Klipp fra media

Filter: 2021 offmyndigheter

Usaklige påstander fra Greenpeace

DN (meninger) | 02.03.2021

Debatt av olje- og energiminister Tina Bru (H): Det virkelige «systemiske problemet» for Greenpeace er at Norge skaper verdier, arbeidsplasser og bosetning i hele landet gjennom å utvinning av olje og gass.

Uriktig, Vassnes

Klassekampen+ (meninger) | 27.02.2021

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Under overskrifta «Falske klima-regnskaper» skriv Bjørn Vassnes i Klassekampen 18. februar at vi i klimapolitikken ikkje tel med naturens evne til å ta opp karbon. Det er feil. CO2-opptak og karbonlagring er ein integrert del av klimagassrekneskapen og klimaforpliktinga vår med EU. Det er berre å slå opp i Klimaplan for 2021- 2030, som vi la fram for litt over ein månad sidan

Høge ambisjonar er nødvendig, ikkje urettferdig

NRK ytring | 20.02.2021

Replikk fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Omstillinga er noko vi alle må igjennom, og det vil ikkje vere ein fordel for nokon av oss viss Noreg er dårlegast i klassen. Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad skriv i sin Ytring til NRK at norsk klimapolitikk «har vorte ein slags noregsmeisterskap i å melde inn stadig høgare mål om utsleppskutt». Eg trur derimot at konsekvensane for alle, inkludert distrikts-Noreg, av å ikkje nå måla i Parisavtalen vil vere store.

Industri for fremtiden

DN (meninger) | 20.02.2021

Kronikk av statsminister Erna Solberh (H): Prosessindustriens utslipp er redusert med 41 prosent siden 1990. Samtidig har verdiskapingen økt betydelig. Det viser at utslippskutt ikke trenger å skje på bekostning av vekst. Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen.

Kva er det som held igjen? (bærekraftsmålene/bistand)

Dagsavisen (debatt) | 18.02.2021

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (leder i Norad): I 2015 blei leiarane i verda einige om berekraftsmåla. 17 mål skal avskaffe fattigdom, stoppe klima- og naturkrisa og motarbeide ulikskap. Måla er ambisiøse. Den globale pandemien har i tillegg sett oss kraftig tilbake. Ifølge OECD trengst det rundt 1000 milliardar dollar i investeringar for å ta igjen det tapte. Det er eit enormt behov for private investeringar i fattige land framover.

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen (fiskeflåten/klima)

Nordlys (Nordnorsk debatt) | 18.02.2021

Debatt av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H): Sps Ivar Prestbakmo skriver om CO2-avgiften og fiskeflåten. Påstandene han kommer med, kan ikke stå uimotsagt. Klimaendringer og våre klimaforpliktelser vil legge føringer på både industrien og øvrig næringslivs utvikling fremover. Alle deler av næringslivet må bidra til mer klimavennlig produksjon.

Norge og Europas grønne giv

DN (meninger) | 11.02.2021

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), næringsminister Iselin Nybø (V) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Erik Solheim roser EUs innsats for klimaet og det som på norsk har fått navnet Europas grønne giv (kronikk i DN 8. februar). Solheim har rett i at EU fortjener ros. EU har under pandemien økt klimaambisjonene. Solheims kritikk avslører imidlertid at han har fulgt dårlig med. Norge tok tidlig til orde for at EU skulle øke sitt klimamål. Vi økte vårt eget klimamål for et år siden og ønsket at EU skulle gjøre det samme. Kritikken hans er også hul, siden han var del av en regjering som nedprioriterte europapolitikk og i praksis reduserte vår innflytelse i Brussel.

Langsiktig og vanskelig engasjement i Myanmar

Klassekampen+ (meninger) | 06.02.2021

Debatt av statssekretær Jens Frølich Holte (H) i utenriksdepartementet: Norge fordømmer kuppet i Myanmar. Vi frykter at det kan sette den demokratiske utviklingen i landet mange år tilbake. Vi deler Kristian Stokkes bekymring over den kritiske situasjonen i Myanmar, men vi er uenig i hans påstand om at Norge valgte side. Vi har ikke valgt side. Valget vårt har vært å gå inn i et langsiktig engasjement i Myanmars demokratiseringsprosess, der Aung San Suu Kyi og den sivile regjeringen er nøkkelaktører.

USA og verden etter Trump

Aftenposten (meninger) | 20.01.2021

Kronikk av Hilde Eliassen Restad (Førsteamanuensis, Internasjonale Studier, Bjørknes Høyskole): Trump brøt relativt klart med mye av den tverrpolitiske utenrikspolitiske konsensusen som hadde rådet i Washington, D.C. siden 1945. Men var dette ene og alene Trumps fortjeneste – eller skyld? Og kan Biden lappe sammen et nytt utenrikspolitisk konsensus post-Trump?

Norge vil gi vaksinedoser til fattige land

Vårt Land (meninger) | 20.01.2021

Kommentar av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): Vi har kommet til et sannhetens øyeblikk for internasjonal solidaritet og rettferdighet. Derfor vil regjeringen gi av vårt vaksineoverskudd til utviklingsland.

Kutt utslippene, ikke utviklingen

DN (meninger) | 16.01.2021

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Norsk næringsliv har for lengst startet arbeidet med å redusere egne utslipp. Det ser vi i industrien, varehandelen, sjøfartsnæringen, finans, teknologibedriftene og de aller fleste andre næringer. Det samme gjør folk. Elbilsalget går opp og bensin- og dieselsalget går ned. Antallet som reiser kollektivt øker. At flere velger miljøvennlige løsninger avspeiler seg i utslippsstatistikken: Klimagassutslippene i Norge går ned, og er på sitt laveste nivå på 27 år. Det er en god utvikling.

Klimaplanen er et historisk taktskifte

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.01.2021

Debatt av klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og Kjartan Alexander Lunde (Leder av Rogaland Venstre): «Regjeringens klimaplan er ambisiøs, og har et tydelig Venstre-stempel», skriver kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad. Likevel kommer det – forutsigbart nok – rituell kritikk fra MDG (Ulrikke Torgersen), som i samme avis ikke klarer å finne særlig mange flere problemer med meldingen enn at den burde ha kommet tidligere.

Trøndelagsmøtet 2021: Veien videre (klima/næringsliv)

Adresseavisen (Midtnorsk debatt) | 14.01.2021

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H): I sist uke la regjeringen frem vår plan for å nå klimamålene frem mot 2030. Planen fokuserer på de ikke-kvotepliktige utslippene. Det vil si utslipp fra transport, avfall, jordbruk, bygg og deler av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomhet. Planen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst. Skal vi klare dette, trenger vi et næringsliv som er grønnere, smartere og mer nyskapende. Jeg opplever at næringslivet i Trøndelag er fremoverlent når det gjelder å omstille seg i mer klimavennlig retning.

Jord- og skogbruk er viktig for norsk klimapolitikk

Nationen (meninger) | 09.01.2021

Kronikk av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF): Klimakutt og økt opptak av karbon må skje på en måte som tar vare på norsk matproduksjon og fellesgoder.

Omstart 2021 (verden/bistand)

Dagsavisen (debatt) | 07.01.2021

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): På mange måtar står vi overfor ein ny start. I den vil bistand bli enno viktigare enn før.

Vi øker innsatsen på psykisk helse

Vårt Land (verdidebatt) | 03.01.2021

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Generalsekretæren i SOS-barnebyer spør meg om psykisk helse er en prioritering i utviklingspolitikken. Svaret på det er ja.

1 - 30 av 16
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.