Klipp fra media

Filter: 2021 debatt

Ikke fred med Biden

Nordlys (Nordnorsk debatt) | 03.03.2021

Kronikk av Kari Elisabet Svare (Rødt, Østre Gausdal): Ved å sammenligne USAs intervensjoner og invasjoner med Russlands, Kinas og Irans, blir det åpenbart hvem som blander seg illegalt i andre lands affærer. Og en rask titt på kartet over amerikanske baser i verden viser tydelig hvilken verdensmakt som er mest aggressiv. USA er bl.a. militært til stede i Sør-Amerika og mange afrikanske land. I desember 2020 skulle amerikanske soldater ut av Somalia. Denne Africom-styrken driver såkalte «antiterroroperasjoner» fra en kommandosentral i Stuttgart. Det hele handler om tilgang til afrikanske råmaterialer.

Nyliberalismen har mutert

Morgenbladet+ (meninger) | 03.03.2021

Kronikk av Jostein Jakobsen (Forsker, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo) og Kenneth Bo Nielsen (Førsteamanuensis, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo): Nyliberalismen er død og begravet. I stedet for nyliberalismens blinde tro på det frie markedet og fiendtlighet til staten, står vi nå midt i en bølge av autoritære, populistiske og høyrevridde regimer. Trumps USA (R.I.P.). Erdogans Tyrkia. Bolsonaros Brasil. Modis India. Listen fortsetter. Ikke bare har disse regimene erstattet nyliberalismen, vi kan kanskje til og med forstå dem som en konsekvens av en feilslått nyliberalismes eskalerende ulikhet og uro.

Redaktøren og diktaturet (Norge/Kina)

Klassekampen+ (meninger) | 03.03.2021

Debatt ac Carl Johansen (forfatter og stortingskandidat for MDG): At Braanenog den norske regjeringen – ikke forstår at når diktaturet vinner, taper vi alle, viser i hvilken grad demokratiet er under press også i Norge. For regjeringen handler den planlagte frihandelsavtalen med Kina, og den farlige normaliseringsavtalen som ligger til grunn for den, om penger. Demokratiske verdier selges for laksekroner, ivrig påskyndet av blant andre NHO. Blant dem som nå sier nei, er samtlige ungdomspartier foruten FpU.

Et farvel til Oljefondet slik vi kjenner det?

E24 (meninger) | 03.03.2021

Kommentar av Sindre Heyderdahl: Et sentralt forslag bør likevel legges tilbake i skrivebordsskuffen med en gang. Og det er ideen om å endre handlingsregelen, slik at Norge kan flytte rundt 1.000 milliarder kroner fra Oljefondet til en ny, grønn investeringsbank over en tiårsperiode.

Tix og Marx (sløsesjokket)

Klassekampen+ (meninger) | 03.03.2021

Kommentar av Yohan Shanmugaratnam: Det har ikke manglet på forsøk på å bevisstgjøre forbrukeren, inkludert om de kjente merkevarenes underbetalte arbeidere i fattige land. Organisasjonen Electronics Watch har samlet dokumentasjon om arbeidsforholdene i elektronikksektoren, som Tix delvis fikk innblikk i, der rapporter om uforsvarlig arbeidsmiljø og tvangsarbeid går igjen. Men i det store bildet virker det som arbeidets rolle fortsetter å være en blindsone, selv om bevisstheten rundt miljø og klima øker.

Forurenser bør betale – også for søpla i havet

Nordlys (Nordnorsk debatt) | 03.03.2021

Kronikk av Anne Katrine Normann og Jan-Gunnar Winther (Senter for hav og Arktis): Ett av vår tids alvorligste og mest synlige miljøproblemer er plastforurensning av havet. Plast i forskjellige varianter og størrelser skader dyr, økosystem, økonomi og til syvende og sist oss selv. Vi har et godt og omfattende regelverk som skal hindre forurensning. Lover og regler er en nødvendig ytre ramme som skal fylles med forvaltning, oppfølgning, etterlevelse og sunn fornuft.

Kompromisslaus politikk? (klima)

Klassekampen+ (meninger) | 03.03.2021

Kommentar av Mailiss Solheim-Åkerblom (sekretær i Raudt sitt miljø- og næringspolitiske utval): Det er mindre enn ni år til klimagassutsleppa må vera halverte for å halde oss til maks 1,5 grader global oppvarming. Dette er ei grense som likevel ikkje hindrar vassmangel, svoltkatastrofar eller ekstremvêr. Medan vi lever i håpet om at koronakrisa skal ta slutt, blir konsekvensane av klimaendringane varige. Spørsmålet er berre kor store konsekvensane blir.

Ola Borten Moe og klima, historien om da Senterpartiet sporet av

Nordlys (Nordnorsk debatt) | 03.03.2021

Debatt av Kriss Rokkan Iversen (nestleder MDG, Harstad): Ola Borten Moes dommedagsprofetier om konsekvensene av en fremtidsrettet klimapolitikk, er i beste fall kunnskapsløs og i verste fall populistisk. Hans forsøk på å så tvil om Parisavtalens mål og innhold er en avsporing fra både ansvaret og mulighetene som ligger i Norges møte med klima- og naturkrisen. Det er en farlig kurs å sette.

De små drømmer om en bedre verden (det grønne skiftet)

Dagsavisen (debatt) | 03.03.2021

Kommentar av Jo Moen Bredeveien: Med mindre enn 200 dager igjen til valget har SV, for å begynne der, lansert visjoner for et radikalt, grønt skifte som fortjener å bli en del av forhandlingsgrunnlaget for en rødgrønn regjering. Det er jo faktisk sånn at Norge har ratifisert Parisavtalen om kutte utslippene for å begrense temperaturøkningen på kloden til 1,5 grader. Og at vi for å nå det målet må kutte, legge om og bygge nytt.

Hvorfor er det ikke et folkeopprør mot elektrifisering av sokkelen?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.03.2021

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Vil du være med på spleiselaget for å få oljebransjen til å se grønnere ut? Hvorfor er det ikke et folkeopprør mot elektrifisering av sokkelen?

Mot all havvind?

Klassekampen+ (meninger) | 03.03.2021

Debatt av Boye Ullmann (medlem av Rødt): Synne Bjørbæk fremmer igjen prinsipiell motstand mot all havvind. Hun tillegger havvindtilhengere at vi går inn for å kle hele kysten med havvind. Det er usaklig. Det dreier seg om tre prosjekter der to prosjekter er langt til havs tilknyttet olje og gassinstallasjoner. Jeg mener Rødt bør gå imot all havvindutbygging nord for Stadt. Bjørbæk veit at havvind ved Sørøya ved Hammerfest er forkasta av hensyn til torsken. Bjørbæk veit at vi går imot utbygging av Havsul utafor Møre ved gyteplassen til silda. Vi ønsker å ta hensyn til fisk og fugl.

Hvilke skader gjør vindkraftverk på fuglelivet?

Nationen (meninger) | 03.03.2021

Kommentar av Martin Eggen (Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening) og Kjetil Aa. Solbakken (Generalsekretær, Norsk Ornitologisk Forening): NOF var blant dem som med presisjon forutså konsekvensene på Smøla, og vi klaget utbyggingen inn for Bernkonvensjonen. Etter hvert som også døde ørner og andre fugler oppdages, ofte ved tilfeldigheter, ved andre vindkraftverk, begynner vi å se omfanget av et enda større problem. Kunnskap om hvilke følger vindkraftverkene i Norge får på fuglebestandene, også når det gjelder unnvikelse og nedgang i bestander, må på bordet. For det er slettes ikke bare gjennom kollisjoner og direkte død fuglene påvirkes.

Det er riktig å ta imot «bare» 50

Vårt Land (meninger) | 03.03.2021

Kommentar av Arina Aamir (Nestleder i Aker Unge Høyre): Jeg vil takke regjeringen for å tørre å ta de upopulære valgene, til det beste for flyktningene som kommer hit.

Samarbeidet mellom USA og Saudi-Arabia går fortsatt oljeglatt

Klassekampen+ (meninger) | 03.03.2021

Kronikk av Sverre Lodgaard (forsker ved Nupi): Måten systemet opererer på, har som regel gått under radaren, for Saudi-Arabia er USAs nærmeste partner i den arabiske verden, og europeiske land får rundelig betalt for sine våpenleveranser. Men nå har den nye amerikanske presidenten vekket interesse for det. Foranledningen er Jamal Khashoggi, journalisten som ble drept og partert i det saudiske konsulatet i Istanbul. Trump ville nødig gjøre noe vesen av hendelsen, men Biden har tatt den opp igjen. Handlingsrommet hans begrenses imidlertid av økonomiske og sikkerhetspolitiske forhold.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen (fredsforskning/PRIO/USA)

Ny Tid (meninger) | 02.03.2021

Kommentar av Ola Tunander (professor emeritus fra PRIO): Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

På randen av korrupsjon (Equinor/Angola)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 02.03.2021

Lederkommentar: Statoil ga millioner til udefinerte prosjekter i et land gjennomsyret av korrupsjon. Det må aldri skje igjen. «Jeg tror pengene er tapt,» sa journalist Maren Sæbø under høringen i stortinget fredag. Den handlet om funnene fra Riksrevisjonens gransking av hvordan staten har fulgt opp Equinors utbetalinger til Angola.

Norsk motvekst

Klassekampen+ (meninger) | 02.03.2021

Kronikk av Jostein Jakobsen (forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo): Det er på tide at begrepet «motvekst», som innsats mot klimakrisen og alternativ til kapitalismen, blir diskutert også i Norge.

Rødt bør gå for klimarabatt til alle

Klassekampen+ (meninger) | 02.03.2021

Kommentar av Rose Maiken Flatmo (Raudt Stord), Roald Arentz (Rødt Trondheim Østbyen) og Øyvind E. Hansen (Rødt Moss): Et viktig spørsmål på Rødts landsmøte 4.–7. mars blir om karbonavgift til fordeling (KAF, også kalt klimabelønning/klimarabatt) skal omfatte alle, eller bare de som tjener under en viss inntekt.

Usaklige påstander fra Greenpeace

DN (meninger) | 02.03.2021

Debatt av olje- og energiminister Tina Bru (H): Det virkelige «systemiske problemet» for Greenpeace er at Norge skaper verdier, arbeidsplasser og bosetning i hele landet gjennom å utvinning av olje og gass.

Skal vi rasere kysten vår?

Klassekampen+ (meninger) | 02.03.2021

Kronikk av Synne Bjørbæk (fylkestingsrepresentant for Rødt i Nordland, sentralstyremedlem): Når havvind lanseres som ‘den nye olja’, skjer det uten tanke for fiskeriet og tilknyttede lokalsamfunn.

En virkelighetsfjern bilpolitikk

VG (meninger) | 02.03.2021

Kommentar av Trygve Slagsvold Vedum (Sp-leder): Ingen er imot å fase inn nullutslippsbiler. Men det må være en politikk som er tilpasset norsk virkelighet og klima.

Snøen smelter under skiene (klima)

Vårt Land (meninger) | 02.03.2021

Lederkommentar: Ski-VM i Oberstdorf bør anspore til økt klimapolitisk engasjement fra både idrettsorganisasjonene og de aktive.

Hun var utvilsomt ekstremist

VG (meninger) | 02.03.2021

Kommentar av Astrid Meland: Blindet av forelskelse dro den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen på husmorferie til Kalifatet.

Lo og fniste av halshogging

Dagbladet (meninger) | 02.03.2021

Kommentar av Martine Aurdal: IS-kvinnen er brutalt ærlig.

Terror gjennom klesvask

Aftenposten (meninger) | 02.03.2021

Kommentar av Andreas Slettholm: Den IS-tiltalte kvinnen frigjorde Frp fra regjeringsfengselet. Men var hun selv ufrivillig i Syria?

Hardcore IS eller uskyldig offer?

NRK ytring | 02.03.2021

Kronikk av Olav Rønneberg: Spørsmålet er om den såkalte IS-kvinnen sverget troskap til terrorgruppa Den Islamske stat, om hun ble holdt der mot sin vilje, eller noe midt imellom.

Biden skuffer

VG (meninger) | 02.03.2021

Lederkommentar: USAs president Joe Biden burde ha stilt kronprins Mohammed bin Salman til ansvar for drapet på Jamal Khashoggi.

Tung vei ut av afghansk hengemyr

Vårt Land (NTB) | 02.03.2021

Lederkommentar: Afghanistan er blitt en enda verre hengemyr for USA og Nato enn pessimistene regnet med for snart 20 år siden. Dessverre ser det ut til å være nødvendig å forlenge nærværet av allierte styrker ytterligere.

1 - 30 av 623
1 2 3 4 5 6 .... 17 18 19 20 21

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.