Klipp fra media

Filter: 2020

AUF ypper til ny atomvåpenstrid i Ap

Aftenposten | 25.09.2020

AUF vil at Ap skal programfeste at Norge signerer den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen. De vil ta striden på landsmøtet i partiet.

Jagland mot Ap

Klassekampen+ (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Arild Rønsen: Et opprop med tittelen «Forby atomvåpen nå!» har vi sett før. Men ikke med disse signaturene: Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Eldbjørg Løwer, Knut Vollebæk, Bjørn Tore Godal. To tidligere statsministere, tre eks-forsvarsministere, fire eks-utenriksministere Oppropet sto å lese i Aftenposten denne uka. Det er grunn til å tro at både Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har fått det med seg.

Det er oppsiktsvekkende når tidligere ministre vil bryte en bred forsvarsenighet

Aftenposten (meninger) | 25.09.2020

Debatt a Michael Tetzschner (1. nestleder, Stortingets utenriks- og forsvarskomité - H): Seks tidligere statsråder, hvorav to tidligere statsministre, krever i Aftenposten 21. september øyeblikkelig forbud mot atomvåpen. Et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti avviste det samme «FN-forbudet» i Stortinget våren 2019. Stortingets avvisning var solid begrunnet. Det er oppsiktsvekkende når tidligere ministre, tre fra Arbeiderpartiet og tre fra mellompartiene Venstre og KrF, nå vil bryte denne brede forsvarsenigheten.

Kina til USA: – Nok er nok

ABC nyheter (NTB) | 25.09.2020

USA og Kina rettet harde angrep mot hverandre under et møte om coronakrisen i FNs sikkerhetsråd torsdag.

Jo mer kvinner deltar i samfunnet, desto lavere er faren for borgerkrig

Morgenbladet | 25.09.2020

Feministiske intellektuelle, som nobelprisvinner Bertha von Suttner, har skrevet om sammenhengen mellom likestilling mellom kjønnene og fred siden 1800-tallet. I sitt storverk om voldens historie, The Better Angels of our Nature, peker Steven Pinker på «feminisering» som et av utviklingstrekkene som har bidratt til å gjøre verden mer fredelig. Da FNs sikkerhetsråd i 2000 vedtok sin resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet, la de vekt på denne sammenhengen.

EU skjerper kampen mot aggressiv skatteplanlegging

DN | 25.09.2020

Koronakrisen bidrar til at EU nå varsler en kraftig opptrapping i kampen mot aggressiv skatteplanlegging. Skattesmutthullene i EUs egne skatteparadiser skal tettes.

Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

E24 (Stavanger Aftenblad) | 25.09.2020

– Vi tenker nok annerledes i dag, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre etter E24s avsløringer om gigantutbetalinger til sosiale bidrag i Angola, og partnere med ukjent eier.

NHH-professor om Equinors partnerskap: – Kritikkverdig

E24 (Stavanger Aftenblad) | 25.09.2020

Korrupsjonsforsker Tina Søreide mener det «umulig å operere seriøst» hvis du ikke er sikker på hvem du samarbeider med. – Partnerne kunne jo da være fullstendig kontrollert av en terrororganisasjon som al-Qaida.

Hva er naturen verdt?

NRK ytring | 25.09.2020

Kronikk av Dag O. Hessen (Professor i biologi, UiO, og leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene) og Anne Sverdrup-Thygeson (Professor i bevaringsbiologi, NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA): Det er en voksende erkjennelse av at vi sager heftig i den greina av livets tre vi selv sitter på. Dette skjer ikke bare «der ute», og det er ikke bare i Brasil eller Australia at det må gjøres grep. Vi har mye å ta tak i på hjemmebane: En fersk rapport (Naturens tilstand 2020) viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land satte for 2020 når det gjelder bevaring av naturmangfold, bærekraftig bruk av biologiske ressurser og fordeling av goder fra genetiske ressurser.

- Adopterer MDGs klimapolitikk

Dagbladet | 25.09.2020

Arbeiderpartiets nye klimapolitikk vil gjøre det enda vanskeligere å utvikle norsk industri, ifølge Fremskrittspartiet. Ufattelig, sier Jon Georg Dale (Frp).

Vi er på lag for klimaet

Nationen (meninger) | 25.09.2020

Debatt av Lene Westgaard-Halle (Stortingsrepresentant for Høyre): Vi må være på lag for klimaet og er avhengig av et godt samarbeid med klimanæringen, spesielt med selskaper som går foran, som Otovo.

En vei ut av oljen

Vårt Land (analyse) | 25.09.2020

Analyse av Turid Sylte: Norge er ikke så oljeavhengig som vi tror, sa utvalgsleder Kristin Halvorsen. Et faglig sterkt og politisk bredt utvalg foreslår bremser i oljepolitikken. For da kan eventyret ende godt.

Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

E24 | 25.09.2020

Et utvalg ledet av to tidligere statsråder går inn for å stramme inn norsk oljepolitikk på grunn av global energiomstilling. Flertallet ønsker blant annet å begrense utdelingen av nye lisenser.

Vi må snakke om klimarisikoen i oljå

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Det er ikke sikkert at anbefalingene klimaomstillingsutvalget kommer med er den optimale løsningen. Det er mange kritiske spørsmål å stille, for eksempel til om det virkelig går an å omgjøre en begrensning i tildelingen av nye lisenser. Men dette er samtidig noe som diskuteres politisk. Vi må tørre å diskutere rammevilkårene for petroleumsnæringen.

Oslo Frp til frontalangrep på regjeringens største klimagrep

ABC nyheter (NTB) | 25.09.2020

Oslo Frp ber partiets stortingsgruppe si nei til å bruke 25 milliarder på karbonfangst og lagring.

Nå har næringslivet skjønt at bærekraft lønner seg

Dagsavisen | 25.09.2020

Det konstaterer Kim N. Gabrielli, direktør i FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge. Organisasjonen ble etablert i Norge i fjor høst, og har siden arbeidet med flere «løsningsplattformer» for å finne fram til «framtidsrettede businessløsninger som bidrar til at vi når bærekrafts- og klimamålene».

Natur må vike for grønn energi

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 25.09.2020

Lederkommentar av Magne Lerø: Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

EU-regler løyer norsk havvind: Norsk industri må trolig se langt etter særbehandling

Dagens Perspektiv+ | 25.09.2020

EU-ekspert mener EØS-reglene gjelder for havvindutbygging i den norske sonen. Det betyr kroken på døren for eksklusivt norsk eierskap av vindressursene til havs.

Ble lovet inntekter og arbeidsplasser – nå føler kommunene seg lurt

TV2 | 25.09.2020

Flere kommuner mener at vindparkene ikke holder løfter. I Sirdal stevner de vindparken for retten.

Rådende miljøpolitikk hadde ikke bestått femåringens rettferdighetstest

Klassekampen+ (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Anna Blix (biolog og rådgiver for Rødt på Stortinget): Overraskende nok tror jeg ikke rådende miljøpolitikk hadde klart seg i femåringens rettferdighetsperspektiv. Ta for eksempel elbilpolitikken. Hvis du har råd til å kjøpe en dyr elbil, får du avslag på prisen. Hvis du ikke har råd til ny elbil, men jobber på tidspunkter eller steder som gjør det umulig å ta kollektivtransport, da må du betale mer i bompenger. Har du råd, gjør det kanskje ikke så mye om bompengeprisen øker.

Koronakrisen viser at vi kan! (klima)

Aftenposten (meninger) | 25.09.2020

Tora Elgsaas (14), Leder av Barnas klimapanel 2020, på Si;D: I år har vi sett hvor mye verden kan få til når vi er i en akutt krise. Vi kan gjøre enorme endringer på veldig kort tid. Men er det sånn at krisen være akutt for at verden skal handle raskt? Hvorfor er man ikke like villige til å gjøre mer for klimakrisen?

Raftoprisen til egyptisk organisasjon: – Modig motstand mot fryktregimet

NRK nyheter | 25.09.2020

Den internasjonalt anerkjente Raftoprisen går i år til Den egyptiske kommisjon for rettigheter og frihet, som kjemper mot brudd på menneskerettighetene.

Moria var ein konsentrasjonsleir

Morgenbladet (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Runa Gjerland (Landskapsarkitekt): Eit alternativ til Moria er å sjå realistisk på kva som skjer, og planlegge for at dette vil fortsette å skje. Ved å etablere ein busetnad som er meint å vare over ein lengre periode, kan ein sørge for at flyktningane blir møtt med stabilitet i Europa. Ein langvarig busetnad vil sannsynlegvis ikkje vere ein mykje større økonomisk belastning eller etterlate eit større fotavtrykk i landskapet enn ein ny teltleir vil.

1 - 30 av 6957
1 2 3 4 5 6 .... 228 229 230 231 232

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.