Klipp fra media

Filter: 2020 siviltsamfunn

Regjeringens nye handelsavtaler setter fyr på demokratiet

Morgenbladet+ (meninger) | 31.12.2020

Kronikk av Hege Skarrud (leder i Attac): Amazonas brenner og Kina lager konsentrasjonsleirer. Samtidig forhandler Norge om nye frihandelsavtaler med myndighetene som er ansvarlige for dette. Avtalene vil forsterke disse problemene. Regjeringen er i sluttfasen av forhandlinger om en ny bilateral frihandelsavtale med Kina. De ferdigstiller også den omstridte Efta-avtalen med Mercosur-blokken, hvor Brasil er med som største land. Regjeringen ser krisene i disse landene, men forsvarer likevel avtalene med argumenter om at de skaper flater for dialog og samarbeid for å komme til løsninger.

Ufredelig jul på Filippinene

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2020

Kommentar av Marit Sørheim (leder for internasjonal avdeling) og Aron Halfen (seniorrådgiver Caritas Norge): Filippinene er igjen hardt rammet av naturkatastrofer og konflikt. Det er i år ekstra krevende å håndtere under koronapandemien. Et lite lyspunkt har tidligere vært en våpenhvile mellom myndighetene og folkets frigjøringshær (NPA) i julehøytiden. Slik blir det nok ikke år.

Den nye normalen?

Klassekampen+ (meninger) | 30.12.2020

Kommentar av Line Khateeb (leder, Palestinakomiteen i Norge): Med nyheten om at Marokko og Israel inngikk en såkalt normaliseringsavtale, fulgte også at Trumps administrasjon anerkjente Marokkos suverenitet over Vest-Sahara, et område okkupert av Marokko siden 1979. Etter samme mønster som USAs utenriksminister Mike Pompeo, som for noen uker siden sto på de okkuperte Golanhøydene og erklærte at USA mener dette området nå tilhører Israel, valgte Trump igjen å ignorere folkeretten.

Liberaliseringens bristepunkt (India/landbruk)

Dagsavisen (debatt) | 30.12.2020

Kommentar av Julie Rødje (leder i Spire) og Ida Marie Grønnestad (medlem i Spires matutvalg): Det er likevel ikke statsministerens koronahåndtering som skremmer og provoserer de indiske bøndene. Det er det derimot landets nye landbrukslov som ble vedtatt tidligere i høst som gjør. Loven kommer som den siste i en rekke av nyliberalistiske tiltak i landets markedsreform. Den indiske statsministeren sikler nemlig etter tittelen som «factory of the world» og skal han kunne stikke av med denne, må India først gjøres klar for det «frie» markedet. Dette på bekostning av landets bønder og arbeidere.

Må slåss for vern av sivile (FNs sikkerhetsråd)

Dagsavisen (debatt) | 29.12.2020

Kommentar av Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen): Beskyttelse av sivile, trygg tilgang til nødhjelp, forbedrede antiterror-resolusjoner og sanksjoner. Dette er noen av sakene Norge bør prioritere når vi nå inntar Sikkerhetsrådet. De internasjonale reglene for krig utfordres og brytes, sivile angripes, voldtekt og utsulting brukes som våpen, nødhjelp stanses og hjelpearbeidere kidnappes og drepes.

Havvind ruster for fremtiden

Klassekampen+ (meninger) | 29.12.2020

Debatt av Marius Holm og Jon Evang (Zero): I en replikk til vår kronikk om å la havvind erstatte gasskraftverk, slår Anders Ekeland fast at redusert forbruk av fossil energi ikke har effekt på totalforbruket av fossil energi, fordi energien man slutter å benytte ett sted, vil benyttes et annet sted. Ekeland later til å mene at det kun er reduksjon i produksjonen av fossil energi som har effekt på forbruket. Det ville vært trist om dette stemte.

Vandrende interessekonflikter utfordrer forvaltningen

DN (meninger) | 27.12.2020

Kommentar av Guro Slettemark (generalsekretær i Transparency International Norge) og Tina Søreide (professor ved Norges Handelshøyskole - NHH): I avrundingen av prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var Kari Elisabeth Kaski (SV) klokkeklar overfor Aftenposten/E24: – SV har oppnådd det vi har sagt hele veien: Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt. Det er vi enige i, men bekymringen er relevant i flere sammenhenger.

Høyesterett har uthulet folkets rettigheter

Aftenposten (meninger) | 25.12.2020

Kommentar av Simon Balsnes (Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom): Det er alvorlig at Høyesterett har valgt å frata miljøet en reell juridisk beskyttelse.

For oss er dommen knusende: Vi er skuffet og oppgitte over at unge blir sviktet

Adresseavisen (meninger) | 23.12.2020

Kommentar av Alfa Hansen (leder i Nordre Follo Natur og Ungdom), Mark Aagaard (leder i Trondheim Natur og Ungdom) og Martin Hollender (Asker og Bærum Natur og Ungdom): For vår del kunne paragraftegnet i «§ 112» like gjerne vært et dollartegn, for kortsiktig økonomisk gevinst synes å trumfe etterslektens rett til et levelig miljø. Høyesterett mener det må være en svært høy terskel for å bruke $ 112. Det vil i beste fall gjøre paragrafen sovende, i verste fall død. Dessuten er det virkelig ille at høyesterett frifinner Norge for utslipp forårsaket av norsk olje i utlandet. Uansett hvor oppgitte vi er nå, skal vi ikke gi oss. Å kjempe for miljøet er viktigere enn noen gang.

Havvind er løsningen

Klassekampen+ (meninger) | 22.12.2020

Kommentar av Marius Holm (daglig leder i Zero) og Jon Evang (fagansvarlig for energi i Zero): Mange av de energikrevende, grønne løsningene vi trenger er distriktspolitiske lissepasninger, fordi de bør plasseres nær fornybar kraftproduksjon. Derfor bør strøm til elektrifisering av oljeplattformer i størst mulig grad komme fra havvind. Da reduseres både konflikten med kraftbehov på land, og presset på landbasert utbygging av fornybar energi. Videre vil elektrifisering kutte utslipp, og samtidig understøtte en langsiktig norsk industrimulighet innen havvind, særlig flytende havvind.

Innfør sanksjoner mot Kina!

VG (meninger) | 19.12.2020

Kronikk av Muetter Iliqud (23), Den Norske Uighurkomiteen: Muslimske minoriteter i Kina overvåkes, og opp mot tre millioner holdes fanget i interneringsleire. Ethvert samarbeid med Kina utgjør en trussel mot demokratiet.

Rettferdig klimapolitikk

Klassekampen+ (meninger) | 18.12.2020

Debatt av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet): Det er veldig positivt at Hadia Tajik (9. desember) tar opp behovet for en rettferdig klimapolitikk. Naturvernforbundet er helt enig i at det er avgjørende å få hele folket med på et virkelig grønt skifte. Allerede i 2015 gikk vi inn for karbonavgift til fordeling, eller klimabelønning som den også kalles, hvor inntektene fra en økning i avgiften på fossil energi betales direkte ut igjen til folket. Flere partier har også vedtatt støtte til en slik ordning.

Følg Bidens initiativ!

Klassekampen+ (meninger) | 17.12.2020

Kommentar av Mette Newth og Halfdan Wiik (Besteforeldrenes klimaaksjon): USAs påtroppende president Joe Biden vil prøve å få de sju øvrige medlemslandene i Arktisk råd med på et moratorium mot offshore oljeboring i Arktis – et konstruktivt forslag av historisk betydning. Svaret fra den norske regjeringen er imidlertid at oljevirksomheten i Barentshavet skal fortsette som før, i tråd med en konsekvent politisk linje.

Lovløshet og kvegtyverier forlenger krisen i Sør-Sudan

Vårt Land (verdidebatt) | 17.12.2020

Kommentar av Arve Ofstad (Styremedlem i Caritas Norge og tidligere nestleder/ministerråd ved ambassaden i Khartoum): Nå som det er fred i Sør-Sudan, kan flyktningene vende tilbake? Kan hjelpeorganisasjonene satse på utvikling fremfor nødhjelp? Svaret er dessverre nei.

Klar støtte til ICC

Klassekampen+ (meninger) | 15.12.2020

Debatt av John Peder Egenæs (generalsekretær, Amnesty Norge): Hovedsynspunktet vårt er at norsk ratifikasjon av Kampala-tillegget bør være basert på en grundig og åpen prosess. Da er signalet vi sender om støtte til ICC og folkeretten mer verdt. Dette er et klart standpunkt og i tråd med Stortingets egen praksis om nøye å utrede konsekvenser av å ratifisere internasjonale traktater. Det vil også gjøre det vanskeligere for regjeringen å unnlate ratifikasjon på et feilaktig grunnlag.

En enøyd banditt i Colombia?

Klassekampen (meninger) | 15.12.2020

Kommentar av Marte Mørk (praktikant i Latin-Amerikagruppene i Norge) og Åsa Paaske Gulbrandsen (daglig leder i Latin-Amerikagrippene i Norge): Spesielt utsatt er miljøaktivister, ifølge rapporter fra Amnesty International og Global Witness. Den kolombianske regjeringen viser ingen vilje til å stanse den økende volden. Vi mener Norge har et særlig ansvar når vi samtidig som å være fredsgarantist er tungt inne som næringslivsaktør i utvinningsindustrien som de samme miljøforkjemperne motsetter seg i Colombia – både gjennom oljefondsinvesteringer, norske statseide og private selskap.

Det var ikke nok (barn i krig)

Dagbladet (meninger) | 15.12.2020

Kommentar av Gunvor Knag Fylkesnes (direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna): I Redd Barnas årlige krig mot barn-rapport har DR Kongo tronet på topp de siste åra over land som er farligst for barn å leve i. Likevel går dette landets overgrep og krigsforbrytelser under de flestes radar.

Hvilket klima skriver Tina Bru om? Børsklimaet, kanskje?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 12.12.2020

Debatt av Rune Folkvord (Vassdragsvernrådet Naturvernforbundet): I Aftenbladet nylig skriver olje -og energiminister Tina Bru (H) at elektrifisering av oljeindustrien er bra for klimaet. Hvilket klima? Det må være børsklimaet, forretningsklimaet og oljeklimaet.

Mer mat alene løser ikke sultproblemet

Bergens Tidende (meninger) | 11.12.2020

Kommentar av Ingunn Marie S. Engebretsen (Lege, professor ved Senter for internasjonal helse, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UiB), Ragnhild Dybdahl (Førsteamanuensis i psykologi, Oslomet og førsteamanuensis i global mental helse, UiB) og Sissel Aarak (Generalsekretær i SOS-barnebyer): Omfattende forskning gjennom mange år viser at effekten av direkte ernæringstiltak øker når de kombineres med psykososial støtte til familier. Vi håper derfor at Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram bidrar til å styrke innsatsen for god ernæring både i kriser, i forebygging og i samfunnet for øvrig. Og at selv om ernæring i bunn og grunn handler om mat, tar vi med oss kunnskapen om at nok mat ikke alltid er nok om verden virkelig skal få matro.

Er psykisk helse en prioritering, Ulstein?

Vårt Land (verdidebatt) | 11.12.2020

Kommentar av Sissel Aarak (generalsekretær, SOS-barnebyer): Hvis utviklingsministeren mener alvor om at psykisk helse bør løftes høyere bør han slå opp i ordboka for å finne ut hva ordet prioritet faktisk betyr.

På vegne av dem som venter

Dagbladet (meninger) | 11.12.2020

Kommentar av Sissel Aarak (generalsekretær SOS-barnebyer): Mens flyktningene på Lesvos venter på vinteren, venter norske myndigheter på noen andre, igjen. Kommunene står klare for bosetting, og privatpersoner har både sagt at de ønsker flyktningene hit, og gitt så det monner.

Den viktige fredsprisen

Klassekampen+ (meninger) | 10.12.2020

Kommentar av Martha Rubiano Skretteberg (generalsekretær i Caritas Norge): Fredsprisen i år til Verdens matvarefond er en anerkjennelse av de to milliarder mennesker i verden som ikke vet når deres neste måltid kommer. Det er en anerkjennelse av at forskjellene mellom de bemidlede og resten av verden øker i galopperende fart. Det ytterste tegnet på fattigdom er sult.

Norge må si nei til Mercosur

Nationen (meninger) | 10.12.2020

Kommentar av Kjersti Hoff (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Anja Bakken Riise (FIVH), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Frode Pleym (Greenpeace Norge), Hege Skarrud (Attac), Åsa Paaske Gulbrandsen (Latin-Amerikagruppene i Norge - LAG), Therese Hugstmyr Woie (Natur og Ungdom), Julie Christina Rødje (Spire), Anniken Storbakk (Handelskampanjen) og Kari Asheim (Regnskogfondet): Avtalen Norge forhandler frem i EFTA er omtrent lik den EU har fremforhandlet med Mercosur-blokken. Det bør derfor være en selvfølge at Norge legger seg på samme linje som EU-parlamentet og dominerende land i dette spørsmålet, og sier nei til avtalen slik den foreligger nå. Spesielt om Norge ønsker å være en pådriver for naturmangfold og oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Tar feil om elektrifisering av sokkelen

Nationen (meninger) | 09.12.2020

Kommentar av Rune Folkvord (Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet): Det er skuffende at norske politikere later som de tror på at atmosfæren slutter ved territorialgrensen vår.

Bryr vi oss om reindrift i sørsamiske områder?

Nationen (meninger) | 06.12.2020

Kommentar av Kari Merete Andersen (Naturvernforbundet og Motvind Norge): Det er kjent at vindkraftutbyggingene på Fosen har tatt grovt for seg av sørsamisk reindriftsareal og at andre utbygginger har tatt viktige reindriftsområder.

Natur, miljø og klima overkjøres - hva mener Hareide?

Vårt Land (verdidebatt) | 05.12.2020

Kommentar av Torstein Fjeld (Besteforeldrenes klimaaksjon, jernbanegruppa): Ny Nasjonal Transportplan skal vedtas i Stortinget neste år. Kommer samferdselsministeren til å holde løftene han ga oss klimaengasjerte besteforeldre?

Hva ofrer Norge for Kina? (frihandel)

Klassekampen+ (meninger) | 03.12.2020

Kommentar av Hege Skarrud, leder i Attac Norge): Mens kinesiske myndigheter fengsler demokratiforkjempere, torturerer, tvangssteriliserer og sender minoritetsgrupper i konsentrasjonsleirer, forhandler den norske regjering fram en frihandelsavtale med diktaturet for å sikre næringslivets interesser. Hva skjer da med menneskerettighetene?

Tyrkia går i autoritær og islamistisk retning

Klassekampen+ (meninger) | 02.12.2020

Kommentar av Johannes Morken (redaktør i Stefanusalliansen): Tre av FNs spesialrapportørar har i brev til Tyrkias regjering teke opp store manglar i trusfridomen for protestantiske kristne. I det same brevet har FN etterlyst grunnlaget for utestenginga av min kollega og to andre svartelista utlendingar. Tyrkia har ikkje svart.

Falsk trygghet

Aftenposten (meninger) | 01.12.2020

Debatt av Anja Lillegraven (daglig leder, Norske leger mot atomvåpe), Akari Izumi Kvamme (daglig leder, Nei til Atomvåpen) og Tuva Krogh Widskjold (koordinator, ICAN Norge): «De som mener Norge bør slutte seg til forbudet, må forklare hvordan vår sikkerhet kan ivaretas i en verden der Natos atomparaply ikke består», skriver Kristin Ven Bruusgaard i Aftenposten 17. november. Har hun tatt inn over seg risikoen ved at 1800 atomvåpen til enhver tid står klare til utskytning på få minutters varsel?

Kravet om en uavhengig vindkraftgransking er helt på sin plass

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.12.2020

Kommentar av Sverre Sivertsen (Politisk utvalg i Motvind Norge): Kravet om gransking av gitte vindkraftkonsesjoner kommer ikke bare fra partiet Rødt, men fra en bred grasrotbevegelse. Olje- og energiminister Tina Bru kaller kravet populistisk, noe vi anser som en hedersbetegnelse.

1 - 30 av 424
1 2 3 4 5 6 .... 11 12 13 14 15

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.