntog i mange sårbare land. Konsekvensene vil bli katastrofale dersom smitten ikke stoppes. Akkurat nå ønsker hele verden å beskytte seg og sine mot  koronaviruset, men dessverre er det milliarder av mennesker som mangler de viktigste  verktøyene: såpe og vann. 1 av 9 mennesker har ikke rent vann til håndvask. Mer enn noen gang trenger vi din hjelp!
 • Korona-pandemien. Caritas Norge mars 2020
  Caritas har mobilisert hele sitt globale nettverk for å møte denne krisen. Caritas sine 165 medlemsorganisasjoner er tilstede i over 200 land og territorier arbeider i dag for fult med å dele informasjon om COVID19 og har iverksatt smitteforebyggende tiltak i alle land. Gjennom vårt samarbeid med Kirken får vi humanitær tilgang og nyter stor tillit. Formidling av kunnskap gjennom religiøse nettverk er blant de mest effektive tiltak til å spre informasjon og for å sikre at tillitten til informasjonen er stor.
 • Når hverdagen forsvinner. KFUK/KFUM Global mars 2020
  Koronakrisen rammer en hel verden. Skap håp og en bedre fremtid ved å gi en gave til våre partneres arbeid i en ekstraordinær situasjon.

Kommentarer og tiltak fra norske myndigheter (oppdatert per 13.05.2020):

 • Møte i WTO-utvalget 11. maiUD 13.05.2020
  Den handelspolitiske situasjonen er endret som følge av koronapandemien. På møtet i WTO-utvalget 11. mai ga statssekretær Marianne Hagen en kort oppdatering på status for arbeidet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Revidert nasjonalbudsjett: Koronapandemien skapar nye behov og fører til fleire endringar i bistandsbudsjettetUD 12.05.2020
  Nye behov har oppstått under koronakrisa. Det er sannsynleg at fattige land med svake helsesystem og store, sårbare folkegrupper vil bli hardast ramma. For å redusere dei helsemessige, sosiale og økonomiske følgjene av pandemien var Noreg tidleg på banen med initiativ og tiltak som kan redde liv og minske dei negative konsekvensane av pandemien.
 • Revidert nasjonalbudsjett: Auka innsats i Afrika sør for SaharaUD 12.05.2020
  - Det som har vært ei krise i vårt land, kan bli ein katastrofe i utviklingsland. Styresmaktene i afrikanske land står overfor store utfordringar i handteringa av koronapandemien. I denne situasjonen vil vi bidra ekstra til å styrke desse landa sine helsesystem og til å hjelpe menneske i ein sårbar situasjon, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.
 • Revidert nasjonalbudsjett: Noreg vil styrkje arbeidet for global helse på grunn av koronapandemienUD 12.05.2020
  - I Malawi er det berre utført 600 covid-19-testar i ei befolkning på 17,5 millionar. Det er heilt avgjerande at fleire utviklingsland kan teste fleire og får tilgang på smittevernutstyr, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.
 • Revidert nasjonalbudsjett: Vil auke støtta til Verdsbankens utviklingsfond, IMFs katastrofefond og IMFs låneordningar for låginntektsland. UD 12.05.2020
  - Vi må verne dei mest sårbare og hindre at det som i dag er ei helsekrise, vert ein svoltkatastrofe og ei samfunnskrise i morgon, seier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).
 • Norge øker støtten til Sudans reformprosess og covid-19-respons. UD 08.05.2020
  Norge øker støtten til Sudans reformprosess og covid-19-respons med 100 millioner kroner. Støtten ble annonsert på et møte i vennegruppen for Sudan.
 • Utviklingsministeren maner til internasjonalt samarbeid for å styrke jenters og kvinners rettigheter under covid-19. UD 06.05.2020
  Utviklingsminister Dag Inge Ulstein retter i dag oppmerksomheten mot situasjonen for jenter og kvinner under covid-19. I en felles kronikk peker 59 land på alvorlige konsekvenser som følge av pandemien og maner til internasjonalt samarbeid for å styrke jenters og kvinners rettigheter.
 • Norge slutter seg til ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet. UD 05.05.2020
  Sammen med 41 andre ministere som er ansvarlige for Verdens handelsorganisasjon (WTO) la utenriksminister Ine Eriksen Søreide 5. mai fram en ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet. Erklæringen er et viktig supplement til en felles uttalelse om behovet for samarbeid og solidaritet i kampen mot covid-19 som Norge var med på i april i regi av Alliansen for multilateralisme.
 • Verden samlet for å bekjempe korona-virusetUD 04.05.2020
  - Gledelig med internasjonal samling i kampen mot Korona, sier statsminister Erna Solberg etter Europakommisjonens konferanse «Global Response» i dag. Konferansen markerte starten på en global prosess der det første målet er å samle inn 83 milliarder kroner for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe covid-19. Norge annonserte bidrag på totalt ca. 13 mrd NOK i forbindelse med konferansen.
 • Koronapandemien hovedtema i samtale med PompeoUD 30.04.2020
  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skulle denne uken ha besøkt Washington, D.C. for samtaler med blant andre utenriksminister Mike Pompeo. I stedet møtte hun i dag sin amerikanske kollega til en telefonsamtale.
 • Norge viderefører støtten til global våpenhvile. Befolkningens behov må settes først. UD 24.04.2020
  Ettersom konsekvensene av covid-19 blir stadig mer alvorlige, er oppfordringen om en global våpenhvile viktigere enn noensinne.
 • Norge øker støtten til sårbare migranter gjennom IOM. UD 24.04.2020
  Norge gir 30 millioner kroner til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), som har ansvaret for å koordinere FNs arbeid med migrasjon. Deler av støtten går til IOMs humanitære arbeid for å informere om smittespredning og sørge for helsetjenester og tilgang på rent vann for sårbare grupper i forbindelse med covid-19.
 • Norge får lederrolle i internasjonal Korona-konferanseUD 24.04.2020
  Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har tatt initiativ i G20-kretsen til en virtuell giverlandskonferanse som skal samle politisk og økonomisk støtte til å bekjempe korona-pandemien. Coronavirus Global Response Summit arrangeres den 4. mai og statsminister Erna Solberg vil være med å lede dette initiativet.»
 • Innlegg på Verdensbankens/Pengefondets vårmøte. UD 17.04.2020
  Innlegg av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein: We have been hit with an unprecedented global crisis. The Bank’s response has been really impressive, taking the lead in addressing a global public bad. The Fast-Track Covid-19 Facility is rapid and forceful disaster risk response. We urge the Bank to be even more ambitious, and to focus on the most vulnerable countries.
 • Koronapandemien hovedtema på Verdensbankens vårmøte 17. april. UD 17.04.2020
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar i dag i Utviklingskomitéen (Development Committee) i Verdensbanken – det formelle forumet under Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets (IMF) halvårige møte. Utviklingsministeren er en av 25 guvernører som representerer Verdensbankens medlemsland på møtet, som denne gangen arrangeres som videokonferanse.
 • Amid the coronavirus pandemic, the SDGs will help us build back better. Opinion by Erna Solberg i(Prime Minister of Norway and Co-chair of the UN Secretary-General’s SDG Advocates) and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (President of the Republic of Ghana and Co-chair of the UN Secretary-General’s SDG Advocates) in Thomson Reuters Foundation News 16.04.2020
  While we must scale up the immediate health response to curb the spread of COVID-19, the response to the pandemic cannot be de-linked from the SDGs
 • Norge ønsker mer internasjonalt samarbeid i møte med koronakrisen. UD 16.04.2020
  Et godt internasjonalt samarbeid vil ha stor betydning i kampen mot skadevirkningene av koronakrisen. Regjeringen ser nå på muligheten for at Norge kan bidra til IMFs katastrofefond og mer midler til låneordninger for lavinntektsland.
 • Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning
  UD 02.04.2020
  I samråd med Utenriksdepartementet vil Forskningsrådet bruke inntil 100 millioner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset, og til koronaforskning som har særlig relevans for lavinntektsland.
 • Rekordstor avtale med Kirkens Nødhjelp for kampen mot fattigdom. UD 02.04.2020
  - Vi vet hvor viktig et aktivt sivilt samfunn er for utviklingen av ethvert land. Kirkens Nødhjelps arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara har stor betydning. Samarbeidet Kirkens Nødhjelp har med sterke lokale partnere gjør at de også er bedre rustet for å møte koronakrisen, legger utviklingsminister Ulstein til.
 • Øker støtten til Norsk Folkehjelp gjennom femårig samarbeidsavtale. UD 01.04.2020
  - Norsk Folkehjelp og deres lokale samarbeidspartnere betyr svært mye i kampen mot fattigdom. Koronakrisen gjør innsatsen enda viktigere, særlig for minoriteter og sårbare grupper. Norsk Folkehjelp har oppnådd meget gode resultater, og får derfor økt støtte gjennom denne nye avtalen, sier utviklingsminister Ulstein.
 • Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats
  UD 31.03.2020
  - Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
 • Drøftet koronapandemien med Malis helseminister. UD 31.03.2020
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein drøftet i et telefonmøte med Malis helseminister Michel Sidibé 30. mars de utfordringene som Mali og andre land i Sahel-regionen nå står overfor. Sidibé har bred internasjonal erfaring, blant annet som assisterende generalsekretær i FN. Han ga uttrykk for stor bekymring for de afrikanske landenes manglende beredskap til å håndtere krisen.
 • Norge øker bistanden til vaksineutvikling med 2,2 milliarder kroner. UD 27.03.2020
  Pengene går til Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepis) arbeid med vaksineutvikling. Dagens beslutning om nye 2,2 milliarder kroner kommer på toppen tidligere annonserte bidrag på til sammen 1,636 milliarder kroner.
 • Noreg bidreg med over 13 millionar kroner til Malawis respons på covid-19. UD 26.03.2020
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har i dag vore i telefonkontakt med Malawis helseminister Jappie Mhango. Noreg gir 13,4 millionar kroner til å kjøpe inn naudsynt utstyr til mellom anna smittevernformål for helsearbeidarar i Malawi.
 • Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN. UD 23.03.2020
  Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.
 • Fjerner egenandel for hjelpeorganisasjoner. UD 22.03.2020
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tar nå noen konkrete grep for å lette på situasjonen for hjelpeorganisasjoner, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av covid-19-pandemien.
 • Norge mobiliserer til vaksinedugnad. UD 18.03.2020
  Flere land slutter seg nå til Norges appell om å bidra til utvikling av en vaksine mot covid-19-viruset. Tyskland, Sverige, Finland og Danmark er blant landene som nå lover millioner.
 • Covid-19: Slik jobber Norad. Norad 16.03.2020
  Covid-19 har store globale konsekvenser. Utviklingssamarbeidet påvirkes i stor grad av det som skjer og Norad følger situasjonen tett.
 • Utviklingsministeren bekymret for mørketall i sårbare land – ber om internasjonal dugnad. UD 13.03.2020
  - Koronasmitten kjenner ingen grenser. For å bekjempe denne pandemien må vi umiddelbart igangsette nødvendige forebyggende tiltak både her hjemme og internasjonalt. En koordinert internasjonal innsats må til nå for å redde liv og begrense langsiktige og omfattende negative økonomiske konsekvenser over hele verden, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Kommentarer og tiltak fra akademia (oppdatert per 11.05.2020):

 • Korona og globalisering. Hvor hender det? NUPI 11.05.2020
  Plutselig ble hele verden rammet av en unntakstilstand. Fly ble satt på bakken, skoler og kafeer stengte. I tillegg mistet mange jobben. Hva var det som skjedde, og hva forteller covid-19-dramaet oss om globalisering?
 • Corona and food security in poor countries. CMI Brief 06.05.2020
  This report discusses the need for measures to protect food security in the context of the corona outbreak. The report is based on general insights into factors that determine food security, and specific insights from the Ebola outbreaks in Africa, with the main studies being from the 2014 outbreak in Guinea, Liberia and Sierra-Leone.
 • Hvilke konsekvenser har Covid-19 for verdenssamfunnet? NUPI m.fl. 28.04.2020
  NUPI og en rekke andre forskningsinstitutter har laget en serie med korte publikasjoner på vegne av Utenriksdepartementet, som tar for seg hvordan covid-19 rammer utviklingsland. Det vil også komme nye publikasjoner fortløpende.
 • Korona og falske nyheiter: Ein infodemi. Hvor hender det? (NUPI) 27.04.2020
  Koronautbrotet er ikkje berre ein pandemi som har spreidd seg til nesten alle land i verda. Det er også ein infodemi – ein tsunami av meir eller mindre påliteleg informasjon, desinformasjon, falske nyheiter, rykte og konspirasjonsteoriar. Dette er, i likskap med viruset, helseskadeleg og kan i verste fall forårsake dødsfall.
 • Grenseløs kamp mot koronaHvor hender det? (NUPI) 08.04.2020
  Det nye koronaviruset har for mange land utløst den største krisen siden andre verdenskrig. Hvorfor er det slik og hva betyr internasjonalt samarbeid for veien ut av krisen?
 • COVID-19 "States of Emergency" Project Launches at PRIO. PRIO 07.04.2020
  ​​All over the world, states are responding to the challenges of the COVID-19 pandemic by invoking the state of emergency – generally characterized by an expansion of the state power, allowing it to perform actions that it could not carry in times of normal politics.
 • Beyond the COVID Curve: PRIO launches new blog series. PRIO 03.04.2020
  ​COVID-19 has quickly changed everything from our daily routines, to the policies of governments, to the fortunes of the global economy. How will it continue to shape society and the conditions for peace and conflict globally in the near future and long after we manage to get the virus under control?
 • Corona Virus in Africa: Are we expecting the situation to worsen? CMI 31.03.2020
  Over the past two decades, three deadly zoonotic coronaviruses have emerged: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)-coronavirus (CoV), the Middle East Respiratory Syndrome (MER)-Cov, and now the coronavirus disease (Covid-19). Unlike SARS and MER, Covid-19 has reached pandemic levels and has spread globally.
 • Pandemipodden. Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo 25.03.2020
  Hvordan vil Kinas rolle i verden påvirkes av koronautbruddet? Hva har Covid-19 med kjøttproduksjon og avskoging å gjøre? Hør vår nye podcast!

Norske aktører i media (oppdatert per 03.07.2020):

 • Stortinget kan og må redde Amazonas. Kronikk av Hege Skarrud (leder i Attac Norge), Helene Bank fungerende leder For Velferdsstaten), Anniken Storbakk (generalsekretær i Handelskampanjen), Åsa Paaske Gulbrandsen (daglig leder i Latin Amerika-gruppene), Kjersti Hoff (leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Julie Christina Rødje (leder i Spire) og Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU) i Nationen (meninger) 03.07.2020
  Vi husker alle hvordan Amazonas sto i brann i fjor sommer. Nå vil Brasils miljøminister utnytte koronakrisen til å brenne enda mer regnskog. Samtidig heller den norske regjeringen bensin på bålet ved å inngå en handelsavtale med Bolsonaro. Avtalen vil binde alle parter til en modell som ikke er bærekraftig.
 • Halve Norge vil være med på like inn­gripende tiltak for å bekjempe klima- som koronakrisen. NRK nyheter 29.06.2020
  Koronapandemien har påført befolkningen i Norge de mest inngripende restriksjonene siden andre verdenskrig. Nå sier nær halvparten av oss at vi er villig til å gjøre det samme for å redde klimaet.
 • UDI forbereder seg på en økning i antall asylsøkere neste år. ABC nyheter (NTB) 29.06.2020
  Antall asylsøkere til Norge har falt kraftig etter at koronatiltakene ble innført. UDI forbereder seg nå på en økning når Europa gjenåpnes.
 • Over 110 «grønne» milliarder på Oslo Børs: Har blitt dobbelt så mye verdt som oljeleverandørene. E24 29.06.2020
  Nel, Tomra og Scatec Solar leder an i den grønne bølgen på Oslo Børs, mens aksjeverdiene smuldrer opp i oljeleverandørene. Under coronakrisen har verdien av grønne aksjer sust forbi den kriserammede leverandørindustrien.
 • Norge gir 100 millioner kroner for å sikre lavinntektsland tilgang til koronavaksiner. Vårt Land (NTB) 28.06.2020
  Statsminister Erna Solberg kom med nyheten da hun deltok på toppmøtet «Global Goal: Unite for our Future» lørdag. – Norge vil gjennom dette bidraget sikre at lav- og laveremellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksine til overkommelige priser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein i en pressemelding
 • Coronakrisen kan føre til grønn omstilling. Kommentar av Aud Wærnes (Sintef), Benjamin Ravary (Eramet Norway), Gabriella Tranell (NTNU), Kari Håland (NTNU) i E24 (meninger) 27.06.2020
  Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke. Dette er blant tiltakene for å få industrien på fote igjen etter koronapandemien. Norsk industri må jobbe for å opprettholde, eller helst øke, produksjonen. Samtidig skal alle ledd i verdikjeden bli grønnere og mer effektive. Her kan være mye å lære av norsk metallindustri som allerede har gjort en stor innsats for å få til dette. Norsk metallindustri har blitt mer energieffektiv og miljøvennlig på flere områder.
 • Sletting av u-landsgjeld – en effektiv bistandspolitikk. Kronikk av Henrik Mathias Hvaal (daglig leder SLUG), Alf Halvard Næsje (Senterungdommen), Hege Skarrud (leder, Attac Norge) og Marta Hofsøy (AUF) i Nationen (meninger) 24.06.2020
  Store statlige gjeldsbyrder i kjølvannet av koronapandemien setter oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i fare. Utviklingsland trenger hjelp til å løse statlige gjeldskriser for å sikre at ikke flere tiår med fattigdomsreduksjon går tapt. Flere utviklingsland har mye statsgjeld som følge av at landene har lånt for å gjennomføre investeringer, mottatt bistand som lån, eller lånt penger for å dekke budsjettunderskudd. Dette har ført til at utviklingsland i dag betaler mer for å betjene deres respektive statsgjeld enn de mottar i bistand. Statsgjeld utgjør derfor en stor utfordring for utvikling, og er en av hovedgrunnene til global ulikhet.
 • Rødgrønne vil ha storstilt hydrogensatsing. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 24.06.2020
  Koronakrise og krisepakker har forsinket framdrifta i arbeidet med å utforme framtidas rødgrønne industri- og næringspolitikk. I går kunne likevel utvalget presentere en skisse sammen med Tankesmien Agenda. Det mest overraskende er hvor enige Ap, Sp, SV og MDG er. Der mange i miljøbevegelsen ser vekstideologien som selve problemet, mener de rødgrønne politikerne at vekst og vern ikke er noen motsetning.
 • Skog- og trenæringen er en pådriver for det grønne skiftet. Debatt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i DN (meninger) 13.06.2020
  I en kronikk i DN 5. juni kritiserer Bård Harstad regjeringens koronatiltak for næringslivet. Han mener det er viktig å legge til rette for grønn omstilling. En av de fem bærebjelkene i regjeringens strategi for å ta Norge ut av koronakrisen er nettopp å skape en grønn fremtid og flere grønne jobber. Da er det underlig at Harstad trekker frem skogbruket som eksempel på en næring som ikke er bærekraftig.
 • Framtid i oljelobbyens hender. Klassekampen 10.06.2020
  Anja Bakken Riise mener svaret på koronakrisa må være en radikal omstilling til et bærekraftig grønt samfunn.
 • Knallhardt oppgjør med SV: – Brukte korona i et politisk spill. Nettavisen 10.06.2020
  Anklager partiet for å prøve seg på skitne triks for å utsette striden om iskanten. – Merkelig og rett og slett litt dum, sier SV om kritikken. 
 • Et kritisk blikk på WHO. Kommentar av Ingjerd Schou (Medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Høyre) i Vårt Land (verdidebatt) 09.06.2020
  Av alle internasjonale institusjoner, har det så langt vært flest kritiske spørsmål rettet mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Med god grunn. Håndtering av globale pandemier bør utgjøre organisasjonens kjerneaktivitet. Likevel har ikke alt blitt håndtert optimalt. Det later til at WHO var sent ute med å gi viktige advarsler om smittefaren ved koronaviruset, og satte for stor lit til kinesiske myndigheters beskrivelser av situasjonen. Dette kan ha forhindret tidligere tiltak. Eventuell kinesisk tilbakeholdelse av informasjon må kartlegges.
 • Verdivalg i korona- og klimakrise. Kommentar av Hjalmar Bøe (generalsekretær i Digni) i Vårt Land (verdidebatt) 07.06.2020
  Kriser gir mulighet til endring, og de gir mulighet for å stake ut en ny kurs. En ny kurs må til for at vi skal nå de globale bærekraftmålene innen 2030. Den overordnede målsettingen for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Allerede det første året av dette viktige tiåret, rammer koronakrisen oss. Hvordan vil det påvirke arbeidet med å redusere ulikhetene i verden?
 • Regenerasjonen. Kommentar av Jan Thomas Odegard (leder av Utviklingsfondet) og Julie Rødje (leder i Spire) Dagsavisen (debatt) 05.06.2020
  Politikerne må stikke finger’n i jorda og kjenne på en viktig løsning på koronakrisa, klimakrisa og naturkrisa.
 • UD gir over 4 milliarder bistandskroner til frivillige organisasjoner. Dagsavisen (NTB) 03.06.2020
  Koronapandemien gjør at frivillige organisasjoner i Norge får tildelt mer penger enn noen gang. UD gir i alt 4,3 milliarder kroner til innsats i fattige land.
 • Yara vil støtte 250.000 småbrukere i sju afrikanske land. ABC nyheter (NTB) 03.06.2020
  Yara varsler at de vil bruke 250 millioner kroner for å avverge sultkatastrofe i Sør- og Øst-Afrika i kjølvannet av coronapandemien.
 • Utviklingspolitikken må endres på grunn av Covid-19. Kommentar av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge. Nestleder i FN Habitats rådgivende gruppe for likestilling) i DN (meninger) 26.05.2020
  Det meningsløse i argumentet om at norsk bistand ikke har plass til nok en sektor – den urbane – (utenriksminister Jonas Gahr Støre, 2005) viser seg nå. Byen er ingen sektor. Lite er mer fler- og tverrsektorielt. 4/5 av verdens bnp skapes her med 70 prosent av energiforbruk og CO2-utslipp. 3/4 av alle kriger og konflikter har urban ramme. Her gjør naturkatastrofer størst skade på mennesker og eiendom. De maktesløse organiserer og mobiliserer for makt i byen. Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon mener kampen om bærekraftig utvikling står urbant.
 • Virus på ytringsfriheten. Kommentar av Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomité), Eva Stabell (Norsk Journalistlag), John Peder Egenæs (Amnesty Norge) og Maria Dahle (Human Rights House Foundation) i Dagsavisen (debatt) 26.05.2020
  Ytringsfriheten krymper når pandemien vokser. Men vi kan ikke akseptere at kampen mot spredning av koronaviruset blir et påskudd for å begrense menneskerettigheter. De russiske journalistene, aktivistene og advokatene trenger vår støtte mer enn noen gang. Det er en kamp om liv og død som nå foregår i vårt naboland. Kanskje ligger også ytringsfriheten igjen blant ofrene når pandemien er over. Det bør angå oss alle.
 • Fattigdom kan følge pandemien – Norge tar til orde for samarbeid. Vårt Land (NTB) 24.05.2020
  – Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi hindre at millioner vil sulte etter denne pandemien, skriver utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon i en kronikk i forbindelse med rapportlanseringen 22. mai. Ban Ki-moon leder Den internasjonale organisasjonen for klimatilpasning – Global Center on Adaptation – som står bak rapporten.
 • Dette forandrer alt. Kronikk av Gunvor Knag Fylkesnes (Leder for politikk og samfunn, Redd Barna) på NRK ytring 20.05.2020
  FN melder om den største økonomiske tilbakegangen siden 1930-tallet. Pandemien er en krise for oss og er en katastrofe for fattige land. Det kan ikke understrekes nok at det er helt nødvendig at tiltak settes inn i tide. Men dette er en tekst om lyspunktene i vår globale krise. Jeg nynner til Monty Phytons «Always look on the bright side of life» og vender blikket mot de positive tegnene. Her er noen grunner til å være håpefulle.
 • Norad: Frykter stort tilbakeslag allerede i år. NRK nyheter 20.05.2020
  Norske bistandsmilliarder har bidratt internasjonalt til å bremse sykdommer og redde liv. Koronapandemien truer med å sette innsatsen flere år tilbake. 
 • Pandemiens doble slag mot flyktninger. Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen) i Vårt Land (verdidebatt) 15.05.2020
  For millioner av fordrevne er koronautbruddet ikke bare en kamp mot et virus, men også en kamp for mat og sosial overlevelse.
 • Krise til nytte. Kronikk av Knut Anton Mork (Professor ved NTNU og Handelshøyskolen BI, rådgiver i Carn Capital) i DN (meninger) 14.05.2020
  Pandemien gir god anledning til å forberede oss på de andre krisene vi står overfor, som global oppvarming eller risiko for kollaps i Oljefondet.
 • Rydder i bistandsbudsjettet for å finne korona-penger – kutter i utdanning og forsøpling av hav. Vårt Land 13.05.2020
  Koronapandemien endrer innretningen på norsk bistand. Regjeringen varsler at langsiktig bistand kan måtte vike.
 • Pandemien forsinker også arbeidet med kvoteflyktninger. Debatt av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H) i Dagsavisen (debatt) 07.05.2020
  I Dagsavisen 4. mai hevder Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani og Jonas Gahr Støre at regjeringen somler med å ta imot kvoteflyktninger. Regjeringen gjør alt den kan for at arbeidet med kvoteflyktninger skal gå så raskt som mulig under korona-pandemien.
 • – En oppvisning i global solidaritet (korona/giverkonferanse). VG 05.05.2020
  83 milliarder kroner ble satt av til utvikling av coronavaksine på en giverkonferanse mandag. Norge bidrar med over 2 milliarder kroner.
 • Verdens land må samles om en rettferdig fordeling av en vaksine. Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp, og tidligere styreleder i vaksinealliansen Gavi) i VG (meninger) 05.05.2020
  Coronaviruset rammer hardest der tilgangen til helsetjenester er dårligst. Hvis disse landene havner bakerst i vaksinekøen, vil ikke det bare være dypt urettferdig. Det vil også være korttenkt.
 • Norad-sjefen slår alarm om coronakrisen. Dagbladet 05.05.2020
  - Det er nødvendig å slå alarm. Ifølge prognosene vil antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom øke dramatisk, sier Solhjell. Han viser til at verden er inne i den største økonomiske tilbakegangen siden 1930-tallet. - Spesielt er situasjonen alvorlig i Afrika sør for Sahara og i deler av Sørøst-Asia, sier Solhjell.
 • Vi jobber sammen for å friskmelde verden. Kommentar av Giuseppe Conte (Italias statsminister), Emmanuel Macron (Frankrikes president), Angela Merkel (Tysklands forbundskansler), Charles Michel (Det europeiske råds president), Erna Solberg (Norges statsminister) og Ursula von der Leyen (Europakommisjonens president) i Aftenposten (meninger) 04.05.2020
  I vår sammenkoblede verden er det globale helsesystemet like sterkt som det svakeste ledd. Vi må beskytte hverandre for å kunne beskytte oss selv. Dermed står vi overfor en global utfordring, og vi må gi oss selv den beste sjansen til å beseire den. Det betyr å samle verdens beste, og mest forberedte, hjerner for å finne vaksinene og behandlingene vi trenger for å friskmelde verden. Samtidig må vi styrke helsesystemene som skal tilgjengeliggjøre disse for alle, med særlig vekt på Afrika.
 • Vårt ekstreme forbruk av dyr må ta slutt. Kommentar av Live Kleveland (Kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen) og Helle Haukvik (Veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen) i Bergens Tidende (meninger) 04.05.2020
  For å hindre nye pandemier, må vi ta dyrs velferd på alvor.
 • Fra helsekrise til sultkrise. Kronikk av Astrid Thesen Tveteraas og Anne Wetlesen (Seniorrådgivere i Norad, seksjon for miljø og matsikkerhet) Nationen (meninger) 02.05.2020
  Etter flere år med framgang innen global matsikkerhet, har vi de siste årene sett en økning i antallet mennesker som sulter. Hva skjer når covid-19 fører til ytterligere utfordringer i disse landene? Gjennom bærekraftsmål 2 har det internasjonale samfunnet forpliktet seg til å stoppe all sult innen 2030. I flere år gikk utviklingen riktig vei og antall sultne gikk ned, men den positive utviklingen har dessverre snudd. Nå frykter man at covid-19 vil føre til en matkrise i mange fattige land.
 • Hva skal stå igjen etter coronakrisen? Kommentar av Rune Berglund Steen (leder, Antirasistisk Senter) i Dagbladet (meninger) 02.05.2020
  Mens coronasituasjonen i Norge nå i hovedsak er under kontroll, i alle fall inntil videre, lever asylsøkerne i Moria-leiren i en enda verre utgave av den elendige situasjonen de var henvist til allerede før pandemien. Nå er de i tillegg sperret inne. To asylsøkere som brøt portforbudet, har blitt skutt og skadd av ukjent gjerningsperson.
 • Her er USA og Norge uenige: WHO-kutt, Israel og våpenkontroll. VG 01.05.2020
  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) flagget tydelig overfor USA at det var galt å kutte i den økonomiske støtten til WHO, midt under corona-krisen.
 • Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig. Dagsavisen 30.04.2020
  – Hvordan vil Norge se ut i 2030, hvis vi lykkes med å oppnå bærekraftsmålene? – Forhåpentlig vil Norge da være et enda bedre sted. Med færre unge med psykiske lidelser, flere som fullfører utdannelsen sin og lavere klimautslipp, for å nevne noen av utfordringene vi står overfor i Norge, svarer Astrup. – Hvorfor annonserer dere en slik handlingsplan nå, midt under koronakrisen? – Dette kan ikke vente på koronaen. Det er bare ti år til målene skal være nådd. Dette må være handlingens tiår, svarer Astrup.
 • Bill Gates trekker seg fra fond, Norge øker støtten (bistand). VG 30.04.2020
  Multimilliardæren trekker seg ut av arbeidet i Det globale fondet for å konsentrere seg om coronavaksine. Norge øker bidraget til fondet til to milliarder kroner totalt. 
 • Viktigheten av vaksiner. Kommentar av Camilla Viken (Generalsekretær UNICEF Norge) i Dagsavisen (debatt) 29.04.2020
  Tilstrekkelig tilgang på vaksiner for de mest marginaliserte og sårbare, er helt grunnleggende for å redusere risikoen for alle, og ikke minst samsvarer det med FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates.
 • Respiratorer for europeere, såpe for afrikanere? Kommentar av Christopher Stokes (Senior humanitærrådgiver og tidligere internasjonal generalsekretær i Leger Uten Grenser) Vårt Land (verdidebatt) 29.04.2020
  Vi må fordømme politikk som nøyer seg med å tilby såpe til noen og høykvalitetsbehandling til andre. Vi kan ikke godta at tusenvis av covid-19-pasienter skal dø av kvelning.
 • Jentene glemmes i coronakrisa. Kommentar av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge) i Dagbladet (meninger) 29.04.2020
  Generalsekretæren i FN har ropt et varsku på vegne av jenter og kvinner under coronakrisen. Hjemmet kan være en slagmark, sier António Guterres. Land som Malaysia, Libanon og Kina opplever en økning av henvendelser til hjelpetjenester for voldsrammede kvinner. Når samfunnet og hverdagen brytes ned, står jentene midt i skuddlinjen. Beskyttelse av jenter i kriser er underprioritert, underfinansiert og underrapportert.
 • – Koronakrisen vil ramme kvinner hardest. Dagsavisen 29.04.2020
  Gro Lindstad, leder i organisasjonen Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), frykter at koronakrisen kan få store konsekvenser på sikt for kvinner verden over. Hun peker på resultatene man ser allerede. 
 • Hvor ble det av varslerne? Kommentar av Trine Angelskår ( leder av Norsk PENs Kina-utvalg) i VG (meninger) 27.04.2020
  Tidlig i 2020 sto kinesiske myndigheter overfor valget mellom å dele informasjon om det nye coronaviruset eller å slå ned på folk som prøvde å varsle om faren. Dessverre valgte de det siste.
 • Korona som klimakur. Kommentar av Brita Staal (rådgiver for klima og bærekraftsstrategi/Styreleder i Protect our Winters - POW) og Ida Pernille Hatlebrekk (bærekraftsleder og kommersielt ansvarlig i Looping) i DN (meninger) 27.04.2020
  I januar kom Klimakur 2030 som utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Kuren er på høring i disse dager, men det spørs om det er for døve ører i støyen fra korona. Og kanskje var det like greit at vi ble satt på hastekur?
 • Kan koronakrisen gi oss en rettferdig skattepolitikk? Kommentar av Sophie Lemaître (rådgiver på CMIs anti-korrupsjonssenter U4) i DN (meninger) 26.04.2020
  I en rapport fra WHO i september i fjor, sammenlignet Bernadette Ann-Marie O’Hare hvor mye penger 100 ulike land tapte på grunn av internasjonale selskapers skatteunndragelse med hvor mye penger de samme landene brukte på helsesektoren i 2013. Konklusjonen var klar: Inntektene landene gikk glipp av på grunn av skatteunndragelse var større enn helsebudsjettene deres.
 • Norge får lederrolle i internasjonal coronakonferanse. ABC nyheter (NTB) 25.04.2020
  Statsminister Erna Solberg sier at Norge er bedt om å lede en konferanse for å samle penger til vaksineutvikling, diagnostisering og behandling av covid-19. 
 • Grønn industri bygges på oljekunnskap – den må berges. Kommentar av Øyvind Eriksen (konsernsjef i Aker) og Magnus E. Marsdal (leder for Manifest Tankesmie) i DN (meninger) 24.04.2020
  I arbeidet med å være forberedt på samfunnets og næringslivets møte med fremtiden, er det viktig å forene krefter og ulik kompetanse til å fatte riktige beslutninger. Miljøbevegelsen og industrien har ulike oppgaver, men er enig om at industri er viktig og at det må skje et taktskifte i omstillingen til fornybar energi, håndtering av CO2-utfordringer, elektrifisering og andre lavkarbonløsninger. Manifest Tankesmie og Aker-konsernet har siden januar samarbeidet om initiativet «Grønn Industri 21».
 • Ein ny eksplosjon av fattige? Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad) i Dagsavisen (debatt) 23.04.2020
  Midt i klimaproblem, demokratiske tilbakeslag, krigar og stendig fattigdom har verda gjort store sosiale og økonomiske framsteg. Desto meir deprimerande at Covid19-viruset risikerer å snu fleire av desse trendane, assistert av det IMF (det internasjonale pengefondet) kallar Afrikas største økonomiske fall på 50 år. For no er det alvor. Økonomien vil krympe, der dei treng vekst så sårt. Verdsøkonomien vil etter alt å døme krympe i 2020. IMF og Verdsbanken reknar i sine mest optimistiske anslag med eit fall på 5 prosent i BNP pr. innbyggar i Afrika sør for Sahara.
 • 2019 kan ikke være et normalår. Kronikk av Øyvind Eggen (Regnskogfondet) i Dagsavisen (debatt) 23.04.2020
  Hvis 2019 er normalen som vi skal vende tilbake til etter koronakrisen, er det bare et tidsspørsmål før vi står overfor nye og kanskje enda verre kriser i framtida. Enten de kommer i form av et nytt virus, klimaendringer eller kollaps av livsviktige økosystemer. Og sistnevnte får vi ikke gjort noe med hvis det først inntreffer. Den beste forsikringen vi har mot framtidige kriser er å ta vare på klodens økosystemer. Og løsningen er såre enkel: Alt naturen ber oss om er å la den være i fred.
 • Regjeringen med koronainnsats i afrikanske land. Vårt Land 22.04.2020
  Norsk bistand ble på rekordhøye 37,8 milliarder kroner i fjor. – Svært gledelig at mer av bistanden går til verdens fattigste områder, sier KN-general Dagfinn Høybråten.
 • Bratte kurver også i klimaforskinga. Kronikk av Tore Furevik (Direktør, Bjerknessenteret for klimaforsking) i NRK ytring 22.04.2020
  Når heile verda no har gått i lockdown, ser me det tydeleg att i naturen. Verdas storbyar har fått reinare luft, i det nordlege India kan ein for første gang på 30 år kan sjå Himalaya i det fjerne. Ut frå statistikken kan reduserte partikkelutslepp frå fabrikkar og transport allereie ha redda mange hundre tusen av menneskeliv. Kva betyr så den reduserte aktiviteten no under koronapandemien for klimaet på jorda? Paradoksalt nok kan vi vente høgare temperaturar.
 • La krisepengene gå til det grønne skiftet, ikke til nye oljefelt som verden ikke trenger. Kommentar av Bjørn Kjærand Haugland (administrerende direktør) og Jens Ulltveit-Moe (styreleder, begge i Skift – Næringslivets klimaledere) i DN (meninger) 22.04.2020
  Vi bør ikke investere fellesskapets midler i potensielle «stranded assets», i dette tilfellet langsiktige prosjekter i næringer som i stor grad må utfases og bli verdiløse dersom verden skal nå sine klimamål. Nye oljefelt i Nordsjøen er ikke en del av klimaløsningen, uansett hvordan en ser på det. For all del, vi bør utvinne den oljen som er funnet, med lavest mulig utslipp, og ta vare på verdiene vi allerede har skapt. Men vi bør ikke være med å direkte finansiere leting etter mer olje. 
 • Hvordan påvirker pandemien «den liberale orden»? Kronikk av Minda Holm (forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt) i Klassekampen (meninger) 21.04.2020
  Krisa har også synliggjort hvor sårbar dagens globale kapitalisme egentlig er. Kapitalismen, og nyliberalismen som styringslogikk, har vært viktige sider ved den liberale orden siden 1989. Men ingen av de aktørene som man har snakket om som «den liberale ordens» utfordrere – Kina, Russland, de europeiske høyrepopulistene – har ønsket å utfordre den globale kapitalismen som økonomisk system. Dette til tross for at de mange krisene vi i dag står overfor – finansielle, sosiale, økologiske, politiske – ikke kan forstås uten kapitalismens rolle.
 • Fremskynder milliardpott til innovasjon. E24 20.04.2020
  – Pakken vil bidra til ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av coronasituasjonen. De grepene vi nå tar, skal sikre at vi har et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv også når krisen er over, sa Nybø til VG etter gründerpakken ble lagt frem onsdag.
 • Tiden er inne for et nytt eventyr på norsk sokkel. Kommentar av Lars Sørum (forskningssjef for olje og gass i Sintef) i DN (meninger) 20.04.2020
  Pluggingen er viktig også for klimaet. Operasjonene skal gi varige løsninger som hindrer at olje, gass og CO 2 lekker fra forlatte brønner. Norsk sokkel er moden. Etter hvert som olje- og gassfeltene tømmes, skal tusenvis av brønner plugges igjen. Og det på en slik måte at de blir tette for alltid.
 • En helhetlig redningsplan – nå! Kommentar av Juni Solbrække (jurist), Mads Harlem (fagutvalgsleder) og Terje Einarsen (styreleder) - alle i International Commission of Jurists (ICJ), Norge i Dagbladet (meninger) 20.04.2020
  Dagbladet skriver at barn i Moria-leiren er blitt Europas ansvar. En rekke norske og internasjonale organisasjoner mener det samme, og mer enn 45.000 personer har signert et opprop om at Norge bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra Moria. 19 tidligere statsråder ber om det samme. Vi er enige. Det må handles, og det må handles raskt i lys av den overhengende faren for coronavirus Covid-19. Men denne faren gjelder ikke bare barna og barnefamiliene.
 • Iran bønnfalt Norge om hjelp uten hell – mener landet er offer for «medisinsk terrorisme»E24 20.04.2020
  Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide hadde ingen ansiktsmasker og ventilatorer å sende til Iran. Den iranske ambassaden svarte med et rasende brev som gir USA og Donald Trump skylden for tragedien på hjemmebane.
 • Nå må du tenke på jenter og kvinner, Erna! Agnes Nordvik (17), Juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO) i Plan, på Si;D i Aftenposten (meninger) 19.04.2020
  I krisesituasjonen forsterkes også skadelige skikker som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Mange kvinner blir nå isolert hjemme med sine overgripere, samtidig blir tjenester som støtter dem utilgjengelige. Vi trenger at Norge begynner å føre en utenrikspolitikk i solidaritet med disse kvinnene. Norge må jobbe for at alle kvinner skal få bestemme over egen kropp, og vi må gå i front for likelønn.
 • Bør berge de fattiges banker. Debatt av Andreas Andersen (generalsekretær i Misjonsalliansen) og Svein Arne Lende (CEO i Alliance Microfinance - AMAS) i DN (meninger) 18.04.2020
  Kjell Roland (DN1. april) og Tellef Thorleifsson (15. april) tar til orde for å redde arbeidsplasser i utviklingsland. Det får vi ikke til om vi ikke stopper likviditetskrisen som nå rammer mikrofinansbransjen. De aller fleste arbeidsplasser i utviklingsland er nå i fare, men de som er blitt truffet raskest og hardest er dem som jobber i uformell sektor – der også størsteparten av arbeidsplassene i slike land er. Et åpenbart tiltak for å holde disse arbeidsplassene i live må være å redde verdens mikrofinansinstitusjoner.
 • Nå bør Norge satse på el-fly. Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) og Tonje Orsten Kristiansen (seniorrådgiver i Framtiden i våre hender) i Vårt Land (verdidebatt) 18.04.2020
  Det er en betydelig risiko for at regjeringen nå bruker milliarder av fellesskapets penger på noe vi uansett ikke klarer å redde. Kan det tenkes at det finnes andre strategier for å sikre langsiktig bærekraft i luftfarten?
 • Dugnaden må ikke stoppe ved våre landegrenser. Kommentar av Roald Høvring (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen) i VG (meninger) 18.04.2020
  Nå jobber Flyktninghjelpen med å informere og gi kunnskap om hvordan Maliya og flyktninger og internt fordrevne skal beskytte seg mot viruset og hindre spredning. Vi jobber også på spreng med å sørge for rent vann og gode sanitære forhold samt distribuere såpe og hygieneartikler. Men det er et enormt gap mellom hjelpebehov og det myndigheter og hjelpeorganisasjoner klarer å levere. Nå trenger vi et globalt løft for å begrense spredningen viruset.
 • Farlig med brudd i forsyningslinjer. Kronikk av Sturla Henriksen (spesialrådgiver for hav, UN Global Compact) og Ulf Sverdrup (direktør, Nupi) i DN (meninger) 17.04.2020
  Pandemien er en brutal påminnelse om sårbarhetene i moderne samfunn. Så langt har blikket vært rettet mot viktige og nødvendige nasjonale tiltak. Men landene er så tett vevet inn i hverandre at hvis vi ikke finner sammen i globale løsninger, kan dominoeffektene gjøre de nasjonale krisene dypere.
 • Vil heller satse grønt enn å utsette oljeskatt: SV vil fremskynde oljeinvesteringer. E24 17.04.2020
  SV ønsker ikke skatteutsettelser for oljebransjen. Partiet vil heller fremskynde «grønne» investeringer som elektrifisering og hydrogen.
 • Det vil aldri komme et bedre tidspunkt for en satsing på havvind. Kommentar av Marius Holm (Daglig leder, Zero) og Øyvind Eriksen (Konsernsjef i Aker) i Aftenposten (meninger) 17.04.2020
  Fremtiden så lys ut for norsk økonomi for få uker siden. Nå ser den mørk ut. Når Equinor, Aker BP og andre oljeselskaper brått kutter investeringer, betyr det tynne ordrebøker for bedrifter med titusener av dyktige ansatte. Vi ser likevel muligheter: Med stor satsing på havvind, kan vi gjøre havvind til en viktig næring for fremtidige generasjoner.
 • Vi bør sjokkstarte den nye havøkonomien. Kommentar av Sissel Rogne, direktør (Havforskningsinstituttet) i DN (meninger) 17.04.2020
  FNs høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi har slått fast at havnæringene kan bidra med cirka 20 prosent av den nødvendige reduksjonen av CO2-utslipp i de neste årene. Havvind er i rask vekst og kan erstatte en betydelig del av fossile energikilder. Andre lovende områder er marin fornybar teknologi, maritim transport, fiskeri, havbruk og økt matproduksjon. 
 • Urfolk vil trolig bli hardest rammet av koronapandemien. Kommentar av Svenn-Erik Mamelund (Forsker I, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met) i Aftenposten (meninger) 16.04.2020
  Urfolk er svært utsatt for alvorlig sykdom ved sesonginfluensa og pandemisk influensa. Under spanskesyken for 102 år siden døde opptil 90 prosent av innbyggerne i enkelte isolerte urfolkssamfunn i Alaska. Nå kan historien dessverre gjenta seg.
 • Forby all handel med ville dyr. Kronikk av Ragnhild Sollund (Professor i kriminologi, Universitetet i Oslo) på NRK ytring 16.04.2020
  Verdenssamfunnet må gå sammen om dette, og Norge bør lede an. Vi lever i dag med covid-19, som en konsekvens av handelen med ville dyr. Dyr lider, mennesker lider, og dyrearter utryddes. Hvis vi vil unngå slik lidelse, tap av biologisk mangfold og lignende pandemier i fremtiden, må all handel med ville dyr forbys og håndheving av forbudet prioriteres.
 • Industriell husdyrproduksjon er et arnested for nye pandemier. Kronikk av Siri Martinsen (Veterinær og leder i NOAH) i Aftenposten (meninger) 16.04.2020
  En felles rapport fra Verdens helseorganisasjon, FNs Food and Agriculture Organization og Verdens organisasjon for dyrehelse, stadfestet allerede i 2004 at «den økende etterspørselen etter animalsk protein» er en hovedrisiko for pandemier. Etterspørsel etter kjøtt er en fellesnevner for industriell husdyrproduksjon, avskoging, dyremarkeder og fangst av og handel med ville dyr – faktorer som alle er forbundet med pandemifare.
 • Vil me tilbake til den permanente økologiske og økonomiske krisa? Kommentar av Eirik Magnus Fuglestad (Forskar ved Ruralis – Institutt for rural og regional forsking; PhD i sosiologi og master i nasjonalismestudiar) i Stavanger Aftenblad (meninger) 16.04.2020
  Me bør bruka lærdommane frå korona-krisa til å skapa ein ny normal etter krisa. For korona-krisa har vist så altfor tydeleg for oss den krisa me verkeleg har levd under. Me har sett korleis planeten no får eit pusterom, korleis luftforureining og CO
  -utslepp har gått ned. Men me har òg sett kor avhengig det økonomiske systemet vårt er av uhemma, evig vekst og forbruk. Så snart folk sluttar å stadig kjøpa ting dei ikkje treng, så er økonomien i ferd med å kollapsa totalt.
 • Amsterdam svarer på koronakrisen med ny og bærekraftig økonomi. Dagsavisen 16.04.2020
  I etterkant av koronakrisen blir planetens tålegrenser og innbyggernes grunnleggende behov, rettesnoren i gjenoppbyggingen av Amsterdams økonomi. Oslo og andre byer i Norge bør velge samme vei, mener Attac Norge.
 • Trenger tiltak for å berge arbeidsplasser i utviklingsland (bistand). Kommentar av Tellef Thorleifsson (administrerende direktør i Norfund) i DN (meninger) 16.04.2020
  Stortinget bevilget nylig 100 milliarder kroner for at norsk finansnæring skal styrke utlånsaktiviteten. I utviklingsland er slik nødhjelp enda viktigere. Derfor er det riktig, som Roland skriver, å sette opp kredittlinjer til banker som kan låne til driftskapital i næringslivet.
 • Ikke som før, men som føre var. Kommentar av Terje Osmundsen (adm. dir i Empower New Energu og medlem i klimaomstillingsutvalget) i Minerva (meninger) 16.04.2020
  Erfaringene fra koronakrisen vil etterhvert også føre til at klimarisiko kommer høyere på dagsorden. Selv om det internasjonale klimadiplomatiet trolig vil bli satt noe tilbake, peker signalene mot at en rekke land og delstater vil lansere ulike varianter av en «Green New Deal» i for å komme ut av krisen. En viktig opinionsleder er her Fatih Birol, sjefen for IEA, organisasjonen som tradisjonelt har vært mest opptatt av olje- og gassforsyningen: «Tiltakene mot koronakrisen må ikke føre til redusert innsats mot den største utfordringen som er klimaet», advarer han.
   
 • Fire lærdommer av koronakrisenKommentar av Stein Kuhnle Professor emeritus i sammenliknende politikk, UiB) i Bergens Tidende (meninger) 15.04.2020
  Lærdom nummer to er at godt utbygde velferdsstater med ansvar for alle innbyggere, er nødvendig i den moderne globaliseringens tidsalder. Lærdom nummer tre er at en globalisering av velferdsstaten må komme høyere på den politiske dagsordenen, likeledes internasjonalt velferdspolitisk samarbeid. Mye skjer allerede gjennom FNs agenda for bærekraftsmål.
 • Koronakrisen kan feie populister av banenKommentar av John Peder Egenæs (Generalsekretær i Amnesty Norge) i Vårt Land (verdidebatt) 15.04.2020
  Potensialet er glassklart. Håpet er tydelig. Koronakrisen er noe av det verste vi har stått oppi, men den kan også gi oss en ny start. Men tiden er inne for å handle. Vi kan ikke la populister og autoritære ledere få definere vår fremtid.
 • Kampen om hverdagsdiktaturetKronikk av Ivar Dale (Seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité) på NRK ytring 15.04.2020
  Mens vi får has på koronaviruset skal vi også verne om menneskerettighetene der de så vidt var begynt å få fotfeste da dette begynte. Vi skal holde et ekstra øye med undertrykkerne for å se til at de ikke har latt seg friste. At aktivistene får ta opp tråden der de slapp. At de får tilbake hverdagsdiktaturet. Vi skal sikre at det skjøre byggverket demokratiske land har reist sammen med sine mange venner i de udemokratiske ikke forsvinner i et dragsug av unntakstilstand og Antibac.
 • Som å stenge brannstasjonen med en pyroman løsDagbladet 15.04.2020
  Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier president Trumps avgjørelse om å fryse støtten til WHO er ubegripelig. Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv jobbet i WHO da Gro Harlem Brundtland ledet organisasjonen. Han reagerer sterkt på at USA suspenderer støtten til WHO - midt i coronakrisen.
 • Korona-handlingsregleneKronikk av Morten Jerven (professor i utviklingsstudier ved NMBU) i Klassekampen (meninger) 15.04.2020
  Grønt skifte. Inntil nylig var det enighet om at den største krisen vi sto overfor var klimakrisen. Men vi foretok oss så å si ingenting. Koronaviruset har vist oss at drastiske tiltak er fullt mulige. En sorteringsregel for å vurdere tiltak i krisa er enkelt og greit om tiltaket er grønt. At man nå slipper opp på CO2-krav og fjerner flyseteavgift er både opportunistisk og direkte bakstreversk.
 • Krisehjelpen mot korona må være grønnKommentar av Frode Pleym (Leder i Greenpeace Norge) og Aud Hegli Nordø (kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge) i Adresseavisen (meninger) 15.04.2020
  Staten må ta en aktiv rolle i å bygge opp nye fornybare næringer som offshore havvind, samtidig som man faser ut investeringene i olje- og gassnæringen. Arbeidere tilknyttet oljeindustrien må få tilbud om omskolering eller jobb i de nye næringene. Videre bør krisepakkene gå til å styrke jernbane, kollektivtrafikk og utbygging av el-billadere over hele landet.
 • Klimakrisen kommer stadig nærmere ossKommentar av Andreas Ytterstad (leder av Concerned Scientists Norway) i Dagbladet (meninger) 15.04.2020
  Det er flott at Audun Lysbakken sier at coronakrisepakkene «bygger bruer fra løsninger på denne krisen til løsninger på den neste krisen, klimakrisen», men da må vi gjøre det også. Prioriteres pilotprosjekter i karbonfangst og lagring fordi det er et mer treffsikkert klimatiltak enn kollektivtransport eller storsatsing på havvind? Eller handler karbonfangst og lagring om å blåse nytt liv i illusjonen om den rene norske oljen?
 • Koronaviruset ryster internasjonal politikk. Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI) i Dagsavisen (debatt) 14.04.2020
  Kloden er én. Klimaendringer og pandemier kjenner ikke landegrenser. Men det politiske verdensbildet sprekker opp. Det har skjedd gradvis. Handels- og teknologikriger og økonomiske sanksjoner har utfordret globaliseringen. Internasjonale normer, institusjoner og avtaler faller fra hverandre. Den geopolitiske rivaliseringen mellom Kina og USA hardner til. Den liberale internasjonalismen er i nedgang, og vi er på vei til noe annet vi foreløpig ikke kjenner – litt etter litt.
 • Usikre odds for ny grønn deal. Kronikk av Bård Lahn (forsker ved Cicero) i Klassekampen (meninger) 14.04.2020
  De ulike versjonene av grønne «dealer» har det til felles at de skisserer et positivt program for å møte klimaendringene. Men der EU-kommisjonens «Green Deal» i hovedsak er en styrking av EUs eksisterende klimapolitikk, foreslår den amerikanske «Green New Deal» en helt ny retning for klimapolitikken: En venstredreining som bryter med tradisjonell klimapolitisk tilnærming. Når koronapandemien og den påfølgende økonomiske krisen nå dominerer den politiske oppmerksomheten, blir forskjellen mellom de to programmene satt på spissen.
 • Det som kreves. Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi) i Klassekampen (meninger) 14.04.2020
  Naomi Klein advarer for sin del mot at pandemien på sjokkdoktrinens vis blir springbrett for nye profittmuligheter i land der offentlige tjenester er bygget ned. Samtidig ser Klein i samme retning som Gylver: den politiske kampen for en Green New Deal må ikke settes på vent, men intensiveres. Vil det skje? Så langt er det sterke signaler med motsatt fortegn. Siden Parisavtalen i 2015 har de 35 ledende investeringsbankene i verden, anført av JP Morgan, sprøytet astronomiske 2,66 billioner dollar inn i fossilindustrien; i fjor var økningen på 40 prosent.
 • Hva kan vi lære av samfunnsdugnaden mot corona i et klimaperspektiv? Kronikk av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet) i VG (meninger) 13.04.2020
  Vi er vitner til den største dugnaden de fleste av oss noen gang har opplevd. Denne dugnadsånden håper jeg blir værende, også når smitten er under kontroll og samfunnet etter hvert kommer tilbake til normalen. Verdiene som nå bidrar til å begrense smitten - dugnad, fellesskap, velferd, omsorg, solidaritet, respekt for vitenskap, åpenhet og klarhet - kan også legge broen til et bedre forberedt, mer bærekraftig samfunn.
 • Arbeid til alle. Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad) i Stavanger Aftenblad (meninger) 11.04.2020
  FNs utviklingsprogram, UNDP, rapporterte rett før påske at eit omfattande koronautbrot i Afrika ville koste over 220 milliardar dollar – og at det kan utradere halvparten av arbeidsplassane på kontinentet. Halvparten. Og Afrika har ikkje nok arbeidsplassar i utgangspunktet. Redusert barnedødelegheit og betre helse har ført til auka levealder og stor vekst i folketalet. Og mangel på arbeidsplassar. Det blokkerer for økonomisk utvikling, og fratar folk moglegheiter.
 • Hvem vil risikere å bryte båndene til Kina? Kommentar av Dan Banik (Professor ved Senter for Utvikling og Miljø, UiO) i Morgenbladet (meninger) 09.04.2020
  Koronakrisen har midlertidig skadet Kinas omdømme. Men landet vil forbli en ledende aktør i fremtiden.
 • En ny verdensorden? Kommentar av Jan Storø (professor OsloMet) i Dagbladet (meninger) 09.04.2020
  Både globalistene og proteksjonistene vil kunne bruke corona-krisen til å fremme ideologiske verdensbilder som ikke egentlig lærer oss noe nytt. De står begge i fare for å gjenta til det kjedsommelige det vi har hørt før. Resultatet kan bli at verden inntar skyttergravs-posisjoner som blir enda mer fastlåste når vi om noen måneder skal se tilbake på denne våren.
 • Erna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV. ABC nyheter (NTB) 09.04.2020
  Statsminister Erna Solberg (H) talte president Donald Trump midt imot og forsvarte Verdens helseorganisasjon (WHO) under et intervju med CNN onsdag kveld.
 • «Så fort viruset kommer seg inn hit, kan det smitte oss alle. Vi har ingen steder vi kan dra.» (flyktninger). Aftenposten 09.04.2020
  I flyktningleirene er det så godt som umulig å holde 2 meters avstand til hverandre. Leirene er potensielle dødsfeller, advarer Jan Egeland.
   
 • Aldri mer 12. mars. Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole) i DN (meninger) 08.04.2020
  Internasjonalt samarbeid for å stoppe smitte er ikke effektivt. Det er nesten ufattelig at så få har gjort så lite for så mange.
 • Kan Afrika komme seg gjennom koronakrisa? Kommentar av Asbjørn Eidhammer (Tidlegare ambassadør og evalueringsdirektør i Norad) i Vårt Land (verdidebatt) 08.04.2020
  Uansett om ein klarer å avgrense smitten, vil dei økonomiske følgjene av pandemien kunne bli dramatiske. Etterspørselen etter råvarer frå Afrika fell som ein stein. Det gjeld ikkje berre olje, men også koppar og andre mineralar. Tusenvis av arbeidarar kan miste jobbane i den lovande tekstilindustrien i Kenya og Etiopia, åtvarar britiske økonomar. Utanlandske investeringar blir borte.
 • Koronasolidaritet. Kommentar av Jan Thomas Odegard (leder av Utviklingsfondet) i Dagsavisen (debatt) 07.04.2020
  Verden står midt oppe i en global krise. Det setter oss alle på prøve. Den virkelige lakmustesten blir nå om vi velger solidaritet eller egoisme. Hamstrer vi inn til oss selv og holder blikket i egen bakgård, eller fordeler vi godene og ser litt lenger?
 • Hvor går grensen for dugnaden? Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd) i Vårt Land (verdidebatt) 07.04.2020
  Sammen med resten av landet gjør jeg mitt for å begrense koronasmitten. Er det med selvfølge at denne dugnaden stopper ved vår egen side av landets grenser?
 • Nå gjør vi nyttige erfaringer – la ikke klimakrisen komme like brått på som pandemien. Kommentar av Bjørn Kjærand Haugland (administrerende direktør) og Jens Ulltveit-Moe (styreleder), begge i Skift – Næringslivets klimaledere i DN (meninger) 07.04.2020
  Krisetiltakene som innføres nå, er et godt eksempel på hva næringslivet ønsker å unngå med klimatiltak: at altfor mye må gjøres på altfor kort tid.
 • Stopp nå. Kommentar av Susanne Urban (IKFF) i Klassekampen (meninger) 04.04.2020
  Enhver epidemi avslører hvor uklokt det er at militarisme har fått monopol på forsvar. Det er overtydelig at samfunnssikkerhet og fred ikke kan sikres med bombefly og våpen. Det gir mer mening å investere i bærekraftig sikkerhet og fredsbygging.
 • Maten vår i koronaens tid. Kronikk av Jan Thomas Odegard (Leder i Utviklingsfondet) i Nationen (meninger) 04.04.2020
  Samtidig som vi verner om de mest sårbare i vårt eget samfunn, kan vi også vise solidaritet med dem som er lenger borte og vil rammes hardere. Vi kan ikke bare gå forbi. Viruset vil dessuten være en trussel for oss alle så lenge det brer om seg i verden. La oss derfor holde oss oppdatert på det som skjer der ute i verden, og minne oss selv og andre på at mennesker er mennesker uansett hvor i verden vi lever. Og vi må både forebygge og minimere følgene av en koronakrise, og hjelpe til med å gjenoppbygge fattige menneskers matsikkerhet og økonomiske trygghet når det verste er over. Denne krisen krever samhold på globalt nivå, også når vi selv har det vanskelig.
 • Stopp hyllinga av Kinas diktaturKommentar av Johannes Morken (redaktør i Stefanusalliansen) i Klassekampen (meninger) 02.04.2020
  Vesten har heia på Kina i kampen mot korona. Vi får takka for det positive og gleda oss over at livet i ei rad kinesiske storbyar no vert lettare å leva. Men dette er ikkje tida for å gløyma at Kina er eit brutalt diktatur. Det har ikkje gått i karantene. Vi får vita det som Kina vil vi skal vita. Sensuren har ikkje teke virusferie.
 • Verre enn et virusKommentar av Mons Lie og Anja Lillegraven (Norske Leger mot Atomvåpen) i Klassekampen (meninger) 02.04.2020
  Vi er rammet av et virus som har lammet verdensøkonomien. Helsevesenet i de fleste land står overfor en katastrofal mangel på økonomiske ressurser. Politikere spør seg hvor man kan hente de midler som må til for at vi kan komme oss ut av denne økonomiske katastrofen. Det er grunn til å minne om prisen for Natos atomvåpen. Frankrikes årlige atomvåpenutgifter er på 57,2 milliarder norske kroner. Dette kunne betalt 100.000 sykehussenger, 10.000 respiratorer, 20.000 sykepleiere og 10.000 leger.
 • På vei mot katastrofe i slummenKommentar av Gunnar Andersen (Misjonsalliansen) i Vårt Land (verdidebatt) 02.04.2020
  Koronapandemien står på dørstokken til verdens slumområder. Heltene i slummen som nå står i kampen mot viruset trenger vår støtte.
 • Sikret milliardavtale til dem som står i front på bakken (bistand)Dagsavisen 02.04.2020
  Når koronakrisen rammer fattige land, står sivilsamfunnet på bakken i front for å takle den. Nå har Norsk Folkehjelp sikret seg en milliardavtale med Norad som skal styrke disse gruppene. 
 • Innestengt med volden. Klassekampen 01.04.2020
  – Noen av de første meldingene jeg fikk gjennom våre internasjonale nettverk, handler om at koronapandemien fører til økt vold mot kvinner. Dette forteller Gro Lindstad, daglig leder i Fokus – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Lindstad har jevnlige nettkonferanser med samarbeidspartnere og andre kvinneorganisasjoner verden over.
 • Norge mottar ny storleveranse av smittevernutstyr fra Kinas rikeste mann: – En påvirkningsoperasjon, sier NUPI-forsker. DN 01.04.2020
  Seniorforsker og leder for forskningsgruppen Sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) Karsten Friis betegner nødhjelpsinnsatsen fra Kina som «en form for påvirkningsoperasjon» rettet mot Norge. – Uten at vi kjenner Kinas tenkning bak dette, er det naturlig å anta at dette er et ledd i en sjarmoffensiv, dels for at vi skal «glemme» feil de begikk i den tidlige fasen av epidemien, dels som en del av en strategi om økt global innflytelse, sier Friis.
 • Korona-strategi for Afrika? Kommentar av Kjell Roland (tidligere administrerende direktør i Norfund) i DN (meninger) 01.04.2020
  Store deler av Afrika var i mine 12 år som leder i Norfund gjennom den beste perioden med sterk vekst siden kolonitiden. Levealder, barnedødelighet, skoletilbud og mye mer ble bedre. Bistandsavhengigheten ble bygget ned fordi næringslivet i landet ble viktigere, også som skattebetaler. Koronaepidemien kan sette land som Tanzania, Uganda, Mosambik tilbake 10–20 år dersom ingenting gjøres for å redde næringslivet gjennom krisen. Dette ligner på mange måter utfordringene vi har hjemme.
 • Jan Egeland vil ha FN-hjelp: Redd for at ansatte blir smittet eller sprer smitteVG 31.03.2020
  Jan Egeland vil at FN skal sette opp en luftbro for å hente hjem hjelpearbeidere som jobber i corona-utsatte områder.
 • Korona, bistand og AfrikaKommentar av Anders Breidlid (Professor i internasjonal utdanning og utvikling, OsloMet) i Vårt Land (verdidebatt) 31.03.2020
  Det er viktig at Norge tar tilbake styringen over bistanden til det globale Sør, slik at landene blir mer robuste til å håndtere kriser som vi i dag er vitne til.
 • Opp på hesten! Kronikk av Magnus Marsdal (leder i Manifest tankesmie) i Klassekampen (meninger) 31.03.2020
  Norges strategiske dilemma er at vi må bidra til å redde klodens klima, samtidig som vi må utvikle en norsk økonomi som, per i dag, er avhengig av olje og gass. Hvordan? Dette er problemstillingen for Manifest Tankesmies utrednings- og dialogprosjekt Grønn Industri 21. Utredningen går fram til valget neste år, men store kriser akselererer historiens gang. Jeg tjuvstarter derfor med sju punkter til et industrimanifest for det grønne skiftet i koronakrisas tid.
 • Koronakrisen krever demokratisk ledelseDebatt av Ola Elvestuen (nestleder i Venstre) i Aftenposten (meninger) 30.03.2020
  Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending spør i en kronikk i Aftenposten om koronakrisen blir dødsstøtet for den liberale verdensorden. Koronautbruddet spiller inn i en global konkurranse mellom demokratiske og autoritære regimer. Gjennom pandemien forsøker Kina med alle krefter å posisjonere seg som en ledende verdensmakt.
 • En permanent pandemiKronikk av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge) i Klassekampen (meninger) 30.03.2020
  Forholdene i Moria finnes i flyktningleirer verden over, men ifølge FN finnes de også for 1,8 milliarder mennesker som lever under utilstrekkelige boligforhold og hjemløshet i slum. Flyktningleirer og slum har det til felles at de neglisjeres av globalt utviklingssamarbeid og humanitære stormakter som Norge. Med covid–19 kan det få apokalyptiske følger.
 • Rike Norge må hjelpe dem som har det verstLederkommentar i Adresseavisen (meninger) 30.03.2020
  Norge har gjort noe. Regjeringen har bevilget over to milliarder til vaksineutvikling og har tatt initiativ til at FN oppretter et nytt fond som skal bistå de fattigste landene under koronakrisen. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har sagt at internasjonalt samarbeid er helt nødvendig i globale kriser som denne. Det stiller vi oss bak. Alle land må bidra så godt de kan. Med tanke på verdensøkonomien, er det i de rike landenes egen interesse. Aller viktigst er det likevel å hjelpe dem som har det verst.
 • Kutter blomster for oss, må nå kutte lønn (bistand)Vårt Land 30.03.2020
  – En dramatisk situasjon for dem, og bare ett av ­utallige ­eksempler på hva fattige land nå står overfor på grunn av korona­pandemien. Afrika ­risikerer dessverre å havne i en øde­leggende og negativ spiral, sier direktør Tellef Thorleifsson i Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i ­utviklingsland.
 • «Det som er krise i Norge, blir en katastrofe i Afrika»VG 29.03.2020
  – Bare i de to månedene vi har hatt kjennskap til covid-19-viruset her hjemme, er 440.000 mennesker døde av de tre sykdommene på verdensbasis. På toppen av dette kommer nå coronaviruset for fullt. Disse alvorlige epidemiene skal afrikanske lands mangelfulle helsetjenester prøve å håndtere samtidig. Land som i utgangspunktet har svake økonomier, sier generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.
 • Frykter massedød i AfrikaDagbladet 29.03.2020
  I Malawi, der utviklingsminister Ulstein var på besøk så sent som i januar, er forholdene vanskelige. - De ser på dette som noe utlendinger har tatt til landet, og særlig kinesere blir kjeppjagd. Det er noe med frykten som får ut det verste i folk, sier daglig leder i Utviklingsfondet, Jan Thomas Odegard, til Dagbladet.
 • Ber om bærekraftige krisepakkerDagsavisen 29.03.2020
  – Vi er allerede på vei inn i fase to av krisen, konstaterer Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero. – I gjenopplivingen av økonomien vil det ikke være riktig å komme med kraftig økonomisk stimulans til olje- og gassnæringen. I stedet må vi vri slik økonomisk stimulans over til havvind og karbonfangst og- lagring.
 • Men klassekampen trengsKronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe­ og medlem av fagrådet til Attac) i Klassekampen (meninger) 28.03.2020
  Det mest skremmende vi ikke veit noe om, er likevel svaret på dette spørsmålet: Hva skjer når smitten får fotfeste i de enorme slumområdene rundt storbyer i Asia, Latin-Amerika og Afrika? Der bor millioner av mennesker bokstavelig talt oppå hverandre, med helsefarlig vannforsyning og avfallshåndtering og med et helsevesen som ikke er rusta til å ta seg av dem som trenger det mest. Aller verst stilt er de millionene som har flykta fra krig og forfølgelser rundt om i verden, de som lever et slags liv i flyktningleirer i måneder og år.
 • Koronaviruset diskriminerer ikke noen. Det må heller ikke vi. (bistand)Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen) i Aftenposten (meninger) 28.03.2020
  Dette er ikke tidspunktet for irrasjonell, nasjonalistisk politikk. Vi må stå opp for internasjonal solidaritet og stå sammen med sårbare mennesker på flukt. Vi må trappe opp hjelpen og sørge for at mennesker får den beskyttelse de har krav på.
 • Svekket krone gir mindre bistand for pengeneVårt Land 28.03.2020
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) vil skjerme bistandsnivået på 1 prosent av BNI fra kutt. Kraftig svekket krone betyr imidlertid mindre bistand for pengene.
 • Solidaritet i koronaens tidKommentar av Anne Lise Ådnøy (biskop i Stavanger) i Stavanger Aftenblad (meninger) 28.03.2020
  Gjennom Fasteaksjonen samler menighetene inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid verden over. Pengene fra aksjonen gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å være til stede når krisen rammer de mest sårbare menneskene i verden.
 • Norge med ny kjempebevilgning til utvikling av vaksine (bistand)Dagsavisen (NTB) 27.03.2020
  Norge går inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til Cepi, som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot koronaviruset.
 • Raske og langsomme katastroferKronikk av Bård Harstad (Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo) i DN (meninger) 27.03.2020
  Som klimaendringene, er koronaviruset en trussel mot mennesker samtidig som at den politiske responsen kan true deler av økonomien. Trusselen er global, og enkeltindividets bidrag til det offentlige gode er å være mest mulig passiv. Da overrasker det kanskje ikke at mange økonomer som spesialiserer seg på miljøproblemer også spesialiserer seg på helseøkonomi. Men de to truslene er fundamentalt forskjellige. Den ene truer den gamle generasjonen. Den andre truer de unge.
 • Zero-sjefen: – Jeg ser ingen lyspunkter for klimaet i coronakrisenABC nyheter 27.03.2020
  Klimagassutslippene går ned som følge av coronakrisen, men det er ingenting å være glad for, ifølge daglig leder i miljøstiftelsen Zero. Han ønsker seg en grønn krisepakke fra regjeringen.
 • Vi trenger globalt samhold mot virusetKommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Dagbladet (meninger) 26.03.2020
  Coronaviruset, klimatrusselen og konflikter grunnet fattigdom, bryr seg ikke om stengte grenser, og gjør bistand enda viktigere. Jo mer vi gjør for utvikling andre steder, desto bedre vil det være for verdens samlede evne til å møte trusler som ingen kan stenge grensene for.
 • Kva har ein ulovleg dyremarknad i ein ukjend kinesisk storby med oss å gjere? Alt. Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad) i Aftenposten (meninger) 26.03.2020
  Verda er full av konfliktar, men det vi har til felles, er langt sterkare. Klimaendringar, ulikskap og pandemiar er globale trugslar vi har felles interesse av å kjempe imot. Å unngå dei er fellesgode. Kampen mot dei er nedfelt i ein internasjonal plan fram mot 2030 kalla berekraftsmåla. Pengane vi brukar på det, er investeringar. «Det heiter ikkje eg, no lenger, heretter heiter det vi», siterer vi i desse dugnadstider. Vi-et og dugnaden må strekke seg lenger.
 • Multippel kriseKronikk av Rune Skarstein (tidlegare førsteamanuensis ved NTNU) i Klassekampen (meninger) 25.03.2020
  I 2008–2010 kom globaliseringskrisa klårast til uttrykk gjennom finanskrakket. No er det samanbrotet i dei internasjonale varekjedene som viser fallpotensialet i dei «sjølvregulerte» globale marknadene. I ein studie av 40 land i 2015 fann Den internasjonale arbeidsorganisasjonen at 21 prosent av sysselsettinga i desse landa var knytt til internasjonale varekjeder. Eit viktig moment her er at Kina ikkje berre står for ein stadig større del av verdas produksjon av industrielle ferdigvarer, men også er blitt den viktigaste leverandøren av innsatsvarer til industriane i Europa og USA.
 • Diktatura går ikkje i karanteneKommentar av Johannes Morken (Redaktør i Stefanusalliansen) i Vårt Land (verdidebatt) 25.03.2020
  Medan verda heiar på Kina i kampen mot korona, spreier virusfrykta seg blant uigurar som sit innesperra i fangeleirar.
 • Familier kommer til å kollapseKommentar av Sissel Aarak (Programsjef i SOS-barnebyer) i Stavanger Aftenblad (meninger) 25.03.2020
  Omtrent halvparten av barn sør for Sahara uten foreldre bor hos besteforeldrene sine. Ettersom eldre mennesker er svært utsatt for korona, kan dette ha massive konsekvenser for barna som står igjen.
 • – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vektDagsavisen 25.03.2020
  – Det er all grunn til å frykte at koronapandemien kan endre fokuset verdens land har hatt på å finne løsninger for å nå FNs bærekraftsmål, sier generalsekretær Anne Cath da Silva i FN-sambandet.
 • En annerledes nødhjelpsoperasjon (Norfund/bistand)Kommentar av (Tellef Thorleifsson, CEO Norfund) i Aftenposten (meninger) 25.03.2020
  Bedriftene i Norfunds portefølje står for over 300.000 direkte arbeidsplasser i Afrika, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Som en ansvarlig eier vil vi gjøre vårt for at bedriftene og de ansatte kan komme gjennom krisen. Verden er i en unntakstilstand. Nå må vi handle klokt for å opprettholde næringsliv og arbeidsplasser, både i Afrika og i Norge.
 • Bærekraftsmålene – Koronavirusets største offer eller mulighet? Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anne Cath Uteng da Silva (FN-sambandet) og Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet) i Dagsavisen 24.02.2020
  For 5 år siden ble bærekraftsmålene vedtatt i FN. Ambisjonen var å endre vår verden til beste for mennesker, planeten og velstand. Nå trues dette av koronapandemien. Vi oppfordrer derfor statsminister Erna Solberg, som leder av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, til å ta grep for å hindre at bærekraftsmålene blir virusets største offer, men snus til en mulighet i det Handlingens tiår vi har foran oss.
 • Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden? Kronikk av Iver B. Neumann (Direktør, Fridjof Nansens Institutt) og Ole Jacob Sending (Forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI) i Aftenposten (meninger) 24.03.2020
  Valget av Donald Trump fremskyndet Kinas globale dominans, kanskje med så mye som to tiår. Koronakrisen har fremskyndet det ytterligere. I tilbakeblikk kan det endog tenkes at det fremstår som om det var Vestens manglende handlekraft i koronakrisen som ble begynnelsen på slutten for den liberale verdensordenen som mange tydeligvis har vennet seg til å ta for gitt.
 • Latin-Amerika i korona-fryktens favnKronikk av Benedicte Bull (professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitet i Oslo) i Dagsavisen (debatt) 24.03.2020
  Latin-Amerika kan bli pandemiens neste kjerneområde. Koronaviruset kommer på toppen av og forverrer eksisterende kriser.
 • Ser oppsiktsvekkende krigseffekt på grunn av korona-krisenTV2 24.03.2020
  De siste dagene har forskere ved fredsforskningsinstituttet PRIO gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. Koronapandemien har nemlig skapt mer fred i verden. – Det er veldig oppløftende at man ser at partene gjør denne typen innrømmelser på et så tidlig tidspunkt. Det gir både en mulighet til å bekjempe epidemien, men også å se om det er mulig å bilegge konflikter, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til TV2.
 • – Enhver økonomisk krise får som regel konsekvenser for giverland (bistand)Minerva 24.03.2020
  Bistandsministeren lover at det ikke skal kuttes i bistandsbudsjettet. Det har bistandsekspert Nikolai Hegertun ved Universitetet i Oslo liten tro på.
 • Bonde- og småbrukarlaget vil styrke evnen til selvforsyningABC nyheter (NTB) 23.03.2020
  – I en situasjon med pandemi må vi sikre oss at befolkningen har nok mat. Norske bønder er klare til å bidra med dugnad. Landbrukssamvirket med sitt samfunnsansvar er en del av samme dugnaden, uttaler fylkesledermøtet videre. Bonde – og småbrukerlaget lanserer samtidig en «klima- og sjølvbergingspakke», der hensikten er å redusere klimagassutslippene og øke selvforsyningsgraden.
 • Nei, løsningen på krisen er ikke selvforsyningDebatt av Ivar Slengesol (direktør, strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge) i Aftenposten (meninger) 23.03.2020
  Jeg er enig med Holvik i at det å bygge grønne næringer er én vei ut av krisen. Men mer enn noensinne må Norge og likesinnede land nå jobbe hardt for å gjenopprette internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon, som har vært så viktig for økonomisk utvikling og fred siden andre verdenskrig.
 • FN støtter trolig opp om norsklansert koronafondAftenposten (NTB) 23.03.2020
  Norge har foreslått et nytt flergiverfond i FN for å hjelpe utviklingsland med å møte koronaepidemien. FN går trolig med på ideen.
 • Fjerner egenandel for koronahjelpereVårt Land 23.03.2020
  Bistandsorganisasjoner får en økonomisk håndsrekning fra regjeringen: – Vi fjerner nå egenandelkravet på ti prosent for 2020, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).
 • Når støvet har lagt segKronikk av Thomas Hylland Eriksen (Sosialantropolog, Universitetet i Oslo) på NRK ytring 22.03.2020
  I øyeblikket har mange nordmenn plutselig fått masse langsom tid kastet etter seg. Etter hvert vil flere få enda mer langsom tid. Det er en tid som kan brukes til kritisk ettertanke. For nå har vi i et glimt av erkjennelse sett den usynlige veven som holder verdensøkonomien gående og ikke minst sårbarheten den skaper. Denne innsikten kan vendes til noe konstruktivt.
 • Kirkens Nødhjelp: Koronakrisen forverres av vannmangelABC nyheter (NTB) 22.03.2020
  I kampen mot korona er håndvask og hygiene viktig, og den kan ikke vinnes uten en global dugnad for rent vann, sier Kirkens Nødhjelp.
 • På tide å kutte i bistandsbudsjettetKommentar av Jan Petter Sissener (har jobbet med verdipapirer hele sitt yrkesaktive liv) i Nettavisen (meninger) 22.03.2020
  Statsministeren må tørre å si offentlig det hun sannsynligvis allerede har tenkt, og til og med kanskje snakket med finansministeren og andre statsråder om: Vi må kutte i bistandsbudsjettet! Årlig bistand som selv Riksrevisjonen ikke greier å se at alltid kommer formålet til gode.
 • - Umulig å håndtere krisaDagbladet 22.03.2020
  Ifølge Verdens Helseorganisasjons egne tall, er det per torsdag 633 registrerte smittede, fordelt på 33 land i Afrika. 17 personer er rapportert døde som følge av corona-pandemien. - Det er en bekymring at tallene er så lave. Vi mistenker at det er store mørketall og at disse tallene vil stige, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein til Dagbladet.
 • Vi må være på vakt mot både koronaviruset og koronalover (demokrati/menneskerettigheter)Kommentar av Sylo Taraku (Statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda) i Aftenposten (meninger) 22.03.2020
  Vi er nådeløse i vår kritikk når regjeringer i andre land setter viktige demokratiske prinsipper til side av hensyn til nasjonal sikkerhet eller opprettholdelse av stabilitet. Enten fordi vi ikke stoler på de begrunnelsene de gir, eller fordi vi ikke vil høre på begrunnelsene i det hele tatt. Om det er sikkerhetstrussel fra nabolandet, terrorbevegelser, kuppforsøk eller hva det måtte være - demokrati og menneskerettigheter skal gjelde, uansett. Når våre egne myndigheter sier at krisehåndtering er viktigere enn demokrati akkurat nå, har vi plutselig mye større forståelse.
 • Koronakrisen skal ikke få konsekvenser for norsk bistand. Minerva 21.03.2020
  I en e-post til Minerva på onsdag avviser imidlertid utviklingsminister Dag-Inge Ulstein at koronakrisen vil få konsekvenser for norsk bistand. Han skriver videre at ettprosentmålet som er nedfelt i Granavold-plattformen står ved lag, til tross for krisen. – Selv om dette er svært spesielle tider, forandrer ikke det vår politikk. Den blir bare desto viktigere.
 • – Godhetsposørene har fått dominere lenge nokMinerva 21.03.2020
  – Det bistandsministeren burde være opptatt av er å få land til å bli uavhengig av bistand. I det perspektivet har all norsk bistand vært en total fiasko. Kina har forstått dette og velger heller å bruke bistand til å bygge infrastruktur i fattige land slik at landene kan oppleve økonomisk vekst på sikt, fortsetter Tybring-Gjedde.
 • Norge tar initiativ til koronafond i FNVårt Land 21.03.2020
  Norge tar nå initiativ til at det blir opprettet et nytt flergiverfond i FN. Hensikten er å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.
 • Afrika stålsetter seg for coronaviruset: – Redd det vil spre seg svært rasktVG 21.03.2020
  Flere av landene i verden som er mest utsatt for ulike smitteutbrudd, ligger i Afrika. Coronaviruset vil etterlate seg mange barn uten omsorg, advarer programsjef i SOS-barnebyer Sissel Aarak.
 • EU og Covid-19 – det er nasjonale interesser som gjelderDebatt av Øystein Tunsjø (professor, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole) i DN (meninger) 20.03.2020
  Direktør Ulf Sverdrup ved Norsk utenrikspolitisk institutt fremhever i sin kronikk 16. mars at det bør utvikles sterkere internasjonale institusjoner som kan løse og koordinere transnasjonale utfordringer. Det hersker liten tvil om at EU har kommet langt i så måte, og EU-samarbeidet er blitt løftet frem som selve kronjuvelen i hvordan internasjonal samarbeid kan fremmes. Når unionen nå blir satt på prøve, er det ett hensyn som synes å overstyre det meste – nasjonale interesser.
 • Hva skjer når fabrikkene stenger? Kommentar av Andreas Moxnes (Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo) i Morgenbladet (meninger) 20.03.2020
  I den moderne økonomien er ikke lenger varer «Made in China» eller «Norway», men snarere «Made in the World». Komponenter og innsatsfaktorer produseres i en rekke ulike land, settes sammen i annet, og eksporteres videre til forbrukere. Det gjør produksjonen potensielt mer sårbar fordi negative sjokk ett sted i kjeden vil smitte over til andre land og foretak. For eksempel kan produksjonen av varer i USA falle hvis kinesiske underleverandører er korona-stengt.
 • Det kan tenkes at vi lærer noe nå som fører til varige endringerKommentar av Dag O. Hessen (Professor i biologi ved Universitetet i Oslo) i Morgenbladet (meninger) 20.03.2020
  Finanskrisen i 2008 ble en tapt mulighet til å stake ut en ny kurs, men tiden var da hverken mentalt eller teknologisk moden for et vippepunkt. Det er den i dag. Dagens krise har så langt vist en global handlekraft til å ta lærdom for dagen etter i morgen, da korona er historie mens klima er minst like aktuelt.
 • Koronakrisen blir ekstra tøff uten rent vannKommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) i Vårt Land (verdidebatt) 20.03.2020
  Hele verden vil beskytte seg og sine mot koronaviruset. Dessverre mangler milliarder av mennesker de viktigste verktøyene: såpe og vann.   
 • Koronautløste gjeldskriser er en varslet katastrofeKommentar av Henrik Mathias Hvaal (Daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig ­gjeldspolitikk) i Vårt Land (verdidebatt) 20.03.2020
  I forbindelse med årets FfD-forum har regjeringen, med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i spissen, mulighet for å vise tydelig lederskap. Norge kan gå foran og være en forkjemper for solide globale systemer for å sikre ansvarlig långivning og lånopptak. Dette vil kunne være med å forebygge at de gjeldskrisene globalt som allerede er under oppseiling kommer ytterligere ut av kontroll. Norge bør nå ta grep. Norsk sivilsamfunn vil i så fall støtte og heie Dag-Inge Ulstein i mål.
 • Bistandsorganisasjoner ber om mer pengerMinerva 20.03.2020
  I brevet, som er undertegnet av representanter for de største bistandsorganisasjonene (Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors), advares det mot å kutte bistand for å finansiere korona-innsatsen i Norge. I brevet manes det derimot til en global dugnad i kampen mot korona, og de store norske hjelpeorganisasjonene utfordrer i stedet regjeringen til å øke bistanden for å bekjempe den globale pandemien fra koronaviruset, i påvente av at pandemien skal spre seg til fattige land.
 • Den liberale orden betyr orden, ikke kaosKommentar av Sylo Taraku (statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda) i VG (meninger) 19.03.2020
  Migrasjonskrisen og corona-krisen utfordrer den liberale orden, men det er ikke demokratiet og globaliseringen som har skylden.
 • En etterlengtet dugnadKronikk av Mari Gjengedal (samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Røyst) i Klassekampen (meninger) 19.03.2020
  De omfattende konsekvensene av krisen vi nå står overfor, har vi antakelig bare begynt å se omfanget av. Er det én situasjon som kan blottlegge svakhetene som kommer av en nyliberalistisk og globalisert økonomi, så er det denne. Verdikjedene og verdensøkonomien er nå så totalt sammenfiltret at vi har gjort oss fullstendig avhengig av jevnlige forsyninger fra andre land.
 • AvglobaliseringKronikk av Chr. Anton Smedshaug (daglig leder i AgriAnalyse og forfatter av boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv») i Klassekampen (meninger) 18.03.2020
  For Norge, som har kommet særlig kort i omstilling fra fossil avhengighet, ligger det nå store muligheter for å revitalisere sektorer som over tid er kritiske for selvstendighet og beredskap ved senere kriser. Og krisene er kommet i overkant ofte de senere årene, med finanskrisen i 2008, matforsyningskrisa 2007-2011, eurokrisen i 2010-12, flyktningkrisen 2015 og nå koronakrisen 2020. Det er vanskelig å stole på globaliserte fellesskap, de fleste kriser må løses nasjonalt.
 • Frykter massedød i flyktningleirer: – Vi må handle nåVG (NTB) 17.03.2020
  Coronaviruset vil føre til massedød blant flyktninger i overfylte leirer verden over, advarer Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.
 • En pandemi kan få store politiske konsekvenserKronikk av Ulf Sverdrup (direktør ved NUPI) i DN (meninger) 16.03.2020
  En sammenknyttet verden, der vi har global handel, globale verdikjeder og frihet til bevegelse, er ikke bare resultat av økonomisk effektivitet og teknologiske fremskritt, men det er også uløselig knyttet til individers frihet, flere muligheter, økt innsikt, toleranse og empati. Ja, sammenveving og gjensidig avhengighet kan også bidra til å øke problemløsningsevnen, redusere risiko for intoleranse og det kan øke terskelen for å gå til krig. Samtidig må vi naturligvis forstå at en globalisert verden også bringer med seg nye trusler som terror, digital sårbarhet og epidemier.
 • Pandemiens politikkKommentar av Tore Wig (førsteamanuensis, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo) i VG (meninger) 15.03.2020
  Det politiske etterspillet av Corona-pandemien er vanskelig å forutse. En ting epidemien viser tydelig er hvor sammenvevd verden er: En intetanende person i Wuhan kommer i kontakt med et vilt dyr (muligens gjennom å spise det) og får et virus som i løpet av måneder sprer seg til hele verden og setter i gang en økonomisk og helsemessig krise. Så skjør er vår gjennomglobaliserte verden.
 • Smitter fra Europa til Afrika: – Dødstallene kan bli enormt høyeDagsavisen 14.03.2020
  Koronasmitten er på frammarsj i Afrika – importert fra Europa. – Frykten er at koronaviruset treffer Afrika sent, men voldsomt, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Alle medieklipp og -debatt om Covid 19 i et globalt miljø- og utviklingsperspektiv (oppdatert per 03.07.2020):

 • Stortinget kan og må redde Amazonas. Kronikk av Hege Skarrud (leder i Attac Norge), Helene Bank fungerende leder For Velferdsstaten), Anniken Storbakk (generalsekretær i Handelskampanjen), Åsa Paaske Gulbrandsen (daglig leder i Latin Amerika-gruppene), Kjersti Hoff (leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Julie Christina Rødje (leder i Spire) og Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU) i Nationen (meninger) 03.07.2020
  Vi husker alle hvordan Amazonas sto i brann i fjor sommer. Nå vil Brasils miljøminister utnytte koronakrisen til å brenne enda mer regnskog. Samtidig heller den norske regjeringen bensin på bålet ved å inngå en handelsavtale med Bolsonaro. Avtalen vil binde alle parter til en modell som ikke er bærekraftig.
 • Rädda Greta! Död eller levande! (klima). Kommentar av Kristian R. Andersen (partner i analyse- og rådgivningsselskapet The Governance Group) i DN (meninger) 03.07.2020
  I denne spalten, for snart ett år siden, kritiserte jeg pressen for persondyrkingen av en svensk 16-åring som hadde lite annet å melde enn det som var å finne i grunnskolens pensum på 90-tallet. Imidlertid har Greta jobbet iherdig for å få «noen» til å hindre global oppvarming som kan gi økologisk og økonomisk ragnarok. Når første halvår av 2020 er passert, er politikerne mest opptatt av hvordan verden skal komme tilbake til det livet vi hadde før koronaen snudde opp ned på hverdagen.
 • WHO: Over 6.000 helsearbeidere i Afrika koronasmittet. ABC nyheter (NTB) 03.07.2020
  Flere enn 6.000 helsearbeidere i 38 land over hele det afrikanske kontinentet har fått påvist koronasmitte siden pandemien brøt ut, ifølge WHO.
 • FN beskriver spanske slummer som verre enn flyktingleirer. Klassekampen 03.07.2020
  Allerede før koronakrisa rammet, var Spania et av de landene i Europa med mest ulikhet. Ifølge en FN-rapport fra februar lever 12,4 prosent av spanjolene i det som kalles ekstrem fattigdom. Det er nesten dobbelt så høyt som EU-snittet på 6,9 prosent. Over 3,8 millioner spanjoler står uten arbeid, og koronapandemien har forverret situasjonen.
 • IMF tror Asias økonomi krymper for første gang «i manns minne». E24 03.07.2020
  IMF tror coronaviruset vil treffe økonomien i Asia hardere enn først antatt og venter tilbakegang på 1,6 prosent i år. - Vi er bekymret for Asia etter 2020, sier IMF-direktør.
 • FN: Coronaviruset vil koste global turistnæring mer enn hele oljefondet. E24 02.07.2020
  Turistnæringen har de siste månedene vært hardt rammet av coronapandemien, og ifølge FNs handelsorgan (UNCTAD) kan man i år forvente et globalt tap på minst 11.400 milliarder norske kroner.
 • Fra India til Japan: Kina viser makt mens koronaviruset herjer. NRK nyheter 02.07.2020
  Kina våger seg lenger inn i omstridte områder dette året, og får stadig bedre kontroll over land- og havområder langs grensene. – Det kan fort eskalere, sier ekspert.
 • FN kritiserer Kina, Russland og USA for coronahåndtering. ABC nyheter (NTB) 01.07.2020
  FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet mener at coronapandemien brukes for å kneble ytringsfriheten i Russland og Kina, mens USA fornekter virkeligheten.
 • Prisen på status quo i klimaarbeidet fem ganger større enn koronakrisen. Dagens Perspektiv | 01.07.2020
  Scenarioanalyse utført for internasjonale sentralbanker setter tall på klimakrisen.
 • Frykt for skrekkscenarioer når korona sprer seg i fattige og krigsherjede land. Vårt Land (NTB) 30.06.2020
  Ekspertene frykter skrekkscenarioer når koronaviruset setter seg fast i fattige og krigsherjede land uten kapasitet til å hindre spredning.
 • Halve Norge vil være med på like inn­gripende tiltak for å bekjempe klima- som koronakrisen. NRK nyheter 29.06.2020
  Koronapandemien har påført befolkningen i Norge de mest inngripende restriksjonene siden andre verdenskrig. Nå sier nær halvparten av oss at vi er villig til å gjøre det samme for å redde klimaet.
 • UDI forbereder seg på en økning i antall asylsøkere neste år. ABC nyheter (NTB) 29.06.2020
  Antall asylsøkere til Norge har falt kraftig etter at koronatiltakene ble innført. UDI forbereder seg nå på en økning når Europa gjenåpnes.
 • Over 110 «grønne» milliarder på Oslo Børs: Har blitt dobbelt så mye verdt som oljeleverandørene. E24 29.06.2020
  Nel, Tomra og Scatec Solar leder an i den grønne bølgen på Oslo Børs, mens aksjeverdiene smuldrer opp i oljeleverandørene. Under coronakrisen har verdien av grønne aksjer sust forbi den kriserammede leverandørindustrien.
 • Coronapandemien skyter fart i Afrika. ABC nyheter (NTB) 29.06.2020
  Stadig flere får påvist coronasmitte i Afrika, men tallet på registrerte dødsfall er fortsatt relativt lavt.
 • Pandemien har svekket de fleste. Ett land bruker krisen for å sikre større verdensmakt. Aftenposten 28.06.2020
  De siste ukene har Kina trappet opp bitre konflikter med India, Australia, Canada, USA, Taiwan, Japan og flere andre land. – Koronakrisen har gitt Beijing-myndighetene stor selvtillit, sier ekspert.
 • Mot norrmalt. Kommentar av Sigurd Skirbekk (Professor emeritus i sosiologi, UiO) i Morgenbladet (meninger) 28.06.2020
  Det normale i tidligere tider, i alle fall for levekårene til folk flest, var i ulik grad preget av kamp mot sult og sykdom, krig og konflikter. Tidstypiske forestillinger om at en normal samfunnsutvikling etter koronaperioden vil gå i retning av tilstander preget av fremskritt og fred, frihet og forbruk, er i beste fall fantasiløse. En alternativ tolkning av koronakrisen vil være at dette er naturens reaksjon på menneskers uvettige inngrep i naturens orden.
 • Norge gir 100 millioner kroner for å sikre lavinntektsland tilgang til koronavaksiner. Vårt Land (NTB) 28.06.2020
  Statsminister Erna Solberg kom med nyheten da hun deltok på toppmøtet «Global Goal: Unite for our Future» lørdag. – Norge vil gjennom dette bidraget sikre at lav- og laveremellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksine til overkommelige priser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein i en pressemelding
 • Trump fører en utrettelig kamp mot alle miljøkrav som rammer arbeidsplasser. Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til Attac) i Klassekampen (meninger) 27.06.2020
  Da forhandlere fra alle verdenshjørner satte kursen mot FNs klimatoppmøte i København i 2009, sto det en helsides annonse i New York Times. Annonsen var utforma som et åpent brev til Barack Obama, USAs daværende president: «Hvis vi mislykkes i å handle nå, vil det ha katastrofale og uopprettelige konsekvenser for menneskeheten og for planeten vår.» Det åpne brevet var undertegna av næringslivsledere, enkelte kjendiser og Donald Trump. (Annonsen handla ikke om korona-smitte, men om klimakrisa.) I løpet av det neste tiåret ble Trump oppslukt av helt andre tankeganger.
 • Coronakrisen kan føre til grønn omstilling. Kommentar av Aud Wærnes (Sintef), Benjamin Ravary (Eramet Norway), Gabriella Tranell (NTNU), Kari Håland (NTNU) i E24 (meninger) 27.06.2020
  Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke. Dette er blant tiltakene for å få industrien på fote igjen etter koronapandemien. Norsk industri må jobbe for å opprettholde, eller helst øke, produksjonen. Samtidig skal alle ledd i verdikjeden bli grønnere og mer effektive. Her kan være mye å lære av norsk metallindustri som allerede har gjort en stor innsats for å få til dette. Norsk metallindustri har blitt mer energieffektiv og miljøvennlig på flere områder.
 • WHO: Disse vil bli prioritert først når verden har en vaksine mot coronaviruset. VG 27.06.2020
  WHO og samarbeidsorganisasjonene CEPI og GAVI gir nå det første innblikket i hvordan de ønsker å spre coronavaksinen ut til verdens befolkning. Helsearbeidere, eldre og personer i risikosonen vil bli prioritert først.
 • India forbereder seg på smitteeksplosjon: – Vi er utslitte. VG 27.06.2020
  10.000 sykehussenger i papp og 500 togvogner som feltsykehus. India jobber på spreng med å forberede seg på flere corona-tilfeller.
 • EU satser stort på energieffektivisering i coronakrisen – Norge gjør lite. ABC nyheter 26.06.2020
  Mens EU setter energieffektivisering høyt på agendaen for å løse den økonomiske coronakrisen og klimakrisen, er norske krisepakker blottet for støtte til energieffektivisering. – Ganske utrolig, mener SV.
 • 211 migranter i italiensk båtkarantene: 28 bekreftet coronasmittet. VG 26.06.2020
  På grunn av coronaviruset stengte Italia havnene for migranter 8. april. – Folk fortsetter likevel å prøve å komme seg fra Libya og over til Europa, sier Leger uten grenser.
 • Vil verden bli mer bærekraftig etter koronakrisen? Vårt Land (analyse) 26.06.2020
  Verdens energibyrå IEA mener krisepakker kan fremme overgangen til en mer bærekraftig verden. Mange venter spent på om pakkene baner vei for renere energi eller ei.
 • Det internasjonale pengefondet kutter kraftig i sine økonomiske prognoser og kommer med advarsel: – Kan gi nye, skarpe korreksjoner. DN 25.06.2020
  Det internasjonale pengefondet (IMF) mener koronakrisen vil ramme global økonomi enda hardere enn først antatt. Samtidig advarer de om risikoen for en ny runde med børsfall.
 • Klassekampens fordreide syn på globalisering. Minerva (meninger) 25.06.2020
  I sterk kontrast til påstander i Klassekampen og andre som er på intens jakt etter endelige tegn på globaliseringens nærstående død, viser funnene i CEPR-studien at internasjonal handel og integrerte globale verdikjeder ikke er problemet, men det motsatte: en helt avgjørende del av løsningen på den aktuelle koronakrisen, så vel helsemessig som økonomisk, sosialt og beredskapsmessig.
 • Sletting av u-landsgjeld – en effektiv bistandspolitikk. Kronikk av Henrik Mathias Hvaal (daglig leder SLUG), Alf Halvard Næsje (Senterungdommen), Hege Skarrud (leder, Attac Norge) og Marta Hofsøy (AUF) i Nationen (meninger) 24.06.2020
  Store statlige gjeldsbyrder i kjølvannet av koronapandemien setter oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i fare. Utviklingsland trenger hjelp til å løse statlige gjeldskriser for å sikre at ikke flere tiår med fattigdomsreduksjon går tapt. Flere utviklingsland har mye statsgjeld som følge av at landene har lånt for å gjennomføre investeringer, mottatt bistand som lån, eller lånt penger for å dekke budsjettunderskudd. Dette har ført til at utviklingsland i dag betaler mer for å betjene deres respektive statsgjeld enn de mottar i bistand. Statsgjeld utgjør derfor en stor utfordring for utvikling, og er en av hovedgrunnene til global ulikhet.
 • Kommende generasjoner vil sitte med skjegget i postkassen. Tobias Oftedal Stokkeland (21), Grønn Ungdom, på Si;D i Aftenposten (meninger) 24.06.2020
  Om det noensinne var tvil om den borgerlige koalisjonens vilje til å gjøre tøffe prioriteringer for klima, er responsen på koronakrisen spikeren i kisten. Det borgerlige prosjektet som skulle berge Norge for fremtidige generasjoner, har gjort det motsatte. Det har sørget for at kommende generasjoner sitter med skjegget i postkassen.
 • Rødgrønne vil ha storstilt hydrogensatsing. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 24.06.2020
  Koronakrise og krisepakker har forsinket framdrifta i arbeidet med å utforme framtidas rødgrønne industri- og næringspolitikk. I går kunne likevel utvalget presentere en skisse sammen med Tankesmien Agenda. Det mest overraskende er hvor enige Ap, Sp, SV og MDG er. Der mange i miljøbevegelsen ser vekstideologien som selve problemet, mener de rødgrønne politikerne at vekst og vern ikke er noen motsetning.
 • Latin-Amerika: Etter koronaen kommer kineserne. NRK nyheter 24.06.2020
  Kina er allerede den nest største utenlandske investoren i Latin-Amerika. Etter korona-katastrofen vil investeringene øke kraftig, spår ekspertene.
 • 100.000 koronadødsfall i Latin-Amerika og Karibia. ABC nyheter (NTB) 24.06.2020
  Tirsdag oversteg antallet koronadødsfall i Latin-Amerika og de karibiske landene 100.000, ifølge AFP.
 • WHO: Koronasmitten sprer seg stadig raskere. Dagsavisen (NTB) 23.06.2020
  Koronapandemien vokser stadig i omfang, og følgene vil merkes i flere tiår, advarer Verdens helseorganisasjon WHO.
 • Oppvasken som dagens unge tvinges til å ta, tårner seg opp. Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi) i Klassekampen+ (meninger) 23.06.2020
  Dagens unge må ta inn over seg at like lite som finanskrisen i 2008 ble et springbrett fra fossilbasert til grønn økonomi, blir koronapandemien det nå. Den «normalen» som Støre og Listhaug hjelper Solberg-regjeringen å vende tilbake til, med nær 100 milliarder i førstehjelp til oljeindustrien, er selve krisen – videreføringen av den samfunnsmodellen tuftet på vekst, alltid vekst, som er klima- og naturtapkrisens fremste driver. I stedet for å løse krisen forsterkes årsaken.
 • FN: Kraftig økning av vold i latinamerikanske hjem etter nedstengningen. Aftenposten (NTB) 23.06.2020
  Latin-Amerika er hardt rammet av koronapandemien. Siden pandemien startet, har flere land opplevd en kraftig økning av vold i hjemmene, ifølge FN.
 • – Jeg ser konturene av en ny kald krig. TV2 22.06.2020
  I TV 2-programmet Bare business forteller Brende om sin bekymring nå for konsekvensene av koronapandemien. Han mener at med økende arbeidsløshet og større forskjeller, kan man frykte en gjentakelse av det man så i mellomkrigstiden: Fattigdom og sosial misnøye førte til ekstremisme og splittelse mellom landene.
 • Veien fra selvforsyning til selvbedrag kan være kort. Kommentar av Lars Peder Nordbakken (Civita) i Morgenbladet (meninger) 22.06.2020
  Koronakrisen har vekket proteksjonistiske impulser selv hos moderate krefter. Men ny forskning viser at det var frihandel og globalisering som kom verden til unnsetning.
 • Norge kan nå klimamålet for 2020 – helt uten «koronahjelp». Aftenposten 22.06.2020
  I høst avlyste klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) Norges klimamål for 2020. Nå sier han det er sannsynlig at Norge vil innfri Stortingets mål for klimakutt – helt uten «hjelp» fra koronaviruset. Forskningsstiftelsen Cicero er enig.
 • 13 land i Latin-Amerika har rapportert rekordhøye tall den siste uken. VG 22.06.2020
  Flere land i Latin-Amerika er inne i sine verste dager av coronapandemien.
 • Over én million koronasmittede i Brasil – frykter underrapportering. NRK nyheter 21.06.2020
  Kun USA har flere registrerte covid-19-smittede enn Brasil. Eksperter frykter at mørketallene er store i Latin-Amerikas største land.
 • Mener pandemien skyldes ødeleggelser i naturen. VG 20.06.2020
  Menneskelige ødeleggelser av naturen må ta på seg skylden for coronapandemien, mener FN, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens naturfond (WWF).
 • WHO: Pandemien er i en ny og farlig fase. Vårt Land (NTB) 20.06.2020
  Koronapandemien har kommet i en ny og farlig fase, og den sprer seg raskt, advarer WHO. Torsdag ble det registrert 150.000 nye smittetilfeller.
 • Har spillet om koronaviruset utløst en ny, kald krig mellom Kina og USA? Klassekampen 20.06.2020
  Forholdet til Kina ligger an til å bli et betent tema i høstens amerikanske presidentvalgkamp.
 • Trump anklager Kina for å ha spredt korona med vilje. TV2 (NTB) 19.06.2020
  USAs president Donald Trump beskylder Kina for å ha spredt koronaviruset med vilje for å sabotere den globale økonomien.
 • Norges FN-verv kan bli preget av koronakonflikter. Vårt Land (NTB) 19.06.2020
  Koronapandemien kan skape en rekke sikkerhetspolitiske utfordringer, tror statsminister Erna Solberg (H). Det kan prege arbeidet i FNs sikkerhetsråd.
 • Smitte-eksplosjon i Latin-Amerika. NRK nyheter 18.06.2020
  Mens vi europeere er opptatt av gjenåpning etter pandemien, øker tallene dramatisk i Latin-Amerika. Rundt halvparten av nye korona-dødsfall i verden skjer nå i denne regionen.
 • IEA frykter utslippsrekyl: Ber om 9.560 milliarder i året for grønn omstart. E24 18.06.2020
  Det internasjonale energibyrået (IEA) vil samle en storkoalisjon for grønn opphenting når milliardene drysses ut etter coronakrisen. De ber verden investere 1.000 milliarder dollar i året i bærekraftig teknologi.
 • Strenge klimatiltak må på plass sjølv om krisa ligg framme i tid. Kommentar av Rune Skarstein (tidlegare førsteamanuensis ved NTNU) i Klassekampen (meninger) 17.06.2020
  Koronapandemienhar lært oss at dersom politikarane forklarer fenomenet på ein truverdig måte, vil befolkninga akseptere strenge reguleringar, store ulemper og ubehag, som stenging og «sosial distanse». Sannsynlegvis fordi dei store skadeverknadene av klimakrisa ligg framme i tid, viser politikarane lita interesse av å framheve dei. Iallfall når det gjeld klimaet, er føre var-prinsippet for lengst sett ut av kraft.
 • Kampen mot corona: Frykter at hele stammer kan bli utslettet. VG 16.06.2020
  Med over 42.800 døde har Brasil nå nest flest coronadødsfall i verden. Hardest rammet er urbefolkningen, som står i fare for å bli utslettet.
 • President stoler på Gud og sitronsaft med ingefær mot smitten. FN advarer om «tsunami av falske kurer». Aftenposten 16.06.2020
  FN advarer folk mot å tro på den omfattende desinformasjonen om koronapandemien.
 • Koronakrisen forsterker forskjellene i verden. Kronikk av Ulf Sverdrup (Direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt) i DN (meninger) 15.06.2020
  Mens situasjonen i Europa forbedres, skjer det en forverring globalt nå. Og når pandemien flytter seg fra de rikeste til de fattigste landene, synliggjøres og forsterkes globale ulikheter og urettferdigheter. De fattigste landene er dårligere rustet til å møte helseutfordringene, de har svakere helsevesen, mindre og dårligere medisinsk utstyr, og de har færre helsearbeidere.
 • Hvem skal tjene på pandemien? (samstemtpolitikk) Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen (meninger) 13.06.2020
  De offentlige utvalgene som skal vurdere koronakrisa i Norge, vil ikke legge opp til et mer rettferdig og grønt Norge. Maten skal fortsatt tilpasses den globaliseringsmodellen som nå har demonstrert sin udugelighet. Norge vil fortsatt slutte seg til handelsavtaler som gir oss mer av et system som undergraver en bærekraftig verden. Yara selger sammen med statsministeren fortellingen om humanitær hjelp til småbønder i Afrika. Med å dele ut kunstgjødsel for mer produktivt landbruk, selger konsernet sin egen forretningsmodell. En modell som ikke greier å produsere bærekraftig og heller ikke mette dem som sulter.
 • Veien ut av koronakrisen er også global. Kommentar av Lars Peder Nordbakken (Civita) i Minerva (meninger) 13.06.2020
  Frihandel og globale verdikjeder er ikke problemet, men tvert imot en avgjørende del av løsningen på koronakrisen, både helsemessig og økonomisk.
 • Norge blir med i ny europeisk vaksineallianse. NRK nyheter 13.06.2020
  Den europeiske vaksinealliansen, som har fått navnet «Inclusive Vaccine Alliance», skal også sikre koronavaksiner til utviklingsland. Det skal skje i samarbeid med en egen finansieringsordning for slike vaksiner til fattige land. Ordningen, som heter Covax, er knyttet til tunge internasjonale aktører, som det internasjonale vaksinefondet Gavi og vaksineutviklingsorganisasjonen Cepi.
 • Skog- og trenæringen er en pådriver for det grønne skiftet. Debatt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i DN (meninger) 13.06.2020
  I en kronikk i DN 5. juni kritiserer Bård Harstad regjeringens koronatiltak for næringslivet. Han mener det er viktig å legge til rette for grønn omstilling. En av de fem bærebjelkene i regjeringens strategi for å ta Norge ut av koronakrisen er nettopp å skape en grønn fremtid og flere grønne jobber. Da er det underlig at Harstad trekker frem skogbruket som eksempel på en næring som ikke er bærekraftig.
 • Koronaboom i India – rekordmange døde siste døgn. TV2 13.06.2020
  India har for første gang registrert over 10.000 tilfeller av koronasmitte i løpet av et døgn.
 • Ap kjører i revers (klima/miljø). Kommentar av Nora Selnæs (lungdomskandidat til Stortingsvalget for Grønn Ungdom Trøndelag) og Hulda Holtvedt (leder i Grønn Ungdom Oslo) i Dagsavisen (debatt) 12.06.2020
  Klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid. Koronakrisen burde vært tiden for en grønn omstart. Det synes ikke å ha sunket inn hos Jonas Gahr Støres Arbeiderparti. Arbeiderpartiet har hatt en av sine gråeste og mest framtidsfiendtlige uker hittil.
 • Ikke glem bærekraft og samfunnsansvar i koronakrisen! Kommentar av Stine Vikesland (bærekraftsjef i Sopra Steria) i Dagens Perspektiv (meninger) 11.06.2020
  Vi lever i krisetider. Fallende børser, permitteringer, konkurser og sykdom preger nyhetsbildet. FNs finanseksperter har regnet ut at Covid-19-viruset kan koste den globale økonomien minst 1 trillion kroner i 2020. Flere bedriftsledere tenker at den økonomiske krisen ikke gir rom til å prioritere samfunnsansvar og bærekraft. Men der tar de grundig feil. Bærekraft og samfunnsansvar har aldri vært viktigere enn nå.
 • Stengte landet for å unngå smitte – nå kommer koronabølgen. DN 11.06.2020
  India stengte ned hele samfunnet for å stanse koronaviruset i mars. Etter gjenåpningen har smittebølgen slått inn for fullt. Den ekstreme fattigdommen øker med massearbeidsledighet.
 • AFP: Over 70.000 koronadødsfall i Latin-Amerika. ABC nyheter (NTB) 11.06.2020
  Antall dødsfall som knyttes til covid-19 i Latin-Amerika har passert 70.000. Det viser en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.
 • Koronasmitten har fått et nytt oppsving i Midtøsten og Sør-Asia. Sommervarme hjelper lite. Aftenposten 10.06.2020
  Koronasmitten er på vei opp i et belte av land fra Egypt til Bangladesh. – Folk bryr seg ikke om å holde avstand, klager den iranske helseministeren.
 • Framtid i oljelobbyens hender. Klassekampen 10.06.2020
  Anja Bakken Riise mener svaret på koronakrisa må være en radikal omstilling til et bærekraftig grønt samfunn.
 • Knallhardt oppgjør med SV: – Brukte korona i et politisk spill. Nettavisen 10.06.2020
  Anklager partiet for å prøve seg på skitne triks for å utsette striden om iskanten. – Merkelig og rett og slett litt dum, sier SV om kritikken.
 • Koronasmitten har fått et nytt oppsving i Midtøsten og Sør-Asia. Sommervarme hjelper lite. Aftenposten 10.06.2020
  Koronasmitten er på vei opp i et belte av land fra Egypt til Bangladesh. – Folk bryr seg ikke om å holde avstand, klager den iranske helseministeren.
 • Risikoen for pandemier kan økes av klimaendringer og naturødeleggelser, ifølge danske forskere. ABC nyheter (videnskab.dk) 10.06.2020
  Ødeleggelse av jordens økosystemer fører mennesker og ville dyr tettere sammen, og det kan føre til flere pandemier, advarer danske forskere.
 • Et kritisk blikk på WHO. Kommentar av Ingjerd Schou (Medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Høyre) i Vårt Land (verdidebatt) 09.06.2020
  Av alle internasjonale institusjoner, har det så langt vært flest kritiske spørsmål rettet mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Med god grunn. Håndtering av globale pandemier bør utgjøre organisasjonens kjerneaktivitet. Likevel har ikke alt blitt håndtert optimalt. Det later til at WHO var sent ute med å gi viktige advarsler om smittefaren ved koronaviruset, og satte for stor lit til kinesiske myndigheters beskrivelser av situasjonen. Dette kan ha forhindret tidligere tiltak. Eventuell kinesisk tilbakeholdelse av informasjon må kartlegges.
 • - Utbruddet blir stadig verre. Dagbladet (NTB) 09.06.2020
  – Selv om situasjonen i Europa blir stadig bedre, blir den stadig verre globalt, sier Tedros. Det siste døgnet ble det registrert 136.000 nye smittetilfeller i verden, og dette er det høyeste antallet siden WHO erklærte pandemi. Pandemiens episenter var først i Kina, flyttet seg deretter til Europa og over Atlanterhavet til USA. Nå er det Latin-Amerika og det sørøstlige Asia som har de fleste nye smittetilfellene, ifølge WHO.
 • Verdensbanken: Den største kollapsen på 150 år. TV2 (NTB) 09.06.2020
  Koronapandemien har forårsaket den største og mest omfattende økonomiske kollapsen siden 1870, ifølge Verdensbanken.
 • I fattige land kan tiltakene være mye farligere enn viruset. Kommentar av Bjørn Lomborg (Direktør for Copenhagen Consensus Center og gjesteprofessor ved Copenhagen Business School) i Bergens Tidende (meninger) 07.06.2020
  I fattige land er fordelene ved strenge koronaregler markant mindre enn i rike land, ifølge en studie fra universitetet Yale. For det første har fattige land langt færre eldre som ville ha dratt nytte av sosial distansering. For det andre har fattige land i utgangspunktet lav sykehuskapasitet, så det hjelper lite å flate ut kurven. Sykehusene blir uansett overbelastet. For det tredje blir fattige utsatt for mange helsefarer, og mange dør av sykdommer som vi har botemidler mot. Dette innebærer at verdien av risikoreduksjon knyttet til korona, må settes mye lavere.
 • Da verden stengte: Koronakrisen sett fra seks personer i seks ulike land. Dagsavisen 07.06.2020
  Plutselig var vi alle i samme båt – og samtidig ikke i det hele tatt.
 • Verdivalg i korona- og klimakrise. Kommentar av Hjalmar Bøe (generalsekretær i Digni) i Vårt Land (verdidebatt) 07.06.2020
  Kriser gir mulighet til endring, og de gir mulighet for å stake ut en ny kurs. En ny kurs må til for at vi skal nå de globale bærekraftmålene innen 2030. Den overordnede målsettingen for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Allerede det første året av dette viktige tiåret, rammer koronakrisen oss. Hvordan vil det påvirke arbeidet med å redusere ulikhetene i verden?
 • G20 gir over 21 milliarder dollar til viruskamp. ABC nyheter (NTB) 06.06.2020
  Landene i G20-gruppen har blitt enige om å bevilge mer enn 21 milliarder dollar til kampen mot koronaviruset, opplyser gruppen i en uttalelse lørdag.
 • Regenerasjonen. Kommentar av Jan Thomas Odegard (leder av Utviklingsfondet) og Julie Rødje (leder i Spire) Dagsavisen (debatt) 05.06.2020
  Politikerne må stikke finger’n i jorda og kjenne på en viktig løsning på koronakrisa, klimakrisa og naturkrisa.
 • Utad skrøt WHO-sjefene av kinesiske myndigheter. Internt var frustrasjonen enorm, ifølge lekkede dokumenter. Aftenposten 04.06.2020
  I flere uker nektet Beijing-myndighetene å gi fra seg informasjon om det nye koronaviruset. I mellomtiden spredte sykdommen seg både i og utenfor Kina.
 • Skjønnmalende om Kina. Lederkommentar i VG (meninger) 04.06.2020
  Verdens helseorganisasjons Kina-skryt ble nyttig da det autoritære regimet skrev om corona-historien.
 • AP: Interne dokumenter fra WHO viser at Kina holdt tilbake informasjon om coronaviruset. VG 03.06.2020
  Mens WHO utad roste Kina for rask respons på coronaviruset, viser interne dokumenter en annen historie, ifølge nyhetsbyrået AP.
 • Nå avgjøres kampen om koronavaksinen. Kommentar av Kristin Ingstad Sandberg (forsker ved Fridtjof Nansens Institutt) i DN (meninger) 03.06.2020
  Det pågår et geopolitisk kappløp uten sidestykke for å utvikle den første effektive koronavaksinen. Avgjørelsene som tas nå, vil få mye å si for hvem som får – og ikke får – vaksinen.
 • UD gir over 4 milliarder bistandskroner til frivillige organisasjoner. Dagsavisen (NTB) 03.06.2020
  Koronapandemien gjør at frivillige organisasjoner i Norge får tildelt mer penger enn noen gang. UD gir i alt 4,3 milliarder kroner til innsats i fattige land.
 • Yara vil støtte 250.000 småbrukere i sju afrikanske land. ABC nyheter (NTB) 03.06.2020
  Yara varsler at de vil bruke 250 millioner kroner for å avverge sultkatastrofe i Sør- og Øst-Afrika i kjølvannet av coronapandemien.
 • Viktige, muslimske ledere. Kommentar av Kaja Borchgrevink (Institutt for fredsforskning), Marta Bivand Erdal (Institutt for fredsforskning) og Gina Lende (MF vitenskapelig høyskole) i Vårt Land (verdidebatt) 02.06.2020
  Religiøse ledere verden over har bidratt til å hindre smitte, mange ved å sette sin religiøse autoritet bak myndighetenes smittevernstiltak. Dette vitner om det samfunnsansvar religiøse ledere ofte tar.
 • Latinamerikanske land gjenåpner på tross av stor smitteøkning. ABC nyheter (NTB) 02.06.2020
  Latin-Amerika har blitt koronapandemiens nye episenter, men likevel begynner flere land å gjenåpne økonomien og samfunnet.
 • Sterke reaksjoner på at Trump bryter med WHO. VG 31.05.2020
  – Et skuffende tilbakeslag som vil sette arbeide med å fremme arbeidet med å fremme bedre helse i verden tilbake, mener Tysklands helseminister Jens Spahn. Han er enig i at det trengs reformer for å sikre at WHO fortsatt blir en global aktør som utgjør en forskjell og mener Europa må trå til.
 • Danmark kritiserer Trumps WHO-beslutning. ABC nyheter (NTB) 31.05.2020
  President Donald Trumps beslutning om å bryte alle bånd til Verdens helseorganisasjon (WHO), er svært alvorlig, mener Danmark.
 • Paven ber om slutt på fattigdomspandemi. ABC nyheter (NTB) 31.05.2020
  Pave Frans ber om mer likestilte og rettferdige samfunn i verden etter koronapandemien, og oppfordrer folk til å gjøre noe med «fattigdomspandemien».
 • Aldri sett mer CO₂ i lufta: – Uten sidestykke i menneskets historie. NRK nyheter 31.05.2020
  Selv ikke korona vil hindre at rekorden slås neste år, sier forsker. Utviklingen får størst konsekvenser i nordområdene.
 • Først døde femåringen. To timer senere ble lillesøster innlagt. I skyggen av koronaen sprer epidemier seg i vill fart. Aftenposten 30.05.2020
  Koronaviruset får for mye oppmerksomhet, mener eksperter. De frykter «dobbeltkollaps» i helsevesenet.
 • Nordmenn flest tror ikke at koronaviruset gir langvarig klimaeffekt. Dagsavisen 30.05.2020
  På kort sikt tror to av tre nordmenn at koronaviruspandemien vil redusere de globale klimautfordringene. På lang sikt er saken en annen, ifølge undersøkelse.
 • Dødeligheten som skremte en verden. Morgenbladet 29.05.2020
  Implisitt i måten WHO ordla seg på, ligger et hint om at 3,4-tallet var et veldig foreløpig estimat: antall døde, delt på antall kjente, til da. Rene rådata, med andre ord, men få eller ingen fikk med seg nyansen. Senere studier har antydet langt lavere dødelighet, kanskje et sted mellom 0,5 og 1,2 prosent, (veldig) avhengig av hvem du spør.
 • Brundtland: – Koronapandemien viser viktigheten av internasjonalt samhold. Dagsavisen (NTB) 29.05.2020
  – Global solidaritet er ikke bare etiske og verdimessige valg. Det er nødvendig for å sikre helse, økonomi og sikkerhet, sa Brundtland på et nettmøte arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag kveld. Selv om nasjonale responser på koronapandemien har vært avgjørende for å bremse den globale smittespredningen, har multilaterale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) stått sentralt, understreket hun.
 • 50 verdensledere tar til orde for samarbeid etter pandemien. ABC nyheter (NTB) 29.05.2020
  50 ledere, blant dem Boris Johnson, oppfordrer til samarbeid for å få verden på rett kjøl etter pandemien. USA, Kina og Russland deltok ikke på videomøtet.
 • Viruset gir dyrekjøpt erfaring. Kommentar av Audun Tjomsland i ABC nyheter (meninger) 29.05.2020
  WHO og FN har ikke maktet å vise verden effektiv internasjonal ledelse i kampen mot coronaviruset. Trumps trussel om å trekke støtte til WHO har ikke hjulpet.
 • Mye mer enn bare corona. Kommentar av Morten Strand i Dagbladet (meninger) 29.05.2020
  Kinas utenriksminister advarte søndag om at krefter i USA skyver landet mot en ny kald krig. Varsellampene for konfrontasjon blinker rødt.
 • Ubehagelige regnestykker. Analyse av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 29.05.2020
  Gjeld og underskudd legger press på fattige land til å gjenåpne økonomien selv om smittetallene fortsatt øker.
 • Er en annen verden umulig? Kronikk av Linn Stalsberg i Dagsavisen (debatt) 29.05.2020
  En av markedsøkonomiens fedre, Milton Friedman, har sagt: «Bare en krise – en faktisk eller påstått – skaper virkelig endring. Når krisen oppstår, så avhenger handlinger i etterkant av hva slags ideer som ligger omkring». Vi må gå Friedman og hans nyliberale ideer i rette dersom vi ønsker en post-pandemisk verden mer i harmoni med både mennesker og natur.
 • FN-kjenner om Norges sikkerhetsrådssjanser: – Forsterket av koronapandemien. ABC nyheter (NTB) 29.05.2020
  Fredag deltar FN-ambassadør Mona Juul i debatt for å sikre Norge plass i FNs sikkerhetsråd. Journalist og FN-kjenner Tove Gravdal tror Norge har et fortrinn.
 • Klimamøtet i Glasgow holdes sent neste år. ABC nyheter (NTB) 29.05.2020
  Det internasjonale klimatoppmøtet som ble innstilt i år på grunn av coronakrisen, skal holdes i Glasgow i november neste år.
 • Hvis vi gjør alt riktig nå. Kronikk av Christiana Figueres og Tom Rivett-Carnac (grunnleggere av Global Optimism) i Klassekampen (meninger) 29.05.2020
  Gigantpakker lages for å få økonomien på fote igjen. De kan bremse klimakampen – eller sette fart på den.
 • Slik er Kinas globale påvirkningsoperasjon. Kommentar av Geir Hågen Karlsen (oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets høgskole) i DN (meninger)  28.05.2020
  Kina driver i forbindelse med koronapandemien en global påvirkningsoperasjon. Hensikten er å fremme Kinas vitale strategiske interesser, internasjonalt og internt. Mye er åpent, og forskningsinstitutter, analyseselskaper, EU, amerikansk utenriksdepartement og en rekke etterretningskilder kaster også lys over de skjulte sidene av operasjonen.
 • Latin-Amerika – fra 200 til 40.000 korona-døde på to måneder. NRK nyheter 28.05.2020
  Tre måneder etter at det første korona-tilfellet ble registrert her i Latin-Amerika, har viruset tatt livet av mer enn 40.000 mennesker. Og rundt 770.000 er registrert smittet.
 • 86 millioner barn kan bli kastet ut i fattigdom som følge av pandemien. ABC nyheter (NTB) 28.05.2020
  Antall barn i lavinntektsfamilier kan øke med 15 prosent til 672 milioner i løpet av 2020, viser en ny rapport fra Unicef og Redd Barna.
 • FN: En av seks unge har sluttet å jobbe under pandemien. Aftenposten (NTB/AFP) 28.05.2020
  Koronapandemien har ført til en kraftig økning i arbeidsledigheten verden over. En av seks unge under 29 år har mistet jobben, ifølge FN.
 • Hvorfor så få smittede? (Afrika) Kronikk av Tore Linné Eriksen (historiker og professor emeritus i ­utviklingsstudier ved Oslomet) i Klassekampen (meninger) 26.05.2020
  Noen viser til at det er mye lys og mye varme i Afrika, men det ser jo ikke akkurat ut til å hindre sammenbruddet i Jair Bolsonaros Brasil. En annen grunn kan være elendig testing, eller det som kalles demografisk profil, det vil si at det er så få som blir gamle i en verdensdel hvor gjennomsnittlig forventet levealder er 30 år lavere enn i Norge. Selv om stadig flere stues tett sammen i storbyer, er det likevel flere som bor spredt på landsbygda i Afrika. Mer sjelden er det at vestlige massemedier stiller spørsmålet: Kan de lave tallene skyldes at afrikanske land har gjort noe riktig?
 • Den gylne regel. Kommentar av Ole-Jacob Christensen (Småbruker og master i franske områdestudier) i Nationen (meninger) 26.05.2020
  Enten vi ser på koronapandemien, rovdriften på naturressurser, klimaødeleggelsen eller de økte økonomiske forskjellene og de konfrontasjonene de fører til, er det liten tvil om at alle, absolutt alle, best er tjent med at vi finner tilbake til den gylne regel. Jungelloven må omskrives. Den enes død er ikke den andres brød, men vår alles død.
 • Høy pris for billig kjøtt. Kommentar av Jostein Jakobsen (professor, Senter for utvikling og miljø, UiO) og Mariel Aguilar-Støen (professor, Senter for utvikling og miljø, UiO) i Klassekampen (meninger) 26.05.2020
  Pandemien får fram en ubehagelig sannhet: Dagens matproduksjon er basert på ødeleggelse av natur og grov utnytting av arbeidere.
 • Utviklingspolitikken må endres på grunn av Covid-19. Kommentar av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge. Nestleder i FN Habitats rådgivende gruppe for likestilling) i DN (meninger) 26.05.2020
  Det meningsløse i argumentet om at norsk bistand ikke har plass til nok en sektor – den urbane – (utenriksminister Jonas Gahr Støre, 2005) viser seg nå. Byen er ingen sektor. Lite er mer fler- og tverrsektorielt. 4/5 av verdens bnp skapes her med 70 prosent av energiforbruk og CO2-utslipp. 3/4 av alle kriger og konflikter har urban ramme. Her gjør naturkatastrofer størst skade på mennesker og eiendom. De maktesløse organiserer og mobiliserer for makt i byen. Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon mener kampen om bærekraftig utvikling står urbant.
 • Norge kan bli kvitt oljeavhengigheten raskere enn ventet. – Den er allerede kraftig redusert, sier økonom. Aftenposten 26.05.2020
  Koronakrisen kan øke farten på omstillingen av norsk økonomi. Men de som mister oljejobber nå, går inn i et langt tøffere arbeidsmarked enn sist.
 • Virus på ytringsfriheten. Kommentar av Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomité), Eva Stabell (Norsk Journalistlag), John Peder Egenæs (Amnesty Norge) og Maria Dahle (Human Rights House Foundation) i Dagsavisen (debatt) 26.05.2020
  Ytringsfriheten krymper når pandemien vokser. Men vi kan ikke akseptere at kampen mot spredning av koronaviruset blir et påskudd for å begrense menneskerettigheter. De russiske journalistene, aktivistene og advokatene trenger vår støtte mer enn noen gang. Det er en kamp om liv og død som nå foregår i vårt naboland. Kanskje ligger også ytringsfriheten igjen blant ofrene når pandemien er over. Det bør angå oss alle.
 • Kina: Kina og USA på randen av ny kald krig. Dagsavisen (NTB) 25.05.2020
  – Vi er blitt oppmerksom på at enkelte politiske krefter i USA skyver våre to land mot randen av en ny kald krig, sa Wang Yi søndag. Langvarig spenning mellom de to landene på områder som handel og menneskerettigheter er nå ytterligere skjerpet på grunn av koronakrisen. Forslaget om nye sikkerhetslover for Hongkong har hevet temperaturen ytterligere.
 • Kina er åpen for gransking av corona. ABC nyheter (NTB) 25.05.2020
  Kina godtar en internasjonal gransking for å finne ut hvor coronaviruset oppsto, men den må være fri for politisk innblanding, sier utenriksminister Wang Yi.
 • – WHO må endre kurs for å lykkes i kampen mot coronaviruset. ABC nyheter (bistandsaktuelt.no) 25.05.2020
  Manglende ydmykhet, omfattende «ebola-business» – og en militarisering av hjelpearbeidet har bidratt til at det dødelige viruset fortsatt lever i DR Kongo, mener Leger uten grensers Lindis Hurum. Gjennom tre måneder fikk hun et unikt innblikk i FNs ebolainnsats. Det ble en øyeåpner.
 • Luftforurensningen i Kina: Verre enn før pandemien. Dagbladet 25.05.2020
  Coronapandemien har, til tross for tusenvis av dødsfall, medført noen positive bivirkninger. Mens bilene har stått parkert har det blitt renere luft i flere av verdens storbyer. Nå er imidlertid luftforurensingen i Kina verre enn før coronapandemien stengte ned landet, ifølge en fersk rapport.
 • Xi Jinping er en trussel mot folkehelsen. Kommentar av Håvard Simensen i Minerva (meninger) 24.05.2020
  Xis maktkonsentrasjon og demontering av sivilsamfunnet har svekket Kinas evne til å beskytte kineserne selv – for ikke å snakke om helsen til resten av verdens befolkning.
 • WHO peker ut verdensdelen som det nye episenteret. Slik herjer koronaen, land for land. Aftenposten 24.05.2020
  Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien, og Brasil det hardest rammede landet. Landene i Sør- og Mellom-Amerika har tatt svært ulike grep i møte med koronaen.
 • Dette dør folk av i verden. ABC nyheter (forskning.no) 24.05.2020
  Hver dag dør om lag 150 000 mennesker i verden. Nesten 50 000 av dem dør av hjerte og karsykdommer. Litt over 25 000 dør av kreft. Men hva dør de 75 000 andre av – bortsett fra de rundt 4000 som nå dør av covid-19?
 • Fattigdom kan følge pandemien – Norge tar til orde for samarbeid. Vårt Land (NTB) 24.05.2020
  – Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi hindre at millioner vil sulte etter denne pandemien, skriver utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon i en kronikk i forbindelse med rapportlanseringen 22. mai. Ban Ki-moon leder Den internasjonale organisasjonen for klimatilpasning – Global Center on Adaptation – som står bak rapporten.
 • Smitten sprer seg i Amazonas – urfolksledere slår alarm. ABC nyheter (bistandsaktuelt.no) 24.05.2020
  Coronapandemien har truffet urfolksområder i Amazonas med stor kraft. Nå slår urfolkets ledere alarm om forholdene. Primitive sykehus er overfylt av pasienter. Helsearbeiderne kjemper en hard kamp, mens dødstallene stiger.
 • Lytt til Gro Harlem Brundtland. Lederkommentar i Nationen (meninger) 23.05.2020
  I kampen mot pandemiske utbrudd trenger vi internasjonalt samarbeid. Da er ikke svekkelse av WHO veien å gå.
 • WHO: Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien. TV2 (NTB) 23.05.2020
  Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien.
 • Dette er verdens nye episenter for koronaviruset: – Hva vil du jeg skal gjøre? TV2 23.05.2020
  Over 270.000 personer i Brasil har blitt smittet av korona, men president Jair Bolsonaro virker å bry seg lite om alvorlighetsgraden av viruset.
 • Her går koronatallene feil vei nå (Latin-Amerika). Dagsavisen 23.05.2020
  Mens tallene på nye koronasmittede og døde går nedover i europeiske land, går det helt motsatt vei i flere land i Latin-Amerika. Kontinentet er neste episenter.
 • Grobunn for nasjonalisme. Kommentar av Sylo Taraku (Rådgiver i Tankesmien Agenda) i Vårt Land (verdidebatt) 22.05.2020
  Koronakrisen kan bekrefte nasjonalistenes grunnfortelling: At alle må tenke på sin befolkning først, og at internasjonale institusjoner er svake.
 • Trump har rett i at WHO kunne håndtert korona bedre. Kommentar av Aksel Fridstrøm i Minerva (meninger) 22.05.2020
  Men å skylde på manglende råd og varsler er en dårlig unnskyldning når man selv ikke er interessert i å lytte.
 • Brundtland slo klokt tilbake mot ros. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 22.05.2020
  Gro Harlem Brundtland, den tidligere lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO), gjorde etter Trumps vurdering en fremragende jobb for å stoppe sars-viruset i 2003. Dagens WHO-ledelse, derimot, har latt seg presse av Kina og sviktet katastrofalt under koronaepidemien, ifølge Trump. Brundtland kunne betakke seg for rosen.
 • Vi trenger et sterkt WHO. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 22.05.2020
  Nå forvitrer Amerikas moralske hegemoni ytterligere.
 • USA varsler sanksjoner – Kina advarer. TV2 (NTB) 22.05.2020
  Kina lover å slå hardt tilbake hvis USAs folkevalgte vedtar lover som åpner for sanksjoner mot Kina knyttet til koronapandemien.
 • Trump beskylder Kina for «verdensomspennende massedrap». ABC nyheter (NTB) 22.05.2020
  USAs president Donald Trump sier det var Kinas «inkompetanse» som førte til «verdensomspennende massedrap» og sikter til coronapandemien.
 • Diktatorene og mikroben. Essay av Erika Fatland (forfatter) i Morgenbladet (meninger) 22.05.2020
  Koronaviruset har rammet hele verden, men en bestemt type ledere forbinder smitten med svakhet og velger fornektelse. Hvorfor er diktatorer så redde for å tape ansikt?
 • – Kan få mange hundre millioner flere ekstremt fattige. Morgenbladet 22.05.2020
  Det finnes logiske forklaringer på hvorfor pandemien ikke ser ut til å ha rammet utviklingsland like hardt. Men det er der den virkelige krisen vil inntreffe, mener Bård Vegar Solhjell.
 • Kraftige utslippskutt under koronakrisen: Ikke nok til å nå klimamål. NRK nyheter 22.05.2020
  7,6 prosent nedgang i klimagassutslipp hvert eneste år. Det må til dersom klimaet ikke skal bli mer enn 1,5 grader varmere. Men selv med koronakrise klarer vi det ikke i 2020.
 • SV mener koronakrisa er det perfekte tidspunkt for å iverksette partiets nye, grønne deal. Klassekampen 22.05.2020
  Ingen skal miste jobben, selv om Norge faser ut olja, sier SV. I partiets ferske omstillingsplan garanterer staten «grønn jobb» til alle innbyggere. Den såkalte klimajobbgarantien er et av hovedgrepene i SVs massive omstillingsplan.
 • Trump truer med å kutte støtten til WHO. Hvilke konsekvenser får det? NRK nyheter (urix forklarer) 20.05.2020
  USAs president Donald Trump har gitt Verdens helseorganisasjon en tidsfrist på 30 dager til å forbedre seg, ellers vil han kutte støtten til organisasjonen. Gjør han det, svekker det trolig kampen mot viruset internasjonalt.
 • Brundtland svarer Trump: – Det siste vi trenger nå er å angripe WHO. NRK nyheter 20.05.2020
  President Donald Trump mener den nåværende WHO-sjefen burde gjort som Gro Harlem Brundtland, da hun ledet organisasjonen for to tiår siden. Men Brundtland selv tar avstand fra uttalelsene.
 • Da pandemien truet, tok Gro Harlem Brundtland noen svært kontroversielle grep. Nå er hun motvillig blitt Trumps nye våpen. Aftenposten 20.05.2020
  Mens 90.000 er døde av koronaviruset i USA, legger Trump skylden på Kina og Verdens helseorganisasjon. – Påstandene hans er basert på løgner, sier Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.
 • Kina: Trump forsøker å sno seg unna ansvaret. Nettavisen (NTB) 20.05.2020
  Kina sier USAs president Donald Trump forsøker å løpe fra ansvaret overfor WHO, etter at han truet med å trekke USAs støtte til helseorganisasjonen for godt.
 • Kina kan ikke unndra seg granskning av pandemien. Lederkommentar i VG (meninger) 20.05.2020
  Kinesiske myndigheter har forsøkt å stoppe en internasjonal WHO-ledet granskning av coronautbruddet. Men etter at ordet «Kina» ble fjernet fra resolusjonsutkastet vil årsmøtet i Verdens helseorganisasjon etter alt å dømme vedta forslaget i dag.
 • Viltkjøtt og syndebukker (korona). Kronikk av Harald Bøckman, tidligere forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, med Kinas politiske kultur som spesialfelt) i Klassekampen (meninger) 20.05.2020
  For en stund siden uttalte USAs utenriksminister Mike Pompeo at Kina burde stenge sine «wildlife wet markets», eller våtmarkeder for vilt. På en pressekonferanse 23. april svarte talsmannen for det kinesiske UD Geng Shuang at våtmarkeder for vilt ikke finnes i Kina, og at begrepet «våtmarkeder» er fremmed for kineserne. Det de har, ifølge ham, er bondemarkeder og markeder der man selger levende fjærkre og sjømat. Disputten dreier seg mye om det omtalte engrosmarkedet for sjømat i Wuhan, som tidlig ble utpekt som koronavirusets arnested.
 • Neppe kroken på døren for dyremarkedene. Kommentar av Therese Sollien i Aftenposten (meninger) 20.05.2020
  De kinesiske våtmarkedene blir ikke stengt så lenge det gir status å servere flaggermus.
 • Vaksinekappløpet: Profitt, prestisje og kamp mellom stormaktene. VG 20.05.2020
  Kappløpet om å utvikle en coronavaksine handler om å redde liv. Men også om profitt, politisk prestisje og en kamp mellom stormaktene.
 • Dette forandrer alt. Kronikk av Gunvor Knag Fylkesnes (Leder for politikk og samfunn, Redd Barna) på NRK ytring 20.05.2020
  FN melder om den største økonomiske tilbakegangen siden 1930-tallet. Pandemien er en krise for oss og er en katastrofe for fattige land. Det kan ikke understrekes nok at det er helt nødvendig at tiltak settes inn i tide. Men dette er en tekst om lyspunktene i vår globale krise. Jeg nynner til Monty Phytons «Always look on the bright side of life» og vender blikket mot de positive tegnene. Her er noen grunner til å være håpefulle.
 • Norad: Frykter stort tilbakeslag allerede i år. NRK nyheter 20.05.2020
  Norske bistandsmilliarder har bidratt internasjonalt til å bremse sykdommer og redde liv. Koronapandemien truer med å sette innsatsen flere år tilbake.
 • Koronaviruset «kuttet» CO₂-utslippene med opptil 17 prosent. NRK nyheter 20.05.2020
  Verdens utslipp av klimagassen CO₂ per dag falt med opptil 17 prosent som følge av tiltak mot koronaviruset, viser ny studie. Men klimaeffekten er nesten null.
 • Kan havne bakerst i køen (WHO). Klassekampen 19.05.2020
  WHO krever at alle land skal ha tilgang på rimelige medisiner og vaksiner mot korona. Farmasøytiske selskaper stritter imot, med god hjelp fra USA. Koronakrisa overskygger det digitale årsmøtet til Verdens helseorganisasjon (WHO), som åpnet i går og avsluttes i dag.
 • Trump truer med permanent stans i WHO-støtten. VG 19.05.2020
  I et brev sendt til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier Donald Trump at USA vil gjøre pengestansen permanent dersom organisasjonen ikke forplikter seg til «substansielle forbedringer» i løpet av de neste 30 dagene.
 • Langer ut mot WHO, skryter av Gro Harlem Brundtland. Aftenposten 19.05.2020
  USAs president Donald Trump truer med å melde landet ut av Verdens helseorganisasjon (WHO). Han mener dagens WHO-sjef burde gjort som Gro Harlem Brundtland, som ledet organisasjonen for to tiår siden.
 • Beskylder WHO for å være Kinas «marionett». TV2 19.05.2020
  President Donald Trump angriper Verdens helseorganisasjon, kaller den Kinas marionett og gjentar sin trussel om å kutte støtten til organisasjonen.
 • Kina får kritikk for håndtering av virusutbruddet – nå svarer president Xi Jinping. NRK nyheter 19.05.2020
  Presidenten mener Kina har handlet med åpenhet, delt informasjon uten reservasjoner og gjort alt de kan for å hjelpe andre land. Det hører til sjeldenhetene at den kinesiske presidenten Xi Jinping kommer med en uttalelse. Mandag holdt han en tale via videolink på WHOs nettsider, under åpningen av årsmøtet i Genève.
 • Kina innfører 80 prosent toll på australsk bygg. ABC nyheter (NTB) 19.05.2020
  Samme dag som WHO skal ta stilling til Australias forslag om en gransking av utbruddet av koronaviruset, legger Kina 80 prosent toll på landets bygg.
 • Vinner Kina? Kronikk av Li Xing (professor ved Research Center on Development and International Relations ved Aalborg universitet) i Klassekampen (meninger) 19.05.2020
  Siden januar 2020 har koronapandemien forårsaket global debatt om i hvilken grad den kinesiske autoritære staten kontra de vestlige demokratiene klarer å begrense epidemien. Da Kinas harde, men effektive karantenetiltak ble rost av Verdens helseorganisasjon (WHO), klarte Vesten generelt og USA spesielt knapt å svelge det faktum at kinesisk autoritarianisme har gitt en bedre håndtering av pandemien enn vestlig demokrati. På toppen av det hele har det vært en gåte for Vesten hvordan Kina har oppnådd en enestående økonomisk vekst gjennom 40 år med politisk autoritarianisme.
 • Presidenter på den smale vei. Kommentar av Helge Simonnes (tidl. redaktør av Vårt Land) i Vårt Land (verdidebatt) 19.05.2020
  Presidentene Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro og John Magufuli kommer til å havne på pallen når verdenspolitikkens korona-verstinger skal kåres. I motsetning til fleste andre politiske ledere har de har valgt den smale vei mot den «djevelske» korona-pandemien.
 • Norsk statistikk-ekspert: Har liten tro på «skjult corona-kaos» i Afrika. ABC nyheter (Bistandsaktuelt) 19.05.2020
  Afrika har mørketall, men det er liten grunn til å tro at de er enorme eller at det hersker et omfattende ukjent corona-kaos i afrikanske lands helsevesen, mener norsk utviklingsprofessor og statistikk-ekspert.
 • Coronapandemien kan bety starten på slutten for kull. ABC nyheter 19.05.2020
  Fornybar energi har vist seg å være så lønnsomt og konkurransedyktig under pandemien, at det akselererer utfasingen av kull verden over.
 • Vaksinekamp (WHO). Lederkommentar av Mari Eifring i Klassekampen (meninger) 18.05.2020
  I forkant av møtet har 140 nåværende og tidligere verdensledere signert et brev der de krever at tilgangen til en framtidig covid-19-vaksine må være gratis og lik for alle land og borgere. De krever også at vaksinen ikke patenteres, men at vitenskapen deles mellom land.
 • Internasjonal koalisjon ber om uavhengig utredning av responsen på coronapandemien. VG (NTB) 18.05.2020
  En koalisjon av 120 stater under ledelse av EU og Australia vil be om en uavhengig gransking av coronapandemien når WHO samles mandag.
 • Laboratorier og lekkasjer. Kronikk av Stig S. Frøland (professor i medisin og forfatter av «Kampen mellom mennesket og mikrobene») i Klassekampen (meninger) 18.05.2020
  Det er fortsatt et åpent spørsmål om dagens pandemivirus er «lekket» ut fra laboratoriet i Wuhan. Laboratorieledelsen og kinesiske myndigheter avviser dette kategorisk, men har heller ikke gitt vestlige eksperter anledning til selv å vurdere problemstillingen. Dette føyer seg inn en tendens til overdrevent hemmelighold av data rundt pandemistarten i Wuhan. Med tanke på de mange laboratorieuhellene med farlige mikrober som allerede har skjedd, burde det være helt legitimt å diskutere dette uten at Kina oppfatter det som en blodig fornærmelse.
 • Kinas håndtering av koronaepidemien er ikke kritikkverdig. Kommentar av Nils Chr. Stenseth (Professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo) i Aftenposten (meninger) 18.05.2020
  Det som er kritikkverdig, er at politiske ledere verden over ikke raskere tok inn over seg at viruset ville spre seg globalt.
 • FN-sjefen: Viruskrisen gjør LHBTI-miljøet mer sårbart. Vårt Land (NTB) 18.05.2020
  FNs generalsekretær António Guterres advarer om at lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle er mer sårbare under koronapandemien.
 • Åpner viruset døra til en bedre verden? Kommentar av Carsten Jensen (forfatter) i Dagbladet (meninger) 18.05.2020
  Det skjer noe underlig. Vi opplever det hver dag alle sammen. Naturen puster friere under en klarere himmel, mens CO2-utslippet faller. Vi trenger en vaksine. Men det gjør naturen også.
 • Frykten for at virus kan bli terrorvåpen. Kommentar av Sverre Strandhagen i DN (meninger) 18.05.2020
  Hverken IS eller al-Qaida har mange sperrer hvis de får tilgang til biologiske våpen.
 • Er «internasjonalisme eller utryddelse» en reell motsetning? Kommentar av Mari Eifring i Klassekampen (meninger) 16.05.2020
  Hva slags verden vi får etter pandemien, avhenger av hvilke krefter som utnytter dette rommet best. Dersom ikke venstresida kommer på offensiven med løsninger som setter hensynet til mennesker og natur over profitthensyn, vil noen andre ta den plassen. Da vil vi fortsette i retning av enda større ulikhetskriser og en kommende klimakatastrofe. Det store spørsmålet er som alltid – hvordan?
 • Kina-eksperter til VG: Kina og USA mot full finanskrig. VG 16.05.2020
  President Donald Trump vil stoppe amerikanske investeringer i Kina. Kineserne slår tilbake og advarer mot krig i finansmarkedet. – Kina gir aldri etter for press utenfra, sier norsk Kina-ekspert.
 • Trump innstilt på delvis støtte til WHO. E24 (NTB/Ritzau/AFP) 16.05.2020
  President Donald Trump er innstilt på å gjenoppta en delvis støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO), melder Fox News.
 • Norge bør støtte Taiwan i WHO. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 16.05.2020
  Mandag møtes Verdens helseorganisasjon (WHO) til sin årlige forsamling. I år blir møtet langt mer anspent enn vanlig. Det er ikke bare fordi verden står overfor en pandemi man ikke har sett maken til siden spanskesyken for 100 år siden. Årsaken er at koronaviruset har spisset til konflikten mellom stormaktene USA og Kina. USA har anklaget WHO for å ha festet for mye lit til kinesiske myndigheter i utbruddets tidlige fase. En annen respons kunne ha begrenset utbruddet i andre land.
 • Fem mulige årsaker til lavere smittetall i Afrika. NRK nyheter 16.05.2020
  Koronaviruset ser ut til å spre seg saktere i afrikanske land enn i andre deler av verden. Det afrikanske kontinentet har nå færrest bekreftede tilfeller, men et stort spørsmål gjenstår.
 • Før gjenreisningen begynner. Kommentar av Noralv Veggeland (professor, HINN, Lillehammer) i Klassekampen (meninger) 16.05.2020
  Vi må satse på en «grønn deal» under parlamentarisk ledelse både på nasjonalt og lokalt nivå. Norge har en særlig mulighet til dette nå, med en friedmansk nyliberal Solbergregjering. Den er en mindretallsregjering nå, som er tvunget til å styre på de sosialdemokratiske partiers nåde og med det er det oppstått en mulighet for en demokratisk politikkfornyelse. Men stortingsvalget til neste år må vinnes av den nåværende venstresideopposisjonen.
 • Rotevatn: – Ingen grunn til å feire at utslippene faller nå. ABC nyheter (NTB) 16.05.2020
  Vi trenger langsiktige miljøvennlige løsninger, ikke utslippsfall som følge av økonomisk krise, understreker klimaminister Sveinung Rotevatn (V).
 • Korona påvist i verdens største flyktningleir – frykter tusenvis vil dø. NRK nyheter 16.05.2020
  For første gang er det påvist koronasmitte i Cox's Bazar i Bangladesh. Flyktningleiren huser en million rohingyaer. Hjelpeorganisasjoner frykter at tusenvis kan dø.
 • Verdensledere krever gratis coronavaksine for alle. VG (NTB/AFP) 15.05.2020
  En fremtidig vaksine mot covid-19 må gjøres gratis tilgjengelig for alle folk i alle land, krever en rekke nåværende og tidligere verdensledere i et opprop.
 • De har lykkes bedre enn de fleste i å stagge viruset. Men Norge nøler med å slippe Taiwan inn igjen i den internasjonale varmen. (WHO). Aftenposten 15.05.2020
  Mandag har WHO-landene årsmøte. Det blir en viktig syretest i den globale maktkampen mellom USA og Kina.
 • WHO advarer: Koronaviruset kan ha kommet for å bli. Dagsavisen (NTB) 15.05.2020
  Det kan være at vi må lære oss å leve med koronaviruset, slik vi har gjort det med hiv, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Fattigdommen eksploderer i Latin-Amerika. NRK nyheter 15.05.2020
  Tallet på fattige i Latin-Amerika vil øke med 30 millioner bare i år, spår FN-organet Cepal. En eksplosjon i fattigdom blir det mest alvorlige resultatet av koronapandemien, mener mange eksperter.
 • Historisk fall i klimautslippene under coronakrisen. E24 (NTB) 15.05.2020
  Klimautslippene stupte da store deler av verdensøkonomien ble lammet av tiltakene mot coronaviruset. Utslippsfallet i 2020 kan bli det største noensinne.
 • Koronasmitte oppdaget i flere flyktningleirer. Dagsavisen 15.05.2020
  De første tilfellene av koronasmitte i flyktningleirer i både Bangladesh og Sør-Sudan er nå bekreftet. Hjelpeorganisasjoner har advart mot hva som kan skje hvis viruset spres i leirer.
 • Pandemiens doble slag mot flyktninger. Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen) i Vårt Land (verdidebatt) 15.05.2020
  For millioner av fordrevne er koronautbruddet ikke bare en kamp mot et virus, men også en kamp for mat og sosial overlevelse.
 • I Afrika kan helsekrisa raskt bli en matsikkerhetskrise. Analyse av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 14.05.2020
  Pandemitiltakene rammer Afrika hardere enn pandemien gjør.
 • FN: Verdensøkonomien krymper trolig med 3,2 prosent i år. ABC nyheter (NTB) 14.05.2020
  Fattige land vil bli aller hardest rammet, og FN anslår at ytterligere 34,3 millioner mennesker vil ende i ekstrem fattigdom som følge av pandemien, 56 prosent av dem i Afrika. Fram mot 2030 vil ytterligere 130 millioner mennesker havne i ekstrem fattigdom, noe som vil svekke håpet om å nå målet om å utrydde sult og ekstra fattigdom innen tiåret er omme.
 • Enestående matvarekrise truer verden: – Jeg kan ikke forestille meg hvor ille dette kommer til å bli. DN 14.05.2020
  Koronapandemien har utløst en matvarekrise i deler av verden. Mange land er på vei mot en sultkatastrofe. Heller ikke vestlige land er skjermet. Matvareprisene i USA steg det meste på 40 år i april.
 • Krise til nytte. Kronikk av Knut Anton Mork (Professor ved NTNU og Handelshøyskolen BI, rådgiver i Carn Capital) i DN (meninger) 14.05.2020
  Pandemien gir god anledning til å forberede oss på de andre krisene vi står overfor, som global oppvarming eller risiko for kollaps i Oljefondet.
 • Økonomien kollapser - rører ikke u-hjelpen: Full splid mellom gamle venner. Nettavisen 14.05.2020
  På tross av økonomisk kollaps og 400.000 arbeidsledige nordmenn vernes bistandsbudsjettet. – Farlig, sier Frp-leder Siv Jensen.
 • Klimakrigens viktigste tiår. Kommentar av Teodor Bruu (talsperson, Grønn Ungdom) i Klassekampen (meninger) 14.05.2020
  Korona kan bli det beste eller det verste som kunne skjedd for klimaet. Enten så bruker vi den økonomiske krisen som brekkstang for å få til nødvendig klimahandling, eller så bruker vi den som en unnskyldning for å la være å bry oss. I så fall vil det være dét som blir den mest alvorlige konsekvensen av pandemien, at den fikk det politiske blikket vekk fra gradestokken. 2020-tallet er tiåret som avgjør alt. Aldri før har det vært viktigere å ha to tanker i hodet på en gang.
 • Grønn omstart eller bråstopp? Politikerne avgjør. Kommentar av Anne Therese Gullberg (seniorrådgiver og bærekraftsansvarlig i Kruse Larsen) i DN (meninger) 14.05.2020
  2020 skulle bli et viktig år og innledning på et viktig tiår for klima og miljø. Greta Thunberg ledet en global bevegelse av klimastreikende ungdommer, Europakommisjonens nye president Ursula von der Leyen ble valgt på et løfte om en ny grønn giv – en europeisk «Green Deal». I Norge forberedte partiene seg på klimavalgkamp i 2021. Det hadde bygget seg opp til tidenes momentum for klima. Velgere, politikere og næringsliv hadde brettet opp ermene og var klare til å starte jobben. Så kom korona.
 • Sammenligner samfunnet under koronakrisen med MDG sitt drømmesamfunn. TV2 14.05.2020
  – Den situasjonen vi er i nå, viser at vi ikke kan sette arbeidsplasser på spill, for da hadde vi blitt et fattigere folk og bedrifter og arbeidsplasser hadde gått over ende, fortsetter Frp-toppen. Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom mener derimot at koronakrisen er en gylden mulighet for samfunnet til å tenke annerledes. Det er Dale helt uenig i.
 • Moralsk kollaps (flyktninger). Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 14.05.2020
  Uansett hvor dyp den økonomiske krisa vil bli etter oljeprisfall og koronapandemi, er vi nordmenn et svært privilegert folk. Det er mye å bekymre seg for nå, men helt sikkert er det at knapt noen av oss har like store utfordringer som de millionene som sitter i flyktningleirer og venter på et liv.
 • På den globale helsa løs. Klassekampen 13.05.2020
  En koronavaksine kan sprenge grensene for globalt samarbeid – eller føye seg inn i rekka av tidligere skuffelser.
 • Ingen farvel til våpnene. Kommentar av Maren Sæbø i Dagsavisen (debatt) 13.05.2020
  I mars oppfordret FNs generalsekretær til en global våpenhvile for å frigjøre ressurser til å håndtere koronaviruset. Men i april ble verden et mindre fredelig sted.
 • Corona-slagmarken Afrika. Kommentar av Erik Solheim (tidligere miljø- og utviklingsminister) i VG (meninger) 13.05.2020
  Europa må bidra til å redde Afrikas mange små bedrifter gjennom corona-krisen. Det er temaet for et opprop tjue nåværende og tidligere ministre har skrevet til Europas ledere. En million unge mennesker kommer inn på arbeidsmarkedet i Afrika hver måned. Alle ønsker en jobb. Av de som er en del økonomien er det få som har jobb i vanlige bedrifter. De fleste er i uformell sektor, de forsøker å livnære seg med tilfeldige jobber, med å selge noe, med å hjelpe familien eller på så mange andre fantasifulle måter.
 • Rydder i bistandsbudsjettet for å finne korona-penger – kutter i utdanning og forsøpling av hav. Vårt Land 13.05.2020
  Koronapandemien endrer innretningen på norsk bistand. Regjeringen varsler at langsiktig bistand kan måtte vike.
 • Pasienten Norge. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 13.05.2020
  240 milliarder har koronaen kostet oss så langt. Det bør ha vært tidenes viktigste grønne investering.
 • IS får drahjelp av coronaviruset: Terrorbevegelsen bygger seg opp igjen. VG 13.05.2020
  Den norske militære styrken i Irak opplever en farlig utvikling i ly av coronaviruset. – IS utnytter situasjonen og tar i bruk en stadig mer avansert angrepstrategi, sier oberstløytnant Stein Grongstad til VG.
 • 1945-seierherrenes verdensorden vakler. Her er enda et angrep akkurat gjennomført. (WHO). Aftenposten 12.05.2020
  I 20 sekunder stirret den ellers så frittalende og muntlige Donald Trump ned i sitt manus mens han leste høyt. USAs president kunngjorde – midt i en pandemi – pengestopp til Verdens helseorganisasjon (WHO), et underbruk av FN.
 • Vi trenger en utvidet forståelse av sikkerhet. Kommentar av Knut Vollebæk (tidligere utenriksminister - KrF) i Vårt Land (verdidebatt) 12.05.2020
  Sikkerheten vår er nå truet selv om det ikke er avfyrt et skudd siden viruset ble oppdaget i Kina i fjor. Tiden er inne for å hente frem igjen og blankpusse begrepet «human security».
 • Turismebonanzaen er over? Kommentar av Kjersti Ruu Walaas (høyskolerektor/studieprogramleder, Høyskolen Kristiania) i Dagsavisen (debatt) 12.05.2020
  Lokalbefolkninger rundt omkring i verden har nytt godt av den internasjonale turismen, når vi har reist rundt i Thailand og Cuba og kjøpt lokal mat og drikke og kapret lokale sykkeltaxier. Disse transaksjonene er en økonomisk bærekraft vi ikke skal glemme. Men covid-19 satte en stopper for dette. Resultatet er at mange små familiedrevne bedrifter verden rundt mistet inntektsgrunnlaget, fordi vi turister er inntekstgrunnlaget. Nå er i stedet reiselivet endelig blitt miljømessig bærekraftig. De to formene for bærekraft ser ikke ut til å kunne eksistere samtidig.
 • 2020 skulle bli klimahandlingens år. Så kom korona. Kommentar av Dag O. Hessen (Professor i biologi, leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, Universitetet i Oslo) i Aftenposten (meninger) 12.05.2020
  Verdens utvikling etter korona dreier seg ikke bare om hva Kina, India eller USA gjør, men hvordan verdenssamfunnet responderer – også Norge. Og siden dette er snakk om en raskere overgang til et samfunn vi uansett må over til, så er ikke dette bare et spørsmål om forsakelser, men også innovasjon og forretningsideer – selv om vi må gjennom en flaskehals. Norge er dessuten ikke en så beskjeden aktør som vi fremstiller oss som, når det er bekvemt.
 • Fremtiden bygger vi på skuldrene av dagens bedrifter. Kommentar av Ole Erik Almlid (administrerende direktør i NHO) i DN (meninger) 12.05.2020
  Koronaepidemien og oljeprisfall fører til det største fallet i aktiviteten på norsk sokkel noensinne. Full stans i nye prosjekter i 2020 vil føre til at tusenvis av arbeidsplasser settes i fare. Dette er ikke bare dramatisk for hver enkelt som mister jobben. Disse jobbene representerer kompetanse som Norge vil være helt avhengige av om vi skal bygge et grønnere næringsliv mot lavutslippssamfunnet.
 • Verdens største meslingepidemi i skyggen av korona. NRK nyheter 12.05.2020
  Akkurat nå pågår verdens største meslingepidemi i DR Kongo, i skyggen av, og i aller høyeste grad påvirket av koronaviruset. Tre år gamle Dobo Mambanza er så hardt rammet av meslingeviruset at hun mest sannsynlig blir blind.
 • WHO benekter å ha blitt bedt om å dekke over corona-faren av Kina. VG 11.05.2020
  Ifølge den tyske avisen Der Spiegel skal den kinesiske presidenten ha prøvd å få Verdens helseorganisasjon (WHO) til å vente med å sende ut en global advarsel om coronaviruset. WHO benekter påstandene.
 • Då korona blei oppfatta som eit Kina-problem. Korrespondentbrev fra Kjersti Strømmen i NRK nyheter (korrespondentbrevet) 11.05.2020
  Kina har senka farenivået etter meir enn tre månadar med strenge tiltak mot koronaviruset, men er framleis på vakt. Også mot verda utanfor, som nølte, som om katastrofen ikkje kom til å råka andre enn Kina.
 • 122 millioner mistet jobben på seks uker. DN 11.05.2020
  Etter flere uker med lav smitte forsøker Sør-Korea og India å gjenåpne. I India er resultatet massearbeidsledighet og ny fattigdom. I Sør-Korea er det frykt for ny smittebølge.
 • Seks grunner til at koronakrisen vil hjelpe oss å vinne klimakampen. Kommentar av Erik Solheim (tidligere leder FNs miljøprogram) i Aftenposten (meninger) 11.05.2020
  «En god krise må aldri kastes bort!» Dette var tankegangen da president Obamas team gjøv løs på finanskrisen i 2009. Ut av andre verdenskrig kom avkolonisering, velferdsstaten, FN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Usikkerheten ved den kalde krigens slutt ble vendt til Tysklands samling og den lengste sosiale fremgangsperioden i menneskenes historie. Kan koronakrisen på samme måte vise vei ut av klimakrisen? Her er seks grunner til optimisme.
 • Gjenreisningen av Norge etter coronakrisen: Støre vil bruke mer oljepenger. VG 11.05.2020
  – Vi skal leve av å redde klimaet. Industrien skal fortsatt levere tjenester til olje og gass, som vi skal drive med i flere år, men produksjonen skal drives ned mot null i utslipp, sier Støre. Ap-lederen sier de vil bruke store penger på denne omstillingen.
 • Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter koronaen. Aftenposten 11.05.2020
  Oljeeventyret startet i Nordsjøen. Nå vil Ap gjenta suksessen. Nordsjøen skal bli Europas CO2-lager. Her skal det produseres hydrogen og havvind. Fra havbunnen skal det utvinnes metaller.
 • – Det vil bli et oppgjør med Kina (covid 19). NRK nyheter 10.05.2020
  Etter at pandemien er over, kommer et oppgjør med Kina. Det er nå sagt i klartekst fra mange hold i Vesten, sier professor Stein Ringen. Han er blant verdens fremste kjennere av Kinas styresett.
 • WHO frykter 190.000 kan dø av coronaviruset i Afrika det neste året. VG 10.05.2020
  Verdens Helseorganisasjon frykter skyhøye dødstall, og at coronaviruset vil ulme rundt på det afrikanske kontinentet i flere år.
 • Forsker ikke i tvil om hvem som har skylden for pandemien. TV2 09.05.2020
  – Jeg legger skylden på oss mennesker. Det er ikke noe problem med flaggermus hvis de får være i fred der de hører til. Det svarer etolog, forsker og aktivist Dr. Jane Goodall (86) på spørsmål om hvem som har skylden for koronapandemien, som antas å ha startet hos flaggermus.
 • Krisa kan redde klima. Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet (meninger) 09.05.2020
  Det er en unik mulighet. En sjanse som få generasjoner blir budt. Hva vi gjør ut av den, er faktisk opp til oss selv og politikerne vi velger. De mest håpefulle er sikre på at den globale krisen er en vekker som vil øke oppslutningen om klimatiltak og satsing på helse, utdanning og utjevning. Pessimistene tror at nasjonalismen vinner fram, at Kina overtar vestens hegemoni, FN vil gå dukken, EU svekkes og klimaet tape. Allerede har Donald Trump brukt krisa som unnskyldning for å lette på miljøreguleringer.
 • «Gribbeadvokater» og storselskaper klare til å håve inn på korona-rettssaker mot stater. Klassekampen 09.05.2020
  Advokatselskaper forbereder investorer verden over på å saksøke stater for profitt­forringende koronatiltak.
 • Vi kan ikke isolere oss i en global krise. Kommentar av Ingjerd Schou (medlem av Stortingets utenrikskomité for Høyre) i Dagbladet (meninger) 09.05.2020
  Norge er en liten og åpen økonomi. EØS-avtalen sikrer vår velferd. Vedums ønske om å isolere Norge fra omverdenen er ikke overraskende. Men det er likevel en usedvanlig dårlig idé. Nasjonalstater har flere styrker. Å bekjempe globale pandemier på egen hånd, er ikke én av dem.
 • I kringvern. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 09.05.2020
  I politisk debatt er det en fordel om argumentene er konkrete og adressaten tydelig. Når det kommer til dem som nå går i kringvern for frihandel, er det motsatt. I stedet sauses politikere som tar til orde for å etablere beredskapslagre for korn, medisiner og smittevernutstyr, sammen med autoritære nasjonalister. Det er heller ingen norske partier som er imot internasjonal handel. Det er derimot stor uenighet om hvordan denne handelen skal være organisert, og hvilke interesser den skal ivareta.
 • Å fly på ny (klima). Kommentar av Anna Blix (biolog og rådgiver for Rødt på Stortinget) i Klassekampen (meninger) 08.05.2020
  Vi sitter hjemme, den globale økonomien stopper opp. Og når smogen letter over storbyene og ville kasjmirgeiter inntar gatene i småbyer i Wales, skulle en vel tro at viruset i det minste betydde at klimautslippene stoppa drastisk opp. Sånn er det dessverre ikke. Vi ligger an til å slippe ut 95 prosent av det vi normalt slipper ut. Bare fem små prosent reduseres klimagassutslippene selv om hele verden omtrent står stille. Det er selvfølgelig en start. Men vi må kutte klimagassutslippene med 7,6 prosent hvert eneste år for å nå målet om «bare» 1,5 graders global oppvarming.
 • FN-sjefen: – Koronaviruset har utløst en tsunami av hat og fremmedfrykt. Dagsavisen (NTB) 08.05.2020
  FNs generalsekretær Antonia Guterres sier at dette er tiden for å stå sammen, men at koronaviruset har ført til en «tsunami av hat og fremmedfrykt».
 • Feilaktig om Kina og WHO. Debatt av Erik Skattum (biolog) i Aftenposten (meninger) 07.05.2020
  Kina kan kritiseres for mye i starten av pandemien, men kritikken må være redelig og etterrettelig. Aftenposten bør holde seg for god til å støtte Trump-administrasjonens agenda mot Kina og WHO på sviktende grunnlag.
 • Haukene gjør seg klare til kamp. Kommentar av Sverre Strandhagen i DN (meninger) 07.05.2020
  President Donald Trump frykter åpenbart at Covid-19-pandemien skal ødelegge sjansene for å bli gjenvalgt til høsten. Han forsøker derfor å flytte alt ansvar over på Kina. Kineserne svarer ved å vise til hvor dårlig USA er til å håndtere koronakrisen. Nyhetsbyrået Xinhua har også referert til virusutbruddet i USA som «Trump-pandemien». Denne kald-krigsretorikken truer nå med å fryse relasjonene mellom de to supermaktene. Spørsmålet er om risikoen også øker for en militær konflikt.
 • Kina: Nei til gransking av koronaviruset. NRK nyheter 07.05.2020
  Kinesiske myndigheter mener «svertekampanje og demonisering» gjør det umulig å tillate at utenlandske forskere kommer til Kina nå. Både WHO og USA presser på for å sende forskere til Wuhan for å granske måten koronaviruset oppstod på.
 • Inntar skyttergravene. Kommentar av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 07.05.2020
  Etter Tiananmen-massakren ble Kina isolert i en årrekke gjennom blant annet sanksjoner og forbud mot teknologioverføringer. 31 år seinere er den internasjonale situasjonen og Kinas posisjon i verden en helt annen. Likevel frykter Beijing en «Tiananmen»-effekt. De er redde for at bildene av massegravene på fattiggravstedet Hart Island i New York og fra de desperate sjukehusene i Bergamo blir koplet sammen og rettet mot Kina, slik at det fører til internasjonale reaksjoner.
 • Livsmot fra Afrika. Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-alliansen) og Andrew P. Kroglund (Skribent, forfatter og konsulent) i Vårt Land (verdidebatt) 07.05.2020
  Verden ser ut til å gå av hengslene. Vi kan ikke reise. Vi glemmer hva det personlige møtet gir oss. Men en funksjonshemmet paraolympier og journalist gir oss likevel i disse dager inspirasjon. Reiseserien «Africa», nettopp vist på NRK (tilgjengelig på nrk.no), dekker ikke over at det er kaos, krig og krise. Men samtidig viser serien oss at personlig mot og integritet alltid er med på å gjøre verden til et bedre sted. Håpet er vårt sterkeste våpen. Og Afrika er et spennende og livgivende kontinent.
 • Blått og grønt bør satse sammen etter krisen. Kronikk av Mari Sundli Tveit (Direktør politikk, NHO) og Karl A. Almås (Spesialrådgiver, SINTEF Ocean AS) i Nationen (meninger) 07.05.2020
  Vi må bygge opp vår egen industri på områder hvor vi har fortrinn og kan være verdensledende. Et av disse områdene er den sirkulære bioøkonomien.
 • Pandemien forsinker også arbeidet med kvoteflyktninger. Debatt av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H) i Dagsavisen (debatt) 07.05.2020
  I Dagsavisen 4. mai hevder Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani og Jonas Gahr Støre at regjeringen somler med å ta imot kvoteflyktninger. Regjeringen gjør alt den kan for at arbeidet med kvoteflyktninger skal gå så raskt som mulig under korona-pandemien.
 • Verden er endret, men jeg har fortsatt rett. Kommentar av Ingebjørg Sofie Larsen i Minerva (meninger) 05.05.2020
  En krise får oss til å tenke nytt, sier mange. Men så langt ser det ut som koronakrisen bekrefter våre egne verdenssyn.
 • Kina må lytte til verden. Kommentar av Torbjørn Færøvik (forfatter, tidl utenriksjournalist i NTB, NRK og Arbeiderbladet) i Dagsavisen (debatt) 05.05.2020
  Presset øker for å få sannheten på bordet om Kinas rolle i koronapandemien. Kina svarer med motangrep, men bør heller åpne dørene.
 • WHO har ikke sett bevis for Trumps påstander om koronaviruset. Vårt Land (NTB) 05.05.2020
  Det foreligger ikke bevis for påstandene som at koronaviruset startet på et laboratorium i Wuhan i Kina, fastslår WHOs akuttberedskapssjef Michael Ryan.
 • Diskusjonen om det kinesiske laboratoriet er mindre viktig. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 05.05.2020
  Kina har nylig oppjustert dødstallene i Wuhan med 50 prosent. Det hjelper lite. Trump-administrasjonen gjør rett i å rette skarp kritikk mot måten kinesiske myndigheter har håndtert koronautbruddet på. Hvorvidt viruset stammer fra laboratoriet eller ikke, er imidlertid mindre vesentlig. Den viktige lærdommen fra denne krisen er at man ikke kan stole på kinesiske myndigheter når det gjelder korona.
 • – En oppvisning i global solidaritet (korona/giverkonferanse). VG 05.05.2020
  83 milliarder kroner ble satt av til utvikling av coronavaksine på en giverkonferanse mandag. Norge bidrar med over 2 milliarder kroner.
 • Verdens land må samles om en rettferdig fordeling av en vaksine. Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp, og tidligere styreleder i vaksinealliansen Gavi) i VG (meninger) 05.05.2020
  Coronaviruset rammer hardest der tilgangen til helsetjenester er dårligst. Hvis disse landene havner bakerst i vaksinekøen, vil ikke det bare være dypt urettferdig. Det vil også være korttenkt.
 • Norad-sjefen slår alarm om coronakrisen. Dagbladet 05.05.2020
  - Det er nødvendig å slå alarm. Ifølge prognosene vil antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom øke dramatisk, sier Solhjell. Han viser til at verden er inne i den største økonomiske tilbakegangen siden 1930-tallet. - Spesielt er situasjonen alvorlig i Afrika sør for Sahara og i deler av Sørøst-Asia, sier Solhjell.
 • Matberedskap i koronaens tid. Kommentar av stortingsrepresentant Une Aina Bastholm (Miljøpartiet De Grønne) i Nationen (meninger) 05.05.2020
  Norge har en solidarisk plikt til å brødfø egen befolkning så langt det lar seg gjøre, på en så miljøvennlig måte som mulig. Ikke bare av hensyn til oss selv, men av hensyn til land som ikke har de samme mulighetene som oss til å kjøpe seg ut av kriser.
 • Koronakrisen har minimal effekt på klimaet. Morgenbladet 05.05.2020
  5,5 prosent mindre CO2-utslipp enn i 2019 – det var nettstedet Carbon Briefs anslag for hele 2020. I en fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) er anslaget steget til 8 prosent – noe som i så fall vil være akkurat så mye som vi må kutte hvert år for å nå 1,5 graders-målet fra Parisavtalen. Utslippene må ned med 7,6 prosent årlig frem til 2030, ifølge FNs miljøprogram. – Disse kuttene vil få minimal effekt i den store sammenhengen, sier Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer ved Universitetet i Bergen.
 • 1 av 3 vil at regjeringa skal vise same handlekraft i klimakrisa som i koronakrisa. NRK nyheter 05.05.2020
  Eit fleirtal av nordmenn ønskjer at politikarane skal hjelpe dei til å ta klimavenlege val. 1 av 3 meiner òg at politikarane må vere like handlekraftige i klimakrisa som dei har vore gjennom koronakrisa.
 • Dyster demokratitrend forsterkes i koronakrisen. ABC nyheter (NTB) 05.05.2020
  For første gang på nesten to tiår er det flere udemokratiske enn demokratiske land i verden. Også EU-medlemmet Ungarn er nå klassifisert som et ikke-demokrati.
 • Vi jobber sammen for å friskmelde verden. Kommentar av Giuseppe Conte (Italias statsminister), Emmanuel Macron (Frankrikes president), Angela Merkel (Tysklands forbundskansler), Charles Michel (Det europeiske råds president), Erna Solberg (Norges statsminister) og Ursula von der Leyen (Europakommisjonens president) i Aftenposten (meninger) 04.05.2020
  I vår sammenkoblede verden er det globale helsesystemet like sterkt som det svakeste ledd. Vi må beskytte hverandre for å kunne beskytte oss selv. Dermed står vi overfor en global utfordring, og vi må gi oss selv den beste sjansen til å beseire den. Det betyr å samle verdens beste, og mest forberedte, hjerner for å finne vaksinene og behandlingene vi trenger for å friskmelde verden. Samtidig må vi styrke helsesystemene som skal tilgjengeliggjøre disse for alle, med særlig vekt på Afrika.
 • Pompeo: – Enorme bevis for at koronaviruset kom fra kinesisk laboratorium. Dagsavisen (NTB) 04.05.2020
  USAs utenriksminister Mike Pompeo hevder det finnes «enorme bevis» for at koronaviruset kom fra et kinesisk laboratorium.
 • Vårt ekstreme forbruk av dyr må ta slutt. Kommentar av Live Kleveland (Kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen) og Helle Haukvik (Veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen) i Bergens Tidende (meninger) 04.05.2020
  For å hindre nye pandemier, må vi ta dyrs velferd på alvor.
 • Kina må stilles til ansvar. Kommentar av Usman Rana (lege og forfatter) i Vårt Land (verdidebatt) 04.05.2020
  Koronakrisen viser med tydelighet at verden, og spesielt Vesten, må bli mer uavhengig av Kina. Mektige vestlige land må slutte å krype for den hyperkapitalistiske kommuniststaten og begrense dens innflytelse i verden.
 • USAs lederskap uteblir, og i dette maktvakuumet trer autoritære stater inn. Kronikk av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole) i DN (meninger) 04.05.2020
  Vi er fremdeles midt i bekjempelsen av pandemien, muligens kun i begynnelsen av dette arbeidet. Alle land holder på med primær «brannslukking», hver for seg. Det handler om å ha lave nok sykdomstall til at helsevesenet klarer å behandle alle som trenger det. Ingen vet ennå hvordan selve pandemien skal stoppes.
 • Spår et tapt år (Latin-Amerika). Kommentar av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 04.05.2020
  Latin-Amerika er regionen med størst ulikhet mellom fattig og rik. Pandemien kan gjøre forskjellene enda større. Latin-Amerika har opp gjennom historien hatt flere hele tiår med tilbakegang. 1980- og 90-tallet var to tapte tiår på rad som ble utløst av gjeldskrisa i 1982 da Mexico meddelte Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og kreditorene om at landene ikke kunne betale gjelda si.
 • Protester og frykt når matpriser øker. Vårt Land 04.05.2020
  Tallet på akutt sultende kan doble seg til 265 millioner mennesker. Matprotester sprer seg i flere land. Hjelpeorganisasjoner advarer, men tror på økt global innsats. Sist uke slo FNs matvareprogram WFP alarm om at ytterligere 130 millioner mennesker kan havne i akutt sult i koronakrisens kjølvann. Det vil bety en dobling av antallet som allerede fra før befinner seg i en slik kritisk situasjon, til 265 millioner.
 • Pressefrihet i pandemiens tid. Kommentar av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i VG (meninger) 04.05.2020
  I flere av verdens totalitære regimer «finnes ikke» coronaen. Å løse problemer ved å kneble de som snakker åpent om dem er livsfarlig medisin. Demokratiet er avhengig av brysomme journalister.
 • Amerikanske bønder dumper tonnevis med mat. NRK nyheter 04.05.2020
  14 millioner liter melk om dagen tømmes ut, millioner av egg kastes hver uke. Grønnsaker pløyes ned igjen i jorda. Koronapandemien har store konsekvenser for USAs bønder.
 • Matsikkerhet er ikke noe vi kan ta for gitt. Lederkommentar i VG (meninger) 04.05.2020
  Pandemien har minnet oss om at hverken matsikkerhet eller mattrygghet er noe vi kan ta for gitt. Beredskap handler også om forsyningssituasjonen. Der svarer årets unntaksoppgjør på måter et normaloppgjør neppe ville vektlagt.
 • Corona får verdens karbonutslipp til å stupe. Dagbladet 04.05.2020
  Karbon-utslippet hittil i år antas å falle med hele åtte prosent, som vil være det største karbon-fallet noensinne målt. «Dette er sånn noenlunde samme reduksjon av karbonutslipp som verdenssamfunnet må kutte, om en vil unngå at kloden varmes opp med mer enn 1,5 grad», skriver den portugisiske forskeren Miguel Bastos Araújo på sin Facebook-side.
 • IEA: Covid-19 vil føre til rekordlave utslipp i 2020. Vårt Land (NTB) 04.05.2020
  Koronapandemien er ventet til å føre til et rekordfall på 8 prosent i globale karbonutslipp i år. Lavere etterspørsel etter kull, olje og gass er årsaken.
 • Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet. Vårt Land (NTB) 04.05.2020
  Koronakrisen kan ta kvelertak på den grønne omstillingen. Her er tiltakene regjeringen vil ha på plass for å sikre at tempoet i klimapolitikken holdes oppe.
 • Klimanæringen står i fare for å knekke av koronakrisen. Kommentar av Andreas Thorsheim (Gründer og adm. direktør i solenergiselskapet Otovo) i Stavanger Aftenblad (meninger) 04.05.2020
  Virussituasjonen har skapt utfordringer for fornybarbransjen som er ute av vår kontroll. Det finnes imidlertid tiltak som politikerne kan iverksette for sikre at solenergi har en fremtid i Norge.
 • IS gjør comeback. Klassekampen 04.05.2020
  Den islamske staten utnytter koronakrisa til utføre flere nye angrep, sier en høytstående irakisk general.
 • Kinas rikeste mann har gitt koronahjelp til over 150 land. Aftenposten 03.05.2020
  Alibaba-forsendelsene dekkes også hyppig av statlige kinesiske medier. Kina-eksperter tolker Ma-hjelpen som et ledd i Beijing-ledelsens forsøk på å øke sin innflytelse i en tid der USAs globale anseelse svekkes i raskt tempo. Ma, som har vært medlem av kommunistpartiet siden studietiden på 1980-tallet, ser også ut til å følge Beijing-ledelsens utenrikspolitikk. Av de over 150 mottagerlandene ser det nemlig ikke ut til å være noen som fortsatt har diplomatiske forbindelser til Taiwan, ifølge BBC.
 • I dette landet har 140 millioner mennesker mistet jobbene sine som følge av corona. VG 03.05.2020
  Bare i det allerede fattige India har rundt 140 millioner mennesker mistet jobbene sine siden corona-utbruddet. 1,6 milliarder av verdens befolkning kan miste sitt levebrød, frykter ILO.
 • Smittespredningen har stanset helt opp i Kina. ABC nyheter (NTB) 03.05.2020
  I Kina, der coronaviruset har tatt 4.633 liv, har smittespredningen nå stanset helt opp.
 • Ideologisk basar i pestens tid. Kommentar Morten Strand i Dagbladet (meninger) 02.05.2020
  Internasjonal politikk i pestens tid er en global basar der ideologiske løsninger falbys og forkastes. Det er et brutalt marked der Vesten slåss i motvind.
 • WHO håper å delta i Kinas granskning av virusets opphav. ABC nyheter (NTB) 02.05.2020
  Verdens helseorganisasjon (WHO) håper at Kina inviterer organisasjonen til å delta i en granskning av hvilket dyr coronaviruset stammer fra.
 • Fra helsekrise til sultkrise. Kronikk av Astrid Thesen Tveteraas og Anne Wetlesen (Seniorrådgivere i Norad, seksjon for miljø og matsikkerhet) Nationen (meninger) 02.05.2020
  Etter flere år med framgang innen global matsikkerhet, har vi de siste årene sett en økning i antallet mennesker som sulter. Hva skjer når covid-19 fører til ytterligere utfordringer i disse landene? Gjennom bærekraftsmål 2 har det internasjonale samfunnet forpliktet seg til å stoppe all sult innen 2030. I flere år gikk utviklingen riktig vei og antall sultne gikk ned, men den positive utviklingen har dessverre snudd. Nå frykter man at covid-19 vil føre til en matkrise i mange fattige land.
 • Kortreiste kriseløsninger. Kommentar av Bjørnar Moxnes (leder i Rødt) i Dagbladet (meninger) 02.05.2020
  Coronapandemien kan og bør bli den pådriveren vi trenger for mer kortreiste løsninger og økt nasjonal selvberging. Vi kan ikke gjøre oss så avhengige av sårbare forsyningslinjer og import som i dag. Vi må øke selvforsyningsgraden av mat. I dag er Norge på bunn blant i-landene, sammen med Japan.
 • Miljøorganisasjon: 11.000 færre dødsfall av forurensning. VG 02.05.2020
  Ifølge en fersk analyse har nedgangen i luftforurensningen som følge av pandemi-tiltakene gjort at man de siste 30 dagene i Europa har unngått 11.000 dødsfall knyttet til forurensning. 256 dødsfall i Norge skal ha blitt avverget.
 • Hva skal stå igjen etter coronakrisen? Kommentar av Rune Berglund Steen (leder, Antirasistisk Senter) i Dagbladet (meninger) 02.05.2020
  Mens coronasituasjonen i Norge nå i hovedsak er under kontroll, i alle fall inntil videre, lever asylsøkerne i Moria-leiren i en enda verre utgave av den elendige situasjonen de var henvist til allerede før pandemien. Nå er de i tillegg sperret inne. To asylsøkere som brøt portforbudet, har blitt skutt og skadd av ukjent gjerningsperson.
 • Trump: Har sett bevis på at koronaviruset stammer fra laboratorium i Wuhan. NRK nyheter 01.05.2020
  President Donald Trump sier han har sett bevis på at det nye koronaviruset stammer fra et kinesisk laboratorium. I går sa sjefen for USAs etterretning at viruset ikke er menneskeskapt.
 • Rammer den neste store koronabølgen Latin-Amerika? NRK nyheter 01.05.2020
  Tallet på registrerte koronatilfeller nærmer seg 200.000. Nesten 10.000 er døde. Latin-Amerika er «Europa for seks uker siden», sier en ekspert.
 • Koronakrisen kan gi ny protestbølge. Dagsavisen 01.05.2020
  Arbeidsledigheten stiger verden over, og det samme gjør folks frustrasjon. Koronaepidemien kan føre til en ny protestbølge verden over, tror forsker.
 • Her er USA og Norge uenige: WHO-kutt, Israel og våpenkontroll. VG 01.05.2020
  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) flagget tydelig overfor USA at det var galt å kutte i den økonomiske støtten til WHO, midt under corona-krisen.
 • Miljøpolitikk er ikke luksus. Hulda Holtvedt (20), talsperson i Grønn Ungdom, på Si;D i Aftenposten (meninger) 01.05.2020
  Selv om norsk økonomi er hardt rammet av koronaviruset, blir ikke klimakrisen mindre reell og akutt.
 • Høyres klima-«uhell». Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 01.05.2020
  Det Norge trenger nå er mer høyrepolitikk, sa hun og så for seg mindre vern av natur og ressurser for å få landet i gjenge igjen. Å redde miljøet var etter koronaens herjing, blitt en luksus «Norge ikke lenger har råd til», ifølge Helleland. Det var et politisk mageplask av de sjeldne. Det er betryggende å se den kritikken som har kommet mot Hellelands tankearbeid også fra hennes egne i Høyre.
 • Tankesmie: – Land overhørte faresignaler. Dagsavisen (NTB) 30.04.2020
  I USA og andre vestlige land er Kina blitt sterkt kritisert for sin håndtering av starten av virusutbruddet. Haggenmiller viser i stedet til USA som et eksempel. – De har svært omfattende kapasitet for tidlig registrering av helsetrusler, både militært og sivilt, og de forsto raskt utviklingen rundt covid-19. Men det ble ikke prioritert av den nåværende politiske ledelsen, sier Haggenmiller.
 • Til viruset skilte oss ad. Klassekampen 30.04.2020
  2019 ble kalt opprørets år. Hva skjer med folkelige protester nå når pandemien tvinger folk til å holde seg inne?
 • Varsel om en gjeldsbombe. Klassekampen 30.04.2020
  Mens pandemien herjer, er verdens gjeldsproblem i ferd med å eksplodere.
 • Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig. Dagsavisen 30.04.2020
  – Hvordan vil Norge se ut i 2030, hvis vi lykkes med å oppnå bærekraftsmålene? – Forhåpentlig vil Norge da være et enda bedre sted. Med færre unge med psykiske lidelser, flere som fullfører utdannelsen sin og lavere klimautslipp, for å nevne noen av utfordringene vi står overfor i Norge, svarer Astrup. – Hvorfor annonserer dere en slik handlingsplan nå, midt under koronakrisen? – Dette kan ikke vente på koronaen. Det er bare ti år til målene skal være nådd. Dette må være handlingens tiår, svarer Astrup.
 • Bill Gates trekker seg fra fond, Norge øker støtten (bistand). VG 30.04.2020
  Multimilliardæren trekker seg ut av arbeidet i Det globale fondet for å konsentrere seg om coronavaksine. Norge øker bidraget til fondet til to milliarder kroner totalt.
 • Han som har hvisket Bill Gates i øret. Morgenbladet 30.04.2020
  Det sies at legen Tore Godal har en spesiell evne til å få statsledere til å gjøre som han vil. I det stille kjemper 80-åringen mot pandemien fra sitt hjemmekontor.
 • IEA: Største energisjokk på over 70 år: – Et svimlende fall. E24 30.04.2020
  Verdens energietterspørsel faller kraftig etter coronakrisen, særlig kull, olje og gass, sier IEA. Det vil gi et kraftig fall i klimautslippene – men bare midlertidig.
 • FN-sjef: Ikke bruk skattepenger til å redde forurensende næringer. ABC nyheter 30.04.2020
  FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer myndigheter mot å hjelpe utslippstunge næringer gjennom coronakrisen.
 • Bedre luft under nedstengningen kan ha forhindret over 11.000 dødsfall i Europa. Aftenposten (NTB) 30.04.2020
  Mindre luftforurensning som følge av at flere europeiske land har stengt ned av smittevernshensyn, kan ha forhindret 11.300 dødsfall, ifølge finske Crea.
 • Globalismens renessanse. Kommentar av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (andre nestleder, arbeids- og sosialkomiteen, H) i Aftenposten (meninger) 29.04.2020
  Globalismen er ikke død. Vi trenger samhandling mer enn noensinne. Men vi må fikse det som ikke fungerer.
 • Europas farlige nye cocktail. Kronikk av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og kommentator) i DN (meninger) 29.04.2020
  Dette kan være de store følgene av koronakrisen: Sterkere stat, hyperventilerende velgere og mindre multilateralisme.
 • Viktigheten av vaksiner. Kommentar av Camilla Viken (Generalsekretær UNICEF Norge) i Dagsavisen (debatt) 29.04.2020
  Tilstrekkelig tilgang på vaksiner for de mest marginaliserte og sårbare, er helt grunnleggende for å redusere risikoen for alle, og ikke minst samsvarer det med FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates.
 • Respiratorer for europeere, såpe for afrikanere? Kommentar av Christopher Stokes (Senior humanitærrådgiver og tidligere internasjonal generalsekretær i Leger Uten Grenser) Vårt Land (verdidebatt) 29.04.2020
  Vi må fordømme politikk som nøyer seg med å tilby såpe til noen og høykvalitetsbehandling til andre. Vi kan ikke godta at tusenvis av covid-19-pasienter skal dø av kvelning.
 • Jentene glemmes i coronakrisa. Kommentar av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge) i Dagbladet (meninger) 29.04.2020
  Generalsekretæren i FN har ropt et varsku på vegne av jenter og kvinner under coronakrisen. Hjemmet kan være en slagmark, sier António Guterres. Land som Malaysia, Libanon og Kina opplever en økning av henvendelser til hjelpetjenester for voldsrammede kvinner. Når samfunnet og hverdagen brytes ned, står jentene midt i skuddlinjen. Beskyttelse av jenter i kriser er underprioritert, underfinansiert og underrapportert.
 • – Koronakrisen vil ramme kvinner hardest. Dagsavisen 29.04.2020
  Gro Lindstad, leder i organisasjonen Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), frykter at koronakrisen kan få store konsekvenser på sikt for kvinner verden over. Hun peker på resultatene man ser allerede.
 • Grenser for populisme (globalisering). Kommentar av Stian Bromark i Dagsavisen (debatt) 28.04.2020
  Det er veldig mye negativt å si om globalisering også, som utnytting av billig arbeidskraft, skatteparadiser og økte klimautslipp, men det har altså gjort nordmenn steinrike. Økt nasjonalisme og proteksjonisme vil gjøre oss fattigere, også på kunnskap og opplevelser. Det kan godt Trygve Slagsvold Vedum ville, men da bør han være åpen om det.
 • WHO: Verden burde ha lyttet til oss. Dagsavisen (NTB) 28.04.2020
  Verdens helseorganisasjon (WHO) hevet beredskapen til høyeste nivå tidlig under koronavirusutbruddet, men ikke alle land fulgte rådene, sier WHO-sjefen.
 • Reagerer på Kinas boikott-trussel mot Australia: – Som vi så i forholdet til Norge. NRK nyheter 28.04.2020
  Norsk ekspert mener Kinas trussel om boikott av Australia etter forslag om koronagransking, minner om hvordan Kina gikk fram etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris.
 • President Trump: Kina kunne ha stoppa viruset. NRK nyheter 28.04.2020
  Heile verda lid fordi Kina ikkje stoppa spreiinga av koronaviruset, hevdar den amerikanske presidenten.
 • Karantenens kriminelle profitører i Latin-Amerika. Kronikk av Benedicte Bull (professor ved Senter for utvikling og miljø, SUM, ved Universitet i Oslo) i Dagsavisen (debatt) 28.04.2020
  Kanskje vil vi få en ny statsvitenskapelig grunnsetning etter korona-pandemien: at det er i krig og under pandemi at samfunnets maktstrukturer kommer til syne. Det er da vi forstår hvem som virkelig har makt, og hva makten baserer seg på. I Latin-Amerika trer det nå frem flere mønstre: I noen områder har politi og militæret kommandoen. Andre steder er det kriminelle organisasjoner som fyller behovet for en autoritet.
 • FN: Viruset kan gi hungersnød av «bibelske proporsjoner». VG 28.04.2020
  Verden kan komme til å se hungersnøder av «bibelske proporsjoner» i løpet av få måneder, ifølge FN, som advarer mot at coronaviruset kan føre til at ytterlige 130 millioner mennesker blir presset til randen av sult.
 • En varslet sultpandemi. Kommentar av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 28.04.2020
  Sult og kjente sjukdommer tar atskillig flere liv hvert eneste år enn det covid-19 har gjort – uten at verden stenger ned økonomien av den grunn. Dette skjer i Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika, ikke i USA og Europa. Nå blir befolkningen i disse delene av verden i tillegg møtt av virkningene av at store og vitale deler av verdensøkonomien blir skrudd av. Med de konsekvenser av nød og død det fører med seg. Hva sier det om verden? At liv i fattigdom er lite verdt? Det er det nok mange asiater, afrikanere og latinamerikanere som spør seg.
 • Usikkerhet er normalen. Kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land (verdidebatt) 28.04.2020
  Denne linjen mellom korona, klima, kald krig og Khrusjtsjov, kan stå som en illustrasjon på hvordan lammende framtidsfrykt gjerne blir avløst av troen på at det skal gå bra. Det er en nødvendig og god overlevelsesrespons, men bare så lenge den kobles med vilje til handling for å redusere risikoen for de krisene som alltid vil true oss.
 • Koronaen misbrukes til økt undertrykkelse. Vårt Land 28.04.2020
  Koronapandemien er i ferd med å bli en menneskerettskrise, advarer FN-sjefen. Helsingforskomiteen frykter at nyinnførte restriksjoner vil bli videreført også etter pandemien.
 • – Når ett land er svakt, blir alle land ­sårbare. Klassekampen 27.04.2020
  Jonas Gahr Støre advarer mot å la koronakrisa bli et påskudd for å svekke internasjonalt samarbeid. Norge er ­avhengig av internasjonal handel, sier Ap-­lederen.
 • Er WHO i lommen på Kina? Kommentar av Frank Rossavik i Aftenposten (meninger) 27.04.2020
  Intet nytt under solen, for all del. Store land har alltid tatt makt i mellomstatlige organisasjoner. USA har stått sentralt i oppbyggingen av den liberale verdensordenen som dagens system ofte kalles, men også både brukt og misbrukt makt i alle år. Men USAs makt svekkes. Det samme gjør USAs vilje til å prege internasjonalt samarbeid. Kineserne rykker smilende inn både i WHO og på andre arenaer.
 • Professor: - Det er vår feil (covid 19). Dagbladet 27.04.2020
  Kinesiske forskere har sagt at de anser det som sannsynlig at viruset stammer fra flaggermus, og at det har kommet over på andre dyr og hoppet fra dyr til mennesker på såkalte våtmarkeder i Wuhan, der det handles med ville dyr. Våtmarkedene er svært omstridte, og kritiserte, og det er også her Lovejoy retter søkelyset når han sier at vi selv må ta på oss skylden for pandemien.
 • Hvor ble det av varslerne? Kommentar av Trine Angelskår ( leder av Norsk PENs Kina-utvalg) i VG (meninger) 27.04.2020
  Tidlig i 2020 sto kinesiske myndigheter overfor valget mellom å dele informasjon om det nye coronaviruset eller å slå ned på folk som prøvde å varsle om faren. Dessverre valgte de det siste.
 • Nå øker bekymringen for x-faktoren i Afrika. Kommentar av Sverre Standhagen i DN (meninger) 27.04.2020
  Kombinasjonen sultkatastrofe, pandemi og terroraksjoner kan gi statlig kollaps. Sist uke slo FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) alarm på et videomøte med FNs sikkerhetsråd. Samtidig som verden skal håndtere Covid-19-pandemien, står den også på randen av en sultpandemi, var budskapet fra David Beasley, sjef for matvareprogrammet.
 • Koronaviruset kan utløse ny en global helsekrise. ABC nyheter (NTB) 27.04.2020
  Verdensbankgruppen frykter at koronapandemien kan føre til en ny global helsekrise gjennom kollaps i utviklingslands helsevesen.
 • Korona som klimakur. Kommentar av Brita Staal (rådgiver for klima og bærekraftsstrategi/Styreleder i Protect our Winters - POW) og Ida Pernille Hatlebrekk (bærekraftsleder og kommersielt ansvarlig i Looping) i DN (meninger) 27.04.2020
  I januar kom Klimakur 2030 som utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Kuren er på høring i disse dager, men det spørs om det er for døve ører i støyen fra korona. Og kanskje var det like greit at vi ble satt på hastekur?
 • Russland tar WHO i forsvar etter Trump-kritikk. VG (NTB) 26.04.2020
  Verdens helseorganisasjon (WHO) gjør en ordentlig innsats i coronakrisen, fastslår Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og slår tilbake mot USAs kritikk.
 • Koronaflukt via stier, tunneler og jungel i Latin-Amerika. NRK nyheter 26.04.2020
  De flyktet, med livet som innsats, fra et Venezuela i dyp krise. Nå tvinger korona-krisa dem til å vende hjem.
 • Coronakrisen kan føre flere titalls millioner ut i ekstrem fattigdom. VG 26.04.2020
  Coronakrisen kan føre mellom 40 og 60 million millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom, viser en beregning fra Verdensbanken. – Jeg tror beregningene er høyt realistiske og om noe, for beskjedne, sier professor i samfunnsøkonomi Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.
 • Kan koronakrisen gi oss en rettferdig skattepolitikk? Kommentar av Sophie Lemaître (rådgiver på CMIs anti-korrupsjonssenter U4) i DN (meninger) 26.04.2020
  I en rapport fra WHO i september i fjor, sammenlignet Bernadette Ann-Marie O’Hare hvor mye penger 100 ulike land tapte på grunn av internasjonale selskapers skatteunndragelse med hvor mye penger de samme landene brukte på helsesektoren i 2013. Konklusjonen var klar: Inntektene landene gikk glipp av på grunn av skatteunndragelse var større enn helsebudsjettene deres.
 • Kirsebærplukking i Kina. Debatt av Sigurd Allern (professor emeritus, UiO) i Klassekampen (meninger) 25.04.2020
  Burde kinesiske myndigheters åpenhet om viruset vært større i den første fasen – og farene markert enda tydeligere? Det finnes, som Braanen nevner, gode grunner til å svare ja. Bildet er dessuten sammensatt. Politiet i Wuhan gjennomførte omtrent samtidig som de første sykdomsmeldingene til WHO en repressiv aksjon mot åtte leger i byen med anklager om at de var ansvarlig for ryktespredning på nett om viruset. Det førte til kraftige folkelige protester, og legen som senere døde, Li Wenliang, er i dag offisielt omtalt som en heltemodig varsler og martyr. En kritisk evaluering av det som skjedde er imidlertid ikke et argument for å repetere Trump-propaganda om «kinesisk hemmelighold» for å dekke opp over hans egne tabber, løgner og unnlatelsessynder.
 • Norge får lederrolle i internasjonal coronakonferanse. ABC nyheter (NTB) 25.04.2020
  Statsminister Erna Solberg sier at Norge er bedt om å lede en konferanse for å samle penger til vaksineutvikling, diagnostisering og behandling av covid-19.
 • Klimaaktivister verden over tok til nettet for å protestere. Aftenposten (NTB/DPA) 25.04.2020
  Klimaaktivister og skoleelever over hele verden gjennomførte fredag skolestreiken for klimaet på nett som følge av koronapandemien.
 • Økt nasjonalisme er ikke svaret. Kommentar av Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad (meninger) 24.04.2020
  De vante stemmene tar nå til orde for å styrke nasjonalstaten og svekke det internasjonale samarbeidet. Det er ikke veien å gå.
 • Beundret, hatet og mistenkeliggjort. Hvem er den kinesiske «flaggermuskvinnen»? (korona). Kronikk av Harald Bøckman (Tidligere forsker ved Senter for utvikling og miljø, Universtitet i Oslo) i Aftenposten (meninger) 24.04.2020
  Hun har vært helt sentral i å lede arbeidet med å identifisere og analysere det nye koronaviruset, men er også blitt omstridt i Kina. Dette er historien om Shi Zhengli.
 • Matkrise truer utviklingsland. DNTV 24.04.2020
  Spredningen av koronaviruset kan føre til sult i utviklingsland advarer Verdens matvareprogram.
 • Ønsket egen samtale med Solberg etter utstyrsleveranser (korona/Kina). DN 24.04.2020
  Kinas ambassade har tidligere henvist til Jack Ma for kommentarer om hans donasjon. Jack Mas stabssjef har ikke svart på DNs henvendelser om saken. – Erna Solberg og Jack Ma har samarbeidet om FN bærekraftsmål gjennom flere år, i generalsekretærens pådrivergruppe, sier statsministerens statssekretær Rune Alstadsæter (H).
 • Ny miljøetikk opp fra asken. Kommentar av Marit M. Simonsen (biolog), Thea Rølsåsen (jurist), Norith Eckbo (biolog), Ragnhild Freng Dale (sosialantropolog), Odd Harald Eidsmo Barder (jurist) og Erling Fjeldaas (jurist), fattere av boken “Da mennesker regjerte kloden - etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise” i Aftenposten (meninger) 24.04.2020
  Slik Hammond lærte av sine feil i Jurassic Park, kan også vi lære av dyrekjøpte erfaringer og stake ut en ny miljøetikk. For vi har ødelagt overveldende mye natur. FNs naturpanel gir et nedslående bilde av dagens herjinger.
 • Klimasaken i karantene. Kommentar av Tone Sofie Aglen i VG (meninger) 24.04.2020
  Medfører coronakrisen en krasjlanding for klimaengasjementet eller er dette rett og slett en drømmemulighet for De Grønne?
 • Ap åpner for å støtte krisetiltak for oljenæringen. Dagsavisen (NTB) 24.04.2020
  – Tiltakene må skape jobber, de må sikre staten inntekter, og de må være med på å kutte utslipp, sa Tajik, som etterlyste svar fra regjeringen om hva de jobber med og hvordan de har tenkt å sikre arbeidsplassene i oljenæringen.
 • Grønn industri bygges på oljekunnskap – den må berges. Kommentar av Øyvind Eriksen (konsernsjef i Aker) og Magnus E. Marsdal (leder for Manifest Tankesmie) i DN (meninger) 24.04.2020
  I arbeidet med å være forberedt på samfunnets og næringslivets møte med fremtiden, er det viktig å forene krefter og ulik kompetanse til å fatte riktige beslutninger. Miljøbevegelsen og industrien har ulike oppgaver, men er enig om at industri er viktig og at det må skje et taktskifte i omstillingen til fornybar energi, håndtering av CO2-utfordringer, elektrifisering og andre lavkarbonløsninger. Manifest Tankesmie og Aker-konsernet har siden januar samarbeidet om initiativet «Grønn Industri 21».
 • Ordkrigen eskalerer (USA/Kina/WHO). Kommentar av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 23.04.2020
  Holton forsvarer WHO og peker på tre viktige datoer: WHO ble varslet av Kina 31. desember, USA ble varslet av Kina 2. januar, og WHO sendte ut sitt globale varsel 4. januar. Hvorfor er disse datoene viktige? Fordi kritikken består: Hva gjorde Trump i mellomtida fram til pandemien slo inn i New York? Der legger demonstranter nå i likposer utenfor Trump Tower med påskriften «Trump + [visepresident Mike] Pence = Death».
 • WHO håper USA vil revurdere støtte. Aftenposten (NTB) 23.04.2020
  Verdens helseorganisasjon håper Trump-administrasjonen vil revurdere å sin stans i økonomisk støtte, men sier de er mest opptatt av å redde liv akkurat nå.
 • Guterres advarer mot økt undertrykkelse. ABC nyheter (NTB) 23.04.2020
  Coronapandemien er en humanitær krise som raskt er i ferd med å bli en menneskerettskrise, sier FNs generalsekretær Antonia Guterres.
 • Ein ny eksplosjon av fattige? Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad) i Dagsavisen (debatt) 23.04.2020
  Midt i klimaproblem, demokratiske tilbakeslag, krigar og stendig fattigdom har verda gjort store sosiale og økonomiske framsteg. Desto meir deprimerande at Covid19-viruset risikerer å snu fleire av desse trendane, assistert av det IMF (det internasjonale pengefondet) kallar Afrikas største økonomiske fall på 50 år. For no er det alvor. Økonomien vil krympe, der dei treng vekst så sårt. Verdsøkonomien vil etter alt å døme krympe i 2020. IMF og Verdsbanken reknar i sine mest optimistiske anslag med eit fall på 5 prosent i BNP pr. innbyggar i Afrika sør for Sahara.
 • 2019 kan ikke være et normalår. Kronikk av Øyvind Eggen (Regnskogfondet) i Dagsavisen (debatt) 23.04.2020
  Hvis 2019 er normalen som vi skal vende tilbake til etter koronakrisen, er det bare et tidsspørsmål før vi står overfor nye og kanskje enda verre kriser i framtida. Enten de kommer i form av et nytt virus, klimaendringer eller kollaps av livsviktige økosystemer. Og sistnevnte får vi ikke gjort noe med hvis det først inntreffer. Den beste forsikringen vi har mot framtidige kriser er å ta vare på klodens økosystemer. Og løsningen er såre enkel: Alt naturen ber oss om er å la den være i fred.
 • Thunberg: – Vi må kunne takle to kriser samtidig. Dagsavisen (NTB) 23.04.2020
  Klimaaktivisten Greta Thunberg sier at koronapandemien ikke betyr at klimakrisen forsvinner, og at verden må være i stand til å håndtere to kriser på en gang.
 • Leverandørindustrien, som er en motor for det grønne skiftet, kan gå i stå. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 23.04.2020
  I tillegg til skattemodellen håper industrien at regjeringen kommer med konkrete planer for havvind, bygging av el- og hydrogenferjer og opptrapping av vedlikehold og nybygg av marinefartøy. Det vil være dypt tragisk hvis politikerne av hensyn til miljøet nå drar teppet vekk under industrimotoren som kan gi oss det grønne skiftet.
 • Siv Jensen er ikke helt den vennen oljebransjen ønsker seg. Kommentar av Kjetil B. Alstaheim i Aftenposten (meninger) 23.04.2020
  Fremskrittspartiet vil gjerne være oljens aller beste venn. Mens andre partier bekymrer seg for klima, sårbare økosystemer og grønn omstilling, tar Frp rollen som trofast supporter i både medgang og motgang for landets viktigste næring. Faktisk særlig i motgang. Men når Frp-leder Siv Jensen nærmest truer med politisk drama på iskanten, risikerer hun å bli litt vel ivrig selv etter oljenæringens egen smak.
 • Superøkonom Kenneth Rogoff om koronakrisen: – Overgår alt vi har sett i over 100 år. DN (magasinet) 22.04.2020
  Nedgangstidene som kommer i kjølvannet av koronakrisen blir mer langvarige og gjennomgripende enn finanskrisen i 2008, tror Harvard-professoren Kenneth Rogoff, en av verdens fremste samfunnsøkonomer. Rogoff mener den økonomiske kollapsen som nå er på vei, danker ut de fleste resesjoner verden har sett i nyere tid. – For å si det helt konsist: På et globalt nivå er det helt tydelig at resesjonens dybde allerede er svimlende. Den overgår alt vi har sett i over 100 år, sier han til DN.
 • Kina sier det er tid for å samarbeide, ikke klandre. DN (NTB) 22.04.2020
  Kina sier tiden er inne for å takle virusepidemien med solidaritet og samarbeid, ikke for å politisere og klandre andre.
 • Missouri saksøker Kina for koronaepidemien. TV2 (NTB) 22.04.2020
  Delstaten Missouri i USA mener Kina har skylden for den globale pandemien og saksøker den kinesiske regjeringen.
 • Regjeringen med koronainnsats i afrikanske land. Vårt Land 22.04.2020
  Norsk bistand ble på rekordhøye 37,8 milliarder kroner i fjor. – Svært gledelig at mer av bistanden går til verdens fattigste områder, sier KN-general Dagfinn Høybråten.
 • Bratte kurver også i klimaforskinga. Kronikk av Tore Furevik (Direktør, Bjerknessenteret for klimaforsking) i NRK ytring 22.04.2020
  Når heile verda no har gått i lockdown, ser me det tydeleg att i naturen. Verdas storbyar har fått reinare luft, i det nordlege India kan ein for første gang på 30 år kan sjå Himalaya i det fjerne. Ut frå statistikken kan reduserte partikkelutslepp frå fabrikkar og transport allereie ha redda mange hundre tusen av menneskeliv. Kva betyr så den reduserte aktiviteten no under koronapandemien for klimaet på jorda? Paradoksalt nok kan vi vente høgare temperaturar.
 • La krisepengene gå til det grønne skiftet, ikke til nye oljefelt som verden ikke trenger. Kommentar av Bjørn Kjærand Haugland (administrerende direktør) og Jens Ulltveit-Moe (styreleder, begge i Skift – Næringslivets klimaledere) i DN (meninger) 22.04.2020
  Vi bør ikke investere fellesskapets midler i potensielle «stranded assets», i dette tilfellet langsiktige prosjekter i næringer som i stor grad må utfases og bli verdiløse dersom verden skal nå sine klimamål. Nye oljefelt i Nordsjøen er ikke en del av klimaløsningen, uansett hvordan en ser på det. For all del, vi bør utvinne den oljen som er funnet, med lavest mulig utslipp, og ta vare på verdiene vi allerede har skapt. Men vi bør ikke være med å direkte finansiere leting etter mer olje.
 • Hvordan påvirker pandemien «den liberale orden»? Kronikk av Minda Holm (forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt) i Klassekampen (meninger) 21.04.2020
  Krisa har også synliggjort hvor sårbar dagens globale kapitalisme egentlig er. Kapitalismen, og nyliberalismen som styringslogikk, har vært viktige sider ved den liberale orden siden 1989. Men ingen av de aktørene som man har snakket om som «den liberale ordens» utfordrere – Kina, Russland, de europeiske høyrepopulistene – har ønsket å utfordre den globale kapitalismen som økonomisk system. Dette til tross for at de mange krisene vi i dag står overfor – finansielle, sosiale, økologiske, politiske – ikke kan forstås uten kapitalismens rolle.
 • WHO-sjef slår tilbake mot Trumps kritikk. Aftenposten (NTB) 21.04.2020
  USA hadde tilgang til virusinformasjon fra dag én, fastslår WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, som avviser all kritikk fra president Donald Trump.
 • 10 millioner­ kan bli korona­syke i Afrika. Vårt Land 21.04.2020
  Afrika har lenge hatt færre smittede enn andre kontinent, men nå kan arbeidet mot covid-19 og andre sykdommer rammes av USAs varslede kutt i støtten til Verdens Helseorganisasjon.
 • En ny normal, eller tilbake til den gamle? Kronikk av Steinar Juel (Samfunnsøkonom i Civita) i DN (meninger) 21.04.2020
  Vi må benytte anledningen til raskt å legge om økonomien i grønn retning, hevder noen. Men midt under krisen vil det være uklokt.
 • La oss lære av frie samfunn, ikke diktaturer. Debatt av Trine Skei Grande (leder i Venstre) i DN (meninger) 20.04.2020
  Vi er et demokrati og må komme oss gjennom denne krisen som et demokrati. Det kan ingen diktaturer lære oss. Solheim er ikke alene om å forherlige Kinas rolle. Rosen av kommunistregimet spiller rett inn i Beijings forsøk på å styrke sin internasjonale standing. Til tross for at viruset oppsto i Kina. Kommunistregimet forsøker å fylle den lederrollen i FN som Trump abdiserer fra. Makten bruker de blant annet til å nekte Taiwan medlemskap i Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • - Nektet å tro det. Dagbladet 20.04.2020
  Varslere ble kneblet, informasjon ble holdt hemmelig og folket ble forledet. Dette gikk galt da Kina sto overfor coronapandemien.
 • Smitten sprer seg i Afrika: Over 1000 døde av covid-19. NRK nyheter 20.04.2020
  Koronaviruset sprer seg raskt på det afrikanske kontinentet. WHO frykter Afrika blir pandemiens neste episenter.
 • Åslaug Haga: Koronakrisen kan føre til matkrise i sør. Nationen (NTB) 20.04.2020
  Åslaug Haga i FNs jordbruksfond IFAD frykter at koronakrisen kan utvikle seg til en matkrise i den fattigste delen av verden.
 • Frykter en ‘tsunami’ med økt matmangel. Vårt Land 20.04.2020
  FN-topp Åslaug Haga advarer mot økende matmangel og sult i fattige land i kjølvannet av koronakrisen. I dag blir det lansert en stor hjelpepakke for småbønder i sør.
 • Flytrafikken i Europa ned 90 prosent. NRK nyheter 20.04.2020
  Flykontrolltjenesten Eurocontrol har laget en animasjon som viser flytrafikken i Europa i april i år sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Fremskynder milliardpott til innovasjon. E24 20.04.2020
  – Pakken vil bidra til ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av coronasituasjonen. De grepene vi nå tar, skal sikre at vi har et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv også når krisen er over, sa Nybø til VG etter gründerpakken ble lagt frem onsdag.
 • Selv nå er vi vanvittig heldige (grønt skifte/ korona). Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 20.04.2020
  Hvis staten bruker de store pengene på skattelette til petroleumsnæringen og det blir mindre til omstilling, vil det være en tapt mulighet. Vi må tilbake til de to sikre faktorene. Norge og verden trenger teknologi for å kutte utslipp, og vi kan nå bruke penger på å bygge en industri som tjener penger på dette. Planene ligger klare til bruk. For å klare å nå Paris-målene er verden helt avhengige av karbonfangst- og lagring. Norge har utviklet et stort prosjekt for dette, som Stortinget kan avklare allerede nå i mai i forbindelse med det reviderte statsbudsjettet. Opplegget er fantastisk.
 • Tiden er inne for et nytt eventyr på norsk sokkel. Kommentar av Lars Sørum (forskningssjef for olje og gass i Sintef) i DN (meninger) 20.04.2020
  Pluggingen er viktig også for klimaet. Operasjonene skal gi varige løsninger som hindrer at olje, gass og CO 2 lekker fra forlatte brønner. Norsk sokkel er moden. Etter hvert som olje- og gassfeltene tømmes, skal tusenvis av brønner plugges igjen. Og det på en slik måte at de blir tette for alltid.
 • En helhetlig redningsplan – nå! Kommentar av Juni Solbrække (jurist), Mads Harlem (fagutvalgsleder) og Terje Einarsen (styreleder) - alle i International Commission of Jurists (ICJ), Norge i Dagbladet (meninger) 20.04.2020
  Dagbladet skriver at barn i Moria-leiren er blitt Europas ansvar. En rekke norske og internasjonale organisasjoner mener det samme, og mer enn 45.000 personer har signert et opprop om at Norge bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra Moria. 19 tidligere statsråder ber om det samme. Vi er enige. Det må handles, og det må handles raskt i lys av den overhengende faren for coronavirus Covid-19. Men denne faren gjelder ikke bare barna og barnefamiliene.
 • Iran bønnfalt Norge om hjelp uten hell – mener landet er offer for «medisinsk terrorisme»E24 20.04.2020
  Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide hadde ingen ansiktsmasker og ventilatorer å sende til Iran. Den iranske ambassaden svarte med et rasende brev som gir USA og Donald Trump skylden for tragedien på hjemmebane.
 • Koronakrisen har tatt supermakten med buksene nede. Kommentar av Ketil Raknes (Doktorgradsstipendiat, Høyskolen Kristiania) i Aftenposten (meninger) 19.04.2020
  USA har nå det høyeste antallet døde og smittede av koronaviruset i hele verden. Når man ser på antall døde i forhold til innbyggertallet, er det enda et stykke igjen til land som Spania og Italia. Samtidig har epidemien ennå ikke fullt ut nådd de fattigste og mest sårbare delene av USA i Sørstatene og Midtvesten. Alt tyder på at håndteringen av krisen vil bli stående som en nasjonal ydmykelse for amerikanerne.
 • Drama, depresjon og store egoer. Og en bitter medisin. Har man ingenting lært av tidligere kriser? Aftenposten 19.04.2020
  Eurokrisen holdt på å knekke både euroen og EU. Nå knaker det europeiske prosjektet i sammenføyningene nok en gang.
 • Trump truer Kina med konsekvenser etter pandemien. ABC nyheter (NTB) 19.04.2020
  Donald Trump sier det vil kunne innebære konsekvenser for Kina om det viser seg at landets myndigheter var «bevisst ansvarlige» for coronaviruspandemien.
 • Korona som hellig våpen. Kronikk av Mah-Rukh Ali (Forfatter og journalist) i DN (meninger) 19.04.2020
  Det er i krisetider at mange viser sitt sanne jeg og fundamentalismen vokser. Koronaen er blitt et hellig våpen for konspirasjonsteorier og hat.
 • Nå må du tenke på jenter og kvinner, Erna! Agnes Nordvik (17), Juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO) i Plan, på Si;D i Aftenposten (meninger) 19.04.2020
  I krisesituasjonen forsterkes også skadelige skikker som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Mange kvinner blir nå isolert hjemme med sine overgripere, samtidig blir tjenester som støtter dem utilgjengelige. Vi trenger at Norge begynner å føre en utenrikspolitikk i solidaritet med disse kvinnene. Norge må jobbe for at alle kvinner skal få bestemme over egen kropp, og vi må gå i front for likelønn.
 • Fersk analyse spår største årlige utslippskutt noensinne (klima). ABC nyheter 19.04.2020
  Coronakrisen kan føre til at verdens globale CO2-utslipp reduseres med 5,5 prosent sammenlignet med 2019.
 • Klimaet blir ikke friskt av korona. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 19.04.2020
  I 2020 var det egentlig klimakrisen verden skulle ta tak. Slik blir det ikke. Det mest talende symbolet er et konferansesenter i Glasgow. I 2015 kom den viktige klimaavtalen på plass i Paris. Målet er å holde temperaturstigningen godt under to grader og helst ned mot 1,5. Avtalen legger opp til at landene hvert femte år skal se på planene sine på nytt og helst skjerpe ambisjonene slik at verden kommer på rett kurs. Det skulle skje første gang i november år i Glasgow.
 • Et rop om hjelp fra Moria-leiren: –Hvordan kan vi holde avstand når tusenvis venter på mat hver dag? Vårt Land 19.04.2020
  Flere organisasjoner i Moria-leiren ber EU og europeiske myndigheter om hjelp.
 • Norge kan ikke være et taust vitne (Palestina). Kommentar av Christian Haugen (Medisinstudent med lisens) i Bergens Tidende (meninger) 19.04.2020
  Det er direkte umenneskelig å ikke slippe til hjelp, slik Israel nå gjør. Tirsdag 7. april gikk 19 humanitære organisasjoner ut med en sterk, felles appell til Israel. Her påpeker de at Israel er forpliktet til å treffe tiltak for å redde liv, ved å tillate at medisinsk utstyr og forsyninger slippes inn i Gaza under koronapandemien.
 • Økonomiene stuper i den tredje verden. NRK nyheter 18.04.2020
  Koronapandemien har til nå i all hovedsak rammet den rike verden. Men de økonomiske konsekvensene er allerede enorme også i det fattige sør.
 • WHO-sjefen bekymret over utviklingen i Afrika. ABC nyheter (NTB) 18.04.2020
  WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ser med bekymring på utviklingen i Afrika, der antallet coronarelaterte dødsfall har økt med 60 prosent den siste uka.
 • Coronaviruset er «Allahs soldat». Kommentar av Jan-Erik Smilden i Dagbladet (meninger) 18.04.2020
  Verdens land har nok å bekymre seg for om dagen. Dermed går trusler og advarsler om ny terror fra IS og andre militante islamistorganisasjoner under radaren.
 • Koronaviruset kan inspirere til nye våpen. Dagsavisen 18.04.2020
  Vil koronaviruset forandre verdens militære slagmark? En israelsk militærekspert advarer at både statsledere og terrorister nå vil kunne bli «inspirert» av hvor effektivt viruset har slått ut enorme landområder.
 • Bør berge de fattiges banker. Debatt av Andreas Andersen (generalsekretær i Misjonsalliansen) og Svein Arne Lende (CEO i Alliance Microfinance - AMAS) i DN (meninger) 18.04.2020
  Kjell Roland (DN1. april) og Tellef Thorleifsson (15. april) tar til orde for å redde arbeidsplasser i utviklingsland. Det får vi ikke til om vi ikke stopper likviditetskrisen som nå rammer mikrofinansbransjen. De aller fleste arbeidsplasser i utviklingsland er nå i fare, men de som er blitt truffet raskest og hardest er dem som jobber i uformell sektor – der også størsteparten av arbeidsplassene i slike land er. Et åpenbart tiltak for å holde disse arbeidsplassene i live må være å redde verdens mikrofinansinstitusjoner.
 • Naomi Klein maner til grønn omstart etter koronakrisa. Klassekampen 18.04.2020
  I en svunnen tid, da barn gikk på skolen og det gikk an å bestille seg en flytur til utlandet, hadde Naomi Klein planlagt å komme til Oslo. Denne uka skulle hun ha holdt et foredrag om klimakrisa og behovet for en såkalt green new deal, i regi av Klassekampen. Slik gikk det ikke.
 • Ikke enten-eller mellom beredskap og klimatiltak. Kommentar av Jesper Nohr (Internasjonal leder i Senterungdommen) i Nationen (meninger) 18.04.2020
  Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Selv om vi står midt oppe i en krise nå, skal vi ikke undervurdere andre kriser som vi kommer til å stå overfor i årene framover.
 • Nå bør Norge satse på el-fly. Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) og Tonje Orsten Kristiansen (seniorrådgiver i Framtiden i våre hender) i Vårt Land (verdidebatt) 18.04.2020
  Det er en betydelig risiko for at regjeringen nå bruker milliarder av fellesskapets penger på noe vi uansett ikke klarer å redde. Kan det tenkes at det finnes andre strategier for å sikre langsiktig bærekraft i luftfarten?
 • Dugnaden må ikke stoppe ved våre landegrenser. Kommentar av Roald Høvring (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen) i VG (meninger) 18.04.2020
  Nå jobber Flyktninghjelpen med å informere og gi kunnskap om hvordan Maliya og flyktninger og internt fordrevne skal beskytte seg mot viruset og hindre spredning. Vi jobber også på spreng med å sørge for rent vann og gode sanitære forhold samt distribuere såpe og hygieneartikler. Men det er et enormt gap mellom hjelpebehov og det myndigheter og hjelpeorganisasjoner klarer å levere. Nå trenger vi et globalt løft for å begrense spredningen viruset.
 • Sannhetens øyeblikk. Kronikk av Robert Mood (Seniorrådgiver Orator, pensjonert generalløytnant) i NRK ytring 17.04.2020
  Begrepet «historisk brytningstid» ble før dette tatt frem for å beskrive verden vi lever i. Globaliseringen går for langt; den liberale verdensorden er i fare; USAs hegemoni er over; og de internasjonale organisasjonene fyller ikke sin rolle.
 • Ny innsikt i ny krise. Kronikk av Knut Anton Mork (Professor ved NTNU og Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 17.04.2020
  Forrige krise, finanskrisen, lærte oss hvor tett sammenvevd verdensøkonomien er – og hvor komplekst det blir når noe rakner. Tiltakene i denne nye krisen må ta utgangspunkt i det.
 • Farlig med brudd i forsyningslinjer. Kronikk av Sturla Henriksen (spesialrådgiver for hav, UN Global Compact) og Ulf Sverdrup (direktør, Nupi) i DN (meninger) 17.04.2020
  Pandemien er en brutal påminnelse om sårbarhetene i moderne samfunn. Så langt har blikket vært rettet mot viktige og nødvendige nasjonale tiltak. Men landene er så tett vevet inn i hverandre at hvis vi ikke finner sammen i globale løsninger, kan dominoeffektene gjøre de nasjonale krisene dypere.
 • Kinas økonomi stuper til historisk lavt nivå. E24 17.04.2020
  Torsdag spådde Det internasjonale pengefonet (IMF) at den økonomiske veksten i Kina vil falle fra 6,7 prosent i 2019 til 1,2 prosent i år. Samtidig mener de at Japans økonomi kan falle med 5,2 prosent. – Krisen er uten sidestykke i Asias historie, uttalte IMF-direktør for Asia og Stillehavs-områdene, Chang Yong Rhee, torsdag.
 • WHO er ikke et verdenspoliti for sykdomsutbrudd. Kommentar av Preben Boysen (førsteamanuensis i immunologi, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, og tidligere juniorekspert i FNs mat- og landbruksorganisasjon - FAO) i VG (meninger) 17.04.2020
  Verdens helseorganisasjon er en diplomatisk organisasjon, ikke et helsepoliti. Trumps utpressing kan blokkere tidlig varsling av den neste, farligere og større pandemien.
 • Hellige kuer og slemme ulver. Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole) i DN (meninger) 17.04.2020
  Kan vi greie i alle fall to tanker i hodet samtidig? At WHO trenger en kritisk gjennomgåelse og at Trump benytter en god anledning til å finne en syndebukk.
 • Det farlige egoet. Kommentar av Une Bratberg i Vårt Land (verdidebatt) 17.04.2020
  Signerte sjekker til det amerikanske folk, skrytevideo og kutt i støtte til WHO. Forfengelighet er en av Donald Trumps farligste ­egenskaper.
 • WHO blir offer for en tiltagende rivalisering mellom stormaktene. Minerva 17.04.2020
  – Det at Trump stanser overføringene til WHO er selvfølgelig svært uheldig. Men utviklingen er ikke overraskende, uttaler Øystein Tunsjø
 • Donald Trump kan kløne det voldsomt til uten at viruset gir Kina mer makt i verden. Kommentar av Bård Nikolas Vik Steen (Statsviter) i Aftenposten (meninger) 17.04.2020
  De siste ukene har flere ment at koronaviruset vil gi Kina et fortrinn i kampen om verdensmakten. Til tross for at USA ikke er alene om å feste egen oksygenmaske før de hjelper andre, er det ingen tvil om at amerikanernes håndtering av krisen har vært svak i den innledende fasen, og at Kina drar visse fordeler av å ha startet opp igjen. Konklusjonen bør likevel ikke komme for tidlig.
 • Guterres frykter følgene for verdens barn. Vårt Land (NTB) 17.04.2020
  FNs generalsekretær António Guterres frykter at mange barn vil bli utsatt for overgrep, sulte og i verste fall dø som følge av koronapandemien.
 • Advarer om mer krig og konflikt som følge av koronaviruset. Dagsavisen 17.04.2020
  Flere militante grupper har lagt ned våpnene i møte med den felles trusselen fra koronaviruset. Men koronakrisen vil føre til det motsatte av fred advarer tenketank.
 • Virusutbrudd er et økologisk problem. Kommentar av Tone Druglitrø (Førsteamanuensis i vitenskap og teknologistudier, UiO) i Vårt Land (verdidebatt) 17.04.2020
  Vi må spørre oss hvorfor virusutbrudd som smitter mellom dyr og mennesker i det hele tatt forekommer. Menneskenes matproduksjon, økt mobilitet, avskoging, og urbanisering kan spille en rolle.
 • Krisens matberg. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN (meninger) 17.04.2020
  Verden har gått i stå, men vi mangler ikke mat på bordet. Da land etter land stengte ned i midten av mars, gikk hyllene i supermarkedene noen dager tomme mens folk flest bunkret hermetikk og toalettruller. På våre kanter advarte Senterpartiet og landbruksorganisasjonene mot lav selvforsyningsgrad og mangelen på kornlagre. En måned senere er paradokset ikke global eller nasjonal mangel på mat, men at det er så altfor mye av den.
 • Rentevåpenet er brukt opp, og gjelden er skyhøy. IMF spår tredobling i statlige underskudd i år. (skatt). E24 17.04.2020
  Onsdag kom også Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med en rapport om offentlige utgifter i koronatiden. Organisasjonen mener koronakrisen bør starte en debatt om vidtrekkende skattereformer. Debatten bør inkludere det OECD kaller «solidaritetsskatter», skatt på klimautslipp og sterkere progressivitet i skattesystemet. Det siste betyr at høye inntekter betaler en større andel i skatt enn lave inntekter.
 • Vil heller satse grønt enn å utsette oljeskatt: SV vil fremskynde oljeinvesteringer. E24 17.04.2020
  SV ønsker ikke skatteutsettelser for oljebransjen. Partiet vil heller fremskynde «grønne» investeringer som elektrifisering og hydrogen.
 • Det vil aldri komme et bedre tidspunkt for en satsing på havvind. Kommentar av Marius Holm (Daglig leder, Zero) og Øyvind Eriksen (Konsernsjef i Aker) i Aftenposten (meninger) 17.04.2020
  Fremtiden så lys ut for norsk økonomi for få uker siden. Nå ser den mørk ut. Når Equinor, Aker BP og andre oljeselskaper brått kutter investeringer, betyr det tynne ordrebøker for bedrifter med titusener av dyktige ansatte. Vi ser likevel muligheter: Med stor satsing på havvind, kan vi gjøre havvind til en viktig næring for fremtidige generasjoner.
 • Vi bør sjokkstarte den nye havøkonomien. Kommentar av Sissel Rogne, direktør (Havforskningsinstituttet) i DN (meninger) 17.04.2020
  FNs høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi har slått fast at havnæringene kan bidra med cirka 20 prosent av den nødvendige reduksjonen av CO2-utslipp i de neste årene. Havvind er i rask vekst og kan erstatte en betydelig del av fossile energikilder. Andre lovende områder er marin fornybar teknologi, maritim transport, fiskeri, havbruk og økt matproduksjon.
 • Trumps angrep på WHO. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 16.04.2020
  Men når lederen av den frie verden, som det het en gang, midt i en verdensomspennende pandemi, klarer å trekke støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), er det helt faktisk rystende. USA er naturlig nok organisasjonens største bidragsgiver.
 • Nå vender han verden ryggen. Kommentar av Joakim Lund i Aftenposten (meninger) 16.04.2020
  Det er gode grunner til å endre Verdens helseorganisasjon. Men ikke akkurat nå.
 • Korona: Kampen om Svarteper er i gang. Kommentar av Erik Stephansen i Nettavisen (meninger) 16.04.2020
  Vi har vel alle spilt Svarteper en gang, og siste ledd i kampen om å ikke bli sittende igjen med spar knekt sto USAs president Donald Trump for, da han i natt norsk tid varslet stopp i alle utbetalinger til Verdens Helseorganisasjon (WHO).
 • Gro Harlem Brundtland ut mot Donald Trumps WHO-kutt. VG 16.04.2020
  – Det siste vi nå trenger er å angripe WHO, sier Gro Harlem Brundtland til NTB om Trumps stans i pengestøtten til WHO.
 • Amerika – eller Trump – først? Kommentar av Anders Giæver i VG (meninger) 16.04.2020
  Donald Trumps stopp i overføringene til Verdens helseorganisasjon er helt i tråd med løftene han gikk til valg på. Men er det Amerika eller seg selv han dermed setter først?
 • - Tråkker med glede på brannslangen. Dagbladet 16.04.2020
  Mens verden er blitt tvunget i knestående av coronapandemien, går USAs president til frontalangrep mot organisasjonen som forsøker å stable et forsvar på beina.
 • Den farlige presidenten. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 16.04.2020
  Nå har Donald Trump på nytt vist hva som blir resultatet når en politiker permanent er blendet av sitt eget speilbilde. Han stanser USAs utbetalinger til Verdens helseorganisasjon (WHO) mens bevilgningene undersøkes. Trump har allerede fastslått hva undersøkelsene vil vise: WHOs rolle i alvorlig feilstyring og tildekking av spredningen av viruset. Presidenten gir WHO skylden for tusenvis av dødsfall og for å være et redskap for Kina.
 • Trumps WHO-stopp får refs: – Ikke tiden for farlig populisme. Vårt Land 16.04.2020
  USAs president Donald Trump får internasjonal refs for å stoppe bevilgningene til Verdens helseorganisasjon (WHO) midt under koronakrisen. «Nå trenger vi ikke farlig populisme», sier en vantro samferdselsminister Knut Arild Hareide.
 • WHO: – Dette er en tid for å stå sammen. NRK nyheter (NTB) 16.04.2020
  Verdens helseorganisasjon sier det er beklagelig at USA har trukket pengestøtten, men oppfordrer verden til å stå samlet i kampen mot koronaviruset.
 • WHO anklages for ikke å ha tatt tidlige varsler på alvor for ikke å provosere Kina. Minerva 16.04.2020
  Mens USA tilbakeholder pengestøtte, ønsker Norge å styrke organisasjonen.
 • Trump har rett i at Kina og WHO var for seint ute – men det var han også. NRK nyheter (urix forklarer) 16.04.2020
  Kina kunne trolig ha stanset koronautbruddet raskere. WHO kunne ha advart tidligere. Men Trump selv kunne ha reddet mye i USA ved å lytte til sine egne rådgivere.
 • Flaggermusmann skaper uro. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 16.04.2020
  Den kinesiske teknologigiganten og mobilprodusenten Huawei har vært i det gavmilde hjørnet i det siste. Selskapet har sendt seks millioner ansiktsmasker pluss annet beskyttelsesutstyr til Canada. Også Nederland og flere andre EU-land har fått milde koronagaver fra Huawei. Men selv gaver kan skape bekymring.
 • IMF: Afrikas største økonomiske fall på 50 år. ABC nyheter (NTB) 16.04.2020
  Afrikanske land sør for Sahara er på vei mot sin største økonomiske nedtur på minst 50 år på grunn av coronakrisen, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF).
 • Urfolk vil trolig bli hardest rammet av koronapandemien. Kommentar av Svenn-Erik Mamelund (Forsker I, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met) i Aftenposten (meninger) 16.04.2020
  Urfolk er svært utsatt for alvorlig sykdom ved sesonginfluensa og pandemisk influensa. Under spanskesyken for 102 år siden døde opptil 90 prosent av innbyggerne i enkelte isolerte urfolkssamfunn i Alaska. Nå kan historien dessverre gjenta seg.
 • Forby all handel med ville dyr. Kronikk av Ragnhild Sollund (Professor i kriminologi, Universitetet i Oslo) på NRK ytring 16.04.2020
  Verdenssamfunnet må gå sammen om dette, og Norge bør lede an. Vi lever i dag med covid-19, som en konsekvens av handelen med ville dyr. Dyr lider, mennesker lider, og dyrearter utryddes. Hvis vi vil unngå slik lidelse, tap av biologisk mangfold og lignende pandemier i fremtiden, må all handel med ville dyr forbys og håndheving av forbudet prioriteres.
 • Industriell husdyrproduksjon er et arnested for nye pandemier. Kronikk av Siri Martinsen (Veterinær og leder i NOAH) i Aftenposten (meninger) 16.04.2020
  En felles rapport fra Verdens helseorganisasjon, FNs Food and Agriculture Organization og Verdens organisasjon for dyrehelse, stadfestet allerede i 2004 at «den økende etterspørselen etter animalsk protein» er en hovedrisiko for pandemier. Etterspørsel etter kjøtt er en fellesnevner for industriell husdyrproduksjon, avskoging, dyremarkeder og fangst av og handel med ville dyr – faktorer som alle er forbundet med pandemifare.
 • Vil me tilbake til den permanente økologiske og økonomiske krisa? Kommentar av Eirik Magnus Fuglestad (Forskar ved Ruralis – Institutt for rural og regional forsking; PhD i sosiologi og master i nasjonalismestudiar) i Stavanger Aftenblad (meninger) 16.04.2020
  Me bør bruka lærdommane frå korona-krisa til å skapa ein ny normal etter krisa. For korona-krisa har vist så altfor tydeleg for oss den krisa me verkeleg har levd under. Me har sett korleis planeten no får eit pusterom, korleis luftforureining og CO₂-utslepp har gått ned. Men me har òg sett kor avhengig det økonomiske systemet vårt er av uhemma, evig vekst og forbruk. Så snart folk sluttar å stadig kjøpa ting dei ikkje treng, så er økonomien i ferd med å kollapsa totalt.
 • Amsterdam svarer på koronakrisen med ny og bærekraftig økonomi. Dagsavisen 16.04.2020
  I etterkant av koronakrisen blir planetens tålegrenser og innbyggernes grunnleggende behov, rettesnoren i gjenoppbyggingen av Amsterdams økonomi. Oslo og andre byer i Norge bør velge samme vei, mener Attac Norge.
 • Trenger tiltak for å berge arbeidsplasser i utviklingsland (bistand). Kommentar av Tellef Thorleifsson (administrerende direktør i Norfund) i DN (meninger) 16.04.2020
  Stortinget bevilget nylig 100 milliarder kroner for at norsk finansnæring skal styrke utlånsaktiviteten. I utviklingsland er slik nødhjelp enda viktigere. Derfor er det riktig, som Roland skriver, å sette opp kredittlinjer til banker som kan låne til driftskapital i næringslivet.
 • Se opp for post-korona-utopistene. Kommentar av Pål Mykkeltveit i Minerva (meninger) 16.04.2020
  «Tenk hva vi kunne kunne ha utrettet med tilsvarende tiltak overfor klimakrisen» siterer Arne Johan Vetlesen Gina Gylver i Natur og Ungdom på. Vel, kanskje ikke så veldig mye. Et tentativt estimat fra nettstedet Carbonbrief tilsier et globalt utslippskutt på 4 prosent på grunn av pandemien i 2020. Det er et historisk høyt fall, men ikke i nærheten av det som skal til for å klare 1,5-gradersmålet. Da kreves det årlige kutt på over seks prosent, hvert år frem til 2030.
 • Er du redd for koronaepidemien? Kommentar av Hilde Lysengen Havro i Nationen (meninger) 16.04.2020
  Då bør klimakrisa engste deg meir.
 • Ikke som før, men som føre var. Kommentar av Terje Osmundsen (adm. dir i Empower New Energu og medlem i klimaomstillingsutvalget) i Minerva (meninger) 16.04.2020
  Erfaringene fra koronakrisen vil etterhvert også føre til at klimarisiko kommer høyere på dagsorden. Selv om det internasjonale klimadiplomatiet trolig vil bli satt noe tilbake, peker signalene mot at en rekke land og delstater vil lansere ulike varianter av en «Green New Deal» i for å komme ut av krisen. En viktig opinionsleder er her Fatih Birol, sjefen for IEA, organisasjonen som tradisjonelt har vært mest opptatt av olje- og gassforsyningen: «Tiltakene mot koronakrisen må ikke føre til redusert innsats mot den største utfordringen som er klimaet», advarer han.
 • Korona-krisen gjør det umulig for norske politikere å hente barna fra Moria-leiren. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 16.04.2020
  Politikk er det muliges kunst. I en situasjon med en dødelig pandemi og økonomisk krise i Norge er det umulig å hente ut barn fra Moria-leiren i Hellas.
 • IMF venter dramatisk coronasmell for verdensøkonomien: – Blir sannsynligvis den verste resesjonen siden depresjonen. E24 15.04.2020
  IMF frykter at coronakrisen kan koste verden over 90 tusen milliarder kroner i tapt økonomisk vekst. Men neste år ventes veksten å komme noe tilbake.
 • Største fall siden 1929. Lederkommentar i VG (meninger) 15.04.2020
  Verdensøkonomien faller raskere og dypere enn på noe tidspunkt siden det store krakket i 1929 og de harde trettiårene som fulgte. Det internasjonale pengefondet (IMF) varsler at økonomien i den rike del av verden vil krympe med over seks prosent i år.
 • Krisekollaps. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger)15.04.2020
  I går ble Det internasjonale pengefondets (IMF) økonomiske prognose for 2020 presentert. Det er dyster lesning. For verden samlet sett vil bruttonasjonalprodukt synke med 3 prosent i år. I utviklede land vil økonomien svekkes med 6,1 prosent, mens den i framvoksende økonomier vil synke med 1 prosent, selv om Kina og India fortsatt vil ha vekst.
 • Når korthuset faller. Kommentar av Marie Sneve Martinussen (nestleder i Rødt) i Klassekampen (meninger) 15.04.2020
  For to år siden deltok jeg i Klassekampens nyttårsdebatt, som det året markerte ti år siden finanskrisa med spørsmålet «Er verdensøkonomien friskmeldt nå?» Panelet var etter hvert enig i konklusjonen: Nei. De økonomiske faresignalene var allerede da mange, og har siden vokst seg større. Spørsmålet har ikke vært om ei ny økonomisk krise var på vei, men hva som kom til å utløse den. Brexit, handelskrig eller Italias statsgjeld?
 • Eksperter: Slik blir verden etter coronaviruset. VG 15.04.2020
  Akkurat hva som vil skje er det ingen enkle svar på, men i håp om å gjøre deg litt klokere bringer VG her videre meninger om dette fra norske og internasjonale samfunnsanalytikere. En bremsing av globaliseringen og et Europa vendt innover er blant scenariene de trekker frem.
 • Fire lærdommer av koronakrisen. Kommentar av Stein Kuhnle Professor emeritus i sammenliknende politikk, UiB) i Bergens Tidende (meninger) 15.04.2020
  Lærdom nummer to er at godt utbygde velferdsstater med ansvar for alle innbyggere, er nødvendig i den moderne globaliseringens tidsalder. Lærdom nummer tre er at en globalisering av velferdsstaten må komme høyere på den politiske dagsordenen, likeledes internasjonalt velferdspolitisk samarbeid. Mye skjer allerede gjennom FNs agenda for bærekraftsmål.
 • Koronakrisen kan feie populister av banen. Kommentar av John Peder Egenæs (Generalsekretær i Amnesty Norge) i Vårt Land (verdidebatt) 15.04.2020
  Potensialet er glassklart. Håpet er tydelig. Koronakrisen er noe av det verste vi har stått oppi, men den kan også gi oss en ny start. Men tiden er inne for å handle. Vi kan ikke la populister og autoritære ledere få definere vår fremtid.
 • Kampen om hverdagsdiktaturet. Kronikk av Ivar Dale (Seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité) på NRK ytring 15.04.2020
  Mens vi får has på koronaviruset skal vi også verne om menneskerettighetene der de så vidt var begynt å få fotfeste da dette begynte. Vi skal holde et ekstra øye med undertrykkerne for å se til at de ikke har latt seg friste. At aktivistene får ta opp tråden der de slapp. At de får tilbake hverdagsdiktaturet. Vi skal sikre at det skjøre byggverket demokratiske land har reist sammen med sine mange venner i de udemokratiske ikke forsvinner i et dragsug av unntakstilstand og Antibac.
 • Donald Trump stanser støtten til WHO: – Forsøk på å lede oppmerksomheten bort fra egne feil. E24 15.04.2020
  Etter å ha fått kritikk for sin håndtering av coronapandemien, peker USAs president Donald Trump ut det han mener er krisens største synder: Verdens helseorganisasjon.
 • FN: Nå er ikke tiden for å kutte i støtten. ABC nyheter (NTB) 15.04.2020
  FNs generalsekretær António Guterres mener Verdens helseorganisasjon (WHO) er helt avgjørende i kampen for å overvinne covid-19-viruset.
 • Som å stenge brannstasjonen med en pyroman løs. Dagbladet 15.04.2020
  Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier president Trumps avgjørelse om å fryse støtten til WHO er ubegripelig. Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv jobbet i WHO da Gro Harlem Brundtland ledet organisasjonen. Han reagerer sterkt på at USA suspenderer støtten til WHO - midt i coronakrisen.
 • Kinas ledere frykter å bli syndebukker. Kommentar av Sverre Strandhagen i DN (meninger) 15.04.2020
  Kinesiske ledere skal være genuint bekymret for massive søksmål i kjølvannet av koronakrisen.
 • Kinesiske myndigheter etterforsker koronakritikk. Minerva 15.04.2020
  Menneskerettighetsorganisasjoner er bekymret.
 • FN på kyniske matveier. Kommentar av Eva Nordlund i Nationen (meninger) 15.04.2020
  Det er uklokt av FNs organisasjoner for mat, ernæring og helse å løpe korona-ærend for Verdens handelsorganisasjon (WTO). FN bør prioritere trygge matforsyninger og hensynet til jordbruks- og matarbeidernes liv og helse.
 • Erdogan griper muligheten: Viser seg fram som storgiver under coronakrisen. ABC nyheter (NTB) 15.04.2020
  Coronautbruddet har gitt Tyrkia en unik anledning til å lansere seg som humanitær stormakt.
 • FN advarer: Likestillingen kan bli slått tilbake av corona. VG 15.04.2020
  Selv om det er flest menn som dør, er det stadig flere som frykter at corona-krisen skal gå ut over likestillingen i verden.
 • På tide å la våpnene tie. Kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land (meninger) 15.04.2020
  Det er nå tre uker siden FNs generalsekretær António Guterres innstendig oppfordret om stans i krigshandlinger over hele verden, for å beskytte ­sivile som også trues av korona­viruset. Dette er ekstremt viktig, særlig i land der helsevesenet har brutt sammen på grunn av krig og konflikt, og for at humanitær assistanse skal komme fram til dem som der rammes av pandemien.
 • Korona-handlingsreglene. Kronikk av Morten Jerven (professor i utviklingsstudier ved NMBU) i Klassekampen (meninger) 15.04.2020
  Grønt skifte. Inntil nylig var det enighet om at den største krisen vi sto overfor var klimakrisen. Men vi foretok oss så å si ingenting. Koronaviruset har vist oss at drastiske tiltak er fullt mulige. En sorteringsregel for å vurdere tiltak i krisa er enkelt og greit om tiltaket er grønt. At man nå slipper opp på CO2-krav og fjerner flyseteavgift er både opportunistisk og direkte bakstreversk.
 • Krisehjelpen mot korona må være grønn. Kommentar av Frode Pleym (Leder i Greenpeace Norge) og Aud Hegli Nordø (kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge) i Adresseavisen (meninger) 15.04.2020
  Staten må ta en aktiv rolle i å bygge opp nye fornybare næringer som offshore havvind, samtidig som man faser ut investeringene i olje- og gassnæringen. Arbeidere tilknyttet oljeindustrien må få tilbud om omskolering eller jobb i de nye næringene. Videre bør krisepakkene gå til å styrke jernbane, kollektivtrafikk og utbygging av el-billadere over hele landet.
 • Klimakrisen kommer stadig nærmere oss. Kommentar av Andreas Ytterstad (leder av Concerned Scientists Norway) i Dagbladet (meninger) 15.04.2020
  Det er flott at Audun Lysbakken sier at coronakrisepakkene «bygger bruer fra løsninger på denne krisen til løsninger på den neste krisen, klimakrisen», men da må vi gjøre det også. Prioriteres pilotprosjekter i karbonfangst og lagring fordi det er et mer treffsikkert klimatiltak enn kollektivtransport eller storsatsing på havvind? Eller handler karbonfangst og lagring om å blåse nytt liv i illusjonen om den rene norske oljen?
 • Viktigst å kutte CO2 først. Debatt av Ola Flaten (Forsker ved Nibio) og Odd Magne Harstad (Professor emeritus, NMBU) i Nationen (meninger) 15.04.2020
  Cicero-forskerne er opptatt av at metankutt raskt vil senke oppvarminga, men denne gevinsten er kortvarig
 • FN og Europarådet mener flyktninger må få bidra. ABC nyheter (NTB) 15.04.2020
  FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Europarådet ber land om å la flyktninger med helsefaglig bakgrunn bidra i kampen mot koronapandemien.
 • Koronaviruset ryster internasjonal politikk. Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI) i Dagsavisen (debatt) 14.04.2020
  Kloden er én. Klimaendringer og pandemier kjenner ikke landegrenser. Men det politiske verdensbildet sprekker opp. Det har skjedd gradvis. Handels- og teknologikriger og økonomiske sanksjoner har utfordret globaliseringen. Internasjonale normer, institusjoner og avtaler faller fra hverandre. Den geopolitiske rivaliseringen mellom Kina og USA hardner til. Den liberale internasjonalismen er i nedgang, og vi er på vei til noe annet vi foreløpig ikke kjenner – litt etter litt.
 • Usikre odds for ny grønn deal. Kronikk av Bård Lahn (forsker ved Cicero) i Klassekampen (meninger) 14.04.2020
  De ulike versjonene av grønne «dealer» har det til felles at de skisserer et positivt program for å møte klimaendringene. Men der EU-kommisjonens «Green Deal» i hovedsak er en styrking av EUs eksisterende klimapolitikk, foreslår den amerikanske «Green New Deal» en helt ny retning for klimapolitikken: En venstredreining som bryter med tradisjonell klimapolitisk tilnærming. Når koronapandemien og den påfølgende økonomiske krisen nå dominerer den politiske oppmerksomheten, blir forskjellen mellom de to programmene satt på spissen.
 • Det som kreves. Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi) i Klassekampen (meninger) 14.04.2020
  Naomi Klein advarer for sin del mot at pandemien på sjokkdoktrinens vis blir springbrett for nye profittmuligheter i land der offentlige tjenester er bygget ned. Samtidig ser Klein i samme retning som Gylver: den politiske kampen for en Green New Deal må ikke settes på vent, men intensiveres. Vil det skje? Så langt er det sterke signaler med motsatt fortegn. Siden Parisavtalen i 2015 har de 35 ledende investeringsbankene i verden, anført av JP Morgan, sprøytet astronomiske 2,66 billioner dollar inn i fossilindustrien; i fjor var økningen på 40 prosent.
 • Bortkastet tid. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 14.04.2020
  Når forsyningslinjene kuttes, maten ikke blir flydd inn og strømmen går, ser vi at den uregulerte markedsliberalismen ikke er bærekraftig. Da kan vi ikke være avhengig av utenlandskontrollert digital teknologi og bo så tett at vi ikke kan dyrke poteter mellom blokkene. Da trenger vi lokalt produsert mat og små, selvstendige enheter som kan fungere også når tilførslene uteblir. Da har vi behov for sykehus, brannmenn og sivilforsvar med lokal forankring.
 • Koronaviruset kan forandre spillet. Kommentar av Henning Jon Grini (Forfatter) i Bergens Tidende (meninger) 14.04.2020
  Koronakrisen viser at vi kan handle fort om vi vil. Ikke minst bør vi samarbeide og gjøre alt i vår makt for at dette ikke skal oppstå igjen. Pandemier, klimaendringer og kriger oppstår ikke av seg selv. Trump dukket ikke opp av intet. USA har store underliggende problemer som gjør at mengder av mennesker søker enkle svar og populistiske ledere.
 • Slik blir dagen derpå. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN (meninger) 14.04.2020
  Spørsmålet er hva slags normalitet det er. Blant de mest sirkulerte spådommene akkurat nå er: Globaliseringens død? Viruset har vist svakhetene i storbedriftenes globale produksjonskjeder. Noen er potensielt dødelige som Kinas totale dominans innen produksjon av antibiotika. Økonomen og Nobelprisvinneren Joseph Stiglitz spår bråbrems for «just-in-time» produksjon og flytting av produksjon tilbake til vesten.
 • Slår klima-alarm: - De farlige virusene får helt nye måter å spre seg på. Nettavisen 14.04.2020
  Klimaendringer har skapt nye smitteveier, fastslår virusforsker.
 • WHO ber Kina stenge de farlige våtmarkedene. Nettavisen 14.04.2020
  - 75 prosent av nye infeksjoner kommer fra dyreriket, sier WHO-lege.
 • Coronapandemien truer millioner av barn. ABC nyheter (NTB) 14.04.2020
  Coronapandemien utgjør en eksistensiell trussel for millioner av barn i utviklingsland, advarer FNs barnefond (Unicef) og andre hjelpeorganisasjoner.
 • IMF gir gjeldslette til 25 fattige land. TV2 (NTB) 14.04.2020
  Det internasjonale pengefondet IMF kunngjorde mandag gjeldslette for 25 fattige land for å hjelpe dem i kampen mot koronapandemien.
 • WHO: Korona er ti ganger så dødelig som svineinfluensa. Dagsavisen (NTB) 14.04.2020
  Koronaviruset er ti ganger så dødelig som svineinfluensa, sier lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 • Norge bør bidra med å hente ut de mest sårbare. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 14.04.2020
  Det er nettopp den ekstraordinære koronasituasjonen som gjør det akutt for flyktningene i Moria nå.
 • Brasils urfolk frykter ny utryddelse. NRK nyheter 14.04.2020
  I Brasil er koronaviruset i ferd med å spre seg blant urfolk, som tåler mindre smitte, og ekspertene frykter en katastrofe.
 • Gjør alt det gode du kan, med alle midler du kan (FN/multilateralisme). Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 13.04.2020
  Det er behov for å styrke det internasjonale samarbeidet. Nå, men også med sikte på å bygge opp bedre og sterkere samarbeidsformer når pandemien er over. FN er et organ som i aller høyeste grad trenger økt autoritet, bedre finansielt grunnlag, og en sterkere global innflytelse.
 • Advarer mot «fattigdomstsunami» som følge av pandemien. Aftenposten 13.04.2020
  En halv milliard mennesker kan ende opp i fattigdom som følge av koronasmitten. Den gode utviklingen med stadig færre fattige kan snu, advarer forskere.
 • En global tilnærming i kampen mot covid-19. Kronikk av Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) i Aftenposten (meninger) 13.04.2020
  Selv om rike land lykkes med å redusere hastigheten sykdommen sprer seg på i løpet av de neste månedene, kan covid-19 vende tilbake hvis pandemien fortsetter å være utbredt andre steder. Det vil sannsynligvis kun være et spørsmål om tid før en del av verden smitter en annen del av verden på nytt. Derfor trenger vi en global tilnærming i kampen mot denne sykdommen. Akkurat hvordan denne tilnærmingen er, vil nødvendigvis endre seg etter hvert som pandemien utvikler seg. Men det er minst tre steg verdens ledere – spesielt de i G20 – kan ta med én gang.
 • En varslet katastrofe (internasjonal solidaritet). Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 13.04.2020
  Behovet for hjelp er enormt, og FN har bevilget milliarder og bl.a. fått støtte fra Norge til eget fond. Spørsmålet nå er om de rike landene - som bruker enorme beløp på å støtte egen økonomi - er villige til også å hjelpe de fattigste blant oss. Det blir en historisk test på hvor dypt det globale ansvaret egentlig stikker.
 • Paven ba om gjeldslette for fattige land. Vårt Land (NTB) 13.04.2020
  – I dag går mine tanker først til det store antallet som er blitt direkte påvirket av koronaviruset. De syke, de som har dødd og familiemedlemmer som sørger over tapet av sine nære og kjære og i noen tilfeller ikke engang fikk tatt farvel, sa paven. Han ba om at internasjonale sanksjoner blir fjernet siden det gjør det vanskelig for enkelte land å hjelpe sine innbyggere. Han ba også om at gjelden som noen av verdens fattigste land sliter med, enten blir nedskrevet eller slettet.
 • Motebransjen nekter å overholde kontrakter. Millioner av tekstilarbeidere mister jobben på dagen. Vårt Land 13.04.2020
  Når handelen stopper opp og klesbutikker stenger ned, er det de sårbare tekstilarbeiderne som blir hardest rammet, skriver Danwatch.dk. I slutten av mars meldte ABC News at internasjonale klesselskap har avlyst eller utsatt bestillinger til en verdi av tre milliarder dollar hos leverandører i Bangladesh. Leverandørene har igjen måttet si opp minst en million arbeidere, til tross for at flere av selskapene har retningslinjer som skal sikre rettferdig arbeid.
 • Hva kan vi lære av samfunnsdugnaden mot corona i et klimaperspektiv? Kronikk av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet) i VG (meninger) 13.04.2020
  Vi er vitner til den største dugnaden de fleste av oss noen gang har opplevd. Denne dugnadsånden håper jeg blir værende, også når smitten er under kontroll og samfunnet etter hvert kommer tilbake til normalen. Verdiene som nå bidrar til å begrense smitten - dugnad, fellesskap, velferd, omsorg, solidaritet, respekt for vitenskap, åpenhet og klarhet - kan også legge broen til et bedre forberedt, mer bærekraftig samfunn.
 • WTO: Kan føre til den dypeste økonomiske resesjon eller nedgang i vår levetid. ABC nyheter (NTB) 12.04.2020
  WTO advarer om det som kan bli den verste resesjonen i vår levetid dersom coronakrisen vedvarer. De frykter en nedgang i global handel på 32 prosent i 2020.
 • Yuval Harari: – Verden formes på nytt nå, og vi kan velge hvordan. NRK nyheter 12.04.2020
  – Det er ekstremt viktig å følge med, ikke bare på tall over smittede og døde, men på de politiske beslutningene som tas nå. Det er nå vi bestemmer hvordan verden vil se ut etter krisen. En ny global orden tar form nå, sier Harari til NRK.
 • Hold dere hjemme, for f... Kommentar av Jo Moen Bredeveien i Dagsavisen (debatt) 12.04.2020
  Jeg er et ektefødt barn av globaliseringen. Og tror vi alle har godt av den lange reisepausen som plutselig ble pålagt oss.
 • USA og afrikanske land anklager Kina for corona-rasisme. ABC nyheter (NTB) 12.04.2020
  Flere afrikanske land anklager Kina for rasisme og forfølgelse av afrikanere i Guangzhou, der også afroamerikanere ifølge USA blir utsatt for det samme.
 • Akutte kriser - krypende kriser. Kommentar av Ask Ibsen Lindal (Energipolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne) i Adresseavisen (meninger) 12.04.2020
  Klimakrisen kan vi fortsette å fornekte i kanskje en halv mannsalder til før de virkelig store fysiske følgene begynner å manifestere seg. Men i motsetning til koronakrisen vil det ikke på det tidspunktet finnes noen løsning som raskt vil kunne ta oss tilbake til vår kjære normaltilstand. Ingen utvikling av immunitet, ingen framtidig vaksine og ingen lindrende remedier. Når vi først har kommet dit er løpet kjørt.
 • Melinda Gates: – Det kommer til å bli fryktelig i u-land. VG 11.04.2020
  Melinda Gates (55) slår alarm om coronapandemiens konsekvenser i u-land. – Vi planlegger for jordskjelv og tsunamier, men vi har ikke planlagt for en sykdom som denne, sier hun.
 • Kina kan få 80 millioner arbeidsløse på grunn av koronakrisen. Men én yrkesgruppe blir stadig større. Aftenposten 11.04.2020
  Mopedister med matvarer er definert som samfunnskritiske i Kina.
 • Urfolk mangler immunitet mot både forkjølelse og mild influensa. Nå flykter de inn i regnskogen. Aftenposten 11.04.2020
  Nå frykter sårbare urfolksstammer koronasmitte. Både i Peru, Brasil, Colombia og Indonesia meldes det at landsbyer i utkanten av regnskogene forlates, og at innbyggerne flykter innover i de store skogene. I håp om å slippe unna.
 • Arbeid til alle. Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad) i Stavanger Aftenblad (meninger) 11.04.2020
  FNs utviklingsprogram, UNDP, rapporterte rett før påske at eit omfattande koronautbrot i Afrika ville koste over 220 milliardar dollar – og at det kan utradere halvparten av arbeidsplassane på kontinentet. Halvparten. Og Afrika har ikkje nok arbeidsplassar i utgangspunktet. Redusert barnedødelegheit og betre helse har ført til auka levealder og stor vekst i folketalet. Og mangel på arbeidsplassar. Det blokkerer for økonomisk utvikling, og fratar folk moglegheiter.
 • Over 100.000 koronadøde i verden. NRK nyheter 11.04.2020
  Det offisielle tallet for ofre for pandemien passerte langfredag 100.000. Men etter alt å dømme er det reelle tallet døde langt høyere.
 • 100.000 døde av covid-19 på tre måneder. Aftenposten 11.04.2020
  Den vanligste dødsårsaken i verden er hjerte- og karsykdommer. Slår man disse tallene sammen med slag, tok disse sykdommene livet av over 15 millioner i 2016, viser statistikk fra WHO. Av smittsomme sykdommer er det luftveisinfeksjoner som krever flest liv, med bortimot 2,5 millioner ofre i året. Mens det brukes et ukjent antall milliarder i Norge og andre land på å bekjempe det nye koronaviruset, og begrense skadeomfanget sykdommen fører til, er det mindre interesse for å bekjempe andre sykdommer.
 • Presidenten gir blaffen i koronatiltak – det smitter over på befolkningen. TV2 11.04.2020
  Brasils president Jair Bolsonaro fortsetter å gi blaffen i smitteverntiltakene iverksatt av sin egen regjering. Nå tyder mye på at landets innbyggere følger presidentens eksempel.
 • IMF frykter verden er på vei mot en ny økonomisk depresjon. NRK nyheter 10.04.2020
  Koronakrisen vil utløse den verste økonomiske krisen siden 1930-tallet, tror Det internasjonale pengefondet (IMF).
 • Koronakrisen viser globaliseringens svakheter. Debatt av Reidar Kaarbø (Florvåg) i Bergens Tidende (meninger) 10.04.2020
  Eirik Løkke, rådgiver i Civita, er bekymret for globaliseringen, som han hyller så sterkt. Det er han med rette, for vi har sett hvor sårbar globaliseringen gjør oss. Når mat, rekvisita, medisiner og utstyr kommer fra land som blir «tatt ned», sitter vi andre i saksen. Hva skal vi gjøre? Produsere det selv til høy kostnad, fordi våre folk nyter godt av velferdsordninger og trygghet? Eller må vi finne andre land der folk lever på slavekontrakter uten velferd og flytte produksjonen dit?
 • Ny forskning: Virusspredning skyldes menneskelig aktivitet. ABC nyheter (NTB) 10.04.2020
  Sykdommer som covid-19 kan bli vanligere etter hvert som mennesker ødelegger ville dyrs levesteder og tvinger smittespredende dyr til å bo tettere på oss.
 • Venezuela er i bunnen av koronalisten Norge topper. NRK nyheter 10.04.2020
  Venezuela er et av landene i verden som vil slite tyngst som følge av koronakrisa, viser en undersøkelse. Den viser også at Norge vil komme lettest fra krisa.
 • India: Frykter sult etter korona-krisen. Vårt Land (NTB) 10.04.2020
  Sult står i fare for å ramme India etter at landet har sett den største folkevandringen i moderne tid.
 • Verdensbanken: Resesjon i Afrika for første gang på 25 år. E24 (NTB/AP) 10.04.2020
  Koronapandemien gjør at det afrikanske kontinentet sør for Sahara kan havne i resesjon for første gang på 25 år, viser en prognose fra Verdensbanken.
 • Prima, Sekunda, Afrika. Kommentar av Jon Magne Lund (tidligere redaktør i Vårt Land) i Vårt Land (verdidebatt) 10.04.2020
  Vi tenker gjerne på Afrika som et permanent katastrofeområde, ute av stand til å klare seg uten hvit hjelp.
 • Helsepersonell dør mens verden slåss om munnbind. Kommentar av Christina Pletten i Aftenposten (meninger) 10.04.2020
  Klodens nasjoner kjemper nå febrilsk mot hverandre for å skaffe nok smittevernutstyr. Dårlig beredskap setter helsearbeideres liv i fare i mange land.
 • Bill Gates vil bygge syv vaksinefabrikker – bare én eller to av dem vil kunne brukes. NRK nyheter 10.04.2020
  Bill Gates (64) skal finansiere produksjonen av syv forskjellige koronavaksine-kandidater i kampen mot pandemien. Med dét er Microsoft-grunnleggeren innstilt på å «kaste bort» milliarder av dollar.
 • Klima og naturen puster lettet ut en stund og håper det varer. Kommentar av Geir Dale (Froland) i Nationen (meninger) 10.04.2020
  Før koronakrisen var fokuset rettet mot klimaendringer og tap av natur og dyreliv. De utfordringene er ikke blitt borte selv om koronapandemien har rammet hele verden. Korona er bare blitt en utfordring i tillegg. For å redde klima, bevare dyreliv og naturen skulle vi redusere forbruket vårt. Korona kom og det vi ville skje har skjedd. En sa til meg han synes lufta var renere. Nesten alle fly står på bakken, bilkjøring er redusert med 33 prosent.
 • Koronakrisen gjør det enda viktigere å bygge et sterkere EU. Kommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet (meninger) 10.04.2020
  Først banket en strøm av flyktninger på Europas sørøstlige dør. Det eneste svaret europeerne hadde var å forsøke å holde den stengt. Skjønt, koronasmittefrykten bidro nok til at EU tilbød 2000 euro til alle flyktninger som frivillig forlater Hellas. Så kom pandemien.
 • Hvem vil risikere å bryte båndene til Kina? Kommentar av Dan Banik (Professor ved Senter for Utvikling og Miljø, UiO) i Morgenbladet (meninger) 09.04.2020
  Koronakrisen har midlertidig skadet Kinas omdømme. Men landet vil forbli en ledende aktør i fremtiden.
 • En ny verdensorden? Kommentar av Jan Storø (professor OsloMet) i Dagbladet (meninger) 09.04.2020
  Både globalistene og proteksjonistene vil kunne bruke corona-krisen til å fremme ideologiske verdensbilder som ikke egentlig lærer oss noe nytt. De står begge i fare for å gjenta til det kjedsommelige det vi har hørt før. Resultatet kan bli at verden inntar skyttergravs-posisjoner som blir enda mer fastlåste når vi om noen måneder skal se tilbake på denne våren.
 • Verdensøkonomien ligger i fryseren. Ingen vet hvordan det vil gå når den skal tines igjen. Nyhetsanalyse av Øystein Kløvstad Langberg i Aftenposten 09.04.2020
  Økonomer verden over debatterer fasongen på den økonomiske koronanedturen. I beste fall blir den V-formet. Rett ned og rett opp igjen. Men pessimistene advarer om både U-er, L-er og det som verre er. For å ta det alle er enige om, først: Nedturen er svært bratt og svært brå. En stor del av den økonomiske aktiviteten har stoppet opp over natten.
 • Trump gjentok kritikken av WHO. Aftenposten (NTB) 09.04.2020
  USAs president Donald Trump langer for andre dag på rad ut mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen ber om at pandemien ikke politiseres.
 • Macron med full støtte til WHO. ABC nyheter (NTB) 09.04.2020
  Frankrikes president Emmanuel Macron sier han ikke vil at Verdens helseorganisasjon (WHO) skal dras inn i en konflikt mellom Kina og USA.
 • Erna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV. ABC nyheter (NTB) 09.04.2020
  Statsminister Erna Solberg (H) talte president Donald Trump midt imot og forsvarte Verdens helseorganisasjon (WHO) under et intervju med CNN onsdag kveld.
 • Samarbeid i krisetid. Lederkommentar i VG (meninger) 09.04.2020
  De siste ukene har vi sett eksempler på at internasjonale solidaritet blir satt på prøve. Land overbyr hverandre for å få tilgang til smittevernutstyr. Hardt rammede land får ikke den krisehjelp de ber om. Å sette nasjonen først er igjen blitt et populært slagord. Politiske ledere har et ansvar for å beskytte sine egne innbyggere, men svaret er ikke proteksjonisme og mindre forpliktende internasjonalt samarbeid.
 • Xi advarer mot mulig ny smittebølge. ABC nyheter (NTB) 09.04.2020
  Kinas president Xi Jinping advarer mot risikoen for en ny smittebølge i landet der coronaviruset først brøt ut.
 • Hvordan unngå en CoV-katastrofe i Afrika: lær av Ebola. Minerva 09.04.2020
  W. Gyude Moore var betrodd rådgiver for presidenten i Liberia og spilte en sentral rolle da Ebola brøt ut i Vest-Afrika. Moore tror hurtigtester vil være en game changer som kan hindre en katastrofe i Afrika.
 • Den afrikanske utviklingsbanken gir 10 milliarder dollar til koronatiltak. ABC nyheter (NTB) 09.04.2020
  Pengene skal brukes til å styrke både afrikanske stater og til private selskaper i kampen mot koronaviruset, opplyser banken.
 • «Så fort viruset kommer seg inn hit, kan det smitte oss alle. Vi har ingen steder vi kan dra.» (flyktninger). Aftenposten 09.04.2020
  I flyktningleirene er det så godt som umulig å holde 2 meters avstand til hverandre. Leirene er potensielle dødsfeller, advarer Jan Egeland.
 • Overdreven maktbruk for å stanse korona i Afrika – president beklager. NRK nyheter 09.04.2020
  I Kenya tar politiet i bruk spikermatter for å stanse trafikk ut av byene. I Sør-Afrika blir innbyggere som bryter portforbudet, banket opp. Flere afrikanske ledere viser handlekraft for å stanse koronaspredningen.
 • – Gud vil beskytte deg mot koronaen. Korrespondentbrev fra Arnt Stephansen (Rio de Janeiro) i NRK nyheter (urix) 09.04.2020
  Gater og strender er tomme, politikerne krangler, de fattige frykter katastrofe og de religiøse sektene ber folk sette sin lit til Gud.
 • Mindre marked, mer nasjonal styring. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 08.04.2020
  Koronakrisen presser den globale markedsliberalismen tilbake til fordel for sterkere nasjonal styring. EU vil slite, og det er ikke gitt at sosialdemokratene klarer å samle seg om en ny globalkritisk politikk.
 • - Nok en spiker i liberalismens likkiste. Klassekampen 08.04.2020
  Koronakrisa viser hvor sårbare fire tiår med blind tiltro til markedet har gjort oss, sier Joseph Stiglitz. Men det er også en mulighet for endring.
 • Aldri mer 12. mars. Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole) i DN (meninger) 08.04.2020
  Internasjonalt samarbeid for å stoppe smitte er ikke effektivt. Det er nesten ufattelig at så få har gjort så lite for så mange.
 • FN-topp: Handel med ville dyr må forbys for å unngå nye pandemier. Aftenposten 08.04.2020
  Kinesiske «wet markets», hvor ville dyr og annen mat selges om hverandre, gjenåpnes. USAs smittevernsjef reagerer sterkt. FN vil ha globalt forbud.
 • Kan Afrika komme seg gjennom koronakrisa? Kommentar av Asbjørn Eidhammer (Tidlegare ambassadør og evalueringsdirektør i Norad) i Vårt Land (verdidebatt) 08.04.2020
  Uansett om ein klarer å avgrense smitten, vil dei økonomiske følgjene av pandemien kunne bli dramatiske. Etterspørselen etter råvarer frå Afrika fell som ein stein. Det gjeld ikkje berre olje, men også koppar og andre mineralar. Tusenvis av arbeidarar kan miste jobbane i den lovande tekstilindustrien i Kenya og Etiopia, åtvarar britiske økonomar. Utanlandske investeringar blir borte.
 • Stater, etterretningsbyråer og selskaper kriger vilt om medisinsk utstyr. Klassekampen 08.04.2020
  Hele verden vil ha tak i det ­samme utstyret. – Det stjeles og beslaglegges over en lav sko. Vi har væpnede vakter på lageret vårt i Kina, sier forretningsmannen Stephen Fu.
 • Venn eller fiende? Kommentar av Fredrik Heffermehl (jurist og forfatter) i Klassekampen (meninger) 08.04.2020
  I frykt for Russland og Kina har vi i årevis pøst ut milliarder på bomber og raketter. I de første månedene av 2020 kom invasjonen, da en grusom, usynlig fiende slo til. Italia ba om hjelp fra sine venneland, og fikk det ikke. Men hjelp kom. Mengder av medisiner, legeteam og smittevernutstyr ble fløyet inn i store transportfly – fra Russland, Kina, Cuba. Kjenner ikke disse landene geopolitisk etikette? Boikott og opprustning skal besvares med mer kapprustning, ikke vennetjenester.
 • Krise kan trigge radikalisering. Kommentar av Linda Noor (sosialantropolog og daglig leder i Minotenk) i Dagsavisen (debatt) 08.04.2020
  Koronakrisen kan gjøre unge mennesker mer sårbare for radikalisering via nettet. Ekstremistiske grupper er allerede på saken, og det bør vi også være. Fremmedfrykt, gruppebasert hat og konspirasjonsteorier er dessverre også smittsomt.
 • En ny tid i emning. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 07.04.2020
  Pandemien har avslørt grunnleggende svikt i den globaliserte markedsliberalismen som det ikke lenger er mulig å tildekke. Systemet fungerte da alle piler pekte oppover, men sviktet da krisa kom. Først finanskrisa, så emigrasjonskrisa og nå koronakrisa. Globale forsyningslinjer viste seg ekstremt sårbare. Noen drømmer likevel om at alt skal komme tilbake til det gamle igjen, men det blir ikke like lett denne gangen. EU har sviktet for tredje gang, og det blir kanskje ingen fjerde. Nasjonalstatene vil ta tilbake kontrollen over samfunnskritiske forsyningslinjer og grunnleggende sikkerhetsbehov.
 • Vestens nervøsitet. Kronikk av Li Xing (professor ved Research Center on Development and International Relations ved Aalborg universitet) i Klassekampen (meninger) 07.04.2020
  Asia og Kina omfattes vanligvis ikke av de største europeiske sikkerhetsutfordringene. Likevel dominerte spørsmål som Kinas framgang, Huaweis 5G-teknologi, forholdet mellom Kina og Russland og landets raske militære modernisering årets konferanse. Selv om den ble avsluttet med lite konsensus om at Vesten faktisk forvitrer, vil konferansen bli husket som et sentralt øyeblikk i konfrontasjonen mellom Kina og USA karakterisert gjennom en ordkrig.
 • Kinas rolle i det internasjonale samarbeidet. Kommentar av Hans Jørgen Gåsemyr (seniorforsker Norsk utenrikspolitisk institutt og postdoktor ved Universitetet i Bergen) i VG (meninger) 07.04.2020
  Kina har i dag en langt sterkere internasjonal posisjon enn etter SARS-epidemien i 2003. Økonomisk har de klatret opp til plassen som verdens andre største økonomi, og levestandarden for kinesere flest har økt. De fleste bistandsstrømmene inn til Kina er for lengst kuttet, og tallene for kinesisk bistand, lån og investeringer inn i andre land har vokst og doblet seg flere ganger bare det siste tiåret. NUPI og våre partneres forskning på Kina som deltaker i internasjonal utvikling- og bærekratspolitikk, viser et klart voksende kinesisk engasjement.
 • Autoritære regimer gir falsk trygghet. Kommentar av Ilan Alon (professor, Institutt for strategi og ledelse ved Universitetet i Agder) i DN (meninger) 07.04.2020
  Alt som kan forårsake ustabilitet, som sykdomsutbrudd, underrapporteres i diktaturer.
 • Svak økning coronasmittede i Kina – redd for ny bølge. VG 07.04.2020
  Det første episenteret for coronaviruset, Wuhan, skal delvis åpnes igjen på tirsdag etter å ha vært stengt i 76 dager. Men frykten for en ny bølge i Kina begynner å spre seg.
 • Konsekvensekspertene. Kronikk av Maren Sæbø i Dagsavisen (debatt) 07.04.2020
  Kanskje er det nå noe å lære av Afrika. Dette er folk som har erfaring med pandemi.
 • Koronasolidaritet. Kommentar av Jan Thomas Odegard (leder av Utviklingsfondet) i Dagsavisen (debatt) 07.04.2020
  Verden står midt oppe i en global krise. Det setter oss alle på prøve. Den virkelige lakmustesten blir nå om vi velger solidaritet eller egoisme. Hamstrer vi inn til oss selv og holder blikket i egen bakgård, eller fordeler vi godene og ser litt lenger?
 • Hvor går grensen for dugnaden? Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd) i Vårt Land (verdidebatt) 07.04.2020
  Sammen med resten av landet gjør jeg mitt for å begrense koronasmitten. Er det med selvfølge at denne dugnaden stopper ved vår egen side av landets grenser?
 • Nå gjør vi nyttige erfaringer – la ikke klimakrisen komme like brått på som pandemien. Kommentar av Bjørn Kjærand Haugland (administrerende direktør) og Jens Ulltveit-Moe (styreleder), begge i Skift – Næringslivets klimaledere i DN (meninger) 07.04.2020
  Krisetiltakene som innføres nå, er et godt eksempel på hva næringslivet ønsker å unngå med klimatiltak: at altfor mye må gjøres på altfor kort tid.
 • Pest eller kolera – det er valget. Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (tidligere spesialutsending i FN) i Vårt Land  06.04.2020
  Med koronaepidemien må fattige land velge mellom pest og kolera. Bekjemper de pesten, lider folket av tiltakene. Slakker de av på dem, risikerer de helsemessig katastrofe.
 • Det er midt i koronakrisen man skal tenke langsiktig. Kommentar av stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) i DN (meninger) 06.04.2020
  I forrige uke slo FNs generalsekretær António Guterres fast at korona-epidemien er blitt den største krisen i verdensorganisasjonens 75-årige historie. Denne krisen er unik, da den er to kriser i en: en global helsekrise og en global økonomisk krise.
 • Mener Kina ikke går langt nok i å forhindre en ny pandemi. NRK nyheter 06.04.2020
  På grunn av pandemien forbyr nå Kina kjøp og salg av ville dyr til mat, men ikke hvis dyra skal brukes til medisin. Forsker og politiker mener Norge må si ifra.
 • Det har en pris å ikke ville lære. Den heter menneskeliv. Debatt av Erik Solheim (tidligere leder for FN Miljø) i DN (meninger) 06.04.2020
  Grande mener særlig at vi ikke skal lære av Kina. Hun velger å ikke tro på de lave dødstallene derfra. Ingen kan være sikre på tallene, men ingen kan vel benekte at Kina nå kommer tilbake til normalen etter to måneders hard kur med store ofre? T-banene åpner igjen. Fabrikkhjulene ruller. Skoler åpnes. Kineserne kontrollerer strengt alle som ankommer fra utlandet, for å unngå å importere smitte fra oss i Europa. Mens Grande ikke ser noe å lære fra Kina, tar regjeringen hennes parti er med i, villig mot hjelp fra kineserne, heldigvis.
 • Trine Skei grande feiler i sin Kina-kritikk. Debatt av Henning Kristoffersen (spesialrådgiver i analyse- og rådgivningsselskapet The Governance Group) i DN (meninger) 06.04.2020
  I ettpartistaten Kina bygger de sykehus på ti dager. Skal det holdes mot dem?
 • Ny koronabølge rammer Asia: Singapore slår av «hovedbryteren» og stenger landet. DN 06.04.2020
  Mens Kina fjerner restriksjoner i Wuhan, forbereder andre asiatiske regioner seg på å stramme inn. Singapore stenger, og Japan vil erklære koronakrise.
 • Asiatiske demokratier står i spissen for teknologiutvikling som begrenser smittespredning. Debatt av Felicia Istad (doktorgradsstipendiat i Public Policy, Korea University) i Aftenposten (meninger) 06.04.2020
  Snart lanserer norske helsemyndigheter en app som skal spore smittespredning. Tiltaket blir beskrevet av Frank Rossavik (Aftenposten 30. mars) som en «vestlig» og demokratisk tilnærming til covid-19, til sammenligning med overvåkingsregimet i Kina, som også Bente Kalsnes (Aftenposten 30. mars) advarer mot. Det som ikke kommer frem, er at asiatiske demokratier som Sør-Korea står i spissen for utviklingen av teknologiske løsninger som begrenser smittespredning og effektiviserer kommunikasjon mellom stat og folk.
 • FN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene. DN (NTB) 06.04.2020
  FNs generalsekretær António Guterres oppfordre verdens land om å inkludere beskyttelse av kvinner som del av deres tiltak mot koronapandemien.
 • Bistanden havner på Wall Street (koronabistand). Klassekampen 06.04.2020
  Verdensbanken er under angrep. Låneinstitusjonen beskyldes for å berike investorer på bekostning av fattige lands koronakapasitet.
 • Koronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon. Aftenposten (NTB) 06.04.2020
  Uten nok vann og plass må hundretusener av palestinske og syriske flyktninger i Libanon forberede seg så godt de kan på et forestående koronavirusutbrudd.
 • 44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir. Vårt Land (NTB) 06.04.2020
  Mandag vil lederne bak aksjonen om å evakuere barn og sårbare fra Moria-leiren på Lesvos overlevere 44.504 underskrifter til statsminister Erna Solberg.
 • Har blant verdens strengeste corona-tiltak: Indias fattige kjemper en dobbel kamp. VG 05.04.2020
  Langs jernbanelinjene og i labyrinter av trange skur, der det er umulig å holde avstand, kjemper Indias fattigste en umulig kamp mot den dødelige corona-smitten – og den økonomiske katastrofen som nå rammer de svakeste aller hardest. Her er VGs rapport fra India.
 • Afrika holder pusten før varslet katastrofe. Vårt Land 05.04.2020
  Koronaspredningen startet sent i Afrika, men kontinentet venter på en varslet katastrofe. 54 land har høyst ulike muligheter framover, men alt er ikke bare dystert.
 • Så langt er det verdens rikeste som er blitt hardest rammet av koronaviruset. Nå står verdens fattigste for tur. Aftenposten 05.04.2020
  Verdens fattigste land forbereder seg på koronaviruset. Mange land risikerer store utbrudd. Leger Uten Grenser og Røde Kors ber derfor om unntak fra Norges reiseforbud.
 • Brasil uforberedt på koronaepidemien. ABC nyheter (NTB) 05.04.2020
  Medisinsk personell i Brasil advarer mot stor mangel på sykehussenger, utstyr og leger og sykepleiere foran den kommende koronaepidemien.
 • Frykter Brasil skjuler «et fjell av døde». Dagbladet 05.04.2020
  For hvert påviste smittetilfelle i Rio de Janeiro, fryktes det at det skjuler seg opp til 100 ganger flere.
 • En småforkjølelse i Jesu navn. Kommentar av Ole Jakob Løland (Postdoktor, Det teologiske fakultet) i Vårt Land (verdidebatt) 05.04.2020
  Mens paven ber foran en folketom Petersplass, kaller presidenten i landet med flest katolikker i verden koronaviruset for en småforkjølelse. Pinsekirkenes skepsis til vitenskap truer nå Brasils befolkning.
 • Pandemien som lammer en hel verden. Dagbladet 04.04.2020
  Fotoreportasje.
 • - Verre enn finanskrisen. Dagbladet 04.04.2020
  - Dette er menneskehetens mørkeste time. En stor trussel mot hele verden. Vi må stå sammen og beskytte de mest sårbare av våre medmennesker på planeten. Det sier Kristalina Georgieva, sjef for International Monetary Fund (IMF), under fredagens WHO-pressekonferanse fra Genève. Hun var til stede for å snakke om de økonomiske konsekvensene av krisen. Hun sier IMF aldri har sett en større belastning på verdensøkonomien.
 • Makta rår i pengeutdeling (IMF/Korona). Klassekampen 04.04.2020
  Flere land snur seg til IMF for hjelp til å håndtere koronakrisa. Økonomer mener organisasjonen må gjennom drastiske forandringer for å kunne spille en konstruktiv rolle.
 • Coronaen forstyrrer verdensorden. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 04.04.2020
  USA har allerede sagt fra seg lederskapet i verden. Coronaen setter enda mer i spill. Nå må de demokratiske landene stå sammen – mot Kina.
 • CIA: Kina har underrapportert coronatilfeller og -dødsfall. ABC nyheter 04.04.2020
  Den amerikanske etterretningsorganisasjonen mener det virkelige dødstallet i Wuhan kan være 5.000 eller mer – dobbelt så høyt som det offisielle tallet. Andre kilder mener det kan være snakk om flere titalls tusen.
 • Stopp nå. Kommentar av Susanne Urban (IKFF) i Klassekampen (meninger) 04.04.2020
  Enhver epidemi avslører hvor uklokt det er at militarisme har fått monopol på forsvar. Det er overtydelig at samfunnssikkerhet og fred ikke kan sikres med bombefly og våpen. Det gir mer mening å investere i bærekraftig sikkerhet og fredsbygging.
 • Maten vår i koronaens tid. Kronikk av Jan Thomas Odegard (Leder i Utviklingsfondet) i Nationen (meninger) 04.04.2020
  Samtidig som vi verner om de mest sårbare i vårt eget samfunn, kan vi også vise solidaritet med dem som er lenger borte og vil rammes hardere. Vi kan ikke bare gå forbi. Viruset vil dessuten være en trussel for oss alle så lenge det brer om seg i verden. La oss derfor holde oss oppdatert på det som skjer der ute i verden, og minne oss selv og andre på at mennesker er mennesker uansett hvor i verden vi lever. Og vi må både forebygge og minimere følgene av en koronakrise, og hjelpe til med å gjenoppbygge fattige menneskers matsikkerhet og økonomiske trygghet når det verste er over. Denne krisen krever samhold på globalt nivå, også når vi selv har det vanskelig.
 • Utslippene daler – men vil koronakrisen gi en varig klimaeffekt? Dagsavisen 04.04.2020
  Klimautslippene daler mens verden står stille. Kan krisen være starten på endringer som kan gi en varig effekt for klimaet?
 • Når Norge reiser seg igjen. Kommentar av Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiets leder) i DN (meninger) 04.04.2020
  Et tredje stikkord: Modernitet. Krisetid er omstillingstid. Motkonjunkturpolitikken må akselerere endringer som vi vet er bra for norsk økonomi på sikt. Det gjør at temaer som digitalisering og utvikling av ny klimateknologi, vil stå sentralt. Å satse på havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring er mer, ikke mindre, aktuelt fremover. Det vil synes i vår plan for økonomisk gjenreising. Og det vil stå sentralt i vårt partiprogram for perioden 2021–2025.
 • Fryktar korona-katastrofe for flyktningane i Hellas. NRK nyheter 04.04.2020
  Då han såg det ikoniske biletet av guten som låg med andletet i sanden på Lesvos, forstod han at han måtte hjelpe flyktningar. No kjempar han for at borna i den greske flyktningleiren Moria skal evakuerast.
 • Snart er borgfreden over (globalisme/nasjonalisme). Kronikk av Øyvind Østerud (professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo) i Klassekampen (meninger) 03.04.2020
  De tre store krisene det siste tiåret har alle pekt i retning av renasjonalisering. Globaliseringseuforien og det postnasjonale hegemoniet fra 1990-tallet er det få som husker. Senere er forsvaret for en verden med fri flyt og lave grenser blitt en presset kamp. Denne kampen står som dominerende konfliktlinje i hele den vestlige verden. Polariseringen mellom de globale og de nasjonale er blitt langt skarpere i alle land, i kjølvannet av krisene. Det er en slags borgfred i den akutte fasen av viruskrisen, i motsetning til situasjonen under finanskrisen og flyktningkrisen. Polariseringen vil slå inn igjen når den akutte fasen er over.
 • Kloden på krita. Morgenbladet 03.04.2020
  Verdens gjeldsberg vokser, og ingen har en exitstrategi. Koronakrisen kan føre til maktforskyvninger på globalt nivå.
 • Mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Kommentar av Fredrik Mellem (generalsekretær i Europabevegelsen) i VG (meninger) 03.04.2020
  Det burde også i coronaens tid være helt åpenbart at de internasjonale institusjonene er for svake – ikke for sterke.
 • Pandemien vil skape en ny verdensorden. Ny Tid 03.04.2020
  Intervju med aktivisten, urbanisten og historikeren Mike Davis: Rike land som USA har gitt opp å ta lederskapet for å yte medisinsk hjelp til den tredje verden. Men to små land – Cuba og Norge – er moralske giganter i dagens krise. Cubas leger har selvsagt lenge vært helter, alltid til stede på frontlinjene i farlige epidemier som ebola. Norge har riktignok en antiimmigrasjons-minoritet, men den nasjonale moralsansen, formet av deres sosialdemokratiske og religiøse arv, er den mest internasjonalistiske i Europa. Det er imponerende at Norge nå har tatt ledelsen for å skape et permanent FN-fond for å gi medisinsk hjelp til fattige deler av verden.
 • Propaganda. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 03.04.2020
  Kina driver selvfølgelig propaganda, men knapt i noen større grad enn andre stormakter, som USA. Verden er nå mer enn noen gang avhengig av samarbeid mellom land uavhengig av politisk system. Her er vi på linje med Financial Times’ Martin Wolf, som skriver at hvis pandemien skal bekjempes, må ikke bare USA og Kina fungere, de må også fungere sammen.
 • Korona truer også demokratiet. Økonomisk press er en usikker, men mulig medisin. Lederkommentar i DN (meninger) 03.04.2020
  Autoritære statsledere bruker koronakrisen til å skaffe seg selv mer makt. Faren er at de holder på den også etter at epidemien har lagt seg og demokratiet undergraves.
 • Kinesisk by forbyr katt og hund på menyen. NRK nyheter 03.04.2020
  Byen Shenzhen er den første kinesiske byen som legger ned forbud mot å selge og spise katte- og hundekjøtt i kjølvannet av koronautbruddet.
 • Vi kan lære av koronakrisen, men ikke av diktaturer. Debatt av Trine Skei Grande (leder, Venstre) i DN (meninger) 03.04.2020
  Erik Solheim mener allerede å kunne si at det er de asiatiske landene som har håndtert koronakrisen best. Jeg tror han tar feil.
 • Etterbørs Mener Kinas refs av Aftenposten er del av en trend: – Opplever at de er i en konflikt med USA om narrativet. DN 03.04.2020
  Den kinesiske ambassaden i Norge gikk tirsdag kveld hardt ut mot en navngitt Aftenposten-journalist. Forsker mener det er en del av Kinas kamp om å kontrollere koronahistorien.
 • Verdensøkonomien vakler i viruskrisen. Men er kuren verre enn sykdommen? Kommentar av Erling Røed Larsen (Forskningssjef i Housing Lab, Oslo Met) i Aftenposten (meninger) 03.04.2020
  Noen ganger må vi handle raskt. La ikke det beste bli det godes fiende.
 • Vi må lære av krisen. Kommentar av Malene Emilie Rustad (frilandsjurnalist) og Augusto Gomes (biolog) i Dagsavisen (debatt) 03.04.2020
  Koronapandemien har vist at verdens ledere er villige til å handle når det gjelder. Det samme så vi under finanskrisen i 2008: redningspakker holdt økonomien i gang og reddet det kapitalistiske systemet fra kollaps. Den gang, som nå sank klimautslippene under krisen. Men det varte ikke lenge.
 • Godt nytt for klimaet? Kronikk av Frans-Jan Parmentier (forsker ved Universitetet i Oslo) i Klassekampen (meninger) 03.04.2020
  I USA har EPA sluttet på dagen med å kontrollere forurensende industri. Lav oljepris og restriksjoner på grunn av viruset, legger mangt et vind- eller solenergiprosjekt på is, investeringer i kollektivtransport står i fare fordi inntektene er borte og FNs årlige klimatoppmøte er utsatt til 2021. Grimmere: konferansesenteret Ifema i Madrid, hvor samme møte fant sted i desember i fjor, brukes nå som nødsykehus. Det koronakrisa viser, er at menneskeheten er i stand til en ufattelig kollektiv innsats for å stoppe en eksistensiell trussel. Den samme innsatsen trenger vi for å bekjempe klimaproblemet.
 • MDG vil bruke koronakrisen for å snu Norge opp ned. Frp-Dale: – En hån mot arbeidsfolk. Nettavisen 03.04.2020
  – Eksperter har lenge advart mot sårbarheten til oljeavhengig norsk økonomi. Nå ser vi konsekvensene, sier fylkesleder i Oslo MDG Sigrid Heiberg til Nettavisen. Hun mener løsningene på koronakrisen kan også bli løsningene på klimakrisen.
 • Oljedilemma i krisetid. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 03.04.2020
  Denne avisa har skrevet mye om behovet for å dreie norsk økonomi vekk fra oljevirksomhet både på grunn av klimaendringer og risikoen for feilinvesteringer. Det poenget er i høyeste grad fortsatt relevant. I en ekstraordinær situasjon må vi likevel tilpasse virkemidlene for å nå det samme målet. Norge kan ikke la en så stor bransje seile sin egen sjø i løpet av denne pandemien
 • Koronasmitte i flyktningleir i Hellas. NRK nyheter 03.04.2020
  En leir for asylsøkere nord for Aten er isolert i 14 dager på grunn av flere tilfeller av koronasmitte.
 • Globaliseringen må overleve koronakrisen. Kommentar av Eirik Løkke (Rådgiver i Civita) i Bergens Tidende (meninger) 02.04.2020
  At vi lever i en åpen verden, hvor land i stor grad er vevet sammen økonomisk, gjør at vi har de beste forutsetninger for å løse kriser som pandemier. Vi har større ressurser, bedre teknologi og mer kunnskap enn noen gang tidligere i historien. Det innebærer at vi har større muligheter til å hjelpe de som rammes – for ikke å glemme muligheten til å utvikle en vaksine. I så måte har globalisering og internasjonal handel vært en velsignelse for menneskeheten. Men vi kan ikke ta denne utviklingen for gitt.
 • Globaliseringens janusansikt. Kronikk av Svein Roald Hansen (Leder av Stortingets EFTA-parlamentariske komité og stortingsrepresentant for Ap) i Nationen (meninger) 02.04.2020
  Internasjonal handel har bidratt til den sterke økonomiske veksten vi har hatt gjennom flere tiår. Hundrevis av millioner er bragt ut av fattigdom. Men veksten har også skapt tapere. Korona-pandemien viser globaliseringens janusansikt.
 • FN: Mellom 5 og 25 millioner kan miste jobben. E24 02.04.2020
  I en ny rapport fra FN står det at den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) beregner at mellom 5 og 25 millioner mennesker kan miste jobben på grunn av corona-krisen. Det globale næringslivet kan se tap opp til 3.400 milliarder dollar (35.560 milliarder kroner), som tilsvarer mer enn tre norske oljefond, ifølge rapporten.
 • Derfor kjemper verden i blinde. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN (meninger) 02.04.2020
  Når historien om koronakrisen skal skrives, vil den handle om feilgrep fra fagfolk og enda større feilgrep fra politikere. En hovedårsak er at de har kjempet i blinde. Hærførerne i krigen mot korona har manglet den mest vesentlige kunnskapen om fiendens styrke og posisjon.
 • EU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet. ABC nyheter (NTB) 02.04.2020
  13 EU-land har signert en uttalelse hvor de advarer om at enkelte krisetiltak i forbindelse med koronaviruset kan sette demokrati og menneskerettigheter i fare.
 • En avdanka superstjerne. Kronikk av Halvor Fjermeros (Kristiansand) i Klassekampen (meninger) 02.04.2020
  EU som internasjonal solidaritet blekner i takt med kinesiske nødhjelpstiltak til Italia og Spania. Kinas «Marshall-hjelp» har imidlertid pågått lenge; det måtte bare et virus til for å avdekke EUs eksistensielle dilemma.
 • Stoltenberg: NATO må snakke om Kina-avhengigheten. VG 02.04.2020
  NATO-landenes avhengighet av utstyr fra Kina må bli et tema når corona-krisen er over, ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg.
 • Erik Solheim får kjeft for å spre Kina-propaganda: Slik svarer han. Nettavisen 02.04.2020
  Tidligere partileder og statsråd Erik Solheim får kjeft for å publisere kinesiske propagandanyheter: – Jeg vil bare dele inspirerende nyheter, sier han.
 • Stopp hyllinga av Kinas diktatur. Kommentar av Johannes Morken (redaktør i Stefanusalliansen) i Klassekampen (meninger) 02.04.2020
  Vesten har heia på Kina i kampen mot korona. Vi får takka for det positive og gleda oss over at livet i ei rad kinesiske storbyar no vert lettare å leva. Men dette er ikkje tida for å gløyma at Kina er eit brutalt diktatur. Det har ikkje gått i karantene. Vi får vita det som Kina vil vi skal vita. Sensuren har ikkje teke virusferie.
 • Fattige har tre ganger så høy risiko for å bli smittet. ABC nyheter (NTB) 02.04.2020
  Innbyggerne i sårbare land har tre ganger så høy risiko for å bli smittet av coronaviruset, og seks ganger mindre sjanse for å få helsehjelp, viser analyse.
 • Dømmes til å sulte. Klassekampen 02.04.2020
  Indias portforbud har lagt økonomien i ruiner. Matprisene i byene stiger, mens bøndene ikke får solgt varene. Fattige frykter at de vil dø av sult, ikke korona.
 • «Den hvite manns sykdom». Hat og fordommer bobler etter pandemier. Nå er det europeerne som får gjennomgå. Aftenposten 02.04.2020
  I USA kaller Donald Trump koronapandemien kinesisk. I Sør-Amerika får europeerne skylden for smitten. Det er lang tradisjon for at pandemier brukes av rasister og andre.
 • Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer. ABC nyheter (NTB) 02.04.2020
  Afrikanere går mann av huse for å hamstre malariamedisin som inneholder virkestoffet klorokin, i håp om at det kan dempe sykdomsforløpet for coronasmittede.
 • Sult eller korona. Kommentar av Mari Eifring i Klassekampen (meninger) 02.04.2020
  I en verden i full krisemodus, har nedstengningsmodellen for å hindre koronasmitten nærmest blitt den universelle strategien selv om den åpenbart slår mye verre ut for den fattigere delen av verden. Det er en risiko for at millioner av mennesker kan dø. Om ikke av viruset, så som følger av nedstengingen. Hvis vi skal unngå det, kreves det en internasjonal dugnad av historiske dimensjoner for å hjelpe utviklingsland å finne bedre løsninger for å bekjempe viruset.
 • Verre enn et virus. Kommentar av Mons Lie og Anja Lillegraven (Norske Leger mot Atomvåpen) i Klassekampen (meninger) 02.04.2020
  Vi er rammet av et virus som har lammet verdensøkonomien. Helsevesenet i de fleste land står overfor en katastrofal mangel på økonomiske ressurser. Politikere spør seg hvor man kan hente de midler som må til for at vi kan komme oss ut av denne økonomiske katastrofen. Det er grunn til å minne om prisen for Natos atomvåpen. Frankrikes årlige atomvåpenutgifter er på 57,2 milliarder norske kroner. Dette kunne betalt 100.000 sykehussenger, 10.000 respiratorer, 20.000 sykepleiere og 10.000 leger.
 • På vei mot katastrofe i slummen. Kommentar av Gunnar Andersen (Misjonsalliansen) i Vårt Land (verdidebatt) 02.04.2020
  Koronapandemien står på dørstokken til verdens slumområder. Heltene i slummen som nå står i kampen mot viruset trenger vår støtte.
 • Sikret milliardavtale til dem som står i front på bakken (bistand). Dagsavisen 02.04.2020
  Når koronakrisen rammer fattige land, står sivilsamfunnet på bakken i front for å takle den. Nå har Norsk Folkehjelp sikret seg en milliardavtale med Norad som skal styrke disse gruppene.
 • Koronapandemien senker luftforurensingen, men har også negativ påvirkning på miljøet. DNTV 02.04.2020
  Den globale pandemien kan ikke fikse klimaendringene.
 • Klimatoppmøtet i Glasgow utsettes. NRK nyheter 02.04.2020
  FNs klimatoppmøte i Glasgow i Skottland er utsatt til 2021. Det melder presidenten i COP26, briten Alok Sharma.
 • FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien. ABC nyheter (NTB) 02.04.2020
  Også Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er synd, men forståelig at konferansen blir utsatt. – Dette betyr likevel ikke stopp i det internasjonale klimaarbeidet. Jobben fortsetter, og Norge bruker de mulighetene som finnes for å styrke samarbeidet rundt grønne løsninger, sier Rotevatn i en epost til NTB. Han lover at Norge vil fortsette arbeidet fram til klimatoppmøtet og bidra til at det gjøres framgang.
 • Advarer mot skrekkscenario på Lesvos: – Jeg er redd for at veldig mange kommer til å dø. VG 02.04.2020
  Coronaviruset har allerede inntatt den greske øya. Hjelpeorganisasjoner frykter 20.000 flyktninger i Moria-leiren vil bli syke samtidig – og at mange vil dø. Nå krever de rask evakuering av barna.
 • Norsk dugnad til Hellas. Kommentar av Hibo Bashir (masterstudent, Oslo) i Dagbladet (meninger) 02.04.2020
  I disse coronatider, merker vi mer til dugnadsånden. Vi stiller opp for våre naboer og vi stiller opp for det norske fellesskapet. Men vi har glemt å stille opp for det europeiske fellesskapet. Moria og alle leirene i Hellas må evakueres, og her kan vi lede an i Europa. Vi må slutte å se på menneskene i flyktningleirene som byrder, snarere enn de ressursene de faktisk er. Hotellene her står tomme nå, Erna. Vi har plass til flere. La oss strekke dugnadsånden til Moria, til Vial.
 • Folk vil hjelpe Moria-barna mens politikere nøler. Vårt Land 02.04.2020
  7499 par sko på ei strand og et par joggesko foran Stortinget. – Koronakrisen hindrer ikke folk i å handle. Tvert imot, sier Katrin Glatz Brubakk som vil hjelpe barn som lever på en tidsinnstilt bombe.
 • FN: – Den mest utfordrende krisen siden andre verdenskrig. TV2 (NTB) 01.04.2020
  FNs generalsekretær António Guterres advarte tirsdag om at verden står overfor den mest utfordrende globale krisen siden andre verdenskrig. – Pandemien vil forårsake en resesjon som ikke har noen paralleller i tidligere historie, advarte generalsekretæren under lanseringen av en rapport om de samfunnsøkonomiske virkningene av covid-19.
 • Kan rasere 2030-målene. Kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land (meninger) 01.04.2020
  Uansett utfall, vil koronapandemien endre verden slik vi kjenner den. Mens autoritære ledere og land kan utnytte krisen, står FNs globale utviklingsmål i fare. Snart har koronaviruset påført halve verdens befolkning sterke restriksjoner, inklusive portforbud for 1,4 milliarder mennesker i India. Og mens kurven over antall døde i velstående land fortsatt stiger bratt, advarer FN om at nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt som følge av pandemien. Det er dimensjoner vi knapt fatter rekkevidden av, med potensielt negative ringvirkninger i årevis framover. Her er fem farer vi bør bekymre oss for, og én mulighet vi kan håpe på.
 • Kina prøver ut en ny kynisk taktikk. Kommentar av Sverre Strandhagen i DN (meninger) 01.04.2020
  Både Kina og Russland bruker koronaviruset aktivt i systematiske kampanjer for å spre falsk informasjon. Hensikten er trolig å så tvil om USAs håndtering av Covid-19 for på den måten å ta oppmerksomhet bort fra egne problemer med pandemien. Det inkluderer alvorlige feilgrep Kina gjorde ved å holde virusutbruddet skjult for verden i minst fem uker.
 • Koronakrisen har fått frem det beste og verste i ettpartistaten Kina. Kommentar av Henning Kristoffersen (Spesialrådgiver i The Governance Group, forfatter av «Det nye Kina» og «Kinas økonomi») i Aftenposten (meninger) 01.04.2020
  Vi har sett varslere bli straffet og informasjon som skjules. Vi har også sett myndigheter og et folk som har klart å jobbe raskt og effektivt i kampen mot koronaepidemien. Kina er sakte, men sikkert, på vei tilbake til en normal der folk beveger seg ute og industriproduksjonen settes i gang. Det hersker imidlertid tvil om kampen mot koronaviruset virkelig er vunnet.
 • Indisk politi med fargerik korona-advarsel. NRK nyheter 01.04.2020
  Indisk politi tyr til utradisjonelle midler for å advare folk om farene ved koronaviruset. Her er en oversikt over situasjonen i mange av verdens land akkurat nå.
 • Flere land har svært lite utstyr til intensivbehandling. Nettavisen 01.04.2020
  Jemen, Gaza og Nord-Syria har til sammen færre enn 750 respiratorer. I Den sentralafrikanske republikk er det bare tre. Bistandsorganisasjoner roper varsku om mangelen på utstyr i krigs- og konfliktområder til å behandle dem som blir alvorlig syke av koronaviruset.
 • På oppgåtte stier. Kronikk av Morten jerven (professor i utviklingsstudier ved NMBU) i Klassekampen (meninger) 01.04.2020
  Nå har vi et øyeblikk med store muligheter. Prisen for krisa må vi betale på ulikt vis, men det er også en mulighet her for å gripe sjansen til å bli kvitt gamle, dårlige mønstre og finne nye veier. Etter 14 dager der vi fikk smaken på at et annet samfunn faktisk er mulig, kom redningspakkene. For dem som håpet på endring, har det så langt vært nedslående lesning.
 • Norge mottar ny storleveranse av smittevernutstyr fra Kinas rikeste mann: – En påvirkningsoperasjon, sier NUPI-forsker. DN 01.04.2020
  Seniorforsker og leder for forskningsgruppen Sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) Karsten Friis betegner nødhjelpsinnsatsen fra Kina som «en form for påvirkningsoperasjon» rettet mot Norge. – Uten at vi kjenner Kinas tenkning bak dette, er det naturlig å anta at dette er et ledd i en sjarmoffensiv, dels for at vi skal «glemme» feil de begikk i den tidlige fasen av epidemien, dels som en del av en strategi om økt global innflytelse, sier Friis.
 • Norges interesser må komme før globalisme. Kommentar av Mina Bai (Norsk-iransk samfunnsdebattant og forfatter) i Nettavisen (meninger) 01.04.2020
  I en krisesituasjon, som den vi har nå, blir betydningen av en sterk nasjonalstat, som kan ivareta nasjonale interesser, svært tydelig. Norge bør i større grad fokusere på egne borgere, framfor å strø om oss med bistandsmidler.
 • Korona-strategi for Afrika? Kommentar av Kjell Roland (tidligere administrerende direktør i Norfund) i DN (meninger) 01.04.2020
  Store deler av Afrika var i mine 12 år som leder i Norfund gjennom den beste perioden med sterk vekst siden kolonitiden. Levealder, barnedødelighet, skoletilbud og mye mer ble bedre. Bistandsavhengigheten ble bygget ned fordi næringslivet i landet ble viktigere, også som skattebetaler. Koronaepidemien kan sette land som Tanzania, Uganda, Mosambik tilbake 10–20 år dersom ingenting gjøres for å redde næringslivet gjennom krisen. Dette ligner på mange måter utfordringene vi har hjemme.
 • Slik har Corona forandret verden til det bedre: – Ingen grunn til å feire. VG 01.04.2020
  Overalt synker luftforurensningene som følge av corona-nedstengning - men selv den mest hardbarkede miljøvernforkjemper ser ingen grunn til å feire.
 • Luftforurensingen i europeiske storbyer mer enn halvert på en uke. NRK nyheter 01.04.2020
  Nye satellittbilder viser at luftforurensingen i europeiske storbyer noen steder er mer enn halvert på en uke etter at landene er stengt ned.
 • Kraftige utslippsfall under koronakrisen (klima). ABC nyheter (NTB) 01.04.2020
  Koronapandemien lammer deler av økonomien og fører trolig til svært store kutt i klimautslippene på kort sikt. Hva som skjer på lengre sikt, er høyst usikkert.
 • G20s finansministere holder nytt møteE24 (NTB/AFP) 31.03.2020
  G20-landene møttes forrige uke til en telefonkonferanse hvor de lovet en samlet front i kampen mot viruset, og sa de vil tilføre verdensøkonomien 5.000 milliarder dollar. Summen skal brukes til å møte de «sosiale, økonomiske og finansielle konsekvensene av pandemien».
 • Nei, koronakrisen er ikke dødsstøtet for den liberale verdensordenDebatt av Ciwan M. Can (PhD ved Fudan University i Shanghai) i Aftenposten (meninger) 31.03.2020
  Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, og forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ole Jacob Sending, mener i en kronikk i Aftenposten at effekten av koronakrisen er at Kinas hegemoni blir fremskyndet og at dette truer den liberale verdensorden. Kinas fremvekst har vært mulig innenfor denne ordenen, og det er klart at fortsatt vekst krever mer integrasjon og arbeid for dens opprettholdelse.
 • Noen av verdenslederne har fått en solid opptur i folkelig støtte under koronakrisenAftenposten 31.03.2020
  Koronakrisen har ført til store endringer mange steder i hvordan folk vurderer innsatsen til landets leder.
 • Korona og alle tyrannenes løgnerKommentar av Bjørn G. Sæbø i Dagsavisen (debatt) 31.03.2020
  Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Victor Orbán og Donald Trump har funnet kuren mot korona­viruset. Medisinen deres er å bli de enda mer autoritære utgavene av seg selv.
 • DiktatorvirusetLederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 31.03.2020
  USA går mot full nedstengning, Ungarn går mot diktatur, mens Hviterussland ikke gjør noe i kampen mot koronaviruset.
 • Tabben Kina ville skjuleDagbladet 31.03.2020
  Kinas nasjonale varslingssystem skulle plukket opp epidemien som spredde seg i Wuhan. I stedet har mer enn 630 000 blitt smittet fordelt på 203 land.
 • Et lite virus i en stor verdenKronikk av Torbjørn Færøvik i Dagsavisen (debatt) 31.03.2020
  Mens viruset forårsaker sykdom og død i USA, ber de kinesiske lederne om større amerikansk velvilje. Med Trump ved roret er det tvilsomt om de får det. Når viruset er jaget på flukt, vil de gamle motsetningene tårne seg opp på ny. I første omgang krever USA «full opprydning« på de uhygieniske mat- og dyremarkedene i Kina. Amerikanske myndigheter krever også at kineserne varsler verden straks de oppdager et nytt og ukjent virus. Også denne gang brukte de altfor lang tid.
 • FN: Koronaviruset kan rasere utviklingslandDagsavisen (NTB) 31.03.2020
  Koronapandemien kan komme til å koste utviklingsland over 2.300 milliarder kroner, og nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt, advarer FN.
 • Vårherres smitteveierKommentar av Morten Strand i Dagbladet (meninger) 31.03.2020
  Fra Qom i Iran har religiøse skikker og konservativ teologi bidratt til spredning av corona-viruset. Også kristenheten har sine svin på skogen.
 • Jan Egeland vil ha FN-hjelp: Redd for at ansatte blir smittet eller sprer smitteVG 31.03.2020
  Jan Egeland vil at FN skal sette opp en luftbro for å hente hjem hjelpearbeidere som jobber i corona-utsatte områder.
 • Kapitalens elektrosjokkKronikk av Åsa Linderborg (forfatter og historiker) i Klassekampen (meninger) 31.03.2020
  Kapitalismen befant seg allerede i krise før korona, det meste var bare luft, men nå står vi foran et formativt øyeblikk der vi må snakke om makt og eiendom, ikke bare forbruk og fossilkapitalisme. Når døden banker på døra, kan det fundamentale spørsmålet endelig vekkes til live.
 • Korona, bistand og AfrikaKommentar av Anders Breidlid (Professor i internasjonal utdanning og utvikling, OsloMet) i Vårt Land (verdidebatt) 31.03.2020
  Det er viktig at Norge tar tilbake styringen over bistanden til det globale Sør, slik at landene blir mer robuste til å håndtere kriser som vi i dag er vitne til.
 • Opp på hesten! Kronikk av Magnus Marsdal (leder i Manifest tankesmie) i Klassekampen (meninger) 31.03.2020
  Norges strategiske dilemma er at vi må bidra til å redde klodens klima, samtidig som vi må utvikle en norsk økonomi som, per i dag, er avhengig av olje og gass. Hvordan? Dette er problemstillingen for Manifest Tankesmies utrednings- og dialogprosjekt Grønn Industri 21. Utredningen går fram til valget neste år, men store kriser akselererer historiens gang. Jeg tjuvstarter derfor med sju punkter til et industrimanifest for det grønne skiftet i koronakrisas tid.
 • Vi må bygge landet nå (grønt skifte)Kronikk av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) i DN (meninger) 31.03.2020
  Begrepet «grønn omstilling» har de siste årene fått et preg av å nærmest bli et forslitt uttrykk. Men gjennom det siste året har selv de mest oljevennlige stemmene i næringspolitikken sett ut til å ha innsett at Norge trenger flere ben å stå på. Men nå er det slutt på tiden da omstilling var forbeholdt festtalene. Nå må vi omstille oss på ekte. For det dummeste vi som samfunn gjør nå, er å tro at så fort pandemien er slått tilbake, så vil alt gå tilbake til normalen, og at vi vil være en oljenasjon som tidligere.
 • Global krise uten lederskapLederkommentar i VG (meninger) 30.03.2020
  Slik situasjonen er nå, står Kina i en posisjon hvor resten av verden er avhengig av kunnskap, medisiner og smittevernutstyr fra landet for å håndtere katastrofen. Og ledelsen i det kinesiske kommunistparti kan samtidig stille krav om gjenytelser for å gi hjelp. Den situasjonen ville til en viss grad kunne begrenses om den vestlige verden fremdeles hadde stått under amerikansk lederskap, slik man gjorde gjennom hele Den kalde krigen og nesten frem til i dag.
 • Kan vi lære noe av koronakrisen? Kronikk av Erik Solheim (Tidligere leder for FN Miljø - UN Environment) i DN (meninger) 30.03.2020
  Krisen har vist hvor svakt FN står. En fra før totalt usynlig generalsekretær har vært om mulig enda mer usynlig. Men krisen har samtidig hamret inn at det 21. århundres kriser og teknologier er globale i natur og krever felles handling. Krisen vil tvinge frem en nytenking av de globale systemene. Vi vil se en ny globalisering. Vi er mer, ikke mindre avhengige av hverandre enn før. Konfucius sa det best: «Den som ønsker å være suksessfull, må også hjelpe andre å bli suksessfulle».
 • Hva kan vi lære av coronaviruset? Kommentar av Carsten Jensen (forfatter og journalist) i Dagbladet (meninger) 30.03.2020
  Vi må bare håpe på én eneste ting: At vi får tilbake verden slik den var fem minutter før viruset brøt ut. Vår eneste fremtidsvisjon skal være å vende ryggen til framtida. Bare hvis vi hengir oss til blind selvforelskelse kommer vi oss gjennom coronapandemien. Så hvordan så den ut, denne fantastiske verden vi levde i før viruset meldte sin ankomst? Danmark opplevde den varmeste januar noen sinne.
 • Koronakrisen krever demokratisk ledelseDebatt av Ola Elvestuen (nestleder i Venstre) i Aftenposten (meninger) 30.03.2020
  Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending spør i en kronikk i Aftenposten om koronakrisen blir dødsstøtet for den liberale verdensorden. Koronautbruddet spiller inn i en global konkurranse mellom demokratiske og autoritære regimer. Gjennom pandemien forsøker Kina med alle krefter å posisjonere seg som en ledende verdensmakt.
 • Et virus med skummel sans for timingKommentar av Frank Rossavik i Aftenposten (meninger) 30.03.2020
  Det hersens viruset vil åpenbart ha langsiktig politisk virkning, ikke bare på pandemiberedskapen. Økonomier vil svekkes, maktforhold forskyves. Vanskeligere er det å si noe om ideenes fremtid. Vil det som nå skjer, styrke det liberale demokratiet og politikere som sverger til dets premisser, som ytringsfrihet, maktdeling og rettssikkerhet?
 • Åpent brev til sjefredaktør Gunnar Stavrum (Kina og Covid 19)Skrevet av talsperson for den kinesiske ambassade i Oslo i Nettavisen (meninger) 30.03.2020
  Å beskylde Kina for ikke å være åpent og gjennomsiktig, og at vi har forårsaket spredningen av viruset, er fullstendig utenfor fakta og tvert imot sannheten. Er herr Gunnar Stavrum virkelig ikke klar over de ovennevnte fakta, eller forvrenger han sannheten med vilje?
 • Kina lot viruset spre seg ukontrollert i flere uker. Ny rapport viser de dramatiske konsekvensene. Aftenposten 30.03.2020
  Kunne en pandemi ha vært unngått hvis Kinas ledere hadde reagert tre uker tidligere? Mest sannsynlig, viser rapport og beregninger.
 • Kan svinge seg opp igjenAnalyse av Peter M. Johansen i Klassekampen (meninger) 30.03.2020 @
  Viruskrisa kan gi varige endringer i den globale økonomien. Kina bruker sin posisjon på vei ut av krisa til å hevde seg i 5G-kappløpet.
 • Frykter Kina har skjult agendaDagbladet 30.03.2020
  - Alle aktørene her vil forsøke å spinne historier som er til sin egen fordel, sier BI-professor til Dagbladet. Mens coronaviruset fortsetter å dukke opp over hele verden, tilbyr Kina hjelp til landene som er verst rammet. Kina har nå sendt team med helsearbeidere og tonnevis at hjelpemidler til vesten, blant annet Italia, for å bistå i krisen.
 • Nødhjelp, gaver, ny teknologi og diplomati – slik posisjonerer Kina seg under koronakrisenDN 30.03.2020 @@
  Kinesiske teknologiselskaper posisjonerer seg med nødhjelp, ny teknologi og diplomati under koronakrisen. Professor ved Institutt for forsvarsstudier Øystein Tunsjø mener at det å takke ja til gaver fra Kina ikke er uten risiko.
 • Her er Sør-Koreas oppskrift som nærmest har stanset spredningen uten å stenge ned landet.TV2 30.03.2020
  Resten av verden blir nå bedt om å se til Sør-Korea i arbeidet med å stoppe spredningen av koronaviruset.
 • 1,4 milliarder mennesker må holde seg hjemmeE24 30.03.2020
  Millioner av mennesker kan bli smittet av coronaviruset i verdens nest mest befolkede land. Nå har statsministeren stengt landet ned - med store mulige konsekvenser for økonomien.
 • Fredsprisvinner: – Vi taper kampen uten global strategiVårt Land 30.03.2020
  I et innlegg i avisen Financial Times skriver den etiopiske statsministeren at det mangler en global strategi og internasjonalt lederskap for å bekjempe koronapandemien. Han ber samtidig om at land «slår ring om bistanden, og at den ikke vris om til hjemlige prioriteringer».
 • Over 40 prosent av verdens befolkning er i koronakaranteneTV2 (NTB) 30.03.2020
  Flere enn 3,38 milliarder mennesker over hele verden er blitt bedt om eller beordret til å følge en form for restriksjon i kampen mot koronaviruset.
 • Alt blir kjøpt opp i VestenKlassekampen 30.03.2020
  WHO-topp Rick Brennan frykter fattige og krigsherjede land står uten mulighet til å forberede seg på korona, fordi Vesten stikker av med utstyret.
 • En permanent pandemiKronikk av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge) i Klassekampen (meninger) 30.03.2020
  Forholdene i Moria finnes i flyktningleirer verden over, men ifølge FN finnes de også for 1,8 milliarder mennesker som lever under utilstrekkelige boligforhold og hjemløshet i slum. Flyktningleirer og slum har det til felles at de neglisjeres av globalt utviklingssamarbeid og humanitære stormakter som Norge. Med covid–19 kan det få apokalyptiske følger.
 • Rike Norge må hjelpe dem som har det verstLederkommentar i Adresseavisen (meninger) 30.03.2020
  Norge har gjort noe. Regjeringen har bevilget over to milliarder til vaksineutvikling og har tatt initiativ til at FN oppretter et nytt fond som skal bistå de fattigste landene under koronakrisen. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har sagt at internasjonalt samarbeid er helt nødvendig i globale kriser som denne. Det stiller vi oss bak. Alle land må bidra så godt de kan. Med tanke på verdensøkonomien, er det i de rike landenes egen interesse. Aller viktigst er det likevel å hjelpe dem som har det verst.
 • Kutter blomster for oss, må nå kutte lønn (bistand)Vårt Land 30.03.2020
  – En dramatisk situasjon for dem, og bare ett av ­utallige ­eksempler på hva fattige land nå står overfor på grunn av korona­pandemien. Afrika ­risikerer dessverre å havne i en øde­leggende og negativ spiral, sier direktør Tellef Thorleifsson i Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i ­utviklingsland.
 • Flaggermusen fra diktaturetKommentar av Jørg Arne Jørgensen (Lektor og religionshistoriker) i Stavanger Aftenblad (meninger) 29.03.2020
  En verdensorden i ferd med å falle. Utløst av en flaggermus fra verdens største og mektigste diktatur.
 • Slik vil viruset forandre verdenKommentar av John Olav Egeland i Dagbladet (meninger) 29.03.2020
  Verden slik vi kjenner den kommer aldri tilbake. Det gjelder alt fra svekket globalisering til hverdagslivet. Her har du en skisse av hva vi kan vente oss.
 • Kina har ført oss bak lysetKommentar av Mahmoud Farahmand i Nettavisen (meninger) 29.03.2020
  Samtidig som Kina aktivt har tildekt omfanget av COVID-19 og etterhvert har brukt COVID-19 til å splitte Vesten, takker vi dem for at de tilsynelatende kommer til vår unnsetning.
 • Slik ser det ut når India stenger ned landet – og transportmuligheteneDN (NTB) 29.03.2020
  Indiske myndigheter har sendt busser for å plukke opp desperate migrantarbeidere som prøver å nå sine landsbyer til fots etter at New Delhi ble stengt ned.
 • Latin-Amerika – koronaens neste store offer? NRK nyheter 29.03.2020
  Drøyt ti tusen latinamerikanere er registrert som korona-smittet, og nærmere 200 er døde. Tallene stiger raskt, og regionen er dårlig rustet for en pandemi.
 • «Det som er krise i Norge, blir en katastrofe i Afrika»VG 29.03.2020
  – Bare i de to månedene vi har hatt kjennskap til covid-19-viruset her hjemme, er 440.000 mennesker døde av de tre sykdommene på verdensbasis. På toppen av dette kommer nå coronaviruset for fullt. Disse alvorlige epidemiene skal afrikanske lands mangelfulle helsetjenester prøve å håndtere samtidig. Land som i utgangspunktet har svake økonomier, sier generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.
 • Frykter massedød i AfrikaDagbladet 29.03.2020
  I Malawi, der utviklingsminister Ulstein var på besøk så sent som i januar, er forholdene vanskelige. - De ser på dette som noe utlendinger har tatt til landet, og særlig kinesere blir kjeppjagd. Det er noe med frykten som får ut det verste i folk, sier daglig leder i Utviklingsfondet, Jan Thomas Odegard, til Dagbladet.
 • Innstiller miljøvernlover: – En åpen invitasjon til å forurenseVG 29.03.2020
  Trump-administrasjonen tillater brudd på miljøvernlover på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Dette setter sinnene i kok hos miljøvernorganisasjonene.
 • Ber om bærekraftige krisepakkerDagsavisen 29.03.2020
  – Vi er allerede på vei inn i fase to av krisen, konstaterer Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero. – I gjenopplivingen av økonomien vil det ikke være riktig å komme med kraftig økonomisk stimulans til olje- og gassnæringen. I stedet må vi vri slik økonomisk stimulans over til havvind og karbonfangst og- lagring.
 • Sannhetens øyeblikkKommentar av Erling Kjekstad i Nationen (meninger) 28.03.2020
  For er det noe som nå blir demonstrert, er det behovet for ny kurs og nytenkning. Nå ser alle hvilken gambling den enøyde satsingen på globalisering og økonomisk frislipp er. Vi ser at oppfordringer om «nasjonal dugnad» blir meningsløse dersom makthaverne på forhånd har tømt nasjonens politiske verktøykasse.
 • Men klassekampen trengsKronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe­ og medlem av fagrådet til Attac) i Klassekampen (meninger) 28.03.2020
  Det mest skremmende vi ikke veit noe om, er likevel svaret på dette spørsmålet: Hva skjer når smitten får fotfeste i de enorme slumområdene rundt storbyer i Asia, Latin-Amerika og Afrika? Der bor millioner av mennesker bokstavelig talt oppå hverandre, med helsefarlig vannforsyning og avfallshåndtering og med et helsevesen som ikke er rusta til å ta seg av dem som trenger det mest. Aller verst stilt er de millionene som har flykta fra krig og forfølgelser rundt om i verden, de som lever et slags liv i flyktningleirer i måneder og år.
 • Sør-Korea har oppskriftenKlassekampen 28.03.2020
  Hele verden ser mot Sør-Korea for råd om virusbekjempelse. Vi ba en epidemiekspert fra Seoul forklare løsningen alle snakker om.
 • 10.000 koronasmittet i Latin-AmerikaNettavisen (NTB) 28.03.2020
  Tallet på koronasmittede i Latin-Amerika har nå passert 10.000, viser tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Midtøstens regimer legger lokk på koronasmittenDagsavisen 28.03.2020
  I Egypt er det farligere å spre nyheter om korona enn å spre viruset selv. President Abdel Fatah al-Sisi kaster folk i fengsel hvis de uttrykker sin korona-frykt offentlig.
 • Trump-rådgiver hevder corona skyldes «Guds vrede» over homofili og miljøvernVG 28.03.2020
  Ralph Drollinger, en av president Trumps trosrådgivere, får kritikk for å antyde at corona-pandemien skyldes «Guds vrede» mot Amerika.
 • Koronaviruset diskriminerer ikke noen. Det må heller ikke vi. (bistand)Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen) i Aftenposten (meninger) 28.03.2020
  Dette er ikke tidspunktet for irrasjonell, nasjonalistisk politikk. Vi må stå opp for internasjonal solidaritet og stå sammen med sårbare mennesker på flukt. Vi må trappe opp hjelpen og sørge for at mennesker får den beskyttelse de har krav på.
 • Svekket krone gir mindre bistand for pengeneVårt Land 28.03.2020
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) vil skjerme bistandsnivået på 1 prosent av BNI fra kutt. Kraftig svekket krone betyr imidlertid mindre bistand for pengene.
 • Solidaritet i koronaens tidKommentar av Anne Lise Ådnøy (biskop i Stavanger) i Stavanger Aftenblad (meninger) 28.03.2020
  Gjennom Fasteaksjonen samler menighetene inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid verden over. Pengene fra aksjonen gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å være til stede når krisen rammer de mest sårbare menneskene i verden.
 • Gro Harlem Brundtland om corona-krisen: «Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe»VG 27.03.2020
  Verdens helseorganisasjon og andre advarte, men for døve ører, ifølge Gro Harlem Brundtland. Overfor VG slår den tidligere statsministeren og WHO-sjefen fast at vi nå opplever «en varslet katastrofe».
 • Vi spiser oss selvKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 27.03.2020
  At de kinesiske dyremarkedene ikke er totalforbudt etter coronautbruddet, er en skandale. Stablet i kasser oppå hverandre, slik at blod, puss og avføring fritt kan flyte mellom individene og artene. Det er antakelig slik vårt kjære Covid-19-utbrudd startet i byen Wuhan, Kina.
 • Den kinesiske flaggermuseffektenKommentar av Andreas Hompland i Dag og Tid (meninger) 27.03.2020
  Alt heng saman med alt, overalt, i ei globalisert verd, og det er uråd å spå kva effektane blir. Den teoretiske og kaotiske sommarfugleffekten har nå synt seg som ein røynleg flaggermuseffekt. Dersom den kinesiske forteljinga vinn fram og får overtak, kan det kinesiske viruset endra verda varig, med mindre overnasjonalt samarbeid, meir nasjonalstatleg kontroll og tøffare og meir avansert personovervaking. Slike storebrør vil me ikkje ha.
 • Verden etter koronaMinerva 27.03.2020
  Hva blir konsekvensene av pandemien for den internasjonale verdensordenen, det liberale demokratiet og nasjonalstaten? Minerva har hørt med ekspertene.
 • G20-landene lover enorme summer for å redde verdensøkonomienABC nyheter 27.03.2020
  Lederne for G20-landene vil tilføre verdensøkonomien 5.000 milliarder dollar og lover samlet front i kampen mot coronapandemien.
 • Hun fikk 100 dager i paradis. Så kom koronakrisen, og EUs planer kollapset. Her er de 10 verste eksemplene. Aftenposten 27.03.2020
  Da katastrofen inntraff, skulle EU vise seg fra sin mest handlekraftige side. Slik gikk det ikke.
 • De som går i frontKronikk av Vegard Bye (dr.philos.) i Klassekampen (meninger) 27.03.2020
  Det er verken EU eller Nato som er først ute med å sende kritisk påkrevd spesialpersonell når det italienske helsesystemet er i ferd med å knekke sammen i kampen mot korona. Det er Cuba. Forrige helg ankom 52 leger og sykepleiere til Lombardia. Så underlig dette kan høres ut, er det ingen tilfeldighet. Og det kan bli starten på noe langt mer omfattende.
 • Portforbud i India: Jager folk hjem med kjepper og batongerNRK nyheter 27.03.2020
  Med sine 1,3 milliarder innbyggere utgjør India en sjettedel av verdens befolkning. Nå må alle holde seg hjemme i tre uker for å stanse spredningen av det nye koronaviruset.
 • WHO: Korona sprer seg veldig raskt i AfrikaNRK nyheter 27.03.2020
  Eksperter fra Verdens helseorganisasjon advarer mot virkningene av koronasmitte i fattige land. Spesielt i Afrika er det mange land med et svakt utbygd helsevesen.
 • Disse krisene havner i skyggen av koronaNRK nyheter 27.03.2020
  Koronaviruset har dominert verdenssamfunnet og nyhetene den siste tiden. Men mennesker kjemper også for å få kontroll på andre kriser og utbrudd.
 • Flere følger FNs oppfordring om våpenhvile under pandemienABC nyheter (NTB) 27.03.2020
  FN har mottatt de første positive svarene etter å ha oppfordret krigførende parter til å legge ned våpnene mens verden kjemper mot coronapandemien.
 • Covid-19 er naturens varsku til en selvtilfreds sivilisasjonKommentar av George Monbiot (spaltist i The Guardian) i ABC nyheter (meninger) 27.03.2020
  Planeten står overfor en rekke trusler, og noen av dem får til sammenligning coronaviruset til å virke enkelt å håndtere. Det er særlig ett spørsmål som har blitt en besettelse for meg de senere årene: hvordan skal vi skaffe oss mat? Kamper om toalettpapir er ille nok: jeg håper vi aldri vil behøve å se kamper om mat. Men det har blitt vanskelig å se hvordan de kan unngås.
 • Koronakrisen gir frykt for matsikkerhetenDagsavisen (NTB) 27.03.2020
  Koronapandemien skaper økende frykt for matsikkerheten i verden, men Norge har ikke beredskapslagre. Det burde vi hatt, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
 • Norge med ny kjempebevilgning til utvikling av vaksine (bistand)Dagsavisen (NTB) 27.03.2020
  Norge går inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til Cepi, som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot koronaviruset.
 • Raske og langsomme katastroferKronikk av Bård Harstad (Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo) i DN (meninger) 27.03.2020
  Som klimaendringene, er koronaviruset en trussel mot mennesker samtidig som at den politiske responsen kan true deler av økonomien. Trusselen er global, og enkeltindividets bidrag til det offentlige gode er å være mest mulig passiv. Da overrasker det kanskje ikke at mange økonomer som spesialiserer seg på miljøproblemer også spesialiserer seg på helseøkonomi. Men de to truslene er fundamentalt forskjellige. Den ene truer den gamle generasjonen. Den andre truer de unge.
 • Zero-sjefen: – Jeg ser ingen lyspunkter for klimaet i coronakrisenABC nyheter 27.03.2020
  Klimagassutslippene går ned som følge av coronakrisen, men det er ingenting å være glad for, ifølge daglig leder i miljøstiftelsen Zero. Han ønsker seg en grønn krisepakke fra regjeringen.
 • Kjempesmell for Miljøpartiet på gallup – i koronakrisen raser det for klimaforkjemperenVårt Land 27.03.2020
  Miljøpartiet De Grønne dumper under sperregrensen på gallup og taper all velgervekst siste år. Raddis-velgere flykter fra partiet.
 • De i størst nød må ikke glemmesLederkommentar i Aftenposten (meninger) 27.03.2020
  Krigene fortsetter. Nøden blant folk eskalerer. Mange prøver å reise fra elendigheten. Overfylte flyktningleirer over hele verden er ekstra utsatte for virusspredning, og de blir ikke tommere. På det siste punktet bidrar viruset dobbelt negativt. Hjelpeorganisasjonene melder om store vanskeligheter med å komme nødstedte til unnsetning.
 • FN: Hele menneskeheten er truet av koronapandemienAftenposten (NTB) 26.03.2020
  – Viruset truer hele menneskeheten, og menneskeheten må kjempe imot. Global handling og solidaritet er helt avgjørende. De enkelte lands innsats er ikke nok, sier Guterres. – Koronaviruset har nå spredt seg til land som fra før står midt oppe i humanitære kriser forårsaket av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer, sier han.
 • Pompeo angriper Kina for dårlig informasjonDN (NTB) 26.03.2020
  USA utenriksminister sier landene i G7-samarbeidet er enige om at Kina drev desinformasjon om koronaviruset og insisterer på å kalle det «Wuhan-viruset»
 • Vi må bruke koronakrisen til å endre verdenKommentar av Rasmus Skern-Mauritzen (Far og biolog) i Bergens Tidende (meninger) 26.03.2020
  Når støvet har lagt seg, vil det være fristende å ønske seg tilbake der vi var. Men vi bør spørre oss selv om det er dit vi vil. Vil vi ha den samme type vekst vi hadde før? Vil vi gjøre alt vi kan for å gjenskape de mekanismer som har gitt oss økende forurensing og et klima i rask endring? Vil vi ha samme økonomiske verdensorden, der de 26 rikeste eier like mye som den fattigste halvpart av verdens befolkning?
 • Hyllesten av Kina lukter vondtKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 26.03.2020
  Lovprisingen av den kinesiske handlekraften i møte med coronaepidemien er feilslått og farlig.
 • Globaliseringens endelikt? Klassekampen (viten) 26.03.2020
  I dag er verdens produksjonssystemer og handel knyttet sammen på en fundamental måte. Så kom koronakrisa.
 • Viss Gud vilKommentar av Gina Lende (MF Vitenskapelig Høyskole) i Klassekampen (meninger) 26.03.2020
  Korrupte politiske leiarar har bøygd hovudet i bønn – for fred, helse, trygge val og gode avlingar. Det er som om dei seier: det er meir å hente i bønn enn i politikken. Men koronakrisa kjem, igjen, til å vise at bønn ikkje er nok i seg sjølv. I både kristendom og islam er det sterke tradisjonar som kombinerer vitskap og religion, sosialt og politisk engasjement.
 • Vi trenger globalt samhold mot virusetKommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Dagbladet (meninger) 26.03.2020
  Coronaviruset, klimatrusselen og konflikter grunnet fattigdom, bryr seg ikke om stengte grenser, og gjør bistand enda viktigere. Jo mer vi gjør for utvikling andre steder, desto bedre vil det være for verdens samlede evne til å møte trusler som ingen kan stenge grensene for.
 • Kva har ein ulovleg dyremarknad i ein ukjend kinesisk storby med oss å gjere? Alt. Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad) i Aftenposten (meninger) 26.03.2020
  Verda er full av konfliktar, men det vi har til felles, er langt sterkare. Klimaendringar, ulikskap og pandemiar er globale trugslar vi har felles interesse av å kjempe imot. Å unngå dei er fellesgode. Kampen mot dei er nedfelt i ein internasjonal plan fram mot 2030 kalla berekraftsmåla. Pengane vi brukar på det, er investeringar. «Det heiter ikkje eg, no lenger, heretter heiter det vi», siterer vi i desse dugnadstider. Vi-et og dugnaden må strekke seg lenger.
 • Å ikke handle er også en handlingKommentar av Marte Guldal Bramness (student) i Dagsavisen (debatt) 26.03.2020
  Vi opplever en klimakrise og vi opplever en ulikhetskrise, og de som mener flyktningkrisen kun var noe vi opplevde i 2015 får kravle ut fra under steinen sin.
 • Politikk i coronaens tidKommentar av Morten Strand i Dagbladet (meninger) 25.03.2020
  Mens den kinesiske presidenten Xi Jinping i januar erklærte «krig» mot coronaviruset, og stengte ned byen Wuhan med 11 millioner innbyggere, så sa den amerikanske presidenten Donald Trump i februar at viruset var en «bløff». Vi har lenge visst hvem som hadde rett i sin tilnærming til katastrofen. Nå er det på tide å høste de politiske fruktene av erkjennelsen. For COVID-19 har for lengst blitt politisk.
 • Slik snudde Kinas PR-maskin en virusfiasko. «De vil selge inn sin samfunnsmodell.» Aftenposten 25.03.2020
  Kina driver en storstilt diplomatisk kampanje om ettermælet fra koronakampen. – De vil selge inn sin samfunnsmodell, sier norsk ekspert.
 • Krisa som forandrer verdenKommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 25.03.2020
  – I en verden der egoisme er den spontane reaksjonen på covid-19, kan de som viser solidaritet, skaffe seg et godt rykte. Kina forsto det først, nå følger Russland etter, sier Dmitri Trenin ved Carnegie Moscow Center til Financial Times.
 • Multippel kriseKronikk av Rune Skarstein (tidlegare førsteamanuensis ved NTNU) i Klassekampen (meninger) 25.03.2020
  I 2008–2010 kom globaliseringskrisa klårast til uttrykk gjennom finanskrakket. No er det samanbrotet i dei internasjonale varekjedene som viser fallpotensialet i dei «sjølvregulerte» globale marknadene. I ein studie av 40 land i 2015 fann Den internasjonale arbeidsorganisasjonen at 21 prosent av sysselsettinga i desse landa var knytt til internasjonale varekjeder. Eit viktig moment her er at Kina ikkje berre står for ein stadig større del av verdas produksjon av industrielle ferdigvarer, men også er blitt den viktigaste leverandøren av innsatsvarer til industriane i Europa og USA.
 • Næringslivskollaps uten sidestykke i eurosonenABC nyheter (NTB) 25.03.2020
  Bråstoppen for bedrifter i eurolandene er verre en under finanskrisen, ifølge innkjøpssjefindeksen fra IHS Markit. Marsverdien på 31,4 er den laveste noensinne.
 • Full stopp i den økonomiske aktiviteten over hele verdenDN 25.03.2020
  De amerikanske PMI-tallene for mars er som ventet skrekkelige. Berenberg Bank mener det ser verre ut enn under starten av finanskrisen i 2008/09.
 • Åtte grafer som viser hvor raskt verden stopper oppAftenposten 25.03.2020
  Farten på den økonomiske kollapsen er uten sidestykke i nyere tid. Heldigvis tror analytikere at denne nedturen blir langt kortere enn finanskrisen.
 • USA kan bli neste episenterDagbladet 25.03.2020
  Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer USA om at de kan bli neste episenter for coronavirusets herjinger, etter stor økning i antall smittede.
 • Nobelprisvinner fikk rett om koronautviklingen i Kina. Hans beregninger for resten av verden gir håp. Aftenposten 25.03.2020
  Stort sett kommer det til å gå bra, mener anerkjent professor ved Stanford-universitetet. Han får støtte av norske eksperter.
 • 1,3 milliarder mennesker blir bedt om å være hjemme: – Den største nedstengningen i verdenshistorienDN 25.03.2020
  India er i en desperat kamp for å stanse spredning av koronaviruset. Det folkerike landet stenger det meste. Høy temperatur og høy luftfuktighet kan ha bremset spredningen av viruset.
 • Diktatura går ikkje i karanteneKommentar av Johannes Morken (Redaktør i Stefanusalliansen) i Vårt Land (verdidebatt) 25.03.2020
  Medan verda heiar på Kina i kampen mot korona, spreier virusfrykta seg blant uigurar som sit innesperra i fangeleirar.
 • Familier kommer til å kollapseKommentar av Sissel Aarak (Programsjef i SOS-barnebyer) i Stavanger Aftenblad (meninger) 25.03.2020
  Omtrent halvparten av barn sør for Sahara uten foreldre bor hos besteforeldrene sine. Ettersom eldre mennesker er svært utsatt for korona, kan dette ha massive konsekvenser for barna som står igjen.
 • Slik møter verdensreligionene korona-trusselenKommentar av Kristin Askjer Lien i Vårt Land (verdidebatt) 25.03.2020
  Mens mange religiøse ledere oppfordrer sine trosfeller til å rette seg etter myndighetenes retningslinjer, har andre tro på at koronaviruset kan bekjempes med åndelig kraft.
 • – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vektDagsavisen 25.03.2020
  – Det er all grunn til å frykte at koronapandemien kan endre fokuset verdens land har hatt på å finne løsninger for å nå FNs bærekraftsmål, sier generalsekretær Anne Cath da Silva i FN-sambandet.
 • En annerledes nødhjelpsoperasjon (Norfund/bistand)Kommentar av (Tellef Thorleifsson, CEO Norfund) i Aftenposten (meninger) 25.03.2020
  Bedriftene i Norfunds portefølje står for over 300.000 direkte arbeidsplasser i Afrika, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Som en ansvarlig eier vil vi gjøre vårt for at bedriftene og de ansatte kan komme gjennom krisen. Verden er i en unntakstilstand. Nå må vi handle klokt for å opprettholde næringsliv og arbeidsplasser, både i Afrika og i Norge.
 • – Utsett klimakur, prioriter koronakurTV2 25.03.2020
  Fremskrittspartiet mener regjeringen må utsette innføringen av en rekke klimatiltak som vil gjøre hverdagen vanskeligere for mange bedrifter og heller prioritere en koronakur.
 • Bærekraftsmålene – Koronavirusets største offer eller mulighet? Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anne Cath Uteng da Silva (FN-sambandet) og Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet) i Dagsavisen 24.02.2020
  For 5 år siden ble bærekraftsmålene vedtatt i FN. Ambisjonen var å endre vår verden til beste for mennesker, planeten og velstand. Nå trues dette av koronapandemien. Vi oppfordrer derfor statsminister Erna Solberg, som leder av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, til å ta grep for å hindre at bærekraftsmålene blir virusets største offer, men snus til en mulighet i det Handlingens tiår vi har foran oss.
 • Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden? Kronikk av Iver B. Neumann (Direktør, Fridjof Nansens Institutt) og Ole Jacob Sending (Forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI) i Aftenposten (meninger) 24.03.2020
  Valget av Donald Trump fremskyndet Kinas globale dominans, kanskje med så mye som to tiår. Koronakrisen har fremskyndet det ytterligere. I tilbakeblikk kan det endog tenkes at det fremstår som om det var Vestens manglende handlekraft i koronakrisen som ble begynnelsen på slutten for den liberale verdensordenen som mange tydeligvis har vennet seg til å ta for gitt.
 • Jon Hustad: – Langt flere vil dø av tiltakene enn av koronaNettavisen 24.03.2020
  Det internasjonale magasinet The Economist publiserte nylig tall fra Kina, som viser at industriproduksjonen er nede 13,5 prosent. Detaljhandel og dagligvare er nede 20,5 prosent. Investeringene i infrastruktur og maskiner er ned med 24 prosent. Forfatter og journalist Jon Hustad mener vi er i ferd med å ødelegge verdensøkonomien fullstendig.
 • IMF: Resesjonen kan bli verre enn ved forrige finanskriseTV2 (NTB) 24.03.2020
  Verdensøkonomien står overfor alvorlige økonomiske skadevirkninger fra koronapandemien, og det kan bli mer kostbart enn i 2009, advarer IMFs leder.
 • Sikter mot global ledelseKlassekampen 24.03.2020
  Med ekstreme tiltak hevder kinesiske myndigheter å ha fått koronaviruset under kontroll. Økonomen Keyu Jin tror landet nå kommer til å innta en global lederrolle.
 • WHO: Covid-19-pandemien tiltarABC nyheter (NTB) 24.03.2020
  Koronapandemien skyter fart, og viruset er nå bekreftet i nesten alle verdens land, konstaterer direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi trenger å lære fra AsiaKronikk av Erik Solheim (tidligere partileder) i NRK ytring 24.03.2020
  Det er nærmest umulig å forstå hvorfor vestlige regjeringer nekter å ta i bruk de virkemidlene som har gitt enorm suksess i koronabekjempelsen i Øst Asia.
 • Oppdatert: 321.000 koronasmittet i verdenVårt Land 24.03.2020
  Tallene for situasjonen med koronaviruset endrer seg hele tiden. Her er de oppdaterte tallene.
 • Døden på vent i verdens slumstrøkKommentar av Jan-Erik Smilden i Dagbladet (meninger) 24.03.2020
  Her hjemme fokuserer vi selvfølgelig våre egen coronakrise. Men fattige land står trolig overfor en langt verre katastrofe.
 • Latin-Amerika i korona-fryktens favnKronikk av Benedicte Bull (professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitet i Oslo) i Dagsavisen (debatt) 24.03.2020
  Latin-Amerika kan bli pandemiens neste kjerneområde. Koronaviruset kommer på toppen av og forverrer eksisterende kriser.
 • Ser oppsiktsvekkende krigseffekt på grunn av korona-krisenTV2 24.03.2020
  De siste dagene har forskere ved fredsforskningsinstituttet PRIO gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. Koronapandemien har nemlig skapt mer fred i verden. – Det er veldig oppløftende at man ser at partene gjør denne typen innrømmelser på et så tidlig tidspunkt. Det gir både en mulighet til å bekjempe epidemien, men også å se om det er mulig å bilegge konflikter, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til TV2.
 • – Enhver økonomisk krise får som regel konsekvenser for giverland (bistand)Minerva 24.03.2020
  Bistandsministeren lover at det ikke skal kuttes i bistandsbudsjettet. Det har bistandsekspert Nikolai Hegertun ved Universitetet i Oslo liten tro på.
 • Skylder på hverandreKommentar av Kjetil Wiedswang i DN (meninger) 23.03.2020
  USA og Kina vil ikke ta ansvaret selv. Propagandakrigen om korona skjerpes.
 • Kina bruker koronakrisen til å ta innersvingen på TrumpKommentar av Sverre Strandhagen i DN (meninger) 23.03.2020
  Koronakrisen kan snu om på den globale orden. Kina manøvrerer for å sikre seg internasjonalt lederskap.
 • Bonde- og småbrukarlaget vil styrke evnen til selvforsyningABC nyheter (NTB) 23.03.2020
  – I en situasjon med pandemi må vi sikre oss at befolkningen har nok mat. Norske bønder er klare til å bidra med dugnad. Landbrukssamvirket med sitt samfunnsansvar er en del av samme dugnaden, uttaler fylkesledermøtet videre. Bonde – og småbrukerlaget lanserer samtidig en «klima- og sjølvbergingspakke», der hensikten er å redusere klimagassutslippene og øke selvforsyningsgraden.
 • Nei, løsningen på krisen er ikke selvforsyningDebatt av Ivar Slengesol (direktør, strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge) i Aftenposten (meninger) 23.03.2020
  Jeg er enig med Holvik i at det å bygge grønne næringer er én vei ut av krisen. Men mer enn noensinne må Norge og likesinnede land nå jobbe hardt for å gjenopprette internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon, som har vært så viktig for økonomisk utvikling og fred siden andre verdenskrig.
 • FN støtter trolig opp om norsklansert koronafondAftenposten (NTB) 23.03.2020
  Norge har foreslått et nytt flergiverfond i FN for å hjelpe utviklingsland med å møte koronaepidemien. FN går trolig med på ideen.
 • Fjerner egenandel for koronahjelpereVårt Land 23.03.2020
  Bistandsorganisasjoner får en økonomisk håndsrekning fra regjeringen: – Vi fjerner nå egenandelkravet på ti prosent for 2020, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).
 • Vil gi korona-bistandKlassekampen 23.03.2020
  MDG vil at Stortinget skal gi en krisepakke til hjelpeorganisasjoner og land med dårligere helsevesen som sliter i kampen mot viruset. De foreslår nå å gi koronabistand i «milliardklassen». – Man skal ikke undervurdere hvor alvorlig viruset er for Norge, men krisesituasjoner er alltid verst for dem som fra før er mest utsatt, sier Heiberg.
 • SV: – Vi bør bruke en stor andel av krisepengene til grønn omstillingABC Nyheter 23.03.2020
  Partiet mener coronakrisen er en anledning til å kutte utslipp, skape arbeidsplasser og sikre en mer rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. De får støtte fra Arbeiderpartiet og MDG.
 • Korona gjør innhugg i elitenKommentar av Bendik Sørvig (Frilansskribent, forfatter av boken «Syria. Den tapte revolusjonen», jobber for bistandsorganisasjonen Norwac) i Morgenbladet (meninger) 23.03.2020
  Iranske myndigheters lemfeldige håndtering av koronautbruddet slår allerede hardt tilbake på regimet.
 • Over én milliard holdt innendørs i IndiaNettavisen (NTB) 23.03.2020
  Mer enn én milliard indere har søndag blitt holdt innendørs for å kontrollere spredningen av koronaviruset i et av verdens mest folkerike land.
 • Vest-Afrika forbereder kampen mot koronavirusKlassekampen 23.03.2020
  Flere land i Vest-Afrika ble rammet hardt av ebolaepidemien. Nå kan erfaringene komme godt med i kampen mot koronautbrudd.
 • Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen? Aftenposten 22.03.2020
  Historikere er enige om at pest og pandemier har påvirket mennesker så langt tilbake som vi kjenner historien. Etter svartedauden fikk småbøndene mer jord og god pris for maten de produserte. Det endret deres stilling overfor adelen. Amerikansk forskning tyder ifølge The Economist på at delstatene som ble hardest rammet av spanskesyken fra 1918 til 1920, opplevde størst økonomisk vekst i årene etterpå.
 • Når støvet har lagt segKronikk av Thomas Hylland Eriksen (Sosialantropolog, Universitetet i Oslo) på NRK ytring 22.03.2020
  I øyeblikket har mange nordmenn plutselig fått masse langsom tid kastet etter seg. Etter hvert vil flere få enda mer langsom tid. Det er en tid som kan brukes til kritisk ettertanke. For nå har vi i et glimt av erkjennelse sett den usynlige veven som holder verdensøkonomien gående og ikke minst sårbarheten den skaper. Denne innsikten kan vendes til noe konstruktivt.
 • Nesten én milliard i hjemmeisolasjon – 13.000 døde med koronavirusABC nyheter (NTB) 22.03.2020
  Antall bekreftede smittede med koronaviruset i verden er nå 304.493, mens antall døde med covid-19 er 13.000. Nær én milliard er i hjemmeisolasjon.
 • Kirkens Nødhjelp: Koronakrisen forverres av vannmangelABC nyheter (NTB) 22.03.2020
  I kampen mot korona er håndvask og hygiene viktig, og den kan ikke vinnes uten en global dugnad for rent vann, sier Kirkens Nødhjelp.
 • Koronaviruset i ferd med å spre seg til land som ikke er forberedtAftenposten (NTB/DPA) 22.03.2020
  Flere land i Afrika og Latin-Amerika har hverken utstyr eller nok helsepersonell til å håndtere koronakrisen. Nå er viruset i ferd med å spre seg også dit.
 • Over tusen koronasmittede i AfrikaABC nyheter (NTB) 22.03.2020
  Tallet på bekreftede smittetilfeller av koronaviruset i Afrika har nå passert 1.000, ifølge Africa Centers for Disease Control and Prevention.
 • MatsikkerhetLederkommentar VG (meninger) 22.03.2020
  Det er ikke ofte vi er enig med Sp-nestor Per Olaf Lundteigen her på lederplass i VG. Men han vil få rett i sin spådom om at coronaviruset vil endre hvordan vi ser på selvforsyning av mat i Norge. «Det blir et før og etter», sier Lundteigen i et intervju med Nationen. Vi deler ikke hans grunnsyn på «den uvettige frihandelen» og at det er «den kortsiktige finansøkonomien som har skapt et sårbart samfunn». Vi mener likevel at Lundteigen og andre kritikere har rett i at beredskap ikke kan lene seg på frihandel alene, og at vår egen selvforsyningsgrad når det gjelder egenprodusert mat bør tilbake til 50-prosentmålet.
 • På tide å kutte i bistandsbudsjettetKommentar av Jan Petter Sissener (har jobbet med verdipapirer hele sitt yrkesaktive liv) i Nettavisen (meninger) 22.03.2020
  Statsministeren må tørre å si offentlig det hun sannsynligvis allerede har tenkt, og til og med kanskje snakket med finansministeren og andre statsråder om: Vi må kutte i bistandsbudsjettet! Årlig bistand som selv Riksrevisjonen ikke greier å se at alltid kommer formålet til gode.
 • - Umulig å håndtere krisaDagbladet 22.03.2020
  Ifølge Verdens Helseorganisasjons egne tall, er det per torsdag 633 registrerte smittede, fordelt på 33 land i Afrika. 17 personer er rapportert døde som følge av corona-pandemien. - Det er en bekymring at tallene er så lave. Vi mistenker at det er store mørketall og at disse tallene vil stige, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein til Dagbladet.
 • Vi må være på vakt mot både koronaviruset og koronalover (demokrati/menneskerettigheter)Kommentar av Sylo Taraku (Statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda) i Aftenposten (meninger) 22.03.2020
  Vi er nådeløse i vår kritikk når regjeringer i andre land setter viktige demokratiske prinsipper til side av hensyn til nasjonal sikkerhet eller opprettholdelse av stabilitet. Enten fordi vi ikke stoler på de begrunnelsene de gir, eller fordi vi ikke vil høre på begrunnelsene i det hele tatt. Om det er sikkerhetstrussel fra nabolandet, terrorbevegelser, kuppforsøk eller hva det måtte være - demokrati og menneskerettigheter skal gjelde, uansett. Når våre egne myndigheter sier at krisehåndtering er viktigere enn demokrati akkurat nå, har vi plutselig mye større forståelse.
 • Når krisen rammer, går klimagassutslippene nedABC nyheter 22.03.2020
  Coronavirus-krisen fører til lavere globale klimagassutslipp og mindre luftforurensning. I år kan utslippene gå ned for første gang siden finanskrisen.
 • Klimakampen taper momentum i møte med coronavirusetABC nyheter 22.03.2020
  Tiltak mot klimaendringer skyves langt ned på den politiske agendaen, mens myndigheter verden over forsøker å takle en mer umiddelbar krise.
 • Apokalypse eller åpenbaringKlassekampen 21.03.2020
  Korona vil enten bli sivilisasjonens undergang eller redning, mener den kroatiske filosofen Srecko Horvat. Fra isolasjon i Wien deler han sine bekymringer og håp for en verden etter viruset.
 • Mot korona må selv et oljeland melde passKommentar av Ola Storeng i Aftenposten 21.03.2020
  Det er i hvert fall sannsynlig at fremtiden vil by på mer stat og mindre marked, mindre globalisering og mer nasjonalstat, antagelig også mer nasjonalisme. Kortere forsyningslinjer og mer vekt på beredskap og selvforsyning – ikke bare når det gjelder medisinsk utstyr. Kina kan bli helten. EU og USA kan bli taperne, politisk sett.
 • Korona gir kloden en pustepauseNRK nyheter 21.03.2020
  Blå himmel over Beijing. Rent vann og fisk i Venezias kanaler. Når menneskene holder seg innendørs, forurenser de mye mindre enn før.
 • Nei, pandemien redder ikke klimaetKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 21.03.2020
  Klimadebatten har det siste året hatt en dominerende plass. Det har den fått fordi det å kutte massive mengder utslipp på kort tid har vært regnet som vår viktigste – og vanskeligste – utfordring som samfunn. Nå har vi fått en annen og enda mer akutt utfordring. Nå handler alt om å stoppe viruset. Slik må det være, men det betyr samtidig at mye annet stopper opp. Også klimapolitikken. Da er faren at i den verden vi vender tilbake til, vil utslippene raskt sprette opp til gamle høyder. I tillegg vil vi ha mistet dyrebar tid som skulle vært brukt på å skru politikk og samfunn mot en framtid med null utslipp.
 • Koronakrisen skal ikke få konsekvenser for norsk bistand. Minerva 21.03.2020
  I en e-post til Minerva på onsdag avviser imidlertid utviklingsminister Dag-Inge Ulstein at koronakrisen vil få konsekvenser for norsk bistand. Han skriver videre at ettprosentmålet som er nedfelt i Granavold-plattformen står ved lag, til tross for krisen. – Selv om dette er svært spesielle tider, forandrer ikke det vår politikk. Den blir bare desto viktigere.
 • – Godhetsposørene har fått dominere lenge nokMinerva 21.03.2020
  – Det bistandsministeren burde være opptatt av er å få land til å bli uavhengig av bistand. I det perspektivet har all norsk bistand vært en total fiasko. Kina har forstått dette og velger heller å bruke bistand til å bygge infrastruktur i fattige land slik at landene kan oppleve økonomisk vekst på sikt, fortsetter Tybring-Gjedde.
 • Norge tar initiativ til koronafond i FNVårt Land 21.03.2020
  Norge tar nå initiativ til at det blir opprettet et nytt flergiverfond i FN. Hensikten er å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.
 • Koronavirus mot klimakurKommentar av Audun Skjervøy i Nationen (meninger) 21.03.2020
  Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa.
 • Frp vil ikke at kriselov skal bli en blankofullmaktDagsavisen (NTB) 21.03.2020
  – Vi kan ikke bruke masse av våre ressurser på å ta imot nye asylsøkere. Det er andre og langt mer presserende ting for landet nå knyttet til koronautbruddet, sier hun.
 • Her ber 10.000 muslimer for beskyttelse mot koronavirusetNettavisen 21.03.2020
  Titusenvis av mennesker samlet seg i Bangladesh for en massebønn onsdag, til tross for den potensielle risikoen for å spre det nye koronaviruset.
 • Kan føre til massedødKlassekampen 21.03.2020
  En sykdomsutsatt befolkning og en gjeldstynget økonomi utgjør en dødelig cocktail for Sør-Afrika når korona-smitten sprer seg.
 • Afrika stålsetter seg for coronaviruset: – Redd det vil spre seg svært rasktVG 21.03.2020
  Flere av landene i verden som er mest utsatt for ulike smitteutbrudd, ligger i Afrika. Coronaviruset vil etterlate seg mange barn uten omsorg, advarer programsjef i SOS-barnebyer Sissel Aarak.
 • Kina truer med å «drukne USA i koronavirusets mektige hav»NRK nyheter 20.03.2020
  Kina produserer mesteparten av USAs medisiner. Nå frykter amerikanske politikere at Kina skal bruke dette som pressmiddel under korona-krisen.
 • EU og Covid-19 – det er nasjonale interesser som gjelderDebatt av Øystein Tunsjø (professor, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole) i DN (meninger) 20.03.2020
  Direktør Ulf Sverdrup ved Norsk utenrikspolitisk institutt fremhever i sin kronikk 16. mars at det bør utvikles sterkere internasjonale institusjoner som kan løse og koordinere transnasjonale utfordringer. Det hersker liten tvil om at EU har kommet langt i så måte, og EU-samarbeidet er blitt løftet frem som selve kronjuvelen i hvordan internasjonal samarbeid kan fremmes. Når unionen nå blir satt på prøve, er det ett hensyn som synes å overstyre det meste – nasjonale interesser.
 • «Hver nasjon for seg» er et dårlig svar på koronakrisenKommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet (meninger) 20.03.2020
  Foreløpig vet vi at kommentatorer ytterst på de politiske fløyene forsøker å fremstille den pågående pandemien som globaliseringens endelikt. Et googlesøk på det konspiratoriske begrepet «globalismen» i kategorien «nyheter» den siste uken, gir treff hos samtlige usual suspects som lenge har drømt om en ny vår for nasjonalstatene. Dette er medier med artikler som ofte ligger på lesetoppen i Norge.
 • Hva skjer når fabrikkene stenger? Kommentar av Andreas Moxnes (Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo) i Morgenbladet (meninger) 20.03.2020
  I den moderne økonomien er ikke lenger varer «Made in China» eller «Norway», men snarere «Made in the World». Komponenter og innsatsfaktorer produseres i en rekke ulike land, settes sammen i annet, og eksporteres videre til forbrukere. Det gjør produksjonen potensielt mer sårbar fordi negative sjokk ett sted i kjeden vil smitte over til andre land og foretak. For eksempel kan produksjonen av varer i USA falle hvis kinesiske underleverandører er korona-stengt.
 • Etter null nye tilfeller i Kina stålsetter Asia seg for en ny smittebølgeAftenposten 20.03.2020
  Flere steder i Asia der myndigheter og folk har lykkes med å bremse koronasmitten, jobber de nå med å stoppe en ny bølge.
 • Afrika holder pustenKommentar av Joakim Lund i Aftenposten (meninger) 20.03.2020
  Fem grunner til at koronaviruset kan bli katastrofalt for Afrika.
 • Afrika-Tomm til VG: – Blir jeg corona-sjuk så vil jeg heller bli det hjemmeVG 20.03.2020
  Den tidligere NRK-korrespondenten med flere lange Afrika-opphold bak seg, fire år i Zimbabwe og en like lang periode i Sør-Afrika, har latt seg imponere av hvordan Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa, håndterer den uventede corona-krisen.
 • – Land i Midtøsten gir for dårlig informasjon om koronaepidemienMinerva 20.03.2020
  Verdens helseorganisasjon advarer om at land i Midtøsten må bli flinkere til å dele informasjon om koronasmittede for å bistå i kampen mot viruset i regionen, melder nyhetsbyrået Reuters på onsdag.
 • Smitten brer seg raskt – dette gjør ulike land gjør for å bekjempe virusetNRK nyheter 20.03.2020
  Myndighetene over hele verden innfører nå strengere og strengere tiltak.
 • Det kan tenkes at vi lærer noe nå som fører til varige endringerKommentar av Dag O. Hessen (Professor i biologi ved Universitetet i Oslo) i Morgenbladet (meninger) 20.03.2020
  Finanskrisen i 2008 ble en tapt mulighet til å stake ut en ny kurs, men tiden var da hverken mentalt eller teknologisk moden for et vippepunkt. Det er den i dag. Dagens krise har så langt vist en global handlekraft til å ta lærdom for dagen etter i morgen, da korona er historie mens klima er minst like aktuelt.
 • Koronakrisen knekker gjeldsøkonomienKommentar av Chr. Anton Smedshaug (AgriAnalyse, forfatter av boken: Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv) i Aftenposten (meninger) 20.03.2020
  En pandemi er ekstremt effektivt for å ta ned en økonomi som trenger løpende tilførsel av penger, for å opprettholde et ikke-bærekraftig gjeldsnivå. Løsningene etter finanskrisen 2008 førte til økt gjeld globalt. Derfor er de økonomiske problemene som ga finanskrisen, bare blitt skjøvet på. Verden har opplevd en form for globalt koordinert sentralbankdrevet planøkonomi, der global gjeld nå er 250 billioner amerikanske dollar, mot 150 billioner amerikanske dollar før finanskrisen i 2008.
 • Koronakrisen blir ekstra tøff uten rent vannKommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) i Vårt Land (verdidebatt) 20.03.2020
  Hele verden vil beskytte seg og sine mot koronaviruset. Dessverre mangler milliarder av mennesker de viktigste verktøyene: såpe og vann.   
 • Koronautløste gjeldskriser er en varslet katastrofeKommentar av Henrik Mathias Hvaal (Daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig ­gjeldspolitikk) i Vårt Land (verdidebatt) 20.03.2020
  I forbindelse med årets FfD-forum har regjeringen, med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i spissen, mulighet for å vise tydelig lederskap. Norge kan gå foran og være en forkjemper for solide globale systemer for å sikre ansvarlig långivning og lånopptak. Dette vil kunne være med å forebygge at de gjeldskrisene globalt som allerede er under oppseiling kommer ytterligere ut av kontroll. Norge bør nå ta grep. Norsk sivilsamfunn vil i så fall støtte og heie Dag-Inge Ulstein i mål.
 • Bistandsorganisasjoner ber om mer pengerMinerva 20.03.2020
  I brevet, som er undertegnet av representanter for de største bistandsorganisasjonene (Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors), advares det mot å kutte bistand for å finansiere korona-innsatsen i Norge. I brevet manes det derimot til en global dugnad i kampen mot korona, og de store norske hjelpeorganisasjonene utfordrer i stedet regjeringen til å øke bistanden for å bekjempe den globale pandemien fra koronaviruset, i påvente av at pandemien skal spre seg til fattige land.
 • Tid for å humanisere menneskeheten! Kronikk av Hans Egil Offerdal (Senior internasjonal rådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen) i Stavanger Aftenblad (meninger) 19.03.2020
  Litt inn i 2020-årene står menneskene fremfor enorme samfunnsutfordringer i en verden mer globalisert enn noensinne. Det største problemet er kanskje den snikende dehumaniseringen av mennesket.
 • Den liberale orden betyr orden, ikke kaosKommentar av Sylo Taraku (statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda) i VG (meninger) 19.03.2020
  Migrasjonskrisen og corona-krisen utfordrer den liberale orden, men det er ikke demokratiet og globaliseringen som har skylden.
 • En etterlengtet dugnadKronikk av Mari Gjengedal (samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Røyst) i Klassekampen (meninger) 19.03.2020
  De omfattende konsekvensene av krisen vi nå står overfor, har vi antakelig bare begynt å se omfanget av. Er det én situasjon som kan blottlegge svakhetene som kommer av en nyliberalistisk og globalisert økonomi, så er det denne. Verdikjedene og verdensøkonomien er nå så totalt sammenfiltret at vi har gjort oss fullstendig avhengig av jevnlige forsyninger fra andre land.
 • Spania får korona-krisehjelp fra KinaNRK nyheter 19.03.2020
  Tirsdag landet et fly i Zaragoza med 500.000 ansiktsmasker fra Kina. Det neste blir kinesiske covid-19-tester og beskyttelsesbriller. Snart kan også kinesiske leger være på vei.
 • India: Arrangerer ku-urin-fester mot coronasmitte - eksperter fortvilerABC nyheter 19.03.2020
  For mange i India er kua hellig. I helgen samlet lederen for en religiøs hinduistisk gruppe til fest for å forhindre og kurere corona ved hjelp av ku-urin.
 • Frykter ny korona-bølge i Asia - ruster seg mot bumerang-effektDagsavisen 19.03.2020
  Land i Asia som har sett ut til å ha fått økt kontroll over koronaspredningen, frykter nå en ny runde, blant annet ved at borgere kommer hjem fra Europa.
 • Koronaviruset sprer seg i Latin-AmerikaNRK nyheter (NTB) 19.03.2020
  En rekke latinamerikanske land innfører portforbud, en musikkfestival er i karantene og et land nekter å ta i mot flere deportasjonsfly på grunn av koronaviruset.
 • WHO-sjefen ber Afrika våkne oppABC nyheter (NTB) 19.03.2020
  Koronaviruset er nå påvist i over halvparten av Afrikas 54 land og har begynt å kreve liv. Afrika må våkne opp, sier WHO-sjefen.
 • Milliarder kan ikke vaske hendene i rent vannDagsavisen (NTB) 19.03.2020
  Håndvask med rent vann og såpe er det beste middelet i kampen mot koronavirus, men nesten halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til dette.
 • Koronaviruset og norsk matproduksjonKommentar av Aksel Nærstad (aktivist og pensjonist) i Nationen (meninger) 19.03.2020
  Vi har ingen garantier for at det alltid vil være mulig for Norge å importere den maten vi trenger. Det er 820 millioner mennesker i verden som sulter – mer enn en av ni av verdens befolkning. Det er også en negativ klimapåvirkning ved å transportere mat over store deler av verden. Det gjelder også for mye av norsk oppdrettsfisk som sendes til Kina for filetering, og så tilbake til Norge – fordi det er billiger å filetere den i Kina enn i Norge. Vil regjeringen innføre tiltak for å øke norsk sjølberging av mat?
 • Finansinstitusjoner mener global resesjon er uunngåeligDN 18.03.2020
  En global resesjon trenger ikke å bli langvarig hvis smitten i vestlige land følger utviklingen fra Kina, Sør-Korea og Japan, tror finansinstitusjoner. Det er økt frykt for skjult spredning i India.
 • AvglobaliseringKronikk av Chr. Anton Smedshaug (daglig leder i AgriAnalyse og forfatter av boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv») i Klassekampen (meninger) 18.03.2020
  For Norge, som har kommet særlig kort i omstilling fra fossil avhengighet, ligger det nå store muligheter for å revitalisere sektorer som over tid er kritiske for selvstendighet og beredskap ved senere kriser. Og krisene er kommet i overkant ofte de senere årene, med finanskrisen i 2008, matforsyningskrisa 2007-2011, eurokrisen i 2010-12, flyktningkrisen 2015 og nå koronakrisen 2020. Det er vanskelig å stole på globaliserte fellesskap, de fleste kriser må løses nasjonalt.
 • I pandemiens kjølvannKommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 18.03.2020
  Verden vil måtte leve med pandemier i stadig nye former. De har fulgt menneskelivet til alle tider. Spørsmålet er ikke om vi skal ha internasjonal handel eller ikke, men om hvordan samfunnet best mulig kan beskytte liv og gi trygghet i en situasjon der krig, krise eller dødelige sykdommer truer. Og på dette området er nasjonalstatene tilbake på arenaen, viktigere og mer kraftfulle enn noen gang. Ja, ikke bare det, uten handlende nasjonalstater ville vi stått vergeløse i møte med koronaepidemien.
 • En annen verden er muligKommentar av Hildegunn Marie Tønnessen Seip (Høgskolelektor/stipendiat ved Ansgar Høgskole) i Vårt Land (meninger) 18.03.2020
  Pandemien gjør vår gjensidige avhengighet tydeligere enn noensinne. Den avslører hvor sårbare vi har gjort oss selv gjennom globalisering, samfunnsstrukturer på høygir og rovdrift på naturen. Presset på naturen er en viktig del av bakteppet for virusepidemiene de siste årene, forklarer Erling Dokk Holm ved NMBU. Den globale nedbyggingen av urørt natur har tvunget flaggermus og andre potensielle smittebærere inn i befolkningstette områder.
 • Et liv på løgnKommentar av Linn Stalsberg i Dagsavisen (debatt) 18.03.2020
  Krisepakkene i koronaens tid beviser at det økonomiske livet trumfer alt annet levende.
 • Erik Solheim slaktes etter korona-tweet: – Dette er syktNettavisen 18.03.2020
  – Koronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg, skriver tidligere toppolitiker Erik Solheim på Twitter.
 • Naturen slår tilbakeKommentar av Christian Johannes Idskov (Kritiker, skribent og Nettredaktør i Vagant) i Vårt Land (verdidebatt) 18.03.2020
  Den slovenske filosofen Slavoj Žižek foreslo nylig i Neue Zürcher Zeitung at koronascenarioet like gjerne kan åpne muligheten for at vi begynner å engasjere oss i lokale fellesskap, uten panikk og illusjoner, og dermed danner grunnlag for en konkret og kollektiv solidaritet. Koronavirusets samfunnsnedleggende krefter innebærer en sjanse for store forandringer i tankesett og levevis. Når vi ser tilbake om 20 år, kan det godt hende at vi befinner oss i forberedelsesfasen til en enda større krise. Den som dreier seg om klimaet.
 • Frykter eksplosiv koronasmitte i AfrikaNRK nyheter 18.03.2020
  Afrika blir trolig det neste kontinentet som rammes hardt av korona. Det kan bli stygt. En rekke land setter i gang strakstiltak i håp om å bremse spredningen.
 • EU tvinger østeuropeiske land i armene på KinaKommentar av Sverre Strandhagen i DN (meninger) 18.03.2020
  Koronaviruset har ironisk nok gjort at Kina får en hjertelig mottagelse hos land øst i Europa.
 • Krisen som forandrer altKommentar av Marie Simonsen i Dagbladet (meninger) 17.03.2020
  Verden framstår som i panikk og uten samarbeid. Vi kunne lært noe av dette. Ta en dyp pust og benytt denne krisen til å løse en langt større. Hvis vi ser denne krisen som en mulighet til å endre samarbeid om globale utfordringer, er det en åpning alle kriser gir. At folk våkner og krever handling, fordi de har oppdaget at det berører dem selv direkte. Det har som sagt skjedd før, at kriser endrer både levesett og politikk.
 • Verden ble advartKommentar av Per Olav Ødegård i VG (meninger) 17.03.2020
  I høst kom rapporten “En verden i fare”. Den internasjonale ekspertgruppen skrev at det var en svært reell trussel, “en akutt risiko”, for en dødelig pandemi som spredde seg raskt over landegrensene. De mente at verden ikke var forberedt på en ødeleggende globale pandemi som ville ta liv, føre til ustabilitet og snu økonomien på hodet. Vi er der i dag. Vel et halvt år senere. Covid-19 er en varslet katastrofe.
 • OverlegenKommentar av Maren Sæbø i Dagsavisen (debatt) 17.03.2020
  Når vi virkelig trengte overnasjonalitet, er den under angrep. Det kan være katastrofalt for dem som velger å snu ryggen til verden nå. Men hva gjør egentlig Verdens helseorganisasjon?
 • Frykter massedød i flyktningleirer: – Vi må handle nåVG (NTB) 17.03.2020
  Coronaviruset vil føre til massedød blant flyktninger i overfylte leirer verden over, advarer Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.
 • En katastrofe i emningKlassekampen 17.03.2020
  Etter ni år med krig er helse­systemet i Libya allerede overbelastet. Et utbrudd av korona­viruset kan derfor bli skjebnesvangert.
 • Et virus i krigenes høyborgDagsavisen 17.03.2020
  Korona-viruset herjer ikke kun som en helseplage, men er også i ferd med å forandre flere av Midtøstens land. For andre har viruset blitt redningen.
 • Dette er tid for fornuft, ikke panikk. Forskning, ikke fordommer. Fakta, ikke redsel. Kommentar av António Guterres (FNs generalsekretær) i Aftenposten (meninger) 16.03.2020
  I tillegg til å utgjøre en nasjonal helsekrise påvirker også viruset den globale økonomien. Finansmarkedet er blitt hardt rammet av usikkerheten som COVID 19-viruset har spredd med seg. Globale distribusjonskjeder har blitt rammet. Investeringer og kundetransaksjoner har sunket dramatisk. Vi står overfor en reell fare for en verdensomspennende resesjon. FNs finanseksperter har utregnet at viruset kan koste den globale økonomien minst 1 billion dollar (10 154 660 000 000 norske kroner) i 2020 – og kanskje mye mer.
 • En pandemi kan få store politiske konsekvenserKronikk av Ulf Sverdrup (direktør ved NUPI) i DN (meninger) 16.03.2020
  En sammenknyttet verden, der vi har global handel, globale verdikjeder og frihet til bevegelse, er ikke bare resultat av økonomisk effektivitet og teknologiske fremskritt, men det er også uløselig knyttet til individers frihet, flere muligheter, økt innsikt, toleranse og empati. Ja, sammenveving og gjensidig avhengighet kan også bidra til å øke problemløsningsevnen, redusere risiko for intoleranse og det kan øke terskelen for å gå til krig. Samtidig må vi naturligvis forstå at en globalisert verden også bringer med seg nye trusler som terror, digital sårbarhet og epidemier.
 • Koronapandemien er globaliseringens selvportrettKommentar av Aksel Kielland i Morgenbladet (meninger) 16.03.2020
  Vi vet at globalisering har å gjøre med frihandel, finans, avindustrialisering av Vesten, proxy-krigføring og innvandring fra andre verdensdeler, men selv når vi gremmer oss over å se amerikanske hurtigmatkjeder bre om seg på eksotiske feriedestinasjoner i fjerntliggende strøk, har vi en tendens til å glemme den rollen vi selv spiller.
 • Farvel til verden slik vi kjenner denKommentar av Carsten Jensen (Forfatter) i Dagbladet (meninger) 16.03.2020
  La oss få noe godt ut av den frivillige selvisolasjonen vi nå i noen uker eller måneder vil være tvunget til . La oss bruke isolasjonen til selvransakelse og politisk ettertanke. La oss omsider innse at vi bare har én verden, og at det er et felles ansvar å ta vare på den. Og la oss så returnere til fellesskapet, fulle av handlekraft og vilje til forandring.
 • Koronaviruset vil vekke antiglobalismens stemmer. De tar fortsatt feil. Kommentar av Martin Sandbu i Aftenposten (meninger) 15.03.2020
  Den lynraske spredningen av et virus fra den andre siden av kloden er et brennende bilde på vår globaliserte verden. Noen vil se epidemien som en fatal skyggeside av hvor tett vi har vevd sammen verdensøkonomien. Flere vil innrømme at samkvem over grensene, gjennom handel og reising, fører risiko med seg. Risikoen er ikke bare smittefare, men en økonomisk skjørhet som globaliseringen ser ut til å ha medført.
 • Pandemiens politikkKommentar av Tore Wig (førsteamanuensis, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo) i VG (meninger) 15.03.2020
  Det politiske etterspillet av Corona-pandemien er vanskelig å forutse. En ting epidemien viser tydelig er hvor sammenvevd verden er: En intetanende person i Wuhan kommer i kontakt med et vilt dyr (muligens gjennom å spise det) og får et virus som i løpet av måneder sprer seg til hele verden og setter i gang en økonomisk og helsemessig krise. Så skjør er vår gjennomglobaliserte verden.
 • Derfor stenges EuropaKommentar av Kjetil Wiedswang i DN (meninger) 15.03.2020
  Korona-utbruddet kommer etter et tiår med økonomisk vekst. Hadde virusutbruddet kommet på toppen av eurokrisen etter 2010 eller migrantkrisen, kunne den samfunnsmessige og økonomiske virkningen vært langt mer dramatisk. Nå er det en følelse av at dette blir tøft, men at det tross alt er utsikt til at ting kommer til å normaliseres om noen måneder.
 • Koronaviruset skyter fart i AfrikaTV2 (NTB) 15.03.2020
  Koronapandemien øker i omfang i Afrika, og viruset er nå påvist i 24 av de 54 landene på kontinentet. Følgene kan bli katastrofale.
 • Regjeringen stanser ankomst av nye kvoteflyktningerNettavisen 15.03.2020
  Dette gjøres i kjølvannet av at regjeringen ønsker å begrense videre smittespredning av koronaviruset.
 • 3.000 FN-ansatte blir bedt om å jobbe hjemmefraABC nyheter (NTB) 14.03.2020
  FNs generalsekretær António Guterres har bedt alle 3.000 ansatte ved hovedkontoret i New York om å ha hjemmekontor i tre uker fra mandag av.
 • Frykt funkerKommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 14.03.2020
  Hvor skal man begynne en sånn lørdag? Etter en sånn uke. Vi kan like godt begynne i Charles Dickens’ London, og hans klassiske historie om den delte byen. Om de to byene i én. Om eventyrlig rikdom og uendelig fattigdom. For litt sånn er vår tid også, den er best og verst, den er fantastisk og destruktiv, den er opplyst og mørk, og så delt er kanskje også denne koronakrisa. På denne ene siden en katastrofe som vil koste liv og etterlate seg en økonomi som aller mest vil ligne en branntomt når den er over. Men på den andre siden, kan det være starten på en bærekraftig framtid. For framtida kommer, uansett hvor dystert alt virker nå.
 • Økonomi-krisen kan fort bli større enn virus-krisen. Da blir det verre å være politiker. Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet (meninger) 14.03.2020
  Mens finanskrisen tvang mange investorer til å selge aksjene sine mens de var på et bunnivå, kjøpte det norske oljefondet. Vi sto ikke i gjeld til noen og kunne bare vente på at de billige aksjene igjen steg i verdi. Det gjorde de. Denne gangen kan vi håpe på det samme, men risikoen er mye større for at mange av oljefondets aksjer blir nullet. At de rett og slett forsvinner i en internasjonal konkursbølge. Kommer vi til det stadiet, ender politikerne opp i et kjempedilemma: Da må de si rett ut at nå lemper vi på alle smitteverntiltak for å få de økonomiske hjulene til å gå rundt igjen. I klartekst betyr det: Nå lar vi noen flere dø av korona fordi vi må redde verdensøkonomien.
 • Korona i demokrati og diktaturKommentar av Mina Bai (Norsk-iransk samfunnsdebattant og forfatter) i Nettavisen (meninger) 14.03.2020
  Norske myndigheter er på nyhetene og har daglige pressekonferanser. De lager helsetiltak, og er bekymret for norsk økonomi. Vi har all grunn til å være takknemlig for å ha et slikt styre. Som norsk-iraner følger jeg også godt med på hva som skjer i fødelandet mitt, et religiøst diktatur. Der er ting helt annerledes.
 • Smitter fra Europa til Afrika: – Dødstallene kan bli enormt høyeDagsavisen 14.03.2020
  Koronasmitten er på frammarsj i Afrika – importert fra Europa. – Frykten er at koronaviruset treffer Afrika sent, men voldsomt, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.
 • Koronaviruset sprer seg i AfrikaABC nyheter (NTB) 14.03.2020
  Seks nye land, blant dem Kenya, Ghana og Gabon, bekreftet fredag sine første tilfeller av koronaviruset. En stor epidemi kan bli katastrofal.
 • Endelig oppdaget verdens børser hvor skummel fremtiden erMorgenbladet 13.03.2020
  Koronaviruset lar monstrene under sengen slippe frem. Den viser sårbarheten i samfunnet; løsarbeidere som ikke har sykelønn, globale produksjonskjeder og just-in-time-delivery som gjør at vi ikke har varene vi trenger på lager.
 • Virus på handelsnerven (globalisering)Klassekampen 13.03.2020
  At den globaliserte verdensøkonomien lar seg lamme av et virusutbrudd, kan bli en vekker som tvinger ledere til å ta større nasjonale hensyn.
 • 16 dager som snudde verden på hodetKommentar av Terje Erikstad i DN (meninger) 13.03.2020
  Markedskollapsen overgår finanskrisen i 2008. Investorene skyr land som ikke tar drastiske nok skritt for å stoppe koronaepidemien.
 • Ny studie: Syv scenarioer for konsekvensene av Covid-19VG 12.03.2020
  Ifølge en ny studie vil selv det beste utfallet av virusutbruddet kunne kreve 15 millioner dødsfall og påføre verdenssamfunnet enorme økonomiske tap.
 • – Dette kan bidra til en skikkelig nedgangskonjunktur hvis man ikke setter alle kluter tilDN (Magasinet) 12.03.2020
  FN advarte tidligere denne uken om at viruset i verste fall kan koste den globale økonomien 2000 milliarder dollar i år, og WEF-presidenten legger ikke skjul på at han uroer seg: – Det er ingen tvil om at koronaviruset representerer den største trusselen for verdensøkonomien siden finanskrisen i 2008. WEF er selvfølgelig bekymret for helsesituasjonen, men samtidig ser vi at den globale veksten kan bli halvert i år. Dette kan bidra til en skikkelig nedgangskonjunktur hvis man ikke setter alle kluter til, sier Børge Brende.
 • – Vi står overfor et vannskille i europeisk politikkMinerva 11.03.2020
  I en kronikk i Dagens Næringsliv trakk Janne Haaland Matlary nylig forbindelser mellom koronapandemien og den nye migrantkrisen, som begge står på terskelen til å bryte ut i Europa. Fellesnevneren, foreslår den profilerte professoren i statsvitenskap, er globalisering. Eller nærmere sagt; Måten Europa har trådt inn i en stadig mer globalisert verden på.
 • Slik kan korona endre verdenKommentar av Kjetil Wiedswang i DN (meninger) 11.03.2020
  Koronaviruset fortsetter å spre seg. Ingen vet hvor lenge utbruddet vil vare og hvor dype virkningene vil bli for enkeltland og for verdensøkonomien. Luftfart og reiseliv og er særlig hardt rammet. Kvalifiserte spådommer går ut på at utbruddet vil vare mellom et halvt og to år, inntil det dør ut av seg selv, eller man får utviklet en vaksine. Men det kan også gi langsiktige virkninger.
 • Oljepriskrig, koronakaos og gjeldsbombe kan utløse en ny finanskriseKlassekampen 10.03.2020
  Økonomen Ann Pettifor spådde den ­globale krisa i 2008. Nå ser hun konturene av en «perfekt storm» i verdens­økonomien.
 • Globaliseringen av et virusKommentar av Per Olav Ødegård i VG (meninger) 07.03.2020
  Globaliseringen har skapt økonomisk vekst og utvikling for mange. I verdensøkonomien har Kina fått en nøkkelrolle, både som produsent og mottaker. Når verdens nest største økonomi tvinges til å isolere titalls millioner mennesker og stenge eller begrense produksjonsbedrifter skaper det umiddelbart globale ringvirkninger. Leveringsproblemer og forsinkelser i Kina fører til permitteringer også i norske bedrifter som er avhengige av deler.
 • Derfor er koronakrisen mer krevende enn finanskrisenKommentar av Terje Erikstad i DN (meninger) 05.03.2020
  Verden er langt bedre rustet til å håndtere en influensapandemi i dag enn under Spanskesyken som herjet i 1918–19. Men at situasjonen er ekstremt krevende er hevet over enhver tvil. Kinesiske myndigheter synes å ha fått spredningen av viruset til en viss grad under kontroll. Drakoniske virkemidler som å stenge av hele regioner er tatt i bruk for å stoppe viruset.
 • Lammende korona-angstKommentar av Kjell Werner i Dagsavisen (debatt) 05.03.2020
  Korona-angsten er i ferd med å lamme verdensøkonomien. Faren for såkalt negativ vekst er overhengende.
 • Er koronaviruset spikeren i kisten for globaliseringen? Kronikk av Sven Røgeberg (Lektor og skribent) i Aftenposten (meninger) 04.03.2020
  Utbruddet av koronaviruset i storbyen Wuhan i Kina er en påminnelse om at et alvorlig tilbakeslag for verdensøkonomien kan komme brått og uventet.
 • Når dragen fallerKommentar av Emma Tollersrud i Klassekampen (meninger) 04.03.2020
  Globaliseringen har spilt en nøkkelrolle i alle epidemier opp gjennom historien, men i dag løper prosessene raskere enn noen gang. Det gjør oss særlig sårbare, både for smitten i seg selv, idet vi reiser mer og raskere, og for de økonomiske konsekvensene. Når epidemien nå inntreffer på toppen av handelskrig og isolasjonisme, automatisering og klimakrise, er spørsmålet hvilke følger det får for den globale kapitalismen.
 • OECD: – Den største økonomiske trusselen siden finanskrisenABC nyheter (NTB) 03.03.2020
  Coronaviruset er den største trusselen mot verdensøkonomien siden finanskrisen, ifølge OECD. Veksten i økonomien kan bli halvert hvis ikke spredningen stanses.

Andre relevante saker fra RORG-samareidet / Global:

Aktuelt tema

Aktuelt tema

Her samler og oppdaterer vi lenker og bakgrunnsstoff over tid til utvalgte aktuelle utviklingspolitiske saker som står på dagsorden i Norge.