Klipp fra media

Filter: 2020 debatt

Europa er inne i en demografisk, økonomisk og kulturell nedgangstid

Aftenposten (meninger) | 23.11.2020

Kronikk av Asle Toje (Utenrikspolitisk forsker og kommentator): En ny tid er i emning. Nasjonen, velferdsstaten og globalismen ligger bak oss. Grupper lever intellektuelt adskilt. Når gruppers krav formuleres ut fra verdier, kultur og identitet i stedet for interesser, vil ethvert kompromiss minne om nederlag. Ulike grupper har sine egne medier og eksperter, helgener og sannheter. Vi tror nesten hva som helst som støtter vårt lag.

Når Kina får diktere helserådene

Aftenposten (meninger) | 23.11.2020

Kommentar av Therese Sollien: Kina vil at Taiwan skal bli en del av Kina. Derfor kom ikke livsviktig informasjon om koronaviruset frem.

Moderne slaveri er vårt ansvar

Vårt Land (verdidebatt) | 23.11.2020

Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd): Vi kan ikke leve med at norske selskaper – og vi – uvitende tjener på moderne slaveri gjennom varer eller tjenester vi kjøper. Forrige uke leverte 30 kirke- og organisasjonsledere i Norges Kristne Råd et opprop til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for en sterk åpenhets- og menneskerettighetslov for næringslivet. Vi mener det haster med å få på plass lovverk som tydelig rammer inn krav om anstendighet og respekt for menneskerettigheter der norskregistrert virksomhet er involvert.

Bidens valgseier er godt nytt for verden. Men den øker klimarisikoen for norsk økonomi.

Aftenposten (meninger) | 23.11.2020

Kronikk av tidligere finansminister og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og Tidligere europaminister og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H): Fundamentale krefter er nå i bevegelse. De som ønsker en offensiv klimapolitikk, har ikke bare vitenskapen og virkeligheten på sin side, men i stadig større grad også de tunge økonomiske, teknologiske og politiske interessene. Derfor vil det være risikofylt for norsk økonomi å satse på at Biden ikke vil lykkes med sin nasjonale og globale klimaoffensiv.

Joe Biden er bra for klimaet, men dårleg nytt for norsk oljenæring

Bergens Tidende (meninger) | 23.11.2020

Kommentar av Hans K. Mjelva: Koronakrisa har gjort framtida til oljeindustrien endå meir usikker, mellom anna ved å gjere Joe Biden til president i USA.

Frp bør dra på seminar med Natur og Ungdom

Bergens Tidende (meninger) | 23.11.2020

Kommentar av Ane Breivik (1. nestleder i Unge Venstre og leder i Bergen Venstre): Det grønne skiftet åpner for gode vekstmuligheter for norske bedrifter. Vi har ikke råd til å være et haleheng, slik Frp foreslår.

Klimakvoter blir en mulighet til ansvarsfraskrivelse for skipsfartsnæringen

DN (meninger) | 23.11.2020

Debatt av Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU): EU-parlamentet besluttet i høst at shipping skal inn i EUs klimakvotesystem fra 2022. Engebret Dahm fra Klaveness Combination Carriers tar til orde for at Norge skal støtte initiativet (innlegg i DN 18. november). Dette vil føre til at enda en norsk næring får fraskrevet seg ansvaret for utslippene sine uten å faktisk måtte kutte.

SV for industri – mot kraft?

Klassekampen+ (meninger) | 23.11.2020

Kommentar av Ådne Naper (gruppeleder SV, Vestfold og Telemark): For industrien er utslippskutt viktigere enn skattekutt. Det bør forene en norsk venstreside. Prosessindustrien i Grenland og NVE har identifisert tiltak som til sammen vil kutte mellom 3,3 og 4,3 millioner tonn CO2 ved ti av landets tretti store industrianlegg. Dette er i hovedsak elektrifiseringstiltak, karbonfangst og bruk av hydrogen. Dette er viktige klimatiltak, og store investeringer.

Klokt?

Klassekampen (meninger) | 23.11.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: Like før Høyesterett feller sin dom i klimasøksmålet, utlyser regjeringen åtte nye leteområder for olje på norsk sokkel. De åtte leteområdene omfatter 125 blokker i Barentshavet, og i tillegg utlyses ett leteområde med elleve blokker i Norskehavet. Utlysningen griper rett inn i kjernen av klimasøksmålet, som nettopp handler om hvorvidt regjeringen i utlysning av nye oljeområder tar tilstrekkelig hensyn til klima og natur.

USA må trekke støtten til israelsk okkupasjon

Bergens Tidende (meninger) | 23.11.2020

Lederkommentar: Amerikansk støtte til annekteringene på Vestbredden er en trussel mot både israelsk og palestinsk sikkerhet.

Vi er ikke alle i samme båt (koronavaksine)

Bergens Tidende (meninger) | 22.11.2020

Kronikk ab Sunniva Folgen Høiskar (Leder i SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond), Tor Halvorsen (Førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen) og Bente Elisabeth Moen (Professor, Direktør ved Senter for internasjonal helse og Globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen): Det er avgjørende for global rettferdighet at norske myndigheter gjør hva de kan for å sikre at vaksinen mot covid-19 fordeles på en rettferdig måte. 2020 har vært et tungt år for Norge og verden. Tallet på smittede vokser, og mer enn en million er døde. Nå meldes det at en vaksine kan være klar. Det er godt nytt. Men spørsmålet om hvem som vil få tilgang til den, er avgjørende.

Vi trenger ikke heltene

DN+ (meninger) | 22.11.2020

Kronikk av Asle Toje (Utenrikspolitisk forsker og kommentator): Terje Rød-Larsens fall markerer slutten på Norges største utenrikspolitiske triumf.

Nei, Trump er ingen due

VG (meninger) | 21.11.2020

Debatt av Bjørnar Østby (høyskolelektor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole og vert for podcasten «Hva skjer med verden?»): Den utenrikspolitiske arven etter Trump et økende kaos med kimen til en lang rekke nye regionale og internasjonale konflikter og kriger.

Nå er tiden inne for å gjenreise WTO (handel)

E24 (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av Lars Peder Nordbakken (Økonom i den liberale tenketanken Civita. Han er tidligere sentralstyremedlem i Venstre): Det internasjonale handelssamarbeidet har også historisk hatt en tendens til å utvikle seg gjennom skrittvise fremrykkinger, gjennom perioder hvor tyngdepunktet har vekslet mellom regional og global institusjonsbygging. Nå er det ingen tvil om hvor etterslepet er størst: på det globale nivået. Heldigvis er et nytt mulighetsvindu i ferd med å åpne seg gjennom to nærstående parallelle hendelser av vesentlig betydning: oppstarten for en ny Biden-administrasjon i Washington og ansettelsen av en ny øverste leder for WTO. Den nye lederen ligger an til å bli en svært kompetent kvinnelig økonom fra Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala.

Norske sparepenger kan skade Amazonas

Nationen (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av Embla Husby Jørgensen og Veera Mo (Fagrådgivere i Framtiden i våre hender): Ansvaret for å unngå miljøskade er pulverisert og strekker seg fra brasilianske åkere til Europa og Kina. Soya brukes i fôr til dyr vi spiser, og supermarkedkjeder selger såkalt regnskogbiff. Presset kommer fra mektige soyaforhandlere og kjøttprodusenter, men også fra selskaper som bruker eller omsetter varene. En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at norske penger går til selskaper med høy avskogingsrisiko i Brasil. Minst 6,44 milliarder kroner gikk fra sju norske banker til 17 slike selskaper de siste fem årene. Oljefondet har investert omtrent 19 milliarder i 18 av selskapene.

Over og ut for grønnvaskingen?

DN (meninger) | 21.11.2020

Debatt av Georg Abusdal Engebretsen (advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm as): IDN 16. november stilte Bård Bjerkholt spørsmål ved troverdigheten av ESG-analyser. Det er ikke vanskelig å forstå hans hjertesukk: «Når et selskap som ikke tolererer fagforeninger får toppscore på arbeidstagerrettigheter og kollektive forhandlinger, er det grunn til å lure på hvilke andre ting som sklir ubemerket gjennom ESG-kontrollen.»

Overdreven bekymring

Klassekampen+ (meninger) | 21.11.2020

Debatt av Jenny Sandvig (fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter): Bjørgulv Braanen advarer i Klassekampen 14. november mot «å overføre ansvaret for klimapolitikken fra Stortinget til domstolene». Det har ingen foreslått. Det er selvsagt Stortinget som fastsetter klima- og miljøpolitikken. Det har Stortinget gjort ved å ratifisere FNs rammekonvensjon om klima og ved å lovfeste målet om å bli et lavutslippssamfunn med henvisning til Parisavtalen. Da Stortinget i 1992 og 2014 vedtok en bestemmelse i Grunnloven som gir enhver rett til et miljø som sikrer helsen, var det også utøvelse av politisk makt.

Klimasøksmålet kan føre til amerikanisering av Høyesterett

Minerva+ (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av Nils August Andresen: Klimasøksmålet gir bare mening for folk med et helt bestemt sett av faglige og politiske vurderinger. En fellende dom vil kunne ha giftige konsekvenser.

Regjeringsadvokaten fremtrer som rettspolitisk aktør i klimasøksmålet

DN+ (meninger) | 21.11.2020

Kronikk av Anine Kierulf (Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og spesialrådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter): Statens avskriving av klimaseriøse saksøkere som forestillingsdrevne aktivister, av metodeavsporede rettsvitere, utvalg som forleder Stortinget og folkevalgte som ikke skjønner hva de vedtar, påvirker vårt konstitusjonelle klima. For like lite som en statsråd bare snakker til opposisjonen i Stortingets spørretimer, snakker regjeringens advokat bare til dommerne i en plenumssak i Høyesterett.

Venstresidens klimapolitikk løser ikke klimaproblemene

Nettavisen (meninger) | 21.11.2020

Leserbrev fra Nhan Kien (Medlem av FpUs klima, miljø og energi kommisjon): Venstresidens løsninger på klimapolitikken er å avvikle olje og gass industrien og pålegge dyre avgifter på den norske befolkningen. Det er farlig og dyr symbolpolitikk som ikke har noen virkninger. Petroleums-industrien har ført til det velferdssamfunnet vi har i dag, industrien sysselsetter mer enn 200 000 nordmenn, og en nedleggelse vil føre til en alvorlig knekk for den norske økonomien.

Milliarder til usikre klimatiltak

Dagens Perspektiv (meninger) | 21.11.2020

Lederkommentar av Magne Lerø: Det er like greit at markedet styrer dette som politikerne. Det kan gi en raskere nedtrapping enn om politikerne skal vedta det. Det gir ikke mindre utslipp global sett om vi slutter å lete etter olje. Men vi står i fare for å bruke milliarder på å lete etter olje og gass som ikke kan hentes opp fordi det ikke er lønnsomt. Det må det politiske flertallet etter hvert begynne å interessere seg for.

Veien til et nytt økonomisk eventyr på sokkelen, bør ikke gå via gunstigere vilkår for olje og gass

DN+ (meninger) | 21.11.2020

Lederkommentar: La oss ikke glemme at det er oljelobbyen som snakker.

Kjerringa mot strømmen

Aftenposten (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av Andreas Slettholm: Oljebransjen har forlatt Fremskrittspartiet. Plutselig er Siv Jensen alliert med Miljøpartiet De Grønne. Det kan virke underlig å strekke strømkabler over halve Nordsjøen for å forsyne oljeplattformer med vannkraft. Åpenbart dyrt, vanskelig og lite intuitivt. Utslippene når oljen utvinnes, er dessuten marginale i forhold til når den brennes. For den pragmatiske delen av norsk miljøbevegelse har dette likevel vært en kampsak.

Hva holder dere på med, SV?

Klassekampen+ (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av Anders Ekeland (øko-sosialist, SV-medlem): I utkastet til nytt arbeidsprogram for SV, så går man inn for å elektrifisere sokkelen. Det vil koste et ukjent antall titalls milliarder kroner, men om det er 30 eller 50 milliarder spiller for de fleste av oss liten rolle når elektrifisering virker helt «ko-ko» av to åpenbare grunner.

Hvorfor straffes den grønneste industrien?

Nationen (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap): Vannkraft er verdens grønneste industri. Likevel er vilkårene for å investere i andre energikilder langt bedre

Sagens påstander om Assange er uhyrlige (ytringsfrihet)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.11.2020

Debatt av Gisle Selnes (professor i litteraturvitenskap, UiB): 16. november publiserte Aftenbladet nok et Assange-inserat signert advokat Morten Sagen. Som det forrige fremstår det som et potpurri av feilaktige og udokumenterte påstander.

Hva islamkritikk bør handle om

Aftenposten (meninger) | 21.11.2020

Kommentar av Kjetil Rolness (sosiolog og skribent): Titusener av europeere demonstrerte og boikottet sørafrikanske varer. Vestlige universiteter avbrøt forbindelsene med landet. Internasjonale idrettskonkurranser var lukket for sørafrikanske utøvere. Så hvorfor, spør Koopmans, er det så stille om ofrene for islamsk apartheid. De annenrangs borgerne i mange muslimske land? Hvor er protestene mot sharialover som tvinger mindreårige jenter inn i ekteskap? Som tillater menn å ha flere koner og skille seg via SMS?

Journalisten Carlos Cardosos kamp mot korrupsjon lever videre

Klassekampen+ (meninger) | 21.11.2020

Essay av Helge Rønning (professor emeritus i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.): For tjue år siden i dag, 22. november 2000, ble den mosambikiske journalisten og redaktøren Carlos Cardoso offer for et attentat i hovedstaden Maputo. Han var på hjem fra arbeidet i det kritiske og undersøkende nyhetsbrevet han hadde grunnlagt. Det konsentrerte seg om økonomisk journalistikk og om å avsløre den stadig omseggripende korrupsjonen i landet. Carlos hadde gitt nyhetsbrevet navn etter landets valuta, Metical.

Karantene på kinesisk

NRK ytring | 20.11.2020

Kronikk av Erik Solheim (Seniorrådgiver i World Resources institute, tidligere Miljø- og utviklingsminister): Det er irriterende å sitte på et hotellrom i fjorten dager, men jeg beundrer Østens respons på koronapandemien.

Første dominobrikke (gjeld/korona)

Klassekampen+ (meninger) | 20.11.2020

Kommentar av Thea Sofie Rusten (politisk rådgiver i Slug, Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): I slutten av forrige uke ble Zambia det første landet på det afrikanske kontinentet som gikk konkurs etter at koronakrisen har dyttet allerede store statlige gjeldsbyrder over kanten. I tiden som kommer vil en bred gruppe utviklingsland kastes ut i gjeldskrise som følge av korona.

1 - 30 av 3451
1 2 3 4 5 6 .... 112 113 114 115 116

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.